ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/05/2012

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה)(תיקון מס' 2) התשע''ב- 2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים