ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/05/2012

תקנות בריאות הציבור (מזון)(מניעת הטעיה באריזות מזון), התשע"ב 2012, צו ההגנה (אריזת מצרכים) (ביטול), התשע"ב-2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים