ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/05/2012

הסכם בדבר תשלום תוספת חד פעמית לזכאים לקצבה מיוחדת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים