ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/05/2012

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
02/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 691>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י' באייר התשע"ב (02 במאי 2012), שעה 16:15
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 21) (פטור מארנונה למסגרות לשיקום, להכשרה או לתעסוקה של אנשים עם מוגבלות), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
דב חנין
פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
רן איזנברג - ממונה תקצוב, משרד הפנים

עו"ד חלי גיא אלדר - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אדוארד ווייס - סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אפרים חוג'ה - סגן מנהל אגף, משרד הרווחה

פיני קבלו - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

איתי חוטר - סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 21) (פטור מארנונה למסגרות לשיקום, להכשרה או לתעסוקה של אנשים עם מוגבלות), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
אחר צהריים טובים. י' באייר, 2 במאי 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לאור פנייתו של נציג השלטון המקומי. אתה לא נציג השלטון המקומי בהסתדרות, נכון, פיני?
פיני קבלו
אתה מתחיל איתי.
היו"ר חיים כץ
פיני, תן את התואר שלך.
פיני קבלו
· - - חוק ההסדרים. אתה לא נותן לנו לעבוד לקראת הבחירות.
דב חנין
להפך. היום ההסתדרות באה לתמוך בחוק הזה, אני בטוח בזה. בזה אין לי שום ספק. היום ההסתדרות תבוא למחוא לך כפיים.
היו"ר חיים כץ
מה ההגדרה האמיתית שלך פה?
פיני קבלו
סמנכ"ל מרכז שלטון המקומי.
היו"ר חיים כץ
לאור פנייתו של יו"ר מפלגת העבודה בהסתדרות שבמקביל ובמקרה הוא גם סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי בכנסת ישראל. הוא אמר לי, תשמע, חיים, איך אתה העברת שני חלקים של הצעת חוק, ואתה משאיר אותה לא מושלמת. לא מבין אותך – העברת הכול והשארת 700 אלף שקל? זה מה שעשית? אני מאוד מאוכזב ממך, הוא אומר לי. אני אתן לך להגיב אחר כך.
דב חנין
הוא - - - כל מילה, אני מכיר אותו.
היו"ר חיים כץ
אתה רואה גם לפי החיוך.

אני רוצה שנבין: הלכנו למהלך גדול, הלכנו למהלך חשוב, עזרנו לאוכלוסיות שהן בין החלשות ביותר במדינת ישראל.
איתי חוטר
מי, הגופים עצמם שמקבלים את ההנחות?
היו"ר חיים כץ
לא, אותם אנשים עם מוגבלות באשר היא. אם חלק מאותם אנשים היה מאבד את מרכז השיקום שלו או את מרכז העבודה שלו, אני לא יודע איך אתה, אבל לי זה היה מאוד מפריע. אני באתי לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת - -
איתי חוטר
ההנחות לא ניתנות למוגבלים עצמם.
היו"ר חיים כץ
כן, זה נכון, אבל זה by product. אני מעולם לא עשיתי עסקים עם אנשים שלא הרוויחו כסף. אם הם לא הרוויחו כסף הם ישקרו לי. בפעם הבאה כשאתה מגיב למה שאני אומר תגיד את השם ואת התפקיד, לפחות שיירשם בפרוטוקול.
איתי חוטר
אז להגיד עכשיו?
דב חנין
לא, לא, לפני זה תשמע גם אותי.
היו"ר חיים כץ
עברנו כברת דרך, אנחנו מסיימים עונה. מעניין אותי 700 אלף, ואתה אמרת, לא 700 אלף. ואני אומר, 700 אלף זה אלה שמשלמים מסים בקטגוריה הזאת. אם יש עוד גופים שלא משלמים מסים ולא ישלמו מסים כי אין להם אפשרות לשלם מסים, אז אין הגופים האלה ואין לך הכסף הזה. אבל אתה הולך לאבד 700 אלף שקל בפריסה על מדינת ישראל. אני לא יודע בכמה יישובים זה נמצא; זאת אומרת עיר יכולה לאבד 10,000 שקל לשנה, 30 אלף שקל לשנה. יושב פה סמנכ"ל השלטון המקומי, והוא יודע כמה פעמים נסעו לערים תאומות, לערים שלישיות ולערים אחרות. לא מוסרי. עשינו כל כך הרבה יחד בשנה הזאת – אני מצפה מכם שתגידו, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל אנחנו נחיה עם זה. אנחנו לא אוהבים את מה שעשית היום. היית פונה, היית מדבר, אבל אנחנו נחיה עם זה. לזה אני מצפה. בסיומה של עונה נסמן – תראה, לא הלכנו למשהו פופוליסטי שאמרנו, עזרנו וכדומה. לא עזרנו לשום איל הון ולשום טייקון. באנו לפה לעגל פינות באוכלוסיות שלדעתי הן הכי נסחטות. דבר.
איתי חוטר
איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה בשלטון המקומי. רציתי לשאול כמה הצעות במצטבר רק בוועדה הזאת שיש להן השלכות כספיות על השלטון המקומי?
היו"ר חיים כץ
שלוש.
איתי חוטר
שלוש? ומה ההיקף הכספי המצטבר שלהן?
היו"ר חיים כץ
גג.
דב חנין
אחת ארבעה מיליון - -
היו"ר חיים כץ
עזוב, אתה בכוונה מפריע לי?

אני לארג'. בהפרזה – 10 מיליון שקל.
דב חנין
זאת הפרזה ענקית.
היו"ר חיים כץ
הפרזה ענקית.
איתי חוטר
זה רק בוועדה הזאת.
היו"ר חיים כץ
כן. זה מה ששאלת אותי. אני לא יכול לתת לך סכומים מוועדות אחרות. תגיד שאתה מקבל את זה, זה 700 אלף שקל.
איתי חוטר
אמרתי, אנחנו לא מתנגדים עקרונית להנחות - -
היו"ר חיים כץ
יפה דיברת.
איתי חוטר
יש לנו שיפוי מהמדינה – אנחנו נשמח, באמת.
היו"ר חיים כץ
לא יודע מה יש לך מהמדינה.
איתי חוטר
למה הרשויות המקומיות צריכות לספוג את זה? את כל ההצעות המבורכות האלה? למה הרשויות המקומיות צריכות לספוג?
היו"ר חיים כץ
ניתן לך הזדמנות: בעוד כשלושה חודשים נבוא חשבון. כל אלה שלא תמכו ברשויות, לדעתכם – תנו להם בראש. הזדמנות שלכם. תנו להם בראש. מי שלא תמך, לא נתן שיפוי, לא בנה – תנו להם בראש. אני בליכוד, אתה רוצה לתת להם בראש? תן להם בראש.

בלב קל נשארתי פה היום בערב. אפילו דב חנין שאף אחד לא יכול להגיד כלום על תרומתו לירוק ולחלש ולנזקק, לא בא אליי ואמר לי, חיים, הכנסת מתפזרת, בוא תעשה את זה. לא בא. מיוזמתי הבנתי שכנראה הכנסת מתפזרת בשבוע הבא, ואמרתי, שמע, עשית כל כך הרבה, וזה לא מושלם. עוד הרבה דברים לא עשיתי. בנגיעות החשובות האלה זה חשוב לנפש.


אנחנו מודים לך על תמיכתך.


מאחר שהקראנו תקריאי את זה שוב ונצביע.
נועה בן שבת
אם אפשר, התייחסות אחת לנושא העלויות.
היו"ר חיים כץ
לא חשוב.
נועה בן שבת
· - - בג"ץ.
היו"ר חיים כץ
לא יהיה בג"ץ.
נועה בן שבת
היה בג"ץ לעניין מעון יום. בהגדרה של מעון יום שכבר קיימת היום בחוק מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) אמרו שמרכזי יום שאנשים שוהים בהם, וזה בעצם מעון יום לאנשים עם מוגבלות – כשדובר על זקנים הם אמרו שהם זכאים ממילא לפטור מארנונה כי זה בעצם מעון יום. אז מעון יום ממילא יורד כי בג"ץ כבר הכיר בעלויות שכרוכות בכך.
היו"ר חיים כץ
התוספת מיותרת. תקריאי.
נועה בן שבת
יש תיקוני נוסח קטנים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נאפשר לך לתקן את זה.
נועה בן שבת
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 22), התשע"ב-2012
תיקון סעיף 5ג

1. בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, בסעיף 5ג(ה), אחרי

פסקה (10) יבוא: "(11)מסגרת יומית שעיקר ייעודה לספק אבחון, שיקום,
טיפול או הכשרה מקצועיים תעסוקתיים לאנשים עם מוגבלות, לרבות מרכז
יום, מרכז שיקום ומרכז הכשרה שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים מכיר
בה, ובלבד שלפחות 85% מהאנשים עם מוגבלות, כאמור, שוהים במסגרת, לפי

הפנייה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים או המוסד לביטוח לאומי".

בפסקה זו 'אדם עם מוגבלות', כהגדרתו בפסקה (9)".

זאת אומרת מפנים לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ומדובר על אנשים בני 18 ומעלה.
תחילה


2. תחילתו של חוק זה ביום ________

צריך לקבוע את מועד התחילה של החוק. החוקים הקודמים היו בתחילת השנה אז קבענו אותם לתחילת שנה 2012, אבל אפשר לקבוע פה מועד תחילה אחר.
היו"ר חיים כץ
איזה מועד תחילה אתה רוצה?


אני רוצה להודות לכם, אז אם אתה רוצה להודות לנו - -
פיני קבלו
היה לי מוסד כזה והייתי ראש עיר ולא לקחתי ממנו ארנונה, ואני מניח שחלק גדול מהרשויות לא לוקחות ארנונה.
היו"ר חיים כץ
לא לוקחים.
פיני קבלו
אנחנו לא - -
היו"ר חיים כץ
אני לא צוחק שאמרתי שאני רוצה להודות לכם על ההתנהלות שלכם בישיבה הזאת.
פיני קבלו
בין היתר אני מחזיק תיק הרווחה, ואנחנו נאבקים. אני אומר לך, יש ראשי הרשויות שאם לא הייתה להם החמלה – יש להם הקצאה של 5,000 שקל שמשרד הרווחה מעביר, והם מוציאים על ילד 70 אלף שקל. וזה לא מקרה אחד ולא שניים ולא שלושה. זאת אומרת ראשי הרשויות הם לא נגד הגופים החלשים.
היו"ר חיים כץ
אין לי ספק.
פיני קבלו
לכן הצעות החוק מן הסוג הזה, לא רק אצלך – אנחנו סופגים אותן בכל הוועדות בהרבה מאוד מקומות, כמו ועדת הכלכלה ואחרות, וזה במצטבר. בסופו של דבר מה עושה לאחר מכן ראש רשות? הולך למשרד הפנים, מבקש העלאת ארנונה ומטיל את זה על כל התושבים. ראשי הרשויות הם לא נגד.
היו"ר חיים כץ
גם אם הוא מטיל את זה על כל התושבים זה בסדר. .
פיני קבלו
אנחנו לא נגד, אנחנו מחזיקים את המוסדות האלה. יש ראשי רשויות שמגייסים תרומות למוסדות האלה. אני הייתי מגייס, מביא להם את השי לחג לגופים האלה שאף אחד לא היה חושב לתת להם שי; כי רציתי לראות בהם כמו עובדים של כל המפעלים בסביבה כי כולם יצאו עם בקבוקי יין, והם היו יוצאים עם ידיים ריקות. ראשי הרשויות עושים מאוד למען החלשים, אנחנו לא נגד הגופים האלה, ושלא יצטייר - -
היו"ר חיים כץ
חלילה, חלילה.
פיני קבלו
· - אנחנו רק חושבים שאם המדינה צריכה לשפות היא צריכה לשפות. אם משרד העבודה והרווחה חפץ אז אולי בתוך התקציב - -
היו"ר חיים כץ
אין משרד כזה במדינת ישראל. יש משרד עבודה לבד ורווחה לבד. אין משרד עבודה ורווחה יותר.
פיני קבלו
לא, משרד הרווחה. אני אומר שאם משרד הרווחה חפץ בגופים האלה שיתקצב אותם גם ברמה של הארנונה שלהם שצריכה להינתן לאותה רשות שתקבל. אבל זה סיפור אחר שאנחנו נסגור את זה משרד הרווחה בלבד.
לפני שאעבור להצבעה - -
נועה בן שבת
הייתה הערה לנוסח.
היו"ר חיים כץ
אתם תתאמו את הנוסח אחר כך, אבל זה רוח הדברים.
חלי גיא אלדר
רוח הדברים בסדר, אבל גם סיפא חשבנו שכדאי להעלות. אבל אם אתה משפה אותנו - -
היו"ר חיים כץ
תתאמו את הנוסח. זה רוח הדברים.
קריאה
רק שיהיו תיאום אחר כך אם יהיה צורך.
דב חנין
אבל זה צריך להיות מאוד זריז.
היו"ר חיים כץ
עכשיו, עכשיו, לא "זריז".
אני רוצה להודות – באמת – לנציגי השלטון המקומי שיושבים פה: גם לסמנכ"ל וגם למרַכז השלטון המקומי שהוא גם סמנכ"ל. אני מבין את הבעיה שלהם שהם היו צריכים לנווט בין השלטון המקומי שיש לו עלויות כספיות לבין הרגישות החברתית. אני שמח שהם הבינו שמדובר בסכומים קטנים, ואם הם יספחו כבר את כל הסכומים הגדולים, אז הם אומרים, אם אכלנו אותה כבר נאכל אותה עד הסוף, והם מקבלים את זה באהבה. ואחרי החיוך הזה לא נותר לי שום דבר - -
נועה בן שבת
מה עם מועד התחילה?
היו"ר חיים כץ
מועד התחילה, נעשה מינואר 2012.
איתי חוטר
2013?
היו"ר חיים כץ
2012. אתה לא תיקח מהם גם כסף. אתה לא לוקח מהם ולא תיקח מהם. מועד התחילה – ינואר 2012.
פיני קבלו
מי ששילם נחזיר לו.
היו"ר חיים כץ
לא. תכתבי בנוסח – מי ששילם את לא מחזירה, מי שלא שילם - -
נועה בן שבת
אני לא אכתוב את זה, אדוני. אם אנחנו כותבים "ב-1 בינואר" - -
היו"ר חיים כץ
1 באפריל.
נועה בן שבת
אבל הארנונה היא שנתית תמיד.
איתי חוטר
אדוני היושב ראש, בהמשך לדיון קודם בהצעת חוק אחרת שהייתה לנו - -
היו"ר חיים כץ
מלכ"רים.
איתי חוטר
מאה אחוז מלכ"רים?
היו"ר חיים כץ
כן.
נועה בן שבת
אדוני, לא לקבוע לא החזר כי אני לא יכולה להיכנס לחישובים האלה. אם לא מגיעה ארנונה, ואנחנו קובעים את זה רטרואקטיבית אז אפשרות אחרת היא להתחיל בשנה הבאה.
היו"ר חיים כץ
נסחי, מי שלא שילם - -
נועה בן שבת
זה נראה לי מאוד מסובך.
היו"ר חיים כץ
אז תתחילי מ-1 באפריל.
נועה בן שבת
אבל הארנונה היא שנתית.
היו"ר חיים כץ
אלה לא משלמים שנה מראש. מצד אחד אנחנו אומרים שהם לא משלמים בכלל, ועכשיו את אומרת לי שהארנונה היא ארנונה שנתית. אנחנו לא מרבעים את המעגל עכשיו.
נועה בן שבת
השאלה אם אני צריכה להגיד שמי ששילם לא יחזירו לו. אני לא יכולה להגיד כזה דבר כי לפעמים זה הוראת קבע - - -
היו"ר חיים כץ
מ-1 באפריל. את לא מקשיבה. אני מבין שאנחנו אחרי הצהריים, ואני מבין שהיום שלנו צריך להסתיים ב-16:00.
נועה בן שבת
אנחנו מנסים להפעיל אותו - -
היו"ר חיים כץ
לא, אני מבין שאנחנו צריכים לסיים ב-16:00. יחד עם זה – 1 באפריל.
נועה בן שבת
העניין הוא שאני לא בטוחה שאפשר להחיל הוראות לחיובי ארנונה מ-1 באפריל. מה זה, שני שליש שנה?
היו"ר חיים כץ
את יודעת כמה אנשים משלמים ארנונה מדי חודשיים? מי שלא רוצה לשלם מקבל את ההנחה השנתית בתלוש השנתי, וכל חודשיים מקבל תלוש ארנונה, ומשלם או לא משלם.
איתי חוטר
אין עמדה של הממשלה פה?
היו"ר חיים כץ
אמרתי לך כאלה ברכות, ופתאום אתה נעשה לא נחמד?
איתי חוטר
מעניין אותי מה עמדת הממשלה.
היו"ר חיים כץ
מה אכפת לך? הם בעד.
קריאה
הממשלה לא תמכה.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שתבין. אתה יכול לעבור את השאלות שלי. בשביל לנהל מה שמעניין אותך תוך כדי דיון אתה צריך לעשות שני דברים: אחד, להתפקד לאיזו מפלגה או להיבחר למפלגה ולהיות חבר כנסת. כל עוד לא עשית את זה – ואנחנו ערב בחירות אז יש לך הזדמנות גדולה. ש"ס לא עושים פריימריס, גם אגודה לא עושים. אתם עושים?
דב חנין
לנו יש מועצה – 740 איש.
היו"ר חיים כץ
אי לכך אנחנו עוברים להצבעה. במקום מי אתה מצביע?
דב חנין
עפו אגבארייה.
היו"ר חיים כץ
ואת?
פניה קירשנבאום
אני לא יודעת.
היו"ר חיים כץ
את לא יודעת, אל תצביעי.
פניה קירשנבאום
אני לא יודעת על מה מצביעים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר חיים כץ
כמעט כל חברי הכנסת שנמצאים פה, ויש להם זכות הצבעה – תמכו. אבל אלה שתמכו היו רוב מוחלט. לכן הוועדה מאשרת את זה כהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו פונים ליועצת המשפטית לגמור את הנוסח עכשיו. אתה תפנה לנסחית שתניח את זה ביום שני או ביום שלישי לכל המאוחר כדי שיעלה למליאה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 16:35.>

קוד המקור של הנתונים