ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 14), התשע"א-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים