ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/05/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות)(מתן שירותים מיוחדים)(תיקון), התשע"ב-2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים