ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

אישור הצעת קופת חולים (תוכנית גביה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 1074>
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 10:30
סדר היום
<אישור הצעת קופת חולים (תוכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין

ציון פיניאן

שכיב מוראד שנאן
מוזמנים
>

יעקב ליצמן

סגן שר הבריאות, משרד הבריאות

רויטל טופר חבר-טוב

כלכלנית קופות החולים, משרד הבריאות

יואל ליפשיץ

סמנכ"ל קופות החולים, משרד הבריאות

אילן סופר

סמנכ"ל לתקצוב ותמחור, משרד הבריאות

נתן סמוך

עו"ד, משרד הבריאות

דב פסט

סמנכ"ל למינהל, משרד הבריאות

ד"ר גדי לובין - ראש אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות

סיביל סורקיס - אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות

יאיר זילברשטיין - משרד האוצר

אלי כהן

סמנכ"ל , ראש חטיבת הכספים, שירותי בריאות כללית

חנה שטרום כהן - יו"ר הפורום המקצועי של הפסיכולוגים הקליניים והעו"ס עובדי בריאות הנפש למען רפורמה מטיבה

חנה יצחקי - עובדת סוציאלית בבית חולים "אברבנאל", הפורום המקצועי של הפסיכולוגים הקליניים והעו"ס עובדי בריאות הנפש למען רפורמה מטיבה

ניקולה לקס - פסיכולוגית קלינית בכירה, הפורום המקצועי של הפסיכולוגים הקליניים והעו"ס עובדי בריאות הנפש למען רפורמה מטיבה

יניב קורן - מנהל אגף חשבות וחשבונאות, קופ"ח מאוחדת

חיים מרגלית - ראש מנהלת בריאות הנפש, קופת חולים מאוחדת

דודי ניניו - סגן מנהל אגף כספים, קופת חולים מכבי

שירי שלום - מ"מ מנהלת אגף רכש ובקרה, קופת חולים לאומית

עדית סרגוסטי - רכזת בריאות הנפש, ארגון בזכות (לקידום הנכים)

מרדכי בסון - נציג משפחות חולים בב"ח "אברבנאל"

טל אסתר לביא - חברת ועד, התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל

חזקי ישראל - התאחדות התעשיינים

איל קציר - דובר ועדת הכספים
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

<אישור הצעת קופת חולים (תוכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי>
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו עוסקים בסעיף השני, אישור הצעת קופת חולים (תוכנית גבייה), בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

אני מקדם בברכה את סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. אני מבקש להגיד לחברי הוועדה שאני קיבלתי עכשיו מכתב מראש הממשלה. הוא מבקש ממני לאשר את הצעת קופת חולים על תוכנית הגבייה. אדוני סגן השר, בבקשה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
תודה, אדוני היושב-ראש.

מה שאנחנו מביאים כרגע זה השלמה לרפורמה בבריאות הנפש שעשינו, אותה אישרה הממשלה בשבוע שעבר. בעקבות הרפורמה אנחנו מסדרים כרגע שקופות החולים יקבלו אישור גבייה על השתתפות לטיפולים. לקופת חולים "מכבי" יש את זה, ולשלושת קופות החולים האחרות אין את זה. יש צורך באישור ועדת הכספים לקבל אישור לגבייה.

בינתיים לאור העלויות משרד הבריאות הוריד את עלות ההשתתפות. אני רוצה שיואל ליפשיץ יסביר גם את זה ויגיד את המחירים הנכונים – מה שהורדנו בינתיים מאתמול עד היום.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יואל, בבקשה.
יואל ליפשיץ
יואל ליפשיץ, סמנכ"ל פיקוח על קופות חולים. על שולחן הוועדה מונחות ההצעות של ארבעת קופות החולים לגביית השתתפות עצמית בעד טיפול פסיכותראפי שניתן על-ידי מטפלים עצמאיים שלא במסגרת מרפאות בריאות. זאת אומרת, מטפלים חיצוניים.

אנחנו מדברים על כך שהטיפול הראשון יעלה 50 שקלים, זה האינטק הראשון. לאחר מכן מעבר לטיפול הראשון עד כמה טיפולים שכל מבוטח צריך יעלה כ-120 שקלים השתתפות עצמית, והטיפול הקבוצתי יעלה 55 שקלים.

היתה תוכנית כזאת ב"מכבי", ואנחנו גם מתקנים את התוכנית של "מכבי" וגם משווים את התוכניות של שאר קופות החולים לגבייה הזאת. בתוכנית הגבייה המקורית של "מכבי" היו שלוש מדרגות: מדרגה ראשונה של 59 שקלים, מדרגה שנייה של 120 שקלים, ומדרגה שלישית של 169 שקלים. בהסכמה המדרגה השלישית התבטלה.
היו"ר משה גפני
תודה.
שלומית ארליך
כמה שאלות. קודם כל, לפי הנוסח החדש כתוב שההשתתפות העצמית תעודכן לראשונה לפי שיעור העדכון התקף למועד ב-1 באפריל 2013. זאת אומרת, קודם כל, יעודכנו הסכומים ורק ב-2015 הם למעשה ייכנסו לתוקף, נכון?
יואל ליפשיץ
נכון, כן.
שלומית ארליך
אוקיי. האם אנחנו מדברים כאן על הוספה של שירותים כי אנחנו הולכים לפי המסלול של 8(א(2)? נתן, האם אתה יכול להסביר?
נתן סמוך
כן. המסלול הוא לא של הוספת שירותים, המסלול הוא של השתתפויות עצמיות שונות מהאמור בתוספת השנייה ובתוספת השלישית. כלומר, זה מסלול של השתתפות עצמית. צריך לזכור בעניין הזה שכבר היום התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי כוללת שירותים אמבולטוריים מסוימים. אומנם בפועל בגלל העובדה שהאחריות לנושא הפסיכיאטרי ברובה מרוכזת בתוספת השלישית, השירותים האלה הם לא מאוד מפותחים, אבל הם קיימים. ועובדה היא שב-98' קופת חולים "מכבי" הגישה בקשה לגביית השתתפות עצמית עבור שירותים שקיימים בסל שלה.

אנחנו מקווים כמובן שעם האיחוד של כלל השירותים המרפאתיים הפסיכיאטריים במסגרת התוספת השנייה יהיה מצב שבו גם השירותים כמובן הרב-מקצועיים שהם עיקר הרפורמה יקבלו כמובן את המקום שלהם במסגרת סל השירותים של קופת חולים. אבל יינתן גם מקום לשירותים של רופאים עצמאיים שהיום אומנם קיימים ויש להם ביטוי מסוים בתוספת השנייה, אבל מטבע הדברים הם בסך הכול בשולי העשייה של קופות החולים והם לא מאוד מרכזיים בכיסוי הציבורי לרפואה פסיכיאטרית קהילתית.
שלומית ארליך
זאת אומרת, תוכנית הגבייה כאן מתייחסת למטפל עצמאי, אבל היא לא גורעת את השירות המרפאתי שבכל מקרה יישאר.
נתן סמוך
לגמרי, לגמרי. זה המוקד של התוספת השלישית וזה גם מוקד הרפורמה.
שלומית ארליך
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
חנה יצחקי, בבקשה בקצרה.
חנה יצחקי
אני יודעת שאני פה בעמדת מיעוט היום. אני באה לומר דברים קשים מתוך השטח. אני עובדת סוציאלית 37 שנים עם חולי נפש. אני עובדת בבית-החולים "אברבנאל", ואני רואה את העמך מהמקום הכי נמוך בעולם.

נעשה כאן מחטף ואני מבקרת את המחטף הזה, מחטף שעוד יבכו עליו דורות רבים אלא אם כן תהיה איזושהי נסיגה אחורנית.

