ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/05/2012

חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
02/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 689>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י' באייר התשע"ב (02 במאי 2012), שעה 8:30
סדר היום
<הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים, התש"ע-2010>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
>
שלום בן משה - מנהל אגף להכשרה מקצועית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

לימור ניסן - מנהלת מה"ט, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דוד ימין - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד עדי גולדינר - משרד המשפטים

עו"ד שרית שפיגלשטיין - משרד המשפטים

סרן הגר אורסטי - עוזר ראש מדור חקיקה, פרקליטות צבאית, משרד הביטחון

אמנון צ'רניקה - מנהל גף מערכות טכנולוגיות, משרד החינוך

ערן דוידי - יועץ שר החינוך

עו"ד לירון דרשני - עוזר ראשי ליועץ המשפטי, משרד החינוך

עו"ד אילן שי - עוזר ליועץ המשפטי, משרד החינוך

ורדה בן שאול - אגף אקדמי, המועצה להשכלה גבוהה

עו"ד נדב שמיר - הלשכה המשפטית, המועצה להשכלה גבוהה

אלי כהן - יו"ר חטיבת ההדרכה, הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל

עמוס ברנהולץ - הסתדרות ההנדסאים

רוני שפירא - רכזת אקדמיה, התאחדות הסטודנטים

יעקב דור - משנה למנכ"ל המכללה הטכנולוגית באר-שבע ומרכז פורום המכללות הטכנולוגיות

יונית אינשטיין - פורום מכללות טכנולוגיות

ד"ר יוכבד פנחסי אדיב - מנהלת המרכז לעיצוב וטכנולוגיה אריאל בשומרון

הדס ברוכיאן - מתמחה, משרד עו"ד רענן הר זהב
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים –אהובה שרון
<הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים, התש"ע-2010>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי, י' באייר, ה-2 במאי 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים, התש"ע-2012.
אתם יודעים טוב ממני את מצב הכנסת. ברור לכם שאנחנו עובדים שנים ולפעמים אנחנו עובדים לריק כי לא נוכל לממש את מה שרצינו. גם על ניסוחי החוק הזה ישבו לא מעט שעות. כל המשרדים יחד ישבו על החוק לא מעט שעות והחוק הזה כפי שהוא מנוסח לא מרצה את כולם. יש כאן הרבה דברים שלא אליהם התכוון המשורר.

לאחרונה אנחנו רואים תעמולה של התעשיינים שמדברים על הצורך בהנדסאים, מקצוע שכמעט נכחד. מי שלא מבין בתעשייה, לא מבין את הצורך בהנדסאים. פשוט לא מבין. כשאני הייתי ילד צעיר בתעשייה האווירית אמרה לי ההנהלה שאם הנדסאי מרוויח את אותו הסכום שמרוויח מהנדס, היא תיקח מהנדס אבל מהנדס לא מוכן לעשות עבודות של הנדסאי ולהפך. בבית חולים לא עובדים רק רופאים אלא צריכות להיות שם אחיות, מרדימים, סניטרים וכולי. במבנה של התעשייה צריכים הנדסאים והנדסאי לומד מבחינת שעות לא פחות, אם לא יותר, מבוגר מדעי החברה שמקבל תואר אקדמי ואני לא נכנס לקושי הלימודים. אני לא נכנס לרמת המתמטיקה שצריך ללמוד הנדסאי אלקטרוניקה מול מי שלומד לתואר במדעי החברה. זה בכלל לא ליד. אנחנו לא מדברים על אותה ליגה. ההוא מוכר כאקדמאי וזה טרום שוחר.

היו דיבורים עם המועצה להשכלה גבוהה כדי שתכיר בלימודי הנדסאות כחלק מלימודים להנדסה ולא ישלח את אלה שלמדו הנדסאות לארצות הברית להשלים תואר. בארצות הברית כנראה מבינים פחות. אצלנו אנשים אינטליגנטים שמבינים שלימודי הנדסאות הם לא לימודים ואין בהם כלום. לשחק במטריצות מתמטיות זה מאוד פשוט. כל מי שסיים לימודי מזרחנות או גיאוגרפיה עושה את זה בקלות. תן לו מטריצות, הוא כותב גם אלגוריתמים.
היו שיחות עם המועצה להשכלה גבוהה שכבר הסכימה להכיר בשישים נקודות ללימודי תואר אבל אני לא רואה שום ביטוי עובדתי.
יחד עם זאת אנחנו עובדים עשרות שעות על הנושא הזה. יכול מאוד להיות שהכנסת תתפזר בשבוע הבא ואז עבודת כולנו ירדה לטמיון. המטרה שלי היא שהיא לא תרד לטמיון. אני לא מסכים לחלקים נרחבים שכתובים כאן אבל אנחנו נעבור עכשיו להקראה. נקריא את החוק בניסוחים שאתם ניסחתם, נצביע עליו וננסה להביא אותו בשבוע הבא לפני פיזור הכנסת כך שהוא יעבור קריאה ראשונה. לאחר שהוא יעבור קריאה ראשונה, נכין אותו לקריאה שנייה ושלישית וננסה להביא את מה שאליו התכוון המחוקק ולא מה שרוצים עורכי הדין. אני נבחרתי לכנסת כדי לחוקק ואף אחד מכם לא יכתוב את מה שאני לא רוצה. כל אחד במשרד יכול להגיש הסתייגויות ויכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל אני המחוקק. המחוקק הוא לא אותו עורך דין. בניסוחים הוא ינסח את מה שאני מתכוון ויבוא ויאמר שהמשרד מתנגד לכך, דבר שהוא לגיטימי והוא בסדר. אלה כללי המשחק אבל אף אחד לא יכתוב מה שהוא רוצה. אולי אצל חברי כנסת אחרים זה עובד, אבל אצלי זה לא עובד וכלום לא יעזור.

אני התמודדתי לכנסת כדי לחוקק חוקים. אני סירבתי להיות שר כי רציתי לחוקק חוקים ואף אחד לא ישנה את מה שאני מתכוון אליו. אין דברים כאלה. אם זה לא נראה לעורך דין כלשהו, יבוא למשרד, ידבר עם השר, ידבר עם האנשים ויאמר שאני השתגעתי כי אני רוצה שיכירו בהנדסאי כאילו הוא פרופסור והוא לא כזה. אז אותו שר יגיש הסתייגות. אם הוא ינצח במליאה או בוועדה, בסדר, ואם הוא לא ינצח, גם בסדר. אלה כללי המשחק. כך אנחנו משחקים. עורכי הדין הם לא מחוקקים. לא משרד המשפטים, לא משרד התעשייה ולא אחרים. אני מגיש את הצעת החוק ואתם יכולים לא להסכים לה, דבר שהוא מקובל ולגיטימי ואני מקבל את זה.
אמרתי את אשר על לבי ביחס לניסוחים האלה. כאמור, אנחנו נעבור להקראה. אני לא הולך להתווכח על הסעיפים,. הצעת החוק מוגשת כפי שהיא מוגשת ואנחנו נדון בה לקראת קריאה ראשונה. אחרי שנעביר כאן החלטה על קריאה ראשונה, נשב וננסח את החוק לפי כוונת המשורר ואז תוכלו לומר מה שאתם רוצים.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפני שנתחיל בקריאה, אני רוצה לציין שבמקור הצעת החוק מעלה סעיף עיקרי של הכרה אקדמאית במכללות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים. הסעיף הזה ירד בהסכמה אבל אני הודעתי שאני אודיע משהו בפתיחת הישיבה.

בישיבות הפנימיות שהיו עם מנכ"ל המועצה, מר משה ויגדור, והיועצים המשפטיים, הייתה בפירוש הצהרת כוונות על כך שגם בלי קשר לחוק ובלי קשר להסמכה חוקית, המועצה להשכלה גבוהה מתכוונת להתחיל לטפל בעניין הזה של מעמד ההנדסאים, נקרא לזה במטריה האקדמית ולא אקרא לזה עכשיו במלים אחרות.
יעקב דור
הגיע הזמן.
נירה לאמעי רכלבסקי
אם כן, זה נאמר לפרוטוקול. תכף נראה שיש לזה גם איזושהי התייחסות בחוק, יותר רכה, אבל בכל מקרה אלה היו הדברים.
היו"ר חיים כץ
גברתי היועצת המשפטית, יתחיל לטפל, בשבילי זה כמו ניחום אבלים. מה זה יתחיל לטפל? זה לא רציני. אצלי יסיים בתאריך. לא יתחיל לטפל אלא יסיים בתאריך. רוצה שמונה שנים, בסדר, שמונה שנים, אבל יסיים את תאריך כלשהו. אני לא רוצה לו בשבוע. צריך לעבוד על זה ואכן זאת עבודה גדולה, הוא יאמר שזה לוקח לו שמונה שנים, בסדר, אבל תוך שמונה שנים יסיים. החוקים שאני מחוקק יוצאים רציניים וכאן הדברים האלה שהוא יתחיל, זה פשוט לא רציני. מה זה יתחיל? הוא יעשה פגישה אחת ונגמר. בניסוחים זה יהיה רציני.
עדי גולדינר
רציתי לציין שההצעה מבקשת להסדיר תחום עיסוק רחב. אנחנו קיימנו הרבה דיונים וניסינו ללבן הרבה מהסוגיות מעבר לסוגיה הזאת של המועצה להשכלה גבוהה שעכשיו התייחסתם אליה. אני לא אכנס לגופם של דברים אלא לציין שעל אף שקיימנו הרבה מאוד דיונים, לגבי חלק מהסוגיות העיקריות שרצינו ללבן ולקבל כל מיני התייחסויות מקצועיות וגם התייחסויות יתר המשרדים, אנחנו לא הגענו לשלב הזה. מבחינת החלטת ועדת שרים לחקיקה, הצעת החוק תקודם למעשה בהסכמת המשרדים כמו שציינת ויתכן שננסה להביא שוב את ההצעה לוועדת שרים לחקיקה לפני קריאה ראשונה במליאה.
היו"ר חיים כץ
דיברת עם השר שלך?
עדי גולדינר
עם עוזר השר.
היו"ר חיים כץ
משרד התעשייה ומשרד החינוך בעד להעביר את החוק בקריאה ראשונה.
עדי גולדינר
אני חושבת שיש לנו התנגדות בהכרח אלא בחלק מהסוגיות לא הגענו אפילו למצב של ליבונן.
היו"ר חיים כץ
אני מעלה את זה לקריאה ראשונה. אתם לא יכולים למשוך.
שרית שפיגלשטיין
זה לא עניין של למשוך. כפי שציינה עדי, יש החלטה של ועדת שרים לחקיקה.
היו"ר חיים כץ
ועדת השרים תדאג שיצביעו במליאה נגד.
שרית שפיגלשטיין
מחובתנו להביא את זה לוועדת שרים לחקיקה כפי שהתבקש וכך נעשה.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
דוד ימין
אני חייב להעלות נושא כדי שלא יאמרו בקריאה שנייה ושלישית שאנחנו מעלים אותו לראשונה דבר שיפגע בנו. אני רוצה להזכיר את נושא ייחוד ורישוי פעולות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני אבהיר את הדברים כדי שלא יהיו כאן עוד הערות. עוד לא הגענו לעניין של דברי ההסבר, אבל בפירוש יש מספר סוגיות מרכזיות שחלקן נדונו ולא הגענו לגביהן להחלטה. בחלקן לא הספקנו עדיין לדון והן מחייבות איזשהו דיון יותר מעמיק.
היו"ר חיים כץ
אחרי הישיבה היום עד יום שלישי יש ימים רבים, תפנו את היומן שלכם, שבו קצת בערב, שבו קצת ביום ותעבדו.
נירה לאמעי רכלבסקי
לכן ציינתי גם בפני עורכי הדין וגם בפני נציגי המשרדים שמעבר לזה שבין ראשונה לשנייה ושלישית החוק יכול, חוץ מנושא חדש, גם להתהפך. יש דברים שיצוינו במפורש בדברי ההסבר כנושאים שאנחנו נדון בהם שוב לקראת קריאה שנייה ושלישית ובין היתר אלה ההגדרות של מכללות לצעירים, מבוגרים וחלוקת הסמכויות בין משרד התעשייה ומשרד החינוך, כולל מכללות שמכשירים גם צעירים וגם מבוגרים, הנושא של הרחבת עילות להשעיה מכהונה של חבר מועצה לפי הערות משרד התעשייה, הנושא של הרחבת שיקול דעת לאי רישום במרשם על רקע פלילי, שגם אלה הערות משרד התעשייה, ייחוד התואר באופן כללי ובאופן ספציפי העניין של טכנאי מוסמך, שאלה הערות משרד המשפטים ושלי, ייחוד פעולות גם על רקע הדרישה של משרד התעשייה שלא תהיה לשר דילמה בין מועצת המהנדסים לבין מועצת ההנדסאים. למשרד התעשייה יש דרישה לגבי ייחוד פעילות, שתהיה ועדה משותפת שתסייע לשר ושהשר לא יעמוד בקונפליקט מתמיד בעניין הזה. נושא של רישוי הנדסאים וכל ההוראות שנוגעות לאתיקה ומשמעת והוראות מעבר בהן לא נגענו. עדיין לא הגענו ולא נגענו בהן.

כל הדברים האלה יידונו לעומק.
שרית שפיגלשטיין
יש איזושהי פגיעה בחופש העיסוק.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו לא נשאיר את הסוגיות המשפטיות עומדות באוויר וגם לא את הסוגיות הרגולטיביות שמעמידות את שר התעשייה אולי בפני איזושהי בעיה.
היו"ר חיים כץ
את יודעת כמה זמן אנחנו דנים בחוק? כמה שנים דנים בו באופן רציני? את יודעת כמה שנים דנים בשכר הבכירים באופן רציני?
שרית שפיגלשטיין
האם זה אומר שאנחנו לא צריכים לדון בסוגיות העקרוניות שצצות?
היו"ר חיים כץ
זה אומר שאתם מוניתם לדון באופן רציני ולסיים את הדברים. מבחינתכם כל דבר ייקח שבעים שנים, יבואו עורכי דין חדשים והפרנסה תישאר ולא יסיימו שום דבר.
שרית שפיגלשטיין
אנחנו עושים את העבודה שלנו. אם יש לנו הערות לגבי סוגיות עקרוניות בהצעת החוק, מחובתנו להעביר אותן לוועדה ולעשות זאת גם בדיונים הפנימיים שמתנהלים בין המשרדים. זאת החובה שלנו.
היו"ר חיים כץ
מצוין. תודה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני מתחילה בהקראה.

הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ב-2012

1.
הגדרות


בחוק זה –
"ארגון יציג" – כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, המייצג את המספר הגדול ביותר של ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.

יש כאן שתי הגדרות שכרגע ירדו של הנדסאי וטכנאי מוסמך וזה מבחינה ניסוחית לחלוטין כי הם פשוט מוגדרים בסעיף של הרישום לגביו הן רלוונטיות.

"המינהל למדע ולטכנולוגיה" – היחידה המקצועית במשרד החינוך האחראית על השכלה והכשרה מדעית טכנולוגית.

"המכון להכשרה טכנולוגית" – המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

"מכללה טכנולוגית מוכרת" – מוסד להכשרת הנדסאים או טכנאים מוסמכים שהוכר על ידי המכון להכשרה טכנולוגית או על ידי המינהל למדע ולטכנולוגיה כהגדרתם בחוק זה ובהתאם להוראות סעיף 16.

"מכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים" – מכללה טכנולוגית להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים אשר איננה מכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת צעירים כהגדרתה בחוק זה.

"מכללה טכנולוגית להכשרת צעירים" – מכללה טכנולוגית המכשירה הנדסאים וטכנאים מוסמכים הממשיכים את לימודיהם ברצף לאחר סיום לימודים תיכוניים במוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 או במוסד חינוך אחר ששר החינוך הכיר בו לצורך לימודים תיכוניים או ששר החינוך פטר אותו מתחולת הוראות חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969.

"מרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים" – מרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים שהוקם לפי סעיף 17.

"הרשם" – רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים שמונה לפי סעיף 17.

"השר" – שר התעשייה, המסחר והתעסוקה.

"השרים" – שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ושר החינוך.

יש כאן איזושהי הבחנה יחסית יוצאת דופן, אבל הצלחנו להגיע להסכמות.

לפני שאני מקריאה את סעיף 2 אני רוצה לומר כמה מלים. מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, שיהיה ברור, מוקמת באופן שווה בשווה על ידי שני השרים. באופן ספציפי כמובן שאת נציגי המשרדים מביא או קובע שר החינוך או שר התעשייה לפי המשרדים. לכן אני עושה שינוי קטן בנוסח כך שיהיה ברור כי הגעתי למסקנה שהנוסח לא לגמרי ברור.
היו"ר חיים כץ
לא משנה. את השינוי בנוסחים נעשה אחרי הקריאה הראשונה לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אני רוצה שנקריא את הצעת החוק כי יש לנו יום ארוך.
נירה לאמעי רכלבסקי
מה שברור הוא ששני השרים חותמים על המינויים לכל הנציגים.

2.
מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים

השרים יקימו את מועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (בחוק זה – המועצה) שבה יהיו שלושה עשר חברים ואלו הם:

(1)
מי שמינו השרים לאחר שהתייעצו עם המכון להכשרה טכנולוגית, עם המינהל למדע ולטכנולוגיה ועם הארגון היציג והוא בעל השכלה גבוהה, מוניטין וניסיון של עשר שנים לפחות בתחום המעשי ובתחום ההכשרה המדעית טכנולוגית במדינת ישראל והוא יהיה היושב ראש.

(2)
שני נציגי השר (שר התעשייה) מקרב עובדי משרדי וביניהם מנהל המכון להכשרה טכנולוגית.
(3)
שני נציגים שמינה שר החינוך מקרב עובדי משרדו ובהם מנהל הגף להשכלה על תיכונית.
(4)
שני נציגים חברי הסגל האקדמי הבכיר ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, בעלי ידע וניסיון בתחום ההשכלה הגבוהה המדעית-הנדסאית.

אני מוחקת את "שמינו השרים" כי זה ברור שהמועצה להשכלה גבוהה ממליצה והשרים ממנים, כך שאין צורך לציין את זה.

(5)
שני נציגי הארגון היציג ובהם יושב ראש הארגון היציג.
(6)
נציג התאחדות התעשיינים, בעל מעמד מקצועי, ידע וניסיון בתחום התעשייה הטכנולוגית.

(7)
נציג מכללה טכנולוגית מוכרת שמינה שר החינוך לפי המלצת המינהל למדע ולטכנולוגיה.

(8)
נציג מכללה טכנולוגית מוכרת שמינה השר לפי המלצת המכון להכשרה טכנולוגית.

(9)
נציג צבא הגנה לישראל, בעל ניסיון של שבע שנים לפחות בתחום השמת הנדסאים וטכנאים מוסמכים בצבא לפי המלצת שר הביטחון.


שר הביטחון העיר שהוא לא רוצה רק להמליץ.
רוני שפירא
איך זה שאין כאן נציג סטודנטים?
היו"ר חיים כץ
אחרי קריאה ראשונה נדבר על זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
דנו בזה והחלטנו לא.

3.
תפקידי המועצה
תפקידי המועצה הם
(א)
קידום מעמד מקצוע ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בתחום ההכשרה והלימודים כמו גם בתחומי העיסוק בו, לרבות לצורך המשך לימודים כמוסד להשכלה גבוהה.

זה נוסח שהוא בתיאום עם המועצה להשכלה גבוהה ואני מדגישה את זה.

(ב)
להמליץ לשרים בכל עניין הנוגע ליישום חוק זה וקידום מטרותיו, לרבות בעניין אישור תוכניות לימודים ומסלולי הכשרה, הכרה במוסדות לימוד ובלימודים שנלמדו מחוץ לישראל ורישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.

(ג)
להנחות את ועדות המשנה שהוקמו לפי סעיפים 12, 13 ו-14 ולאשר את פעולותיהן.

4.
סדרי הדיון במועצה

(א)
המועצה תקבע את סדרי דיוניה, ככל שלא נקבעו בחוק זה.

(ב)
רוב חברי המועצה, כשבתוכם היושב ראש, הם מניין חוקי בישיבות.

(ג)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.

5.
סייגים למינוי ולכהונה כחבר מועצה

לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת השרים לכהן כחבר המועצה.

6.
פקיעת כהונה והשעיה מכהונה

(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים.

(ב)
חבר המועצה שנתקיים בו סייג מהסייגים האמורים בסעיף 5, יודיע על כך לשרים מיד בכתב. הודיע חבר המועצה כאמור או שנודע על כך לשרים בדרך אחרת, יעבירו מכהונתו ויודיע לו על כך.

(ג)
נבצר מחבר המועצה, דרך קבע, למלא את תפקידו או שהוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאים השרים, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב. היעדרות בשל שירות מילואים ובשל חופשת לידה לא תובא במניין ההיעדרויות.

(ד)
הוגשו נגד חבר המועצה שמינו השרים כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת השרים, לכהן כחבר המועצה, רשאים השרים להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו. מונה חבר המועצה על ידי אחד מהשרים, תתקבל ההחלטה להשעותו על ידי השר שמינה אותו.


הסעיף הזה כרגע נמצא בסימן שאלה לאור העובדה שברור שאת כל החברים ממנים שני השרים. אני אנסח אותו בצורה שיהיה ברור שאם הוא נציג של משרד מסוים, יחליט על זה השר הספציפי ממשרדו הוא מגיע כי המילה מינוי כבר לא מתאימה כאן.

7.
תקופת כהונה

תקופת כהונתו של חבר מועצה תהא ארבע שנים והוא יוכל להתמנות לתקופת כהונה נוספת. ואולם מנהל המכון להכשרה טכנולוגית, מנהל הגף להשכלה על תיכונית ויושב ראש הארגון היציג יהיו חברי המועצה כל עוד הם מכהנים בתפקידם כאמור.

8.
חילופי גברי ומינוי ממלא מקום

(א)
התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר וליתרת תקופת כהונתו.

(ב)
חבר המועצה שנבצר ממנו למלא את תפקידו במשך תקופה העולה על שלושה חודשים או חבר המועצה שהושעה לפי סעיף 3ד(ד), רשאים השרים למנות לו ממלא מקום באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר ולמשך התקופה שבה נבצר מחבר המועצה למלא את תפקידו או למשך תקופת ההשעיה, לפי העניין.

9.
ניגוד עניינים
(א)
לא ימונה אדם ולא יכהן כחבר המועצה אם הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו, או בין מילוי תפקידו כאמור לבין תפקיד אחר אותו הוא ממלא.

(ב)
חבר המועצה לא יטפל, במסגרת תפקידו כאמור, בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו, או בין מילוי תפקידו כאמור לבין תפקיד אחר אותו הוא ממלא.

(ג)
נודע לחבר המועצה שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את המידע הנוגע לעניין ולא יטפל בנושא האמור.

(ד)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר ה מועצה להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף או האוכלוסייה שהוא נציגם, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.


בסעיף זה –
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בהם במישרין או בעקיפין.

"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון.

10.
תוקף פעולות

קיום המועצה, סמכויותיה, תוקף החלטותיה ופעולותיה לא יפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

11.
השתתפות בישיבות

רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים רשאי להשתתף בישיבות המועצה וועדותיה ללא זכות הצבעה.

12.
ועדות משנה

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 12, 13 ו-14, המועצה רשאית למנות, מבין חבריה או מקרב אנשים שאינם חברים בה, ועדות משנה לעניינים שונים ולאצול לועדת אלה מסמכויותיה. החלטותיהן של ועדות המשנה, לרבות אלה שבסעיפים 12, 13 ו-14, יובאו לאישור המועצה.

13.
ועדה מכינה

(א)
המועצה תמנה ועדה מכינה אשר תהווה ועדת משנה קבועה שתורכב משלושה חברי מועצה והם: מנהל המכון להכשרה טכנולוגית – והוא יהיה מרכז הוועדה, נציג הארגון היציג ונציג המינהל למדע ולטכנולוגיה.
נציג המינהל תמיד יהיה מנהל הגף להשכלה תיכונית, כך שזה לא משנה כי זה תמיד אותו אדם.

(ב)
הוועדה המכינה תכין את דיוניה של המועצה, לרבות בענייני מינהל, סדר הדיונים ותוכנם ורשאית להביא את חוות דעתה בכל נושא הבא בפני המועצה.

14.
ועדת הסמכה

(א)
המועצה תמנה מקרב חבריה ועדת משנה קבועה להסמכה (להלן – ועדת ההסמכה) שתורכב מארבעה חברי המועצה והם: שני נציגי הארגון היציג ובהם יושב ראש הארגון שיהיה מרכז הוועדה, מנהל הגף להשכלה על תיכונית במשרד החינוך ומנהל המכון להכשרה טכנולוגית במשרד התמ"ת.

(ב)
תפקידיה של ועדת ההסמכה הם -

(1)
לייעץ לרשם בענייני רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים שהוקם לפי סעיף 17, לרבות בכל הקשור לאימות תארים ותעודות לצורך רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים וכן לגבי ניהול הרישום במרשם, לרבות בענייני מדורי רישום.

(2)
לייעץ לרשם בדבר הכרה בתעודה ממוסד לימודים מחוץ לישראל, לצורך רישומו של בעל תעודה כהנדסאי או טכנאי מוסמך במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.
היו"ר חיים כץ
סעיף 14 מהווה דוגמה לסעיף שהמחוקק לא רצה שיהיה. אותו הרשם שפתאום נתנו לו סמכויות ועשינו אותו גאון הדור. הוא יקבל את דעת הוועדה או לא יקבל את דעת הוועדה. במקום פקיד זוטר שרושם, הוא פתאום בעל הדעה אלא אם נשים את השר. אם נשים את השר שיקבל החלטה, זה כבר משהו אחר.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה לא מדויק כי הרשם לא יכול לקבל החלטות בלי התייעצות עם ועדת ההסמכה.
היו"ר חיים כץ
הוא יתייעץ אבל לא יקבל את דעתה ויעשה מה שהוא רוצה. כך זה לא מתנהל וכך זה לא יתנהל. לא לזאת הכוונה. נקודה. תמשיכי.

15.
ועדה לתוכניות לימודים

(א)
המועצה תמנה מקרב חבריה ועדת משנה קבועה לתוכניות לימודים (להלן – הועדה לתוכניות לימודים), שתורכב מארבעה חברי המועצה הם: מנהל הגף להשכלה על תיכונית במשרד החינוך והוא יהיה מרכז הועדה, מנהל המכון להכשרה טכנולוגית במשרד התמ"ת, נציג חבר הסגל האקדמי הבכיר ונציג הארגון היציג.

(ב)
הוועדה לתוכניות לימודים תבחן תוכניות ללימודי הנדסאים וטכנאים מוסמכים, לרבות מגמות ומגמות משנה לימודיות ותמליץ על אישורן, אם ראתה לנכון, בפני המועצה.

16.
מכללה טכנולוגית מוכרת


משרד החינוך מסר לי שמבחינתם מי שמכיר במוסד חינוך, זה השר.
היו"ר חיים כץ
כאן לא עולה שום שאלה. כאן אנחנו מכירים. כל השאלות, אנחנו נלבן אחר כך.
נירה לאמעי רכלבסקי
(א)
המכון להכשרה טכנולוגית יכיר במוסד כמכללה טכנולוגית להכשרת מבוגרים, לפי תקנות שיקבע השר, לאחר התייעצות עם המועצה.
(ב)
המכון להכשרה טכנולוגית רשאי להתנות, לבטל או להתלות לתקופה שיקבע את הכרתו במכללה טכנולוגית מוכרת להכשרת מבוגרים, לפי תקנות שיקבע השר, לאחר התייעצות עם המועצה.

(ג)
שר החינוך יכיר במוסד חינוך כמכללה טכנולוגית להכשרת צעירים לפי תקנות שיקבע, לאחר התייעצות עם המועצה. בסעיף זה, "מוסד חינוך" – מוסד חינוך ממלכתי, מוסד חינוך ממלכתי משלב ומוסד חינוך ממלכתי דתי, כהגדרתם בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953.
(ד)
שר החינוך רשאי להתנות, לבטל או להתלות לתקופה שיקבע את הכרתו במוסד חינוך כמכללה טכנולוגית מוכרת לפי תקנות שקבע, לאחר התייעצות עם המועצה.

17.
מרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
(א)
השר ימנה את רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (להלן – הרשם). כרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים כשיר להתמנות מי שהוא הנדסאי או טכנאי מוסמך, שהיה רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, עובר למינויו, עשר שנים לפחות.

(ב)
הרשם ינהל מרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים ובו מדורים נפרדים לכל אחד מענפי ההנדסאות והטכנאות, בהתאם להנחיות שתקבע המועצה. הודעה על פתיחת מדור תפורסם ברשומות.


(ג)
המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור בהתאם להוראות שיקבע השר.

השר כאן הוא שר התעשייה. עכשיו אנחנו מתחילים עם שר התעשייה.

18.
רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים

מי שנתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים (א) ו-(ב) ובנוסף התנאים שבסעיפים (ג), (ד), (ה) ו-(ו) זכאי להירשם במרשם כדלקמן -


(א)
כהנדסאי, מי שהוא אחד מאלה
(1)
בעל תעודת הנדסאי ממכללה טכנולוגית מוכרת.

(2)
בעל תעודה או תואר ממדינת חוץ, שהרשם קבע כי הוא שקול לתעודה או לתואר הנדסאי שניתנו בישראל, לאחר התייעצות עם המועצה.


(ב)
כטכנאי מוסמך, מי שהוא אחד מאלה:(1)
בעל תעודת טכנאי מוסמך ממכללה טכנולוגית מוכרת.

(2)
בעל תעודה או תואר ממדינת חוץ, שהרשם קבע כי הוא שקול לתעודה או לתואר טכנאי מוסמך שניתנו בישראל, לאחר התייעצות עם המועצה.


(ג)
הוא בגיר.


(ד)
הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל.

כאן כתבתי לשקול להוריד כבר בשלב הזה, רק מבחינת אחידות עם רישומים במרשמים אחרים.
היו"ר חיים כץ
שבו אחר כך ביניכם ותקנו את הניסוחים. בשלב הזה אנחנו לא עושים שום דבר. גם בסעיף הזה יש לי הערות אבל אני לא מעיר אותן.
נירה לאמעי רכלבסקי
זה סעיף קריטי.
היו"ר חיים כץ
זה סעיף קריטי אבל אני לא מעיר את ההערות.
נירה לאמעי רכלבסקי
(ה)
הוא שילם את אגרת הרישום כפי שנקבעה בתקנות.

(ו)
הוא לא הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הרשם, לקבל רישיון.

כאן, בהתייעצות עם משרד המשפטים, הפחתנו את החומרה שהייתה. אנחנו גם נדון בזה כמובן.

19.
רישום כפול
רשאי אדם להיות רשום ביותר ממדור אחד במרשם, אם נתמלאו כל התנאים לרישומו באותם מדורים.

20.
כינויים הטעונים אישור
לא ישתמש מוסד באחד הכינויים האלה – מכללה טכנולוגית מוכרת, בית ספר להנדסאים, מכללה להנדסאים, בית ספר לטכנאים מוסמכים, מכללה לטכנאים מוסמכים – בין בנפרד ובין בסמיכות, ובין בצירופו, כשם או כתואר לכינוי אחר, בין בעברית ובין בלועזית, אלא אם כן המוסד הוכר על פי חוק זה.


יש כאן ניסוח חלופי שאומר בדיוק אותו הדבר אבל יותר קצר וזה בהתייעצות עם הממונה על נוסח החוק.

21.
ייחוד התואר

לא יישא אדם את התואר הנדסאי או טכנאי מוסמך או כל תואר הדומה לאלה עד כדי להטעות ולא יתחזה אדם כהנדסאי או כטכנאי מוסמך, אלא אם קיבל תעודה המעידה על סיום לימודיו ממוסד לימודים מוכר לפי חוק זה. לא יישא אדם את התואר הנדסאי רשום או טכנאי מוסמך רשום או כל תואר הדומה לאלה עד כדי להטעות ולא יתחזה אדם כהנדסאי רשום או כטכנאי מוסמך רשום, אלא אם נרשם במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים לפי סעיף 18.

22.
ייחוד פעולות
השר רשאי – כאן הכוונה תמיד לשר התמ"ת - לאחר התייעצות במועצה, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לייחד בתקנות פעולות להנדסאי. משיוחדה פעולה כך, לא יבצע אותה אדם אלא אם הוא הנדסאי רשום ובכפוף לכל דין.

23.
רישוי הנדסאים

מקום שיוחדו פעולות להנדסאי, כאמור בסעיף 22, יקבע השר בתקנות לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, הסדרים לעניין רישוי הנדסאים רשומים, ובכלל כך רשאי הוא לקבוע תנאים למתן הרישיון, לרבות תקופת ותק נדרשת, תקופת התמחות והוכחת כשירותו וניסיונו של מבקר הרישיון. הוכחה כאמור יכול שתיעשה בדרך של בחינות גמר או עבודות שביצע, או בדרך של שילוב שלהם, או בכל דרך אחרת, הכול כפי שייקבע.

24.
אגרות
השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע כי פעולות לפי סעיפים 18, 19 ו-23, לרבות עמידה בבחינות גמר לפי סעיף 23, טעונות תשלום אגרה, וכן לקבוע את גובה האגרה ודרך תשלומה.

25.
עונשין
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה אחת
(1)
מוסר ביודעין למכון להכשרה טכנולוגית או למינהל למדע ולטכנולוגיה או לרשם או עבורם בעניין הנתון לסמכותם, מידע כוזב.

(2)
מעניק הכרה כהנדסאי או כטכנאי מוסמך או מסייע להענקת הכרה כאמור ואין הוא מוסמך לכך לפי חוק זה.


(3)
מפר את הוראות סעיפים 20 עד 22.

26.
התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע

השר יקבע בתקנות, לאחר התייעצות במועצה, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כללים בדבר התנהגותם של הרשומים במרשם, והעובר עליהם ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

27.
חקירה בהתנהגות הנדסאים וטכנאים מוסמכים

(א)
המועצה רשאית למנות ועדת אתיקה, מבין חבריה או מחוצה לה, שתחקור מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רשום במרשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון, ובלבד שתינתן הזדמנות לנאשם להשיב על האשמה ולהתגונן.

(ב)
ועדת האתיקה לעניין סעיף זה תהא מורכבת רובה מהנדסאים או טכנאים מוסמכים מאותו מדור אשר בו רשום הנאשם.

(ג)
השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין בדיון לפני ועדת האתיקה, לרבות קביעת מועדים לדיוניה ולמתן החלטותיה. ועדת אתיקה רשאית לקבוע לעצמה את סדרי הדין בפניה ככל שלא נקבעו בתקנות כאמור.

28.
עונשים על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע
(א)
לאחר חקירה כאמור בסעיף 27 רשאית ועדת האתיקה, אם תראה לעשות כן למען הגנת הציבור או שמו הטוב של המקצוע, להחליט על אחד מאלה:(1)
התראה.


(2)
נזיפה.(3)
קנס בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנות.(4)
הפסקת הרישום בפנקס לתקופה שתקבע ועדת האתיקה.(5)
ביטול הרישום בפנקס.

(ב)
החליטה ועדת האתיקה על הפסקת הרישום (להלן – הפסקה) כאמור בסעיף קטן (א), רשאית היא להורות באותה החלטה שההפסקה תהא על תנאי, כולה או מקצתה.

(ג)
הוחלט על הפסקה על תנאי, לא תבוצע ההפסקה אלא אם הנדון עבר, תוך תקופה שנקבעה בהחלטה ושלא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים (להלן – תקופת התנאי), אחת העבירות כאמור בסעיף 21(א) שנקבעה בהחלטת ועדת האתיקה. ועדת האתיקה מצאה אותו אשם בעבירה כזאת (להלן – עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה. הייתה העבירה הרשעה בעבירה פלילית, אין נפקא מינא אם ההרשעה הייתה תוך תקופת התנאי או לאחריה, ובלבד שהעבירה הפלילית בוצעה תוך תקופת התנאי.

(ד)
תקופת התנאי תתחיל מיום שהומצאה לנדון החלטת ועדת האתיקה, זולת אם ועדת האתיקה נתנה הוראה אחרת.

(ה)
קביעת העבירות הנוספות יכול שתהא בציון סוג של עבירות או בפירוט עבירות מסוימות, אם דרך תיאורן ואם דרך אזכור הוראות חוק. אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את החלטת ועדת האתיקה כמאזכרת את ההוראה האחרת.

(ו)
החליטה ועדת האתיקה על הספקה בשל עבירה נוספת, לא תורה שההפסקה תהיה כלה על תנאי.

(ז)
מי שנדון להפסקה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת, תצווה ועדת האתיקה על ביצועה של ההפסקה.

(ח)
מי שנדון להפסקה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת ולא החליטה בשל אותה עבירה על הפסקה, רשאית היא, מטעמים שיירשמו, על אף האמור בסעיף קטן (ז) ובמקום לצוות על ביצועה של ההפסקה, לצוות על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנעה שבנסיבות העניין לא יהא זה צודק לבצע את ההפסקה על תנאי.

(ט)
לא תשתמש ועדת האתיקה בסמכותה לפי סעיף קטן (ח) אלא בהחלטתה הראשונה שבה מצאה את הנדון אשם בעבירה נוספת.

29.
חקירה בעניין צבאי

(א)
אדם הנאשם לפי סעיף 27(א) על מעשה שביצע במסגרת צבא ההגנה לישראל, או עקב השתייכותו אליו, יתמנה לוועדת האתיקה שתחקור במקרה לפחות חבר אחד של המועצה, והרכב ועדת האתיקה כולה יהי הטעון אישורו המוקדם של שר הביטחון.

(ב)
הודיע שר הביטחון, או מי שהוסמך לכך על ידיו, בתעודה בחתימת ידו, כי ידיעה פלונית שהגיעה לועדת האתיקה לפי סעיף קטן (א) היא סוד ביטחוני, תישמר הידיעה לפי האמור בתעודה.

(ג)
בחקירה שסעיף זה חל עליה יהיו סמכויות ועדת האתיקה לפי סעיפים 22 ו-24 בידי ועדת האתיקה בהרכב כאמור בסעיף קטן (א).

30.
פרסום
ועדת האתיקה רשאית לפרסם, בצורה ובאופן שייראו לה, כל החלטה לפי סעיף 28 ובלבד שאם החליטה על התראה או שלא החליטה להטיל כל סנקציה, לא יפורסם שמו של ההנדסאי או הטכנאי המוסמך הנוגע בעניין אלא לפי בקשתו.

31.
חידוש הרישום

החליטה ועדת האתיקה לבטל רישום במרשם, רשאי השר לחדשו, על פי המלצת ועדת אתיקה שנתמנתה לעניין זה על ידי המועצה ושנתקבלה שלוש שנים לפחות אחרי ההחלטה בדבר ביטול הרישום.

32.
ערעור על החלטת ועדת האתיקה
(א)
החלטה של ועדת האתיקה כאמור בסעיפים 28 עד 30, ניתנת לערעור בפני בית המשפט המחוזי, לא יאוחר מהיום הארבעים וחמישה לאחר שניתנה ההחלטה, אם ניתנה בפני המערער, או לאחר שהומצא לו עותק ממנה אם ניתנה שלא בפניו.

(ב)
בית המשפט רשאי להחליט על עיכוב ביצוע ההחלטה של ועדת האתיקה על פי בקשת המערער.


(ג)
בבואו להכריע בערעור רשאי בית המשפט לעשות אחת מאלה:

(1) לקבל או לדחות את הערעור כולו או מקצתו, לשנות את ההחלטה של ועדת האתיקה או לבטלה ולתת אחרת במקומה, או להחזיר את ההחלטה עם הוראות לדיון חוזר בוועדת האתיקה.

(2) ליתן כל החלטה שוועדת האתיקה הייתה מוסמכת לתיתה.

34.
תיקון חוק המהנדסים והאדריכלים


בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1959, סעיף 2(ג) – בטל.

35.
תיקון עקיף לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים


בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, בפרט 21, אחרי פרט משנה 26 יבוא –

"(27)
החלטה של רשות לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ב-2012".

זה בעצם אומר שכל ההחלטות של המועצה, ועדותיה, הרשם, כל ההחלטות לפי החוק הזה הולכות לעתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים, חוץ מוועדת האתיקה שהולכת למחוזי.
עמוס ברנהולץ
גם החלטות השרים?
נירה לאמעי רכלבסקי
הכול.

36.
ביצוע ותקנות

השרים ממונים על ביצועו של חוק זה והם רשאים, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, למעט בעניינים הנתונים לסמכותו הייחודית של השר לפי חוק זה.

37.
תחילה


תחילתו של חוק זה ............. (להלן – יום התחילה) למעט הוראות מסוימות.


השארתי את התאריך פתוח ונצטרך לתת איזשהו מועד.

38.
הוראות מעבר

(א)
מכללה טכנולוגית שהוכרה על ידי המכון להכשרה טכנולוגית לפני יום התחילה – תוסיף ההכרה לעמוד בתוקפה.

כאן אנחנו צריכים לכתוב תקופה כפי שמקובל בהוראות מעבר. אנחנו נדבר על זה אבל צריך להגדיר משהו. אי אפשר לתת לאנשים עד שיוחלט אחרת, כי זה לא מקובל.

(ב)
מוסד חינוך כהגדרתו בסעיף 16(ג) שהוכר על ידי שר החינוך כמכללה טכנולוגית לפני יום התחילה – תוסיף ההכרה לעמוד בתוקפה.

שוב, תקופת זמן. בדרך כלל נותנים כמה שנים למכללות להתארגן לתנאים החדשים. אני חושבת שאנחנו יכולים להגיע לאיזושהי תקופה שנרשום באופן סביר.

(ג)
הנדסאי או טכנאי מוסמך שהיה רשום במרשם לפני יום התחילה, יראו אותו כרשום במרשם לפי חוק זה.

(ד)
מי שהיה זכאי להירשם במרשם בהתאם לכלים שנהגו לפני יום התחילה, יהיה זכאי להירשם במרשם המתנהל לפי חוק זה, ובלבד שיגיש בקשה לרישום במרשם בתוך 12 חודשים מיום התחילה.

(ה)
מי שנשא את התואר "הנדסאי" או "טכנאי מוסמך" לפני יום התחילה יהיה רשאי להוסיף לשאתו במשך 12 חודשים מיום התחילה, אף אם אינו זכאי להירשם בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.

(ו)
הסדרים הקיימים בחיקוק, המייחדים פעולות להנדסאים רשומים, ובכלל כך התוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967, יעמדו בתוקפם כל עוד לא יוחדו פעולות כאמור בסעיף 22.

דברי הסבר ייכתבו בהתאם לנוסח שכתבנו.

עלות תקציבית לחוק הזה. לפי מיטב הבנתנו – ומשרד האוצר לא קבע אחרת – אין עלות תקציבית. זה יצוין. כמובן יצוינו בדברי ההסבר אותם נושאים שאנחנו נדון בהם לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. אנחנו מצביעים על הצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה להכנה לקריאה ראשונה
היו"ר חיים כץ
אושר פה אחד. תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים בחדר הזה ויש להם זכות הצבעה תמכו בהצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה. אני מקווה שהנסחית תסיים את הניסוח כפי שהקראת לקריאה ראשונה ונניח היום את הצעת החוק על שולחן הכנסת כדי שנוכל אולי בשבוע הבא להעביר אותה בקריאה ראשונה.

מהשמועות אני מבין שהכנסת מתפזרת. אתם עבדתם כל כך קשה, השקעתם כל כך הרבה שעות ואתם רוצים לראות את העבודה שלכם מתמסמסת או אולי ליצור מצב של המשכיות? הוועדה הזאת תעבוד היום בלילה בזמן שהמליאה יושבת והיושב ראש אישר זאת. זאת לא פעם ראשונה שהיא נוהגת כך. הוועדה תנסה לקדם דברים כדי שתהיה המשכיות או יגיעו לכדי סיום. עוד מעט יהיה לכם חופש ארוך של שלושה חודשים וביחד עם החגים מדובר בארבעה חודשים. אם צריך להשקיע שעה, שעתיים-שלוש או יום אחד או יומיים, משקיעים.

אני מקווה שהנסחית תנסח את הצעת החוק היום ונניח אותה על שולחן הכנסת על מנת שנוכל להעלות אותה להצבעה לפני שהכנסת מתפזרת.

יחד עם זאת אני מבקש מכם להמשיך בניסוח החוק ואחרי הישיבה הזאת להתכנס לשם כך כדי שנוכל להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. אולי נוכל לרבע את המעגל וכבר במושב הזה להביא את החוק לקריאה שנייה ושלישית. אולי. אתם צריכים להשקיע עבודה. השקעתם כל כך הרבה. אני יודע שאני, כשאני מתחיל משהו, אני מנסה לסיים אותו ולא משאיר אותו למחר. מחר יבוא שר חינוך אחר, יבוא שר תעשייה אחר, יבוא שר משפטים אחר והכל יתחיל מהתחלה. הוועדה הזאת סיימה ב-105 חוקים שלה לא מעט חוקים שהיו תקועים כאן והשיא היה 62 שנים. אלמנות צה"ל, 62 שנים הנושא מתגלגל ומתגלגל. אני יכול להצביע על חוקים שנמשכו תשע שנים ועשר שנים אבל אנחנו לא שם. אני לא יודע מה יהיה בקדנציה הבאה, אבל בקדנציה הזאת בואו נוציא פירות ונקצור את מה שזרענו. אתם עיבדתם את השדה, זרעתם והשקיתם, תשקיעו עוד קצת מאמץ, עוד קצת יצירתיות, עוד קצת גמישות ועוד קצת סבלנות כך שנוכל לנצח את המשחק הזה.
תודה רבה לכם על כל העבודה שעשיתם ובאמת עשיתם. אני מזכיר לכם שהמחוקק בעניין הזה הוא אני. עורכי הדין הם לא המחוקקים,. הם יכולים להסכים או לא להסכים למה שאני חוקקתי אבל הם צריכים לנסח את מה שאני חוקקתי. הם צריכים לבוא למשרדים שלהם ולומר שהשר מתנגד, להגיש הסתייגויות ולהפיל את הצעת החוק דבר שהוא לגיטימי, אבל הם לא מחוקקים. כדי לחוקק צריך להיבחר ולא לסיים לימודי משפטים ולקבל תואר עורך דין. כדי לחוקק צריך להיבחר. מי שנבחר, יכול לחוקק. זאת הייתה הכוונה בדבריי בראשית הישיבה.
שוב, אני מודה לכם על השעות שהקדשתם ואני מבקש מכם לעשות עוד קצת מאמץ כך שבלי נדר נביא את הנושא לכדי סיומו.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 09:30>

קוד המקור של הנתונים