ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/05/2012

דיון בבקשת הממשלה מיום 11/3/12 להציע לכנסת להכריז על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, לתקופה של שנה אחת.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים