ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

תיקונים בתקנון הבורסה: 1. רישום למסחר של ניירות ערך המירים במניות, רישום למסחר של תעודות התחייבות ותנאים למחיקה 2. רישום למסחר של חברה חדשה חלף חברה רשומה 3. ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים
07/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1078>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 12:15
סדר היום
תיקונים בתקנון הבורסה: 1. רישום למסחר של ניירות ערך המירים במניות, רישום למסחר של תעודות התחייבות ותנאים למחיקה 2. רישום למסחר של חברה חדשה חלף חברה רשומה 3. ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב - רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
אחמד טיבי

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

ליה שמטוב

שכיב מוראד שנאן
מוזמנים
>
חברת הכנסת רחל אדטו

חבר הכנסת ניצן הורוביץ

חבר הכנסת נסים זאב

חבר הכנסת אברהם מיכאלי

חברת הכנסת שלי יחימוביץ

חגית נאמן

יועצת משפטית, הבורסה לניירות ערך

איציק שורקי

סגן מנהל המחלקה הכלכלית, הרשות לניירות ערך

יונתן בורג'ין

מנכ"ל, ביוקנסל בע"מ

איל קציר

דובר ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
שלומית ארליך

ענת מימון
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
תיקונים בתקנון הבורסה
1. רישום למסחר של ניירות ערך המירים במניות, רישום למסחר של תעודות התחייבות ותנאים למחיקה 2. רישום למסחר של חברה חדשה חלף חברה רשומה 3. ניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב - רביזיה
היו"ר משה גפני
תיקונים בתקנון הבורסה. יש פה רישום למסחר של ניירות ערך המירים במניות, רישום למסחר של תעודת התחייבות ותנאים למחיקה, רביזיה של חבר הכנסת ציון פיניאן. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

הרביזיה התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה התקבלה.

מי בעד אישור רישום למסחר של ניירות ערך המירים במניות רישום למסחר של תעודות התחייבות ותנאים למחיקה כפי שהוסבר בוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

הסעיף אושר.
היו"ר משה גפני
אושר הסעיף.
טמיר כהן
שכיב, יש לנו עוד שני סעיפים שהגשת עליהם רביזיה. תגיד לפרוטוקול.
שכיב מוראד שנאן
אני מסיר את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
טמיר כהן
רק להבהיר שזה היה רישום למסחר של חברה חדשה חלף חברה רשומה, וניהול טכנולוגיות מידע בחש"ב.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 12:35.>

קוד המקור של הנתונים