ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/04/2012

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכנסת
30/04/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 267>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ח' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012), שעה 10:30
סדר היום
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
אורי אורבך

אופיר אקוניס

עינת וילף

נסים זאב

אברהם מיכאלי

דוד רותם
ליה שמטוב
מוזמנים
>
הילה פאר – משרד החינוך

לירן שפיגל – משרד החינוך

עו"ד דורית מורג – יועצת משפטית, משרד החינוך

צחי דיקשטיין – יועץ שר החינוך
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
שלומית כהן
<בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לפני הקריאה הראשונה>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני שמח לפתוח את הישיבה הראשונה של ועדת הכנסת לכנס הקיץ. על סדר יומנו בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 6 – חובת קיום הצבעה), התשע"ב-2012, לפני הקריאה הראשונה. משרד החינוך, בבקשה.
דורית מורג
אנחנו הגשנו טיוטת חוק, ואושרה על-ידי משרד החינוך הצעת חוק לתיקון חוק השאלת ספרי לימוד. חוק השאלת ספרי לימוד מאפשר לבתי-הספר לקיים תהליך השאלה של ספרי לימוד להורים, תהליך שמוזיל מאוד את העלויות לגבי צורך של ההורים לרכוש את ספרי הלימוד. קיים חוק השאלת ספרי לימוד. בהתאם לחוק, כל בית-ספר רשאי להיכלל בתוכנית, בהתאם להוראות החוק כמובן, ובתנאי ש-60% מהורי התלמידים הסכימו להשתתף בתוכנית באופן שקבע השר. התיקון שלנו למעשה מחייב את אותו בית-ספר לקיים את ההצבעה האמורה. זאת אומרת, אם קודם לכן בית-הספר התארגן בצורה זו או אחרת, קיים הצבעה או שלא קיים הצבעה, הרי היום התיקון שעליו אנחנו מדברים מחייב את מנהלי בתי-הספר לקיים את ההצעה האמורה.
על מנת שנוכל לפנות לבתי-הספר במועד ולקיים את כל ההליך הזה טרם תחילת שנת הלימודים – התקנות מדברות על 90 יום לפני תחילת שנת הלימודים – יש לנו דחיפות מרובה להעביר את התיקון הזה כבר כדי להיערך לשנת הלימודים הבאה. אנחנו חושבים שהתיקון הזה יעודד את בתי-הספר לקיים תהליך השאלה, יחייב אותם לקיים תהליך הצבעה, ועל-ידי כך מספר רב יותר של בתי-הספר ייכנסו לתוכנית.
אופיר אקוניס
כתוב כאן שהחוק מאפשר לבתי-ספר להצטרף, הוא לא מחייב.
דורית מורג
התיקון היום מחייב לקיים את המשאל. צריכה להיות גם נכונות של ההורים. יש הורים שרוצים לקנות רק חדש.
אופיר אקוניס
מתי מתקיים המשאל-עם הבית-ספרי הזה?
צחי דיקשטיין
עד 50 יום לפני תחילת שנת הלימודים.
דוד רותם
מי יפקח על זה?
אופיר אקוניס
ועדת הבחירות המרכזית עסוקה. הייתי מציע את עצמי, אבל כנראה נהיה עסוקים בקיץ הזה.
דורית מורג
ועדת הבחירות המרכזית זה מצוין, אבל יש מפקחים.
נסים זאב
מעניין למה הממשלה לא הביאה הצעת חוק לפני ההתנתקות למשאל-עם. הממשלה לא הסכימה לעשות משאל-עם לפני ההתנתקות.
אופיר אקוניס
ראש הממשלה שרון לא הסכים.
היו"ר יריב לוין
אני לא מציע שנקיים פה עכשיו את הדיון המהותי לגוף ההצעה.
נסים זאב
אני מבין שזה לא רלוונטי לכיתות ח'.
דורית מורג
מדובר ביסודי וחטיבת ביניים. בית-הספר כולו צריך להיכנס לתהליך. ברגע ש-60% מההורים מסכימים, אז ימצאו פתרון. אם בית-הספר מתחיל בכיתה מסוימת, הוא ימצא פתרון לגבי כיתות ח'. לא נכנסנו לזה כאן, אבל מדובר בבית-ספר שייכנס לתהליך. בדרך כלל בית-ספר שכבר נכנס לתהליך ממשיך אותו.
אברהם מיכאלי
מאיפה נולד הצורך לחוק הזה? האם היו התנגדויות של ועדי הורים, שלא היתה הצבעה בבית-הספר?
דוד רותם
לא. זה במסגרת ההליכים הדמוקרטיים של משרד החינוך. הכול הופך להיות דמוקרטי, אז עושים הצבעות.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שלא ניכנס לפרטי ההצעה, שצריכה להיות נידונה בוועדת החינוך ולא כאן. אני רוצה להעיר הערה אחת, שהיא הערה כללית. אתם יודעים שאני השתדלתי להנהיג כאן מדיניות שהמעיטה מאוד את האישור של בקשות פטור של הממשלה לאורך כל הקדנציה. יחד עם זאת, כאשר אנחנו מגיעים לישורת האחרונה, כנראה, של הקדנציה הזאת, נדמה לי שיש מקום להיות קצת יותר ליברליים כדי לאפשר לדברים שאפשר לסיים אותם וצריך לסיים אותם בזמן הקצר שעוד נשאר להסתיים.
דוד רותם
אתה מתכוון לחוק יסוד: החקיקה?
היו"ר יריב לוין
אני מתכוון לזה, שחוק יסוד: החקיקה, בנוסח המקובל על שנינו, זו אפשרות טובה. אחת מהאפשרויות הטובות, לצד חוק יסוד: השפיטה ועוד כמה דברים.

בנסיבות האלה אני מציע לאשר את הבקשה, כדי לאפשר את ההשלמה של החקיקה הזאת בדרך שכבר בשנת הלימודים הקרובה אפשר יהיה ליישם אותה.
צחי דיקשטיין
ברשות יושב-ראש הוועדה, חברי הכנסת, המהלך הוא חלק ממהלך דגל של הממשלה להורדת הנטל של יוקר המחיה. בסוף זה אמור להוזיל ולהקל על משפחות. ילד אחד זה מאות שקלים, כמה ילדים במשפחה זה יכול להגיע לאלפי שקלים, כי יש תקרת גג של הורים שישתתפו בזה. כמדומני 280 שקלים התקרה למי שיהיה חלק מפרויקט השאלת הספרים, זו תקרת הגג של ההוצאה שהוא יצטרך להוציא על ספרי הלימוד. זה מהלך ששר החינוך מוביל מתחילת הקדנציה. זה התחיל בהורדת ההסכמה של ההורים מ-90% ל-60%, על מנת להקל ולהניע את המהלך הזה בצורה מאסיבית. היה ניסיון לעבוד מול המו"לים להורדת מחיר הספרים, מהלך שלא צלח. לכן השר החליט להוביל את המהלך הזה ולהקל עד כמה שניתן כדי להוציא אותו לדרך.
היו"ר יריב לוין
מי בעד לאשר את הבקשה בפטור מקריאה ראשונה?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. נגד אין, נמנעים אין. לפיכך אושרה פה אחד בקשת הפטור.
תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים