ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/05/2012

צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (קביעת רשות ציבורית), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 699>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ב באייר התשע"ב (14 במאי 2012), שעה 13:40
סדר היום
<צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (קביעת רשות ציבורית), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

אילן גילאון
מוזמנים
>
עו"ד דן אורן - משרד המשפטים

יעקב גזית - רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

עו"ד לירז דמביץ - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אחיה קמארה - נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הרצל בר-מג - ממלא מקום מנכ"ל דואר ישראל

אילן שפירא - מנהל תחום רגולציה עסקית, דואר ישראל

משה בר - יו"ר עמותת "תנו יד לחירש ונכים למען נכים"

דניאל גלילי - מזכיר עמותת "תנו יד לחירש ונכים למען נכים"
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים בע"מ – אהובה שרון
<צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (קביעת רשות ציבורית), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני, כ"ב באייר, ה-14 במאי 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (קביעת רשות ציבורית), התשע"ב-2012.

אדוני היועץ המשפטי, בבקשה.
אייל לב ארי
הצו שמוצג בפני הוועדה הוא צו שמוצע על ידי שר האוצר לפי סעיף 19(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בעקבות תיקון 2 בשנת 2005 החוק הוסיף את פרק ה(1) לחוק השוויון לפיו באות תקנות שמחייבות התאמות נגישות בתחומים שונים שיחולו על גופים פרטיים ועל גופים ציבוריים, על רשויות ציבוריות במדינה. גופים ציבוריים הם בין היתר משרדי ממשלה, הכנסת, חברות ממשלתיות מסוימות.
היו"ר חיים כץ
מה מסוימות?
אייל לב ארי
חברות ממשלתיות שנקבעו על ידי שר המשפטים בהסכמת השרים הנוגעים בדבר. זה סמכות ברשות של שר המשפטים בהסכמת השרים הנוגעים בדבר. משטרה, צה"ל, רשויות מקומיות וכן הלאה.
היו"ר חיים כץ
רשות החברות הממשלתיות, למה התעוררתם בנושא הדואר?
יעקב גזית
הדואר לטעמנו הוא ייחודי בכך שבעצם זאת החברה הממשלתית שהיקף הנגישות שלה לציבור מבחינת פריסת סניפים ונקודות חלוקה גבוה משמעותית מכל חברה ממשלתית אחרת שאני יכול להעלות על דעתי.
היו"ר חיים כץ
הייתה פנייה ישירה אליך משר האוצר?
יעקב גזית
פנייה ישירה אלי משר האוצר?
היו"ר חיים כץ
כן. להסביר את העניין. ראיתי איזה צו שהגיע משר האוצר ישירות ואני לא רגיל שהוא חותם כל כך מהר. בדרך כלל הוא חותם יותר לאט.
יעקב גזית
הפנייה הייתה של הדואר אלינו ולאגפים אחרים במשרד. אנחנו ביקשנו את חתימת השר.
היו"ר חיים כץ
והוא חתם מהר.
יעקב גזית
תחילת הדיונים שלנו עם הדואר הייתה בשנת 2010. אנחנו עם פרפרים בבטן מבחינת הנאותות לאשר את הפנייה. ביקשנו מחברת הדואר, וחברת הדואר ביצעה, סקר שיאמוד את העלות ביישום התקנות. קיבלנו את הסקר שהם ביצעו והוא מדבר על כך שעל פי האומדן העלות היא חמישים מיליון שקלים. צריך להבהיר שמעבר לעלות יישום התקנות בפרק הזמן מהיום עד לשנת 2015 יגרום לכך שהדואר יצטרך להפסיק לתת שירותים בנקודות מסוימות. צריך לזכור שחלק מהסניפים של הדואר הם סניפים בשכירות ואת חלקם לא ניתן להנגיש. גם את אלה שניתן להנגיש, מן הסתם ייקח לא מעט זמן להעביר את השיפוץ.

דבר שני היא העלות הכספית. הנזק הכספי שאפשר למזער אותו עקב כך שאם אתה פורס את הביצוע עד שנת 2018, הנגשת הסניפים בנקודות החלוקה במסגרת תוכנית השיפוצים שהדואר מבצע כל שנה – וכל שנה הדירקטוריון של הדואר מאשר תקציב שיפוץ לא קטן של כמה מיליוני שקלים – כך שההנגשה במסגרת ההשקעות השנתיות עושה גם יותר שכל וגם חוסכת נזק כלכלי לחברה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מזה שלוש שנים מנהל חבר הכנסת אילן גילאון בהגינות וביושר עבודה בנושא הנגישות. הוא מקדיש מזמנו עבור הוועדה ועבור ציבור הנכים במדינת ישראל. הוא עושה עבודת קודש. אתם דיברתם אתו?
יעקב גזית
לא.
היו"ר חיים כץ
אי לכך ובהתאם לזאת, אני מבקש מכם שתהיו בקשר עם אילן גילאון ותסבירו לו בדיוק מה אתם רוצים. לאחר מכן הוועדה תחליט אם לאשר או לא לאשר.
אילן גילאון
הם לא דיברו אתו, אבל אני בעד מה שהם מבקשים. לא דיברו אתי כי הם חששו שאני לא אהיה בעד, אבל אני כן בעד.
היו"ר חיים כץ
במשך שלוש שנים אתה מייצג אותי בנאמנות ומייצג את ציבור הנכים. אם אתה עובד עבורנו, עבור הוועדה וכל שבוע מקדיש מזמנך, לא יקום ולא יהיה שאנחנו נקבל כאן החלטות שאתה לא חלק מהן.
אילן גילאון
אני לא יודע מה עמדת הנציבות או משרד המשפטים. אני מכיר בבעיות שהועלו על ידי דואר ישראל ואני בכלל בעד להחזיר את הדואר לשר הדואר. אני מכיר את הבעיה.
היו"ר חיים כץ
הבנתי. מה אומר משרד המשפטים?
דן אורן
הממשלה אמורה לבוא לוועדה בקול אחד ואם יש איזושהי בעיה, לתאם קודם. אנחנו היינו בקשר עם משרד האוצר וגם השתתפתי בדיון בנושא. אני מבין את הסיבות לכך ששר האוצר קובע את מה שהוא קובע. זה מקובל עלינו ובוודאי אין מניעה משפטית.
היו"ר חיים כץ
מצוין. אנחנו נעבור להקראה.
אחיה קמארה
הנציבות לא מתנגדת להצעה הזאת. אנחנו רוצים להדגיש שהמחיר כאן הוא מחיר. כלומר, פרק הנגישות בא כדי לדאוג לנגישות בזמן סביר. זה שאנחנו מכניסים את רשות הדואר כאן ללוח זמנים אחר, יש לו מחיר לאנשים עם מוגבלות. אנחנו מבקשים שלפחות בפעם הבאה כשהאוצר יוזם החלטה כזאת, שיתייעצו עם הנציבות ולא שזה יהיה בדיעבד כשאנחנו באים לכאן לישיבה. כאמור, הפעם אנחנו מסכימים כי אנחנו חושבים שבמקרה הזה זה סביר אבל שלא תתחיל עכשיו להיות אינפלציה של נושאים כאלה.
היו"ר חיים כץ
יש לכם שומר ראש ששמו חבר הכנסת אילן גילאון. אילן גילאון עושה עבודת קודש בכל הנושא שלכם. אם הוא היה אומר עכשיו לא, זה היה לא. מאחר שהוא אמר כן, זה יהיה כן.
משה בר
אני יושב ראש עמותת תנו יד לחירש ונכים למען נכים. אני רוצה לומר שבסניפים של הדואר שכבר הונגשו, שם הדלפק עומד ריק ואנחנו לא מקבלים שירות. עשו לנו דלפק נמוך אבל השירות לא קיים. לפחות שיעמדו בדברים האלה. את המקומות אותם צריך לשפץ, אנחנו נמתין.
היו"ר חיים כץ
נציגי הדואר שמעו את זה ויעשו כמיטב יכולתם לתת את השירות.

נעבור להקראה.
אייל לב ארי
צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (קביעת רשות ציבורית), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשות ציבורית" שבסעיף 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק) ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1.
קביעת חברת דואר ישראל בע"מ כרשות ציבורית
חברת דואר ישראל בע"מ נקבעה בזה כרשות ציבורית לעניין החוק.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

הצבעה
בעד אישור הצו – פה אחד

הצו אושר
היו"ר חיים כץ
הצו אושר פה אחד. קיבלתם את הזמן שלכם. תעשו את העבודה כך שתהיה נגישות לזקוקים לה.
תודה רבה. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 13:50.>

קוד המקור של הנתונים