ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/05/2012

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 695>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ב באייר התשע"ב (14 במאי 2012), שעה 11:30
סדר היום
<1. הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
>
חברת הכנסת עינת וילף

שרונה עבר הדני

משרד הבריאות

טל נשרי

מתמחה, משרד הבריאות

ישראל פיטוסי

רפרנט סמים, משרד הבריאות

אודי וולף

ר' מעבדה אנליטית משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

איריס יוגב

ראש אגף תכנון ובקרה הרשות למלחמה בסמים, המשרד לביטחון הפנים

משה בר

עמותת "תנו יד לחירש", נכים למען נכים

דניאל גלילי

עמותת "תנו יד לחירש, נכים למען נכים

אורי מיכאל

דובר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
אביטל ברקוביץ – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

<הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ"ב באייר, 14 למאי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה בדיון משודר בערוץ הכנסת. הנושא הוא הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשע"ב-2012, פרוטוקול 695.
בדיון האחרון אמרנו שאנחנו נתכנס בפרקי זמן קצרים, ואני מברך אתכם על זה שאתם באים לפה בפרקי זמן קצרים ועל זה שהולכים למנוע מבני נוער שימוש בעוד סמים מסוכנים וכך לשמור על החיים.

נציג המשטרה, בבקשה.
אודי וולף
מדובר כאן על חומרים שזוהו על-ידי חברי במעבדה האנליטית של מז"פ שנתפסו בפיצוציות ברחבי הארץ ואצל יצרנים של חומרים עוד לפני שהם מכרו אותם לפיצוציות. אם יורשה לי קצת לפרט אז אני אוכל להגיד חלק מההיסטוריה של חלק מהחומרים כאן.
היו"ר חיים כץ
יורשה לך.
אודי וולף
מדובר בחומרים שאנחנו עוקבים אחרי תהליך ההפצה שלהם בשוק הסמים הישראלי או בשולי חוק הסמים הישראלי מכיוון שמדובר כאן בחומרים שעד היום התחזו לחומרים שהם אינם בלתי חוקיים קרוב לשנה. יש לנו פה כמה מקרי קיצון של חומרים שנתפסו במעבדות ייצור וההכללה שלהם משדרת מסר של נחישות בהכללה מהירה של חומר והכנסה שלו לפקודה לצד חומרים אחרים שאנחנו עוקבים כבר זמן די ארוך אחרי התהליך של המכירה וההפצה שלהם ועד כה הידיים שלנו היו די כבולות, לפחות מבחינת פקודת הסמים.
במעמד הזה אני רוצה לציין שלפחות לגבי אחד החומרים יש לנו תקדים מאוד יפה של אדם שנעצר עד תום ההליכים על החזקה של חומר שאני מקווה שהוועדה תאשר את הכללתו בפקודת הסמים בגלל המסוכנות של החומר הזה.
אורלי לוי אבקסיס
מה זה החומר הזה?
אודי וולף
חומר שנקרא מתוקסטאמין.
אורלי לוי אבקסיס
איפה אנחנו מוצאים אותו בחיי היום יום?
אודי וולף
בחיי היום יום לא מוצאים אותו אלא זה חומר שנועד בהגדרתו להוות תחליף לא בלתי חוקי לחומר אחר שנקרא קיטאמין שהוא חומר הרדמה לבעלי חיים, לסוסים, לפרות ולכאלה דברים. מי שייבא אותו לארץ ידע את זה, הוא היה מודע. היו בידי המשטרה גם האזנות לתגובות של אנשים שהוא מכר להם וניסה עליהם את החומרים האלה. ההשפעות היו נוראיות, ואף על פי כן הוא ניסה לעשות עוד כמה וכמה מעשים של הפצה של החומרים האלה. בסופו של דבר, הוא הושם במעצר עד תום ההליכים. אנחנו במקביל, כשהסמיכות היא סמיכות די אקראית, ביקשנו להכליל את החומר הזה בפקודת הסמים מרגע שהוא התגלה בארץ. אנחנו ידענו על קיומו בעולם, אבל זו הפעם הראשונה שהוא נתפס ועשה נזקים בארץ.
היו"ר חיים כץ
החומר מרדים פרות.
אורלי לוי אבקסיס
קיטאמין גם מרדים בני אדם לפני ניתוח.
אודי וולף
לא, לא.
אורלי לוי אבקסיס
לא, אמרת שזה דומה לקיטאמין. אני שואלת מבחינה אחת, האם החומר הזה מופיע גם בתרופות חוקיות?
אודי וולף
החומר הזה לא מופיע. יושב כאן ישראל שהוא רוקח, זה לא התחום המקצועי שלי. עשו אותו במטרה לעקוף את פקודת הסמים ולגרום להרגשת ריחוף, כולל תחושות רעות. החומר הזה נמצא בפקודות סמים לפחות בשתי מדינות באירופה, והוא בתהליך הכנסה לפקודות אחרות. אני אהיה שמח אם בסוג של ישיבה דומה שתהיה באיזשהו פרלמנט אירופי יגידו: כן, גם בכנסת ישראל החליטו להכליל את החומר הזה בפקודת הסמים והם יסתמכו עלינו כחלק מהתהליך של הכללת החומרים שלהם בפקודה.זה חומר אחד.
חומרים אחרים זה חומרים שעושים כאבקות או בקפסולות. הם נמכרו ללא איזשהו שם מותג שמחר אפשר יהיה לצאת לעיתון ולהגיד שהחומר הזה הוצא אל מחוץ לחוק, ואת זה אני אומר בשביל ידידי שנמצא כאן. הם נמכרים חסרי שם בקפסולות מתחת לשולחן ומתחת למדף. הם גורמים להשפעות דומות לסמים הידועים לנו שעד כה הצלחנו לאכוף אותם.
היו"ר חיים כץ
מה אנחנו מונעים? האם אנחנו מונעים את הלא נודע?
אודי וולף
אנחנו עושים מלחמת התשה שנועדה להתיש אותם ולהצר את צעדיהם.
אורלי לוי אבקסיס
האם החומרים השניים מסוכנים?
אודי וולף
החומרים האלה הם מסוכנים. הוועדה המקצועית שישבה ברשות למלחמה בסמים קיבלה ממני סקירה של תקדימים באירופה גם מבחינת מקרים רפואיים הגלויים לנו וגם מבחינת תקדימים משפטיים של הכללה של חומרים כאלה בפקודות סמים במקומות אחרים בעולם.

יש כאן עוד חומר אחד שהוא ניסיון, לפי הידוע לנו, די ישראלי, אבל לא רק ישראלי - לקחת חומר שכבר הכללנו אותו בפקודת הסמים שמופיע בתור קנבינואידים סינתטיים. זה אותם חומרים שמרססים על גבי חומר צמחי ונמכרים בפיצוציות תחת כל מיני שמות מ"נייס גאי", "מבסוטון", ועד הדורות האחרים של "VIP" ו"הרצל עושה לך כנפיים" וכו' שדנו עליהם בישיבה האחרונה של הוועדה שהתכנסה בעניינים האלה.
היו"ר חיים כץ
"הרצל עושה לך כנפיים".
אודי וולף
זה היה לקראת יום העצמאות.

החומר הספציפי הזה הוא חומר שקטפו ממנו שני מימנים. כידוע, המימן הוא היסוד הקטן ביותר, הקל ביותר בטבלה המחזורית. חשבו שכך גם, מצד אחד, לא ישנו את תכונות החומר, ישמרו על הפעילות הפסיכו-אקטיבית שלו. מצד שני, יקשו עלינו גם בזיהוי וגם באכיפה. בזיהוי לא הצליחו, ואני מקווה שגם באכיפה עכשיו לא יצליחו.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת עינת וילף רוצה לשאול אותך שאלה.
עינת וילף
כן. אמרת בדיונים לגבי המסוכנות. איפה היית מגדיר את הסמים האלה ברמת המסוכנות שלהם גם האישית וגם הציבורית נניח מהגאת ועד ההרואין? האם זה פחות מאלכוהול או יותר מהאלכוהול? האם פחות ממריחואנה יותר ממריחואנה? ברור שזה משהו אחר. האם ברמת המסוכנות האישית, אתם משווים מקרים שונים וסמים שונים, אלכוהול, וכן המסוכנות הציבורית? כלומר, מי שגורם נזק לחברה כשהוא תחת השפעת הסמים האלה. איפה זה עומד בסולם הזה?
אודי וולף
על שאלות טובות קשה לענות.
אורלי לוי אבקסיס
האם אנחנו נאשר כל חומר חדש שנכנס לפה אוטומטית להוצאתו מחוץ לחוק וכל זאת מבלי לדעת אם יש סכנה או לא?
היו"ר חיים כץ
אנחנו מאמינים בהם.
אורלי לוי אבקסיס
מחר גם "אקמול" יהיה בחוץ.
היו"ר חיים כץ
לא, לא יהיה. אני סומך עלייך, את טרום רופא.
אודי וולף
אני משאיר למר פיטוסי את התשובה הרוקחית, ואני אענה בשני כובעים: האחד הוא של המדים המשטרתיים וההגנה על הציבור כפי ששאלה חברת הכנסת ומההיבט הכימי. בשאלה הכימית אנחנו מדברים על חומרים שהם מאוד דומים במבנה הכימי שלהם לחומרים אחרים ידועים לנו. חלק מהחומרים שאנחנו מבקשים עכשיו להכליל בפקודה הם חומרים שכבר גרמו נזקים. כלומר, יש עליהם תיעוד רפואי.

אין וגם להערכתנו לא יהיה מחקר רפואי שיאשר לבדוק את החומרים האלה ואת מידת המסוכנות שלהם אם הוכח כבר באיזשהו מקום בעולם שהם מסוכנים. אף ועדת הלסינקי לא תאשר לעשות ניסויים, לא בבני אדם ולא על בעלי חיים, על חומרים שעלולים לגרום נזק, רק כדי לראות אם הנזק הוא נוראי.
אורלי לוי אבקסיס
אבל בכל זאת יש את הקנביס הרפואי אז אי-אפשר להגיד. הוא מחוץ לחוק, אבל מהצד השני הוא משמש למטרות רפואיות.
אודי וולף
אם היה מדובר בחומרים שהיו משמשים למטרות רפואיות – בשביל זה יושב כאן אדם שאמון על הנושא הזה ובדק שהחומרים האלה אינם מופיעים בשום תרופה או בשום דבר שמשמש לצרכים רפואיים. יותר מזה, גם חומרים שהם משמשים כתרופה, הדרך פתוחה בפני מי שירצה לייבא אותם, להשתמש בהם, למכור אותם, לבקש רישיון והוא יקבל אותו כמו שמוכרים נרקוטין וכמו שמוכרים חומרים אחרים שהם סמים על-פי החוק. הדרך פתוחה בפני האדם הישר לקבל את הרישיון ולהשתמש בו.

מצד לובש המדים שלי, אני אומר שכאשר אנחנו באים להגן על החברה ולהגן על הסביבה, הילדים שצורכים את החומרים האלה לא יודעים מה הם מכניסים לפה שלהם.
עינת וילף
האם אלה חומרים שנצרכים בעיקר על-ידי ילדים?
אודי וולף
על-ידי בני נוער ואנשים צעירים.
היו"ר חיים כץ
האחרים הולכים ישר לחומרים טובים, לאופיום.
אודי וולף
אם מטרתנו היא להגן על החברה ואנחנו רואים דבר שהוא מסוכן אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות הוא להתריע.
היו"ר חיים כץ
יש לה ילד קטן והיא לא רוצה שהוא יטעם את זה. האם את רוצה?
עינת וילף
ממש לא אישי פה. ברור שאני לא רוצה שום דבר, אני מתעניינת בכל זאת. כשאתה מגדיר מסוכן, מה קרה?
אודי וולף
אני אתן דוגמה מהחומר שכבר הבאתי דוגמה לו המתוקסטאמין. היה דיון בהארכת מעצר. ביקש סנגור לשחרר את הלקוחות שלו מן המעצר הזה בטענה שהחומרים האלה אינם מסוכנים. אמר לו השופט בערכאת הערעור, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב: אם לדעתך, אדוני המלומד, החומרים האלה אינם מסוכנים, אם אביא לך כרגע חצי כוס מים האם תהיה מוכן לבלוע טבלייה כזאת כי אז אני משחרר את הלקוחות שלך? הם במעצר. זאת אומרת שהסנגור המלומד לא היה מוכן להסתכן ולחוות את החוויות שתוארו. זאת אומרת שהחומרים האלה הם מסוכנים.
היו"ר חיים כץ
הוא הפרה - שיירדם כמו פרה. הבנתי.
אורלי לוי אבקסיס
גם רגל קרושה לא הייתי מוכן לאכול אם היו אומרים לי. השאלה היא האם זה היה מסכן את החיים שלי או לא.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, בבקשה. זה בשידור.
אורלי לוי אבקסיס
אני מנסה להבין כי יש פה באמת שאלה שאני חושבת שהיא מהותית. מצד אחד, איך אנחנו לא עושים לכם חיים קלים. תחפשו את הדברים המסוכנים, תביאו אותם אלינו. תבואו אלינו עם פירוט איפה המסוכנות, תנו לנו דוגמאות. הרי אנחנו לא רק חותמת גומי פה ואף פעם לא היינו, בטח לא בוועדה בראשותו של חיים. שאלות נשאלות כאן. מחר מחרתיים תביאו את הגאת ותגידו לנו: בואו תוציאו אותו מחוץ לפקודה.
אודי וולף
עלי הגאת מחוץ לפקודת הסמים.
אורלי לוי אבקסיס
הגאת כצמח עדיין מותר לשימוש ב- - -
אודי וולף
עלי הגאת בצורתם הטבעית הם למטרת הלעיסה. זה המיעוט בפקודה לגבי שני סמים שנמצאים בפקודה. קטין זה קטין.
אורלי לוי אבקסיס
אבל מחר ומחרתיים תבואו ותגידו לנו: תוציאו גם את הגאת שלועסים, ואנחנו נבקש לדעת למה.
היו"ר חיים כץ
חברתי חברת הכנסת אורלי לוי, תודה רבה.
ישראל פיטוסי
רציתי להוסיף ולומר שכל החומרים שאנחנו מביאים היום הם חומרים שנכנסו כבר בכמה מדינות בעולם. אם אני לוקח את שני הראשונים, הם נכנסו כבר בפקודה האנגלית. המתוקסטאמין נכנס באוקטובר ברוסיה, בשוויץ בדצמבר, ובאנגליה באפריל, לאחרונה. את האלפא מתילטריפטאמין - - -
היו"ר חיים כץ
אבל, איך אתה בודק? הוא מוכר בלי שם.
אודי וולף
זה העבודה שלי, בשביל זה משלמים לי כסף.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר איתי כאילו המשטרה הם תותחים גדולים. אין להם אפילו אקדח קפצונים. בימים האלה אתה מדבר איתי על: זה עבודה שלי.
אודי וולף
אני מדבר על המעבדה האנליטית במז"פ, רק עליה אני מופקד.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא מוכר בלי שם, איך אתה יודע מה הוא מוכר בלי שם? מה אתה אוסר? אתה בא עכשיו לפיצוצייה ואתה רוצה להחרים לו את כל מה שהוא מוכר או לתת לו קנסות.
אודי וולף
מגיע שוטר לפיצוצייה ותופס את החומר שחשוד כסם. שולח אותו למעבדה האנליטית - - -
היו"ר חיים כץ
סלח לי, מגיע שוטר לפיצוצייה ולוקח את החומר שחשוד כסם. האם הוא לוקח את כל החומר, או דוגמה, דוגמית? מה הוא לוקח?
אודי וולף
לוקח את כל החומר.
היו"ר חיים כץ
את כל החומר?
אודי וולף
אם זה חשוד כסם. הרי ברגע שהוא ייקח דוגמית מחר הוא ימכור את הכול.
היו"ר חיים כץ
גם אם לא נתנו לך אישור להוציא אותו מחוץ לחוק?
אודי וולף
עד שאתה לא יודע מה זה אתה לא יכול, זה רק חשוד כחומר.
היו"ר חיים כץ
עכשיו מתברר לך שזה סם שהיה אסור למכירה. מה קורה עם בעל הפיצוצייה?
אודי וולף
לא יכול להאשים אותו בהחזקת סם מסוכן כי הפקודה נכנסת רק מכאן ולהבא.
היו"ר חיים כץ
הפקודה נכנסה והוא מוכר משהו שכבר אישרנו שהוא לא יכול למכור. מה קורה איתו?
אודי וולף
אז הוא יכול להיות מואשם. אם החומר מזוהה על ידינו כסם מסוכן אז הוא מואשם כסוחר סמים.
היו"ר חיים כץ
טוב, אוקיי. אז הוא רק מחרים לו.
אורלי לוי אבקסיס
ואם הוא לא יודע מה המרכיבים שם?
היו"ר חיים כץ
שלא ימכור. הוא יודע, אחרת הוא לא היה לוקח 60 שקלים על אבקת וניל.

אנחנו נעבור להקראה.
אייל לב ארי
"פקודת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מודיע לאמור:

שינוי התוספת הראשונה לפקודה 1. בתוספת הראשונה לפקודה, בחלק א, בסימן ב' –

(1)אחרי פרט 7א1א יבוא:


"7א1ב. 2-דיפנילמתילפירולידין ידוע גם בשם Syn:Desoxy –D2PM7א1ג. דיפנילפרולינול ידוע גם בשם D2PM
(2) בפרט 9א8, במקום "מתיופרופמין" יבוא "מתיופרופאמין";

(3) אחרי פרט 10א1 יבוא:


10א1א מתוקסהטאמין הידוע גם בשם MXE;"
אודי וולף
אני מבקש להעיר כאן שצריך למחוק את האות ה"א – מתוקסטאמין בלי ה"א.
אורלי לוי אבקסיס
בכל מקרה אנחנו לא יודעים מה זה אומר.
היו"ר חיים כץ
תמחקי את האות ה"א.
אייל לב ארי
" (4) אחרי פרט 10ג1 יבוא: אלפא מתילטריפטאמין הידוע גם בשם אלפא MT,ATM
(5) אחרי פרט 10ה יבוא:


10ו. N,N-דיאליל-5-מתוקסיטריפטאמין, לרבות בעמדות אורתו, פרא, מטא, ידוע גם בשם: MeO-DALT" – הורדנו את ה-5, הוספנו את ה-"לרבות".
(6) אחרי פרט 11ו יבוא:


11ז. אלפא-פירולידינופנטיופנון הידוע גם בשם אלפא PVP;
(7) בפרט 13ט, אחרי פרט משנה (יח) יבוא:


"(יט) ידוע גם בשם JWH-022."
בנושא התחילה ביקש משרד הבריאות לשנות.
טל נשרי
כן. שמי טל נשרי, אני מתמחה במשרד הבריאות. אני מחליפה את עו"ד נילי דיקמן שילדה אתמול.
היו"ר חיים כץ
שיהיה בשעה טובה. מה היא ילדה?
טל נשרי
היא ילדה בת.

אנחנו מבקשים לשנות את זה לתחילתה של הודעה זו שבעה ימים מיום פרסומה במקום ארבעה-עשר ימים מיום פרסומה כפי שמוצע כעת.
היו"ר חיים כץ
מה קרה לכם?
טל נשרי
לא קרה שום דבר. ברמת העיקרון פרק הזמן הוא מאוד קריטי. כל יום הוא משמעותי. הדברים האלה נמכרים, וככל שאנחנו יכולים לקצר את פרק הזמן זה עוזר לציבור.
אורלי לוי אבקסיס
האם יש כאן חומרים שמופיעים בצמחי מרפא או בכל מה שקשור להומופאתי?
קריאות
לא, סינתטי לגמרי.
היו"ר חיים כץ
בשביל שלא תהיה מכירה בחג השבועות אנחנו ניתן לכם את השבוע הזה. במקרה הזה ניתן לכם לשבוע אם תפרסמו את זה בזמן. במקום ארבע-עשר יום זה יהיה שבעה ימים.

מי בעד ירים את ידו?

הצבעה
בעד – כולם

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשע"ב-2012 אושרה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה ורשאים להצביע הצביעו. אלה שלא רשאים אולי היו רוצים להצביע ולא יכלו.

תודה רבה, התקנה אושרה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:55.>

קוד המקור של הנתונים