ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/05/2012

הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון - חובת השאלת ספרי לימוד), התש"ע-2009, חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
25
ועדת החינוך, התרבות והספורט
07/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 603>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, ט"ו באייר התשע"ב (07 במאי 2012), שעה 09:00
סדר היום
<1. הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון - חובת השאלת ספרי לימוד), התש"ע-2009, של חברת הכנסת רונית תירוש (פ/1755).>
<2. הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב-2012.>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
עינת וילף
מוזמנים
>
חה"כ רונית תירושדלית שטאובר - מנכ"לית משרד החינוך

דורית מורג - היועצת המשפטית, משרד החינוך

לירן שפיגל - עוזר ראשי ליועמ"ש, משרד החינוך

דודי מזרחי - מנהל אגף התקציבים, משרד החינוך

חיים הלפרין - מנהל היחידה לתוכניות משלימות למידה, משרד החינוך

הילה פאר - משרד החינוך

אלי פריד - יועץ מנכ"לית משרד החינוך

יעקב פרידברג - עורך-דין, משרד המשפטים

זיו בר - עוזר לראש מינהל חינוך, מרכז השלטון המקומי

סמי עטר - איגוד מנהלי מחלקות חינוך, מרכז השלטון המקומי

דורית חגי - יושבת-ראש סניף המורים פתח תקוה, הסתדרות המורים

ענת אייל - המשמר החברתי

מוריה חיה אהרוני - נציגת מועצת תלמידים ונוער ארצית

יורם רוז - בעלים של הוצאת ספרים כנרת זמורה ביתן

לירון וייס - דוברת הוועדה

יובל וורגן - מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רחלי הכהן - מתמחה
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<1. הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון - חובת השאלת ספרי לימוד), התש"ע-2009, של חברת הכנסת רונית תירוש (פ/1755)>
<2. הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב-2012>
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, התאריך הוא 7 במאי 2012, ט"ו באייר תשע"ב, בנושא הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון – חובת השאלת ספרי לימוד), התש"ע-2009, של חברת הכנסת תירוש (פ/1755); והצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב-2012, הצעת חוק ממשלתית.
רבותי, לפני שאנחנו מתחילים בדיון על הצעת החוק אני מקיים כאן הצבעה על מיזוג שתי הצעות החוק – גם הצעת החוק הפרטית וגם הצעת החוק הממשלתית - וכן בעניין פטור מחובת הנחה. אנחנו עושים את זה לפני הדיון כך שוועדת הכנסת תוכל לאשר את כל ההליך הזה. במידה שנאשר את הצעת החוק היום בקריאה שנייה ושלישית, אני תקווה שגם המליאה תאשר אותה בימים הקרובים – היום, מחר, כאשר זה יעלה – וכך נוכל להביא בשורה חשובה מאוד לילדי ישראל, כמובן גם להורים שנמצאים תחת עומס לא פשוט בעניין רכישת ספרי לימוד.
אני חושב שזה מהלך מאוד חשוב. במשך התקופה האחרונה, זה כמה שנים, הצלחנו להעלות את הסוגיה הזאת על סדר-היום. אני מברך גם את משרד החינוך שהצליח להגיע להסכמות ולאותו תקציב שבסופו של דבר מאשר את העניין של השאלת ספרים.

חשוב להבין את המאבק של אותם חברי כנסת – גם חברת הכנסת תירוש, גם חברי כנסת אחרים כמו אנסטסיה מיכאלי - שהעלו את הסוגיות האלה על סדר-יומה של הכנסת בצורה שוטפת, וסוף סוף אנחנו מגיעים לאיזושהי הכרעה. העניין הוא שבסופו של דבר גם המערכת הזאת תעבוד, כמובן ועדת החינוך תפקח על כך שזה לא יהיה בהיבט הצהרתי אלא גם בפועל, שהמנגנון הזה יופעל בבתי-ספר.

אני פונה לוועדי ההורים, שאמורים בסופו של דבר גם להיות אלה שלוקחים על עצמם אחריות לגבי אישור הסוגיה הזאת. גם בעניין זה, ברגע שאנחנו מאשרים את החוק, הייתי מציע גברתי המנכ"לית, שדרך בתי-הספר תצא איזושהי הודעה.
דלית שטאובר
יצאה כבר.
היו"ר אלכס מילר
שהם יוכלו לבדוק איך המנגנון הזה יעבוד, מה בדיוק הילדים יקבלו. צריך גם לעבור על אותם ספרים שיהיו בספריות, בהשאלה.
אנחנו צריכים להעלות את הסוגיה הזאת להצבעה, בעניין המיזוג. האם אני צריך להקריא?
מירב ישראלי
לא. אנחנו מבקשים מוועדת הכנסת למזג את הצעת החוק הפרטית והצעת החוק הממשלתית שמונחת בפנינו, זוהי הצבעה אחת. הצבעה נוספת היא לגבי הבקשה לוועדת הכנסת לפטור מחובת הנחה, שאפשר יהיה להעלות זאת למליאה.
היו"ר אלכס מילר
אני מעלה את סוגיית המיזוג להצבעה.

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה למיזוג הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון – חובת השאלת ספרי לימוד), התש"ע-2009; והצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב-2012, נתקבלה.
היו"ר אלכס מילר
אושר פה אחד. אני מעלה להצבעה את הבקשה לפטור מחובת הנחה.

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב-2012, נתקבלה.
היו"ר אלכס מילר
גם עניין הפטור מחובת הנחה אושר פה אחד. תודה רבה.
מירב ישראלי
תחתום וכבר נשלח את זה לוועדת הכנסת.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, אנחנו פותחים דיון לגבי הצעות החוק. תיכף תגיע חברת הכנסת תירוש שתרצה להציג את החוק. מירב, הבנתי שיש התחייבות של חברת הכנסת תירוש בעניין תיאום מלא של נוסח החוק.
מירב ישראלי
כן. היא יחד עם הממשלה בנוסח.
היו"ר אלכס מילר
עם הממשלה. אם כך, אנחנו נראה מה צריך לשנות, מה השוני בחוקים, ונאשר. אני מעביר את זכות הדיבור למנכ"לית המשרד שתוכל להציג בפנינו את הצעת החוק המופיעה כאן, נתקדם בדיון כללי. בבקשה, גברתי.
דלית שטאובר
מדובר בשינוי הצעת החוק, שעל-פיו תתקיים הצבעה בכל אחד מבתי-הספר, מה שאמור להביא לידיעת כלל ההורים את האפשרות הזאת שניתן להשאיל ספרי לימוד תמורת אגרה של 280 שקלים בבית-הספר היסודי ו-320 שקלים בבית-הספר העל-יסודי. הכוונה היא להיכנס לתוכנית ברוב של 60% מההורים שמצביעים בעד, ולא 90% כפי שהיה בעבר.
אני כבר פרסמתי חוזר מנכ"ל לכלל המערכת, הוצאתי מכתב לכל ועדי ההורים בכל הארץ, הוצאתי מכתב לכל מנהלי אגפי החינוך בכל הארץ, כולם תומכים מאוד במהלך הזה, כולם משתפים פעולה. יש גם רשויות שייכנסו לזה באופן גורף כרשות.

אנחנו ביקשנו מכל מנהלי בתי-הספר דבר ראשון לנקוט בצעד שיזמין את ההורים לקיים את ההצבעה בבית-הספר. לגבי הערתך לספרי הלימוד אני רוצה לציין שרשימת הספרים שמוצמדת לחוזר המנכ"ל היא רשימת הספרים המאושרים – זה יתרון נוסף של הצעת החוק הזאת, שאך ורק ספרי לימוד מאושרים יוכלו להירכש לבית-הספר, מה שמגביר את הפיקוח על איכות ספרי הלימוד ומונע את האנדרלמוסיה שהיתה במערכת בהיבט הזה.

אנחנו מצפים שהמהלך הזה ירחיב מאוד את מספר בתי-הספר שייכנסו לתוכנית. היום יש כ-800 בתי-ספר, אנחנו מצפים שהתוכנית תתרחב למספר גדול מאוד של בתי-ספר, ובכך תהיה הקלה עצומה על נטל התשלומים של ההורים, וכמובן גם קידום ערכים של שמירה על ספר, של כבוד לספר, של פעילות קהילתית שתתקיים בבית-הספר, הרבה מאוד ערכים נוספים נלווים.
היו"ר אלכס מילר
תודה, גברתי. נשאלת כאן שאלה בעניין אותם בתי-ספר שבהם אין ועדי הורים, אני חושב שדווקא שמענו על כאלה. איך בדיוק המנגנון הזה יכול לעבוד? בכלל, הנושא של ועד הורים זה דבר שהיה במין אי-ודאות במשך השנים האחרונות, רק באישורי תשלומי ההורים האחרונים אנחנו אישרנו את עניין הגבייה. עדיין, עם כל הכבוד – ואני ממש לא מסתיר את זה מאף אחד – כל פעם אני רואה בוועדה פה מישהו אחר שמזדהה בשם ועד הורים כזה או אחר.
סמי עטר
עכשיו יש בחירות חדשות.
היו"ר אלכס מילר
אני לא יודע איך אתם, אבל אני מזמן התבלבלתי מי מייצג את מי. גם בעניין זה חשוב להבין שאם יש הורים ויש בית-ספר ואין שם איזושהי התארגנות, אנחנו לא יוצרים כאן תלות באיזשהו גוף. שלא יקרה מצב שאנחנו נכנסים כאן למשהו שמחייב אותם להתארגן – זה חשבונות, זה כסף וכל הדברים האלה.
דלית שטאובר
ההערה שלך מאוד מאוד חשובה, אדוני היושב-ראש, והיא באמת מכוונת לדבר שלא אמרתי.
היו"ר אלכס מילר
דרך אגב, ההערה בהמלצת מנהלת הוועדה.
דלית שטאובר
אז תודה למנהלת הוועדה. קודם כול, ההצבעה לא מתקיימת בוועד ההורים. ההצבעה מתקיימת עם כלל הורי בית-הספר. אין לזה שום קשר לוועד. כל ההורים מוזמנים והם מקיימים את ההצבעה. ההורים שיגיעו, 60% מהם. זה לא ועד.
עינת וילף
60% מההורים שמגיעים.
דלית שטאובר
מכלל ההורים של בית-הספר. הם צריכים להיות מוזמנים אבל מדובר על אלה שמגיעים, בוודאי.
עינת וילף
60% מאלה שמגיעים.
דלית שטאובר
דורית, האם אני אומרת נכון?
מירב ישראלי
60% מההורים בבית-ספר, לפי מה שאני מבינה.
דורית מורג
60% מההורים בבית-הספר.
דלית שטאובר
כלומר, מי שלא יגיע יצטרך לתת את הסכמתו בכתב.
דורית מורג
נכון.
דלית שטאובר
אוקיי. 60% מכלל ההורים בבית-הספר. אני רוצה לציין לגבי ההיבטים המנהליים, שהם מאוד חשובים.
השוני במנגנון שעכשיו הקמנו כדי לסייע לצד המנהל הוא שיש מינהלת. המינהלת הזאת תגיש שירותים שיתמכו בכל ההיבטים המנהליים למנהל, כולל שמחודש מאי עד חודש אוקטובר יעמדו לרשותו 200 שעות שהוא יוכל להסתייע – אם זה באדם מבית-ספרו, אם בכוח-אדם מבחוץ – יעזרו לו בגביית הכספים ובכל ההיבטים הארגוניים. המינהלת עצמה, היא רוכשת את הספרים עבור בית-הספר, היא מספקת אותם לבית-הספר, היא מכינה אותם בערימות לפי התלמידים והכיתות כדי לסייע למנהל, שגם ככה תהיה לו עבודה כמובן, אבל בכל ההיבטים האלה, והוא לא יהיה תלוי אם יש לו ועד או אין לו ועד.
עינת וילף
למה לא להפוך את הסדר? למה לא פשוט להגיד שצריכים להתנגד לתוכנית יותר מ-40% מההורים, ואז זה בעצם יתחיל לעבור?
היו"ר אלכס מילר
השאלה שנשאלת כאן היא מבחינת הזמנים. כתוב כאן לפי הצעת הממשלה שהשר יקבע את המועד. צריך לאסוף הורים, צריך להתכונן – מתי זה אמור לקרות?
דלית שטאובר
כבר יצא חוזר מנכ"ל.
היו"ר אלכס מילר
אבל המנהלים יודעים שעד תאריך כך וכך צריכים לאסוף את כל ההורים ולהצביע?
דלית שטאובר
כן. זה כבר יצא. התאריך שהיה כתוב בחוזר הוא עד ה-15 בחודש מאי, אמרנו שניתן הארכה נוספת כדי לאפשר התארגנות. החוזר כבר יצא.
מירב ישראלי
לפי התקנות, הבקשה למשרד החינוך צריכה להיות מוגשת עד 50 יום לפני תחילת שנת הלימודים, זאת אומרת שהוא חייב לעשות את כל ההליכים הנדרשים להכנת הבקשה לפני כן. זאת המשמעות.
דלית שטאובר
נכון. אנחנו נתנו גם לוח זמנים מומלץ בחוזר מנכ"ל כדי לסייע בהתארגנות.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. זה דבר שאכן חייב להיות תחת פיקוח שלכם, שלא יקרה כאן מצב שפתאום מישהו קיבל או לא קיבל את המכתב, ובגלל איזשהו עניין לוגיסטי, ההורים לא קיבלו את זכותם להצביע וכמובן להכריע בכך שיהיה להם חיסכון בעניין רכישת ספרים.
דלית שטאובר
אנחנו מפקחים על זה באמצעות המפקחים והמחוזות, והאנשים שלנו במטה – יש ממש מניפה שבודקת בכל בית-ספר ובית-ספר, המפקח מוודא שהדברים האלה מתרחשים. יש לנו סטטוסים בעניין הזה, אני עוקבת אחרי הדברים.
עינת וילף
החוק הזה מאפשר לשר לעשות מה שהוא רוצה, נכון? הוא יכול לשנות ל-70%, ל-50%.
מירב ישראלי
הוא יכול בתקנות.
עינת וילף
בתקנות. החוק מנוסח באופן שהוא יכול לשנות את זה כפי שהוא רוצה.
מירב ישראלי
היום, ה-60% קבוע בתקנות.
היו"ר אלכס מילר
התקנות הן באישור ועדת החינוך.
דורית מורג
לא, סליחה. בחוק. בסעיף 2א לחוק, כל בית-ספר רשאי להיכלל בהתאם להוראות החוק, ובתנאי שיש למעלה מ-60% - זוהי הוראה בחוק, זה לא השר.
מירב ישראלי
נכון. סליחה, את צודקת. זה קבוע גם בתקנות, נכון.
דורית מורג
זה קבוע בחוק, וחזרו על זה בתקנות.
מירב ישראלי
אבל צריך תיקון חקיקה.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, רק הערה – יש פה נציגי ממשלה. היום הונח החוק של פרקי דו"ח טרכטנברג, כשרוב הנושאים עוסקים בנושאים כלכליים, ראיתי שהכנסתם גם את הפרק של תשלומי הורים.
אני כבר אומר לממשלה ולמשרד החינוך, חד-משמעית – אם הפרק הזה של תשלומי הורים לא יפוצל ולא יגיע לוועדת החינוך, אני כיושב-ראש ועדת החינוך לא מעלה תשלומי הורים לאישור של ועדת החינוך.

אותה ועדה שאתם רוצים שהחוק הזה יידון בה, שהם יאשרו לכם תשלומי הורים לשנה הבאה, ועדת החינוך לא תעלה את זה. אם זה מגיע לכאן אנחנו נדון, יש לנו סיכום מלפני שנתיים עם משרד החינוך, אמרנו שבכפוף לאותם שינויים שיהיו בעניין תשלומי הורים אנחנו נתקדם עם הסוגיה הזאת כאן בוועדה. כל התרגילים האלה לא בבית-ספרי. תודה רבה.
קריאה
זה לא שייך למשרד החינוך.
דורית מורג
תשלומי הורים זה האוצר הגיש.
היו"ר אלכס מילר
לא, בסדר.
מירב ישראלי
זה פשוט הוגש כמיני חוק הסדרים, זה כמובן גם לא מקובל על הלשכה המשפטית של הכנסת.
היו"ר אלכס מילר
נכון. גם בעניין זה, אבל זה יותר פרוצדורלי, אני בעניין יותר מהותי. יש לנו פה סיכומים, אנחנו עובדים בצורה מסודרת. כאשר באים ועושים דברים כאלה זה לא מקובל.

רבותי, אני חושב שאנחנו יכולים להקריא את החוק.
מירב ישראלי
הנוסח שהממשלה העבירה בקריאה ראשונה הוא כזה: "בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, בסעיף 2(א)" - בסופו למעשה - "אחרי "באישור הוועדה" יבוא "לצורך קיום הוראות סעיף זה" – שתיכף אקרא אותו – "בבית ספר שטרם נכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד או שפרש ממנה, מנהל בית ספר יהיה חייב לקיים הצבעה בקרב הורי התלמידים בדבר הסכמתם להשתתף בתכנית, לפני תחילת כל שנת לימודים, במועד ובאופן שקבע השר." "
לגבי "במועד ובאופן שקבע השר", למעשה כבר היום בסעיף 2(א) לחוק, שאני אקרא אותו, השר יכול לקבוע את כל ההוראות לגבי ההפעלה של התוכנית בבית-ספר, והוא כבר קבע אותן למעשה בתקנות.

סעיף 2(א) אומר: "כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם להוראות חוק זה, ובתנאי שלמעלה" – כאן זה למעלה – "מ-60% מהורי התלמידים הסכימו להשתתף בתכנית באופן שקבע השר, ובית הספר עמד בתנאים שקבע השר באישור הוועדה".

זאת אומרת, יש פה כבר סמכות של השר לקבוע את כל ההוראות לגבי הפעלת התוכנית, אנחנו רק מכניסים פה את החובה של המנהל לקיים את ההצבעה בבית-ספר שעוד לא בתוכנית או בית-ספר שפרש.

צריך רק להגיד שלגבי בית-ספר שפרש, בתקנות הוא יכול לדעתי להצטרף רק חמש שנים אחרי – אני לא בטוחה שאתם רוצים את זה, דרך אגב, היום, לאור הניסיון להכניס כמה שיותר בתי-ספר, כך שלדעתי בעניין הזה אתם צריכים לשקול לתקן את התקנות, אבל זה לשיקולכם. זה קיים היום בתקנות, אבל בעצם מנהל כזה מחויב לעשות הצבעה.

כפי שאמרתי, היום בתקנות מה שקבוע זה אופן ההעברה של המידע להורים – הם חייבים להסכים בכתב, ובית-הספר חייב – זה גם כן בתקנות – להעביר להם חוזר עם כל ההוראות של החוק והתקנות, ומה הזכויות שלהם.
עינת וילף
האם בתקנות אפשר להגדיר או שזה ידרוש שינוי חקיקה? האם בתקנות אפשר להגדיר שההורים נדרשים אך ורק לציין את התנגדותם?
מירב ישראלי
לא. קודם כול, ברמה העקרונית אני חושבת שזה קצת בעייתי כי את מחייבת פה אנשים במשהו. בכל זאת הם מחויבים בתשלום מסוים. אני חושבת שנכון יותר לקבל הסכמה אקטיבית של הצטרפות לתוכנית מאשר ברירת מחדל כזאת שאחר כך הוא יגיד – לא ראיתי, לא שמעתי.

שנית, זה גם היום מופיע בתקנות – אני חושבת שזה גם יותר נכון שכל המנגנון יהיה בתקנות כי אז יותר קל באמת לשנות את זה.
עינת וילף
אוקיי. דבר אחרון, אם רוצים בכלל להפוך את התוכנית למשהו שלא מערב הורים, זה פשוט נכנס לתשלומי הורים, והתוכנית מיושמת בבית-הספר, ההורים מתבקשים לשלם והתוכנית מיושמת.
מירב ישראלי
ההצעה של חברת הכנסת תירוש היא ברוח הזאת, עד כמה שאני מבינה אותה.
עינת וילף
איפה נדרש השינוי? האם זה בתקנות או בחקיקה?
מירב ישראלי
זה בחקיקה, וזה לא העמדה של הממשלה כמובן – שהגישה משהו אחר.
רונית תירוש
ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להעלות בעיה – גם שוחחתי עליה עם השר. בוא נדמיין מצב, בהנחה שנוסח החוק הוא כזה שאנחנו מבקשים את הסכמת ההורים. ביקשנו את ההסכמה, הם נתנו את ההסכמה, והכול בסדר ויצאנו לדרך.

שנה לאחר מכן, שנתיים לאחר מכן, אנחנו ממשיכים באותו תהליך – כל שנה הרי צריך לבקש הסכמה.
דלית שטאובר
לא. לא כל שנה צריך לבקש הסכמה.
רונית תירוש
אלא?
דלית שטאובר
ברגע שבית-הספר נכנס, הוא בתוכנית.
רונית תירוש
זהו, לתמיד?
יהודית גידלי
עד שיוחלט אחרת.
דלית שטאובר
עד שהוחלט אחרת, אבל לא צריך לקיים הצבעה כל שנה אלא רק לצורך כניסה לתוכנית, כך זה גם מתקיים.
עינת וילף
לא, כתוב כאן: לפני תחילת כל שנת לימודים.
מירב ישראלי
אני רוצה לבדוק את זה.
רונית תירוש
אם זה חד-פעמי – אין בעיה. אם זה כל פעם או כל חמש שנים אפילו – נניח שאני לא מקבלת את הסכמת ההורים, אני אתקע עם מחסן מלא ספרים שאין לו שימוש, וזה לא הגיוני.
אם ההצעה היא – פעם אחת בית-ספר מודיע, על-פי הסכמה, והוא נכנס – אני לא מוצאת מה ההיגיון, אז כבר הייתי הולכת לנוסח שלי שאומר: בואו נחייב ונגמור עניין עם הסיפור הזה כי למה אנחנו שואלים הורים רק בשנה אחת, ואת ההורים של שנה הבאה לא שואלים?

אפשר עוד דבר לעשות, ועל זה דיברתי עם השר – אולי פעם אחת לשאול מאחר שהרציונל הוא שאני לוקחת מהם את הספרים שלהם ולכן נכון יהיה לשאול אותם.
דלית שטאובר
רונית, אני קוראת שוב את מה שכתוב פה. לפני כל שנת לימודים זה רק לבית-ספר שלא נכלל, כלומר אם אתה לא נכלל בתוכנית. כל שנה אתה חייב לבוא להורים ולהציע להם שוב כי יש מחזור חדש.
רונית תירוש
אין לי בעיה. אם את אומרת ששואלים בית-ספר פעם אחת, אז בסדר.
דלית שטאובר
אם אתה בתוכנית, אתה בתוכנית. כתוב במפורש.
מירב ישראלי
צריך לנסח את זה.
עינת וילף
מוסכם שזו הפרשנות היחידה?
דלית שטאובר
כתוב: "בחוק השאלת ספרי לימוד, אחרי "באישור הוועדה" יבוא "לצורך קיום הוראות סעיף זה, בבית ספר שטרם נכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד או שפרש ממנה, מנהל בית הספר יהיה חייב לקיים הצבעה בקרב הורי התלמידים בדבר הסכמתם להשתתף בתכנית, לפני תחילת שנת לימודים, במועד ובאופן שקבע השר.""
מירב ישראלי
לדעתי אפשר להוריד את המילה "הכול".
רונית תירוש
נכון, היא מטעה.
מירב ישראלי
כי ברגע שבית-הספר, או פרש או לא נמצא, הוא חייב לפני תחילת שנת לימודים להביא.
דלית שטאובר
בסדר.
עינת וילף
אני מבינה שהרעיון כאן - אם אני מנסה לחשוב על הניסוח – היה לחייב את המנהלים לקיים את ההצבעות האלה עד השלב שבו ההורים מסכימים בעצם.
מירב ישראלי
אם הם יסכימו מתישהו.
עינת וילף
כן, עד שמתישים את ההורים...
דלית שטאובר
בכל שנה יש מחזור חדש, יש חובה דמוקרטית לאפשר לו.
מירב ישראלי
הרכב ההורים משתנה.
סמי עטר
בכל שנה שכבה אחת נכנסת, אחת יוצאת, תמיד יש קבוצה גדולה של הורים שנשארת באופן קבוע בבית-ספר.
דלית שטאובר
היא גם יכולה לשנות את דעתה.
עינת וילף
אגב, מדובר על ההורים בכל בית-הספר, כלומר זה לא פר שכבה.
דלית שטאובר
כן.
מירב ישראלי
אז אפשר להוריד את המילה "כול", נכון, דורית? אני חושבת שבאמת זה עלול להטעות.
דורית מורג
לפני תחילת שנת לימודים, בלי "כול".
מירב ישראלי
בדיוק. ברגע שבית-ספר הוא בית-ספר מהסוג הזה, לפני תחילת שנת לימודים הוא חייב לעשות את הדבר הזה.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, עוד הערות?
מוריה חיה אהרוני
מוריה חיה אהרוני, נציגת מועצת התלמידים והנוער הארצית. אנחנו תומכים בהצעת חוק זו, אנחנו חושבים שזה יעזור לתלמידים שקשה להם מבחינה כלכלית לממן את קניית הספרים.

ככה זה ייצור פירוק מעמדות, שלא יהיו מעמדות בבתי-הספר. גם תלמידים שהם חלשים מבחינה כלכלית, הם יוכלו לקנות ספרים וזה יעזור להם מבחינת הלמידה. זה יעודד אותם וייתן מוטיבציה ללמוד כי הם יהיו שווים לחברים שלהם.

אנחנו נשמח אם תוכלו להיעזר במועצות התלמידים הבית-ספריות, לשאול אותן ולהיעזר בהן, ואת מועצת התלמידים הארצית – גם לשאול אותנו, לקיים משאל במועצת התלמידים והנוער הארצית.
היו"ר אלכס מילר
תודה. בבקשה, גברתי.
דורית חגי
שמי דורית חגי, הסתדרות המורים. אני רוצה להתייחס לשני פרמטרים. אל"ף, כתוב כאן – אם למעלה מ-60% - אני כבר שומעת את הוויכוח בתוך חדר הכיתה על המילה "למעלה".
מירב ישראלי
זה 61%.
דורית חגי
האם אי-אפשר לומר 60%, 61%? המילה "למעלה" יכולה שם להרעיד את הקירות בוויכוחים בין ההורים. זו שאלה ראשונה.
רונית תירוש
מה את שואלת, אם 60% עובר?
קריאה
לפחות 60%.
מירב ישראלי
למעשה, זה אומר 61%.
רונית תירוש
הכוונה ברורה, הניסוח קצת בעייתי.
דורית חגי
ההערה השנייה שלי היא לגבי חוק השאלת ספרי לימוד. בבתי-הספר גם ישנן חוברות מילוי רבות. איך יהיה היחס בין השאלת הספרים? אני מבינה שזה ספר, אבל כמות החוברות שהילדים ממלאים וההורים כן קונים מכספם, האם למעשה זה לא יעלה את כל הסכום של ה-280 או 320 שקלים לצורך קניית החוברות? ילדים בכיתה א', ב', כל היום רק ממלאים חוברות, אני לא רואה כל כך הרבה ספרים, כמו חוברות. איך מתייחסים אל זה?
היו"ר אלכס מילר
תיכף נקבל גם על כך תשובות.
סמי עטר
סמי עטר, חבר הנהלת איגוד מנהלי מחלקות חינוך. אני חושב שבסיבוב הזה החוק בהחלט משפר מה שהיה בסיבוב הקודם – מבחינה כלכלית, חינוכית, יציבות בתוכנית הלימודים.
שלוש הערות עקרוניות. קודם כול, רכישת ספרים חדשים, משמעותי מאוד שלא תהיה כיוון שגם בחוזר המנכ"ל היה כתוב שלא ניתן רכישת ספרים עד חמש שנים.

בנושא החוברות – בדקתי את זה בסיבוב הקודם – נכון, 30 עד 40 שקלים עלות חוברת צבעונית זה באמת מהווה חשיבה לתכנון הכספי של בית-ספר יסודי לגבי הפער בין אחוז הספרים לחוברות הצבעוניות. יש רשויות שלוקחות – חלק תשלום נוסף, חלק לא.

אני חושב שבסופו של דבר, ההצלחה של הפרויקט תלויה – כמו שגם כתוב בחוק – באחריות מנהל בית-ספר, וזה תלוי באמת ברפרנט, והפעם המדינה, משרד החינוך באמת נתן את המימון לרכז, וזה תלוי באמת ברכז וביכולותיו כדי שהפרויקט באמת יצליח.

התייחסות נוספת היא בבתי-הספר התיכונים שיש בהם מעל אלף תלמידים – השאלה אם ה-200 שעות יספיקו לבית-ספר כזה, אם לא צריך יותר כי המשקל הסגולי של בית-ספר על-יסודי בפרויקט הזה הוא מאוד משמעותי.

נושא אחרון – משנה ראשונה, אולי שנייה ושלישית, יש פה תכנון כספי – אם לא יהיה גירעון השאלה מי הולך לממן את זה, ורשויות שרוצות לקחת את זה יצטרכו לקחת בחשבון שלא יהיה גירעון בשנה הראשונה כי אני חושב שאחרי השלישית, ברגע שמחזור הספרים נכנס לתלם לא תהיה שום בעיה כלכלית לצורך העניין. תודה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. רבותי, עוד מישהו? לגבי השאלות שנשאלו. בעניין החוברות, קודם כול יש מקצועות שבהם יש ספר עם חוברת עבודה – קצת קשה לי להאמין שניתן להשאיל את זה כי בפועל התלמידים עובדים בתוך החוברת הזאת כך שזה נזרק.
שנית, אותם ספרים שמצרפים אליהם חוברות – כביכול יקבלו רשימה של חוברות שצריך לרכוש, ומה עם אותן חברות שבעצם כותבות את זה? זה הופך עבורן ממש לא כלכלי, הן בסך הכול צריכות להוציא הוצאה כאשר רק את חוברת העבודה רוכשים ולא את הספר המלא. בפועל, הדברים האלה יכולים להיות קצת בעייתיים, ואז יבוא תלמיד שירצה לקנות חוברת – כשהספר בהשאלה – יגידו לו: זה נמכר רק בחבילה.
רונית תירוש
לא רק זה, אני גם רואה את הוצאות הספרים עכשיו מנפיקות ספרים עם צורך לכתוב בפנים - כדי שיצטרכו לרכוש כל פעם מחדש.
דלית שטאובר
יתחכמו לנו, את אומרת.
רונית תירוש
בוודאי. לא בשנה הראשונה, אחרי שלוש שנים.
היו"ר אלכס מילר
גם לחכמים שבהם יש לנו שיטות עבודה.
רונית תירוש
יהיה פתרון, אתה אומר.
חיים הלפרין
לשמחתי, יש לנו ניסיון עם בתי-ספר שכבר נמצאים בפרויקט. אנחנו יודעים שגם נושא החוברות וגם הנושא הכלכלי של התנהלות לאורך זמן, פתור, באופן שבו בית-ספר וההורים יודעים להתנהל תחת סל סגור ולא מתפרעים ומבקשים דברים שהם לא הגיוניים.

צריך לקחת בחשבון – המנכ"לית אמרה את זה ככה ברמז – שבעצם, במהלך הזה שהמינהלת הזאת מעמידה את הספרים לטובת בתי-הספר אנחנו נקבל אחוזי הנחה מאותם ספקי ספרים, וזה מקטין את העלות עבור כלל החבילה שבית-ספר מזמין כדברים חדשים שהוא צריך לצרוך.
כתוצאה מזה, גם לחוברות העבודה – אגב, בחוזר מנכ"ל יש הנחיה מפורשת על הפחתה שלהן באופן דרסטי, למעט השנה הראשונה בכל מקצוע – גם חוברות העבודה יכולות להיכנס בתוך החבילה הזאת, ובית-ספר יכול להתנהל. אנחנו יודעים את זה מניסיון, לא רק מתכנון כלכלי, שבית-ספר יכול להתנהל גם בנושא חוברות העבודה לכיתות שצריכות באמת, והחבילה של 280 שקלים פלוס התמיכה של המשרד בכניסה פלוס מאגר הספרים שההורים מביאים, מאפשרת לבית-הספר להתנהל גם לאורך זמן בתהליך הזה.
דלית שטאובר
שאלו מדוע 60% מההורים צריכים להסכים. זה בדיוק יושב על הסוגיות שעלו כאן. אם ההורים של השכבה היוצאת לא משאירים את הספרים בבית-הספר, המענק שמשרד החינוך מקצה אינו מספיק לרכישת כלל הספרים. לכן אנחנו חייבים לקבל את הסכמת ההורים הראשונה, משום שהם בעצם משאירים את הספרים שהם רכשו בכסף מלא בשנה שבית-הספר לא היה בתוכנית, בעצם מתנה לבית-הספר.
סמי עטר
בשנה הראשונה.
דלית שטאובר
בשנה הראשונה, אחר כך זה כבר שייך לבית-הספר.
היו"ר אלכס מילר
רק שאבין מה יקרה עכשיו. נניח אנחנו מקבלים את הודעתכם שאתם מאריכים את עניין התוקף, מתי אפשר עדיין להחליט – נגיד עד 1 ביוני – בסך הכול יש להם שבועיים-שלושה להתכונן כי בסוף יוני הם צריכים להוציא רשימות לכל התלמידים שיוצאים לחופש מה צריך לרכוש.
דלית שטאובר
נכון. הילדים לא רוכשים, המינהלת רוכשת. בית-הספר מכין רשימת ספרים, הרשימה מועברת למינהלת, המינהלת רוכשת במרוכז.
היו"ר אלכס מילר
אם יש לי חוברת, אני כבר רוכש את החוברת מבית-הספר ולא מהחנות?
דלית שטאובר
הילד לא רוכש יותר כלום, אין יותר הליכה לחנות הספרים, אדוני היושב-ראש.
מירב ישראלי
הוא משלם.
דלית שטאובר
המנהל, יחד עם המורים, מכינים רשימת ספרים מאושרת. הרשימה הזאת עוברת למינהלת. המינהלת רוכשת באופן מרוכז עבור כל בית-הספר, עבור כל כיתה על-פי הרשימה, מביאה את הספרים עד פתח בית-הספר, והאיש הזה, אם הוא אדם שמועסק על-ידי בית-הספר או על-ידי המינהלת, מסייע לצד המנהל בחלוקת הספרים, בהתארגנות שבית-הספר עושה. כמובן שיש עוד תפקיד למנהל אבל זו כל הלוגיסטיקה.
היו"ר אלכס מילר
כמה צריכים לשלם ההורים?
דלית שטאובר
280 שקלים ביסודי, 320 שקלים בעל-יסודי.
רונית תירוש
אני רוצה להציע, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני לא כל כך מבינה למה צריך מינהלת בשביל העניין הזה, היה לנו ניסיון כשהייתי מנכ"לית משרד החינוך והפעלנו פרויקט כזה לראשונה. כל בית-ספר רוכש רכישה מרוכזת לעצמו.

מה שהמשרד כן יכול לעשות כדי להוזיל זה להוציא מכרז על מנת שגם כשבית-ספר רוכש, זה בכפוף לתנאים ולעלויות שהמשרד הצליח להשיג.
היו"ר אלכס מילר
לדעתי זה יכול קצת לסבך את העניינים.
רונית תירוש
להיפך. יותר מסובך שמינהלת אחת תקנה ל-3,000 בתי-ספר או ל-4,000 בתי-ספר, זה מטורף.
היו"ר אלכס מילר
אבל אם נניח תהיה בעיה עם הספק שבית-ספר סגר אתו את עניין האספקה.
רונית תירוש
בתנאי שיש מכרז שהם הוציאו ועלויות – כל בית-ספר קונה בדיוק באותה עלות שהמשרד השיג. זה הכוח של המשרד.

המשרד מוציא מכרז מול המו"לים השונים ואומר – הספר הזה לכיתה זאת וזאת במקצוע זה וזה, המחיר שלו יהיה כך וכך.
דלית שטאובר
את רוצה שאני אספר לך מה עשינו בעניין?
עינת וילף
ואז נשאלת השאלה בשביל מה הפריטו את כל ספרי הלימוד.
רונית תירוש
אני לא צריכה שהמינהלת תרכוש בעצמה עבור בתי-ספר ותחלק להם, זה מטורף, אבל זה עניין של המשרד.
אני רוצה לחדד בעניין של חוברות לימוד. אני מציעה במסגרת התשלומים – ואולי צריך להפריד את כיתות א'-ב' כי הם יוצאי דופן בעניין הזה – לגבות אולי טיפה יותר מכיתות א'-ב' אבל שבית-ספר יספק את החוברות, ולא שאני אשלם ככה. הרי אני נותנת את כל הספרים שלי לבית-ספר מתנה, אני נותנת כל שנה עלות של 280 שקלים פר כל ילד שלי, תלוי אם הוא ביסודי או בעל-יסודי, ובנוסף אני עוד הולכת לקנות בחנות חוברות עבודה לילד שלי בכיתה א'.
היו"ר אלכס מילר
אז הם אמרו שלא.
רונית תירוש
לא, הם אמרו שכן.
דלית שטאובר
לא.
היו"ר אלכס מילר
לא. הם אמרו שמרגע שיש את המנגנון, מקבלים הכול.
רונית תירוש
ב-280 שקלים אני מקבלת מתנה את החוברות?
דלית שטאובר
הכול.
רונית תירוש
אני לא בטוחה שאת צודקת, דלית, זה יעלה לכם. חיים, אני מציעה שתבדקו את העניין הזה. לא הגיוני. הלוואי – הנה, חתמתי עכשיו. 280 השקלים האלה של ילד בכיתה ג' שמקבל מבית-ספר מתנה ספרים, שברובם כבר ניתנו במתנה על-ידי ההורים, לא שווה לילד בכיתה א' שאתם קונים לו חוברות חדשות.

אני קונה מה שאת אומרת עכשיו, אבל תבדקו את זה שוב, חיים.
חיים הלפרין
בסדר.
רונית תירוש
לא, אבל אנחנו צריכים להחליט על זה עכשיו. חבר'ה, אל תמלכדו את עצמכם.
דלית שטאובר
לא נמלכד.
רונית תירוש
אני אמא לילד בכיתה א' ו-ו', ביסודי – אני משלמת 280 ואני מקבלת את כל חוברות העבודה לילד שלי בכיתה א' פלוס המעט ספרים, ואת כל הספרים לילד שלי בכיתה ו'.
סמי עטר
בהנחה שכותבים את זה בעיפרון ומוחקים לשנה הבאה.
היו"ר אלכס מילר
לא, לא.
רונית תירוש
הם מבינים אותי, תאמינו לי – אין בעיה, אני חותמת על החוק.
חיים הלפרין
אנחנו יכולים לתת לך מקומות שבהם זה עובד באופן מאוד יפה.
רונית תירוש
אין בעיה. אני רק מוודאת שזה כך.
יורם רוז
שמי יורם רוז, אני הבעלים של הוצאת ספרים כנרת זמורה ביתן, ואני רוצה לדבר יותר במקרו ופחות במיקרו – אם זה 280 או 270 או 290.

שנים משרד החינוך החזיק יחידה עתירת כוח-אדם שהתעסקה בפיתוח חומרי למידה. לפני כעשר שנים הוחלט לפטר כמה מאות אנשים ולהעביר את הפיתוח של חומרי הלמידה למו"לים. מה עכשיו קורה?
היו"ר אלכס מילר
גם המינהלת בסופו של דבר בעוד שנה-שנתיים תצא למיקור חוץ.
עינת וילף
הפוך. ילאימו בחזרה את כל נושא ההוצאה על ספרי לימוד.
יורם רוז
לא. מה שקורה, שעכשיו הקנסות של המו"לים יקטנו בעקבות ההשאלה.
רונית תירוש
זה מה שאתה אמרת.
יורם רוז
ואז, או שלא יהיה פיתוח, או שיהיה פיתוח ברמה יותר ירודה.
רונית תירוש
נכון.
יורם רוז
זאת אומרת, בטווח הקצר ההורים מבסוטים, חברי הכנסת מבסוטים. מה יהיה עוד חמש שנים, אף אחד לא חושב. המו"לים – לא יהיו להם האמצעים להושיב בן אדם או שני אנשים שנה, להגיד להם – תעשו ספר לימוד במתמטיקה.
היו"ר אלכס מילר
למה, מה הבעיה?
יורם רוז
המו"לים זה לא טייקונים. המו"לים זה לא אנשים שאפשר פתאום להוריד להם 30%, 40% מההכנסות והם ימשיכו לתפקד. מה שיקרה – או שלא יהיה בכלל פיתוח או שבכלל לא יהיו מו"לים גם כן, ואז משרד החינוך יחזור עוד 30 שנה אחורה, שגם יוציא לאור את כל ספרי הלימוד. חוזרים 30 שנה אחורה, זה הסיפור.
עינת וילף
במקרה הזה לא בטוח שזה רעיון רע.
יורם רוז
כשאני הייתי ילד היו ספרים בהשאלה לכולם.
רונית תירוש
יצאנו חכמים, אגב. יצאנו מאוד חכמים.
יורם רוז
מה קרה? המדינה החליטה שהיא בזבזנית, שהיא לא יודעת לעשות את זה, שסתם אנשים יושבים, ולאט לאט הפריטו את הכול. עכשיו חוזרים ועושים הכול בחזרה ומתנפלים על הטייקונים הגדולים, המו"לים של ספרי הלימוד. זה מאוד פופוליסטי וזה מאוד נחמד.
היו"ר אלכס מילר
אדוני, כמה אתם משלימים למו"לים על כל 280 שקלים פר ילד?
יורם רוז
שום דבר. אפס. המו"לים עד עכשיו קיבלו 780, עכשיו יקבלו 280. איפה הם ישלימו, אף אחד לא יודע.
היו"ר אלכס מילר
סליחה, אדוני. תקשיבו, זה לא נפל עליכם פתאום ביום בהיר אחד, הרי ידעתם.
יורם רוז
לא, זה נפל ביום בהיר.
היו"ר אלכס מילר
לא נכון. אנחנו דנים על הנושא הזה כבר מספיק זמן, לפחות שנה. השאלה – אם הייתם מגיעים למצב שהייתם מגיעים למחירים שב-280 שקלים - -
דלית שטאובר
קראנו להם, אדוני.
היו"ר אלכס מילר
- - בבית-ספר יסודי ניתן לרכוש את כל החבילה - אף אחד לא היה בא ועושה את החקיקה הזאת. אנחנו בסופו של דבר רצינו להגיע למצב שההורים יכולים להתמודד עם המעמסה הכלכלית שיש להם בכל הנושא הזה.
יורם רוז
זה מאוד נחמד, אבל אתה באמת חושב שאם הורה היום משלם 780 ומחר ישלם 280, המו"ל מרוויח 500 שקלים? אתה באמת חושב ככה? לא יהיו לך ספרי לימוד.
חיים הלפרין
יש פה איזה בלבול.
יורם רוז
לא יהיו לך ספרי לימוד, זה הכול. יהיה 280, בלי ספרים.
חיים הלפרין
המשמעות היחידה היא העובדה הפשוטה שייקנו פחות ספרים. כלומר, אם בית-ספר עושה תהליך של מיחזור ספרים, אז יקנו רק את הדלתא – יקנו רבע ספרים ממה שקנו לפני שנה.
רונית תירוש
נכון.
יורם רוז
אל תייעל לי את הייצור.
רונית תירוש
אנחנו קיימנו דיון גם בנושא דיגיטציה של ספרים, שזה יפגע באותה מידה במו"לים מבחינת התמריץ שלהם בכלל ליצור תוכניות או ספרים או תכנים חדשים.
מה שהוא אומר – אני מניחה שהתהליך יהיה שיחזירו למשרד החינוך את אותה יחידה של פיתוח ספרי לימוד כי בחוץ זה לא יעבוד. זה מה שיהיה.
יורם רוז
לפתח ספר לימוד עולה מיליון שקלים. מי ישלם לי את זה מחר?
רונית תירוש
אני מסכימה אתך.
יורם רוז
אני אחזיר את זה למדינה, זה הכול.
רונית תירוש
בגלל זה המדינה תיקח על עצמה את הפיתוח של ספרי לימוד.
יורם רוז
כן, חוזרים.
עינת וילף
שתי שאלות. מהניסיון שלכם, מהי רמת הבלאי? איזו אחריות יש לתלמידים מבחינת הבלאי של הספרים? איך אתה מקפיד שלתלמידים תהיה אחריות ושהם נושאים בסוג של אחריות?
חיים הלפרין
קודם כול – להפתעתנו ולשמחתנו – ילדים לומדים לשמור על הספרים. פשוט. אם הוא לא שומר על הספר שלו, הוא צריך להביא ספר תמורתו.
עינת וילף
כלומר, הילד אחראי – בסדר גמור.
דלית שטאובר
בוודאי.
יורם רוז
איזה אחוז בלאי יש, אתה יודע?
קריאה
סדר גודל של בין 20% ל-25%.
סמי עטר
בתקצוב שלנו יש 10% של תיקונים.
עינת וילף
אבל עדיין, בבסיס, אם הוא ממש הרס ספר – הילד אחראי. בסדר.
יורם רוז
איזה אחוז היום ההורים מחזירים?
חיים הלפרין
במקומות בהם זה עובד כפי שצריך, כמעט 90% מהספרים.
עינת וילף
אבל לשאלתך – יכול מאוד להיות – אחת הבעיות היא שיש המון ספרים חדשים בשנים האחרונות מאז שהנושא הזה הופרט, וזה לא דבר בריא, המרוץ של גורמים שונים להוציא ספרי לימוד, כל הזמן לחדש.


אין ספק, יש כאן תהליך של תיקון שרוצים כנראה פחות ספרי לימוד, פחות ספרים חדשים כל שנה.
יורם רוז
אל"ף, פדגוגית, אני לא בטוח שזה נכון. אני חושב שהפלורליזם הוא נכון.
עינת וילף
אני חושבת שפדגוגית זה נכון. אני חושבת שהמצב של המרוץ אחר ספרים חדשים כל הזמן הוא דבר רע, והוא גם רע למורים.
יורם רוז
אבל יש לך כלי שאת מאשרת את כל ספרי הלימוד, זה הכול בידייך. אם את לא יכולה ליישם אותו – בעיה אחרת.
רונית תירוש
אי-אפשר ליישם אותו.
יורם רוז
אז זו בעיה שלך, זו לא בעיה שלי.
רונית תירוש
האכיפה היא בלתי אפשרית.
יורם רוז
יש לך כלי, אני לא יכול להוציא ספר בלי אישור של משרד החינוך.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, אנחנו מיצינו.
יורם רוז
אני מבקש תשובה של הוועדה איך הוועדה רואה את פיתוח ספרי הלימוד בעשר השנים הבאות. עכשיו לפרסם הודעה ולפרסם שלטים על האוטובוסים זה מאוד נחמד, אבל מה יקרה עוד חמש שנים?
היו"ר אלכס מילר
אדוני, הנושא הזה נמצא בוויכוח. אנחנו נמצאים כאן כמעט פעם בחודש בנושא כזה או אחר שקשור לכתיבת ספרים. רק להזכירך, דנו כאן על הספר באזרחות לפני שבוע, שבוע וחצי.
יורם רוז
אותי הזמינו פעם ראשונה לפה.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אדוני, אתה מוזמן להשאיר את הפרטים שלך בוועדה, כמו כל אדם שיש לו קשר לנושא כזה או אחר, והוא מוזמן אוטומטית. אנחנו לא גוגל כאן, אנחנו לא מחפשים אנשים. מי שמעוניין לבוא ולהביע את עמדתו ולהשפיע על סדר-היום הציבורי, מוזמן ביוזמתו להעביר את הפרטים, זו לא הבעיה כרגע.
רונית תירוש
לא דנתם במשרד על זה?
יורם רוז
אני לא יודע אפילו למה הזמינו אותי.
רונית תירוש
היום, אבל עם המשרד לא היה לך שום שיח?
יורם רוז
אף אחד לא דיבר אתי.
היו"ר אלכס מילר
חברת הכנסת תירוש, תודה רבה. אני רוצה לשאול שתי שאלות. שוב, אנחנו עם היוזמה – מצד אחד, יוזמה חשובה שהמדינה רוצה לקדם, ומצד שני היא מגיעה לאחריות של אנשים פרטיים, כשכל אחד ועולמו ועניינו.
השאלה שנשאלת, האם ניתן גם להפעיל מנגנון של ייפוי כוח בין הורה להורה בעניין זה. שלא יקרה מצב שהנושא הזה נופל בגלל שקמה קבוצה של כל מיני אנשים אדישים, עובדים, אין להם מספיק זמן להגיע, ואז פתאום נופלים פה על בן אדם אחד או שניים, וכל המהלך הזה נופל בבית-ספר כזה או אחר. אני מבקש מכם לבדוק את הסוגיה של ייפוי כוח בין הורה להורה.
דורית מורג
זה כבר יותר עניין לתקנות ולנהלים, לא לחוק.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אבל תבינו את הסוגיה כי בסופו של דבר, שוב, אתם מסתמכים על אישור של אנשים פרטיים, כשכל אחד בזמנו. אנחנו מפעילים פה מנגנון שהוא מנגנון ממשלתי, שבעצם מופעל על-ידי הפרט, באישור של הפרט. צריך קצת גמישות גם בעניין זה.
סמי עטר
דלית, נדמה לי שדיברת לגבי מימון הרשויות לפי הדירוג הסוציו-אקונומי של הרשות, נכון?
חיים הלפרין
של בית-הספר.
סמי עטר
זה מדד הטיפוח? האם יש לזה גם מגבלה של זמן, זאת אומרת המימון ימשיך להיות ברצף?
דלית שטאובר
המימון הוא בכניסה.
קריאה
פעם בשנה. ברגע שהוא נכנס, הוא נכנס, גם המימון ממשיך להיות ברצף.
חיים הלפרין
המימון הוא חד-פעמי. מימון המדינה הוא חד-פעמי.
דלית שטאובר
רק לרכישה.
קריאה
המינהלת.
חיים הלפרין
המינהלת זה משהו אחר, אבל מבחינת מימון לספרים הוא חד-פעמי.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, עוד בקשה למשרד החינוך, אני בינתיים לא מכניס את זה כנוסח של החוק – בעניין ההסברה לתלמידים לגבי שמירת הספרים – צריך לעשות זאת בתחילת שנת הלימודים.
מירב ישראלי
אפשר להכניס את זה לחוזר מנכ"ל.
היו"ר אלכס מילר
ברגע שהם מגיעים לבית-ספר, כל מחנך יכול להסביר – יש שקיות, צריך לשמור. החברים שלכם, האחים שלכם, האחיות שלכם יקבלו את זה בשנה הבאה, בשנה לאחר מכן, נא לשמור על זה, איך עושים את זה ואיך מביאים את הספרים. זה חייב להיות מוסבר בצורה מסודרת ושכולם יידעו שזה נעשה.
דורית חגי
האם אני יכולה להציע הצעה? כשאני למדתי פעם בתיכון קלעי בגבעתיים, מי שהיה מחזיר ספר בלוי, שילם קנס.
יהודית גידלי
או שצריכים לקנות ספר חדש.
עינת וילף
הוא צריך לקנות את הספר מחדש.
היו"ר אלכס מילר
רבותי, אני מציע כך. אנחנו כאן נכנסים למשהו שהוא מאוד חדש, צריך לבדוק אם זה באמת עובד. יש לנו כמה סוגיות שנצטרך לבדוק – קודם כול מה שציינה חברת הכנסת תירוש בעניין הפעלת המינהלת; חברת הכנסת וילף דיברה על עניין המודעות, איך להציג את זה – כל הנושאים שקשורים להצבעה של ההורים, של הפרט ושל מעורבות, של שמירת הספרים.
רבותי, אנחנו כאן. אומנם אנחנו מתחלפים, אבל עדיין...
רונית תירוש
אבל נחזור.
היו"ר אלכס מילר
כל אחד והעולם הפוליטי שלו, אבל ועדת החינוך כאן, יש את הפרוטוקולים. אני בטוח שאחרי תקופה של כמה חודשים נוכל לבוא ולדון כאן על הפעלת הפרויקט הזה, לראות איפה קיימות בעיות, מה ניתן לתקן. עשינו את זה בעבר לגבי הרבה פרויקטים, ובסופו של דבר גם הגענו להצלחות.
אני רוצה להתקדם בעניין. חברת הכנסת תירוש, את מיישרת קו עם הממשלה, נכון?
רונית תירוש
בוודאי.
היו"ר אלכס מילר
בנוסח של הממשלה.
מירב ישראלי
מבחינת הנוסח – אני עוד אשב עם הנסחית – אנחנו נשלב את זה בנוסח הקיים של סעיף 2(א).
היו"ר אלכס מילר
בסדר.
מירב ישראלי
התקנות הקיימות למעשה כבר מאפשרות, אני חושבת, התחלה של העניין הזה, ומשרד החינוך ישקול חידוד הנהלים בתקנות, אם יש צורך בכך.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. האם אפשר להצביע?
מירב ישראלי
כן, הקראנו את זה. גם העניין של "כל שנת לימודים" – אני אתייעץ עם הנסחית כך שזה יהיה ברור.
רונית תירוש
האם זה לקריאה ראשונה?
מירב ישראלי
קריאה שנייה ושלישית.
דורית מורג
מירב, אני חושבת שכן צריך להשאיר "כל שנת לימודים" כדי לחדד את האפשרות - אם הם מצביעים שנה אחת נגד - צריך לחזור על זה.
מירב ישראלי
בסדר. אנחנו רק אומרים שברור שמדובר רק בבתי-ספר שאו פרשו או שהם לא בתוכנית. לא בית-ספר רגיל שנמצא בתוכנית.
יהודית גידלי
בכניסה לתוכנית.
מירב ישראלי
נכון.
עינת וילף
שאלה. בשלב מסוים, כדי להעביר את זה למצב של תשלומי הורים וחובה בבתי-הספר, זה תיקון חקיקה מלא.
מירב ישראלי
כן.
היו"ר אלכס מילר
אני מבקש ממשרד החינוך להעביר לי את עדכון המועד בעניין של ההארכה בהקדם האפשרי. אני רוצה לדעת מתי היום האחרון.
מירב ישראלי
מה שקראת בחוזר מנכ"ל.
יורם רוז
ברשותך, יש פה בעיה של זכויות יוצרים. היום, כשאני מדפיס ספר מקראה – ויש שיר של נורית זרחי – אני משלם לאקו"ם זכויות יוצרים. לדעתי, אקו"ם ילך לבג"ץ על כך.
היו"ר אלכס מילר
נושא זכויות יוצרים, אדוני, זה בוועדת הכלכלה.
יורם רוז
אבל יש פה עניין.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו לא עוסקים כאן בזכויות יוצרים. כל הסוגיה הזאת מצויה בוועדת הכלכלה.
יורם רוז
אבל במימון ממשלתי גוזלים זכויות יוצרים של אנשים.
רונית תירוש
יש לי הצעה בשבילך. בשעה 10:00 יש לי דיון באולם ירושלים במסגרת ועדת מדע וטכנולוגיה על קניין רוחני. תעלה את הסוגיה הזאת שם. אני מזמינה אותך לעלות לדיון.
יורם רוז
אבל זה עניין של השאלת ספרים.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה, רבותי. ברשות חברות הכנסת המכובדות, אני מבקש להעלות את הצעת החוק המיוחדת להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מי בעד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין

נמנעים – אין
הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6) (חובת קיום הצבעה), התשע"ב-2012, נתקבלה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר אלכס מילר
הצעת החוק אושרה. יש את ועדת הכנסת והמליאה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה 09:50.>

קוד המקור של הנתונים