ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/05/2012

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
32
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 694>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ב באייר התשע"ב (14 במאי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<1. הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אריה ביבי

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
>
סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן

חבר הכנסת מגלי והבה

חבר הכנסת דב חנין
חברת הכנסת מירי רגב
פרומית כהן

רמ"ח פיתוח תכנון מש"א שב"ס, המשרד לביטחון הפנים

עופרה בר טוב

ר' היחידה לתכנון שכר באמ"ש משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

אילנה ליבוביץ

רמ"ח בקרה את"ב, המשרד לביטחון הפנים

יאיר סער

רמ"ד גמלאות ושחרורים בחשבות, המשרד לביטחון הפנים

רועי קונפינו

רפרנט ביטחון באג"ת, משרד האוצר

ענבל רונן

עו"ד בלשכה המשפטית אגף השכר, משרד האוצר

נח הקר

משרד האוצר

אסי מסינג

הלשכה המשפטית, משרד האוצר

יוסי דסקל

יועץ משפטי פרט פרקליטות צבאית, משרד הביטחון וצה"ל

חוסיין חוסייסי

ר' ענף תשלומים וגמלאות, משרד הביטחון וצה"ל

דור פישר

ע' יועץ משפטי פרט פרקליטות צבאית, משרד הביטחון וצה"ל

שירלי שמעוני

ר' מדור גמלאות, משרד הביטחון וצה"ל

איריס דנון

רמ"ח תקציבי, משרד הביטחון

ערן גרוסברגר

רע"נ תקציבי,משרד הביטחון

א'

משרד ראש הממשלה

י'

משרד ראש הממשלה

ש'

משרד ראש הממשלה

ת'י'

עו"ד, משרד ראש הממשלה

עופר לונברג

עמית, "שובל" – עמותת גמלאי שב"כ

יורם שחל

יועץ לשכר באיגוד, איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס

ברוך אברהמי

יועץ המשפטי של הארגון, ארגון גמלאי צה"ל

ברוך לוי

יו"ר גמלאי צה"ל, ארגון גמלאי צה"ל

מרדכי בר דגן

סגן יו"ר ארגון גמלאי צה"ל, ארגון גמלאי צה"ל

ניסים ערב

מרכז עירוני-אמרכלות, משרד הבינוי והשיכון, מגיע כצופה

מיכאל בר

גמלאי, צוות חדש" - ארגון פורשי צה"ל

אילן ראודניץ

חבר, צוות חדש" - ארגון פורשי צה"ל

עמית פרי

חבר בארגון , גמלאי, צוות - ארגון פורשי צה"ל

משה אברהמי

חבר בארגון, צוות - ארגון פורשי צה"ל

יוסף וסרמן

יו"ר מחוז ירושלים בצוות, צוות - ארגון פורשי צה"ל

יהודה פרץ

יו"ר מחוז דן בצוות", צוות - ארגון פורשי צה"ל

צבי שור

יועץ כספי-צוות המשא והמתן, צוות - ארגון פורשי צה"ל

יחיאל הל-אור

גמלאי, ארגון גמלאי צה"ל

אריה פרבר

חבר הנהלת ועדת הכספים, צוות – ארגון פורשי צה"ל

יוסי פורת

גמלאי,יו"ר סניף רמת גן, צוות - ארגון פורשי צה"ל

אריאל עשירי

גמלאי צה"ל, צוות

שרה רותם

חברת הטלוויזיה הקהילתית של "צוות"

יהונתן וקסלר

פורש צה"ל

יוסי כץ

עו"ד, מייצג את הגמלאים

אבינועם חץ

גמלאי צה"ל, צוות

שמעון מלכה

צוות, מנהל מחוז ירושלים, צוות

חיים שרעבי

מנכ"ל איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס

דוד עטר

יו"ר איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס

אליעזר שוורץ

מחלקת המחקר והמידע, הכנסת

אורי מיכאל

דובר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, מתחילים שבוע חדש. היום יום שני בשבוע, כ"ב באייר, 14 למאי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012.

אנחנו אחרי תקופה לא קצרה והרבה מאוד ישיבות, ואפילו פיצול נושא הגמלאות בין המשטרה לבין הצבא כשכבר גמרנו את הנושא של המשטרה. אני חייב לציין את המעורבות הבלתי פוסקת של סגן שר האוצר, שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.
סגן שר האוצר יצחק כהן
סגן שר האוצר. יש שר אוצר מצוין, סגן שר אוצר.
היו"ר חיים כץ
אמרו לי לעצור את הישיבה. אני צריך לצאת לשידור לשתיים-שלוש דקות בנושא האלימות נגד העובדים הסוציאליים. מאחר וזהו נושא חשוב אני אעצור את הישיבה, אעצור את השידור, ואחזור עוד שלוש-ארבע-חמש דקות. איתכם הסליחה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:15 ונתחדשה בשעה 10:25.)>
היו"ר חיים כץ
שוב בוקר טוב. עדיין יום שני בשבוע, כ"ב באייר, 14 במאי 2012. אני מתכבד לפתוח שוב את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה. הנושא הוא הצעת חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 27).
לצערי, לא הצלחתי להביא לך את המינוי לשר אוצר. אני אמשיך במאמצי.

מאחר ועשינו כבר כמה דיונים בעניין אני רוצה לנסות לקדם את החקיקה. אנחנו נעבור להקראה. שמעתי את כולכם, אין פה אחד שהיה בישיבות הקודמות וביקש לדבר ולא נתתי לו. זאת אומרת, שמעתי את כולכם. אני יודע כמעט את הדעות של כולם. אני לא רוצה להביע את דעתי על הצעת החוק, אבל המתכונת תהיה כזאת. זה הקראה ראשונה. החוק לא ייגמר היום, סביר להניח, אלא אם אני אופתע. אנחנו קוראים, וכל סעיף שמישהו מתנגד לו, והוא גם לא צריך להסביר למה, יגיד: מתנגד אני, עוברים הלאה. הוא לא צריך להסביר למה – לא משנה מאיזה סיבה, סיבותיו שמורות עימו. כל סעיף שאין בו התנגדות והוא מקובל על כולם אנחנו מאשרים אותו, מצמצמים את הגזרה. אחר כך אנחנו נתעסק רק במחלוקות ואז נדע שאנחנו מקדמים את זה וזה ילך יותר מהיר.
גברתי, בבקשה.
נעה בן-שבת
"הצעת חוק שירות הקבע בצבא–הגנה לישראל (גמלאות)
(תיקון מס' 27), התשע"ב–2012

תיקון סעיף 5
1.
בחוק שירות הקבע בצבא–הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה–1985‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5 –(1)
אחרי ההגדרה "היום הקובע" יבוא
""המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מועד המעבר" – יום י' בתמוז התשע"ב (30 ביוני 2012), ולעניין חישוב התוספות לפי סעיף 6א(ח) ו-(ט) – יום י' באב התשס"ט (31 ביולי 2009);";
היו"ר חיים כץ
סעיף 1 – האם יש מישהו שמתנגד לו? מתנגד. בהצעת חוק התקציב או בהצעת חוק מעניינת אז בהסתייגויות תמיד יש הסתייגות לשם החוק. אם זה עובר אז כל החוק עבר, ואנחנו כבר יודעים לאן פנינו מועדות. פה זה לא אותה מתכונת. פה אנחנו לא נצביע ואנחנו עוברים לסעיף 2. השארנו פתוח את סעיף 1.

לפרוטוקול, מי מתנגד?
מיכאל בר
בר מיקי, צוות חדש.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. היו עכשיו בחירות לצוות ישן, לא? היו בחירות לצוות לאחרונה?
מיכאל בר
עם הזמן אנחנו מתיישנים, כבוד היושב-ראש.
קריאות
היו בחירות.
ברוך לוי
ברוך לוי, יושב-ראש צוות. אדוני היושב-ראש, היו בחירות לצוות לפני חודשיים כאשר במרכז הבחירות היה כל הנושא הזה שנקרא גמלה עם כל הבעייתיות שהיתה, עם כל ההתמשכות של העניין. הצעת החוק שמונחת פה – אני עוד לא נכנס אליה – היא עברה על-ידי מוסדות צוות. היא הוצגה על-ידי המטה הכללי שניהל את המשא ומתן. אנחנו היינו בתוך המשא ומתן, ואנחנו יושבים פה כדי לקדם את זה. מוסדות צוות אישרו את זה. 35,000 אנשים שהם חברי צוות מחכים כבר ארבע שנים לזה שהעניין הזה ייגמר מה שיותר מהר. על בסיס הצעת החוק הזאת שהיתה תולדה ותוצאה של הרבה מאוד דיונים בין משרד האוצר למשרד הביטחון - - -
היו"ר חיים כץ
סליחה, השאלה היתה האם היו בחירות לארגון צוות. אתה נתת לי הרצאה שלימה. נאמר שהיו לפני חודשיים.
סגן שר האוצר יצחק כהן
ונבחרתם.
היו"ר חיים כץ
אדוני, לא קיבלת מינוי לשר אוצר.
ברוך לוי
אנחנו נבחרנו וזה מחייב את כל החברים.
משה (מוץ) מטלון
אני מבקש לשאול שאלת הבהרה לפני שאנחנו ממשיכים בהקראה ואני מתבסס על דברים שאמר יושב-ראש צוות. האם הצעת החוק שמונחת פה על כל הפריסות, על כל האפשרויות, זה דבר שהגעתם איתם להבנות? האם זה הבנה של צוות? אני פשוט רוצה להבין את העניין הזה.
היו"ר חיים כץ
למה אתה שואל אותו? הסברתי את זה בפתיח.
משה (מוץ) מטלון
אני יודע למה אני שואל.
היו"ר חיים כץ
זה הבנה של צוות ושל משרד האוצר וצה"ל. זה הבנה של החלק הארי של הגופים שהשתתפו בעניין.

סעיף 1 – אנחנו לא מצביעים.

אדוני, האם אתה רוצה להגיד משהו דרמטי?
יהונתן וקסלר
הכול דרמטי. שמי יהונתן וקסלר ואני אחד מאותם 35,000 פורשי צה"ל. ואם אתה חושב שיש יותר מאלף איש מפורשי צה"ל שמבינים מה כתוב כאן אז טעות בידך. אני דווקא מבין.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להסביר לך משהו. גילוי נאות – אני מגיע מארגון עובדי התעשייה האווירית. ארגון עובדי התעשייה האווירית עושה את הפנסיה של העובדים שלו ודואג לקידומים ודואג להסכמי שכר. ברגע שאני נבחר אני מקבל מנדט מהציבור לחשוב בשבילו. אני לא עושה דיון על כל הסכם שכר או על כל פנסיה כשלפעמים זה דרמטי. הם לא מבינים. הם אמרו לי: מאחר ולא כל 35,000 יכולים להיכנס למשא-ומתן אנחנו מצביעים עבור נציגים שיעשו עבורנו את המשא-ומתן אנחנו מאמינים בהם. נתנו להם את הזכות לחשוב עבורנו. ואם זה לא מתאים למישהו הוא היה יכול ביום הבחירות לבוא ולהצביע נגד ולשים מועמדות, כך זה עובד. לפעמים בכנסת מחליטים על מלחמה בקול אחד ושמים את האנשים בקרב וזה לא רק כסף.
מגלי והבה
או על שלום.
היו"ר חיים כץ
על שלום לא מחליטים פה.
מיכאל בר
כבוד היושב-ראש, אני רק רוצה להזכיר שצוות הוא לא ארגון יציג.
היו"ר חיים כץ
זה נכון, בזה אתה צודק. צוות זה לא ארגון יציג.

כן, גברתי.
נעה בן-שבת
"(2)
במקום ההגדרה "המשכורת הקובעת" יבוא
"המשכורת הקובעת", לגבי אדם פלוני בזמן פלוני – המשכורת, לרבות התוספות הקבועות, כמפורט להלן, לפי העניין, כפי שהיא מעודכנת לפי הוראות סעיף 6:

(1)
לגבי פלוני שפרש משירות אחרי מועד המעבר – המשכורת, לרבות התוספות הקבועות, המגיעה ערב פרישתו של פלוני מהשירות, לחייל שדרגתו כדרגה שהיתה לפלוני ערב פרישתו כאמור;

(2)
לגבי פלוני שפרש משירות לפני מועד המעבר – המשכורת, לרבות התוספות הקבועות, המגיעה במועד המעבר, לחייל שדרגתו כדרגה שהיתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות;

(3)
על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), היה לפלוני, ערב פרישתו מהשירות, מינוי לתפקיד שצמודה לו דרגה העולה על דרגתו, תחושב משכורתו הקובעת בהתאם להוראות הפסקאות האמורות, לפי העניין, על פי הדרגה הצמודה לאותו תפקיד ולא על פי דרגתו;

(4)
על אף הוראות פסקאות (1) ו-(2), שולמה לאחר מועד המעבר, תוספת על משכורתו של חייל שמקורה בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו ושנכרת לאחר מועד המעבר, בעד התקופה שלפני מועד המעבר, לא תובא התוספת האמורה בחשבון לעניין אותן פסקאות, אלא אם כן קבע שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר, אחרת, בצו;
היו"ר חיים כץ
כן, אדוני.
יהונתן וקסלר
חסרים כאן פרטים על מה קורה עם הסכם שנכרת לפני המעבר אבל יש לו פעימות אחרי המעבר וזה לא רשום כאן. זה ליקוי כאן.
נעה בן-שבת
אולי אפשר יהיה לבקש מהאוצר להסביר.
ענבל רונן
ענבל רונן, משרד האוצר.

מי שפרש כמובן לפני שההסכם נכנס בכלל לתוקף הוא כבר מתעדכן לפי - - -
היו"ר חיים כץ
לפני שההסכם ייכנס לתוקף.
ענבל רונן
כן, לפני שההסכם ייכנס לתוקף פרש עובר למועד הזה הוא כבר מתעדכן לפי המדד ואין לו נחלה בהסכם החדש. אבל אנשים שהיו משרתים פעילים - - -
היו"ר חיים כץ
עוד הפעם, עוד הפעם. תסבירי מהתחלה.
ענבל רונן
זה הסכם שנחתם אחרי הניתוק על תוספות לפני הניתוק – זו היתה השאלה?
נעה בן-שבת
לא, השאלה היתה לגבי הסכם שכבר קיים. הוא דיבר על הפעימות של הסכם 2011.
ענבל רונן
הסכם שנחתם בתקופה האחרונה על הסכמים שנעשים עם ההסתדרות נעשים ב-delay מסוים. כלומר, אנחנו חותמים ב-2010 או ב-2011 על תקופות קודמות. למשל, ב-2009. לפיכך, אנחנו עורכים תיקונים לחוק ומזכים את הגמלאים בתוספת ביחס לתקופה שהם היו פעילים בתקופת ההסכם. אני יכולה לתת דוגמה לפשט את העניין.
נעה בן-שבת
את אומרת שרק הפעילים בעצם יקבלו את התוספות שמגיעות לפי ההסכמים ולא הגמלאים. הגמלאים לא יקבלו את התוספות?
ענבל רונן
אלה שפרשו לפני לא יקבלו בכלל. אלה שפרשו בתקופה שבגינה ההסכם, יקבלו את חלקם לפי תקופת שירותם ותעודכן גם המשכורת הקובעת בהתאם. אם רוצים דוגמה אני יכולה לתת דוגמה של הסכם המסגרת האחרון.
היו"ר חיים כץ
ודירוג המחקר.
ענבל רונן
דירוג המחקר – ההסכם האחרון שהיה לו הוא ב-7.7.2010. הוא הסתיים, הפעימות מכוחו הסתיימו והשתלמו לכולם כ- - -
היו"ר חיים כץ
ההסכם במגזר הציבורי מתי מסתיים?
ענבל רונן
בסוף 2012.
היו"ר חיים כץ
תני לי דוגמה ל-2012.
ענבל רונן
לא הבאתי איתי דוגמה מספרית.
היו"ר חיים כץ
לא מספרית, מה יקרה בפועל.
ענבל רונן
להסכם המסגרת בנספח 4 יש טבלה ובה מסומנות הפעימות בהסכם, ולכל גמלאי שפרש בתקופה שבגינה ההסכם, יש את חלקו בפעימות. ברור שככל שפרשת יותר מאוחר חלקך יותר גדול, וככל שפרשת יותר מוקדם ולא היית כמעט פעיל בכלל בתקופת - - -
היו"ר חיים כץ
אני פורש בנובמבר.
ענבל רונן
בנובמבר השתא זה כבר לא רלוונטי כי זה אחרי הניתוק. סליחה - - -
היו"ר חיים כץ
אני פורש בנובמבר, בדצמבר הייתי אמור לקבל את התוספת.
ענבל רונן
אתקן עצמי. את התוספות שקיבלת כפעיל, את ה-2.25, 1 - - -
היו"ר חיים כץ
מה שקיבלתי בפנים, קיבלתי.
ענבל רונן
בשתי העמודות האלה יהיה כתוב לך אפס כי קיבלת בפעיל, ובשתי העמודות הבאות של הפעימות הבאות - - -
היו"ר חיים כץ
לא מה יהיה כתוב לי, תסבירי לי בעברית. אני פורש בנובמבר, בדצמבר הייתי אמור לקבל כמה? אחוז?
ענבל רונן
בדצמבר לא, בינואר 2013. היית אמור לעלות ל-6.25.
היו"ר חיים כץ
עזבי אמור לעלות. כמה הייתי מקבל? עוד אחוז?
ענבל רונן
1.25%.
קריאה
שתיים ורבע.
היו"ר חיים כץ
לא חשוב. אדוני, מה זה משנה? דחיתי את הפרישה. במקום נובמבר אני פורש בדצמבר. האם התחולה היא מהראשון בינואר?
ענבל רונן
כל שנה, כן.
היו"ר חיים כץ
הראשון לינואר.
ענבל רונן
כן.
היו"ר חיים כץ
מה קורה איתי? האם אני מאבד את האחוז ורבע? אני פורש בדצמבר ואם אני פורש בדצמבר אני צמוד למדד.
ענבל רונן
לא, לא. ראשית, צמוד למדד. אבל שנית, כיוון שהיית פעיל בחלק הרלוונטי של התקופה, אתה מקבל לכאורה הפרשי שכר לתקופה. אתה מקבל עוד פעימה - - -
היו"ר חיים כץ
לא מעניין אותי הפרשי שכר, הבסיס הפנסיוני שלי. עזבי אותי הפרשי שכר. אני רוצה לדעת מה קורה עם הבסיס הפנסיוני שלי. הפרשי השכר זה כסף קטן. את מדברת איתי על 10% על כל השנה. אני מקבל אפס הפרשי שכר. הרי אם אני מקבל מינואר אז אני לא מקבל הפרשי שכר.
ענבל רונן
אתה מקבל לבסיס הגמלה את הפעימות שנותרו לך מתוך ההסכם גם לאחר - - -. את האחוז הזה אתה מקבל כתוצאה מהסכם שלנו עם - - -
היו"ר חיים כץ
הבסיס לגמלה עולה באחוז ורבע הזה?
ענבל רונן
אין לי את הטבלה מול העיניים.
היו"ר חיים כץ
תני ליועץ המשפטי לדבר.
אסי מסינג
אסי מסינג, הלשכה המשפטית באוצר.

יהיה תיקון חקיקה נוסף שהוא יהיה גם ביחס לחוק שירות הקבע וגם לחוק שירות - - -
היו"ר חיים כץ
מתי יהיה תיקון חקיקה נוסף? האם אתה חושב שאני אעביר הצעת חוק על סמך זה שאתה תעשה תיקון - - -
אסי מסינג
תן לי להשלים עד הסוף. בימים אלה אנחנו עובדים על הפצת תזכיר חוק ממשלתי שעניינו מטפל בהסכם המסגרת שעליו דיברת כרגע – ה-7.25 – איך הוא משולם לגבי גמלאים שפרשו במהלך תקופת ההסכם. ההסכם מתייחס למתן חלק יחסי של התוספת לפי התקופה שבה עבדת במהלך תקופת ההסכם, והוא מגדיל את הקצבה בהתאם. התזכיר הזה, כמו שאמרתי, יופץ בקרוב. דיברנו עליו גם במסגרת הדיונים, אגב התיקון למשטרה ולשב"ס, וגם יש לו אזכור גם בדברי ההסבר הן של ההצעה ההיא והן של ההצעה הזאת. במסגרת הזאת היתה גם התייחסות של תוספת של השלמה של 5%, אני מזכיר, שנוספה במסגרת הדיונים אגב המשטרה ואגב השב"ס, והיא נוספה גם כאן, והם בסוף יהיו תחליפיים. כלומר, מי שפרש עד סוף 2011 תהיה לו התוספת הזאת שתשולם לו, תבוא במקום אותם - - -
היו"ר חיים כץ
מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
אסי מסינג
זה לא קשור לתיקון הזה, זה השלמה שהיא - - -
היו"ר חיים כץ
אסי, סליחה. לפני שנתיים – באפריל או במאי – ישבנו על דחיית גיל הפרישה של הצבא והעלנו את גיל הפרישה של הצבא. ואתם פה, ממשרד האוצר, התחייבתם שכל נושא אופק שירות ייגמר תוך שלושה עד ארבעה חודשים. לקחתם את החיילים בשבי ולא נתתם להם את ה-2,000 שקל, והעלתם את גיל הפרישה, וגרמתם לזעזועים בצבא, והורדתם את רמת המוכנות לשרת לאנשים ייחודיים בצבא, ולא גמרתם את אופק שירות. אז מה אתה בא מספר לי: יש פה תזכיר, יהיה תזכיר, ייקח עוד חודש, עוד שבועיים? מה, אני חדש פה? אני עובד מולכם חודשים. אתה עובד על זה שנתיים ואתה מבקש ממני יומיים-שלושה להעביר חקיקה. אתה מבקש ממני להעביר חקיקה חפוזה. מהר, מהר, באותו יום, לא באותו יום. צוות לוחץ, הוא לוחץ. מחכים לזה.

אני אומר לך בלשון המעטה אני לא סומך עליכם, לא סומך על המערכת. מה שאין לי ביד לא מאמין לכם, לא מאמין שזה יבוא. אתה צריך להניח את זה יחד עם זה. אותו גמלאי שנמצא באמצע הדרך הולך לספוג ממך לכל חייו, והוא יספוג בקלות. אתה יודע ב- - - לא נכנסתי לחוזה הזה. אני אמרתי: אני אכנס לחקיקה הזאת – לא נכנסתי. אמרתי שאני אכנס תוך כדי דיון ואני אראה איפה הבעיות, מה הבעיות, אני אלמד. אבל אני רואה פה שיש אנשים ש-50% מההפרשים יקבלו בעוד עשר שנים. ואם הם לא יחיו?
אסי מסינג
זה לא קשור לעניין הזה. זה סוגיה אחרת.
היו"ר חיים כץ
שום דבר לא קשור לשום דבר.
אסי מסינג
אני אחדד שוב את העניין. מדובר בשאלה שהיא רלוונטית גם לגבי שוטרים וגם לגבי סוהרים. התיקון הזה - - -
היו"ר חיים כץ
חברי המלומד, תגיד לי בבקשה כמה זמן ייקח לכם לגמור את התזכיר ולהביא את כל ההסכם? החקיקה הזאת תצא מסודרת. אני לא רוצה לא ספיחים ולא שיירים – שום דבר. כמה זמן ייקח לכם לגמור את התזכיר? שבוע, יומיים, שלושה? כמה זמן?
אסי מסינג
את התזכיר לגבי עובדי המדינה?
היו"ר חיים כץ
לגבי הקטע הזה. דיברנו על הסכם שכר והפרשים. כמה זמן?
אסי מסינג
שוב, אנחנו מדברים על תזכיר שהורתו בהסכם קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לבין נציגי הממשלה והוא מתייחס לגבי כל הדירוגים - - -
היו"ר חיים כץ
וואלה, אתה עורך-דין, ואתה תמשיך במנטרה שלך.
אסי מסינג
אני מעריך שאת התזכיר עצמו אנחנו נסיים במהלך השבוע הזה מבחינת משרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
יפה לך.
נעה בן-שבת
אבל אז אתה עוד חודש לעיון הציבור ועוד - - - הממשלה?
אסי מסינג
לפני כן יש להניח שההסתדרות יבקשו לראות את התזכיר על אף שהוא מבוסס על הסכם קיבוצי וזאת בשים לב לכך שיש החלטת ממשלה בעניין. במסגרת המעבר לתקציבית צוברת הממשלה הודיעה שכל תיקון של חוק הגמלאות יעבור הסכמה של ההסתדרות. אומנם יש הסכמה בתוך ההסכם הקיבוצי, אבל אני מניח שההסתדרות - - -
היו"ר חיים כץ
כל תיקון של חוק הגמלאות. האם גם של הצבא?
אסי מסינג
לא, תיקון של חוק הגמלאות. התיקון הזה הוא נסמך על התיקון של חוק הגמלאות כי, שוב, המקור שלו הוא בהסכם הקיבוצי בין הממשלה לבין ההסתדרות. בוודאי שלא יכול להיות מצב שבו קודם יהיה תיקון של חוק שירות הקבע לפני שיש תיקון לחוק הגמלאות. זה צריך להיות תיקונים במקביל.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אתה באת ואמרת לי עכשיו: שבוע אתה לא גומר את החוק – חודש.
אסי מסינג
אם החוק יהיה מותנה בחוק ההוא אז זה ייקח זמן.
היו"ר חיים כץ
אתה חושב שהוא לא צריך להיות מותנה בחוק ההוא?
אסי מסינג
לא, לא. כרגע אנחנו משווים - - -
היו"ר חיים כץ
אם הארכת גיל הפרישה של הצבא היתה מותנית באופק שירות, היינו מסיימים כבר את נושא אופק שירות? איך נראה לך? אתה בן-אדם אינטליגנטי, מלומד ועם יכולות, ואני אומר את זה לפי ידע אישי. יש לי הרבה שעות איתך ואתה בחור מאוד מוכשר, וזה לפרוטוקול.
אסי מסינג
תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
נראה לך שאם לא היינו מעלים את גיל הפרישה של הצבא היינו מסיימים כבר את אופק שירות? אני מבין שאתה לא רוצה לענות. זה כמו בבית-משפט – שתיקה כהודאה. אז עכשיו אתה לא צריך לענות.
אסי מסינג
מאחר וזה לא התחום שלי אז ענבל תוכל לענות בעניין. שוב, אנחנו מדברים כרגע על המהלך של שינוי שיטת ההצמדה. אגב היישום של התיקונים של הסכם המסגרת לגבי מי שפרש במהלך תקופת ההסכם ולאחר מועד הניתוק – לכך יצטרך להיות תיקון משלים. אני מציע לא להמתין לו ולא לכרוך אחד בשני. כך אני מציע, אפשר לא לקבל את ההצעה שלי.
היו"ר חיים כץ
האם אתה חושב שצריך לקבל אותה?
אסי מסינג
אני חושב שכן.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו לא נקבל אותה.
ענבל רונן
ההתחייבות היא בהצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
אני לא צריך התחייבות בהצעת החוק, אני ישבתי איתכם בהעלאת גיל הפרישה של הצבא וביקשנו אופק שירות. לא הייתי נותן לכם את זה, אני לא הייתי נותן לכם את זה. עזבי אותם. הם חיילים שבאים לריבון והריבון לפעמים כופה את עצמו עליהם ואין להם זכות דיבור. כך זה גם התבטא בדיונים כשהעלנו את גיל הפרישה, ואמר את זה ראש אכ"א ברור, בעברית, ושמח לשינויים, ואני נתתי והארכתי את גיל הפרישה. היו ההתחייבות שלכם, התחייבות. נכון שלא בתוך החוק, אבל אני יודע שאם אומרים לפרוטוקול ואם מתחייבים אז צריך לממש. תלכי לפרוטוקול. נאמר תוך שלושה חודשים, אבל עברו שנתיים.
ענבל רונן
זה שלושה חודשים ב- - -. אני מסכימה שזה לא נעשה בזמן, ובוודאי יעידו - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו נתחיל לדון בזה, דרך אגב. זה יהיה במקביל לזה.
ענבל רונן
להערכתי, בשבועיים האחרונים חלה התקדמות משמעותית בעניין. אנחנו מקווים להביא את הדברים לחתימת סיכומים בין משרדים בתקופה הקרובה.
היו"ר חיים כץ
מה זה "תקופה הקרובה"? אני לא יודע מה זה "תקופה קרובה". תגידי לי מה זה "תקופה קרובה".
קריאה
שנח יגיד שחלה התקדמות.
היו"ר חיים כץ
מה זה "תקופה קרובה"?
ענבל רונן
תקופה קרובה להערכתי זה - - -. בחודש הקרוב אנחנו מקווים לתקף את זה ולחתום על סיכומים בין משרדים, כמובן מותנה בהסכמות מבית ובהסכמות עם צה"ל ומשרד הביטחון.
היו"ר חיים כץ
ותשאירו כמה דברים בשבילי. אני אראה מה שנתתם אחר כך אני אראה מה אתם רוצים. תנו לי למפרע את מה שאתם הולכים לתת ואני אראה מה צריך לשפר.
ענבל רונן
נשאיר לך משהו יותר טוב מאשר להעלות את שכרם של האלופים, משהו יותר טוב.
היו"ר חיים כץ
וואלה? טוב.
נעה בן-שבת
בכל מקרה, כרגע הסעיף מחריג את התוספות לגבי הסכם שנכרת לאחר מועד המעבר. הוא בעצם שותק לגבי הסכם שנכרת לפני מועד המעבר, אם כי באמת יש פה את הבעייתיות של אי-בהירות לגבי מה שקורה עם הסכם שנכרת לפני אותו מועד, והיתה שאלה האם התוספות מגיעות לו כפעיל או לא, לאיזה תקופה. בעצם אתם מדברים רק איזה תקופה מיוחסת לתקופת שירותו כפעיל.
קריאה
- - -
היו"ר חיים כץ
לא, אין דיבורים. יש מתנגד, לא מתנגד. האם יש מישהו שמתנגד לקטע הזה? מתנגד. שלא ייווצר מצב שכולם מתנגדים לכל החוק, שלא ייווצר מצב כזה כי אז אני אדפוק לכם על הראש.

סעיף 3.
נעה בן-שבת
אנחנו עוברים עכשיו להגדרות רשימת הדירוגים הבסיסית.
" "רשימת הדירוגים הבסיסית" – רשימת הדירוגים שבתוספת הראשונה;
"תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר" – תוספת המגיעה לפי חיקוק אחר, לקצבה."
מירי רגב
החוק חייב להיגמר כמה שיותר מהר, לעלות ביום רביעי הקרוב להצבעה.
קריאה
אחרי החגים.
מירי רגב
מה פתאום אחרי החגים? האם אתם רוצים להגיע לתקציב 2013? לא יישאר כסף לגמלאים. אם זה מה שרוצים לעשות אז תמשכו את החוק - - - כל המאמצים שעשה יושב-ראש הוועדה להביא את זה לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
אני לא אביא את זה אם הוא לא יהיה מושלם. האם אני מחוקק בשביל להגיד שיש את החוק?
מירי רגב
לא, אבל יש משמעות. החוק הזה הוא מצוין.
היו"ר חיים כץ
מצוין, אבל יש בו מלא חורים כמו גבינה שוויצרית, ועד שזה לא ייושם אז - - -

אוקיי, 3.
נעה בן-שבת
אז גם את ההגדרות האלה אנחנו משאירים בינתיים בצד.

"החלפת סעיף 6
2.
במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:"עדכון המשכורת הקובעת
6.
(א)
המשכורת הקובעת תעודכן בחודש ינואר של כל שנה (בסעיף זה – חודש העדכון), בעד קצבת חודש ינואר ואילך, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם.(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג הרופאים ופרש מהשירות לפני יום ח' בשבט התשע"ב (1 בפברואר 2012), ושיעור הניכוי בעד קצבת חודש ינואר 2013 ואילך, עולה על שיעור התוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, המגיעה לו בעד אותו חודש, ככל שמגיעה, יופחת ההפרש שבין השיעורים האמורים משיעור העדכון לפי סעיף קטן (א) בעד שנת 2012.(ג)
בסעיף זה –"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון;"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון, ולעניין העדכון הראשון –
(1)
לגבי מי שפרש מהשירות עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) – מדד חודש דצמבר 2011;(2)
לגבי מי שפרש מהשירות אחרי יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) – מדד החודש שבו פרש מהשירות;"שיעור הניכוי" – לפי פסקה (3) להגדרה "שיעור הניכוי" שבסעיף 6א(א);"תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011" – כמשמעותה בסעיף 6א(ה)."
היו"ר חיים כץ
האם יש מתנגדים לסעיף 6? למה?
מיכאל בר
6 בסעיף (א) קטן.
נעה בן-שבת
ושאר הסעיפים מקובלים?
מיכאל בר
זה יוצא אחד מהשני.
היו"ר חיים כץ
לאיזה סעיף הוא מתנגד?
נעה בן-שבת
סעיף קטן (א). בעצם לנוסחת העדכון, לעובדה שזה מעודכן, הוצמד למדד.
מיכאל בר
נכון.
היו"ר חיים כץ
אתה התנגדת בתחילת הדיון בכלל להצמדה למדד. אם זה לא יוצמד למדד אז הכול בטל. אז לצורך העניין יש לך את השאלטר ביד, אבל את כל ההכנה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו מבינים שאתה מתנגד ל-(א), לבסיס, אבל אנחנו לא הולכים לעצור את כל התהליך. אני הולך לעשות הכנות, אני מתחיל לחצוב בקירות עכשיו. יש לך את השאלטר הראשי ונתנו לך אותו ולא הצבענו עליו. אנחנו הולכים לקדם את העניין הזה, אנחנו מדברים על שיטת העדכון. אם ה-(א) יתבטל אז הכול יתבטל. אני לא רוצה להשחית סתם את הזמן.

אי לכך, אנחנו נצביע על סעיף 6. מי בעד סעיף 6 ירים את ידו?

הצבעה

בעד – כולם

סעיף 6 אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, סעיף 6 התקבל על-ידי כל חברי הכנסת שנמצאים פה ויש להם זכות הצבעה. סעיף 6 אושר.
נעה בן-שבת
"תוספות לקצבה
6א.
(א)
בסעיף זה –"המדד השנתי", לשנה מסוימת – שיעור עליית מדד חודש דצמבר של אותה שנה לעומת מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לה;"מוקבל לנושא משרה שיפוטית" – מי שמשכורתו הקובעת חושבה, ערב מועד המעבר, לפי שכר של נושאי משרה שיפוטית;
"קצבת הבסיס" – כמפורט להלן, לפי העניין
(1)
לעניין תוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן (ב) – הקצבה המגיעה לפי חוק זה למי שפרש משירות או לשאירו, בצירוף תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר המגיעה במועד המעבר למי שפרש כאמור או לשאירו, ככל שמגיעה לו;
(2)
לעניין תוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור בסעיף קטן (ג) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (1) בצירוף תוספת השחיקה המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;
(3)
לעניין תוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף קטן (ד) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (2) בצירוף תוספת בשל המדד לשנת 2008 המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;
(4)
לעניין תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו) – קצבת הבסיס כאמור בפסקה (3), בצירוף תוספת בשל הסכמי שכר המגיעה למי שפרש משירות או לשאירו, ככל שמגיעה לו;"שיעור הניכוי" – כמפורט להלן, לפי העניין –
(1)
לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית – 2.25%;"


אני רק רוצה לשאול לגבי ה-2.25%. אני מבינה שה-2.25% מייצג את אותם 2.25% שהיו הפעימה הראשונה מהסכם 2011. אבל אתם אומרים שבחקיקה אתם תאשרו לפעילים את אותם 2.25%.
אסי מסינג
לא באופן מלא, לפי תקופת העבודה. זה יהיה ביחס. זה יכול להגיע מלא למי שעבד את מלוא התקופה.
נעה בן-שבת
"(2)
לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית –

(א)
אם פרש מהשירות לפני שנת 2011 – 8.5%;

(ב)
אם פרש מהשירות במהלך שנת 2011 – 2.23%;
(3)
לגבי מי שערב פרישתו דורג בדירוג הרופאים –

(א)
אם פרש עד יום כ"ט בתמוז התשע"א 31 ביולי 2011), יהיה שיעור הניכוי לפי התקופות והשיעורים כלהלן:


(1)
לגבי קצבת חודש אוגוסט 2011 עד חודש ינואר 2012 – השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש אוגוסט 2011 בקצבה המגיעה לו בעד חודש יולי 2011, ומהמנה האמורה
יופחת 1; לעניין הקצבאות האמורות לא יובאו בחשבון תוספת ביגוד ותוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי להן;


(2)
לגבי קצבת חודש פברואר 2012 ואילך – הסך הכולל של השיעור האמור בפסקה (1) והשיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו בעד חודש ינואר 2012, והפחתת 1 מהמנה האמורה; לעניין הקצבאות האמורות לא תובא בחשבון תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי לה;

(ב)
אם פרש מיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011) עד יום ז' בשבט התשע"ב (31 בינואר 2012) – השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המגיעה לו בעד חודש פברואר 2012 בקצבה המגיעה לו בעד חודש ינואר 2012, ומהמנה האמורה יופחת 1; לעניין הקצבאות האמורות לא תובא בחשבון תוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011, ככל שהוא זכאי לה;(ב)
מי שפרש מהשירות לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו תוספת לקצבה בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס הקבועים לגביו, לגבי אותן קצבאות, בחלק א' בתוספת השנייה, בהתאם למועד פרישתו (בסעיף זה – תוספת שחיקה)."


אדוני, פה אנחנו שמים את תוספת השחיקה. תארנו את הבסיס שנחשב לגבי כל קצבה וציינו את שיעור הניכוי שינוכה מהתוספת בעד מדד 2009 עד 2011. אולי אפשר לעצור פה ולחלק את ההתייחסויות לגבי כל אחת מהפסקאות.
היו"ר חיים כץ
האם יש למישהו פה הערות? אין הערות. אנחנו נצביע על סעיף 6א (א) ו-(ב). מי בעד ירים ידו?

הצבעה

בעד – כולם

סעיפים 6א (א) ו-(ב) אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הסעיפים האלה אושרו על-ידי כל חברי הכנסת שנמצאים פה, והם הצטמצמו באופן מפתיע. באנו, צעקנו, הלכנו, בהשלכה מהצבא: באתי, צעקתי, ניצחתי, הלכתי.
נעה בן-שבת
"(ג)
מי שפרש מהשירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעורים מקצבת הבסיס כמפורט להלן, הכל לפי העניין (בסעיף זה – תוספת בשל המדד לשנת 2008):
(1)
לגבי מי שפרש לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) – בשיעור ההפרש שבין המדד השנתי לשנת 2008 לבין השיעור בנקודות האחוז הקבוע לגביו בחלק ב' בתוספת השנייה, בהתאם למועד פרישתו;
(2)
לגבי מי שפרש מהשירות במהלך שנת 2008 – בשיעור עליית מדד חודש דצמבר 2008 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות."


זה הנושא של תוספת בשל מדד 2008 – סעיף קטן (ג).
היו"ר חיים כץ
האם יש למישהו התנגדויות ב-(ג)? אין התנגדויות. תלכי לסעיף (ד).
נעה בן-שבת
"(ד)
מי שפרש מהשירות עד יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009) וערב פרישתו דורג בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית, למעט הדירוגים המפורטים בפרטים (4), (5) ו-(6) לרשימה, תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור 0.3% מקצבת הבסיס (בסעיף זה – תוספת בשל הסכמי שכר)."
ענבל רונן
יש לנו איזשהו עדכון לעניין זה, ברשותכם. 0.3% זה חוב שנשאר למדינה מהסכם המסגרת ב-2008 או מה-17.4 - - -
היו"ר חיים כץ
אבל הוא שולם לפני שלושה חודשים כבר.
ענבל רונן
לדירוגים של משפטנים שולם בהתחלה.
היו"ר חיים כץ
זה עם הפרשים. זה הפרשים משנת 2009, אני חושב.
ענבל רונן
נכון. אבל בימים האחרונים נחתם עם הדירוג המינהלי הסכם על שימוש ב-0.05% מתוך ה-0.3.
היו"ר חיים כץ
למה?
ענבל רונן
להוריד את מספר שנות הלימוד לגמול – אפשרות גם מי שיש לו 11 שנות לימוד.
היו"ר חיים כץ
באמת?
ענבל רונן
כן. גם בצבא יש נגדים, גם בשירות המדינה, בייחוד אנשים שהתגייסו בעבר, שאין להם 12 שנים.
היו"ר חיים כץ
חמש מאיות? מתוך ה-0.3 חמש מאיות?
ענבל רונן
לא, 0.05.
היו"ר חיים כץ
מה זה מתוך ה-0.3? אתה מדבר לי על פרומילים. מה, אתה עושה צחוק?
ענבל רונן
0.05. אם תוריד 0.05 מ-0.3 זה מה שנשאר לנו לשלם.
היו"ר חיים כץ
0.25.
ענבל רונן
0.25. מה-0.3 הורדנו 0.05 ונשאר 0.25.
היו"ר חיים כץ
לכל הדירוגים?
ענבל רונן
לדירוג המינהלי.
היו"ר חיים כץ
פקידים.
ענבל רונן
גם אנחנו פקידים.
היו"ר חיים כץ
לא, לא. מהנדסים זה לא פקידים, ודירוג המח"ר זה לא פקידים.
ענבל רונן
זה כבוד שאנחנו פקידים, זה בסדר.
היו"ר חיים כץ
אתם מדורגים בדירוג המח"ר?
ענבל רונן
לא, אבל אנחנו civil servants. זה בסדר, אנחנו לא משהו אחר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים על דירוגים ואת מערבבת מין שאינו במינו.
ענבל רונן
הדבר השני, הם עשו איזשהו קיצור בתקופה למענק יובל. אנחנו טרם באנו דברים עם צה"ל האם זה מתאים להם, לא מתאים, יישום בהתאמה וכו'. זה נמצא על השולחן, נצטרך להזדקק לזה.
היו"ר חיים כץ
עוד הפעם. אתם הולכים לקנות קיצור במענק יובל גם במשהו?
ענבל רונן
לא יודעת. אני לא יודעת אם מענק יובל זה משהו שהם רוצים לקנות בכסף הזה כי תקופת השירות שלהם היא קצרה יותר. אני גם לא יודעת אם יש אצלם אנשים שיש להם 11 שנות לימוד. אנחנו נציג בפניהם את העניין לעניין יישום בהתאמה, ואנחנו נראה מתאים, לא מתאים, מה הם רוצים.
היו"ר חיים כץ
מה זה "מה הם רוצים"? תני לי להבין את זה. אתם עושים איתם משא-ומתן על הסכם השכר שלהם?
ענבל רונן
ש/40 אומר שמה שחל על דירוגים במגזר הציבורי יחול גם על הדירוגים בצה"ל בהתאמה. אם לא מקבלים אצלם מענק יובל, לא מגיעים למענק יובל, אז אני מניחה שאולי הם ירצו בהתאמה שיהיה משהו אחר. אני לא יודעת, לא באנו איתם דברים עדיין. אבל ש/40 אומר יישום בהתאמה.
היו"ר חיים כץ
ממתי אתם מדברים איתם על השכר שלהם?
ענבל רונן
אם אדוני חושב כך אז - - -
היו"ר חיים כץ
ממתי אתם מדברים איתם על השכר שלהם? דרך אגב, עם מי אתם מדברים על השכר שלהם?
ענבל רונן
אנחנו מדברים על השכר שלהם מסגן הרמטכ"ל - - -
היו"ר חיים כץ
מתי דיברתם איתו? והוא הסכים תמיד על ההסכם במגזר הציבורי? מתי עשיתם איתם משא-ומתן על השכר שלהם?
ענבל רונן
לי ידוע שאגף תקציבים, סגן בכיר על הממונה על התקציבים, דיבר באחרונה עם סגן הרמטכ"ל.
היו"ר חיים כץ
מה זה "באחרונה"?
ענבל רונן
אתמול. בכל מקרה, אנחנו מצויים בקשר - - -
היו"ר חיים כץ
את מדברת לפרוטוקול. הוא דיבר אתמול על השכר שלהם? מתי שיניתם שכר? עם מי אתם יושבים בצבא לקבוע את השכר שלו?
ענבל רונן
אנחנו יושבים עם שני גורמים: עם היועכ"ל, ועם תשו"ג , זה הענף של - - -
היו"ר חיים כץ
והם תמיד מוכנים לקבל את מה שההסתדרות? הם גם היו מוכנים לא לקבל את המענק של ה-2,000 שקל או שכפיתם עליהם: אנחנו הריבון, אתם השבויים, ולא תקבלו את ה-2,000 שקל עד שלא יהיה הסכם ניתוק? יש כזה דבר? זה דיבור או הנחתה? זה כפייה? הם עובדים אצלכם?
ענבל רונן
הם לא עובדים בכלל. הם משרתים, זה סטאטוס. ועכשיו תגידו שאין להם זכות התארגנות והם לא יכולים לשבות וכו' וכו'.
היו"ר חיים כץ
לא, לא. אבל אם את מדברת לפה, שימי לב מה אני אומר לך. הם כשבויים אצלכם אז אל תדברי איתי שאת מדברת איתם על הסכמי שכר – אם זה מתאים להם או לא מתאים להם.
ענבל רונן
אוקיי, אז אנחנו עושים את הכול באופן חד-צדדי, אם זה מה שאדוני חושב.
היו"ר חיים כץ
מה זה "אם זה מה שאני חושב"? זה המצב. אתם לוקחים ועושים איתם מה שאתם רוצים, גם בהסכם הזה, גם בהסכם דחיית שירות, גם באופק שירות, גם באי-תשלום 2,000 שקל לחיילים. לקחתם קצינים ולוחמים שמשרתים שנמצאים בקו, לא במשרדי ממשלה, ולא נתתם להם 2,000 שקל כשאתם קיבלתם אתה -2,000 שקל.
ענבל רונן
אז באנלוגיה הזאת אנחנו גם מכתיבים לבנק ישראל, כי כל הגופים שלא עברו ניתוק, מפעל הפיס, בנק ישראל - - -. העברתי אתמול דברים כתובים ל - - -
היו"ר חיים כץ
את צודקת. גם אחד בבנק ישראל שהוא נמצא בקו ולא בא הביתה מקבל 4,500 שקל, בייחוד שהוא בכיר בבנק ישראל, ואיזה ילד באוצר יכול להחליט שהוא לא מקבל את הכסף.
ענבל רונן
היה הסכם קיבוצי - - -
היו"ר חיים כץ
את לא צריכה להילחם על דברים שאת כל כך לא צודקת. את לא צריכה להילחם גם אם שלחו אותך.
ענבל רונן
לא, לא.
היו"ר חיים כץ
אין סיבה בעולם שתיקחו את הכסף של הקצינים, של הלוחמים, ותיקחו אותם בשבי. אין לכם זכות מוסרית לזה. וכמה שתגידי יותר, את תיכנסי יותר לבוץ. אין קשר. אתם לא רוצים להעלות את קצבאות אז אתם לא נותנים ללוחמים. אחר כך תרדפו אחריהם ותגידו: אתה לחמת, מגיע לך 2,000 שקל. לא תעשו את זה, לא תמצאו אותם. אז בואי לעניין הזה.

שילמתם את ה-2,000?
קריאה
לא, לא. ממתין לאישור החוק, אדוני היושב-ראש.
היו"ר חיים כץ
העיקר שיש סדר עם החמש מאיות. חמש מאיות זה חשוב. ה-0.3 הם יקבלו אותו. הם כבר קיבלו אותו, לא?
ענבל רונן
הם מקבלים את זה במסגרת החוק כי הגמלאים במדינה קיבלו אותו בניתוק. הפעילים קיבלו רק 4.7.
היו"ר חיים כץ
אבל במגזר הציבורי.
ענבל רונן
לא, הפעילים שחתמו הסכם קיבוצי - - -
היו"ר חיים כץ
המגזר הציבורי, העובדים במשרדים הממשלתיים, את ה-0.3 לא קיבלו בחודש שעבר?
ענבל רונן
רק משפטנים, מהנדסים, הנדסאים. שאר הדירוגים, למעט הדירוג המינהלי שהבהרתי עכשיו, לא קיבלו – הפעילים. לגמלאים נתנו בניתוק וגם להם אנחנו רוצים לתת בניתוק, למי שעוד לא קיבל - - -
היו"ר חיים כץ
האם היום אין גמול השתלמות ל-11 שנות לימוד?
ענבל רונן
אני לא מומחית בענייני גמול השתלמות.
קריאה
- - -
היו"ר חיים כץ
תודה רבה לך. יש גם ב-10, רק צריך לעשות יותר שעות.
קריאה
לא - - -
היו"ר חיים כץ
כן, אל תגידי לי לא.
ענבל רונן
זו היתה פרומית מהשב"ס. בכל מקרה אם אתם רוצים פרטים מדויקים - - -
היו"ר חיים כץ
השב"כ ממול. אני לא יודע למה הם באו, אבל הם פה.

אוקיי, תמשיכי.
נעה בן-שבת
אז אנחנו נשארים בתוספת הזאת בסעיף קטן (ד), ואנחנו ממשיכים לקרוא."(ה)
מי שפרש מהשירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) תשולם לו או לשאירו, לפי העניין, תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך בשיעור מקצבת הבסיס השווה להפרש או לשיעור כמפורט בפסקאות (1) עד (4), ובלבד שהפרש כאמור הוא הפרש חיובי, והכל בהתאם למועד פרישתו (בסעיף זה – תוספת בשל המדד לשנת 2009 עד 2011) –
(1)
לגבי מי שפרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – ההפרש שבין מכפלת המדד השנתי לשנת 2009 במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;
(2)
לגבי מי שפרש במהלך שנת 2009 – ההפרש שבין מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, במדד השנתי לשנת 2010 ובמדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;
(3)
לגבי מי שפרש במהלך שנת 2010 – ההפרש שבין מכפלת שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, במדד השנתי לשנת 2011, לבין שיעור הניכוי;
(4)
לגבי מי שפרש במהלך שנת 2011 – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2011 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, ואולם לגבי מי שערב פרישתו מהשירות דורג בדירוג הרופאים ופרש כאמור עד יום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) ולגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית – ההפרש שבין השיעור האמור לבין שיעור הניכוי."
היו"ר חיים כץ
אני מבין שאין ל-(ד) ו-(ה) הסתייגויות. בהמשך לדיונים אנחנו נצביע על (ד) ו-(ה). מי בעד ירים את ידו.

הצבעה

בעד – כולם

סעיפים (ד) ו-(ה) אושרו.
היו"ר חיים כץ
סעיפם (ד) ו-(ה) אושרו על-ידי כל חברי הכנסת שנמצאים פה.
נעה בן-שבת
"(ו)
על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), היה סך השיעורים של כל התוספות לקצבה המגיעות לפורש שערב פרישתו היה מדורג בדירוג מרשימת הדירוגים הבסיסית ופרש משירות לפני יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), או לשאירו, נמוך מ-5%, ייווסף לתוספת המגיעה לו או לשאירו לפי סעיף קטן (ה), בעד קצבת חודש ינואר 2012 ואילך, שיעור מקצבת הבסיס בגובה ההפרש שבין 5% לבין השיעור הכולל כאמור; לעניין זה, "התוספות לקצבה" – התוספות לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ה) וכן תוספת לקצבה שתינתן לפורש כאמור בסעיף קטן זה או לשאירו בעד התקופה שקדמה למועד פרישתו מהשירות, ככל שתיקבע לאחר מועד המעבר."


זו אותה קצבה שהם מדברים עליה שאולי תינתן בעתיד לגבי התקופה שקדמה למועד הפרישה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נדלג על סעיף (ו) ונלך לסעיף (ז).
נעה בן-שבת
סעיף (ז) – אנחנו מדברים עכשיו על מועדי התשלום של התוספות האלה.
היו"ר חיים כץ
אולי נדלג עליהן ונלך הלאה. אם יש הסתייגויות אז אני לא אצביע. יש לי הסתייגויות על מועדי התשלום, על הפריסה.
נעה בן-שבת
כאן זה עדיין הפריסה של התוספות עצמן. זאת אומרת, התשלום המדורג של התוספות עצמן שהוא בעצם אמור להיות מדורג. ב-2012 שליש מהתוספות, ב-2013 שני שליש, וב-2014 מלא, וב-2015, 2016, 2017, אחד ושליש כדי לפצות על אותם שלישים שהיו חסרים.

נעבור לסעיף (ח), אנחנו בעמוד 809. "מי שזכאי לתשלום תוספת מהתוספת כאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ה) יהיה זכאי לתוספת בשיעורים ובמועדים כאמור בסעיף קטן - - -

"מי שזכאי" – אני רוצה לבקש שיהיה במקום "מי שזכאי לתשלום", מי שזכאי לתוספת מהתוספות כדי לא להמתין למועדי התשלום.


"(ח)
מי שזכאי לתוספת מהתוספות כאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ה), יהיה זכאי לתוספת בשיעורים ובמועדים כאמור בסעיף קטן (ט) מסך התוספות המפורטות לגביו בפסקאות שלהלן ובעד הקצבאות כמפורט באותן פסקאות, לפי העניין (בסעיף זה – סך תוספות ההפרשים של הזכאי) – "


אנחנו מדברים על אותן תוספות שאמורות להעמיד את מקבלי התוספות במצב שבו הם היו אילו היו מקבלים את התוספות במועד עם הפחתה מסוימת לגבי השיעורים.
"(1)
לגבי מי שזכאי לתוספת שחיקה כאמור בסעיף קטן (ב) – תוספת השחיקה שהיתה משולמת לו בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת חודש דצמבר 2011, אילו סעיף קטן (ב) היה חל לגבי אותן קצבאות, ויחולו לעניין זה השיעורים הקבועים לגבי קצבאות אלה בחלק א' שבתוספת השנייה;
(2)
לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנת 2008 כאמור בסעיף קטן (ג) – תוספת בשל המדד לשנת 2008 שהיתה משולמת לו בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, אילו סעיף קטן (ג) היה חל לגבי אותן קצבאות;
(3)
לגבי מי שזכאי לתוספת בשל הסכמי שכר כאמור בסעיף קטן (ד) – תוספת בשל הסכמי שכר שהיתה משולמת לו בעד קצבת חודש דצמבר 2009 עד קצבת חודש דצמבר 2011, אילו סעיף קטן (ד) היה חל לגבי אותן קצבאות;
(4)
לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) או (2) – תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010 בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ואולם לגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית יופחת מהסכום האמור, בעד קצבת חודש מרס 2010 עד קצבת חודש דצמבר 2010, סכום השווה ל-0.61% מקצבת הבסיס:

(א) אם פרש לפני - - -"
היו"ר חיים כץ
ומי בעד? יש הסתייגויות?
נעה בן-שבת
אנחנו צריכים להשלים את קריאת פסקה (4). יש לה שתי פסקאות משנה (א) ו-(ב).
היו"ר חיים כץ
לכן, אני שואל האם עד לפה יש למישהו הסתייגויות? אין? אנחנו נצביע על זה. מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – כולם

הסעיף אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. תשלימי עכשיו.
נעה בן-שבת
"(א)
אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;

(ב)
אם פרש במהלך שנת 2009 – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס;"
היו"ר חיים כץ
וגם פה אין הסתייגויות. אנחנו נצביע על סעיפים (א) ו-(ב) לפני שנעבור לסעיף 5. מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – כולם

הסעיפים אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. וכל חברי הכנסת שנמצאים פה אישרו את זה, אפילו שאחד לא הרים את היד. הרים.

אנחנו עוברים לסעיף (5).
נעה בן-שבת
"(5)
לגבי מי שזכאי לתוספת בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 כאמור בסעיף קטן (ה)(1) עד (3) – תוספת בעד קצבת חודש ינואר 2011 עד קצבת חודש דצמבר 2011 בסכום כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שהסכום כאמור הוא סכום חיובי, ואולם לגבי מי שדורג ערב פרישתו בדירוג מהמפורטים ברשימת הדירוגים הבסיסית או בדירוג הרופאים, יופחת מהתוספת האמורה סכום השווה לשיעור הניכוי בעד אותה קצבה כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס, ולגבי מוקבל לנושא משרה שיפוטית יופחת מהתוספת האמורה סכום השווה ל-4.51% מקצבת הבסיס:

(א)
אם פרש לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) – המדד השנתי לשנת 2009 כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס;

(ב)
אם פרש במהלך שנת 2009 – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, כשהוא מוכפל במדד השנתי לשנת 2010 ובקצבת הבסיס;

(ג)
אם פרש במהלך שנת 2010 – שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2010 לעומת מדד החודש שבו פרש מהשירות, כשהוא מוכפל בקצבת הבסיס."


הפורשים בשנת 2011 לא מקבלים תוספת אפילו חלקית, נכון? הפורשים בשנת 2011 לא מקבלים תוספת הפרשים על העבר?
היו"ר חיים כץ
דצמבר 2011.
אסי מסינג
על התוספות בשל המדד לשנים 2009 עד 2011 מקבלים מדד 2011 בהנחה שהמדד הוא חיובי. מי שפרש בסוף השנה המדד הוא שלילי במצטבר, ולכן זה יצטרף לעדכון הבא.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו מצביעים על סעיף (5) אם אין לאף אחד מכם הסתייגויות. אם אין הסתייגויות אז מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – כולם

סעיף (5) אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. סעיף (5) אושר. אנחנו עוברים ל-(ט).
נעה בן-שבת
(ט) – פה אנחנו מדברים על השיעורים ועל הפריסה של התשלומים של אותה תוספת, תוספת ההפרשים. האם אני אקרא אותה או שאתה רוצה לדון בה במועד מאוחר יותר, אדוני?
היו"ר חיים כץ
נעזוב את זה.
אסי מסינג
יכול להיות שאני הטעיתי בדיוק.
היו"ר חיים כץ
אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור.
אסי מסינג
סליחה, אבל אני בכל זאת - - -
היו"ר חיים כץ
לא זוכר שקיבלת רשות דיבור. זה חשוב לך? מאוד חשוב לך? בבקשה.
אסי מסינג
כן. לגבי מי שפרש במהלך שנת 2011 הוא לא זכאי לתוספת בשל מדד 2011, הוא יהיה זכאי רק בשנת 2012 כי המדד מתעדכן תמיד בגין השנה בעד קצבאות ינואר ואילך. הוא יקבל אותה בעד הקצבאות של 12' ואילך מכיוון שלא מקבלים את מדד 2011 ו - - -
היו"ר חיים כץ
אסי, אנחנו חוזרים לבעיה. הבעיה היא תוספת השכר שתשולם בשנת 2012 – 1.25, שלא תשולם למי שפורש בדצמבר 2011. סליחה, התוספת שתשולם בראשון לינואר 2013 לא תשולם למי שפורש בדצמבר 2012. צריך לראות איך פותרים את הבעיה הזאת. התזכיר שלך - - -
אסי מסינג
יש הסכם קיבוצי, זה לא שהוא - - -
היו"ר חיים כץ
נראה את התזכיר, נראה מה רשום שם. איך אמרת לי? מה שרשום זוכרים. בסדר, נראה.
נעה בן-שבת
סעיף קטן (י) מאפשר היוון לגבי אותם תשלומים שנפרסים, שמוצע לפרוס אותם בסעיף (ט) שאותו לא אישרנו עדיין, וגם לגבי אותם תשלומים שהתייחסו אליהם בסעיף קטן (ז) שגם אותו לא אישרנו. הוא מתייחס להיוון של אותם תשלומים. השאלה היא האם אנחנו רוצים להיכנס אליו או לחכות.
היו"ר חיים כץ
לא, אנחנו רוצים לחכות. אנחנו רוצים להבין פעם נוספת מהאוצר. מתי אתם מביאים לנו את התזכיר? עוד שבוע?
אסי מסינג
אמרתי - בסוף השבוע הוא יהיה מוכן מבחינת משרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
האם אנחנו נקבל אותו, את הטיוטות, למפרע בלי שום קשר להסתדרות? יש לנו קשרים עם ההסתדרות, אנחנו יכולים לעזור.
ענבל רונן
אנחנו נבוא דברים עם ההסתדרות ונעדכן אותך.
אסי מסינג
כמובן שהתזכיר יופץ כמקובל להערות כל המשרדים וכל הגופים הרלוונטיים.
היו"ר חיים כץ
כן, כן. אני רוצה לראות מה אתם מעבירים להסתדרות וזה לא מחייב אתכם. זאת אומרת, אין לי say להגיד לכם בקשר למה שאתם מעבירים להסתדרות, אבל יש לנו say לגבי מה שזה ייתן פה לגמלאים. מה שאתם מעבירים להסתדרות תעבירו להסתדרות - זה לא מעניין. מה שיהיה פה לגמלאים זה אופרה אחרת, או שנקבל את זה. אנחנו לא הולכים לעשות להם הסכם חדש, אנחנו רוצים לקבע את ההסכם כך שהם יקבלו את מה שמגיע להם.

כן, אדוני.
צבי שור
צבי שור ממועצת צוות. הייתי שותף להסכם. בהזדמנות זו תודה לאילן לוין, לאיציק כהן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו ניתן לך להדליק משואה ביום העצמאות.
צבי שור
תודה, אדוני. רציתי להעיר על נושא הפריסה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מדברים על הפריסה עכשיו.
צבי שור
אז אין לי הערות.
משה (מוץ) מטלון
יש לך הסתייגויות לגביה?
צבי שור
כן.
משה (מוץ) מטלון
השאלה הראשונה ששאלתי היתה על הפריסה.
היו"ר חיים כץ
אני פונה לאוצר, בנושא ההיוון אתם גם התחייבתם להביא לפה תקנות, נכון?
אסי מסינג
מדובר בתקנות שהן בסמכות של שר הביטחון ושר האוצר. הן לא זקוקות לאישור של ועדה.
היו"ר חיים כץ
מתי תביאו את התקנות? לא צריכים אישור, אנחנו רוצים לראות. מי החליט שהן לא צריכות אישור? בחוק?
נעה בן-שבת
הן לא טעונות אישור.
היו"ר חיים כץ
החוק נחקק?
אסי מסינג
החוק הקיים.
היו"ר חיים כץ
אבל לראות אותן אנחנו נראה?
איריס דנון
איריס דנון, ראש מחלקת תקציבים, אגף תקציבים, משרד הביטחון. יש לנו שם איזשהו שיעור של הפסקה שאנחנו עדיין בודקים לפי מדגם של תיקים.
היו"ר חיים כץ
האם אנחנו נוכל לראות?
איריס דנון
בשמחה, ברגע שאנחנו נסכים על המספר.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו היינו אמורים לסיים בשעה 11:30 ואנחנו לא ניכנס לנושא חדש. אנחנו נבקש מהאוצר לקבל את כל החומר ואז אנחנו מחליטים מתי אנחנו מקדמים את החקיקה הזאת.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:25.>

קוד המקור של הנתונים