ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/05/2012

צו מס קניה (פטור) (תיקון), התשע"ב-2012 (טבק, גיל הפטור על יבוא טבק ואלכוהול, קביעת אחידות במעמד הנכנסים לישראל), צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (ייבוא טבק ע"י תושב חוזר), צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 27 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (מיסוי מוצרי טבק שונים)

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת הכספים
14/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1079>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, כ"ב באייר התשע"ב (14 במאי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 24 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (ייבוא טבק ע"י תושב חוזר)>
<2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (מיסוי מוצרי טבק שונים)>
<3. צו מס קניה (פטור) (תיקון), התשע"ב-2012 (טבק, גיל הפטור על יבוא טבק ואלכוהול, קביעת אחידות במעמד הנכנסים לישראל)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
רוברט אילטוב

מגלי והבה

יצחק וקנין
ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

שכיב שנאן
מוזמנים
>
ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה, משרד האוצר

קובי בוזו - מנהל תחום בכיר תכנון וכלכלה, משרד האוצר

מנחם הסה - עוזר ראשי יועמ"ש, משרד האוצר

חיים גבע הספיל - ממונה קידום בריאות, משרד הבריאות

גלעד כהן - ראש תחום ביקורת חשבויות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יורם שפירא - סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי, רשות שדות התעופה

גארי סטוק - יו"ר, דיוטי פרי - ג'יימס ריצ'רדסון

אירית מנטש - מקדמת בריאות, האגודה למלחמה בסרטן

דוד בועז - יועץ כלכלי של חברת ג'יימס ריצ'רדסון, מוזמנים שונים

גדי לוי - מנהל רכש אש-לי סיגרים וטבק בע"מ, מוזמנים שונים

יונתן פלד - פעיל, המשמר החברתי

דן פרידמן - עו"ד, "דובק"
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 24 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (ייבוא טבק ע"י תושב חוזר)>
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (מיסוי מוצרי טבק שונים)>
<צו מס קניה (פטור) (תיקון), התשע"ב-2012 (טבק, גיל הפטור על יבוא טבק ואלכוהול, קביעת אחידות במעמד הנכנסים לישראל)>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: שוב אנחנו חוזרים לשינויים במס על טבק ומוצריו. בבקשה, רשות המסים. איפה אנחנו עומדים עם העניין הזה?
מנחם הסה
אני מעדיף להמתין לערן יעקב.
היו"ר משה גפני
רשות שדות התעופה, בבקשה. אעשה לך סיכום של מה שעומד על הפרק: יש החלטה של הממשלה, שהועברה אליי באמצעות הצווים שעליהם אנחנו דנים. בין יתר הנושאים היה מדובר ב-2012, לעשות את התהליך הזה, מעבר לסיגרלות וכל הדברים שלא נוגעים לעניינים שלכם, בעקבות גם ועדה של משרד הבריאות, הנושא של עישון סיגריות, כל מה שנלווה לעניין הזה, שב-2012 יירד הפאקט שמובא על-ידי הדיוטי פרי, שרשות שדות התעופה מתוקצבת על-ידי החלק הזה, יירד לחבילה אחת. זה היה חלק מסיכום שהיה גם לגבי הטבות אחרות שניתנו.

מה שהיה נכון מבחינת הראייה הכללית של המדינה זה שלהוריד את נושא העישון זה גם רווח, גם בעקבות ועדה של משרד הבריאות. משרד הבריאות גם טענו את זה כמה פעמים, גם בישיבה הקודמת. הסיכום היה שתרד חבילה אחת, שהיא פטורה ממס.

בעקבות התנגדות של חברים בוועדה התקיימו דיונים, וגם היתה דרישה שלי, לשבת עם רשות שדות התעופה, כדי להגיע להסכמות, ומה שנאמר לי זה שהגיעו להסכמה, שאמנם 2012 כבר לא יהיה בכלל, בניגוד למה שהממשלה ביקשה, וזה יתחיל באפריל 2013. נאמר לי גם שהיתה הסכמה, אבל יכול להיות שלא – אני לא נכנס לזה.

היה ויכוח בתוך משרד האוצר - היו חלק שטענו שצריך להגיע להסכמה הזאת, והיו חלק שטענו שלא. 2012 לא קיבלנו, 2013 נקבל רק חלקו - עדיף להביא את זה בחוק ההסדרים, ולהוריד לגמרי את החבילות שפטורות ממכס, כי באמת אין הצדקה לעניין הזה גם מבחינת העישון וגם מבחינת כל הדברים.

אני נטיתי להגיע לפשרה, וגם שכנעתי את האחרים להגיע לפשרה. אנחנו עומדים בפני מצב של גירעון מאוד קשה בתקציב, וזה יובא לפתחנו.
מגלי והבה
אנחנו גרמנו לגירעון הזה. קודם אמרנו: אתם, עכשיו: אנחנו.
היו"ר משה גפני
נניח רגע להאשמות של מה שהיה בעבר – זה מה שהולך לקרות. ישבו אתי אנשי משרד האוצר, ואנחנו הולכים לתהליכים מאוד קשים, שאנחנו נצטרך לתעל אותם, את הדברים הקשים שיבואו, לדברים שיהיו יותר על עשירים ופחות על מעמד הביניים ופחות על העניים, ויהיה מאבק לא קל. אני יודע שאנחנו הולכים לתקופה מאוד קשה, לא פחות קשה ממה שהיה בתחילת הקדנציה, שאז באמת היו פיצוצים קשים, עשינו דברים שעד היום אנחנו מתחרטים עליהם, אבל לא היתה ברירה.
החלק במשרד האוצר שאמר
עזוב עכשיו את הנושא הזה, הוא רצה להביא יחד עם כל הגזירות הגדולות, שמקצצים, ומעלים את הדלק ואת החשמל ואת המים ומעלים את המחירים, וכל מה שנלווה לזה – יבוא גם הסיגריות, ואז בפנינו תעמוד ברירה: האם להעלות דלק או להעלות מחירים של מוצרי חלב או של לחם, ולהוריד את נושא הסיגריות. ודאי שכולנו נגיד: בואו נוריד את הסיגריות. אז הם אומרים: תשאירו את זה, מה אני צריך עכשיו לדון על זה בנפרד? אני אמרתי: לא, היה סיכום לגבי העניין הזה, אני רוצה לדון על זה עכשיו בעיניים פקוחות.

חברי הוועדה יכולים להוריד את העניין הזה, ואז נקבל את זה בריבית דריבית דריבית בתוך שלושה-ארבעה חודשים. אני לא יודע מה יהיה מעמדנו הקואליציוני של כל אחד מהנוכחים פה. מי שבטוח יהיה בקואליציה זה הליכוד.
שכיב מוראד שנאן
לא רק. כשמנו כן אנחנו – אנחנו בכל מקרה בקואליציה, נראה לי.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על הליכוד ומפלגת הלווין שלו, העצמאות.
שכיב מוראד שנאן
מפלגת הלווין זה יהדות התורה.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא מפלגת לווין. אנחנו נקראים מפלגת לווין. בפועל כן.
שכיב מוראד שנאן
עזוב אותך מהגדרות.
היו"ר משה גפני
זה נכון, מה שאתה אומר, ואני מתבייש. נכון. לא צריך לבייש אותי ברבים.
הדברים האלה עומדים לפתחנו. ערן יעקב הגיע, אבל אנחנו נמשיך עם רשות שדות התעופה. בבקשה.
יורם שפירא
כמובן, אנחנו לא שואלים את השאלות הגלובליות.
היו"ר משה גפני
אבל אתה מבין את המשמעות.
יורם שפירא
ודאי. אני מתייחס לנושאים הרלוונטיים שקשורים לרשות שדות התעופה, והם באים לידי ביטוי בשני מישורים: אחד, ההסכם שלנו מול חברת ריצ'רדסון, והשני, תקציב הרשות וההשקעות שהרשות מחויבת בהם. כפי שאתם יודעים, אנחנו מחויבים בלמעלה מ-5 מיליארד שקל השקעות בארבע-חמש שנים הקרובות. כל פגיעה בתקציב שלנו, יש לה משמעות על היכולת שלנו לבצע את הפרויקטים. זה קשור למסלולים, למגדל הפיקוח, לתמנע ונושאים נוספים שכרגע אנחנו בתהליכי השקעה מאוד רחבים, ושתיים, יש לנו הסכם מול חברת ריצ'רדסון, שאנחנו אמורים לכבד אותו ככתבו וכלשונו, ולכן העמדה של רשות שדות התעופה, שיש לדחות את הנושא הזה, וחשוב לי שהנושא הזה ייכתב בפרוטוקול, שזו עמדתנו.
היו"ר משה גפני
תודה. מישהו רוצה להתייחס? בבקשה.
יצחק וקנין
אני חושב שמה שאמר יושב-ראש הוועדה – הוא צודק לחלוטין. כמי שקורא את המפה, מה יקרה אם אנחנו לא נאשר את הצווים, לדעתי, אנחנו נקבל אותם פה או בחוק הסדרים או בכל דרך אחרת, שהאוצר ימצא להעביר את זה. אני ראיתי את זה כבר מהישיבה הראשונה-ראשונה - אנחנו כבר ישיבה שלישית או רביעית בנושא הזה. הייתי בכל הישיבות. אני יודע שהייתי בדעת מיעוט בישיבה הקודמת. הצעתי הצעת פשרה, שלדעתי, אני מאמין שכל החברים יכולים להתכנס אליה, והיא יכולה לעבור. הפער הוא שלושה או ארבעה חודשים בין מה שהאוצר מציע עכשיו לאלה שאומרים: בכלל לא - יש הסכם, צריך לכבדו עד אוקטובר 2014. אני חושב שזה בלתי אפשרי. כולנו מבינים שיש לאוצר התוכניות שלו, מבחינת הכנסות מדינה, וגם אנחנו צריכים לגלות אחריות. לכן הצעתי את הצעת הפשרה בישיבה הקודמת. חשבתי שאולי כולם יתכנסו. אני חושב שזה הדבר היחיד שיכול לעבור פה בקונצנזוס, עם הצבעה של רוב חברי הוועדה. השאר – אני חושב שאתה ואני נישאר פה לבד, משה. לא יהיה רוב. לכן אני מציע – אוקטובר, ההצבעה פה תהיה מקיר לקיר, אולי יתנגד מישהו, אבל אני לא רואה פתרון. אנחנו מקיימים עוד ישיבה ועוד ישיבה. החשש הגדול, ואני אומר את זה גם לחברות וגם לרשות שדות התעופה – בסוף זה עלול לבוא כבומרנג, ולא יספרו אף אחד, ויביאו את זה, כפי שהיושב-ראש אמר, בחוק ההסדרים. אני עדיין אומר, שתקבלו את הפשרה שאני מציע, של אוקטובר 2013, שזה אמצע הדרך מכל הבחינות, ולזה אולי גם הם יסכימו, ואם הם לא יסכימו, יקבלו את מה שאנחנו מצביעים. אנחנו לא תמיד מתחשבים בכל הדעות של כולם. אני חושב שזו הפשרה הטובה ביותר ברגע הנתון, ולאור ההסכמים שיש, שגם אם אנחנו צריכים להתחשב באותו הסכם, וגם במה שאומרת רשות שדות התעופה מבחינת ההכנסות העתידיות שלה – הרי זה בנוי על הדבר הזה, בואו נשים את הדברים על השולחן. לכן אני עדיין עומד על הפשרה הזאת. אם היא תתקבל – תתקבל.
היו"ר משה גפני
תודה. בבקשה.
מירי רגב
אני רוצה להתייחס גם לדברים שבהם אתה פתחת, כבוד היושב-ראש. כפי שאנו מבינים, הכנסת לא תפוזר, לפחות לא בקרוב. אנחנו עומדים בפני מושב קצר, אבל לפני מושב ארוך, שעוסק בתקציב, וכבר שמעתי את שר האוצר בא ואומר שיהיו שוב גזירות קשות. שאלתי אותו: מה זה שונה ממה שהיה לפני שנתיים - הרי זה בדיוק אותם אמירות ואותם נושאים. אני חושבת שהוועדה לא יכולה כל פעם לבוא עם אותם דיונים, וכשגם האוצר והמיסוי לא באים עם אמירה מאוד ברורה – הרי הדיון הזה חוזר על מה שהיה בדיון שעבר. אנחנו צריכים למנוע כאלה מקרים. הוועדה הזאת הולדת לעסוק בנושאים אמיתיים, שפוגעים בציבור הישראלי, שפוגעים במעמד הביניים ובחלשים. התפקיד שלנו הוא לראות, איפה אנחנו מסייעים להם בנושאים אמיתיים. כולנו מבינים את מצוקת התקציב, כולנו גם, מצד שני, מבינים ושומעים את הצמיחה של הכלכלה ושל המשק במדינת ישראל, ואנחנו לא מבינים מי נהנה מהצמיחה הזאת - אם בעצם האזרחים, מעמד הביניים והחלשים לא נהנים מזה. זה הפתיח לדברים שאמרת ולקראת מה אנחנו הולכים.

בעניין הזה, לגבי הדיון הזה היום, אמר את ההצעה שלו גם חבר הכנסת וקנין בדיון שעבר. אני חושבת שגם רכז הקואליציה וכולנו אמרנו אותם דברים וגם אתה. הגיע הזמן שהסכמים נכבד, ולא לשנות את הכללים במהלך המשחק. או אנחנו עומדים בכללים, ולא משנים שום דבר, או אנחנו הולכים לקראת פשרה, שכולם יכולים לחיות אתה בשלום, והפשרה היא אוקטובר 2013, והגיע הזמן שגם האוצר יבין שוועדת הכספים היא לא חותמת גומי של אף אחד. זאת ועדה שאמורה לפקח על פעילות האוצר, ולוודא שהדברים שנעשים, בסוף הם לטובת הציבור ומעמד הביניים, בלי להגיע לגירעונות ולפגוע בקופת המדינה.
אני חושבת שאנחנו צריכים להצביע ולסיים את הדיון הזה. אי-אפשר כל הזמן לדון באותם נושאים ולשמוע את אותם נושאים שאמרו המיסוי. הם לא עשו עבודה מראש- - -
היו"ר משה גפני
ישבו אתם.
מירי רגב
אז צריך לראות מה הסיכומים, אם הסיכומים מקובלים עלינו או לא. את הדיון עשינו. נעבור להצבעה, ובזה נגמור את העניין.
היו"ר משה גפני
אמרת דברים חכמים, אבל יש שלושה סוגים של חברי כנסת או של סיעות בכנסת: יש קואליציה – הוא נושא באחריות על הכול. קואליציה – אני לא מדבר על חבר קואליציה אלא על מי שהוא נושא באחריות על הכול. יש אופוזיציה, שהוא מדבר רק על החלק האידיאלי, הוא לא נושא באחריות בכלל. יש כאלה, שהרבה פעמים אני נמצא במקום הזה, גם את האחריות על מה שנעשה וגם ביקורת גדולה על מה שקורה בממשלה או במשרדי הממשלה, ויש לי על מה להתווכח ועל מה לריב, ומקרים רבים שאני מפסיד, ומקרים רבים שאני מנצח.

על הפרק עומד באמת החלק הזה, שאנחנו לא רוצים להיות יוון, לא רוצים להיות ספרד – אנחנו, ברוך השם, רחוקים מאוד משם, אבל אם תהיה פריצה מוחלטת של כל המערכות הכלכליות בישראל, אנחנו עלולים להגיע לזה. את זה צריך למנוע. על זה אין ויכוח בוועדה.

יש ויכוח בסדרי העדיפויות - מה צריך לעשות. לי יש ביקורת רבה על מה שנעשה בממשלה, במשרדי הממשלה השונים. יש דברים שאני בכלל לא מביא פה לדיון. הממשלה החליטה, והיא יכולה להישאר עם ההחלטה שלה, ויש פקידים רבים במשרדי הממשלה שמודים לי על כך. אני גם מכיר את הוויכוחים בתוך המשרדים, וזה בסדר גמור.
במקרה הנוכחי מדובר בדבר שאינו חיוני. נכון, יש הסכם וכו', אבל הוא לא חיוני לעומת מה שעלול להגיע. אנחנו צריכים לקבל החלטה - האם אנחנו נושאים באחריות, אומרים: רע לנו מאוד עם ההחלטה הזאת, אבל אין ברירה לעומת הדברים הגרועים יותר שעלולים להגיע.
ציון פיניאן
צריך גם לתת את הדעת, מה יקרה אם – כל ההסכמים שיש לרשות שדות התעופה. יחסכו עוד 100 מיליון שקל, ורשות שדות התעופה תיתן קנס – 50 מיליון, אז מה הועילו חכמים בתקנתם?
מירי רגב
נכון מאוד.
היו"ר משה גפני
הממשלה.
מירי רגב
משרד הבריאות, כולנו מבינים את הסכנות בעישון. העישון אסור, וגם צריך לעודד הנקה, ולכן צריך להוריד את מחירי המטרנה. בוא לא נדבר עכשיו על זה. אני לא מעשנת, ולא מעודדת עישון.
חיים גבע הספיל
לא אחזור על הנאמר בדיונים הקודמים - אני רק אומר שני משפטים, כי גם בדיון הקודם וגם לפניו הועלה ספק לגבי היעילות או ההשפעה הבריאותית שיש לצעד כזה, וזה לא קשור לבריאות. הנתונים לגבי ישראל: מאז יולי 2009 הנושא של מיסוי על סיגריות, וזה חלק מזה, עלה בכ-20 אחוז נטל המס על הסיגריות. הצעד היחיד הנוסף בהקשר לזה של מלחמה בעישון, שהיה באותן שנים, זה סבסוד של כ-1,000 שקל לכל מעשן שרוצה להיגמל מעישון. שני הצעדים האלה הביאו לירידה של קרוב ל-20 אחוז במספר המעשנים בשנים האחרונות. לא היו צעדים נוספים, ומה שקרה לפני שבוע לא משתקף בסקרים. שני הצעדים היחידים - מסים על סיגריות וסבסוד של גמילה מעישון – הביאו לירידה של עשרות אחוזים במספר המעשנים בישראל, ולכן המשמעות הגדולה מאוד של הצעד הזה, וזה לא רק עניין פיסקלי - אחד לאחד לגבי ישראל, מהנתונים שלנו – ההשפעה הזאת של המיסוי, יש לה השפעה ישירה על נושא העישון ובריאות, במיוחד של השכבות החלשות, שמעשנות יותר.
היו"ר משה גפני
תודה. הממשלה, בבקשה.
גלעד כהן
המשרד מבקש מיושב-ראש הוועדה, בהתאם להחלטה שתתקבל פה, לשקול את האפשרות שרשת יורידו קצת את התמלוגים שהם משלמים למדינה בהתאם, כדי שלא ייפגע התפקוד שלהם, כלומר רשות שדות התעופה משלמת תמלוגים למדינה מדי שנה. אם נפגע בהכנסות שלהם, אם תתקבל פה החלטה להפחית את כמות הסיגריות, המשרד מבקש לשקול את האפשרות להפחית את סך התמלוגים השנתי.
היו"ר משה גפני
אקבל החלטה בעניין הזה של הפחתת התמלוגים רק אחרי שאקבל החלטה על תקיפה באיראן. משרד התחבורה, ישבתם עם רשות המסים? הוא חלק של הממשלה, ורוצה שתורידו את התמלוגים של רשות שדות התעופה. בשביל מה הבאנו לכם את מופז שר הממשלה, כדי שלא תוכלו לתאם ביניכם? הוא היה שר התחבורה.
חיים גבע הספיל
גילי אמר פה דבר חשוב- - -
היו"ר משה גפני
לא אמרתי שלא חשוב. בשביל מה צריך את הממשלה – רק בשביל לטייל בחו"ל?
חיים גבע הספיל
אמר ערן שאם הרשות תיפגע- - -
היו"ר משה גפני
זה לא תפקיד הממשלה, לבוא לפה עם דבר מוגמר? ערן, בבקשה.
ערן יעקב
התהליך הזה נמשך זמן רב, ואנחנו פה בוועדה כבר בפעם השלישית באותו נושא. אנחנו ישבנו, לבקשת הוועדה, יותר מפעם אחת עם כל הגורמים האפשריים הרלוונטיים לתהליך הזה, עם רשות שדות התעופה, ישבנו בינינו, ניסינו לראות או לאפשר לייצר פגיעה פחותה ככל שאפשר בכולם, מתוך הבנה, ואני חושב שברור, שאם ברשות שדות התעופה תיווצר בעיה, אני חושב שהמדינה תהיה שם. גם אם מחר בבוקר יכולים להיות מצבים שבהם כמות הנוסעים במדינת ישראל תפחת, יכולים להיות הרבה תסריטים, שתהיה פגיעה משמעותית בהכנסות, ומן הסתם, כנראה, יצטרכו לתת את המענה לכך.
היו"ר משה גפני
למה אתה מדבר בדיפלומטיה? אני אתרגם את מה שאתה אומר – תגיד ברור. היית צריך להגיד, אתה אומר בשם הממשלה, שאם תהיה פגיעה ברשות שדות התעופה- - -
ערן יעקב
לעניין הטבק כבר עשינו שיח עם כל הגורמים האפשריים, עשינו את זה מדורג לגמרי.
מירי רגב
כלומר כרגע זה רק ההסכם מול- - -
ערן יעקב
הפחתנו בצורה משמעותית, משכנו את זה על פני זמן כדי לאפשר לדבר הזה לבוא בהדרגה, כדי לא להקשות על הגורמים שמתקיימים או מייבאים. בעניין הסיגרלות, גם שם מצאנו פתרון, הסכמנו אתם, והדבר האחרון שנותר- - -
מירי רגב
אז מה אתם מציעים לגבי סוגיית הרשות?
ערן יעקב
זה התחיל מזה שרצינו 1 במאי. חשבנו שיהיה נכון ללכת על 1 בינואר. ככל ששמענו גם את חברי הכנסת וגם את הגורמים, אנחנו מוכנים, וחושבים שזו פשרה ראויה, לבוא ל-1.4.13- - -
שכיב מוראד שנאן
מה ההבדל בין 1 באפריל לאוקטובר?
ערן יעקב
זו פשרה ראויה שמקרבת - החשיפה של רשות שדות התעופה היא קטנה אל מול ההסכמים שיש להם. לאור זאת שאמרתי פה, ואני עומד מאחורי זה – אין זכות קנייה במסים – אין, לעולם אנחנו עושים מהלכים כאלה, שבאופן הזה, וגם אמרתי שמה שמופיע בחוזה ספציפי, יש אמירה לגבי המכס. גם פה החשיפה אינה גדולה, וזכותו של כל אחד לנהוג כפי שהוא מבין ברמה החוזית, היות שיש ביניהם חוזה. למדינה אין הסכם כזה, אבל אני אומר שוב - אין זכות קנייה במסים. זה עוגן גם בבתי המשפט, גם בהתנהלות, וכך אנחנו נוהגים מאז ומעולם בסוגיות המס. אני חושב שהפשרה הזאת היא ראויה, היא תאפשר לרשות שדות התעופה לכלכל את צעדיה, היא תאפשר לנו להיערך לתהליך הזה. אני מקווה שזה יוסכם.
היו"ר משה גפני
אחזור על מה שאמרת במילותיי. אתה אומר שאם רשות שדות התעופה תיפגע תקציבית, ולא תוכל לעשות את התוכניות שלה, שהמדינה מעוניינת בזה, משרד האוצר ייתן להם כסף.
ערן יעקב
זה במילים שלך.
היו"ר משה גפני
אבל זה המצב. זה מה שהבנתי ממך. תגיד שלא תיתנו כסף. רק תעשו להם מי שבירך במירון.
רוברט אילטוב
יש הרבה אופציות – העלאת אגרות.
ערן יעקב
אני חושב שהם היו מאוד רוצים. דווקא זה המדינה לא כל כך מאפשרת, נכון, יורם?
יורם שפירא
אני תמיד מעדיף שתגמולים יבואו ממסחר – בראייה הכוללת, אבל אם לא תהיה לנו ברירה, לא תהיה לנו ברירה.
היו"ר משה גפני
אז אומר ערן יעקב: המדינה לא תעמוד מהצד. הרי בתוכניות שלכם המדינה מעוניינת. רק רציתי לעזור לך יותר, שלא יהיו רק המילים הדיפלומטיות של ערן יעקב, אלא להגיד את זה במילים פשוטות, של אדם שבא מהכולל.
ערן יעקב
אני חושב שהמדינה הוכיחה את עצמה, וזה היה פה בוועדה לעניין חברת חשמל, שהמדינה לא עמדה מהצד, כשהיה צריך. ככל שתיווצר בעיה.
היו"ר משה גפני
ריצ'רדסון, בבקשה.
דוד בועז
אני יועץ כלכלי של ג'יימס ריצ'רדסון. קודם כל, הנושא שעומד בפני הוועדה הוא נושא עסקי-משפטי מהותי. זה לא עניין של מי בעד עישון ומי נגדו.

