ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/05/2012

חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 20), התשע"ב-2012, חוק המפלגות (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים