ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/05/2012

חוק הנפט (תיקון מס' 6), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
32
ועדת הכלכלה
09/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 841>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ז באייר התשע"ב (09 במאי 2012), שעה 8:30
סדר היום
<הצעת חוק הנפט (תיקון מס'...) (המועצה המייעצת), התשע"א-2010.>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
רוברט אילטוב
דב חנין
מוזמנים
>
ח"כ עוזי לנדאו - שר האנרגיה והמים

לירון בן דוד - יועץ שר האנרגיה והמים

ד"ר אלכסנדר ורשבסקי - מינהל רישוי אוצרות טבע, משרד האנרגיה והמים

עו"ד יונית שרם ונונו - יועצת משפטית, משרד האנרגיה והמים

עו"ד נעמה קאופמן פס - לשכה משפטית, משרד האוצר

עו"ד יעל ענטר - לשכה משפטית, משרד האוצר

אודי אדירי - רכז תשתיות ואנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

שאול מרידור - אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד אורן תמיר - מחלקת ייעוץ וחקיקה - משפט כלכלי-פיסקאלי, משרד המשפטים

מנחם זלוצקי - ראש אגף שטחים פתוחים, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד טל זסק - המשרד להגנת הסביבה

שחר סולר - ראש אגף תכנון, המשרד להגנת הסביבה

רותי שורץ - רכזת אנרגיה ותשתיות, החברה להגנת הטבע
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<הצעת חוק הנפט (תיקון מס'...) (המועצה המייעצת), התשע"א-2010.>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. אנחנו מברכים, כמובן, את השר לאנרגיה ומים שמשתתף יחד אתנו בישיבה. על סדר היום הצעת חוק הנפט (תיקון מס' -) (המועצה המייעצת), התשע"א-2010. זה דיון שביעי או שמיני בהצעת החוק המדוברת. אנחנו דנו בכמה אפשרויות לגבי חלופות בהרכב המוצע שהציעה הממשלה למועצת הנפט. עיקר המחלוקת בוועדה הייתה לגבי גוון ירוק וסביבתי להרכב המוצע. כבוד השר, אתה רוצה לומר משהו בעניין?
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
בוקר טוב, תודה. דבר אחד הוא שהייתה החלטת ממשלה. החלטת הממשלה היא הדבר המסוכם והמחייב, בוודאי את כל חברי הקואליציה שיהיו שיתוספו למועצה ארבעה – שניים על-ידי שר האוצר, שניים על-ידי שר האנרגיה והמים. בוועדה התפתחה- -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא רק בוועדה, גם בממשלה. לא כל שרי הממשלה מאוחדים מאחורי העמדה הזאת.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
חבר'ה, מה שחברי הממשלה מאוחדים זאת החלטת ממשלה. חברי הממשלה יכולים אחרי זה לעשות מה שהם רוצים. היה פעם הסרט הזה ששמו "כל ממזר – מלך". אבל אתה יודע, את הממשלה הסרט הזה לא בהכרח מכוון או דגל חברי הממשלה. אני לא מצביע רק תמיד בשביל דברים שמוצאים חן בעיניי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל זה יותר משר אחד. אבל נמשיך, זה לא העניין.
רוברט אילטוב
אם יש רוב בממשלה זה מחייב את כל חברי הממשלה.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
זה בכלל לא משנה. דבר שני, אני גם לא בטוח שמה שאתה אומר הוא נכון, כרמל, אבל זה לא משנה כרגע. הנקודה היא שבדברים האלה, בלי שום בקשה ממישהו, מיניתי את אחד הנציגים שלי – במרכאות "על חשבוני – שהוא איש סביבה מובהק. אחת החברות כרגע במועצת הנפט זאת שרון ניסים שהיא ראש רשות נחל קישון. היא באה לשם בלי בקשה מסביב ובלי לחץ מסביב – למה? כי לי הדברים האלה חשובים. אינני חושב שלכל דבר שמתרחש חייב תמיד להיות איש סביבה מובנה באופן עקרוני. טוב שיהיה. בדברים שעולים במועצת הנפט לא עולים שם לגבי רישיונות דברים שקשורים לשיקולי סביבה. אבל טוב שיש שם איש סביבה. הייתה בקשה שיתוסף נציג, ולדעתי, זאת הגזמה. כבר היום יהיו במועצה 13 איש. כשמתחילים לנפח את הדברים האלה חדלים לעבוד באופן מסודר ושיטתי. אתה לא רוצה לעשות את זה. והדבר השני שקשור שם – רוצים שיהיה קול ועין, והארגונים הסביבתיים רוצים לדעת מה יקרה שם – תפאדל. אז אפשרי שיהיה משקיף. ביקשתי מראש הוועדה שזה לא יהיה משקיף, אלא שזה יהיה ממלא מקום. אמרנו, בסדר, שיהיה ממלא מקום; בישיבה האחרונה אני שומה "ממלא מקום צף". כשיש לך ממלא מקום צף המשמעות היא שכשיש לך 13 איש סביר להניח שברוב מקרי אדם אחד חסר. כשאתה מדבר על ממלא צף אתה מדבר על חבר נוסף בוועדה בפועל. זאת לא כוונת החלטת הממשלה, וזה לא כוונת הדיונים והסיכומים שהיו בינינו. לכן אני אומר – ממלא מקום כן, ממלא מקום צף – בשום פנים. אם נצטרך להגיע לפינה של ממלא מקום צף אני אצטרך להביא את זה מחדש לכל מה שקשור למה שמחייב את חברי הקואליציה בוועדה הזאת. אני אעשה כל דבר כדי שהממשלה תעמוד מאחורי העמדה המקורית שלה. תהיה תוספת של שני אנשים מהאוצר ותוספת של שני אנשים מן המשרד שלי. לכן כשאני מדבר על ממלא מקום, אדוני היושב ראש, אני מסכים שיהיה ממלא מקום בכבוד, ומה שיהיה לי כאן חשוב הוא שיהיה ברור שממלא המקום הזה הוא ממלא מקום של איש ספציפי – זה מה שהיה הסיכום בינינו. המילה "צף", אילו שמעתי אותה מההתחלה לא הייתה צפה ולא הייתה עולה.
דב חנין
שדות הקידוח הן צפות.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
עזוב, דב, אני לא רוצה לדבר על מה שצף על המים. אני רוצה להתעסק באופן ענייני.


אלה הדברים, תודה.
טל זסק
עו"ד טל זסק מהלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה. אנחנו מבקשים לחזור על העמדה הנחרצת של השר להגנת הסביבה ושל המשרד להגנת הסביבה שבהרכב של מועצת מייעצת שהיא מועצה כל כך חשובה. הפעולות מכוח חוק הנפט הן פעולות בעלות השלכות סביבתיות מהותיות - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מכירים כבר. לעניין ההרכב.
טל זסק
מן הראוי במצב כזה שיהיו רק שני נציגים סביבתיים, לפחות אחד השר להגנת הסביבה במועצת הנפט.
רוברט אילטוב
למה אתם לא משנים - - - החלטת ממשלה?
טל זסק
כי למיטב הבנתי, מה שמדברים עליו עכשיו כאן גם חורג מהחלטת הממשלה.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
רק על הסוגיה הזאת: אני מסכים בהחלט מסכים שהנושא הזה הוא חשוב, ולכן המשרד שלי הכניס לתוך היחידה הזאת איש של המשרד להגנת הסביבה באופן שוטף ושותף לעבודה ושותף להחלטות. יש קשר ישיר בינו לבין המשרד להגנת הסביבה, וכך צריך להיות. זה בדרגי העבודה השוטפים – מה לזה ולכל מה שקשור בהענקת רישיונות? איפה זה קשור לזה בכלל? בתנאים, בכללים מסחריים, בסוגיות משפטיות? מה זה קשור בכלל?
דב חנין
בוודאי שזה קשור.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
בגלל זה יש נציג, אבל לא צף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
משרד האוצר, בבקשה.
שאול מרידור
אנחנו מדברים בנושא הרבה, אני רק רוצה להבהיר את מצב העניינים. בממשלה עברה הצעה מספר 2007 מיום 15 ביולי 2010 שאומרת מהו הרכב המועצה. דרך אגב, הוא כלל תשעה חברים, מתוכם שניים מהאוצר, ואת כל החברים היו צריכים למנות שר התשתיות ושר האוצר גם יחד. זאת החלטה שעברה בממשלה, היא תורגמה להצעת חוק, ועברה בוועדת שרים בנוסח הזה. על הדבר הזה התחילו שינויים שכולם בסדר, כולם נעשו בהסכמה - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לעניין, שאול. אין לנו זמן. אתה רוצה ששוב ייגמר לנו היום?
שאול מרידור
רגע אחד. כולם נעשו בהסכמה, אבל אנחנו לא בנוסח המקורי. הנוסח המקורי אמר, תשעה חברים, מתוכם שניים של האוצר. אני שוב אומר, ההצעה של היושב ראש היא הצעה סבירה, היא מאזנת בין הדברים. לדעתי, מתוך 13 גם לו שניים לא מגיעים עדיין הכוח או ההשפעה של אנשי הגנת הסביבה בתור שניים "צפים", כמו שהגדרת, אדוני השר, זה לא דבר מכריע בהרכב של 13. אבל אני שוב אומר, אנחנו נמצאים שנתיים אחרי החלטת ממשלה, אחרי העברת חקיקה לכנסת, ולדעתי, בסופו של דבר צריך לקבל הכרעה. היושב ראש עשה הרבה מאוד ניסיונות להגיע להכרעה בהסכמה. אני לא חושב שההצעה הזאת מפרה את האיזון במועצה, היא יצאה סבירה. דרך אגב, אין לנו בעיה לחזור להצעה המקורית, שלא יהיה ספק. אבל בשביל לגמור את זה אנחנו הולכים להצעה של היושב ראש. תודה רבה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו גם לא הרבה ימים אחרי האירוע של הריח החריף בגוש דן. המשרד להגנת הסביבה אומר שיש סבירות לא מועטה שזה הגיע מקידוח גז בים. לכן אנחנו צריכים להיות - -
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
מה זה קשור?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה קשור.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
מה זה קשור?
דב חנין
בוודאי שזה קשור.
אלכסנדר ורשבסקי
אני ממונה לענייני נפט. הבדיקה עוד לא נגמרה, הסבירות שזה קשור לקידוח גז בים היא נמוכה, כנראה, ולכן לא כדאי להזכיר את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כשאומר לי המשרד להגנת הסביבה, כמו שהשר מזכיר את הממשלה, אז אומרת הממשלה שאחראית לתחום הזה שיש סבירות לא קטנה שהריח החריף הגיע מקידוח גז. אז אי אפשר להתעלם מהאמירה הזאת.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
מה זה קשור? זה אומר שצריך לשלול את הרישיון למי שקיבל אותו? זה אומר שנציג איכות הסביבה שנמצא במשרד ועוקב באופן שוטף אחרי כל מה שקורה, יודע ורואה מה הדברים שהם צריכים לעשות כדי שדברים כאלה לא יקרו, אם באמת זאת הייתה הסיבה למה שקרה שם.
מנחם זלוצקי
ברשותכם אני רוצה להשלים את העמדה שלנו שלפיה אנחנו מבקשים נציג קבוע מן המניין, שווה לכל שאר הנציגים, באה מתוך נימוקים ענייניים לגמרי. סך הכול כולנו יודעים שלנושא הפקת נפט וגז יש השלכות סביבתיות. הנושא של הרישיונות לגבי המיקום הספציפי, ולפעמים גם צורת הקידוח שגם נידון – לפעמים זה מהים ליבשה או מהיבשה לים – גם במהלך הדיונים של המועצה שכפי שהשר אמר, עניינה חלוקת הרישיונות לחיפושים ולרישיונות הפקה – יש היבטים סביבתיים. לכן זה אך טבעי – ענייני ומקצועי, ואני יכול לתת עדות ממקור ראשון: אני משמש היום משקיף, כפי שהשר אמר - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נא לסכם.
מנחם זלוצקי
- - ויש לזה תרומה. אנחנו מבקשים שזה יבוא לידי ביטוי בהרכב המועצה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
העמדה שלך ברורה. דב חנין, דקה בדיוק.
דב חנין
שתי דקות.

אדוני היושב ראש, אני פשוט לא מאמין למה שאני רואה פה. אנחנו מדברים קידוחי נפט שיש להם משמעות סביבתית מרחיקת לכת. הדוח האמריקני על ממצאי האסון במפרץ מקסיקו אומר שצריך להפריד בין שני סוגים של רגולטור: רגולטור לעניין הצד הכלכלי והאנרגטי ורגולטור סביבתי. אצלנו שני התיקים האלה מרוכזים בתיק שנמצא כולו אצל שר האנרגיה והמים. השר לנדאו הוא אחד השרים החרוצים והמוכשרים בממשלה, אבל ברמה המבנית, לדעתי זאת טעות. לדעתי, הרגולציה הסביבתית צריכה להיות בכלל במקום אחר. אני הייתי רוצה לראות מועצת נפט אחרת בכלל בהרכבה. אבל על מה אנחנו מדברים פה? על נציגים של המשרד להגנת הסביבה שיישבו בזכות ולא על כיסא נמוך – על כיסא רגיל כמו כל אחד ואחד מהנציגים. זה דבר אלמנטרי ומובן מאליו.
אדוני היושב ראש, אני מרגיש פה מאוד קשה בכל הדיון הזה. המצב הקיים הוא בלתי נסבל. ההצעה של האוצר כשלעצמה היא הצעה נכונה – לדעתי, גם הם צריכים להיות שם. אבל אני לא מבין את כל ההתנהלות הזאת. אני חושב שאנחנו צריכים, אדוני היושב ראש, לנהל את זה אחרת לגמרי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה.

נא להקריא.
טל זסק
סליחה, אם אפשר, משפט ממש קטן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ממש קטן, משפט אחד.
טל זסק
השר להגנת הסביבה מבקש את האפשרות להופיע בפני הוועדה לפני ההצבעה. פשוט הדיון נקבע אתמול, והוא לא ידע עליו, הוא לא יכול היה להגיע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוא רוצה שנקבע עוד מועד.
דב חנין
כן, זאת בקשה ראויה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
השר להגנת הסביבה הופיע אצלי בטלפון על הבוקר, ב-sms ארוך. אני מכיר את עמדתו, ואתם הבעתם אותה בצורה ברורה. זה לא מאבק פה בין שרים, אנחנו לא צריכים את זה פה בוועדה.
דב חנין
כל שר גם צריך להתכונן לוועדת החקירה הממלכתית שתהיה, אתה יודע. והיא תהיה.
טל זסק
הנושא הזה כל כך חשוב למשרד להגנת הסביבה. כל כך ברור שיכולים להיות נזקים לא מקידוח ספציפי, אלא נזקים של זיהום מים, נזקים של זיהום קרקע.
דב חנין
"סופר-טאנקר" לא יעיל בים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הדיון הזה עוד יגיע לרביזיות ולמקומות אחרים. משום מה הוא מעורר יותר מדי עניין.
רוברט אילטוב
כדאי שנשמע את השר. אני לא שמעתי אותו.
טל זסק
אנחנו ממש מבקשים.
רוברט אילטוב
גם אני מבקש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תאמיני לי שאת לא מבקשת.
רוברט אילטוב
אני מבקש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוא הצטרף אלייך לבקשה.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
מה ההצעות שעומדות כאן זו מול זו? יש שלוש הצעות שעומדות אחת מול האחרת.
רותי שוורץ
אני ביקשתי זכות דיבור. אפשר לומר כמה מילים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
דקה.
רותי שורץ
אני אעשה את זה בקצרה. אני מהחברה להגנת הטבע. ראשית אני רוצה לתמוך בעמדה של המשרד להגנת הסביבה. להחלטות של מועצת הנפט יש חשיבות ויש השלכות בתחומים שונים, גם כלכליים. עובדה שמשרד האוצר רוצה להיכנס ולהיות חלק מהוועדה. כמובן, להחלטות האלה יש השלכות גם בנושאים סביבתיים. לכן מן הראוי שהמשרד להגנת הסביבה שהוא הגוף הרגולטור שאמון על הנושא הזה ייכנס אף הוא כנציגים במועצת הנפט.

עוד דבר רק לדברי אדוני, שר האנרגיה והמים, אני מאוד שמחה שהכנסת את שרון ניסים כחלק ממועצת הנפט אבל החקיקה צריכה לדרוש שאנשים האינטרסים שלהם הם סביבה יהיו במועצה הזאת, שזה לא יהיה רק לשיקול - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב.
רותי שורץ
- - - רגע, עוד משפט - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל זה לא דיון. אנחנו באנו לפה היום לחוקק. הדיון הכללי נעשה כבר כמה פעמים.
רותי שוורץ
רק להשלים משפט, אדוני.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סליחה, בסוף הכול דיבורים ולא יוצאים עם שום דבר ביד. שמענו, אלה דעות ש-90% מהם חזרו על עצמם, ואין טעם. ברור לנו מה חושבים ה"ירוקים", ברור לנו מה חושב המשרד להגנת הסביבה. אנחנו צריכים פתרונות.


נא להקריא, בבקשה.
נעמה קאופמן פס
הקראה: תיקון סעיף 3 בחוק הנפט, התשי"ב-1952, להלן: "החוק העיקרי". בסעיף 3א במקום 9 יבוא 13, במקום 5 יבוא: 7 - -
לאה ורון
רגע, אני לא מחזיקה את הנוסח.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
מה הנוסח? במקום תשעה - שלושה עשר?
נעמה קאופמן פס
כן. במקום תשעה יבואו שלושה עשר, במקום חמישה יבוא שבעה. אחרי "מקרב הציבור" יבוא: "וכן עובד אגף התקציבים במשרד האוצר ועובד החשב הכללי במשרד האוצר, על-פי הצעת שר האוצר, שני עובדי משרד האנרגיה והמים וכן שני ממלאי מקום, על-פי הצעת השר להגנת הסביבה שהינם עובדי המשרד להגנת הסביבה - -
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
כמה ממלאי מקום?
נעמה קאופמן פס
- - ובסופו יבואו 'ובלבד שלא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות'".
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
איפה יש "ממלא מקום"? איפה זה רשום?
נעמה קאופמן פס
בסעיף 3ה.
לאה ורון
יש לך נוסח אחר שאת קוראת?
אתי בנדלר
זה לא הנוסח שעכשיו קיבלתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אה, זה הנוסח החדש.
לאה ורון
אז אולי צריך להפיץ אותו לחברי הכנסת.
נעמה קאופמן פס
שאול ביקש שאני אקריא עם הגנת הסביבה. אפשר להקריא בלי הגנת הסביבה. יש לי שתי האופציות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקריאי קודם כול את המקור. את יודעת מה, תתחילי להקריא את סעיף 2 בנוסח המקורי: "אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא".
אתי בנדלר
- - - סייגים למינוי וניגודי העניינים וכולי?
דב חנין
סעיפי ניגוד העניינים הוקראו, לא?
אתי בנדלר
לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא הוקראו. נא להקריא את סעיף 2.
נעמה קאופמן פס
"סייגים למינוי: לא ימונה ולא יכהן כחבר מועצה אדם שמתקיים בו אחד מאלה: מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה גם לא הנוסח המקורי.
קריאות
- - -
לאה ורון
תסלחי לי,עורכת הדין קאופמן, את מוכנה להקריא את הנוסח שמצוי לפנינו, ואם יש לך הצעות נוסח אחרות – להעביר לנו כדי שנצלם לחברי הכנסת, וכמובן, לשר.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
אני צריך לראות את זה בזמן. לראות את זה בזמן, להגיב על זה בזמן, לנסות לראות מה ההסדר.
נעמה קאופמן פס
טוב.
אתי בנדלר
אני רק רוצה לומר משהו לגבי סעיפים 3א עד 3ו המושאים. כזכור, הם לא היו במקור בהצעת החוק, ואני הערתי על כך וביקשתי שיועברו אלינו סעיפים שיתייחסו לסייגים למינוי ולמניעת ניגודי עניינים. אכן הועברו אלינו סעיפים כאלה שאותם העברתי גם לוועדה, אבל במקביל הערנו הערות שונות לגבי ההצעה הזאת. הבוקר, ככל הנראה, קיבלנו הערות והצעה מתוקנת. ההצעה המתוקנת אכן לא עומדת בפנינו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקריאי את הנוסח שאנחנו מכירים.
אתי בנדלר
אבל יש לגביו הרבה מאוד הערות, אז אתה רוצה שלגבי כל סעיף יגידו מה ההערה?
לאה ורון
אז אולי גברתי מוכנה להמציא את הנוסח, ונעשה צילום ונניח את זה לפני חברי הכנסת.
אתי בנדלר
השאלה אם יש טעם, כי יש הרבה - - -
לאה ורון
חבל שהגענו לשעה זאת - -
דב חנין
תקבע עוד דיון לשבוע הבא, באמת. יהיו כאן כל השרים.
לאה ורון
איפה הנוסח?
נעמה קאופמן פס
זה הנוסח.
אודי אדירי
אנחנו קיבלנו הערות מהוועדה בעבר, הטמענו. היו הערות נוספות שעלו בדיון הקודם, הוטמעו. היו פה גם דברים שעברו למשרד משפטים, ויש משהו מתואם. מטבע הדברים הדיון נקבע אתמול, אז - -
נעמה קאופמן פס
אתמול העברנו הערות אחרונות לנוסח שקיבלנו לפני כמה ימים.
רוברט אילטוב
גם דב אומר, ואנחנו בעמדות מנוגדות לחלוטין. אבל בלי נוסח ובלי נושאים נוספים שעלו ובלי שאנחנו נעיין בזה - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נוסח יש לנו.
רוברט אילטוב
בסדר, אולי יש. כל אחד קורא פה נוסח אחר.
אתי בנדלר
מסתבר שההערות נשלחו אליי אתמול ב-20:30 בערב. אני מצטערת, אני לא הייתי במשרד מאחר שאתמול הלכתי הביתה ב-3:00 לפנות בוקר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, יעלו את ההערות.
לאה ורון
כנהוג וכמקובל, אפשר לשמוע הערות לנוסח - - - מול חברי הוועדה, בעל-פה. זה מה שאנחנו עושים.
נעמה קאופמן פס
קיבלנו את ההערות - - -
אודי אדירי
קיבלנו הערות מכם והיה פה תהליך של תיאום הדבר הזה - -
אתי בנדלר
"מכם" זה מהיועצת המשפטית, כן?
אודי אדירי
- - והיה כאן תהליך של לקחת את ההערות האלה שהן כבר באמת גרסה להערות שהטמענו ולתאם אותן מול הגורמים הנוספים – הערות מקצועיות שלא קשורות לוויכוח הספציפי, וזה נעשה. אפשר לקרוא את הנוסח המקורי. היועצת המשפטית תקריא את ההערות, ואנחנו נשלב, ואפשר לקרוא את הנוסח המתוקן - -
.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בואו נחזור לסעיף 1. בסעיף 1 לא היו שינויים, למעט הדיון פה - -
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
מה אומר סעיף 1?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ההרכב.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
מה ההרכב?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה שהוקרא.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
זה מה שיש כאן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן. היה לנו הוויכוח של הוספת סוג של נציגות סביבתית, והמשרד להגנת הסביבה מציג נציג או שני נציגים?
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
מה פתאום שניים?
טל זסק
אנחנו מבקשים שניים.
דב חנין
עוד 13, מה יש?
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
למה לא שלושה? למה לא חמישה?
דב חנין
אני חושב שחמישה זה טוב, דרך אגב.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
אז בואו נעשה מזה מועצה סביבתית.
דב חנין
זה אגב לא רוב. לדעתי, זה צריך להיות רוב. המשרד להגנת הסביבה מציג גישה מאוד מעשית כדי להגיע לפשרה. לכן הם מדברים על שניים ולא על חמישה. אבל במקור הם היו צריכים לדרוש שבעה מתוך שלושה-עשר. זאת הייתה להיות העמדה.
רוברט אילטוב
אפשר לנטרל את כל פעילות המשק.
דב חנין
למה? המשרד להגנת הסביבה עוצר את פעילות המשק? מה-פתאום.
רוברט אילטוב
>
הכול צריך להיות ירוק.
דב חנין
הכול צריך להיות ירוק, זה נכון. אבל נדמה לי שירוק - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אגיד לכם מה הצעתי ונצביע עליה.
מנחם זלוצקי
תסביר לכולם שאנחנו משרד ממשלתי, אנחנו לא גוף ירוק.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
משרד ממשלתי צריך ללכת לפי החלטות ממשלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כבוד השר וכבוד חבר הכנסת, מיצינו את העניין בנושא הזה.

אני מציע שההרכב של מועצת הנפט יהיה כפי שהוא אמור כאן ובתוספת אחת, שיהיה ממלא מקום שהומלץ על-ידי המשרד להגנת הסביבה וימונה על-ידי שר האנרגיה והמים. וממלא המקום יהיה כפי שהגדיר אותו שר האנרגיה והמים – ממלא מקום "צף" - -
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
אני לא הגדרתי אותו "צף".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הזכרת.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
אני התנגדתי לזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התנגד השר להגנת הסביבה, וזאת הצעתי כהצעת פשרה בין המחלוקת שבין השרים. הבנתי שגם משרד האוצר תומך במשרד להגנת הסביבה.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
המחלוקת היא לא בין המשרדים. מה שמחייב את השרים זאת החלטת ממשלה. המחלוקת היא בין הצעת הפשרה שלך לבין - - - לא בין השרים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זאת כבר סמנטיקה.
רוברט אילטוב
זאת לא סמנטיקה.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
זה ממש לא סמנטיקה, זה דבר מהותי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
>
רוברט, אבל בניגוד לשר שכבר הרבה זמן אולי לא היה בוועדה, אתה יודע שהרבה פעמים אנחנו משנים בוועדה החלטות ממשלה. זאת העבודה שלנו.
רוברט אילטוב
אין בעיה שהוועדה תשנה את החלטת הממשלה, אבל המחלוקת לא יכולה להיות בין המשרדים כשיש החלטת ממשלה.
אודי אדירי
אנחנו מוכנים לחזור להחלטה המקורית, והמשרד להגנת הסביבה לא העלה את הטענה על החלטת הממשלה המקורית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
- - -
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
אתה מדבר על הצעת החלטה כפי שבאה בעקבות חוק ההסדרים?
אודי אדירי
כפי שעברה בממשלה, וכפי שעברה בוועדת שרים לחקיקה.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
סליחה, גם פה צריך להיות מדויק, ולדעת בדיוק מה קרה שם. זה עבר בממשלה במקור כאשר כל המשרדים של הסיעה שלי התנגדו להצעת ההחלטה. לכן העברתם אותה - - - כמו שהיא. אחרי זה היה שלב שני, והיו סיכומים בין שר האוצר לביני לגבי מה שצריך לעבור. הסיכומים בין שר האוצר לביני – זה מה שכרגע מחייב.
קריאות
- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, הוויכוח ביניכם - -
קריאות
- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כבוד הממשלה הנכבדת, הוויכוחים שלכם – ביום ראשון בממשלה. תניחו לנו עכשיו. אנחנו מצביעים על ההחלטה, וכפי שהוקרא הנוסח המקורי, אני מבקש להוסיף ממלא מקום צף שיומלץ על-ידי השר להגנת הסביבה וימונה על-ידי שר האנרגיה והמים. העיקרון של ממלא מקום צף הוסבר בוועדה. ברור לכולם. יצביעו בעד, יצביעו נגד - -
אתי בנדלר
כיוון שאני צריכה לנסח את זה בחקיקה, אדוני היושב-ראש, אני צריכה לדעת האם הבנתי אותך נכון כי המונח של "נציג צף" לא קיים בחקיקה, ולא כך אני אגדיר את זה. הכוונה היא שהוא יהיה במעמד משקיף, אבל אם יהיה חסר מישהו בישיבת ועדה בשעה שבאים לקבל החלטה – הוא יוכל להצביע במקומו. אכן?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אכן.
רוברט אילטוב
אני מתנגד לזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
העיקרון ברור?

יכול להיות שגם דב חנין יתנגד, זה לא מספק אותו. אז תפילו את זה.
רוברט אילטוב
הוא רוצה חמישה. בסדר, אני מבין למה הוא מתנגד.
דב חנין
לא אמרתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד ההצעה? מי נגד?
הצבעה

בעד ההצעה – מיעוט
נגד – רוב
נמנעים – אין

ההצעה לא התקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ההצעה נפלה ולא התקבלה.
טל זסק
השר להגנת הסביבה מבקש להגיש רביזיה.
דב חנין
דחינו את ההצעה.
לאה ורון
חבר הכנסת דב חנין מצביע במקום חבר הכנסת דני דנון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ההצעה כרגע נפלה. זה אומר - -
רוברט אילטוב
דב חנין יושב על הקווטה של חנא סוויד.
לאה ורון
כן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זאת בדיוק התיאוריה של "הכול או לא כלום". זאת הייתה הגישה בהצבעה הזאת. אני הצעתי הצעת פשרה – לא התקבלה, אין לה רוב. לכן אם מישהו יבקש רביזיה – תהיה רביזיה.
אתי בנדלר
עכשיו יש בקשת רביזיה.
השר?
דב חנין
הוא עדיין שר. אמנם לא נתנו לו להיות במועצת הנפט, אבל הוא עדיין שר.
אתי בנדלר
אז הוא ימצא חבר ועדה כלשהו שיגיש בעוד רבע שעה את הרביזיה.
דב חנין
תצאו מתוך הנחה שאם השר להגנת הסביבה ירצה היא תהיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מגיש את בקשת הרביזיה, זה ויכוח פרוצדורלי. אני מגיש רביזיה על הסעיף הזה.
לאה ורון
זאת לא הפעם הראשונה ששר מגיש רביזיה בוועדת כלכלה.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
אני מציע שני דברים: פעם אחת להוסיף את הארבעה, ועל הדבר שיש לנו עליו ויכוח נגיש רביזיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שמה?
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
האוצר צריך לקבל שני נציגים, ואני צריך לקבל שני נציגים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על זה אין מחלוקת.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
אלה דברים מוסכמים, אפשר להעביר. על החלק האחרון אפשר להגיש רביזיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כיושב ראש אני לא מעלה את ההצעה הזאת למליאה בלי תוספת של נציגות סביבתית. ההצעה נפלה, עוד מעט יהיה כאן יושב ראש אחר. ירצה – הוא. אני לא מוכן לתת לזה יד לנושא שתהיה מועצה עם אפס נציגות סביבתית. אבל זה לא סוף העולם.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
יש נציגות סביבתית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתה אומר שאתה מינית.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
אני מיניתי אשת סביבה נטו, וחוץ מזה יש לפחות משקיף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לעמדה שלך היה פה רוב, אז כרגע הוויכוח הוא מיותר. יש רוב ברור בוועדה.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
אבל צריך להוסיף את שני החבר'ה של האוצר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא אתן לשנות את מועצת הנפט ולא אפספס את ההזדמנות הזאת בלי שתהיה תוספת סביבתית.
אתי בנדלר
אני גם רוצה לומר לאדוני השר – אדוני מינה אשת סביבה, אבל זה היה נתון לשיקול דעתו ולרצונו. הדבר לא מעוגן בחוק. זאת אומרת, אם בממשלה הבאה אדוני יכהן כשר אחר, ומישהו אחר יכהן כשר האנרגיה והמים, הוא לא יהיה חייב למנות הרי איש סביבה, כי החוק לא מחייב את זה. אז צריך לקחת בחשבון שזה מינוי וולונטרי.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
לכן הפתרון לזה הוא שיהיה שם ממלא מקום, אבל ממלא מקום מאחורי איש ספציפי, לא ממלא מקום "צף". על זה הוויכוח. לכן את הסיפור של האוצר אפשר להעביר, ואת הסיפור הזה אם זה צף או לא צף אפשר להעביר לשעה מאוחרת יותר. אבל מה שאפשר להעביר כי הוא מוסכם – כדאי להעביר, כדאי להסכים עליו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תפרסם על רביזיה בעוד שעה על הנושא הזה. נמשיך.
שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו
תודה רבה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה רבה, כבוד השר.
רוברט אילטוב
יש לנו ישיבת סיעה בעוד שעה.
דב חנין
אתם לא חייבים לבוא, רוברט.
רוברט אילטוב
אל תדאג, אנחנו לא נפספס.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תבואו לא תבואו – זה לא יהיה יותר. זה או יהיה זה או שאני לא מתעסק עם זה. יבוא אחר כך יושב ראש.


אני רוצה לברך את תלמידי מכללת אריאל שהם אורחים שלנו בוועדה. ברוכים הבאים, בוקר טוב.

מה יש על סדר היום בסעיפים הבאים?

גם בניגוד עניינים וגם בתוקף פעולות – בכל זה יש שינויים?
נעמה קאופמן פס
כן. אתי, את קיבלת נוסח מקורי. כתבתי הערה לעצמי שזה מוסכם על כולנו.

בסעיף 1 יש תוספות, למשל לעניין הרוב. בסעיף 1(ב): "בסעיף 3(ה) במקום חמישה יבוא שבעה". זה מגדיל את הרוב של המועצה לקבלת החלטה.

על סעיף (א) אנחנו מדלגים – יש עליו רביזיה. אני עוברת לסעיף 1(ב) בתחתית העמוד: "בסעיף 3(ה) במקום חמישה יבוא שבעה".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה זה אומר?
נעמה קאופמן פס
אם מגדילים את המועצה ל-13 - -
אודי אדירי
הייתה פה טענה שתוך כדי הגדלת המועצה פגענו ברוב של נציגי הציבור במועצה. זה עלה כאן לפני שני דיונים, אדוני היושב-ראש. אנחנו אמרנו כממשלה שאין לנו התנגדות לכך שיישמר הרוב של נציגי הציבור, ולכן הסעיף הזה אומר שיהיו שבעה נציגי ציבור לפחות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 1(ב) – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
סעיף 1(ב) אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סעיף 1(ב) אושר.
נעמה קאופמן פס
זאת הערה של הגברת בנדלר שקיבלנו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
1(ג).
נעמה קאופמן פס
(ג) "בסעיף 3(ו) אחרי "המועצה" יבוא "תתכנס ארבע פעמים בשנה לפחות, ותקבע את סדרי דיוניה ועבודתה", שזה נמצא. הגברת בנדלר ביקשה שנוסיף תנאי של מספר הפעמים שהמועצה מתכנסת בשנה, ו"סדרי עבודתה ודיוניה" זה קיים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למישהו יש התנגדות לסעיף הזה?

הצבעה

בעד סעיף 1(ג) – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף 1(ג) אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסעיף אושר.
נעמה קאופמן פס
הקראת סעיף 1(ד).


(ד) "אחרי סעיף 3(ז) יבוא '3(ח) למועצה כשיר להתמנות תושב ישראל שנתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה או גיאולוגיה או שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכול בתחום עיסוקה העיקרי של המועצה;
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה משפט כזה ארוך אם את מגיעה למצב שהוא "או שהוא בעל תואר אקדמי אחר"?
נעמה קאופמן פס
זה סגנון של חקיקה אחרת שאנחנו מכוונים יותר לכיוונים של כלכלה, משפטים, גיאולוגיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא מבין. בהתחלה מפרטים מספר מקצועות של תארים אקדמיים, ואחר כך אומרים – או תואר אקדמי אחר.
נעמה קאופמן פס
בעל עיסוק רלוונטי לתחומי העבודה של המועצה.
אודי אדירי
אתה אומר, המקצועות האלה הם בסדר, אבל אם יש מקצוע אחר שהוא רלוונטי לעבודת המועצה אז הוא גם בסדר.
נעמה קאופמן פס
הביאו מועמד ראוי, ויש לו תואר רלוונטי.
אודי אדירי
זה נוסח מקובל.
נעמה קאופמן פס
זה נוסח של חוק החברות הממשלתיות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות לסעיף (ד)(1)?

הצבעה

בעד סעיף (ד)(1)– רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף (ד)(1) אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סעיף (ד)(1) אושר.
נעמה קאופמן פס
המשך הקראה: (ד)(2) "הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר של שנתיים לפחות בשניים או יותר מאלה":
(1) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
(2) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;
(3) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של המועצה";.
מנחם זלוצקי
אם נשאר נוסח (ד)(1) עם כל הפירוט של התארים כדאי להכניס לכאן נושא של סביבה, אם יש כבר פירוט כל כך רחב.
אתי בנדלר
איזו השכלה זה בתחום הגנת הסביבה?
מנחם זלוצקי
לימודי סביבה. יש לימודי סביבה באוניברסיטה.
אתי בנדלר
אתם יכולים להגיש הסתייגות לעניין הזה אם השר רוצה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תגישו הסתייגות.


יש הערות למישהו? אין הערות.

מי בעד (ד)(2)? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד סעיף (ד)(2) – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף (ד)(2) התקבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסעיף אושר.
נעמה קאופמן פס
המשך הקראה: הוספת סעיפים 3א עד 3ו

2. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

סייגים למינוי

3א. לא ימונה ולא יכהן כחבר מועצה אדם
שמתקיים בו אחד מאלה
מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה

או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה

או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
רק הוא מנוע?
נעמה קאופמן פס
כן. הגברת בנדלר העירה לנו הערות לגבי סייגים למינוי, ומצאנו שחברי המועצה עוברים "שפניץ", וזה מופיע בחוק החברות הממשלתיות בתוספת, אין צורך להוסיף את הסייגים למינוי שחלים ממילא באמצעות ועדת שפניץ. אז לכתחילה הוספנו אותם, ואחרי בחינה נוספת הבנו שלא צריך לציין אותם גם בחוק הזה היות שיש חוק החברות הממשלתיות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות? אין.

הצבעה

בעד סעיף 3א(3) – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף 3א(3) אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסעיף אושר.
נעמה קאופמן פס
המשך הקראה.

פקיעת כהונה והשעיה מכהונה
3ב(א) חבר המועצה יחדל לכהן לפי תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה;
(3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שאותו הוא מייצג במועצה;
(4) נתקיימה בו אחת הנסיבות לפי סעיף 3א הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות? אין. אתי, יש לך הערות?
אתי בנדלר
לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הצבעה

בעד סעיף 3ב(א) – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף 3ב(א) אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסעיף אושר.
נעמה קאופמן פס
המשך הקראה: (ב) השר רשאי להשעות חבר מועצה בשל הגשת כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר מועצה ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 3.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות? אין

הצבעה

בעד סעיף 3ב(ב)– רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף 3ב(ב) אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסעיף אושר.
נעמה קאופמן פס
המשך הקראה: העברה מכהונה

3ג. השר רשאי, לאחר שנועץ ביושב-ראש המועצה להעביר חבר המועצה
מכהונתנו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה
(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2) נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת;
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות? אין.

הצבעה

בעד סעיף 3ג – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף 3ג אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסעיף אושר.
נעמה קאופמן פס
המשך הקראה: ניגוד עניינים

3ד. (א) חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות

המועצה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במישרין או

בעקיפין במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין

עניין אישי שלו כהגדרתם בסעיף 3א(1) או לבין תפקיד אחר שלו;

חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו במועצה בנושא העלול

לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה;
(ב) "התברר לחבר המועצה כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על-ידיו

עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאמור בסעיף קטן

(א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את כל המידע הנוגע

לעניין, ויימנע מהשתתפות או מטיפול כאמור בסעיף קטן (א); היה

חבר המועצה האמור יושב ראש המועצה – ימסור את ההודעה ואת

המידע כאמור לשר".
אתי בנדלר
מיניתם ממלא מקום ליושב ראש המועצה?
נעמה קאופמן פס
לא.
אתי בנדלר
אחת ההערות הייתה לבדוק את השאלה אם לא ראוי לקבוע מראש חובה למנות ממלא מקום ליושב ראש המועצה, ומאיזו סקציה הוא אמור להיות – האם מקרב הציבור? משום שאם למשל יושב ראש המועצה מנוע מלטפל בנושא מסוים – מי ימלא מקומו?
נעמה קאופמן פס
לנו אין עמדה בעניין הזה. משרד התשתיות – אני לא יודעת אם היא כאן – היא אמרה שהם לא מעוניינים למנות כרגע ממלא מקום ליושב ראש מועצה, ולכן הם מעוניינים להשאיר את זה אם יקרה מקרה ספציפי.
אורן תמיר
אני רק אציין שבחקיקה היום אין בהכרח לכל הגופים ממלא מקום. אנחנו רואים את הסמכות לקבוע את סדרי העבודה ואת סדרי הדיון כמאפשרים לקבוע באותה ישיבה ספציפית שממנה נעדר היושב-ראש, ממלא מקום.
אתי בנדלר
אני לא זוכרת אם זה קבוע היום בחוק או לא, אני ביררתי את זה בזמנו עם נציגי המשרד – היום יושב ראש המועצה הוא נציג מטעם הציבור. יש כאן נציג מטעם המשרד?
קריאה
רון נחמן.
אתי בנדלר
וזה לא קבוע בחוק עצמו, נכון?
יונית שרם ונונו
לא, זה לא קבוע בחוק.
אתי בנדלר
ואני מניחה שאתם גם לא רוצים לעגן את זה כדי לאפשר לכם חופש פעולה, מה שלא כל כך ראוי במקרה של מינוי מועצה. אבל אותו דבר יחול גם לגבי מינוי ממלא מקום. דהיינו שזה יכול להיות נציג המשרד כשבעצם מדובר באיזושהי מועצה שאכן השר ממנה את חבריה, אבל היא אמורה במידה מסוימת ליהנות מאיזשהו חופש פעולה בהחלטותיה.
יונית שרם ונונו
זאת שאלה. יש חקיקה שבה יושב ראש הוא דווקא נציג הממשלה. אז אפשר לעגן את זה ככה.
אתי בנדלר
אפשר.
יונית שרם ונונו
אנחנו מעדיפים שזה יישאר כפי שזה היום.
אתי בנדלר
הכול יהיה כפוף לשיקול דעת.
יונית שרם ונונו
כפי שנעשה היום. ברגע שלא מגיע המועצה בוחרת יושב ראש.
אתי בנדלר
היושב ראש יחליט מה לגבי העניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה ההמלצה שלך?
אתי בנדלר
יש כאן במידה רבה עניינים פוליטיים – מי עומד בראש המועצה, ואם יהיה ממלא מקום, ומאיזה סוג של נציגים הוא יגיע – זה עניין די פוליטי. האם להשאיר את זה פתוח לחלוטין לשיקול דעתו של השר או שהכנסת רוצה להתוות את הדרך. כיוון שבאמת מדובר על התוויית מדיניות קשה לי להמליץ בנושא הזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הייתי משאיר את זה לשיקול דעתו של השר.


אנחנו מצביעים על הנוסח שהוקרא.

הצבעה

בעד סעיף 3ד(ב)– רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף 3ד(ב) אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הנוסח אושר.
נעמה קאופמן פס
המשך הקראה: תוקף פעולות
3ה. קיומה של המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינוי או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסבר?
אתי בנדלר
יש לי הערה.
נעמה קאופמן פס
הנוסח מכם.

קיבלנו את הערתה של הגברת בנדלר בעניין תוקף החלטות המועצה, ומבחינתנו זוהי הערה מקובלת על משרד האוצר.
אתי בנדלר
הסעיף הזה הוא חשוב, לדעתי, מכדי לא להשאיר חלל ריק. מצד שני קורה שבמהלך הזמן פוחתים חברי המועצה בשל סיבות שונות, ואין מינויים חדשים. לפיכך המועצה פועלת בהרכב חסר לאורך תקופה. ועדת הכלכלה או ליתר דיוק הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך נתנה את דעתה לנושא הזה אגב הדיונים בחוק רשות השידור בנושא של איתור חברי ועדת האיתור. שם הוסף סעיף האומר: "חדל לכהן חבר ועדת האיתור יפעל יושב ראש הוועדה למינוי חבר אחר במקומו, לפי הוראות סעיף 7 בהקדם האפשרי; ואם חדל לכהן יושב ראש הוועדה יפעל השר, כאמור, למינוי יושב ראש אחר במקומו". ובסעיף שמדבר על תוקף הפעולות נאמר כדלקמן: "קיום ועדת האיתור, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של אחד מחבריה או מחמת ליקוי במינויו ובהמשך כהונתו, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1) "- - - יכהנו בה שלושה חברים לפחות, ובהם יושב ראש המועצה ולא עברו שישה חודשים מיום שכיהנו בוועדת האיתור שלושה חברים בלבד" – לא משנה, "שלושה חברים" זה בהתאם להרכב שם.
(2) "יושב ראש הוועדה או השר, לפי העניין, פעלו לפי הוראות סעיף 11ג" – שאותו קראתי קודם – "המורה להם לפעול בהקדם האפשרי למינוי חברים אחרים".
לאור הניסיון, לאו דווקא במועצה הזאת – אינני יודעת מה קורה במועצה הזאת – אבל במועצות שונות שלאורך תקופה ארוכה פעלו בהרכב חסר, ההוראה שהוועדה החליטה עליה וחוקקה והוכנסה לחוק רשות השידור היא הוראה ראויה והייתי מציעה ליושב-ראש לשקול הכנסת הוראה דומה גם לחוק הזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בבקשה.
אתי בנדלר
אם אדוני רוצה ללכת בכיוון הזה אז זה אומר שנוסיף הוראה שאומרת – ואני אקרא שוב בשינויים המחויבים: "חדל לכהן חבר מועצה יפעל השר למינוי חבר במקומו לפי הוראות סעיף 3(ה) בהקדם האפשרי". החלק השני: בסעיף 3ה שהקריאה נציגת משרד האוצר:
"בסופו יבוא – "ובלבד שבכל עת יכהנו" – ואדוני צריך להחליט מה המינימום של חברי המועצה מתוך 13 – "שיהוו תנאי להמשך פעולתה של המועצה, ובהם יושב ראש הוועדה ולא עברו שישה חודשים" – או תקופה אחרת שאדוני יקבע – "מיום שכיהנו במועצה אותו מספר מינימום".

שנית: השר יפעל לפי הוראות הסעיף שמחייב מינוי חברים חילופיים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות?
אתי בנדלר
כמה המינימום?
נעמה קאופמן פס
תיקנו את "חמישה" ל"שבעה" בקוורום חוקי למניין ישיבותיה, אז קבענו כבר את הקוורום החוקי.
אתי בנדלר
שבעה חברים זה כבר מינימום. השאלה אם אדוני מוכן להסתפק בזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שבעה זה כשהם מתכנסים.
אתי בנדלר
כן. אם יש פחות משבעה חברי מועצה אז לא ניתן לקבל החלטות. השאלה אם אדוני מסתפק בשבועה או בכל זאת אתה רוצה, לצורך העניין, לפחות עשרה או אחד עשר מבין השלושה עשר.
יונית שרם ונונו
באיזה מועצות נוספות זה קיים?
אתי בנדלר
זה דבר חדש. אנחנו הכנסנו בעניין ועדת האיתור ולפי חוק רשות השידור.
יונית שרם ונונו
אני לא כל כך הבנתי את החידוש: זה אומר שחייבים להיות כך וכך מינויים תקפים בשביל שהמועצה תוכל לקבל החלטות?
אתי בנדלר
נכון. זאת בעצם הוראה שממריצה את השר לפעול למינוי חברים אחרים חלף חברים שכהונתם פקעה מסיבה זו או אחרת.
לאה ורון
או לחילופין – משתקת את עבודת המועצה.
יונית שרם ונונו
אבל סעיף 3ו אומר: "התפטר חבר מועצה מתפקידו או חדל לכהן מכל סיבה שהיא לפני תום כהונתו – ימנה השר חבר אחר במקומו".
אתי בנדלר
נכון, אבל יש כאן הוראה שלכאורה אומרת שהוא ימנה, והוראה כזאת קיימת כמעט לגבי כל המועצות. אבל בפועל אנחנו יודעים שלא תמיד ממהרים למנות. השאלה אם לא צריכים מספר אי זוגי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מתוך 13?
יונית שרם ונונו
כמו שנאמר פה, זה לא סעיף שקיים בדרך כלל בחקיקה, ולכן אנחנו מבקשים לא להכניס אותו במועצת הנפט. בכל מקרה אם יושב ראש הוועדה יחליט שזה חיוני אני מבקשת לא מעבר לאותם שבעה שצריכים להיות נוכחים - -
אתי בנדלר
אז אין לזה משמעות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין טעם להוסיף מעל שבעה. זה תנאי מפסיק עוד לפני כן.
יונית שרם ונונו
בכל זאת אנחנו מכירים את הדינמיקות, ואנחנו לא רוצים ליצור מצב שישבש את עבודת המועצה שיהיה מצב שלא יוכלו לקבל החלטות מנימוקים כלשהם - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה הבעיה למנות?
יונית שרם ונונו
זאת לא אני ממנה, כידוע, אבל קשה לי להאשים. זה קורה לפעמים.
אתי בנדלר
אפשר להאריך את התקופה למינוי – לא של שישה חודשים, אלא שנה
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה קורה כי אין לזה מחיר. זאת הפקרות שאין לה מחר. אנחנו רואים את זה הרבה בחברות ממשלתיות עם דירקטוריון חסרים. לא ממנים כי מתווכחים. מתווכחים כי אין לזה מחיר. אף אחד לא משלם את המחיר. דירקטוריונים חסרים לא מתנהלים בצורה יעילה. אז בואו נקטין מראש את הדירקטוריונים.
יונית שרם ונונו
אנחנו מתנגדים לזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה הבעיה למנות – מישהו עוצר מישהו? צריך לזה אישור מאגף תקציבים? מה הבעיה למנות בן אדם, אני לא מבין.
אלכסנדר ורשבסקי
בפועל זה לוקח זמן, לכן אם יהיו 10 העבודה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל יודעים מתי בן אדם עוזב. למה יש פה שיקול של זמן בכלל?
יונית שרם ונונו
הפרקטיקה מלמדת, ולא רק במועצת הנפט – אני מניחה שזה נכון בעוד גופים - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני יודע, אני מכיר. הפרקטיקה פסולה. היא לא נובעת מאילוצים אמיתיים. אף אחד פה לא מתמודד עם כוחות טבע. לא חסרה פה טכנולוגיה. אני יודע למה לא ממנים לפעמים אנשים – ויכוחים אישיים מיותרים לגמרי. אין פה שום דבר אחר. לא חסרים אנשים טובים.
יונית שרם ונונו
אנחנו רוצים להימנע ממצב שעבודת המועצה תהיה משובשת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל אין פה סעיף שמשתק.
יונית שרם ונונו
כמו שנאמר זה קיים בחוק אחד בלבד. במרבית החקיקה בתחום זה לא קיים. אנחנו מבקשים לא להוסיף את זה גם פה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך עשינו את זה?
אתי בנדלר
הוועדה צריכה להחליט אם היא מקבלת באופן עקרוני את הרעיון להגדיל את תוקף פעולות המועצה להרכב חסר לתקופה מסוימת.
לאה ורון
על זה הוא כבר החליט שכן. עכשיו השאלה היא רק מה מספר חברי המועצה שהם תנאי לפעילותה.
נעמה קאופמן פס
צריך באמת להיזהר לא לשתק את עבודת המועצה. סך הכול עבודה חשובה.
אתי בנדלר
צריכים למצוא כאן את האיזון הראוי בין אי שיתוק עבודת מועצה לבין פרק זמן סביר כדי למנות חליפים כדי שיהיו לפחות – כמה אדוני אמר?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עשרה.
אתי בנדלר
אני מציעה שזה יהיה תשעה כדי שזה יהיה מספר אי זוגי במקרה של חילוקי דעות.
לירון בן דוד
אדוני היושב ראש, אני מבקש להבהיר שהמהלך הזה יכול לשבש משמעותית את עבודת המועצה. אנחנו מתנגדים לו בכל תוקף. אני מציע שלא יירשם כשאדוני היושב ראש, בימיו האחרונים - -
לאה ורון
סליחה? סליחה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא מימיי האחרונים.
לירון בן דוד
בוועדה. כיושב ראש הוועדה. סליחה אם לא הייתי ברור.

סעיף כזה בעייתי ישבש את עבודת המועצה - -
אתי בנדלר
באיזה מובן הוא בעייתי?
לירון בן דוד
היועצת המשפטית שלנו הסבירה בצורה מיטבית. אם את רוצה אני יכול לחזור. יש ברעיון הזה שיבוש ניכר של עבודת המועצה.
אתי בנדלר
מדוע?
יונית שרם ונונו
אני רוצה להוסיף עוד משהו: בואו לא נשכח שהגדלנו את מספר החברים ל-13. זאת אומרת עד היום המינימום הוא חמישה, והיום אנחנו שבעה – אנחנו כבר מעבר למה שהיה עד היום. אני מבינה – אין קושי במינוי וכולי, אבל הפרקטיקה בפועל בשטח בגופים דומים רבים היא לפעמים אחרת, ואנחנו לא רוצים להיקלע לסיטואציה הזאת במועצת הנפט שהיא באמת מאוד חשובה. לכן עצם העובדה שהגדלנו את זה לשבעה – צריך לקחת גם את זה בחשבון, ולא להוסיף מעבר לזה.
אורן תמיר
אני מוכרח להגיד שעמדה ברורה לכאן או לכאן אין לי. אני מסכים עם מה שאמרה עורכת הדין בנדלר שצריך למצוא את האיזון הראוי. ייתכן שאפשר להשיג אותו בקביעת כלל שיקבע מגבלת זמן מכובדת, אבל שתאפשר מושג שסתום לוועדה במקרים חריגים וכדי לא לשתק, אלא לתת להם איזשהו מבחן שיאפשר פעולה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו נמשיך את זה בדיון על הרביזיה. אני אחשוב על זה בשעה הקרובה.
3ו – נא להקריא.
נעמה קאופמן פס
הקראה: 3ו. "התפטר חבר מועצה מתפקידו או חדל לכהן מכל סיבה שהיא לפני תום כהונתו – ימנה השר חבר אחר במקומו".
אתי בנדלר
על זה בעצם אתה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז אנחנו לא יכולים עדיין להכריע בזה.
אתי בנדלר
שני הסעיפים האלה קשורים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
3ו.
נעמה קאופמן פס
גמול והחזר הוצאות
3ו. "חבר מועצה מקרב הציבור זכאי לקבל גמול בעד השתתפות בישיבות המועצה וכן החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות באותן ישיבות, ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר תמורה והחזר הוצאות בעד ההשתתפות; שר האוצר יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול והחזר הוצאות כאמור ואת שיעוריהם".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסעיף ברור. למישהו יש הערות? אין.

הצבעה

בעד סעיף 3ו – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף 3ו אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסעיף אושר.

אז גמרנו הכול חוץ מאשר הסעיף הראשון של ההרכב שנפל בהצבעה. נחזור אליו אם הרביזיה תתקבל. גם עוד סעיפים 3ה ו-3ו - -
נעמה קאופמן פס
סליחה, צריך לדבר על סעיף התחילה. משרד התשתיות ביקש שתהיה תחילה לחוק שתתחיל בעוד חודשיים?
יונית שרם ונונו
אנחנו מעדיפים ב-1 בספטמבר.
נעמה קאופמן פס
ב-1 בספטמבר, כדי שעל הישיבה הקרובה לא יחולו הוראות שלא עומדות כרגע בחקיקה.
לאה ורון
זאת אומרת: "תחילתו של חוק זה ביום 1 בספטמבר 2012"?
יונית שרם ונונו
כן, של התיקון.
לאה ורון
אדוני מאשר?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף התחילה – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

סעיף התחילה אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סעיף התחילה אושר. נחזור ב-10:30 לדון בהמשך. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:35.>

קוד המקור של הנתונים