דבר שני, יש הסכם בין גוף רציני, שנקרא ג'יימס ריצ'רדסון, לבין אורגן של הממשלה. אי-אשפר לומר: המצב קשה – בואו נפר את ההסכם. אתם מבינים מה זה אומר? זה ליקוי מאורות. בואו נפר הסכמים. אני מבין שהמצב הפיסקלי של מדינת ישראל הוא קשה, אבל אני לא חושב שהוא מצדיק מעשה כזה, ואין מה לדבר על פשרה.

עניין אחרון. יש פה מצב של כלים שלובים. הם, הזכיין, משלמים תמלוגים לרשות שדות התעופה מההכנסות שלהם, בהתאם להסכם שהם עשו. הרשות מתקיימת מהכסף הזה. בתקציב השוטף שלה היא לא יכולה לא לפטר, לא לקצץ – אולי כן יכולה, אבל לא תעשה את זה בטווח הקצר, לכן אם הכסף הזה לא יגיע לריצ'רדסון, והיא לא תשלם, אם לא יהיו לה רווחים, הם יצטרכו, לדעתי, להעלות אגרת נוסעים – לא יהיה שום פתרון אחר בטווח הקצר. זה הפתרון הפיסקלי שמשרד האוצר רוצה להגיע אליו.
חוץ מזה, אני חולק על התחשיבים של משרד האוצר, לצערי הרב. אני מבקש ממר גארי סטוק שיגיד כמה מילים.
גארי סטוק
(נושא דברים בשפה האנגלית, להלן התרגום החופשי): אדבר בקצרה. אני רוצה להסב את תשומת לב כולם לעובדה שכל החלטה שתשנה את החקיקה לפני תום התקופה תפגע רק בגוף אחד בכל מדינת ישראל, והוא ג'יימס ריצ'רדסון. אם זה שנה, זה יעלה לנו כ-80 מיליון שקל; אם זה שנה וחצי – כ-120 מיליון שקל, בשונה מה שאומר משרד האוצר לרשות שדות התעופה: נהיה שם בשבילכם. אף אחד לא יהיה שם למען חברה פרטית, שנמצאת כאן מ-1988. לרשות תהיה בעיה ב-2014, לא ב-18 החודשים הקרובים. שכן אנחנו צריכים לשלם בכל מקרה. זה לא סכום קטן, מר יעקב; אנחנו מדברים על סכום גדול – 120 מיליון שקל. אז לא צריך לומר בקלות שצריך להתעלם מחוזה. זאת לא בעיה, זה כסף קטן. 120 מיליון שקל לשנה וחצי, שזה יותר מהחיסכון האמיתי שמדינת ישראל תשיג, בהתאם לחישובים של דוד בועז. אבקש שעניין זה יעמוד לפניכם. יש התנגדות חזקה לכל פשרה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

אני מודיע מראש שהצו שנמצא פה, שהתאריך שלו הוא מאי 2012, הוועדה מחליטה שזה לא יהיה התאריך, אלא התאריך נדחה ל-1 באפריל 2013.
שכיב מוראד שנאן
לא, יש גם ההצעה של חבר הכנסת- - -
היו"ר משה גפני
אבל הגענו להסכמה, פחות או יותר.

מי בעד צו מס קנייה הראשון? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

נגד - אין

נמנעים - אין

הצו אושר.
היו"ר משה גפני
פה אחד, הצו אושר.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (ייבוא טבק ע"י תושב חוזר). מי בעד אישור הצו? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

נגד - אין

נמנעים - אין

הצו אושר.
היו"ר משה גפני
פה אחד, הצו אושר.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 27 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (מיסוי מוצרי טבק שונים), מי בעד אישור הצו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

נגד - אין

נמנעים - אין

הצו אושר.
היו"ר משה גפני
פה אחד, הצו אושר.

שלושת הצווים אושרו. אנחנו צריכים להניח את זה במליאת הכנסת. אנחנו נניח במליאת הכנסת את הצו המקורי, שהוא מאי 2012, ואנחנו משנים את זה, ואת זה נניח על שולחן הכנסת. אנחנו משנים את זה ל-1 באפריל 2013. זה מה שאנחנו מניחים על שולחן הכנסת, את החלטת הוועדה - 1 באפריל 2013.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים