ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/05/2012

ישיבה חגיגית במלאת 110 שנים לייסוד הקרן הקיימת לישראל

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
16/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 245 >
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום רביעי, כ"ד באייר התשע"ב (16 במאי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<ישיבה חגיגית במלאת 110 שנים לייסוד הקרן הקיימת לישראל>
נכחו
חברי הוועדה: >
דני דנון – היו"ר

דניאל בן-סימון

אברהם מיכאלי

מרינה סולודקין

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
>
חבר הכנסת דורון אביטל

חברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא

חברת הכנסת רחל אדטו

חבר הכנסת יעקב אדרי

חברת הכנסת דליה איציק

חבר הכנסת אריה ביבי

חבר הכנסת יצחק הרצוג

חבר הכנסת יצחק וקנין

חבר הכנסת שי חרמש
חבר הכנסת יעקב כץ

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס

חבר הכנסת עמיר פרץ

חבר הכנסת יובל צלנר

חבר הכנסת דודו רותם

חברת הכנסת רונית תירוש

גל כפרי - אגף של"ח וידיעת הארץ, משרד החינוך

יעל גלעד - משרד ההסברה והתפוצות

חוה קורן - מנהלת אגף בכיר עידוד עלייה, המשרד לקליטת עלייה

אפי שטנצלר - יו"ר קרן קיימת לישראל

אלי אפללו - יו"ר עמית, קרן קיימת לישראל

ליאת עזריאלי - דוברות, קרן קיימת לישראל

גאל גרינוואלד - סיור, קרן קיימת לישראל

ארנן פלמן - קרן קיימת לישראל

דוד לזרוס - קרן קיימת לישראל

טולי פיקרש - קרן קיימת לישראל

יוסף אייל - קרן קיימת לישראל

אבי דיקשטיין - קרן קיימת לישראל

גרשון אבני - קרן קיימת לישראל

אבירם בלזר - קרן קיימת לישראל

יצחק אליה - קרן קיימת לישראל

מרים רותם סימון - קרן קיימת לישראל

אילה כהן - קרן קיימת לישראל

דוד לוי - קרן קיימת לישראל

חנה בכר - קרן קיימת לישראל

אורית כהן - קרן קיימת לישראל

ג'וש שוורץ - קרן קיימת לישראל

יצחק בלקר - U.P. JNF US

ברברה גולדשטיין - הדסה

ניסן צליק - קדימה - הנוער הציוני

טוני גלברט - יו"ר נפש בנפש

ארז חלפון - סגן יו"ר נפש בנפש

עזית סלם - עוזרת חה"כ עמיר פרץ

יצחק הילדסהיימר - עתונאי - מקור ראשון, כתב ברדיו גלי ישראל, עיתונאים
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל. חבר מתרגמים בע"מ
<ישיבה חגיגית במלאת 110 שנים לייסוד הקרן הקיימת לישראל>
היו"ר דני דנון
בוקר טוב לכולם. אני שמח לפתוח ישיבה של ועדת עלייה, קליטה ותפוצות. היום אנחנו בדגש גם על עלייה, גם על קליטה וגם על תפוצות. אנחנו עושים ישיבה חגיגית בשותפות עם הקרן הקיימת לישראל, מציינים 110 שנים להקמתה. כמי שבא מהמוסדות הציוניים ומכיר את הפעילות של הקרן הקיימת לישראל היטב אני יכול לומר שהקרן הקיימת לישראל היא שלוחה לא רק של מדינת ישראל, אלא היא שלוחה של העם היהודי לכל העולם, היא פועלת לחנך, לקרב, להעלות. כבר מזמן הקרן הקיימת לישראל לא עוסקת רק בנטיעת עצים או מאגרי מים, הקרן הקיימת לישראל נוגעת בכל דבר שקשור לעם היהודי.
אני רוצה לברך שני חברים טובים באופן אישי שלי שהיום עומדים בראש הקרן הקיימת לישראל, יושב ראש הדירקטוריון, מר אפי שטנצלר, שלאחר מאבק ציוני ארוך וממושך נבחר לקדנציה שנייה, וחברנו הטוב אלי אפללו, שהיה שר לשעבר ויושב ראש עמית. רבים מתגעגעים אליך פה, אלי, ושמחו לראות אותך חוזר לכנסת בתפקיד החדש כיושב ראש עמית. נמצאים גם סגני היושב ראש, גאל גרינוולד, חברת הכנסת רוחמה אברהם, חברת הכנסת דליה איציק, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, ויגיעו עוד חברי כנסת רבים. אני לא יודע אם זה לבדוק, אלי, אם אתה חוזר או לא, אבל מגיעים לדבר על הקרן הקיימת לישראל ולשמוע את הדברים. חבר הכנסת שי חרמש, חברי לקואליציה, ונמצא איתנו מר טוני גלברט מפלורידה, שכולנו מכירים את הפעילות שלו בארגון נפש בנפש. לפני מספר שעות נחת טוני והגיע ישר לישיבה. ארז חלפון שעושה עבודה נאמנה ורבים וטובים. אנחנו גם נדבר על שיתוף הפעולה שמתרקם או מתגבש בין הקרן הקיימת לישראל לבין ארגון נפש בנפש.

אני אומר מלה בפתח הדברים. לעם היהודי אין תכנית עבודה מסודרת לעוד 50 שנה, אף אחד לא יכול היה לדעת לפני 50 שנה מה יהיו האתגרים היום ולכן אני מצפה וקורא לקרן הקיימת לישראל להיות קשובים לצרכים של העם היהודי. כמובן הדברים הברורים מאליהם, שאתם עושים בצורה מרשימה, של פיתוח הקרקע, של חינוך, אבל צרכי העם היהודי משתנים והחכמה של המנהיגים היהודים הייתה לקחת את הארגונים הציוניים ולהפעיל אותם במקומות שצריך אותם. אמר זאת יפה מורי ורבי ראש בית"ר, באחד מהכתבים שלו, שביום שירות אני כמו נחושת, כגוש ברזל בידי נפח ושמו ציון. זאת אומרת מה שצריך לעשות, אנחנו עושים. ואני באמת רוצה לברך את הקרן הקיימת לישראל על כך שהיא יודעת להתאים את עצמה לצרכים של העם היהודי. אני כמי שמכהן גם כיושב ראש הליכוד העולמי, הייתי בצרפת באירוע גדול מאוד והייתי בקנדה, זאת אומרת אני רואה את הפעילות שלכם הרבה מעבר לנושא של הפעילות בקרקע בארץ ישראל.

לפני שאני מעביר את רשות הדיבור ליושב ראש וליושב ראש עמית אנחנו נצפה בסרטון קצר ולאחר מכן נעביר את רשות הדיבור לאפי ולאלי.

(סרט על הקרן הקיימת לישראל).

תודה רבה. הצטרפו אלינו עוד חברי כנסת רבים ועוד רבים יגיעו, חבר הכנסת צלנר, זה ביקור ראשון שלך אצלנו פה, חברי הכנסת עמיר פרץ, יצחק וקנין, רחל אדטו. אני רק צריך מישהו מהאופוזיציה, שיגידו שכל סיעות הבית פה. עמיר הגיע, עכשיו אני רגוע.
אני רוצה גם לברך את חברי הדירקטוריון של קרן קיימת לישראל, ארנן פלמן, אבי דיקשטיין, את ממלא מקום המנכ"ל יוסי אייל, ראשי אגפים.
אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לחברי הטוב אפי שטנצלר, יושב ראש הדירקטוריון ולשמוע, אפי, גם על הדברים שאתם עושים וגם מה אתם רוצים מאיתנו פה בכנסת. יש לכם פה, כמו שאתה רואה, כרטיס פתוח, תנצלו אותו.
אפי שטנצלר
תודה רבה לידידי הטוב, חבר הכנסת דני דנון, יושב ראש הוועדה, ואני מאוד מוקיר בשמי ובשם הקרן הקיימת את קיום הישיבה החגיגה שאתה, חבר הכנסת דני דנון, הואלת לעשות במלאת 110 שנים לקרן הקיימת לישראל ואני חייב לציין פה בשבתך שאתה בקי בנושא של המוסדות הלאומיים, בקי בקרן הקיימת ובשאר המוסדות וידיד ורע לקרן הקיימת ותודה רבה לך .

תודה רבה לחברים שהצטרפו, ידידי הטוב עמיר פרץ, שגם כן ציוני בכל רמ"ח אבריו, חבר הכנסת וקנין, חבר הכנסת יובל צלנר, ברכות על היבחרך, שי חרמש, שעושה באמת עבודה נהדרת, רוחמה אברהם, רחל אדטו, חבר הכנסת מיכאלי ואחרונה אחרונה חביבה יושבת ראש הכנסת לשעבר וידידתנו הטובה משכבר הימים דליה איציק. נמצאים פה אורחים מחוץ לארץ שנחתו זה עתה, טוני גלברט, שהוא יושב ראש ארגון נפש בנפש, Welcome, thank you very much , וכמובן חבריי בהנהלה של הקרן הקיימת לישראל. למי שלא מכבר עזב את הכנסת, את המקום הזה, יושב ראש עמית של הקרן הקיימת לישראל, אלי אפללו, שקיבלנו כוח מתוגבר ואני מודה לך מאוד גם על העשייה בתקופה הזאת, ולידידי גאל גרינוואלד, סגן יושב הראש, וחבריי בדירקטוריון, ארנן פלמן, יצחק אליה, ניסן צליק, ברברה גולדשטיין ואייק בלכר שהוא נציג JNF ארצות הברית, חבריי בהנהלה, מנהלי אגפים, מנהלי החטיבות ואורחים.

נדמה לי שאם היו שואלים את הרצל לפני 110 שנים, תתקיים בעוד 110 שנים בכנסת ישיבה של ועדת העלייה והתפוצות? הוא היה אומר, בטוח שזה יהיה, משום שהוא קבע כבר ב-1901 שלא ניתן להפריד בין יהדות התפוצות לבין הקרן הקיימת לבין מדינת ישראל, והוא יצר קוד גנטי מיוחד שכל רכוש הקרקעות של הקרן הקיימת לישראל הוא לא של קרן קיימת לישראל, הוא לא של מדינת ישראל, הוא קודם כל של יהדות התפוצות.
היו"ר דני דנון
של העם היהודי.
אפי שטנצלר
יהדות בדרך כלל זה העם היהודי, אבל כדי להגדיר את זה עוד יותר, אז של העם היהודי, וזה ארגון שמבחינה זו אין דומה לקרן הקיימת לישראל בשום מקום בעולם. זה גם יצר את הקשר שבין העולם היהודי בתפוצות לבין הקרן הקיימת ומדינת ישראל. כל אחד מאיתנו מכיר את הקופסה הכחולה, הקופסה שיצרה המדינה והיא זאת שיצרה את הקשר עם מדינת ישראל. הקרן הקיימת לישראל הייתה גם זאת שיצרה את כל מה שאנחנו קוראים העלייה השנייה. בתחילת המאה, בשנות ה-20 וה-30, מי שעזב את ביתו ועלה לארץ לא קראו לו 'עולה', קראו לו 'חלוץ'. החלוצים הם היו העולים הראשונים לארץ והקופסה הכחולה היא זאת שאפשרה לרכוש את הקרקעות וכך נוצרה בן שמן וכנרת ודגניה א', הם הקבוצות והקיבוצים, ואחרי כן הטכניון ובצלאל והאוניברסיטה העברית והקרקעות שהקרן הקיימת רכשה למעשה יצרו את גבולות מדינת ישראל.

לאחר מכן מדינת ישראל ביום הקמתה הייתה עם 650,000 תושבים. עד 1951 האוכלוסייה גדלה לפי שניים, ל-1.3 מיליון תושבים. ומי עשה את זה, מי יצר את זה? מי הקים את היישובים כדי שאותם עולים חדשים יוכלו להתיישב? שוב, הקרן הקיימת לישראל. המדינה עמדה בפני שוקת שבורה משום שהיו צריכים כסף ואז שוב נחלצה הקרן הקיימת לישראל, היא רכשה מממשלת ישראל קרוב למיליון דונם ופיתחה אותם למגורים ויצרו על אדמות הקרן הקיימת אז 36,000 יחידות דיור, אבל צריכים גם תעסוקה ומי היה המעסיק הכי גדול? הקרן הקיימת לישראל, במה שאז קראו עבודות דחק. אבל אותן עבודות דחק שהיו לשמצה הן אלה ש- - -
קריאה
עבודות יזומות.
אפי שטנצלר
עבודות יזומות, ייעור. גם וגם. ואלה שיצרו היום את אותן ריאות ירוקות מיער ירושלים ועד יער ביריה וכו' וכו' העסיקו קרוב ל-10,000 עולים. זה נכון שבגלל איזה שהוא סרט שקראו לו סאלח שבתי, סרט מצוין, העבודות הללו הפכו לצנינים ולבדיחה, אבל האמת היא שזה היה אחד מהמפעלים הציוניים הגדולים ביותר והחשובים ביותר בתולדות מדינת ישראל. הקרן הקיימת שמרה על כבודם של העובדים, אותם עובדים, אלפי המפרנסים, שילמה את המשכורות. היום כולנו נהנים מאותם יערות שאבותינו נטעו. ואותם גלי עלייה של שנות ה-90 מברית המועצות ואחר כך מאתיופיה, שוב הקרן הקיימת לישראל התגייסה והעסיקה אותם עובדים, חלק גדול מהם. המעיינות ששופצו ודרכי הדרכים והטראסות והחניונים ביערות ומצאנו בעולים אנשי הנדסה ואנשי מקצוע שבמדינת ישראל לא ידעו.

והיום, אני מגיע להיום, כל מה שהקרן הקיימת עשתה בעבר אנחנו עושים גם היום. היום אנחנו ממקדים את רוב העשייה שלנו בגליל ובנגב, בפריפריה, ביישובים החדשים שאנחנו מקימים כמו היישוב כרמית, שכרגע קורם עור וגידים, ויישובי החלוציות עבור מפוני גוש קטיף, והמתיישבים, העולים החדשים. אנחנו משקיעים משאבים אדירים כדי לשנות את הנגב וכדי לשנות את המפה של מדינת ישראל וגם בגליל. זה האתגר הגדול ביותר של מדינת ישראל ואנחנו ממשיכים לרכוש קרקעות באותם מקומות שאנחנו רוצים שהם יתרחבו ואנחנו גם רוצים הלאה להמשיך ולהרחיב את היישובים.
פה אני קורא לחברי הכנסת, ידידי יושב ראש הוועדה, לסייע לנו להגשים את החלום של הרצל, את החזון של בן גוריון, ולעזור לנו בכל אותם פרויקטים ולרתום גם את משרדי הממשלה שיכולים לסייע לעניין הזה. באותם יישובים שאנחנו גם מקימים את הפארקים וגם משנים את איכות החיים וגם ערך הדירות עולה, המטרה שלנו בסיכומו של דבר היא שמי שגר בנגב או בגליל, להחזיר חזרה את הפער שהיה בעבר. בשנת 1973 הפער בין דירה בבאר שבע לבין דירה בתל אביב היה פער של 10%, היום הפער הוא קרוב ל-500%, והתפקיד שלנו והחזון שלנו הוא להגיע לכך שמי שירצה לעלות ולגור בנגב או בגליל לא יעשה זאת משום שערך הדירה שם ומחיר הדירה או יותר זול, אלא הוא יילך לשם משום שאיכות החיים גבוהה יותר. זו המטרה שלנו וזו המשימה שלנו.

מערכת החינוך שאנחנו מפעילים בעשרות ערים ופרויקטים של מעו"ף כדי לחנך גם לאיכות הסביבה וגם לכל מה שקשור לחינוך בר קיימא.

הנוער בחוץ לארץ – רק עכשיו בתום מסע בפולין, מצעד החיים, שחברי הדירקטוריון שלנו השתתפו בו, הגיעו לארץ כ-6,000 בני נוער מכל רחבי העולם שהשתתפו במסע הזה ובמשך השבוע שהם הגיעו לארץ הם ראו מה התחולל מאז ימי השואה ועד היום. אנחנו נמשיך לסייע גם לנוער הזה במערכת החינוך שלנו עם החינוך בחוץ לארץ, עם תנועות הנוער החלוציות.

הקשר עם התפוצות הוא חשוב מאוד והקרן הקיימת לישראל, כמוסד ציוני לאומי מוביל, כמערכת שעברה רה ארגון ושינוי בשנים האחרונות, אנחנו רואים את תפקידנו ליישב את הנגב ואנחנו רוצים להודות לך, מר טוני גלברט, ולארגון נפש בנפש ולחברינו בדירקטוריון, על כך שאתם מביאים עולים לארץ שיתיישבו גם בנגב וגם בגליל.

אני רוצה בסיום דבריי להודות לבית הזה, לחברי הכנסת. עברנו עכשיו את יום העצמאות ה-64 למדינת ישראל, למדינת ישראל מחכים אתגרים לא פשוטים. אנחנו, כארגון ציוני, רואים את הציונות כל יום ועושים ציונות כל יום. כשאני אומר אנחנו, זה חברי הדירקטוריון, עובדי הקרן הקיימת ונציגויות הקרן הקיימת בקרוב ל-50 מדינות בעולם. היכן שיש מערכת של יישוב יהודי גדול, שם אנחנו נמצאים בכל אחת ואחת ממדינות העולם. אני רוצה שוב להודות לכל החברים שהגיעו לכבד את הקרן הקיימת ולאחל לכנסת המשך עבודה פורייה, כי מה שאתם עושים הוא בסיכומו של דבר הבבואה של מדינת ישראל. תודה רבה.
היו"ר דני דנון
תודה רבה ליושב ראש הדירקטוריון, מר אפי שטנצלר. אני רוצה לבקש מיושב ראש עמית, חברנו, מר אלי אפללו- - - השבוע דיברו אתי, אלי, לגבי בני המנשה שרוצים להגיע, אז אמרתי, 'רגע, אני צריך לדבר עם אלי, הוא הדוחף הגדול של הרעיון הזה של העלייה', ובאמת הבקשה שלי, אלי, שאת האנרגיות שיש לך, את החום שלך, בתוך הקרן הקיימת כבר התחלת לעשות את זה בשותפות עם אפי וחברי הדירקטוריון, באמת תראו איזה עוד משימות בשביל העם היהודי אתם יכולים לקחת עליכם, כי אין עוד הרבה גופים שהם יעילים והם יכולים לעבוד ונחשבים כמו הקרן הקיימת לישראל.
אברהם מיכאלי
נראה לי שהוא עדיין נשאר חבר כנסת עמית כאן.
היו"ר דני דנון
כולנו נוכל להגיע אליו יום אחד. אני רוצה לבקש מחברנו, מר אלי אפללו, יושב ראש עמית של הקרן הקיימת לישראל, לברך. בבקשה, אלי.
אלי אפללו
תודה, אדוני היושב ראש והייתי מוסיף ידידי הטוב, דני דנון. חברי הכנסת הנכבדים שנמצאים כאן, כל אחד בשמו, אני אתבלבל אם אני אגיד את כל השמות, אז תודה רבה שהגעתם לפה. ידידי הטוב, שותפי, אפי שטנצלר, יושב ראש קרן קיימת, אני מאוד שמח שאנחנו ביחד בתפקיד כל כך מרכזי במדינת ישראל. אני אומר פה לכל החברים, לפני שאני אמשיך בברכות, שלא ידעתי מה זה קרן קיימת. לא בושה לומר את האמת, לא ידעתי מה זה קרן קיימת. אנחנו פה יושבים, רוב רובנו, ולא יודעים מה זה קרן קיימת. כשנכנסתי לקרן קיימת שאלתי אדם שעובד בקרן קיימת הרבה שנים, אחרי 21 שנים, האם אתה מכיר את קרן קיימת כמו שצריך? הוא אמר לי 'לא'. זה גוף גדול, גוף עם עובדים שעושים עבודה יוצאת מן הכלל, ובזכות העובדים האלה ובזכות ההנהלה שעובדת בהרמוניה או בשיתוף פעולה, קרן קיימת תמשיך לעשות את מה שהיא עשתה עד היום, דברים יוצאים מן הכלל.

גאל, הסגן שלנו, אחד האנשים שעושה עבודה נהדרת בתחום החינוך, וזו הזדמנות להגיד לך תודה על מה שאתה עושה. יש לנו אורח יקר וחשוב, כשמדברים על ציונות, על אהבה לארץ ישראל, אז הנה, טוני גלברט נמצא פה, ובשבילנו הוא הגיע היום במיוחד מארצות הברית לאירוע הזה, זה אומר לכם כמה חשוב האיש הזה הצנוע, הוא אפילו לא רצה לשבת פה מסביב לשולחן, אבל הוא עושה כל כך הרבה למען מדינת ישראל, כל כך הרבה עולים במקומות שהפסיקו לטפל בעולם, אז זו הזדמנות בשבילי להגיד לך תודה מקרב לב. המנכ"ל שלו, ארז חלפון, הוא היה במקרה המנכ"ל שלי כשר הקליטה. אני אומר לו, כל הכבוד על העבודה. יש לנו אורח חשוב, אייקי בלקר שהוא נציג קרן קיימת לישראל בארצות הברית, הוא נמצא כאן בישראל אז אנחנו מקבלים אותו בברכה, ואחרונים חביבים, חברי הדירקטוריון, אלו שעושים עבודה נהדרת, כל ישיבה, בוועדות, והכול בהתנדבות. שתבינו, האנשים האלה שעושים עבודת קודש, כי הם באים ובודקים ועושים עבודה, אני אומר לכם, כל הכבוד לכם ותודה רבה.

חבריי, בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד שיש עידן חדש בקרן קיימת, עידן של עבודה, של תפיסת עולם שהגעתי לפה, מי שמכיר אותי, יודע שהאג'נדה הברורה שלי הייתה העדפה לגליל ולנגב, לאורך כל הדרך, בחקיקה. בכל דבר שנגעתי הייתה לי העדפה, חלק קראו לזה העדפה מתקנת, אני לא רוצה להגיד את המלה הזאת, אבל העדפה. באתי מארגון שהחליט לפני שהגעתי ששני שליש מהמשאבים שלהם יילכו ויוקדשו לגליל ולנגב, וכשאני רואה את הכוונות של הדירקטורים של ההנהלה הקודמת, שחלקם הגדול ממשיך, לקחת על עצמם דבר לאומי שהמדינה, אני לא רוצה לדבר על המדינה, אבל חלק מהמוסדות במדינה אולי הפסיקו לשים את זה על סדר היום הלאומי וההעדפה, הממשלה קמה ועושה תכנית כלכלית גדולה למען הגליל והנגב, וכשהיא מתחלפת, כשיש תקציב חדש, מאיפה הם מקצצים? מהתקציב של הגליל והנגב, כי בביטחון אי אפשר לקצץ, בחינוך אי אפשר לקצץ וברפואה אי אפשר לקצץ, אבל בתכניות של הגליל והנגב אפשר לקצץ תיאורטית, אבל זה לא נכון. אנחנו יודעים שבגליל ובנגב יש בעיות אפילו של רופאים, אפילו אנשי מקצוע, בכל דבר שאנחנו נוגעים. אז אני שמח שאני בגוף הזה ושמח שהאג'נדה החדשה מחוברת איתי בתנועת אור, שהיא היום חלק מקרן קיימת, ועוד גופים נוספים שיוכלו לתמוך ולקדם את הנושא של המטרה שבאמת, כמו שאמר אפי, אני לא אחזור על מה שהוא אמר, שבאמת בלי קרן קיימת לא הייתה קמה מדינת ישראל. אבל הקרן הקיימת קיימת לכל הזמן והיא לא תשתנה והיא תמשיך לקיים ולעזור למדינת ישראל להתחזק. היום מדינת ישראל צריכה להתחזק בגליל ובנגב. יש לנו היום את כל האמצעים.
רבותיי, חברי הכנסת, בלי העזרה שלכם, בכל הוועדות ובכל המקומות, אנחנו לא נוכל לעשות הרבה. קרן קיימת תמשיך לעשות, אבל העזרה שלכם חשובה לנו, לגוף הזה שעושה ולא מחפש להגיד שעשינו, רק לא להקשות עלינו, רק לא לעשות דברים שלנו יהיו יותר קשיים. זה קל לבוא ולחפש את המטבע מתחת למנורה, לא, תחפשו את המטבע הזאת במקום אחר. אנחנו עושים איתכם את זה בשותפות מלאה, קרן קיימת היא שליחה של העם היהודי בתפוצות והיא זאת שעושה את המטרות הנעלות שבאמת כל תושבי מדינת ישראל זקוקים להן.

אז כחלק מכם, אני עוד מרגיש את עצמי בכניסה לפה, חבריי, עובדי הכנסת, אני מרגיש כאילו שזה היה היום. וחברי הכנסת שנוכחים פה ובאו לחזק אותנו, אדוני היושב ראש, בשביל התקופה שבה אנחנו נמצאים, קרן קיימת רוצה עזרה בדבר אחד, אל תקשו עלינו, תעזרו לנו להשיג את המטרות שכל אחד מכם מאמין בהן, שרוצה באמת לחזק את הגליל והנגב. חברי הדירקטוריון עושים את זה בהתנדבות, בעבודה קשה. אנחנו רוצים את העזרה שלכם, שתראו איך אתם שומרים על האינטרס של קרן קיימת כדי למלא את התפקיד החשוב ובסדר עדיפות שלנו ואני חושב שאם נעשה את זה בשיתוף פעולה, אין לזה סוף, יש רק התחלה. תודה רבה לכם.
היו"ר דני דנון
תודה רבה.
עמיר פרץ
אני רק רוצה לומר דבר אחד, ברשותך, כאיש אופוזיציה. בכנסת הזו אני לא מברך על האחדות הגדולה, אבל בקרן קיימת אני מאוד מברך על האחדות שקיימת ואני מאחל לכם- - -
היו"ר דני דנון
אני רק רוצה לומר, אפי ואלי, אני לא יודע מה עשיתם, אבל להביא 17 חברי כנסת לוועדת העלייה והקליטה בשעה כזאת, כנראה שיש אהבה גדולה.

אני רוצה לבקש מיושב ראש סיעת קדימה, חברת הכנסת דליה איציק, לומר מספר מלים. בבקשה, דליה.
דליה איציק
גם אני, ברשותכם, חברים, חברי דירקטוריון, אלי ידידי הטוב, אפי, יושב ראש הוועדה, האיש הצדיק הזה שיושב כאן לשמאלי, חבריי חברי הכנסת, לא כל יום בוועדת הקליטה והעלייה יש מחזה כזה, אז זה לא רק הפחד מאלי אפללו. זה גם אהבה.
רונית תירוש
זה יראת הכבוד.
דליה איציק
זו גם האהבה שיש לנו אליו וההערכה, אבל ללא ספק המפעל האדיר הזה, אין מקום ואין רגב של אדמה ששם הקרן הקיימת לא נגעה בו. לא יעזור לאף אחד, עם כל הציניות, עם כל סימני השאלה, אין. זה מדהים, אגב, לראות כמה יש פער בין התדמית של הקרן הקיימת לישראל, שעל זה פעם שווה לדבר, לבין מה שהיא באמת עושה. אבל באנו לכאן להגיד לכם כמה מלים; אל"ף, אנחנו כאן כדי לעזור לכם, לא רק כדי לא להפריע לכם, אלי. אפי, אתה שומע?
אפי שטנצלר
שומע מצוין.
דליה איציק
אנחנו כאן כדי להיות יד ימין וגם יד שמאל שלכם. אנחנו כאן בממשלת אחדות לאומית רחבה בכל מה שקשור לקרן הקיימת לישראל. אני רוצה שתדעו את זה. מכאן אנחנו יוצאים למקום אחר. You just give me the opportunity to thank you for opening your heart, opening your pocket, I think you are very appreciated what you are doing here, and this is again and again one occasion to thank you so much on behefe of so members of parliament. Thank you. ולך, אלי ידידנו הטוב, בכל פעם שאתה נמצא פה, את אפי אני מכירה שנים, הוא חבר ותיק שלי ואמרתי לו, אתה הולך לקבל פה לא כוח משמעותי, אלא האמא של הכוחות המשמעותיים. יצא לי לעבוד איתך הרבה מאוד שנים, כשהייתי יושבת ראש הכנסת אתה היית יושב ראש הקואליציה, לא תמיד קל איתו, אפי, אבל כשסגרת לו מלה זו מלה, תקיעת כף זו תקיעת כף, הוא פּוּשר והוא בולדוזר ומהבחינה הזאת קיבלתם כוח מאוד משמעותי. כה לחי.
היו"ר דני דנון
תודה רבה לחברת הכנסת איציק. מלה על האחדות, לא על האחדות פה בכנסת אבל בקרן הקיימת לישראל היו תקופות של ויכוחים ומריבות והאחדות הזאת היום נותנת לכם הרבה מאוד כוח, אפי ואלי, ואם תשכילו לשמר אותה תוכלו לעשות דברים גדולים.

אני רוצה לבקש מחברתי, חברת הכנסת רוחמה אברהם, שעד אתמול בחצות רקדנו ריקודים גיאורגיים- - - השתתפנו באירוע של הקונגרס הגיאורגי. אני רוצה לבקש ממך, רוחמה, לברך. בבקשה.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב ראש, עמיתי, חברי, ידידי, לא מעט שנים, יש לנו דרך משותפת, חברי הדירקטוריון, אורחים יקרים, אני מודה לכם שהגעתם, שהגעתם במיוחד, טוני. כשראיתי את הסרט היה איזה שהוא מהלך שעשיתי את החישוב הפשוט ש-110 שנים לקרן קיימת לישראל זה כמעט כפול מגילה של מדינת ישראל ולחוש את הסיוע הגדול זה תמיד מבורך. אני רוצה להודות לקרן מרגע היווסדה על עצם העובדה של הליווי וההקמה של מדינת ישראל, ההטמעה של החינוך, שתילת היערות המדהימה וכל מה שקשור להקמת היישובים בעיניי היא מבורכת.

אפי, דיברו על הכוח המשמעותי של אלי. אני מכירה את אלי למעלה מ-20 שנה, לא הרבה, וכשאלי לוקח משהו אז 'הוא לא רואה ממטר' כלום. הוא כוח משמעותי, הוא בולדוזר אמיתי וכמי שלקח את הנושא של הנגב והגליל משחר ילדותו, עצם העובדה שיש פה איזה שהוא שילוב של שני הנושאים גם יחד, אני בטוחה שמתוך העסק עצמו אלי יידע לפקח ולעשות את זה נכון וראוי והנגב והגליל ירגישו בתוספת המשמעותית של אלי. אני חושבת ששיתוף הפעולה ביניכם חשוב, הוא נכון, וככל שאתם תלכו יד ביד, מי שיזכה זה מדינת ישראל ואזרחי ישראל ואני חושבת שזה מהלך מבורך.

אני באופן אישי זכיתי לשיתוף פעולה מדהים מקרן קיימת לישראל כשעשיתי את ה-60 למדינת ישראל. ביחד התחלנו את אותם המהלכים של סלילת מסלולי האופניים שאזרחים רבים נהנים מהם היום ואני רואה את אותם מסלולים לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל ותבורכו על שיתוף הפעולה הזה, זה הזמן להגיד תודה.
אפי שטנצלר
תודה, רוחמה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני חושבת ששיתוף הפעולה עם היהדות בתפוצות הוא חשוב מאוד, הליווי הזה. אנחנו כאן בישראל חווים את הקשיים היומיומיים ועצם העובדה שאתם שם, חיים בגולה, בעיניי אתם הנפש של העם היהודי, בלעדיכם היה לנו מאוד מאוד קשה להתקיים ותודה רבה על כל מה שאתם עושים.

שוב, תודה רבה. אני מברכת על הכינוס המבורך הזה. דני, לא כל יום זוכים לכל כך הרבה חברי כנסת שמגיעים ומברכים ואתה כיושב ראש תבורך על כל מה שאתה עושה.
מרינה סולודקין
אצל דני זו שגרה.
היו"ר דני דנון
תודה רבה.

אני מבקש מיושב ראש ועדת חוקה... הרבה פעמים אני רוצה להוציא אותך מהישיבה, אני מבקש, חבר הכנסת רותם, בוא תצטרף.

חברת הכנסת רונית תירוש, יושבת ראש ועדת המדע והטכנולוגיה.
רונית תירוש
תודה רבה, אדוני יושב ראש הוועדה, יושבי ראש קרן קיימת לישראל, אפי שטנצלר ואלי אפללו. אני חושבת שהזיווג שעשו ביניכם הוא רווח נקי של מדינת ישראל. אלי דיבר רבות על נושא הגליל והנגב ואני רוצה לומר לכם בכאב שכל מי שטס בשמי הארץ ורואה מה קורה, הן לגליל והן לנגב, שאנחנו הולכים ומאבדים את האדמות לטובת ערביי ישראל. אנחנו מאבדים את האיזונים שהיו סבירים, אנחנו היום מדברים רבות על לייהד את הגליל ואת הנגב ואנחנו לא עושים דבר. אלמלא קרן קיימת שעושה את מה שהיא עושה בכוחותיה שלה, בתקציביה, לדעתי המוגבלים ביחס לאתגר הגדול הזה, אני חושבת שאנחנו הולכים לאבד את המדינה שלנו. יש פה תכנון אסטרטגי ארוך טווח ואנחנו רואים אותו מתקדם בצעדי ענק, ואני אומרת בשיא הרצינות, אם לא נסייע, לפחות לקרן הקיימת לישראל, משום שהממשלה עסוקה באירן ובעוד כל מיני בעיות ובתהליך שלום ובממשלות אחדות כאלה ואחרות והיא פחות עוסקת במה שבאמת זה בחיינו ובנפשנו, אנחנו צריכים מאוד מאוד לעזור לקרן הקיימת לישראל. אני מברכת על התכנית הזאת שאתם הצגתם אותה כרגע, על הדגשים שאתם נותנים, זה הדבר הכי חשוב לנו, הכי דחוף לנו. אני זוכרת את פיני בדש, ראש עיריית עומר, מדבר על כיבוש עוד מטר של אדמה ועוד מטר של אדמה ועוד שטח, ואנחנו פשוט מפגרים מאחור אחרי תכנון אסטרטגי מאוד מתוחכם, אני אומרת את זה בריש גלי, של ערביי ישראל בעניין הזה. אני חושבת שצריך לדעת לעשות מעשה ויישר כוח לקרן קיימת על מה שהיא עושה ואני מקווה שתוכלו להכפיל את הכוח שלכם.
דוד רותם
תפסיקו להעביר קרקעות למינהל ואז אפשר יהיה למכור אותם למי שרוצה.
רונית תירוש
בנימה יותר אישית, אני הייתי הרבה מאוד שנים מורה ומחנכת בישראל ואני זוכרת בנוסטלגיה ובגעגועים את אותה קופת קרן קיימת שהייתה מוצבת בכל כיתה בישראל ולי היה תפקיד, כשהייתי תלמידה בבית ספר יסודי הס בתל אביב, מדי יום שישי בבוקר, בזמן מפקד הבוקר, לאחר שעברתי בכל הכיתות ואספתי את התרומות, את האגורות אחת לאחת, הודענו מי הכיתה הזוכה בשבוע הזה, מי הביא יותר תרומות. אני אומרת לך בהתרגשות, תחדש את המפעל הזה, זו מעורבות של הילדים מגיל הגן, הם יבינו את החשיבות של מה זה קרן קיימת, כמה חשוב לסייע לה בכספים ויידעו שהכסף הולך לטובת לא רק אימוץ ותחזוק אדמות מדינת היהודים אלא גם לעתים לרכישתם. אז יישר כוח על פועלכם ואני אשמח תמיד לסייע.
היו"ר דני דנון
תודה רבה לחברת הכנסת רונית תירוש. בחלק מהקהילות בעולם הקופסה הכחולה עדיין קיימת.
רונית תירוש
ובישראל לא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, פשוט לא נשאר כסף.
רונית תירוש
לא, הילדים חוסכים ומביאים הם בעצמם, זה תענוג.
אפי שטנצלר
אם יורשה לי משפט אחד, אדוני היושב ראש, בהמשך למה שאמרה מנהלת בית הספר עירוני ט' בתל אביב לשעבר, חברת הכנסת רונית תירוש, שהייתה מנכ"לית משרד החינוך; לפני שלוש שנים, וגם אני התגעגעתי לזה, אגף החינוך בקרן הקיימת החזיר את הקופסה הכחולה לבתי הספר לגיל הרך, לגני הילדים וכיתות א'-ב'-ג'. אנחנו לא רוצים היום את הכסף לקרן הקיימת, ברוך ה', הקרן הקיימת עברה תהליך והיום היא לא זקוקה בארץ, אלא אנחנו כן זקוקים להכרה, לחבר את הילדים לאדמה, לירוק ולמים ויש תכנית חינוכית סביב זה והקופסה הכחולה חזרה בחזרה לבתי הספר.
רונית תירוש
אפי, שיתרמו הילדים. אתה יודע שהמתנה הכי מרגשת שהייתה לי שבגיל 50 נטעו יער קטן על שמי עם התעודה של קרן קיימת. כשנתנו לי בסיום תפקידי כמנהלת מינהל החינוך בעיריית תל אביב את ספר הזהב, את התעודה הזאת של קרן קיימת, בשבילי, אמרתי, הגעתי לשיא. זאת אומרת יש חשיבות רבה לקרן הקיימת לישראל וכן חשוב שהילדים ירגישו שהם גם תורמים את תרומתם.
היו"ר דני דנון
תודה רבה.

אני רוצה לבקש מטוני גלברט, נשיא נפש בנפש, לומר מספר מלים. טוני, בייחוד להתמקד בשיתוף הפעולה המתרקם בין הקרן הקיימת לישראל לנפש בנפש.
טוני גלברט
תודה. אם זה בסדר, אני אדבר באנגלית.
היו"ר דני דנון
בסדר גמור.
טוני גלברט
First of all, I came here for just 24 hours because I understood the importance of KKL, JNF, what they do for Israel, what they do for the Jewish people, and to see Effie and Ellie sitting together. I never saw such a stronger partnership and a stronger body than I've ever seen in the KKL. So I have to tell you that, as an individual, somebody who's doing Zionist activities in Nefesh B'Nefesh for 10 years, and brought you over 30,000 olim, to see these two gentlemen and the strength that they bring together, it's amazing. And to have also the JNF and the US involved is also amazing. To be here, it's my second time here in the va'ad and see Danny as the head of this committee. It's also a pleasure and an honor to sit with you, because I see strength in things that we've done in the last few years that we didn't do in 20 years. So I thank you for that as well.

I can remember, as a small child, that we used to take the little blue boxes and put a dime, a penny, a nickel. And from those dimes and pennies and nickels, you have now a strong vibrant economy, a country. 'We'll build the Negev and the Galil together, we'll bring olim to the next Negev and the Galil, all the places and Judea and Samaria, Katzeleh, look, it's part of Israel, right?

Toda. Thank you, everyone, for allowing me the opportunity to be here.
היו"ר דני דנון
תודה רבה.

חברת הכנסת כץ, בבקשה.
יעקב כץ
אני רוצה גם לברך את אפי, שהוא הקודם בתפקיד, ואלי שהצטרף אליו. אני רוצה קודם כל להודות לכם על העזרה לעקורי גוש קטיף בחלוציות ובנר עקיבא בכפר דרום, על המעשים הרבים שאתם עושים, כדי לתקן עוול לאומי ולדידי פשע נוראי שנעשה כלפי 10,000 יהודים, כשהתיקון הוא קודם כל בהכרה בחטא ובניסיון לעשות משהו שלא נעשה בתולדות ישראל, שעקרו יהודים ובתים ואנשים רבים כל כך במקום גדול כל כך אחרי כל כך הרבה שנים. אז על זה תבורכו.

דבר שני, אמנם אנחנו אומרים הקרן הקיימת לעולם הבא, אבל זה לעומת זה ברא אלוהים והקרן הקיימת לישראל עומדת נגד קרן אחרת, שאני לא אזכיר את שמה, שעושה את כל המאמצים לעקור אותנו מארץ ישראל והם מוסרים את הנפש על כך ש- - -
דניאל בן-סימון
תחזיר את הדיון לסדר הדיבור.
יצחק הרצוג
החלטתם להפוך את זה ל- - -
יעקב כץ
זה לעומת זה ברא אלוהים והקרן הקיימת לעולם הבא. הקרן הקיימת לישראל שמוסרת את הנפש ותבורכו על כך ולטוני,
I want to say that we didn't see 30,000 Italians going back to Italy before because of Giuliani. And we didn't see 30,000 people from Ireland going back to Ireland. And we didn't see 30,000 Greeks going back because of Dukakis to Greece. But we still saw 30,000 Jews coming to Eretz Yisrael, and it is a phenomenal issue which has to be explored how come only the Jewish people are coming back after so many years to their country and we don't see it in other nations. And thank you very much, Tony.
דוד רותם
תודה רבה לך, כצל'ה.
היו"ר דני דנון
תודה רבה, חבר הכנסת כץ.

חבר הכנסת יצחק הרצוג, בבקשה.
יצחק הרצוג
קודם כל אנחנו התכנסנו כאן כדי לברך את הקרן הקיימת לישראל במלאות לה 110 שנים ולכן כדאי שנתמקד בנושא שנקרא הקרן הקיימת לישראל. אני חושב שהאבות המייסדים של הקרן הקיימת לא יכלו לדמיין מה יקרה כעבור 110 שנים והיום האתגרים של הקרן הקיימת הם אתגרים משולבים ומרתקים וגדולים. היא הייתה באמת הזרוע האמיתית של גאולת הקרקע ובניית הציונות הפיזית בארץ ישראל והיום היא צריכה להתעסק בדברים הבאים; קודם כל הגנה על הנכסים, על נכסי הלאום, הגנה על הקרקעות, שנית כמובן המרחב הירוק והפתוח וכל העולם הירוק. זה בעצם אחד הארגונים הירוקים הכי חשובים בעולם, לדעתי, שכל השילוב הנכון של קרקע, מים ואיכות הסביבה, לרבות תרבות הפנאי, איתני הטבע ופיתוח בר קיימא, זה אתגר עצום. אני מציע שהאנשים יקראו גם את החומר המקצועי שיוצא מהקרן הקיימת, הוא מרתק בזכות עצמו והוא מאוד מאוד חשוב.

האתגר השלישי זה האתגר של הרב תרבותיות של מדינת ישראל. זה קודם כל אתגרי הפיתוח של הנגב והגליל. אתגרי הפיתוח של הנגב והגליל מציבים אותנו בפני חזיתות מרתקות של הבנת מרקמי החיים באזורים הללו מצד אחד, ושמירת ההתיישבות בנגב ובגליל מצד שני. בזה אני מאוד סומך על הקרן הקיימת ואני רוצה לברך את ההנהלה שלה, את יושב ראש הדירקטוריון, ידידי אפי שטנצלר, ואת היושב ראש עמית ידידנו אלי אפללו שאנחנו תמיד שמחים לראות את שניכם כאן, וגם את סגני היושב ראש, שחלקם לא איתנו וחלקם איתנו, וגם את חברי הדירקטוריון. האתגרים בפניכם הם עצומים ואנחנו מצפים שתשכילו לעמוד בפניהם בצורה מפוקחת, אחראית, טובה, כי זאת שליחות נעלה שאנחנו מאחלים שב-210 שנים ימשיכו לראות את הפירות הנפלאים של הקרן הקיימת. תודה רבה.
היו"ר דני דנון
תודה רבה. חבר הכנסת הרצוג, בהמשך לדבריך אני רוצה לומר שמי שנהנה מהשירותים של קרן קיימת אלה כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, משבילי האופניים, מהפארקים ומהכול.
קריאה
גם נכים.
היו"ר דני דנון
הכול, אבל כייחוד של ארגון יהודי למען העם היהודי, זה הדבר שהוא נדיר בעולם, אני חושב, שיש ארגון יהודי שהוא למען העם היהודי, וזה מנדט שבאמת אתם צריכים לשמר אותו.
דוד רותם
ולכן הם צריכים לשמור על הקרקעות ולא להעביר אותן, לא למינהל מקרקעי ישראל ולא למדינת ישראל, אלא הם צריכים להמשיך להחזיק את משאבי הלאום ולדאוג לכך שהנגב והגליל ייושבו ביהודים.
היו"ר דני דנון
יוליה, בבקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה להצטרף לכל הברכות. אחרי 110 שנים נראה לי שקרן קיימת הולכת לכיוון הרבה יותר טוב בזכות שני יושבי הראש שיושבים פה. אני חושבת שבתור סולידריות כדאי לך לגדל שפם, אני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד נחמד.
היו"ר דני דנון
או שאלי יוריד. אפשר להצביע על זה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני ככה סתם מסתכלת מהצד ונראה לי שיש לכם אפילו שפת גוף מאוד דומה. טוב, אני עולה ותיקה וחברה בוועדת הקליטה. זו לא פעם ראשונה, שאתה, דני, יושב ראש הוועדה, עושה הרבה מאוד דברים מאז שאתה יושב ראש הוועדה, ומאוד מרגישים את האהבה שלך לארץ הזאת ובאמת יש פה הרבה פעמים הרבה חברי כנסת, זה משהו אחר, כדאי שתתחילו להתרגל לזה. אבל היום יש פה במיוחד, אני חייבת לומר, ובתור עולה ותיקה השיעור הראשון שלימדו אותנו זה מה זה קרן קיימת ועל זה גדלנו באמת ואחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, לדעתי, בארץ, זה להפסיק להתבייש שהמדינה הזאת שייכת לנו וגם כשכצל'ה מדבר, אז ישר מנסים לסתום לו את הפה, כי מדובר על קרן קיימת. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו צריכים להתרגל זה לתת לכל אחד לדבר על ההשתייכות שלו למדינה הזאת ואתם עושים עבודת קודש, פשוט עבודת קודש. אני חושבת שכשאנחנו כולנו הולכים ומטיילים בארץ הזאת ורואים איך במקום הזה של קרן קיימת, שבעצם זה מקום פתוח, הכול מסודר שם ברמות שזה בלתי רגיל. אני חושבת שאנחנו בכנסת צריכים ללמוד איך אתם מסדרים את השבילים שם כל כך יפה. זה אפרופו היערות שלנו. אבל אני כן רוצה לחזק קצת את רונית ולהגיד שמפחיד לנסוע היום בדרום הארץ ולראות איך הבדואים פורשים את האוהלים שלהם מקצה לקצה ואף אחד לא עושה שום דבר בזה.
יעקב כץ
את עכשיו בקואליציה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
במשך שלוש השנים שאני נמצאת בכנסת לא ראיתי שיש פה איזה שהיא תנועה רצינית לכיוון הזה ואני רוצה להגיד לך, אלי, כמו שאמרה רונית, לא שמעתי את כל הדוברים, אנחנו לא באים לא-להפריע, אלא באמת לעזור. אני פה כדי לעזור לכם ובאמת תודה רבה לכל יהודי העולם בכל העולם שכל כך מרגישים שייכות למדינה הזאת שלפעמים זה גם עושה לנו תחושה שמחזקת את השייכות שלנו למקום הזה.
היו"ר דני דנון
תודה רבה, יוליה.

חבר הכנסת דורון אביטל, בבקשה.
דורון אביטל
אני שמח מאוד להיות פה. באתי למעשה לחלוק כבוד לאיש, אני חולק כבוד לארגון ולהיסטוריה של 110 שנים. אז מלה על אלי ומיד על הארגון. אלי הוא כמעט החונך שלי בחיים הפוליטיים ודרכו גם התחלתי ללמוד על הקרן הקיימת לישראל ואני שמח לפגוש אותך, אפי, ואני שמח באמת על מפגן הכוח של האחדות הזאת, אני מקווה שזה סימן לבאות גם על האחדות רחבת ההיקף שנוצרה פה בכנסת. אני חושב שהאתגר הוא באמת אתגר של תרגום של האתגר הציוני שאולי כשהייתה עוד הקופסה הכחולה היעדים שלו היו מוגדרים וברורים. היום צריך לתרגם אותו ב-2012 ופעולת התרגום הזאת היא לא פשוטה, זה באמת לנסות להבין מה הם היעדים של הקרן הקיימת ושאר הארגונים היהודיים הציוניים כשמדינת ישראל קיימת כבר 64 שנים. אני משוכנע שתעמדו באתגר. אני רוצה להודות לאורחים ואני שמח להיות פה. תודה רבה.
היו"ר דני דנון
תודה רבה.

אני רוצה לסכם ורק לומר לחבריי אפי ואלי, אנחנו נשמח בהמשך הדרך לעשות ישיבה של הוועדה או סיור של הוועדה בקרן הקיימת לישראל ונוכל לראות הדברים בעיניים את ההתקדמות ואת הפעילות שלכם, זה דבר חשוב.

אני רוצה להקריא, ברשותכם, את הסיכום של הישיבה: ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות סיימה ישיבה חגיגית לציון 110 שנים להקמת הקרן הקיימת לישראל. הקרן הקיימת לישראל הינה זרועה הארוכה של העם היהודי עבור העם היהודי, זה ארגון ייחודי שפועל בכל התפוצות ובישראל.

הוועדה מברכת את הקרן הקיימת לישראל על הפעילות המבורכת בישראל ובעולם, הוועדה קוראת לקרן הקיימת לישראל להרחיב את שיתופי הפעולה עם ארגון נפש בנפש וארגונים יהודיים נוספים.

הוועדה רואה חשיבות רבה בפיתוח הגליל והנגב וקוראת למשרדי הממשלה להמשיך את שיתוף הפעולה עם הקרן הקיימת לישראל בארץ ובעולם.

חברי הכנסת בוועדה היו מאוחדים כולם בתמיכתם בפעילות הקרן הקיימת לישראל.

אני רוצה להודות לחברי הדירקטוריון, לחברי ההנהלה ולכולם, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים