ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק., הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט-2009, הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט-2009, הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התש"ע-2009, הצעת חוק מענק עידוד לעובדי הוראה עולים, התשע"ב-2012, הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכנסת
07/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 270>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 13:05
סדר היום
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת השמונה עשרה, התשע"ב-2012 (מ/685) – רביזיה
2. קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק מענק יובל לעובדי הוראה עולים, התשע"א-2011, של חבר הכנסת אלכס מילר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2911/18)
2. הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת אופיר אקוניס וקבוצת חברי הכנסת (פ/1308118)
3. הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1542/18)
4. הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"א-2011, של חבר הכנסת מיכאלי (פ/3371/18)
5. הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התש"ע-2009, של חבר הכנסת יואל חסון (פ/1892/18)
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
ישראל אייכלר

רוברט אילטוב

זאב אלקין

יצחק הרצוג

עינת וילף

נסים זאב

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
>
חה"כ יואל חסון
חה"כ ישראל חסון

חה"כ אברהם מיכאלי
חה"כ מרינה סולודקין
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
אסתר מימון
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת השמונה עשרה,>
התשע"ב-2012 (מ/685) – רביזיה
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני פותח את הישיבה – השאלה היא אם נגיע לישיבה מס' 300 היום. בינתיים אנחנו במס' 270 – הנושא הראשון – בקשת הרביזיה של חבר הכנסת יואל חסון על החלטת ועדת הכנסת לאשר את בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת השמונה עשרה, התשע"ב-2012 (מ/685), בכל הקריאות. מתן פטור מחובת הנחה שנתנו בישיבה שהתקיימה כאן אך לא מזמן. חבר הכנסת חסון, בבקשה.
יואל חסון
אדוני היושב-ראש, הדברים הם חד-משמעיים וברורים – מדינת ישראל הולכת לבחירות. ראש הממשלה החליט ללכת לבחירות. ראש הממשלה הולך לבחירות כי הוא הבין שאין לו יכולת להמשיך לשלוט כאן. הוא הבין שאם הוא לא הולך לבחירות, הכנסת תשלח אותו לבחירות. לפיכך הרכבת יצאה לדרך, אנחנו הולכים לבחירות.
הבקשה שלי לרביזיה היא למטרה אחת, אדוני היושב-ראש, לבוא ולחדד את המסר שלנו, שאין שום סיבה ללכת לבחירות מבלי להביא את החוק לשוויון בנטל להצבעה עוד השבוע. אותו תהליך שאתה העברת עכשיו להקדמת הבחירות, ואתה גם כנראה תעביר כך חוקים אחרים, אפשר גם להעביר פטור מחובת הנחה לחוקים הנדרשים לשוויון בנטל. זה מה שאנחנו מבקשים. לכן אנחנו מתנגדים לפטור מחובת הנחה, לכן אנחנו בעד הרביזיה הזאת. אנחנו לא מתנגדים להקדמת הבחירות, אנחנו רוצים בחירות, אנחנו רק רוצים שתהיו הגונים מספיק לתת לכנסת הזאת את האפשרות להעביר את החוק לשוויון בנטל בכנסת הזאת עוד השבוע.
דוד רותם
יואל, אין קשר בין הדברים. אפשר להחליט היום על הקדמת הבחירות, ולהחליט שפגרת בחירות - - -
יואל חסון
אם תבטיח שיש רוב לזה, אני אתך, אדוני.
היו"ר יריב לוין
רבותי, חברת הכנסת סולודקין, שלא התאפשר לה לדבר בדיון הקודם, היא ביקשה ואני רוצה בכל זאת לאפשר לה לפנים משורת הדין.
מרינה סולודקין
קודם כול, אני רוצה לומר לך, יריב, תודה רבה. מאוד רציתי לדבר בישיבה הראשונה בנושא הזה. גם אני בעד הערעור של המפלגה שלי, אבל לא רק חוק טל על השולחן. חבר'ה, השבוע היינו צריכים להצביע על החוק של מפלגת ש"ס בנושא של 5% מקנייה בשוק החופשי שתהפוך לדיור ציבורי. אנחנו בתהליך פזיז. אני אומרת לך, אדוני היושב-ראש, התרגלתי שהליכוד מפלגה מאוד דמוקרטית. מה שאנחנו עושים השבוע זה פארסה, פארסה מכל עבודת הכנסת, ובראש ובראשונה פארסה מהליכוד שאמר דבר מאוד נכון, שאתם בעד יציבות פוליטית.

אני אישית לא סיימתי את עבודתי בכנסת, בגלל שיש לי עוד כמה חוקים בקריאות שונות, וחבל מאוד שאנחנו כמעט מחר - - -
היו"ר יריב לוין
את הצבעת אי-אמון בממשלה ביום שני. אני לא מבין. למה לא חשבת שאת לא רוצה להפיל את הממשלה כי יש לך עוד חוקים?
מרינה סולודקין
אני כאן חמש קדנציות, אתה מכיר את הריקודים כאן.

הממשלה מבקשת פטור מחובת הנחה כדי לקרב את הבחירות – זה תהליך מאוד מוזר, זה התרגיל המסריח של המאה ה-21. תודה.
היו"ר יריב לוין
תודה. רבותי, אני עובר להצבעה. מי בעד בקשת הרביזיה, כלומר בעד לקבל את הבקשה של חבר הכנסת חסון? מי בעד? שלושה. מי נגד? תשעה נגד. נמנעים? אין.
הצבעה

בעד – 3
נגד – 9

נמנעים – אין
בקשת הרביזיה של חבר הכנסת יואל חסון לא נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך ברוב של תשעה כנגד שלושה נדחתה בקשת הרביזיה.

<קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאות:>
1. הצעת חוק מענק יובל לעובדי הוראה עולים, התשע"א-2011, של חבר הכנסת אלכס מילר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2911/18)
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, אני עובר לסעיף השני על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק מענק יובל לעובדי הוראה עולים, התשע"א-2011, של חבר הכנסת אלכס מילר וקבוצת חברי כנסת (פ/2911/18).
אחרי דיונים רבים סביב הצעת החוק הזאת, בסופו של דבר גובשה הסכמה על דעת המציע שהצעת החוק הזאת תעבור לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט, ולפיכך אני מציע להעביר את ההצעה לוועדת החינוך, התרבות והספורט. מי בעד ההצעה? תשעה בעד. מי נגד? – אין. נמנעים? – אין. אושר.

הצבעה

בעד – 9
נגד – אין
נמנעים – אין

הצעת חוק מענק יובל לעובדי הוראה עולים, התשע"א-2011 תעבור לוועדת החינוך, התרבות והספורט
2. הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התש"ע-2009
3. הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"א -2011
4. הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט-2009
5. הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט-2009
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא, והוא נושא שאני באמת שמח סוף-סוף לקבל בו החלטה לאחר הרבה מאוד התדיינויות שהיו. הצעות החוק נוגעות לסוגיה הכאובה והראויה להסדרה של בינוי ופינוי של אזורי שיקום כפר שלם. יש כאן שורה של הצעות חוק: הצעת החוק של חבר הכנסת אופיר אקוניס וקבוצת חברי כנסת (פ/1308/18), של חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1542/189), של חבר הכנסת אברהם מיכאלי (פ/3371/18) ושל חבר הכנסת יואל חסון (פ/1892/18).
גם בעניין הזה, שוב אחרי דיונים והרבה מאוד ניסיונות להגיע להבנה, בסופו של דבר גובשה הבנה שההצעות האלה תעבורנה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אם אכן כך יקרה, אני אציע שבמסגרת ההחלטה שלנו גם נבקש מיושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להתכנס ולדון ולהשלים את החקיקה של החוק הזה, לפחות בקריאה הראשונה לאלתר באופן מיידי וללא דחיות, ואני חושב שזה בכוחו ובאפשרותו.
ישראל אייכלר
גם בפגרה הוא יכול לעשות את זה.
היו"ר יריב לוין
הוא לא יוכל לעשות את זה בפגרה. הוא צריך למצוא את הזמן כדי לבצע את התהליך הזה עוד היום. יש דברים שלטעמי מחייבים איזו התגייסות ומאמץ. ואם הוא אכן כך ייעשה, אני אציע כאן לוועדה הזאת, ברגע שהדבר יובא בפנינו, לתת פטור מחובת הנחה.
זאב אלקין
לא צריך. זה בקריאה הראשונה, זה לא נוגע לפה.
היו"ר יריב לוין
נכון. כל הסמכות היא בידיו וכל היכולת בידיו, ואני מאוד-מאוד מקווה שהוא אכן בברכתנו כאן יבצע את המלאכה הזאת עוד היום.
יואל חסון
אדוני היושב-ראש, דווקא בגלל מה שאמרת, חשוב מאוד להגיד, מעבר לעובדה שכל הסיפור של התושבים האלה והאזור הזה הוא טרגדיה אחת גדולה, גם החוק הזה הוא טרגדיה אחת גדולה, כי גם בכנסת הקודמת קרה אותו דבר – החוק הזה היה ממש על סף התקדמות באופן משמעותי, והכנסת פוזרה ואיבדנו את החוק.
אברהם מיכאלי
לכן הייתי מבקש מחבר הכנסת חסון בקטע שלך, מכיוון שעוד יגידו בסוף הסכמה ולא הסכמה כלפי יושב-ראש הכנסת, הייתי מציע שהאופוזיציה והקואליציה יתגייסו לחוק הזה בהסכמה מלאה.
יואל חסון
אני אומר באופן חד-משמעי שאנחנו צריכים לעשות הכול שהוא לפחות יעבור בקריאה הראשונה. אני מבטיח את תמיכת האופוזיציה בנושא הזה כדי שבחוק הזה כל העבודה לא תרד לטמיון, זה פשוט כאב לב.
אברהם מיכאלי
נבקש מיושב-ראש הקואליציה שיעשה כמיטב יכולתו.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שכולנו נסמיך את חבר הכנסת מיכאלי, בתוקף תפקידו כיושב-ראש סיעת ש"ס, לפנות בשם כולם להעביר את המסר הזה - -
אברהם מיכאלי
בשם כל החברים, נעשה הכול.
היו"ר יריב לוין
- - לחבר הכנסת אמנון כהן, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, ואני מקווה שהדבר יסתיים.
נסים זאב
עוד משפט אחד. אני לא יכול לחיות באשליה שוועדת הפנים כרגע פנויה להצעת החוק.
היו"ר יריב לוין
היא יכולה.
נסים זאב
תמיד אפשר, גם ב-24:00 בלילה אפשר. אני שואל שאלה, האם נוכל לקבל החלטה שהנושא הזה יידון בוועדת הכנסת, שאנחנו קצת פנויים?
היו"ר יריב לוין
לא ניתן. ועדת הכנסת ממש לא פנויה. תראה את סדר יומנו היום. אנחנו מתכנסים פה.
נסים זאב
האם יושב-ראש ועדת הפנים יכול להטיל את זה על תת-ועדה?
היו"ר יריב לוין
יושב-ראש ועדת הפנים יכול להכין את זה - - -
יואל חסון
שיעשה מרתון גם בלילה, אני אהיה שם, נעביר את זה, נגמור את הסיפור.
היו"ר יריב לוין
רבותי, מי בעד ההצעה להעביר לוועדת הפנים?
הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט -2009 תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. זה לגבי הצעת החוק הראשונה. הצעת החוק הראשונה של חבר הכנסת אקוניס, הצעת החוק השנייה של חבר הכנסת גילאון.

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשס"ט-2009, תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. לגבי הצעת החוק של חבר הכנסת מיכאלי.

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"א-2011, תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר יריב לוין
שוב, אין מתנגדים ואין נמנעים.

לגבי הצעת החוק של חבר הכנסת יואל חסון.

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התש"ע-2009, תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
היו"ר יריב לוין
גם כאן פה אחד, ללא מתנגדים וללא נמנעים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:20.>

קוד המקור של הנתונים