ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת
07/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 273>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 17:00
סדר היום
<בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
דב חנין
מוזמנים
>
לאה ורון – מנהלת ועדת הכלכלה של הכנסת
גלעד סממה – יועץ שר המשפטים

עינת עובדיה – עוזרת מנהלת סיעת הליכוד
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
מוריה אביגד
<בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק.>
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה, על סדר היום בקשות מטעם יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת דיון בהצעות חוק בקריאה שנייה ושלישית. שבע הצעות בפנינו. לאה, אני מבין שאת תציגי לנו בתכלית הקיצור כל אחת מההצעות והנסיבות הן כמובן ברורות ביחס לכולם, מה שלא נספיק היום ספק אם נספיק.
לאה ורון
אנחנו צרפנו את הנוסחים של הצעת החוק, ההכנה של כולן הושלמה בטרם צאת הכנסת לפגרה הקודמת. הראשונה שבהן, הצעת חוק שירותי תעופה שמקנה פיצוי וסיוע לנוסעים בשל דחייה במועד הטיסה, הביטול, שינוי בתנאיה, זו הצעת חוק שהוועדה קיימה מספר רב של דיונים בשל המורכבות שלה, הכנתה הסתיימה זה עתה והיא הונחה יחד עם הצעות חוק נוספות על שולחן הכנסת. הוועדה מבקשת לקבל פטור מחובת הנחה לגבי כל 7 הצעות החוק על מנת שניתן יהיה היום להצביע עליהן בקריאות השנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
אוקיי. רבותי, הערות, התייחסויות?
גלעד סממה
כן, יהיו שתי הסתייגויות. הסתייגות אחת לגבי הצעת חוק שירותי תעופה, יש הסתייגות של שר המשפטים, אם אני לא טועה, שמצורפת ולכן אנחנו מבקשים כרגע להימנע ממתן פטור עד שההסתייגות תתקבל.
ארבל אסטרחן
איך היא תתקבל אם זה כבר הונח על שולחן הכנסת?
גלעד סממה
אני אומר מבחינת עינת, אולי את, מבחינה קואליציונית – איך אנחנו מסדירים את זה כי בדרך כלל אנחנו לא מביאים לפטור מחובת הנחה כשיש הסתייגות שכזו.
לאה ורון
ההסתייגות מצורפת להצעת החוק ואני מניחה שהבקשה שלכם תהיה שמליאת הכנסת תבקש לאשר את ההסתייגות - - -
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני כבר אפטור את כל הדיון הזה. אנחנו ממילא נצטרך לקיים פה ישיבה גם בשעה 18:00 כדי לאשר את חוק איסור הלבנה הון ושם אנחנו נקבע את המשך הדיון בחוק הזה ואתם, אני מקווה, עד אז תצליחו למצוא פתרון.
גלעד סממה
אין בעיה.
עינת עובדיה
יריב, בכל מקרה, גם הצעות חוק שמקבלות פטור מחובת הנחה עכשיו, מה שלא הגיע לנשיאות צריך לעבור הסכמה של קואליציה ואופוזיציה וממשלה. זאת אומרת שגם מה שמקבל פטור מחובת הנחה עכשיו ולא מקבל הסכמה של אחד משלושת הגורמים: ממשלה, קואליציה ואופוזיציה, לא יוכל לעלות בכל מקרה למליאה.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.
גלעד סממה
ולגבי הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות, היתה הסתייגות של שר התשתיות אבל אני מבין שהיא הוסדרה ולכן אין לנו התנגדות.
היו"ר יריב לוין
טוב, רבותי, אז אם כך אני אצביע על כל אחת מהן בנפרד כדי שמישהו שירצה להגיש רביזיה תהיה לו אפשרות בלי לעצור את כולן. מי בעד מתן הפטור לקריאה שנייה ושלישית להצעה הראשונה, הצעת חוק שירותי תעופה - - -
גלעד סממה
לא, אמרת שאת זה אנחנו נדחה.
היו"ר יריב לוין
סליחה, מה שנכון נכון. מי בעד הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 13)?
הצבעה
בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק חניה לנכים?
הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל?
הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יריב לוין
שוב פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים? הם נובחים והשיירה עוברת.
הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יריב לוין
אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר יריב לוין
שוב פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אושר לתת פטור מחובת הנחה לקריאה שנייה ושלישית לשש משבע הצעות המסומנות במספרים 7-2 בסדר היום שבפנינו. חבר הכנס חנין, רצית להגיד משהו?
דב חנין
רק רציתי להודיע למנהלת הוועדה, גברתי, אני מניח שהקואליציה מיוצגת פה, נכון? עינת, הקואליציה מיוצגת פה. אבל אני יכול להגיד בשם האופוזיציה, אני דיברתי עם חברת הכנסת איציק – אני לא ידעתי על כל הסעיפים – על סעיפים 4 ו-6 והם מוסכמים גם על האופוזיציה, אפשר להעביר אותם לסדר-היום. אני לא יודע על סעיפים אחרים, אני פשוט לא דיברתי עליהם.
היו"ר יריב לוין
אז אני מבקש שתבדוק לי את 5, טוב?
דב חנין
5 זה תיקון פקודת המכרות?
היו"ר יריב לוין
כן.
דב חנין
אין לי מושג, אני פשוט לא יודע, לא יודע למה.
היו"ר יריב לוין
אוקיי. תודה רבה.
לאה ורון
מה המשמעות של ההסכמות של הממשלה, קואליציה, אופוזיציה להצעת החוק בנושא שירותי תעופה?
היו"ר יריב לוין
שב-18:00 אנחנו נקבע אותה על סדר-היום ותשבו ותגידו לי מה רוצים לעשות. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 17:15.>

קוד המקור של הנתונים