ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/05/2012

הצעת חוק המאבק בזיוף משקאות משכרים, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
02/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 692>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י' באייר התשע"ב (02 במאי 2012), שעה 16:40
סדר היום
<הצעת חוק המאבק בתופעת משקאות משכרים מזויפים, התשע"ב-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
עו"ד בעז גדנסקי - יעוץ וחקיקה-כלכלי-פיסקאלי, משרד המשפטים

עו"ד טלי שטיין - ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

ינון אלרועי - משנה למנכ"ל, משרד התמ"ת

עו"ד יובל אביעד - לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד חנה מזור - לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ציפורה ברמץ - מנהלת תחום מוצרי צריכה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

סנ"צ שלומי חכמון - ראש היחידה לקניין רוחני, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק דרור קלייטמן - קצין קניין רוחני חטיבת חקירות, המשרד לביטחון פנים

אתי כהנא - ר' אגף אכיפה, המשרד לביטחון פנים

עו"ד מרינה אוסטפלד - משרד הבריאות

גיל סגל - איגוד לשכות המסחר
ייעוץ משפטי
איל בן-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
היו"ר חיים כץ
אחר צהריים טובים. י' באייר, 2 במאי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק המאבק בתופעת משקראות משכרים מזויפים, התשע"ב-2011, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום ועוד כמה חברי כנסת שאני לא מציין בשמם כי היא באה לפה, והם לא פה.
פניה קירשנבאום
הם סומכים עליי שאני אציג את החוק היטב.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע, סומכים או תומכים – לא יודע. אני מציין את מי שנמצא ומי שראוי ומי שפנה אליי ואמר לי שהחוק הזה חשוב, ואני רוצָה שלחוק הזה תהיה המשכיות. המטרה של הישיבה היום היא להעביר את החוק בשבוע הבא בקריאה הראשונה כדי שיהיה לו רצף. יכול להיות שיש פה מחויבות, ואני מכיר את חברת הכנסת פניה קירשנבאום שתכף תיתן הצהרה. אני לא רוצה להיכנס לתוכו של החוק ולא לעשות דיון על החוק. כל זה נעשה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אני רוצה שפניה קירשנבאום תגיד את מה שיש לה לאור ההתחייבויות שלה לגורמים הממשלתיים.
פניה קירשנבאום
כבוד היושב ראש ומשתתפים נכבדים. לפרוטוקול אני רוצה להודיע שבתיאום עם האוצר לי הייתה התחייבות לתאם את החוק הזה עם האוצר, ומכיוון שאין באפשרותם להגיע היום לדיון – וחשוב לקיים אותו היום – אני מתחייבת לבצע את התיאום הזה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר חיים כץ
אם הם יעבירו לך רציפות.
פניה קירשנבאום
בוודאי. זה מתואם איתם ומסוכם איתם.
היו"ר חיים כץ
ולתאם עם מי עוד?
קריאה
עם משרד הבריאות.
קריאה
והמשפטים.
היו"ר חיים כץ
עם המשרדים הממשלתיים.
פניה קירשנבאום
עם המשרד לביטחון פנים דיברתי גם כן. אני יודעת שלכם יש התייחסות לנושא העונש עצמו. אני מוכנה לדבר איתכם על העניין הזה וגם על החקירות של המקרים שהתמ"ת יעבירו. אני רוצה לקיים דיון עם כל המשרדים לפני הקריאה השנייה והשלישית – אולי לא בוועדה, אלא נעשה את הדיון הזה מחוץ לוועדה. נעשה תיאום בינינו בכל הנושאים האלה, נביא את הנוסח מוגמר ומוסכם לוועדה.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לקוות – אולי נופתע – שהכנסת לא תתפזר. אולי.
פניה קירשנבאום
אז אין שום בעיה, יש לנו כל הקיץ לנהל את הדיונים ומתנים.
היו"ר חיים כץ
ברור לי שכל הגורמים השלטוניים בשורה התחתונה, כשפותחים את החדשות בשבת בבוקר – אלה שהולכים לבית כנסת בשבת בבוקר לא שומעים, אבל אלה שבדרכם לים, בדרכם לטיול, בדרכם לאיזשהו מקום ושומעים את קציר הדמים של סוף השבוע, הם לא בעד שתייה – לא מזויפת ולא רגילה.
פניה קירשנבאום
אדוני היושב ראש, אני הבאתי לפה תיקייה שלמה – אני לא חושבת שיש צורך להציג אותה, כולם יודעים. אני רוצה להתייחס לשני היבטים של החוק הזה ולא אאריך בזמן הזה: פן אחד הוא בריאותי כי המרכיב שממנו מיוצר אלכוהול מזויף דומה לאלכוהול רגיל, אבל המטרה שלו אחרת. אני לא נכנסת פה להגדרות שלו; אבל הוא גורם למוות, הוא גורם לעיוורון ולחירשות, וזה דבר באמת מסוכן. הכמות הקטנה שלו משכרת הרבה יותר, ומי שחושב שהוא שותה משהו קטן בסוף מוצא את עצמו במצב לא טוב, ולכן חשוב מאוד לטפל. הפן השני הוא הכלכלי: ברור שהמיסוי על האלכוהול המוסדר הוא 40%, וזאת הכנסה למדינת ישראל. כל האלכוהול המוברח הוא לא ממוסה, לא מדווח, נזק כלכלי – מכל היבט - -
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת, את נכנסת לגופו של עניין - -
פניה קירשנבאום
אני לא נכנסת.
היו"ר חיים כץ
ואז מישהו אחר ירצה להגיד ונעשה דיון ולא נגיע לשום דבר.
פניה קירשנבאום
לא נכנסת.
היו"ר חיים כץ
כן, אתה רצית להגיד משהו. לפרוטוקול – שם ותפקיד.
ינון אלרועי
שלום, אדוני היושב ראש וחברת הכנסת. אני משנה למנכ"ל התמ"ת. אנחנו רואים חשיבות בהצעת החוק שיזמנה חברת הכנסת. כולנו מוטרדים משמירת הבריאות, וזה מכוון אותי לנקודה שהביאה להסכמתו של שר התמ"ת שלא להתנגד לחוק מאחר שגם הוא רואה את זה מבחינת בריאות הציבור, ועל כן התנה, להבנתי, את הסכמתו להצעת החוק במידה שהאחריות תחול על שר הבריאות במסגרת מנהל המזון שאחראי על כל מוצרי המזון.
היו"ר חיים כץ
אני הסברתי בהתחלה – אנחנו נתאם עם המשרד.
ינון אלרועי
זאת נקודה עקרונית מאוד - - - על-פי השר ימסור.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, הכבוד של השרים הוא עקרוני, והוא כל כך חשוב שלפעמים אנחנו לא יודעים מה חשוב יותר. יחד עם זה אמרה חברת הכנסת שהיא תתאם עם המשרדים הממשלתיים. היא דיברה עם האוצר, אבל היא אמרה פה לפרוטוקול, והיא מכבדת את מילותיה. היא תתאם עם משרד המשפטים, עם משרד הבריאות, עם התמ"ת ועם הרווחה. בסוף, כשזה יהיה מתואם, אם יחליטו המשרדים שאכן כך – המשטרה והשב"ס והכול – אז הם יעלו את זה פה לקריאה שנייה ושלישית, ותהיה אפשרות גם לממשלה הבאה, שתבוא, אם זה יגלוש לממשלה הבאה – פשוט לא לאשר את הרציפות. ואז זה חוזר, וזה נגמר ולא קרה כלום. אנחנו רוצים לתת תקווה לעניין הזה, ואנחנו עוברים להקראה.
ינון אלרועי
אפשר לסיים?
היו"ר חיים כץ
תסיים.
ינון אלרועי
אני מודה לך. מאחר שמדובר בנקודה עקרונית – מאחר שכבודם של השרים בהחלט חשוב, אבל אני בטוח שחברת הכנסת מעוניינת שהחוק יבוצע ושתהיה אכיפה, אנחנו לא מאמינים שיש צורך בהקמת מנהל מזון כפול; אין לנו היכולת ליישם את זה, ועל כן - -
היו"ר חיים כץ
היה חשוב מאוד שאמרת את זה, אתה יכול להגיד את זה אחרי הקריאה הראשונה.

כן, בבקשה.
בועז גדנסקי
לצערי, איחרתי אז אני לא יודע מה היה עד עכשיו.
היו"ר חיים כץ
אם איחרת נתחיל מחדש.
בועז גדנסקי
אני מייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. קודם כול בהחלטה בוועדת שרים נקבע שההצעה תבוא לקריאה טרומית - -
היו"ר חיים כץ
תקשיב - -
בועז גדנסקי
תן לי לסיים - -
היו"ר חיים כץ
סלח לי, לא רוצה לתת לך.
בועז גדנסקי
שנייה.
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אתה לא במשרד המשפטים, אתה פה בכנסת. בכנסת אם אני לא נותן לך רשות דיבור אתה לא מדבר. כל מה שאתה מדבר עכשיו דיברנו אז אתה לא מדבר על זה. אני לא חוזר. בפעם הבאה תהיה בזמן.
בועז גדנסקי
אני הייתי פה בזמן אבל עיכבו אותי - -
לגבי משרד המשפטים לא הגיעו להסכמה עד כמה שלי ידוע.
היו"ר חיים כץ
בסדר. היא תיאמה, אני לא לוקח את התיאום שלה. אני החלטתי שברגע שזה עבר במליאה, למרות שהיא תיאמה – תנו לה בראש – אני מעביר את זה בראשונה. אתם יכולים להתנגד במליאה.
בועז גדנסקי
לגופו של עניין: לגבי הסמכויות הפליליות בחוק - -
היו"ר חיים כץ
זאת שלידך היא ממשרד המשפטים?
טלי שטיין
כן.
היו"ר חיים כץ
תגידי לו מה אמרתי לגופו של עניין.

סלח לי, תשמע מה אני אומר לך: תבוא בזמן.
בועז גדנסקי
שנייה, אני מבקש - -
היו"ר חיים כץ
לא. אתה ממשיך בשלך, אז אין לך זכות דיבור יותר.
בועז גדנסקי
אבל רגע, שנייה - -
היו"ר חיים כץ
אין לך זכות דיבור, אני אוציא אותך.


בבקשה.
אתי כהנא
אני הגעתי לכאן בייצוגה של הרשות למלחמה בסמים. כל מה שרציתי רק לומר הוא שהרשות מברכת יוזמה להילחם בתופעה הזאת, המטרידה מאוד גם את הרשות, במיוחד שהיא פוגעת בקטינים.
היו"ר חיים כץ
תודה.
דרור קלייטמן
אני קצין קניין רוחני ארצי. המשטרה מברכת על הצעת החוק. יושב איתי פה ראש יחידה ארצית- -
היו"ר חיים כץ
עוד אין הצעת חוק. עד שהיא תעבור שנייה ושלישית ויהיה מקום לברכות צריך לתאם עם המשרדים הממשלתיים ולעשות את העבודה.
דרור קלייטמן
אבל לצד הברכה אני מנסה להבין בכל זאת, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. אבל בהצעת החוק הזאת יש אפילו מקרים שהיא סותרת חוקים אחרים. יש פקודת המשקאות האלכוהוליים - -
היו"ר חיים כץ
הכול יתוקן. למה אתה דואג?
פניה קירשנבאום
התייחסתי במיוחד לנקודה הזאת שאני יודעת שיש שם - - -
היו"ר חיים כץ
בניגוד להרבה מקרים במשטרת ישראל שאתה לא רוצה שאני אספר לך עליהם פה, הכנסת עובדת מסודר. זה המקום הכי מסודר שיש. יש פה היועצים המשפטיים של כל המשרדים, והם דואגים שאם יש חוק כזה והוא נוגד חוק אחר אז הם לא נותנים; עורכי הדין של המשרדים עושים פה עבודה טובה. אז זה סותר אז יסדרו את זה. תאמין לי שיסדרו.
טלי שטיין
אני ממשרד המשפטים. אני בכל זאת רציתי להדגיש שלא נעשה עד כה כל תיאום איתנו, ולכן כן יהיה צריך לזה בעתיד - -
היו"ר חיים כץ
בעתיד אמרנו שנתאם. הסברנו גם למה אנחנו עושים את זה.
טלי שטיין
נכון.
היו"ר חיים כץ
לא היינו עושים את זה אם הכנסת לא הייתה מתפזרת. לא היינו עושים את הישיבה היום בלילה, היינו עושים אותה ביום שני בשבוע הבא. אבל האמנו שביום שני בשבוע הבא יכול להיות שלא נוכל להעביר את זה לקריאה ראשונה, ואז נצטרך את כל התהליך של הצעת חוק טרומית. רצינו לחסוך את זה מאחר שהנושא חשוב.
טלי שטיין
נכון. אדוני צודק.
רק שלוש נקודות
צריך יהיה לדבר על סמכויות פיקוח, על סמכויות עונשיות ועל הסכמי סחר בינלאומיים.
היו"ר חיים כץ
מצוין. על הכול נדבר.

עכשיו אנחנו עוברים להקראה ולהצבעה.

​​​​​​​​​​​
איל בן ארי
לדעתי, צריך לשנות את האישור מהשר לפקיד או מנהל.
היו"ר חיים כץ
תקרא את הכול כמו שזה. בין שנייה לשלישית נעשה את התיקונים. דעתך טובה ובסדר.

הצעת חוק המאבק בתופעת משקאות משכרים מזויפים, התשע"ב–2011

הגדרות
1.
בחוק זה –"אישור ייצור ומכירה" – אישור חתום מאת השר ניתן לפי סעיף 3;"בית עסק" – עסק שבו נמכרים או מוגשים משקאות משכרים;"התוויה" – סימון מצרך, ציונו, כינויו או תיאורו בדרך אחרת;"יבואן" – מי שעוסק ביבוא לישראל של משקאות משכרים;"יצרן" – מי שעוסק בייצור ומכירה של משקאות משכרים;
"מכירה" – כל אחד מאלה
(1)
מכירה בסיטונות או בקמעונות;
(2)
הצעה למכור;
(3)
הצגה, שמירה, העברה, משלוח, יבוא, הובלה או מסירה לשם מכירה;
(4)
הכנה או החזקה לשם מכירה;
(5)
החלפה, המרה או הספקה, בתמורה ישירה או עקיפה;"מפקח" – עובד המדינה שהשר הסמיכו לפי סעיף 5;"משקה משכר" – כהגדרתו בסעיף 2(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968;"השר" – שר התעשייה המסחר והתעסוקה. 

אישור יבוא
2.
לא ייבא אדם ולא ימכור משקאות משכרים, אלא אם כן קיבל אישור יבוא מאת השר; בקשה לאישור יבוא תכלול את כל אלה:(1)
הצהרה חתומה על ידי מגיש הבקשה, לפיה המוצר נשוא בקשת אישור היבוא נרכש על ידי היבואן ישירות מיצרן המוצר;(2)
מכתב מהיצרן שממוען למבקש, ובו מפורטים הרכב המשקה המשכר ורכיביו וכן הודעה כי היצרן עומד בכל תקני האיכות החלים במדינת הייצור לגבי משקאות מסוגו של המשקה נשוא הבקשה;(3)
תווית המוצר בעברית.

אישור ייצור ומכירה
3.
לא ייצר אדם ולא ימכור משקאות משכרים, אלא אם כן קיבל אישור ייצור ומכירה מאת השר, בהתאם להוראות אלה:(1)
יצרן ישראלי המבקש לייצר ולמכור משקאות משכרים יגיש לשר בקשה לקבלת אישור ייצור ומכירה;(2)
בקשה לאישור ייצור ומכירה תכלול את כל אלה:
(א)
הצהרה חתומה מאת היצרן הישראלי, על גבי מסמך הנושא את הסימן המסחרי של היצרן הישראלי, ולפיה המוצר מיועד למכירה ולהפצה בישראל וכי המבקש מייצר את המוצר בהתאם להוראות כל דין;
(ב)
אישור מאת היצרן הישראלי בו מפורטים הרכב המוצר ורכיביו;
(ג)
אישור מאת היצרן הישראלי, המעיד כי מפעל היצרן הישראלי עומד בכל תקני האיכות החלים לגבי מוצרים מסוגו של המוצר נשוא הבקשה;
(ד)
תווית המוצר בעברית.

הצגת אישור
4.
(א)
לא יציג בית עסק ולא יציע למכירה משקאות משכרים, למעט משקאות משכרים אשר נרכשו מיצרן ישראלי או מיבואן אשר מסר לבית העסק העתק של אישור ייצור ומכירה או של אישור יבוא, לפי העניין.(ב)
בית עסק יחזיק בכל עת בתחומי בית העסק העתק של אישור הייצור והמכירה או של אישור היבוא, לפי העניין, לגבי כל משקה משכר המוצג או נמכר על ידו.(ג)
בית עסק או מי שעובד בבית העסק יציג את אישור הייצור והמכירה או אישור הייבוא, לפי העניין, לשוטר או למפקח, ככל שיידרש לעשות כן.

הסמכת מפקחים
5.
(א)
השר רשאי להסמיך מפקחים, מבין עובדי המדינה, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה; הסמכת מפקח שאינו עובד משרד התעשייה המסחר והתעסוקה תיעשה בהסכמת השר שאותו עובד נמנה עם עובדי משרדו.(ב)
לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
(1)
משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מפניית השר אליה, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו למפקח מטעמים הנוגעים לשלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי;
(2)
הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, בהסכמת השר לביטחון הפנים;
(3)
הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים.

סמכויות מפקחים
6.
לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה, רשאי מפקח –(1)
להיכנס לכל מקום, ובלבד שלא ייכנס –
(א)
למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט;
(ב)
למקום המוחזק על ידי מערכת הביטחון, אלא בהתאם להוראות סעיף 9ב(ג) לחוק המים, התשי"ט–1959, שיחולו לעניין זה בשינויים המחויבים ובשינוי זה: במקום ההגדרה "מערכת הביטחון" יבוא: "מערכת הביטחון" – כהגדרתה בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א–2011;(2)
לדרוש שיוצג בפניו אישור ייצור ומכירה או אישור יבוא;(3)
לבדוק כל פנקס, תעודה, דין וחשבון או מסמך אחר, להעתיקם או לצלמם;(4)
ליטול דוגמאות לשם בדיקתן מכל משקה משכר, או מכל חומר אחר העשוי לדעתו לשמש רכיב במשקה משכר, לשמש בייצורו, לזהמו או להשפיע על איכותו בדרך אחרת;(5)
התעורר חשד לביצוע עבירה על הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –
(א)
לדרוש מכל אדם הנמצא במקום לזהות את עצמו;
(ב)
לחקור כל אדם הקשור לביצוע עבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה;
(ג)
לתפוס כל חפץ או מסמך הקשור לביצוע עבירה כאמור;
(ד)
לצוות בכתב על סגירה לאלתר של בית עסק, שבו עוסקים במכירת משקאות משכרים בניגוד להוראות חוק זה.

עונשין
7.
(א)
העושה אחד מהמעשים המפורטים להלן, דינו – מאסר 14 שנים או קנס פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, ואם עשה זאת באופן שיש בו כדי לגרום סכנה לחיי אדם או לפגיעה חמורה בבריאותו – מאסר עשרים שנה או כפל הקנס כאמור:
(1)
מייצר משקה משכר ללא אישור ייצור או בניגוד להוראות סעיף 3;

(2)
אינו מקיים הוראה מהוראות מפקח שנמסרו לו לפי הוראות סעיף 6;
(3)
מוכר משקאות משכרים ללא אישור יבוא;
(4)
משנה את הרכבו של משקה משכר בניגוד להתווייתו, לשם מכירתו, או מוכר משקה משכר בניגוד להתווייתו;
(5)
מפריע למפקח בעת מילוי תפקידו;
(6)
מוכר משקה משכר תוך הצגת אישור ייצור ומכירה או אישור יבוא כוזבים או מטעים;
(7)
משתמש בחצרים שבהחזקתו לשם ייצור או אחסנה של משקה משכר מזויף או מרשה לאחר להשתמש בחצרים כאמור לשם כך;
(8)
מחזיק ברשותו אמצעים או כלים המשמשים לייצור של משקה משכר מזויף.(ב)
נעברה עבירה מן העבירות האמורות בסעיף זה בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור בסעיף קטן (א).(ג)
הייתה העבירה כאמור בסעיף קטן (א) עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה, ובלבד שנמסרה קודם לכן התראה למבצע העבירה; בסעיף זה – "התראה" – הודעה מטעם השר או מפקח בדבר היות העבירה עבירה נמשכת, ובדבר הקנס הנוסף הצפוי למבצעה אם ימשיך בביצועה לאחר המועד שנקבע לכך בהודעה.

ביצוע ותקנות
8.
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות בעניינים אלה:(1)
התוויה נאותה של משקאות משכרים;(2)
נטילת דוגמאות ממשקאות משכרים לצורך בדיקתן.

שמירת דינים
9.
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
היו"ר חיים כץ
יש לך הערכת עלות תקציבית?
פניה קירשנבאום
לא, נצטרך לשבת. העלות תהיה הגדלת הצוותים של הפיקוח. אני חושבת שזאת העלות היחידה. אבל מצד שני תהיה הכנסה מהמיסוי.
היו"ר חיים כץ
עלות אפס.
פניה קירשנבאום
לכן אני לא חושבת שזה חוק תקציבי בכלל.
איל בן ארי
עדיין אנחנו צריכים לקבל הערכת עלות מאת משרד האוצר.
ינון אלרועי
אני ממשרד התמ"ת אם זה חל עלינו אני מבקש שיהיה ברור שזה חוק תקציבי חד משמעית, וגם אם זה יחול על משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר עכשיו גם בשם משרד הבריאות.
חנה מזור
במיוחד משרד התמ"ת כי אין כיום מערך פיקוח על נושא של משקאות - -
היו"ר חיים כץ
מי גברתי?
חנה מזור
חנה מזור, יועצת משפטית במשרד התמ"ת.
היו"ר חיים כץ
מרימים את היד, מבקשים רשות דיבור ומדברים. אז זה נרשם בפרוטוקול. נתן לך דוגמה הסמנכ"ל שאפשר ככה להתפרץ. סמנכ"ל בתמ"ת, הוא יכול.
היחיד שיכול לדבר פה על עלות תקציבית זה נציג האוצר.
פניה קירשנבאום
לכן נתאם את זה איתם.
היו"ר חיים כץ
הכול יתואם. אם הממשלה תתנגד אנחנו לא נקדם את החוק.


כן, גברתי.
חנה מזור
ככל שהאחריות כרגע לא שונתה, והיא של שר התמ"ת אז במשרד התמ"ת אין בכלל מערך פיקוח. זאת אומרת יצטרכו להקים מערך מראשיתו ועד סופו. כמובן, זה היקף גדול מאוד.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
איל בן ארי
הוועדה תצטרך, אם כך, לאור הוראות סעיף 93(ג) לתקנון הכנסת, כיוון שלא הוגשה הערכת עלות ממשרד האוצר, להורות למשרד האוצר להגיש תוך פרק זמן שהיא תקבע, את הערכת העלות.
היו"ר חיים כץ
ועד אז זה לא יהיה תקציבי.
איל בן ארי
לא, הוראות החוק מחייבות הערכת עלות, אדוני. זה הוראות חוק יסוד.
היו"ר חיים כץ
ואם הם לא יגישו?
איל בן ארי
מחויבים.
היו"ר חיים כץ
מחויבים להגיש עלות תקציבית?
איל בן ארי
לפי חוק יסוד: משק המדינה חייבים להגיש.
היו"ר חיים כץ
מאחר שהייתה פה הצהרה של המציעה שתיאמה עם משרד האוצר, ואם הממשלה תומכת – אחרת לא היינו מעלים את זה פה – אין עלות תקציבית גם אם זה עולה מיליארדים.

לכן אנחנו עוברים להצבעה. לפחות לקריאה הראשונה זאת תהיה הצעת חוק שאין לה עלות תקציבית. בקריאה השנייה והשלישית כל אחד יוכל להגיד, ואז תהיה לזה עלות תקציבית.
חנה מזור
סליחה.
היו"ר חיים כץ
כן, גברתי.
חנה מזור
לפחות למען הפרוטוקול אני חייבת לציין שאנחנו מתנגדים למרבית הסעיפים.
היו"ר חיים כץ
את היית מהתחלת הדיון?
חנה מזור
כן.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אז אמרתי לך למה אנחנו עושים את זה. תהיה לך ההזדמנות להתנגד לא למרבית – לכל הסעיפים.
חנה מזור
בשביל הפרוטוקול רציתי לומר.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אמרת.

אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד?


במקום מי את מצביעה?
פניה קירשנבאום
אני מצביעה במקום אורלי לוי.
היו"ר חיים כץ
הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב
נגד – אין
נמנעים –אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שהיו פה והייתה להם זכות הצבעה תמכו בהצעה, ולכן ההצעה התקבלה פה-אחד, והוועדה מאשרת את הצעת החוק כהכנה לקריאה הראשונה, ואני מקווה שתעבור במליאה. תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 17:05.

קוד המקור של הנתונים