ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 191), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
07/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1073>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 10:00
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190) (מוסדות ציבוריים הפועלים לעידוד התיישבות), התשע"ב- 2012 של חבר הכנסת זאב אלקין, חבר הכנסת ציון פיניאן (פ/2900)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
זאב אלקין

אורי אריאל

ציון פיניאן

שכיב מוראד שנאן
מוזמנים
>
חבר הכנסת דורון אביטל
חבר הכנסת דב חנין
ברוך משולם - עוזר ראשי מחלקה משפטית, משרד האוצר

ספי זינגר - משרד המשפטים

רוני פלמר - תנועת "אור"

איל קציר - דובר ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
ענת מימון
רון ליברמן – מתמחה
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה
<

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190) (מוסדות ציבוריים הפועלים לעידוד התיישבות), התשע"ב- 2012 של חבר הכנסת זאב אלקין, חבר הכנסת ציון פיניאן (פ/2900)>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסדות ציבוריים הפועלים לעידוד ההתיישבות), התשע"ב-2012, של חברי הכנסת זאב אלקין וציון פיניאן.

אני מבקש להקדים ולומר שפנתה אליי פרופ' פרנסיס רדאי, היא גם פנתה אליכם. היא כתבה לי מכתב שזה נגד האמנות הבין-לאומיות. אני לא זוכר בדיוק את תוכן המכתב, אבל בעיקר מכיוון שזה כאילו מעודד שטחים כבושים.
זאב אלקין
מה הקשר?
ציון פיניאן
זה נגד האמנות השמאלניות.
זאב אלקין
יכול להיות שהיא מתכוונת לשטח ריבוני של מדינת ישראל לא כשטח כבוש.
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה. יש לנו דברים יותר חשובים היום מהנושא הזה. אבל חשוב לומר את העניין.

היא פנתה אליי והיא כתבה מכתב. היא כתבה מכתב גם ללשכה המשפטית שאסור להעביר את החוק הזה מכיוון שהוא חל על יהודה ושומרון, והוא שטח כבוש, זה נגד האמנות הבין-לאומיות, כפי שאמרתי. אני השבתי לה כלהלן, ואני רוצה להגיד את זה לחברי הוועדה. הסיוע לפי סעיף 46 ניתן למטרות שונות. הוא ניתן למטרות חינוך, למטרות רווחה, למטרות בריאות, למטרות דת, הרבה מאוד מטרות. סעיף 46 איננו סעיף פוליטי והוא איננו קשור בכלל לנושא מדיני. אין לו שום קשר לעניין הזה.
כמובן שאם רוצים לבנות גן ילדים באופן פרטי – מה שהמדינה לא מסייעת – ודאי שבלי רישיון המציאות היא שהוא לא יקבל פטור לפי סעיף 46. זה תלוי גם בממשלה, בפקידים שעוסקים בעניין הזה. אין הבדלה בין שום מקום שבו הנושא הזה מתנהל. ברגע שמוסיפים את ההתיישבות זה בדיוק כמו כל סעיף אחר, בדיוק כמו כל הגדרה אחרת בנושא של סעיף 46. ולכן, כתבתי לה שהמכתב שלה איננו רלוונטי לגבי העניין הזה.

יש שני דברים שמבקשים לעשות בחוק. מצד אחד, לכתוב את יהודה ושומרון. מצד שני, לצמצם או להגדיר באופן רחב כזה, לכתוב יותר מההתיישבות, לכתוב דברים נוספים שמבקשת רשות המיסים. אני לא מתכוון להיעתר לאף אחת מהבקשות, אני מתכוון לאשר בדיוק כמו כל הסעיפים האחרים שיש חינוך, יש - - -. אם היו מסכימים אפילו להוריד את המילה "עידוד" הייתי מסכים. אבל אם לא, אז להשאיר את זה ככה. אני בעד לאשר את המילה "ההתיישבות" כמו שיש חינוך, כמו שיש רווחה, כמו שיש בריאות, כמו שיש דת. כמו שיש את כל הנושאים יש גם את התיישבות. זה בסדר, הממשלה מסכימה לזה. כל המוסיף גורע ואסור להוסיף לא את יהודה ושומרון, ואסור להוסיף את מה שמבקשת רשות המיסים.
אתמול בלילה גם דיברו איתי ואמרתי שאני לא מבין גם למה צריך לצמצם את זה. זה בכלל לא רלוונטי. הדברים שהם עם רישיון אז הם עם רישיון, מה שהוא בלי רישיון הוא בלי רישיון.
אם כולם יסכימו אז אני מבקש להצביע על זה. עידוד ההתיישבות או להוריד את המילה עידוד?
זאב אלקין
לא, תשאיר עידוד.
ענת מימון
אני רק רוצה להעיר שהיתה הסתייגות שהוגשה, אבל הם לא הגיעו לנמק ואנחנו לא כוללים אותה.
אורי אריאל
אני מבקש הסתייגות דיבור, בסדר?
היו"ר משה גפני
אורי אריאל הסתייגות דיבור.
זאב אלקין
רשות דיבור, לא הסתייגות.
היו"ר משה גפני
כן, כן.
ענת מימון
אני אקריא את הצעת החוק. "בפקודת מס הכנסה בסעיף 9(2)(ב) בהגדרה "מטרה ציבורית" אחרי "חינוך" יבוא "עידוד התיישבות".
זאב אלקין
גם אני מבקש רשות דיבור.
ענת מימון
בסדר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד – כולם

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190) (מוסדות ציבוריים הפועלים לעידוד התיישבות), התשע"ב-2012, של חבר הכנסת זאב אלקין וחבר הכנסת ציון פיניאן (פ/1900), אושרה להעלאה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה.
דב חנין
יש לנו הסתייגויות, אני מקווה שהן נרשמו.
היו"ר משה גפני
הסתייגויות דיבור?
דב חנין
הסתייגויות מהותיות.
זאב אלקין
אבל הצבענו, ואי-אפשר אפילו להגיד שהתחלנו בזמן.
ענת מימון
אבל אפשר רשות דיבור.
דב חנין
אז תני לנו רשות דיבור.
היו"ר משה גפני
בסדר, הסתייגויות דיבור.
זאב אלקין
תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:20.>

קוד המקור של הנתונים