ראש הממשלה מבקש לאשר את זה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
איפה היית דורות רבים שבכו ולא עשית כלום?
חנה יצחקי
ראש הממשלה מבקש לאשר - - -
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
את לא עונה לי.
חנה יצחקי
לא שמעתי.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
את לא עונה לי. איפה היית דורות רבים שבכו ולא עשית כלום? כולם בוכים.
חנה יצחקי
אם לא היו מייבשים אותנו לא היינו בוכים ולא היינו במצב הזה היום.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
לא שמעתי שצעקת בעבר.
חנה יצחקי
אני צעקתי.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
הייתי גם יושב-ראש ועדת כספים ומעולם לא צעקת שזה מה שעשו לך כל השנים. בא עכשיו בן-אדם סוף סוף לתקן את הדבר, ואת עכשיו באה. שנה וחצי אתם לא נתתם לעשות כלום כאן.
חנה יצחקי
לא נכון. 17 שנה - - -
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
שנה וחצי כלום לא נתתם כאן.
חנה יצחקי
אם אני יכולה לדבר אז בבקשה לתת לי את זכות הדיבור.
היו"ר משה גפני
בבקשה, כן.
חנה יצחקי
17 שנה זה לא עבר כיוון שידעו שאי-אפשר שזה יעבור במתכונת כמו שהיא הוצעה. גם אני הייתי פה בישיבות עם חבר הכנסת חיים כץ, ועובדה שגם את זה היה אפשר להעביר.
היו"ר משה גפני
הגברת יצחקי, אגב, אני רק רוצה שתדעי שעניינה של הרפורמה הזאת זה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. עניינה של ועדת הכספים זה רק בקשת ראש הממשלה, במקרה הזה בקשת משרד הבריאות, על גובה התשלומים. אנחנו לא ניכנס לתוך הסוגיה עצמה, זה לא התפקיד שלנו.
חנה יצחקי
זה היה הפתיח. מדובר פה על אנשים שבדרך כלל לא הצליחו לגבש לעצמם קריירה, נכסים והון. מדובר על אנשים שחיים בקצבת נכות שמגיעה בין 2,100 ל-2,400 גג. האם האנשים האלה יכולים בנוסף לעישון, בנוסף לשכר דירה, בנוסף לאוכל, לנסיעות, לתרופות, לשלם גם את הסכומים האלה? אינני מאמינה שחולים או נפגעי נפש יגיעו לבקש את הטיפול הזה במסגרת הקופה. הם לא ישלמו את הכסף הזה. לא מדובר פה אפילו על רבעון, מדובר פה פר-טיפול פסיכותרפויתי.

שנית, יהיה יותר קל למערכת במקרה הזה לתת תרופות, לסמם אותם בכימיה, וזאת לא המטרה של בריאות הנפש. אנחנו חוזרים עשרות שנים אחורנית כי החולים האלה לא יגיעו לפסיכותראפיה, הם לא יגיעו. וגם אם הם יגיעו יהיו אלה האנשים שיש להם אפשרות, אנשים שכספם באמתחתם והם יוכלו להוציא את הכספים האלה, בין אם יש להם כסף עצמי או מישהו מהמשפחה יתרום עבורם.

דבר נוסף, לא כתוב, לא ברור בכלל לפי איזה הסכם הטיפולים יינתנו, כמה טיפולים יינתנו. האם מדובר על מטפל שהוא פסיכותרפיסט שהלך לאיזה של מכללה של חודש או שנה או שנה וחצי וסיים וקיבל תואר של מטפל? האם זה פסיכולוג קליני? מי המטפלים? המטפל לא מוגדר בכלל.
היו"ר משה גפני
עו"ד ליפשיץ תיכף ישיב על השאלה הזאת.
חנה יצחקי
אני שוב אומרת, כשהולכים לרופא בקופת חולים משלמים פר-רבעון, בין אם זה אורתופד, בין אם זה קרדיולוג, או כל דבר אחר. כשמדובר פה בפסיכיאטריה שאנשים באמת חסרי אמצעים והם צריכים באמת לחשוב לאן הכסף שלכם יועבר, לאן הוא ינוקז, הם לא ייתנו לפסיכותרפיה, והתוצאה תהיה ברורה. זו תהיה תוצאה שלפני עשרים שנה קרתה בארצות המערב ובארצות-הברית, והיום בוכים על זה ומחזירים את הגלגל אחורנית.

אנחנו מפגרים בעשרים שנה אחורנית. אני חושבת שאנחנו לא לומדים ממדינות אחרות מה קרה שם - הומלסים, חולים שמסתובבים ברחובות בלי פסיכותרפיה, בלי טיפול, והתוצאות הן מה שאנחנו רואים היום בעיתונים בקטן. זה יהיה הרבה יותר חמור.

ואם אתם באמת רוצים לעזור לעמך - אי-אפשר לתת לעמך לשלם לפסיכותרפיה. זה לא הקהל שילך לטיפול פסיכותרפויתי בתשלום. לא מדובר פה באנשים שבאים ממקום של קריירה ויש להם כסף כדי להוציא את הכספים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני חוזר ואומר, אנחנו לא נכנסים לרפורמה. התפקיד שלנו זה רק הנושא של התשלומים - מה שהממשלה מבקשת. יכול להיות שמה שאת אומרת נכון, ויכול להיות שמה שאת אומרת לא נכון. אבל אומר סגן השר: זה אני יודע, אני יודע בתור חבר כנסת. הנושא הזה מוזנח כל כך הרבה שנים ואין צעקות.
חנה יצחקי
הוא הוזנח כי הזניחו אותו.
היו"ר משה גפני
אבל סיכמנו שאני לא נכנס לעניין הזה.

מרדכי בסון, בבקשה. מרדכי בסון הוא נציג משפחות החולים בבית החולים "אברבנאל"
מרדכי בסון
שלום לכולם. אני נציג משפחות החולים בבית החולים "אברבנאל". יושבים פה מכובדים מימין ומשמאל והם מתעסקים במספרים, לצערי. אני לא מתעסק במספרים ואני יכול לתת ליושב-ראש איך להתעסק גם בכספים למרות שאין לי אותם.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
מרדכי בסון
לי אין כספים ואני יכול להגיד איך לטפל בכספים. הבן שלי שוכב כבר 19 שנה בבית חולים, ואני לא חושב שקם מישהו, חוץ מהרב ליצמן שהיה שם. אני יודע שהוא היה בביקור אצלנו בבית החולים והוא ראה עד כמה המצב היה גרוע.
היו"ר משה גפני
אגב, שרי בריאות היו בבית חולים "אברבנאל"?
מרדכי בסון
היו.
היו"ר משה גפני
הממשלה הקודמת החליטה לסגור את בית החולים "אברבנאל".
מרדכי בסון
אמת.
היו"ר משה גפני
ההחלטה עדיין בתוקף והרב ליצמן לא נותן את זה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
מי מחזיק את זה? אדוני, אני רוצה לדבר איתך בצורה רגועה מאוד. עם כל זה שהממשלה כבר שנים מחליטה לסגור את "אברבנאל", אני הלכתי נגד ההחלטה הזאת. לא רק שאני הולך נגד, אני רוצה לשפץ את זה.
מרדכי בסון
אמת, אמת. אני לא אומר לך לא. אבל מה שנעשה פה כרגע בצורה הזאת הוא מחטף שאומר דבר אחד: גמרנו את כל נושא הפסיכיאטריה במדינת ישראל, גמרנו אותה.

אני מצטער מאוד. אני הורה ואני בא מבית החולים היום בבוקר, והיום בערב אני אהיה בבית החולים. אני יום יום פעמיים בבית החולים, ואני רואה את החולים עליהם אתם מדברים, אותם אלה שאמורים לשלם רבעון, לשלם על טיפול פה וטיפול שם. הם באים לקבל את הטיפול כשאין להם 6 שקלים בשביל לעלות לאוטובוס ולבוא לבית החולים. האם מישהו יודע את זה? הם באים ברגל קילומטרים על קילומטרים לקבל את הטיפול. אתם באים וחוסכים להם את זה, אתם באים ונכנסים להם לכיס שאין בו שקל אחד. אבל בכיס השני יש משהו, ואני אגיד לכם מה – הנשמות שלהם. תיקחו את הנשמות של החולים האלה, תתפטרו מכולם.

לא באתי לבקש חסד ממישהו, לא באתי לבקש טובה ממישהו. באתי לבקש צדק. מה שנעשה כאן במדינה הזאת זה עוול משווע. אני שואל, כל אלה שילכו ללמוד עכשיו מקופות החולים, אצל מי הם ילכו ללמוד? אצל אותם רופאים, אותן מחלקות. אם אותם רופאים ומחלקות לא בסדר עד היום מה יש להם לחפש שם? למה אני שולח אליהם ללמוד?

ואנחנו חוזרים לשאלת ייבוש בתי החולים. בית החולים "אברבנאל" היה עם 640 מיטות והיום הוא עם 220 ורוצים לסגור עוד מחלקות. מה עשו עם ניצולי השואה שם? בואו תעבירו 50% מהכסף שאתם מעבירים לרפורמה למערכת הקיימת, 50% תעבירו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חנה שטרום כהן, בבקשה.
חנה שטרום כהן
אני פסיכולוגית קלינית בכירה ואני יו"ר פורום של הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים בבריאות הנפש.

אני בכל זאת רוצה לומר משהו על המכתב של הרפורמה בבריאות הנפש. על הצו חתום ראש הממשלה בשעה שהוא יושב "שבעה". אני שואלת, מה הבהילות? מה המחטף הזה? מחטף בחירות או לפני בחירות? להספיק להעביר הרחק מעיני הציבור את ההפרטה שהכנסת לא נתנה להעביר. היא לא נתנה להעביר 17 שנה מפני שמי שקרא את החוק, את ההצעה, יודע שהיא מאוד גרועה. 12 שנה שרי בריאות לא נתנו להעביר אותה. ניסו להעביר אותה בחוק ההסדרים במחטף ולא הצליחו כי חברי כנסת לא נתנו. ישבו על זה במשך שתי כנסות השבע-עשרה והשמונה-עשרה בוועדת העבודה והרווחה. העמיקו, קראו כל אות וסעיף והחליטו שלא להעביר אותה במצב הזה.

משרד הבריאות במקום להגיש רפורמה טובה החליט להעביר את זה במחטף בצו שאיש לא יודע מה כתוב בו. ומה מבטיחים לנו? הבטחות. מכרו חתול בשק. העסיקו מערכת משומנת של משווקים, מכרו לציבור שכל אחד יקבל פסיכולוג כמו שהולכים לאורתופד, כמו שהולכים לרופא עיניים. אבל המציאות היא אחרת.

והנה לא עבר שבוע וכבר אנחנו רואים את הסימנים הראשונים של התרמית שצפה - השתתפות עצמית במחירים כאלה. צריך לזכור שהיום יש בתחנות טיפול בחינם. אלפי אנשים מקבלים טיפול יום יום, לא משלמים אגורה, על-ידי צוותים רב-מקצועיים מאוד מאוד ותיקים ומנוסים. את הדבר הזה רוצים להרוס היום. מה יתנו לאנשים במקום זה? מדברים על השתתפות עצמית למי שלא ילך למרפאות. האם מישהו יודע כמה מרפאות הולכות להיות? באיזה פיזור? מי יעבוד שם? מה יתנו שם? כמה ייתנו שם ובאיזה מתכונת יעבדו שם? אנחנו יודעים כי הרי ברפורמה הזאת היה הסכם, היתה תוכנית. יהיו שלוש רמות של מרפאות. באזורים המאוד צפופים כמו בערים הגדולות תהיה מרפאה דרגה 3, מרפאה רב-מקצועית. אבל באזורים המרוחקים, בפריפריה, אפשר יהיה לקבל רק הפניה למטפל עצמאי. שם לא יהיה טיפול רב-מקצועי ושם גם לא יהיה את מה שיש היום – האפשרות לבחור ולהתאים טיפול. אם יהיה לך מזל אז המטפל העצמאי באזור שלך במקרה גם מתאים לטפל בבעיה שלך. זה לא רופא עיניים שאתה יכול להסתכל ברשימה של הקופה ולבחור רופא זה או אחר.
היו"ר משה גפני
את באמת נכנסת לתוך הרפורמה, אני לא מעוניין לעשות את זה. את מתנגדת לצו הזה?
חנה שטרום כהן
צריך להוריד את העניין של ההשתתפות עצמית. הבטחתם פסיכולוג לכל אחד, תעמדו בזה. תורידו לחלוטין את ההשתתפות הזאת. קיבלתם עוד 300 מיליון שקל ואתם אומרים עוד היד נטויה? בבקשה, תנו כמו שיש היום.
היו"ר משה גפני
תודה.
מרדכי בסון
אדוני היושב-ראש, רציתי להציג לכם פה מסמך על מה שקורה היום במערכת הבריאה שקוראים לה מערכת הבריאות. במקרה אני נכה צה"ל. התגלתה אצלי היום החמרה, ואני יושב כאן עם משככי כאבים. הייתי צריך לפנות למרפאת כאב, הזמנתי תור. יש לי פה מסמך שאני מעוניין להגיש לך אותו על מנת שתראה מה מתרחש עם אדם שסובל מכאבים וכמה זמן צריך להמתין בשביל להגיע לנקודת טיפול. ברשותך, אני מעביר לך את המסמך.
היו"ר משה גפני
בסדר, אתה יכול להעביר את זה עוד מעט.
מרדכי בסון
בתור "אדם" במירכאות שקצת שפוי, אני לוקח את התרופות ומטפל בעצמי. מה יעשה מטופל כזה שיצטרך? תסתכל בבקשה על התאריך שהוזמנה הבקשה ובאיזה תאריך אני צריך להיות רק במרפאה. תראה כמה זמן זה.
היו"ר משה גפני
תודה – שתהיה בריא.
מרדכי בסון
מה יקרה אם מטופלים כאלה יצטרכו - - -?
היו"ר משה גפני
הבנתי, הבנתי. עו"ד ליפשיץ, בבקשה.
יואל ליפשיץ
אני חוזר, אנחנו מדברים אך ורק על אישור תוכנית גבייה למטפלים עצמאיים שלא במסגרת המרפאות. תוכנית הגבייה הזאת לא נוגעת לבתי החולים, שם אין גבייה. היא לא נוגעת לאשפוז, והיא גם לא נוגעת ל - - -
היו"ר משה גפני
רגע, תמתין בבקשה. עדית סרגוסטי ביקשה לדבר. אני מבקש ממש בקצרה, אני חייב לסיים בשעה 11:00. את בעד או נגד?
עדית סרגוסטי
אני מייד אומר, ואני אעשה את זה בקצרה. שמי עדית סרגוסטי מארגון "בזכות". אנחנו תומכים ותמכנו לאורך הרבה שנים ברפורמה ונאבקנו רבות לקידומה. אנחנו חושבים שהיא הכרחית.
שכיב מוראד שנאן
מה זה ארגון "בזכות"?
עדית סרגוסטי
ארגון שפועל לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלויות.
שכיב מוראד שנאן
האם אתם תומכים בכך שהם ישלמו מכספם ומקצבת נכות היחיד שיש להם?
עדית סרגוסטי
לא. אנחנו חושבים שהכרחי שבריאות הנפש תהפוך לחלק ממערכת הבריאות הציבורית. מכיוון שזה הנושא שעולה כרגע לדיון, אנחנו מבקשים ממשרד הבריאות לקבוע מנגנונים מאוד ברורים כדי שיבטיחו שהשירות שיינתן כשירות ציבורי בהשתתפות הציבורית הרבעונית הנמוכה יהיה על-פי אמות המידה שקבועות בחוק - - -
היו"ר משה גפני
תודה. ד"ר גד לובין, בבקשה.
גד לובין
פטור בלא כלום, שני משפטים. דיברו פה עשר דקות לא על הנושא, ואני מרשה לעצמי חצי דקה. לגבי מצב האנשים שנציגים של אנשי מקצוע מדברים בשמם – יש לאנשים האלה נציגים. יש להם רשימה של ארגונים שכולם תומכים תמיכה נמרצת ברפורמה ומלווים אותה, בין אם זה ארגון "בזכות" ובין אם זה ארגון "עוצמה" או "לשמה" או "אנוש". אני מציע לרדת מהאדנות הזאת ולתת לאנשים עצמם לדבר. הם אמרו דברם לאורך הרבה שנים והם מברכים על הרגע הזה.

דבר האחרון – דיברו על לסמם אנשים, ייתנו להם תרופות. יש פה שיח, אמירה אנטי-פסיכיאטרית, לכאורה איום. אבל כל מה שהאנטי-פסיכיאטריה תרמה להרבה מאוד אנשים הרבה מאוד שנים זה לספר להורים של החולים עד כמה הם אשמים במחלה של ילדיהם. בשורה לא היתה בדור שלפני שנתנו לאנשים תרופות.
היו"ר משה גפני
תודה.
יואל ליפשיץ
תוכנית הגבייה שעומדת על השולחן היא אך ורק טיפול פסיכותרפי למטפלים עצמאים שלא במסגרת מרפאות לבריאות הנפש. היא לא נוגעת למה שקורה באשפוז ובמרפאות החוץ וגם לא למטפלים במסגרת רפואה רב-מקצועית.
היו"ר משה גפני
שם לא ייגבו?
יואל ליפשיץ
שם חלים כללי תוכנית הגבייה הרגילים שזה 22 שקלים רבעוני.
היו"ר משה גפני
כמו בקופת חולים רגילה.
יואל ליפשיץ
כמו בקופת חולים רגילה, ובחלק מהדברים גם אין גבייה. יש פטורים, יש את כל הדברים. זה מופיע בחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות חולים באתר אינטרנט וזה מוסדר, וזה ימשיך להתנהג. זה אך ורק למטפלים שהם עצמאיים, זה מה שמונח פה על השולחן. כל השאר יוכלו לגשת - - -
היו"ר משה גפני
תודה, תודה. חבר הכנסת שנאן, אני מבקש לך לומר. כחבר בוועדה אני מבקש לומר רק משפט אחד. אני באמת לא נכנס לרפורמה הזאת, זה לא התפקיד שלנו בוועדה. הממשלה צריכה לעמוד מול ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. התפקיד שלנו הוא רק הנושא הזה של התשלומים. אבל אני חייב לומר שאני חבר הכנסת די הרבה שנים. נושא בריאות הנפש הוזנח כל השנים, הוא הוזנח. היתה החלטת ממשלה לגבי בית החולים "אברבנאל" ואני כחבר כנסת התקוממתי נגד ההחלטה הזאת. אני ידעתי מה המשמעות של סגירת בית החולים "אברבנאל". הגיע סגן שר, במקרה הוא גם מהמפלגה שלי, אבל בלי קשר לעניין הזה. הוא נמצא שם, הוא מטפל בעניין הזה. הוא מנער את המשרד. המשרד העלה אבק, העלה אבק. כל הבעיות במערכת הבריאות עליהן אנחנו מדברים פה לא נולדו היום, אלא הן נולדו עשרות שנים קודם. מבין כל השרים שהלכו למשרד הזה, אלו שרים שלא קיבלו תפקיד אחר. הם חיכו לעבור למשרד אחר. הרפורמות בכל המשרד הזה היו בעייתיות, אז באים עכשיו ואומרים: בוא ננסה לעשות סדר.

יכול להיות אפילו שאתם צודקים, אני בכלל לא מתווכח על זה. אבל מנסים לעלות לדרך חדשה. אגב, אני לא פוגע בפקידים. הפקידים עושים את מלאכתם נאמנה במשרד הבריאות. גם הפקידים הבכירים צריכים שיעמוד מעליהם דרג מיניסטריאלי שיהיה פעיל ושיביא תקציבים ושיפעיל את המשרד שהוא אחד המשרדים הגדולים במדינה ואחד המשרדים החשובים במדינה.

חבר הכנסת שכיב שנאן, בבקשה.
שכיב מוראד שנאן
אני מבקש לחזק את דבריהם של אנשי המקצוע ואת אביו של האדם החולה. אני עובד משרד הרווחה לשעבר, הייתי מפקח ארגון ומינהל. אני מכיר, גברתי העובדת הסוציאלית, את מה שאת אומרת מתוך התיקים של הפונים. עם כל הכבוד להצעות שבאות לכאן, זה עוד הכנסת יד לכיסם של אנשים מיעוטי יכולת שאין להם שום אפשרות לשלם את ההוצאה הנדרשת מהם. לצערי הרב, מרבית האנשים האלה חיים מקצבת נכות ליחיד שמגיעה ל-1,800 שקל. חצי מזה משלמים לסיגריות וחצי תרופות.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אבל אמרו לך שהטיפול הרגיל לא עולה כסף.
היו"ר משה גפני
הטיפול הרגיל לא עולה. הוא אומר שזה לא השתנה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אתה מתייחס לדברים אחרים. הטיפול הרגיל לא עולה שום דבר.
שכיב מוראד שנאן
מספיק האמירה במכתבו של ראש הממשלה שאומרת: החלטת הממשלה על העברת האחריות הביטוחית בתחום בריאות הנפש לקופות החולים והורדת הנטל הזה מהמדינה. עוד הפעם הממשלה בורחת מהאחריות שלה כלפי ציבור מסוים של נזקקים.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אדוני לא מעודכן.
שכיב מוראד שנאן
אישית, אני מתנגד לעניין הזה. גם אם זה יעבור בהצבעה אני מאוד אצר על זה שהולכים דווקא לחלשים ביותר ולא נותנים להם את האפשרות להמשיך לחיות בכבוד.

אני מאוד מכבד את סגן השר ליצמן. אני יודע שהציבור הישראלי מאוד אוהב כל תפקיד שעשית. אל תיתן את ידך להעביר את זה עכשיו – שיעבירו את זה בממשלה הבאה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אדוני הנכבד, ראיתי שמה שהיה עד היום הוא לא טוב. לא משנה אם אני שלם עם זה עד הסוף, יש לי תיקונים שבעזרת השם יכול להיות שנעשה בקדנציה הבאה.
היו"ר משה גפני
אם נהיה בקואליציה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
כמובן.
שכיב מוראד שנאן
לא, גם אם תהיה באופוזיציה את הכספים ייתנו לך.
היו"ר משה גפני
לא, מדבר על המשרד.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אם תהיה קואליציה אני אהיה בבריאות. אבל אם כן, אני חייב להגיד לך שמה שהיה היה קטסטרופאלי. בא עכשיו בן-אדם והוא אומר: סטופ, צריך לעשות משהו. יכולתי להגיד: יש החלטת ממשלה לסגור את "אברבנאל", בואו נסגור. אני הולך להשקיע כסף ולשפר את המצב ולעשות שיפוצים. אז במקום להגיד תודה רבה אז אתה עוד תוקף.

שנית, אנחנו לא מדברים על העלאת כסף, להוריד כסף, כי זה טיפול מעל הטיפול הרגיל. הטיפול הרגיל בקופת חולים זה כמו כל הדברים ש - - -
היו"ר משה גפני
הטיפול הרגיל נשאר.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
לכן, אני מבקש לאשר את זה.
היו"ר משה גפני
בקשתו של ראש הממשלה ושר הבריאות – אישור הצעת קופת חולים (תוכנית גבייה) בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, הנוסח המעודכן של החלטת ועדת הכספים. מי בעד אישור ההחלטה ירים את ידו? מי נגד? 1. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – 2

נגד – 1

נמנעים – אין

ההחלטה אושרה.
היו"ר משה גפני
ההחלטה אושרה.
שכיב מוראד שנאן
אני מבקש רביזיה, כבוד היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
אז אנחנו נצביע בעוד שעה, בסוף הישיבה בעצם.

תודה רבה, רבותי. אני עושה הפסקה חמש דקות.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים