ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/05/2012

צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
24
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
02/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
פרוטוקול מס' 690
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י' באייר התשע"ב (02 במאי 2012), שעה 9:30
סדר היום
צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ב-2012
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
אברהם מיכאלי
מוזמנים
רוני גמזו

- מנכ"ל משרד הבריאות

נאוה אשכנזי - עוזרת מנכ"ל, משרד הבריאות

חיים גבע הספיל - מנהל המחלקה קדום בריאות, משרד הבריאות

רותי ויינשטיין - מנהלת המ לחינוך וקידום בריאות, משרד הבריאות

אורית וסרמן - עוזרת ראשית ליועמ"ש, משרד החינוך

עירית ליבנה - המפקחת על תחום הבריאות, משרד החינוך

אילן שי - עוזר ראשי ליועמ"ש, משרד החינוך

איציק תומר - המשנה למנכ"לית, משרד החינוך

טלי שטיין - ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

מאיה גולדהבר - צוות דוברות אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה, אגודת הסטודנטים

ליאת פוקס - רכזת איכות הסביבה אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה, אגודת הסטודנטים

שי ברמן - מנכ"ל האיגוד, איגוד המסעדות בתי קפה וברים

עמית חג'בי - חבר ועד מנהל - ברים, איגוד המסעדות בתי קפה וברים

אור תומר טוקר - מנכ"ל, איגוד המסעדות בתי קפה וברים

אירית מנטש - מקדמת בריאות, האגודה למלחמה בסרטן

עדנה פלג-אולבסקי - דוברת ומנהלת מח' הסברה, האגודה למלחמה בסרטן

דורון רטר - רכז ועדת תעסוקה, המרכז לחיים עצמאיים

פיני קבלו - סמנכ"ל רווחה, המרכז לשלטון מקומי

עמנואל דניאלי - סטודנט למשפטים אגודת הסטודנטים אונ' חיפה

ג'קי כהן - סמנכ"ל חברת "אורוקה סיסטמס"

נועם פלד - מייסד הועד למלחמה בכפיית עישון

שרון צור - מנהלת מוצר חברת "פייזר"

דניאלה ברטשניידר - אזרח, עמותת אוויר נקי

ארי הדר - פעיל, עמותת אוויר נקי

ינאי כהן - חבר, עמותת אוויר נקי

רוני קום - יזם, ואקטיביסט, עמותת אוויר נקי

דני קרוליק - חבר, עמותת אוויר נקי

אלעד שפר - חבר עמותה, עמותת אוויר נקי

איילת שרוני - בטחוני, רשות שדות התעופה
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. הנושא – צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון – שינוי התוספת לחוק.
לפני שאתן למנכ"ל משרד הבריאות לומר את דברו אני אומר שאנחנו לקראת פיזורה של הכנסת. הצו הזה הונח לפני שידענו על כך. יחד עם זה, במחשבה שניה – אני נמצא בקואליציה. הממשלה עשתה כל כך הרבה, כל כך הרבה טוב, לדעתי, בקדנציה הזו. הדבר הכי טוב שהיא רוצה לעשות זה להעלות את תוחלת החיים והיא אומר- כל כך טוב לחיות פה, ואנשים נהנים לחיות פה, נעלה את תוחלת החיים ונמנע פגיעה מעישון פסיבי ונצמצם את אזורי העישון. וטוב שכך. אדוני, מנכ"ל משרד הבריאות, אם נעלה את תוחלת החיים יש לכך גם מגרעות, במירכאות. זה גורם לבעיות- המצב האקטוארי, קרנות הפנסיה, אבל יחד עם זאת אנחנו רוצים להעלות את תוחלת החיים ועם הבעיות נסתדר.
רוני גמזו
תודה, כבוד היושב ראש. הוועדה הזו לקחה על עצמה את נושא צמצום העישון במדינת ישראל כנושא מאד קריטי בדיונים שלה. כל שנה מגיע דוח שר הבריאות על העישון לדיוני הבעיה. צומת מאד חשובה בתהליכים הללו היה לפני שנתיים כישבנו כאן והוועדה, יחד עם הוועדה לביקורת המדינה, נתנה על הראש למשרד על כך שהוא לא קידם את הוועדה הציבורית שעסקה במניעת העישון ונזקיו. ואכן, לפני שנתיים, על פי בקשת הוועדה, המשרד הקים את הוועדה מחדש ותוך זמן קצר הביא מסקנות ויצר 3-4 תהליכי הסדרה מסיביים. אחד, בנושא של החוק שמגביל עוד יותר את הפרסום והשיווק של מוצרי טבק, חוק שיגיע לוועדת השרים תוך שבועיים, אני מניח - -
היו"ר חיים כץ
באיזה ארץ אתה חי? אני עובד במתכונת שהכנסת מסיימת את עבודתה ביום שלישי או רביעי בשבוע הבא. מתפזרת. אני אומר – במתכונת שהכנסת מתפזרת ביום שלישי בשבוע הבא, יום שלישי-רביעי. אם תבוא היום בערב תראה את הוועדה עובדת במקביל לישיבת המליאה כדי להספיק לסיים כמה דברים.
רוני גמזו
נושאי הסדרה נוספים נמצאים גם בוועדה הזו וגם בוועדת הכספים. בוועדה הזו, לאור המלצות הוועדה שעסקה במניעת עישון ונזקיו אנחנו מביאים את הצו שהוא בסמכות שר הבריאות, הצו שנותן אפשרות לשר הבריאות להרחיב את המקומות שבהם יש איסור על עישון – במקומות ציבוריים רבים מאד היום, במדינת ישראל, העישון הפסיבי הוא בעיה קשה מאד. אתה בוחר לסעוד במסעדה, ואתה מחליט לסעוד, בחלק החיצוני של המסעדה – כל החלק החיצוני של המסעדה לעתים הוא חלק מותר לעישון, ושם העישון הפסיבי לדוגמה הוא מאד מאד בעייתי. אתה מחכה לתור באוטובוס, מחכה ברציף הרכבת, מקומות ציבוריים לכל דבר ועניין, אתה חוטף עישון מכל מקום. וזה הצו שאנחנו מביאים כאן לאישור הוועדה לאחר חתימת שר הבריאות, ראש הממשלה. אנחנו מקווים גם שהצו יאושר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. המתכונת תהיה כזו – יש פה בטח איזה סעיפים שיש להם מתנגדים. יש פה סעיפים שכולם מסכימים להם, כמו כל דבר. אנחנו מתחילים להקריא. כל מה שכולם מסכימים – מצביעים. על מה שמתנגדים – נעזוב בצד.
אלעד שפר
אפשר להעיר הערות כלליות?
היו"ר חיים כץ
עוד לא התחלנו כלום. אין הערות כלליות. כל דבר לגופו של עניין. נעבור על כל סעיף. מה שכולם מסכימים – בסדר. מה שלא – שמים בצד. מישהו יגיד שהוא מתנגד, אז עוזבים את זה. נראה את רוח הדברים. בבקשה.
נועה בן שבת
אני קוראת: "צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ב-2012.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ג) לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אני מצווה לאמור:

שינוי התוספת

1. בתוספת לחוק – (1) בפרט 1, אחרי "לתיאטרון" יבוא "להופעות"; "
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערות?
אלעד שפר
כן.
היו"ר חיים כץ
בסדר. לא דנים. הלאה.
נועה בן שבת
"(2) בפרט 2, בסופו יבוא "לרבות באזור הכניסה או היציאה לבנין, בטווח של 10 מטר מהדלת".
היו"ר חיים כץ
זה נוגע ל-1.
נועה בן שבת
לא, לא. פרט 1 נוגע להופעות, לאולמות שמשמשים גם להופעות. בפרט 2 אנחנו מדברים על בתי חולים ומרפאות. שם מבקשים לאסור את העישון גם בטווח של 10 מ' מהדלת. להרחיק את המעשנים בעצם, מחוץ ל - -
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערות?
אלעד שפר
כן.
היו"ר חיים כץ
בסדר. כשיש לך יותר מדי הערות, לא תקבל הרבה. תחשוב מה חשוב לך באמת. תלמד ממני איך מנהלים משא ומתן. תבוא עם הרבה, לא תקבל כלום. תבוא עם משהו 1 או 2 שחשוב – אופרה אחרת.
נועה בן שבת
בפרט (3) – כאן, אדוני, רציתי לבקש להכניס גם תיקון לפרט (4). פשוט, מבחינת הנוסח יש שם התייחסות למה שמכונה היום "אזור עישון", ורציתי להציע שבמקום "...חוץ מהמקומות שהוקצו בידי הנהלת המקום שבהם יהיה העישון מותר, עם הכיתוב, יבוא: "...למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו". זה פשוט עניין של ניסוח, שיהיה תיאום בין הפרטים השונים.
היו"ר חיים כץ
איפה זה נכנס?
נועה בן שבת
בפרט (4). הוא מתייחס לאולם קריאה וחדר קריאה - - -
היו"ר חיים כץ
אבל עוד לא הגענו, אנחנו בפרט (3).
נועה בן שבת
נכון. אולי אחרי זה נחזור לזה.

"(3) במקום פרט 7 יבוא:

"7. אוטובוס וזוטובוס; בפרט זה, "אוטובוס" ו "זוטובוס" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה)";
היו"ר חיים כץ
למישהו יש הערות? אין.

אנחנו מצביעים על תקנה מספר 3. מי בעד, ירים את ידו? תודה, אושר.
נועה בן שבת
"(4) במקום פרט 8 יבוא: "8. מונית בעת שיש בה נוסעים; בפרט זה, "מונית" – כמשמעותה בתקנות התעבורה;".
היו"ר חיים כץ
יש למישהו התנגדות? יש לך התנגדות.
אלעד שפר
כן. בסעיף של האוטובוס - -
היו"ר חיים כץ
זה עבר כבר.
אלעד שפר
לגבי מונית – עדיין יש פה את הניסוח של "בעת שיש בה נוסעים". אני סבור שיש לבטל את זה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מקבלים את מה שאתה מבקש.
אלעד שפר
איך זה הגיוני ש - - -
היו"ר חיים כץ
אני בעל מונית, יושב בשבת בהפסקה ומעשן לי סיגריות באוטו שלי.
נועם פלד
האוטו שלך יישאר מזוהם למשך - - -
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אוקיי, אין מושלם. אם אתם רוצים מושלם – לא תקבלו. אני לא מעשן, לא עישנתי ואני לא נחשד כמעשן. יחד עם זה, יש עוד אנשים בסביבה. תפסת מרובה – לא תפסת.

אנחנו מצביעים על סעיף (4). מי בעד? תודה רבה, סעיף (4) אושר.
נועה בן שבת
(5) במקום פרט 9, שהיו בו כל מיני הגבלות על הרכבת, יבוא:

"9. רכבת";
היו"ר חיים כץ
מי בעד? תודה, סעיף (5) אושר.
נועה בן שבת
"(6) אחרי פרט 9 יבוא:

"9א. תחנת אוטובוס מקורה, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ותחנה מרכזית כהגדרתה בפוקדת התעבורה (נוסח חדש), למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום;

9ב. תחנת רכבת, לרבות רציף, למעט אזור שהוקצה לעישון בקצה הרציף וחדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום;

9ג. רכב המשמש להוראת נהיגה, כמשמעותו בתקנות התעבורה, בעת שיש בו תלמיד נהיגה".
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערות?
דורון רטר
יש לי, ברשותך, הערה קטנה. אני מהמרכז לחיים עצמאיים. אני מבקש אם אפשר לכלול כאן גם רכבת עירונית דוגמת הרכבת הקלה בירושלים.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו מקבלים את מה שאתה אומר. תוסיפי גם את הרכבת הקלה.
רוני גמזו
היא ב-9(א). יותר מתאים ל- 9(א).
היו"ר חיים כץ
בסדר. אנחנו נגדיר את זה בהגדרות. מי בעד? תודה, 9 על סעיפיו אושר.
נועה בן שבת
רק רציתי לשאול: יש כאן התייחסות לתחנת אוטובוס מקורה, לכל מיני תחנות, אבל אין התייחסות לבתי נתיבות, למרות שאני יודעת שהעישון, בפועל, אסור שם.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא הולכים לתקן עכשיו את כל העולם.
נועם פלד
אפשר לשנות את הניסוח ל "תחבורה ציבורית" באופן כללי, ולאו דווקא לסוג מסוים.
היו"ר חיים כץ
לא. תשמע לי. אם יהיה ניסוח רחב, לא תקבל את מה שאתה רוצה. לא תקבל. יהיו לך הרבה דיונים בבית המשפט, אבל תוצאה לא תהיה.
נועה בן שבת
צריך לזכור שככל שאתה יותר ספציפי אתה גם משיג יותר, כי יש לך הוראות שמאפשרות למנוע כניסה לרכב, וכל מיני הוראות ספציפיות.
אני ממשיכה:

"(7) בפרט 11, בסופו יבוא:

"הוראות פרט זה יחולו...." – אני מציעה להוסיף פה את המילה "גם" – ".. על אזור הנמצא מחוץ למבנה בית האוכל ומשמש אותו (להלן- אזור), למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל, אם הוקצה, ובלבד שאותו לק של האזור אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, וקיים לגביו אחד מאלה:

(1) שטחו אינו עולה על 15 מר; או
(2) שטחו רציף ואינו עולה על רבע של שטח הישיבה מחוץ למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור";
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הערות? כן. אם כן – לא נצביע. נמשיך בקריאה.
נועה בן שבת
"(8) בפרט 12, בסופו יבוא "לרבות בריכת שחייה";
היו"ר חיים כץ
יש הערות? אין. מי בעד? תודה, הסעיף אושר.
נועה בן שבת
"(9) אחרי פרט 12:
"12א. בריכת שחייה שאינה במבנה, לרבות החצר שלה";
היו"ר חיים כץ
יש הערות? אין. מי בעד? תודה, סעיף 9 אושר.
נועה בן שבת
"(10) בפרט 14, אחרי "להקלה" יבוא "לרבות חדר מדרגות ומעבר";
פה, אני חושבת שאולי כדאי להבהיר שבאותם מקומות שאנחנו מדברים עליהם, באותו פרט.
קריאה
הוא גם כללי. זה "במקום אחר המשמש לקהל".
נועה בן שבת
בגל זה אתה אוסר את כל המעברים - - -
היו"ר חיים כץ
"בפרט 14". מה זה פרט 14? בגן אירועים?
נועה בן שבת
לא, לא. פרט 14- "חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק, בבית דואר או בסוכנות דואר או במקום אחר המשמש לקהל, או חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון על ידי הנהלת המקום..." - - -
אירית מנטש
אני מה "אגודה למלחמה בסרטן". רצינו לשאול אם יש אפשרות להוסיף – גם פנינו בכתב בנושא, שחדרי מדרגות באזורים המשותפים בבתים פרטיים שאנשים גרים בהם יחד, שרבים מנצלים אותם והופכים אותם לחדר עישון פרטי - - בית משותף, מבנה מגורים שגרים בו שכנים תחת אותה קורת גג.
היו"ר חיים כץ
אין לנו עניין בעניין. אנחנו לא רואים שאנשים עושים את זה. אדם לא יוצא מביתו לעשן בחדר המדרגות.
אירית מנטש
אנחנו מקבלים המון פניות בנושא הזה של אנשים שעומדים חסרי אונים.
היו"ר חיים כץ
ויחד עם זה אנחנו לא מקבלים. אנחנו לא רוצים לסיים הכל ביום אחד. משאירים משהו שיהיה.

מי בעד סעיף 10? תודה, הסעיף אושר.
נועה בן שבת
סעיף 11.

"(11) במקום פרט 15 יבוא:
"15. מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, לאחר התייעצות עם העובדים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים; לעניין חוק זה, "מקום עבודה" – כל מקום בבניין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים ולרבות מקום כאמור שמי שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים בפסקאות (1) עד (5) שבסעיף 11".
היו"ר חיים כץ
יש הערות?
אירית מנטש
רצינו להוסיף שבנושא הזה ישנם חדרי עישון במקומות עבודה שיש בהם מיזוג אוויר מרכזי וכתוצא מכך יש יניקה של האוויר וזה עובר לחללים אחרים שבהם אסור לעשן ובעצם זה פוגע באנשים שאפילו לא נכנסים לחדר העישון. זה פשוט עובר. אז אם יש אפשרות לבטל חדרי עישון במקומות שיש מיזוג אוויר מרכזי.
נועה בן שבת
אבל יש פה הוראה שצריכים להיות סדרי אוורור תקינים.
רוני גמזו
מה שנאמר על ידי היועצת המשפטית של הוועדה זה שאם יש מצב כזה זו עבירה על החוק, כי סידורי האוורור לא מתאימים.
נועם פלד
אפשר לפחות להדגיש את זה, שיהיו סדרי אוורור נפרדים? תקינים ונפרדים?
רוני גמזו
המילה "תקינים או מתאימים" היא מספיק טובה. המילה "נפרדים" יכולה דווקא לא להביא אותנו למקום טוב. אני רוצה שהם יהיו תקינים.
נועם פלד
תקינים ונפרדים.
היו"ר חיים כץ
מה שאומר נועם פלד – שבכל חדר עישון כזה יהיה מזגן חיצוני נפרד. שהוא לא יהיה שייך למערכת. זו הערה לעתיד.

נצביע על סעיף 11. מי בעד? תודה, הסעיף אושר.
נועה בן שבת
"12. אחרי פרט 15 יבוא:
"15א. כל מקום במשרד ממשלתי".
היו"ר חיים כץ
יש התנגדויות? לא. מי בעד? תודה, אושר.
נועם פלד
אגב, ברגעים אלה אתם לא עומדים בדרישות החוק.
היו"ר חיים כץ
בסדר. זה הדבר היחידי שהכנסת לא עומדת בו בדרישות החוק?
נועה בן שבת
בדרישות החוק הקיים, או בדרישות החוק העתידיות?
נועם פלד
יש פה חדר עישון והוא פתוח כל הזמן.
היו"ר חיים כץ
סעיף 12 אושר.
קריאות
- - - -
נועה בן שבת
זה בעצם אומר שכל שטח המשרד הממשלתי, החצרים שלו, הכל - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו מבינים. מי שרוצה, במסגרת המטלות שנותנים לשרים, זה החלק הקטן. השר צריך לקחת את כל הרכוש שלו ולתת בנאמנות עיוורת. הוא רוצה להיות שר? שיידע שהוא נגמל מעישון.
נועה בן שבת
זה אומר שאין חדרי עישון במקומות עבודה. עובדי מדינה שאין להם - -
היו"ר חיים כץ
צאו החוצה.
נועה בן שבת
אבל זה מחוץ למשרד. זה לא לחצר הפנימית.
היו"ר חיים כץ
לא, לחצר החיצונית, לטבע. הם עובדים על כך קשה, אנחנו רוצים להגדיל להם את הפסקות.

תודה רבה, 12 אושר.
נועה בן שבת
"(13) בפרט 17 בסופו יבוא:
"הוראות פרט זה יחולו על אזור הנמצא מחוץ למבנה אולם השמחות..." אני רוצה להוסיף את המילים : "...ומשמש בו" – "...(להלן – אזור), למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ובלבד ששטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור, ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור";

רציתי להעיר על דרישת הסימון. דרישת הסימון מופיעה פה, היא הופיעה גם בחלק שקראנו ועדיין לא הוצבע. זו דרישה חדשה. הסימון הזה לא מופיע כרגע בחוק, סימון של אזורים לא מעשנים. השאלה – אנחנו מכניסים פה דרישה חדשה של סימון. רציתי לבקש ממשרד הבריאות להתייחס, אולי, לדרישה הזו של סימון של אותם חלקים בחצר, אותם חלקים בשטח אולם השמחות או גן האירועים שצריך לסמן אותם.
רוני גמזו
המחויבות היא בכך שברגע שיש לך אזור פתוח אתה המבנה לא מגודר. אין גידור גיאוגרפי, ולכן אתה צריך, כתוצאה מכך, לתת אינדיקציה ברורה. לכן החובה.
פיני קבלו
אני סמנכ"ל בשלטון המקומי. אנחנו באמת מברכים על החוק, כשלטון מקומי. ישבנו בוועדת הסמים ושם הוצגו גם שהנושא של הנרגילה הוא לא פחות מזיק והוא גם יוצר במקומות ציבוריים – וזה גם מכניס את הנוער לאווירה - היינו מבקשים להוסיף לא רק סיגריות אלא גם נרגילות.
היו"ר חיים כץ
אתה צודק, אבל זה לא נוגע לעניין הזה.
חיים גבע הספיל
החוק מתייחס למוצרי טבק כהגדרתם בחוק להגבלת הפרסומת והשיוק, וההגדרה של מוצרי טבק בחוק כוללת גם נרגילה. הנרגילה נמצאת.
שי ברמן
אני מנכ"ל אגוד המסעדות. לגבי הסימון שדיברת עליו אני רוצה להציע שהסימון יהיה במאפרות, סימון בחוץ.
רוני גמזו
בשום פנים ואופן.
שי ברמן
איך אתה יכול לסמן שטח שהוא חיצוני?
רוני גמזו
איך אתה תסמן? – תשים שלט, כמו שאתה יודע לשים שלטים.
שי ברמן
איך אתה יכול לשים שלט בחוץ?
רוני גמזו
פשוט מאד, תקבע אותו באדמה.
שי ברמן
והעיריה מסכימה? איך אתה יודע שהעיריה לא תיתן לי דוח, אחרי זה? אסור לי לשים שלט בחוץ.
נועה בן שבת
לא בחוץ, בתוך ה- -. הוא מדבר על האזור שנמצא - - -
שי ברמן
בתוך המסעדה אין לי בעיה, אבל יש שטח חיצוני.
נועה בן שבת
איך אתה שם שם כיסאות? איך אתה שם שולחנות?
שי ברמן
מותר לי לשים שם שולחנות וכיסאות. אסור לי לשים - -
היו"ר חיים כץ
ואז אתה תשים על השולחן שלט: אזור עישון אסור. לא תקבל דוח על כך. אם אתה שם שולחנות וכיסאות לא תקבל דוח. דרך אגב, אני הולך לים כל שבוע. אלה שזכו שם במכרז לשים את כסאות הנוח – יש שם גם שמשיות. אני הולך לחוף הרצליה. אלה שזכו במכרז זכו עד 8 מטר מהשמשיות ואני לא רואה אותם שהם עוצרים ב-2 מ' מהשמשיות. הם שמים את הכיסאות, הם עוד מעט נכנסים לתוך השמשיות. אז ימצאו גם מקום לשים את המקום של השלט.
נועה בן שבת
הצבת מאפרה גם אסורה לפי הוראות החוק.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להצבעה על הסעיף הזה. מי בעד? סעיף 13 אושר.
נועה בן שבת
"(14) בסופה יבוא:...." מוסיפים בו גם את גן האירועים, מקלט ציבורי ובית ספר:

"18. גן אירועים, ואזור הנמצא מחוץ למבנה (ללן – אזור), למשט חלק של האזור שהקוצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ובלבד ששטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור וכי שאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור;".

שים לב שהסימון הוא באזור של הלא מעשנים, לא באזור של המעשנים.
היו"ר חיים כץ
יש התנגדויות?
דורון רטר
יש לי רק שאלה, ברשותך: כשאתם מדברים על גן אירועים אתם מדברים גם על מסעדות ובתי קפה?
היו"ר חיים כץ
גן אירועים זה גן אירועים.
רוני גמזו
מסעדות ובתי קפה זה הסעיף של בתי אוכל.
היו"ר חיים כץ
זה גן אירועים. מי בעד? תודה, הסעיף הזה גם אושר.
נועה בן שבת
"19. מקלט ציבורי ומחסה ציבורי כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951".
נועם פלד
מה לגבי מקלטים בבניינים פרטיים?
היו"ר חיים כץ
היום בונים ממ"דים פרטיים. בממ"ד אתה רוצה שיעשנו?
רוני גמזו
אנחנו מדברים על ממ"ד בבית משותף . אני חושב שהסעיף גם כולל מקלט בבית משותף.
נועה בן שבת
אדוני, אני לא יודעת אם מקלט ציבורי הוא מקלט חיצוני. נראה לי שכן. אני יכולה לבדוק, אם אפשר יהיה לעשות הפסקה של כמה דקות.
היו"ר חיים כץ
ממש לא. יש לנו ישיבת מליאה. אז לא נצביע ונתקדם הלאה. תבדקי אחר כך.
נועה בן שבת
"(20) כל מקום בבנין של בית כנסת, כנסייה, חילווה או מסגד ובחצר שלו, למעט אזור נפרד בחצר שהוקצה לעישון, אם הוקצה, בידי הנהלת המקום, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה., ובלבד ששטחו רציף ואינו עולה על רבע מהחצר וכי שאר החצר שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור;"
היו"ר חיים כץ
יש התנגדויות? אין. תודה, הסעיף אושר.
פיני קבלו
תוסיף כל אלה מבתי המדרש.
קריאה
מקוואות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מוסיפים שום דבר. אנשים השקיעו פה עבודה, ועשו כאן חשיבה. וצריך – אמרתי לכם - - -
שי ברמן
בשביל מה קראתם לנו? אם אתה אומר שעשו פה עבודה ועשו פה חשיבה. תצביעו וזהו.
היו"ר חיים כץ
סלח לי אדוני. נכון.
שי ברמן
זה לא אמור להיות ככה.
נועה בן שבת
"21. כל מקום בבנין של מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) ובחצר שלו, למעט אזור נפרד בחצר שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ששטחו רציף ואינו עולה על רבע מהחצר וכי שאר החצר שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור;"
איציק תומר
אני משנה למנכ"לית משרד החינוך. אנחנו מדברים פה בשם החברה למתנ"סים, ויש לנו הערה על החצר עצמה. אין לנו הסתייגות לגבי המבנה עצמו בל החצר – זה בלתי אפשרי ליישום.
היו"ר חיים כץ
למה?
איציק תומר
כי במקומות רבים החצר ממש לא מוגדרת, ומקומות רבים – הכניסה היא מהרחוב. אתה לא יכול לתחום את הרחוב, ולהגיד שבמדרכה עצמה לא מעשנים. יש בעיה עם מה שנקרא חצר של מתנ"ס. אין לי בעיה עם המבנה עצמו אלא רק עם החצר.
נועם פלד
הבעיה היא רק באכיפה.
רוני גמזו
ברשותך, אני אענה - לכל מבנה ציבורי, גם למתנ"ס, יש הגדרה מאד ברורה מה היא החצר. זה נמצא בתכנית של המתנ"ס, מה הוא החצר. כמו שלכל בית ספר יש את החצר שלו.
איציק תומר
לא מדויק.
רוני גמזו
זה מדויק. זה לאחר בדיקה שלנו. ללכת ולטשטש את זה - -
איציק תומר
אני אומר לך, לאחר בדיקה עם מנכ"ל החברה למתנ"סים, ואני חושב שהוא קצת יותר בקיא ומיומן במתנ"סים שנמצאים ברחבי מדינת ישראל, אני אומר לך שהדברים שלך אולי ראויים לבדיקה נוספת כי זה לא מדויק. הוא אומר במפורש: רבותיי, לא בכל מתנ"ס אני יכול להגדיר במדויק מה היא חצר המתנ"ס.
רוני גמזו
יכול להיות שהוא לא יכול להגדיר מבחינת איפה הם מסתובבים, אבל יש הגדרה פורמלית. לכל מבנה בישראל יש את החצר שלו. זו הגדרה פורמלית, של הרשות המקומית. זו הגדרה בתב"ע. יש הגדרה פורמלית מה היא החצר. זה שהם מסתובבים במקום אחר, זה לא החצר של המתנ"ס, זה המקום שבו הם נעים ומסתובבים, אבל יש הגדרה ברורה מה החצר של המתנ"ס. שם האיסור יהיה. מעבר לחצר של המתנ"ס הם יכולים לעשן.
איציק תומר
אני מבקש בעניין הזה - - -
היו"ר חיים כץ
אני מקבל את דעתך, ואחר כך משרד הבריאות יוכל לתקן מה שהוא רוצה.
נועה בן שבת
אז זה יהיה רק - ,כל מקום של בניין מרכז תרבות נוער וספורט, מתנ"ס.
היו"ר חיים כץ
תוסיפי מבנים של תנועות נוער.
נועה בן שבת
משאירים רק את "כל מקום בבניין של מרכז תרבות נוער וספורט – מתנ"ס". מורידים את כל ההתייחסות לחצר.
רוני גמזו
בכל החצר יהיה מותר לעשן? אם אני רוצה לצאת החוצה מהמתנ"ס, בכל מקום יסתובבו לי אנשים מעשנים? שיגדירו אזור. אם יוגדר אזור שבו הם רוצים בחוץ לעשן - -
היו"ר חיים כץ
תרשמי: "אלא אם יוגדר אזור מסומן שבו אסור לעשן".
נועה בן שבת
בתוך החצר. זאת אומרת שאנחנו כן אוסרים על החצר - - -
היו"ר חיים כץ
באזור מוגדר בחצר אסור לעשן.
איציק תומר
אלא אם הוגדר. אם לא הוגדר – אז אין בעיה.
קריאות
- - -
קריאה
אם לא הוגדר אז יהיה מותר לעשן בהכל?
קריאה
לא, אז אסור בכלל.
קריאות
- - -
רוני גמזו
צריך להגדיר אזור למעשנים, בחצר.

משרד החינוך, יש לכם אחריות כלפי הילדים האלה.
היו"ר חיים כץ
אדוני, מנכ"ל משרד הבריאות. זה שאתה הולך לחנך את משרד החינוך – אנחנו כבר מגיעים לתפקיד חדש.
רוני גמזו
לא, לא. אני לא מחנך אף אחד.
איציק תומר
אני שוב אומר: יש פה בעיה - -
קריאה
אולי – ברדיוס של 10 מ'.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע מה זה רדיוס של 10 מ' או 8 מ'. צריך לסמן גבולות. מאחר והקטע הזה – אני גם לא רוצה לגמור את כל העבודה של משרד הבריאות. שימשיכו לעשות. שיגדירו את המבנים ובחצר, עד שלא יגדירו מה זה חצר או אזורי חצר – מותר לעשן.
נועם פלד
מדובר פה על הגדרה, במידה ומגדירים.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. ומקבלים את דעתו של משרד החינוך.
שי ברמן
הרעיון בתיקון הזה לגבי המתנ"סים – אין לנו בעיה עם עישון במבנים. בדרך כלל אין עישון במבנה. הבעיה שלנו היא הסביבה שבה - -
היו"ר חיים כץ
אין לך בעיה במה שקיבלתם. אין עישון במבנה. אז אין לך בעיה שיעשנו. אתה רוצה להפוך, שיעשנו רק במבנה?
שי ברמן
לא, להפך.
היו"ר חיים כץ
אז למה אתה אומר שאין לך בעיה?

אוקיי. אנחנו מקבלים את מה שהוא אמר, ועד שלא יוגדרו מה זה "חצר" - -
נועה בן שבת
ואנחנו מוסיפים גם מבנים שמשמשים תנועות נוער.
רוני קום
אני פעיל בנושא הוצאת העישון מהמרחב הציבורי. אני רוצה להציע שברירת המחדל לא תהיה שלא יוכלו לעשן כל עוד לא ימצאו מה זו "חצר".
היו"ר חיים כץ
שמענו את זה, אמרו את זה. מאה אחוז.

אנחנו מצביעים על הנוסח כשהוצאנו את הקטע של החצר, עד שיגדירו.
נועה בן שבת
אנחנו אומרים שהנוסח יהיה: "כל מקום ובניין של מרכז תרבות, נוער וספורט (מתנ"ס) ומבנים המשמשים תנועות נוער".
היו"ר חיים כץ
מי בעד? מי נגד. תודה רבה. ראינו, נציג המסעדות, שהיה כדאי לבוא.
נועה בן שבת
"22. אצטדיון או אמפיתיאטרון למעט אזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד ששטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה ושאר מקומות הישיבה..." – אני חושבת שזה צריך להיות: "שאר האזורים" – ".. שמורים ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור"/
כאן מבקשים לאסור את העישון גם במקומות פתוחים בעצם, לא מקורים, שמשמשים לריכוז גדול של קהל – אצטדיונים, כדורגל, אמפיתיאטרון להופעות פתוחות. בעצם מאפשרים להשאיר רבע ממקומות הישיבה - - -
היו"ר חיים כץ
איך רבע? ימכרו כרטיסים למעשנים בלבד?
קריאות
- - -
נועה בן שבת
בעצם, יש פה - -באצטדיונים, במקומות הפתוחים, פתוחים ומאווררים. זה לא בניין. יש פה ריכוז של אנשים, זה מאוורר, ו השאלה איך אנחנו מקצים רבע מהאזור - -
רוני גמזו
בהחלט הפתרון הוא לעשות יציע, יציע מעשנים.
היו"ר חיים כץ
ואיפה נמקם אותו? בצד המזרחי של האצטדיון, או בצד המערבי?
רוני גמזו
לא חשוב.
היו"ר חיים כץ
אל תגיד לי לא חשוב. מכל יציע רואים אחרת.
רוני גמזו
אותם אנשים שמעשנים, לאורך כל החקיקה אנחנו באמת מגבילים את התנועה שלהם.
היו"ר חיים כץ
עזוב את הסעיף הזה. נעבור ל- 23.
נועה בן שבת
"23. כל מקום בבית אבות או דיור מוגן, למעט בחדר מגורים, ובלבד שאינו גר בו מי שאינו מעשן, ולמעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום'.
היו"ר חיים כץ
אתה רואה שזה עונה לך? אמרו שמיזוג אוויר מעביר את העשן.

יש הסתייגויות? תודה, סעיף 23 אושר.

חוזרים להתחלה. סעיף 1 ו-2.
אלעד שפר
מה לגבי איסור עישון על הבמה, בהצגות תיאטרון? יש על זה תביעה, וזה מגיע לבית המשפט העליון כבר.
היו"ר חיים כץ
לא מקבלים.
קריאות
- - -
רוני גמזו
אתה עושה נזק, כי זה נרשם בפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מקבלים את מה שאמרת. הגזמתם.
אלעד שפר
אנשים מתלוננים.
היו"ר חיים כץ
אתה מכיר משהו במדינה שנעשה ולא התלוננו? גם אם ניתן לאנשים את כל הטוב שבעולם, יבואו למקום הכי טוב וימצאו שבפינה של השניצל שהם לא רצו לאכול אותו, הוא קצת קשה, הם יתלוננו. יש אנשים שנוסעים לחול וכבר חושבים איזו תלונה להגיש כשהם חוזרים. שיתלוננו.

היתה פעם מפלגה שקראו לה "שינוי". הם רצו לחסל את החרדים. הלכו על הקטע של החרדים ו – וואלה, הם הצליחו. 15 מנדטים, וכל החרדים בחוץ. הם סגרו את הבעיה. מה קרה בכנסת הבאה אחרי זה? לא היתה בעיה. לא יכלו לתקוף את החרדים, הם היו בחוץ. נפתור את כל הבעיות – נסגור לך את העמותה שלך.
אלעד שפר
אני מעדיף לסגור את העמותה ושתיפתר בעיית העישון.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיף 1. מי בעד סעיף 1? תודה רבה, סעיף 1 אושר.
אנחנו עוברים לסעיף 2.
נועה בן שבת
אנחנו מדברים פה על בתי חולים ומרפאות ואיסור העישון יוצא החוצה מהבניין. הוא אומר – "לרבות באזור הכניסה או היציאה לבנין, בטווח של 10 מטר מהדלת".
היו"ר חיים כץ
יש הערות?
אלעד שפר
הבעיה קיימת בכל המקומות הציבוריים.
היו"ר חיים כץ
הבנו. אנחנו מצביעים על סעיף 2. מי בעד, ירים את ידו? סעיף 2 אושר.

חוזרים לסעיף 7.
נועה בן שבת
דיברנו על אזור שנמצא מחוץ לבית האוכל ומשמש אותו למעט החלק מתוך האזור שהוקצה לעישון, והוא לא מקורה, ושטחו לא עולה על 15 מ', והשטח שלו רציף, ולא עולה על רבע משטח הישיבה, ושאר השטח, שלא מעשנים בו, מסומן שהעישון בו אסור.
היו"ר חיים כץ
ומה היתה הבעיה?
נועם פלד
מעולם לא פגשתי מעשן שאוהב שמעשנים עליו בזמן שהוא אוכל. מעשן. אני לא מדבר על אנשים שלא מעשנים. מעשנים עצמם לא אוהבים שמעשנים להם כשהם אוכלים. אני לא מבין את הטעם בכלל בהקצאת אזורי עישון במסעדות – בחוץ, בפנים, לא משנה איפה. אין טעם. כשמעשן רוצה ללכת לשירותים, הוא יוצא אל השירותים, הוא לא עושה את זה ליד השולחן. באותה מידה הוא יכול לצאת החוצה לעשן מחוץ למסעדה, מחוץ לשטח - -
שי ברמן
לגבי הסעיף הזה – אנחנו, במסעדות שלנו, מותר לנו לעשות חדרי עישון בתוך המסעדה בשטח של רבע מהמסעדה. בפועל הדבר הזה לא קורה. כלומר, יש מעט מאד מסעדות שטכנית או קונספטואלית יכולים לעשות את הדבר הזה, ולכן כמעט אין חדרי עישון במסעדות, זה משהו שלא קיים. אני די בעד העניין הזה. אנחנו לא חושבים שצריך לעשן בתוך מסעדה. זה אפילו טוב לנו בתור מסעדנים שלא מעשנים בתוך מסעדה. מסעדה אמור להיות מקום נקי ואסתטי, ועישון בתוך מסעדה נראה לי לא לעניין. לגבי החוץ – אני ממש לא מבין את זה. אני גם לא מבין איך אפשר להתייחס לתוך האולם ומחוץ לאולם באותו מטבע. כלומר, אפשר לעשות רבע משטח המסעדה –בתוך האולם מותר לעשות חדר עישון, ומותר גם רבע מחוץ למסעדה. מה, השטח בחוץ והשטח בחוץ והשטח בפנים – הנזק הוא אותו נזק? לא, זה לא נכון. הנזק בחוץ הוא פחות.
לכן, מה שאנחנו מציעים זה שני דברים. קודם כל – שהשטח בחוץ יהיה חצי מהשטח, ולא רבע. דבר שני, שהנושא הזה שרשום פה, האוויר הפתוח, שהנושא של הסככה או שמשיה לא יהווה איזה נושא של קירוי, כלומר, זה לא נשמע לי ריאלי. אנחנו חיים במזרח התיכון, שמש, חם. אם אני שם שמשיה על המסעדה כי חם לאנשים אז הם לא יכולים לעשן שם? זה לא נשמע ריאלי. לכן, הכנו פה נייר מסודר לגבי תיקון של הסעיף הזה, ואני, ברשותך, אם אני יכול להקריא אותו.
היו"ר חיים כץ
בשביל מה לקרוא?
שי ברמן
אני רוצה להציע נוסח שיהיה מקובל על כולם. אני פשוט עשיתי את העבודה, אבל אתם לא חייבים להקשיב.
היו"ר חיים כץ
בסדר, תקרא.
שי ברמן
"הוראות פרט זה יחולו על אזור בית האוכל באוויר הפתוח למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל, אם הוקצה, ובלבד שקיים לגביו אחד מאלה: שטחו אינו עולה על 15 מ' או – שטחו רציף ואינו עולה על חצי של שטח הישיבה באוויר הפתוח והוא מסומן כמוקצה למעשנים על ידי הצבת מאפרות על גבי השולחנות בהם העישון מותר, ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור".
היו"ר חיים כץ
אני התכוננתי ללכת לקראתך ולצמצם את השטח של ה-15 מ'. אתה אמרת לי – אני חי עם ה- 15 מ'. לא תמיד צריך להקריא. לחשוב. אתה צריך לשבת פה, לשמוע את התנהלות הדיון ולהגיד- אני רוצה במסעדה, בחוץ, אשפה יותר קטנה, אני רוצה חצי מהשטח. ואמרת – 15 מ'.
שי ברמן
לא - -
היו"ר חיים כץ
זה מה שהקראת לי. אמרו לי – מה שכתוב- זוכרים.
שי ברמן
מה שקראתי זה 15 מ' או חצי מהשטח.
היו"ר חיים כץ
ברגע שאמרת 15 מ', אז אתה מסכים עם 15 מ'.
רוני גמזו
אני אסביר את עניין הרבע. אוכלוסיית המעשנים במדינת ישראל, באחוז הגבוה ביותר אנחנו מדברים על 25%. אנחנו פחות מזה. כלומר, אני צריך לתת ל-75% מהאנשים, אלה שלא מעשנים, את האזור הפנוי להם. הם צריכים את השטח שלהם, אני צריך להגן עליהם.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע מה זה סטטיסטיקה. 25% יושבים בחוץ. כל ה-25%. בסטטיסטיקה – אני לא רוצה להגיד לך על טביעה בממוצעים של בריכה. 9 נשים בחדר. אתה גניקולוג, אני אעבור לעולם הגניקולוגיה. 9 נשים בחדר. 1 בחודש התשיעי, ו- 9 בתולות. בממוצע, כולם בחודש הראשון. זה ממוצע. 25% מעשנים, חלק לא מעשנים.
רוני גמזו
אבל בדרך הזו, ברגע שאתה נותן יותר מ-25% אתה מאלץ אנשים שלא מעשנים להיות באזור של מעשנים, או ללכת הביתה מהמסעדה.
קריאות
- - -
היו"ר חיים כץ
המסעדה רוצה לקוחות. היא באה לתת שירות, בשביל להתפרנס. אם היא תדע שאנשים לא נכנסים למסעדה בגלל עישון, הם לבד יסגרו את העישון.
רוני גמזו
אנשים נכנסים למסעדות, בסופו של דבר, כי אין להם ברירה. הם רוצים את המסעדה, רוצים את המקום, הם נמצאים שם. לעתים הם כבר התחילו בארוחה, ואז בא מישהו, מתיישב לידו ומתחיל לעשן. לא נעים להם להעיר.
דורון רטר
אני רוצה, ברשותך, להציע משהו.
היו"ר חיים כץ
לא, אל תציע.
שי ברמן
- - -
רוני גמזו
לא הגיוני לשים חצי. אין דבר כזה בעולם.
שי ברמן
פרופ' גמזו, זה לא חצי.
רוני גמזו
אתה רוצה לבטל את אזור העישון בפנים, בחוק? אתה רוצה?
שי ברמן
אני לא רוצה לבטל אני אומר לך שאין לי בעיה עם זה שלא יעשנו. אני אפילו בעד. זה לא חצי, זה לא רבע. זה לא נכון. כי אין אזורי עישון במסעדה, בפועל.
היו"ר חיים כץ
אז אין לך בעיה. אם אין לך אזור עישון במסעדה, אין לך בעיה. אם זה חצי, או שלם - -
שי ברמן
לא, תן לי חצי בחוץ.
היו"ר חיים כץ
קיבלת 15 מ' בחוץ. מה שביקשת.
דורון רטר
אני יכול להציע לבקש משהו? שבכניסה למסעדות ובתי קפה שיהיה אסור לעשן.
היו"ר חיים כץ
דיברנו על זה. דיברנו על הכניסות. אסור לעשן.
דורון רטר
בבתי חולים אסור, אבל גם במסעדות. ועוד משהו – אם כבר דיברו על האזורים הפתוחים, אז שבאזורים הפתוחים שמותר לעשן וגם באזור הסגור - אני מציע שזה יהיה נפרד לגמרי מהאזור ש - - -
שי ברמן
בוא אני אציע עוד פשרה, היות ואני רואה שפרופ' גמזו מקשה עליך - -
היו"ר חיים כץ
פרופ' גמזו לא מקשה עלי. מה שמקשה עלי זה העישון.
שי ברמן
בסדר. גם אני, בתור מעשן לשעבר. אני מבין. בואו לקראת המסעדנות ולקראת המעסיק השני בגודלו במשק, אל תהרסו לנו את העסק ולפחות תבטלו את הנושא של הסככה.
נועם פלד
מעשנים ימשיכו לפקוד את המסעדות גם אם תבטל לחלוטין את - -
שי ברמן
לא. מעשן לא ייכנס למסעדה כשהוא יודע שהוא לא יכול לעשן בה. את זה אני אומר לך בתור מסעדן. הוא לא נכנס למסעדה שהוא לא יכול לעשן בה.
חיים גבע הספיל
אבל זה יחול על כל המסעדות. לא תהיה לו אופציה של מסעדת מעשנים.
שי ברמן
אז הם יצאו פחות למסעדות.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר על "לרבות בסככה, וכיוצא בזה".?
שי ברמן
כן.
היו"ר חיים כץ
ביטלנו את זה.
חיים גבע הספיל
הכוונה במבנה מקורה קבוע, לא בשמשיה. יש אזורים חיצוניים עם קירוי קבוע.
היו"ר חיים כץ
אנחנו משאירים את הסעיף כמו שהוא, ו "לרבות בסככה וכיוצא בזה" – נמחק. מי בעד? הסעיף אושר.
אנחנו חוזרים לסעיף 19.
נועה בן שבת
לפי חוק ההתגוננות האזרחית מקלט ציבורי הוא מקלט שלא נועד לבית מסוים או למפעל מסוים, זאת אומרת – אנחנו מדברים על מקומות שנמצאים בחוץ. השאלה מה קורה עם המקלט בבית המגורים.
היו"ר חיים כץ
אני לא נכנס לזה. פה, זה מה שמדובר - -
מי בעד סעיף 19? תודה, הסעיף אושר.

נעבור לסעיף 22.
אירית מנטש
אצטדיון זה מקום שפוקדים אותו הרבה מאד צעירים שהם הרבה יותר רגישים לנזקי עישון כפוי ואני לא יודעת כמה אנשים יצא להם להיות באצטדיון כשמישהו בכיסא ליד, מותר לו, פשוט, לעשן ישר עליו, זה נראה לי משהו שישמח הרבה מאד אנשים.
היו"ר חיים כץ
ויעציב – כמה אנשים?
אירית מנטש
אבל מי שבא לראות משחק , יכול שעתיים לוותר על החוויה ולחכות אחרי המשחק, ולעשן, או, אם זה כל כך קשה לו - לכת לשבת ביציע שיוקצה למעשנים.
רוני קום
לגבי ההערה שלך מקודם, אתה אמרת שבצדדים שונים של האצטדיון רואים שונה. זה משהו שהמעשן צריך לבחור – או שהוא רואה טוב, או שהוא רואה קצת פחות טוב ומעשן.
נועם פלד
מעשן שצריך ללכת לשירותים באמצע ההופעה – בתיאטרון, באצטדיון – יוצא החוצה. אין שום סיבה שאם הוא נורא יצטרך את הסיגריה שלו – הוא יצא החוצה לעשן.
היו"ר חיים כץ
אתה צודק. מתי בפעם האחרונה היית במשחק כדורגל? אם אתה יוצא לשירותים, אתה עומד – אני לא רוצה להגיד לך כמה זמן, עד שאתה מגיע.
נועם פלד
אדרבא, בשביל העישון אין תור, זה אפילו יותר קל.
היו"ר חיים כץ
אדוני, מנכ"ל המשרד. אנחנו לא הולכים לקראתך בעניין הזה של האצטדיונים.
רוני גמזו
באמפיתיאטרונים אין לך את העניין של היציעים.
היו"ר חיים כץ
בפארק הירקון – זה אמפי?
נועם פלד
הופכים אותו לאמפי לפעמים.
היו"ר חיים כץ
תשמע, לא יכול להיות שיהיו לך כל כך הרבה הצלחות ביום אחד.
נועם פלד
החוק נועד לשרת את הציבור, לא לשרת אדם.
היו"ר חיים כץ
סליחה. יש גם ציבור מעשנים במדינת ישראל, וגם אותם אנחנו צריכים לשרת.
נועם פלד
וגם הם רוצים להיגמל.
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אדוני.
נועם פלד
החוק הזה מגן גם עליהם.
היו"ר חיים כץ
באלימות לא תגיע לשום מקום. לא תכפה פה את דעתך על אף אחד. נתתי לך לדבר, התפרצת, דיברת. מה שרצית. בכוח לא תשיג כלום.
נועם פלד
אני מתנצל על ההפרעה. פשוט קיבלתי את הרושם שמדובר פה בעניין אישי בין אנשים ש - -
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הסעיף הזה לא אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
נועה בן שבת
דבר נוסף - תחילתו של צו זה – 30 יום מפרסומו ברשומות.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00>

קוד המקור של הנתונים