ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט , בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכנסת
07/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 275>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 20:05
סדר היום
<1. בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות לפני הקריאה השנייה והשלישית:>
<א. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 44) (פגישת אסיר עם עורך-דין), התשע"ב-2012 (מ/662)>
<ב. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 43) (תנאי מאסר), התשע"ב-2012 (מ/650)>
<2. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בתקנות לפי חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
מוזמנים
>
מירי פרנקל-שור - יועצת משפטית, ועדת הפנים של הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
יהל עמית (מתמחה)
רחלי הכהן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
הילה מליחי
<בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות לפני הקריאה השנייה והשלישית:>
<א)הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 43) (פגישת אסיר עם עורך-דין), התשע"ב-2012(מ/662)>
<ב)הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 42) (תנאי מאסר), התשע"ב-2012 (מ/650)>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה. על סדר היום: בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות לפני הקריאה השנייה והשלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 44) (פגישת אסיר עם עורך-דין) התשע"ב-2012 (מ/662); הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 43) (תנאי מאסר), התשע"ב-2012 (מ/650). אני מציע שננמק את שתי הבקשות ביחד. מירי, בבקשה.
מירי פרנקל-שור
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 42) מעגנת - - -
היו"ר יריב לוין
לא 42, יש 44 ו-43. לא, כי אני כבר חששתי שיש לי עוד ישיבה בדרך.
מירי פרנקל-שור
ההתרגשות מן המעמד, שבכל זאת זה מגיע, נותנת את אותותיה. הוועדה מעגנת כאן החזקת אסיר בתנאים הולמים ומעגנת את תנאי הכליאה, ובצעד היסטורי גם מעגנת התחלה של זכות לשיקום של אסיר. זה תיקון מס' 42.

תיקון מס' 43 עוסק בהגבלה של מספר עורכי-הדין אותם יוכלו לראות אסירים ביטחוניים, או אסיר מסוים, כאשר יש חשש שהפגישות עם עורכי-הדין מנוצלות לרעה. יש תופעה רחבה, בהיקף רב, שאסירים ביטחוניים מנצלים עורכי-דין להעברת מסרים בין בתי-הכלא. ההצעה הזאת מעגנת איזה הסדר שמנסה להתמודד עם התופעה.
היו"ר יריב לוין
אני מוכרח לומר, זה לא מנצלים את עורכי-הדין, לצערי זה מסתיים בעורכי-הדין, כך אני חושב. נכון? זה המציאות.
מירי פרנקל-שור
:
נכון.
היו"ר יריב לוין
אצלי כתוב תיקון מס' 44 ותיקון מס' 43, אז כנראה המספרים קצת שונים. פשוט נאמר לפרוטוקול ש-42 זה תנאי מאסר ו-43 זה פגישת אסירים עם עורך-דין. זה פשוט דילג אצלנו מספר אחד קדימה.
מירי פרנקל-שור
יכול להיות שזה התייחס לקריאה הראשונה, אבל אני לא יודעת.
הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד מאושרת ההצעה הראשונה, ובהצבעה נוספת גם ההצעה השנייה, גם תיקון 42 וגם תיקון 43 – מאושרת הבקשה להקדמת הדיון בקריאה השנייה והשלישית כפי שביקש יושב-ראש ועדת הפנים.

<קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בתקנות לפי חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012>
היו"ר יריב לוין
מכאן אני עובר לקביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בתקנות לפי חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012.

הונח בפני מכתבו של חבר הכנסת זאב אלקין בנוסח שאני מציע לצרף לפרוטוקול וכך הוא יחסוך ממני את הצורך לקרוא אותו. אומר רק, בסעיף 1 למכתב נאמר כי "ביום י"ח באדר התשע"ב, 12 במרץ 2012 אושר חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012. הצעת החוק, נשוא אותו חוק שירות ביטחון נדונה בוועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, שחבריה היו: מטעם ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת זאב אלקין – יושב-ראש, זאב בילסקי, אריה אלדד, אורי מקלב ומשה (מוץ) מטלון; ומטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת אברהם מיכאלי, ציפי חוטובלי, דני דנון, דורון אביטל ויצחק הרצוג. על מנת להשלים את הליך התקנת התקנות הנדרשות מכוח החוק הזה יש צורך בכינונה של ועדה משותפת בהתאם להוראות החוק".

לבקשתו של חבר הכנסת זאב אלקין, אותה ועדה משותפת שהכינה את הצעת החוק המקורית לקריאה שנייה ושלישית היא זו שגם תעסוק בתקנות שהוגשו על-ידי שר הביטחון. אני מציע לאשר את בקשתו ולקבוע את הוועדה המשותפת בהרכב שהקראתי קודם כמי שתדון בתקנות כאמור.

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 20:20.>

קוד המקור של הנתונים