ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/04/2012

צו מס קניה (פטור) (תיקון), התשע"ב-2012 (טבק, גיל הפטור על יבוא טבק ואלכוהול, קביעת אחידות במעמד הנכנסים לישראל), צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (ייבוא טבק ע"י תושב חוזר), צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 27 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (מיסוי מוצרי טבק שונים)

פרוטוקול

 
PAGE
30
ועדת הכספים
30/04/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1066>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, א' באייר התשע"ב (30 באפריל 2012), שעה 10:55
סדר היום
<1. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 24 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (ייבוא טבק ע"י תושב חוזר)>
<2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (מיסוי מוצרי טבק שונים)>
<3. צו מס קניה (פטור) (תיקון), התשע"ב-2012 (טבק, גיל הפטור על יבוא טבק ואלכוהול, קביעת אחידות במעמד הנכנסים לישראל)>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
רוחמה אברהם-בלילא

זאב אלקין

אבישי ברוורמן

יצחק וקנין

שי חרמש

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

ליה שמטוב

שכיב מוראד שנאן
שלמה (מוץ) מטלון
מוזמנים
>
אייל אפשטיין - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

מנחם הסה - עוזר ראשי ליועמ"ש רשות המסים, משרד האוצר

ערן יעקב - סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה רשות המסים, משרד האוצר

חיים גבע הספיל - מנהל המחלקה, משרד הבריאות

הרצל בן יהושוע - מנהל אגף תקציבים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יעקב גנות - מנכ"ל רשות שדות התעופה, רשות שדות התעופה

יורם שפירא - סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי, רשות שדות התעופה

אליעזר פרום - רמ"ט מנכ"ל, רשות שדות התעופה

מירי זיו - מנכ"ל, אגודה למלחמה בסרטן

אירית מנטש - מקדמת בריאות, האגודה למלחמה בסרטן

אברהם בן חור - מנכ"ל, ג'יימס ריצ'רדסון-דיוטי פרי

גרי סטוק - יו"ר, ג'יימס ריצ'רדסון-דיוטי פרי

דוד בועז - יועץ כלכלי של חברת ג'יימס ריצ'רדסון

מהאר דאניאל - מנהל מהאר דאניאל ייבוא ושיווק

רמזי מוסלם - מנהל שיווק מהאר דניאל ייבוא ושיווק

אלעד שפר - חבר עמותה

מוטי איילון - יועץ משפטי משרד שקל ושות', עורכי דין
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 24 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (ייבוא טבק ע"י תושב חוזר)>
<צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 25 והוראת שעה), התשע"ב - 2012 (מיסוי מוצרי טבק שונים)>
<צו מס קניה (פטור) (תיקון), התשע"ב-2012 (טבק, גיל הפטור על יבוא טבק ואלכוהול, קביעת אחידות במעמד הנכנסים לישראל)>
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה בנושא שינויים במס על הטבק ומוצריו וצו מס קנייה – סך הכול שלושה צווים. התחלנו דיון, אנחנו ממשיכים את הדיון עכשיו. היתה דרישה של הממשלה להעלות את הצווים הללו בעקבות דיונים שהתקיימו על הכנסות המדינה בעקבות הוצאות שהיו לפני מספר חודשים. הצווים הללו היו חלק מההכנסות שהמדינה רוצה לקבל.

יש כאן מישהו מהכנסות המדינה? לא. מישהו ממשרד הבריאות? בבקשה.
חיים גבע הספיל
מדובר על צווים שמוצאים לבקשת משרד הבריאות כחלק מיישום תוכנית ממשלתית לצמצום העישון ונזקיו, תוכנית שהתקבלה בממשלה במאי 2011. התוכנית הזאת כללה פרק של מיסוי לגבי מוצרי טבק ואלכוהול לסוגיו. בהתאם להחלטת הממשלה, פרק המיסוי עבר לבחינה של משרד אוצר.
אני רוצה לומר שהנושא של מיסוי מוצרי טבק הוא אחד הכלים היעילים ביותר לצמצום העישון ונזקיו. הפרק הזה נכתב על בסיס המלצות - - -
שכיב מוראד שנאן
אף אחד לא הפסיק לעשן כתוצאה מהעלאת המס.
מירי רגב
אף אחת לא התחילה להניק כתוצאה מזה שהחלטתם להעלות מחיר כזה או אחר של המטרנה. אני מצפה שמשרד הבריאות קודם כול יוריד את מחיר המטרנה - - -
היו"ר משה גפני
מירי, את תקבלי רשות דיבור, אם תבקשי. אבל קודם תאפשרי לו להציג את זה.
חיים גבע הספיל
הפרק הזה של המיסוי נכתב על בסיס המלצות של ארגון הבריאות העולמי, עם ניסיון מצטבר מכל העולם. יש כמויות המחקרים שבדקו את זה במדינות שונות והוכיחו את זה, ומבחינה מדעית אין ספק לגבי היעילות של זה. זה מוגדר האמצעי היעיל ביותר לצמצום העישון.

מערכת הבריאות בכלל זה משאב, וככל שאנחנו מתקדמים בגיל של האוכלוסייה ובכלל המשאב הזה הולך ומצטמצם. עם התקציבים, חייבים גם לעסוק בצד ההיצע וגם בצד הביקוש וצמצום העישון לסוגיו הוא הדרך היעילה ביותר, בשילוב דרכים נוספות - אנחנו מקדמים חקיקה גם בהיבטים אחרים, של רגולציה לתעשייה - - -
רוחמה אברהם-בלילא
אל תגדיר את זה כדרך היעילה ביותר. אתה יכול לומר שזו אחת הדרכים, אבל לא הדרך היעילה ביותר.
חיים גבע הספיל
בשילוב אמצעים נוספים, זה מוגדר כצעד היעיל ביותר.
היו"ר משה גפני
למה את אומרת לו לא להגיד? הוא אומר את מה שהוא רוצה.
רוחמה אברהם-בלילא
כי זה לא נכון.
היו"ר משה גפני
זה לא נכון? אז תגידי: זה לא נכון.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה צודק.
היו"ר משה גפני
בבקשה, תגיד כל מה שאתה רוצה להגיד.
חיים גבע הספיל
כמו שאמרתי, פרק המיסוי, למרות שהוא אמצעי בריאותי ראשון במעלה, נתון בידיה אוצר - היה נכון אולי שהוא יהיה בידי משרד הבריאות והיה אפשר לראות הישגים הרבה יותר טובים במאבק בעישון. בכל אופן, מדובר שם על כמה מרכיבים שונים, על אחד מהם אני בכלל לא מבין איפה יש מקום להתווכח, וזה העלאת גיל הפטור בייבוא מגיל 17 ל-18. היום אסור למכור מוצרי טבק ואלכוהול למי שהוא מתחת לגיל 18 - - -
מירי רגב
בזה אנחנו אתך, על זה אין ויכוח. זה הדבר היחיד שאנחנו אתך.
שי חרמש
על זה היתה גם הסכמה בדיון הקודם.
חיים גבע הספיל
בסדר, זה עניין אחד.
שכיב מוראד שנאן
מירי, בתנאי שזה מופרד מהמחירים.
מירי רגב
זה לא קשור למחירים. יש כאן שלושה דברים.
יצחק וקנין
נושא הגיל תמיד היה בצווים, למיטב זכרוני. אתם לא מחדשים בזה שום דבר.
חיים גבע הספיל
היה גיל 17 ואנחנו רוצים להעלות לגיל 18.
יצחק וקנין
זה בגלל החקיקה.
מירי רגב
אני לא חושבת שיש פה מישהו שמתנגד להעלות מגיל 17 לגיל 18.
חיים גבע הספיל
בסדר, זה עניין אחד. עניין נוסף הוא עניין הנרגילה. אני מתייחס בהפרדה לנושאים השונים, למרות שזה מכלול. היום בגילאי 16, חצי מבני הנוער הבנים ויותר מרבע מבנות בכיתה י' ומטה מעשנים בעישון נרגילה – התנסו בעישון נרגילה או מעשנים נרגילה, תלוי איזו שאלה בדיוק שואלים - אבל עישון נרגילה בקרב בני נוער זו בעיה מאוד קשה. צריך להבין, נרגילה זה יותר חמור מסיגריות. אולי אין לזה את האפקט הממכר מבחינת התנהגות העישון – אף אחד לא מתמכר להחלפת מים או הדלקת גחלים בנרגילה - אבל בעישון נרגילה, ואלה מחקרים שנעשו בעולם וגם בארץ, בבית-החולים "רמב"ם" ממש לאחרונה, עישון של חצי שעה כמות הניקוטין, שהוא הסם הממכר, שנספגת בריאות ועושה את אפקט ההתמכרות, זה שווה ערך לעשר סיגריות בבת אחת. רוב המעשנים, יותר מחצי מהמעשנים, מעשנים עשר סיגריות במשך יום שלם. זה חצי חפיסה וזה עישון של יום שלם כמעט. בנרגילה סופגים את הכמות הזו בחצי שעה, ואצל בני נוער שמעשנים הספיגה היא פי שבעה יותר גדולה מאשר מבוגר.
משה (מוץ) מטלון
שואפים את הנרגילה לריאות?
חיים גבע הספיל
בוודאי, לריאות. ובנוסף, מבחינת כמות החומרים המסרטנים והרעילים - אנחנו מדברים פה על גחלים שמכילים חומרי בעירה, טבק שמיוצר בכל מיני תהליכים ובדרך כלל זה מיובא מירדן ומצרים ושם אין בקרה על תעשיית הטבק. לפחות פה יש מהנדסים, משהו בתעשיית הטבק - - -
קריאה
>לבן

מאיפה אתה יודע? בדקת את זה?
היו"ר משה גפני
רבותי, עם כל הכבוד. הוא, לפחות אין לו אינטרס. הוא משרד ממשלתי, צריך לאפשר לו להגיד את הדברים.
קריאה
> לבן

אבל הוא אומר דברים שהם לא נכונים.
היו"ר משה גפני
לא, לא. הוא יגיד מה שהוא רוצה ואף אחד לא יפריע לו. כמו שאתם, תבקשו רשות דיבור ותקבלו, אף אחד לא יפריע לכם. אבל לכם יש אינטרס, לו אין אינטרס.
חיים גבע הספיל
אני, כמובן, אני לא טוען שמוצר אחד יותר טוב או יותר בטוח מהמוצר השני, אבל לפחות לגבי סיגריות יש לנו מעקב תכולה. יש מדינות שמחייבות פרסום של הדברים האלה, אנחנו מתכוונים לחייב בחקיקה פרסום מרכיבים. לפחות לגבי סיגריות יש מפעלים, יש מעקב והכול ידוע. לגבי טבק נרגילה, זה איזשהו נעלם, לפחות מבחינתנו. מבחינת החקיקה, זה דורש תיקון נוסף.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה להעיר הערה. נקבת יפה בכל הסיבות, אבל חלק מכל הסוגיה הזאת זה חינוך הציבור, חינוך הנוער. איפה ההשתתפות של משרד הבריאות בכל מה שקשור להסברה וחינוך?
חיים גבע הספיל
לגבי פעילות עם משרד החינוך בכל הנושא של מניעת עישון – זה מתקיים, והרבה, כולל תקציבים שמוקצים ממשרד הבריאות ומועברים למשרד החינוך לטובת פעילויות הסברה. בסופו של דבר, למשרד הבריאות עם כל הגודל שלו, אין לו את המשאב של מורים או מדריכים.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה אתם מעבירים לטובת פעילות הסברה?
חיים גבע הספיל
יש גם את התוכנית הלאומית של ההשמנה – הפעילות הגופנית – והנושא של העישון. לכולם יחד יש תוכנית ממשלתית, שהתקציב הכולל שלה לשנים הקרובות הוא באזור 170 ומשהו מיליון שקלים, וזה משולב עם משרד הספורט, משרד החינוך ומשרד הבריאות. אני אישית יושב עם היחידה למניעת שימוש באלכוהול, סמים וטבק ואנחנו מפתחים יחד תוכניות, אנחנו מממנים חלק מהתוכניות האלה. אבל זה עניין שהוא תחת אחריות משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי, לגבי החינוך.
שכיב מוראד שנאן
יש 170 מיליון שקל, שאף אחד לא יודע לאן זה הולך.
חיים גבע הספיל
לא רק לנושא הזה. זה לתוכנית הלאומית - - -
שכיב מוראד שנאן
איך הכסף הזה מתבזבז? למי זה הולך?
חיים גבע הספיל
יש תוכנית שכוללת: השמנה, עידוד של פעילות גופנית ומניעת עישון. התקציב הזה מנוצל. אני לא אחראי לדבר על שאר המרכיבים של התוכנית, אני רק אומר שבנושא העישון שיתוף הפעולה - - -
היו"ר משה גפני
ה-170 מיליון שקלים ששואל עליהם חבר הכנסת שכיב, האם הכסף הזה יוצא למשהו? אולי ניקח מזה 20 מיליון לגריטה. הכסף הזה יוצא לחינוך?
חיים גבע הספיל
הוא ייצא, בין השאר, גם לחינוך. חינוך זה לא האמצעי היעיל ביותר לצמצום העישון, ואת זה אנחנו יודעים מהעולם. בארצות-הברית השקיעו - - -
מירי רגב
לא קוטפים פרחי בר - זה היה רק חינוך.
ציון פיניאן
אני מבין שהטבק מורכב מ-33% טבק נקי -67% חומרים אחרים. למה שלא תעלה רק את המס רק על ה-33%?
חיים גבע הספיל
הטבק של הנרגילה זה חומר אחד.
ציון פיניאן
אבל הוא מורכב מ-33% טבק עצמו.
חיים גבע הספיל
זה מכלול, זה מוצר אחד. העובדה היא שהיום טבק נרגילה - - -
שכיב מוראד שנאן
מי הספק הגדול ביותר של טבק במדינת ישראל?
חיים גבע הספיל
לגבי נרגילה - נרגילה זה מזיק יותר מאשר טבק. זה פתח להתנסות אחר כך גם בסמים והתנהגויות סיכון אחרות. יש מחקרים על הארץ, על הקשר הברור. לכן המיסוי של נרגילה חייב לעלות, וחייב לעלות כמה שיותר. עושים את זה גם במדינות ערב מסביבנו ובכל מקום בעולם שמתמודדים עם הנושא של הנרגילה. המחיר הוא הצעד הראשון, במקביל לכל שאר הדברים של חינוך - - -
היו"ר משה גפני
אבל הגענו להסכמה על הנרגילות, לא? לא היתה הסכמה בישיבה הקודמת?
חיים גבע הספיל
היתה הצעת פשרה – במקום להעלות בבת אחת פי חמישה, להעלות את זה במספר מדרגות במשך שלוש שנים.
היו"ר משה גפני
היתה הסכמה עם רשות המסים.
חיים גבע הספיל
אני מקווה, אני לא יודע. הצו לא אושר עדיין. הכוונה היא להגיע מ-50 שקלים לקילו - - -
שכיב מוראד שנאן
יש גם התנגדות וגם כוונה לרביזיה.
היו"ר משה גפני
לא, אין כוונה לרביזיה בגלל שאם תהיה התנגדות בוועדה אז לא צריך רביזיה. רביזיה על ההתנגדות – הבנתי.
חיים גבע הספיל
היתה כוונה להעלות את זה מ-50 שקלים היום ל-280 שקלים, כמו הסיגריות, ולפרוש את זה על שלוש שנים, כך שזה יהיה 125 בשלב המיידי והעלאות קטנות לאורך השנים עד שנגיע לאותה רמה של מיסוי על סיגריות.
לגבי הנושא של הדיוטי פרי – כעיקרון, ההמלצה הברורה של האמנה הבין-לאומית, שעדיין לא מיושמת בכל העולם אבל יש מדינות שכבר מיישמות אותה, היא שאין שום סיבה והיגיון שמדינה תסבסד צריכת סיגריות.
יעקב גנות
לדעתך.
חיים גבע הספיל
זה על דעת ארגון הבריאות העולמי. אני מדבר על עיקרון.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת: אם היית מנכ"ל משרד הבריאות, מה היה עכשיו?
יעקב גנות
הייתי מחליף כובע.
חיים גבע הספיל
יש מדינות, למשל סינגפור ומקומות אחרים, שהן לא מוכרות סיגריות בדיוטי פרי. למה המדינה נותנת פטור ממס על סיגריות? סיגריות זה מוצר הצריכה היחידי שאם אתה משתמש לפי ההוראות שלו בדיוק, הוא יהרוג חצי מהמשתמשים בו בטווח כזה או אחר של זמן.
משה (מוץ) מטלון
למה רק בדיוטי פרי?
חיים גבע הספיל
איפה יש עוד פטור ממס על סיגריות?
משה (מוץ) מטלון
תאסור מכירת סיגריות וזהו.
חיים גבע הספיל
זה עניין אחר. בסדר.
יצחק וקנין
הבעיה שלי היא לא הדיוטי פרי, הבעיה שלי היא הפסקת חוזים באמצע. זו ההתנהלות הגרועה ביותר שיכולה להיות.
מירי רגב
מופקרת.
חיים גבע הספיל
אין פה עניין של הפסקת חוזה, יש פה עניין של צמצום הפטור מייבוא.
מירי רגב
תוך כדי המשחק אתה משנה את כללי המשחק.
חיים גבע הספיל
מדובר על החלטת ממשלה מ-2009 שלא אושרה עד היום, ועכשיו אנחנו באים לנסות לאשר אותה שוב.
ציון פיניאן
תחכה עד 2013.
יצחק וקנין
יש לך הסכם, יש לך חוזה.
חיים גבע הספיל
אף אחד לא נוגע בהסכם ובחוזה.
יצחק וקנין
ייגמר החוזה, תעשה מה שאתה רוצה. מצדי שלא יהיה כלום.
חיים גבע הספיל
מה תגיד על דלק? מה תגיד על כל מוצר שאתה משנה את רמת המיסוי שלו?
משה (מוץ) מטלון
מה זאת אומרת אתה לא נוגע בהסכם? באופן ישיר ועקיף אתה נוגע.
חיים גבע הספיל
עדיין לא אסרנו על אף אחד למכור סיגריות בדיוטי, למרות שזה יהיה נכון שזה יגיע מתישהו. אנחנו מדברים על פטור ממס. המדינה לא צריכה לסבסד - - -
היו"ר משה גפני
מוץ, אני רוצה שתדע. ניהלתי משא ומתן עם האוצר. יש החלטת ממשלה, יש שם חמישה שרים מישראל ביתנו שהצביעו בעד החלטת הממשלה. החלטת הממשלה אמרה להעלות את המס על הנרגילה וכל מה שנלווה לעניין הזה - להעלות את הגיל, להוריד בדיוטי פרי לחפיסה אחת. נדמה לי שלא היתה לה התנגדות.
רוחמה אברהם-בלילא
סליחה, אבל גם לתקציב כולם מציגים את ההצגה, ובאים לוועדות חברי הכנסת אחר כך ומוציאים את הערמונים מהאש.
חמד עמאר
מה קשור לישראל ביתנו. תגיד את כל השרים שהצביעו.
היו"ר משה גפני
בסדר, בגלל שמוץ דיבר. אני יכול להגיד את זה גם על שרי הליכוד וגם על שרי ש"ס.
משה (מוץ) מטלון
אף אחד לא הצביע בעד שינוי הסכם.
היו"ר משה גפני
אני לא חושד בשרים שכאשר הם הצביעו הם לא ידעו שיש הסכם על הדיוטי פרי עד 2014. אני לא חושד בהם. ראיתי כמה החלטות של הממשלה, שאחרי זה שאלתי את השרים והם לא כל כך ידעו לענות לי, אבל סביר להניח שהם יודעים מה הם מצביעים.
עכשיו בא איש משרד הבריאות, ואני לא אסכים שלא תאפשרו לו לדבר. האיש מייצג את משרד הבריאות.
רוחמה אברהם-בלילא
הוא גם העלה טיעונים חשובים מאוד.
היו"ר משה גפני
הוא לא צריך להתעסק בהסכם שיש לדיוטי פרי או לחברת ריצ'רדסון עד 2014. הוא מציג את הנתונים מבחינת משרד הבריאות. הוועדה שהיתה על נזקי העישון, אלה היו חלק ממסקנותיה.
שי חרמש
על הנזק מהעישון אין מחלוקת. האם זה הפתרון? זה עניין אחר.
היו"ר משה גפני
לכן החלטת הממשלה מוצגת על-ידו מנקודת ראותו של משרד הבריאות. תיכף נשמע גם את משרד האוצר, אבל תאפשרו לו להשלים את זה. לפחות שנדע על מה הוועדה מצביעה נגד.
חיים גבע הספיל
אגיד משהו מעבר לזה, על הנושא של מכירת סיגריות בדיוטי פרי. היום כל אחד יכול לקנות סיגריות איפה שהוא רוצה. הדיוטי פרי זו אפשרות כי זה מוזל והמדינה מסבסדת את רכישת הסיגריות, שאחרי זה עולות למדינה - הטיפול הוא בארץ, צריכת הסיגריות היא בארץ, כמעט כל הסיגריות – 99.9% מהן - נשמרות במחסני הדיוטי פרי לצריכה בארץ, רק הכסף הולך לג'יימס ריצ'רדסון. אם אנחנו נפסיק למכור סיגריות בדיוטי פרי בכלל ואנשים יקנו את זה בארץ, אז יש לנו 13,000 קמעונאים, תעשיית הסיגריות, גם המקומית, לא בהכרח - - -
רוחמה אברהם-בלילא
אני מציעה לך שתישאר במתווה של הבריאות. אל תעשה חישובים.
שי חרמש
ואתה בעד עידוד התעשייה? אתה בעד עידוד ייצור הסיגריות בארץ?
חיים גבע הספיל
אני בעד התעשייה המקומית. אני רק אומר שאתם - - -
היו"ר משה גפני
מה יש לכם? מה קרה פה? מה ההתרגשות הזאת? אני מבקש ממך לא להתרגש ממה שאנשים צועקים. תאמר את דבריך.
חיים גבע הספיל
מעבר לזה, כשאנחנו מוכרים סיגריות בדיוטי פרי, אלה סיגריות שלא נמכרות בתוך הארץ. אנחנו לא רוצים שימכרו סיגריות, אבל אם מוכרים וזה עדיין חוקי, לפחות שהתעשייה של המכירה תהיה בתוך הארץ ולא בנמל היציאה לחו"ל. יש לנו את כל הקמעונאים, גם את יבואני הסיגריות ואת יצרני הסיגריות בארץ. מה שמוכרים בדיוטי פרי זו לא אותה חברה שמוכרת סיגריות בארץ, זה יבואן אחר. לדיוטי פרי יש הסכמים עם חברות - - -
שי חרמש
כל מי שנוסע יודע להביא את זה גם מפיומיצ'ינו, אם הוא כבר בגבול.
יעקב גנות
יש לי הרגשה שהאדון הזה מייצג את יצרני הטבק בארץ.
היו"ר משה גפני
יעקב, יעקב - - -
יעקב גנות
סליחה, אני מתנצל.
היו"ר משה גפני
בבקשה, תשלים את דבריך.
חיים גבע הספיל
זה לגבי הנושא של הדיוטי פרי. אנחנו מדברים פה בסך הכול על צמצום של 50% בפטור הקיים. הוא צריך להיות אפס, אני מקווה שנגיע לזה מהר, אבל לפחות את הצמצום הזה. גם אם זה היה עולה כסף לצמצם, עדיין זו מדיניות בריאות שנכון לעשות אותה. המסר בפטור לרכישת סיגריות זה מסר מאוד שגוי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. ערן, בבקשה. אני מתחיל להריח שיש פה התנגדות של החברים לגבי הצווים, אולי תשכנע אותם. אני עומד בסיכום – אני אצביע בעד. אבל לפי מה שעושה לי פה רושם, אני חושב שאהיה היחיד.
ערן יעקב
אנחנו לדעתי בדיון שני באותו נושא.
היו"ר משה גפני
בישיבה הקודמת היה מדובר שתשבו עם משרד התחבורה, עם הדיוטי פרי. אני מבין שאתמול ישבתם ולא הגעתם להסכמה. אולי תציג בפני הוועדה את הדברים.
ערן יעקב
ראשית, אנחנו מדברים על שלושה צווים, ששניים מתוכם עסקינן בעניין החנות הפטורה ממכס, קרי דיוטי פרי, ששם מדובר על החלטת ממשלה שנמצאת מ-2009. היא מדברת על הקטנת הכמות המותרת בייבוא למדינת ישראל משני פאקטים לפאקט אחד – זו הפחתה מ-400 סיגריות ל-200 סיגריות - כאשר זו המגמה העולמית. מעבר לכך שזה מה שקורה מסביב לנו, חשבנו והממשלה בהחלטתה שיש מקום - - -
היו"ר משה גפני
אגב, בממשלה כל השרים הצביעו פה אחד?
ערן יעקב
לא יודע.
ציון פיניאן
השאלה היא כמה מהשרים מעשנים...
ערן יעקב
משמעותה לבוא ולהגיד אמירה מאוד ברורה: אחת, אין סיבה שבעולם של מס גבוה על סיגריות, גם בישראל וגם במדינות אחרות בעולם, להגיד שיש אפיק שבו אפשר לרכוש סיגריות פטורות לחלוטין. המשמעות היא שאנחנו רוצים, באמצעות המס, להקטין את צריכת הסיגריות מתוך הבנה והשקפה, מעבר לפן הפיסקלי - ואין להתעלם מכך שמדובר פה גם בפן פיסקלי לא מבוטל - שיש פה מוצר שיוצר נזק למשתמש, נזק לסובב אותו.
מירי רגב
את זה כבר שמענו, לא נחזור. זה שנציג האוצר איחר לא אומר שצריכים לשמוע שוב. תתעסק נקודתית בנושא האוצר. מישהו מחדש לנו שהסיגריות זו בעיה?
היו"ר משה גפני
תתמצת, ערן. בבקשה.
ערן יעקב
אלי משהו שאחדש, אני לא יודע עד כמה הוא ידוע לוועדה - היתה ועדה ציבורית בראשות משרד הבריאות, שקבעה דברים מאוד ברורים.
היו"ר משה גפני
כן, הוא דיבר על זה.
ערן יעקב
אוקיי. יש את ארגון הבריאות העולמי. בסדר, אפשר להיות חריגים, אפשר לאפשר - - -
מירי רגב
היתה גם איזו ועדת טרכטנברג שקבעה דברים ברורים, לא? פשוט חשבתי שחלק מהוועדות מאמצים וחלק לא, אז אמרתי: ואללה, איזה יופי זה.
היו"ר משה גפני
תני לו להסביר. מה אמרת על הוועדות?
מירי רגב
שאני שמחה שהאוצר מאמץ את החלטות הוועדות. יש איזו ועדת טרכטנברג, שדיברה על דיור מוזל, על דירות בשכר דירה, על פיקוח על שכר דירה ולא כל כך ראיתי שזה מיושם. אבל זה יפה שבנושא מיסוי הסיגריות הם מאמצים. זה פשוט מדהים הדבר הזה.
שכיב מוראד שנאן
את יודעת למה – כי זה לא מוסיף כסף לקופת משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
היות שאני עכשיו בפריימריס, אז אני לא מגיב על מה שאמרת על הוועדה ההיא.
ערן יעקב
אז אולי אגיד משהו על זה ואעבור לנושאים הבאים, שלגביהם כן היו הסכמות. אציין שגם בוועדה הקודמת זה נאמר על-ידינו, שמעבר לפן הפיסקלי – ואני מצטער אם אני חוזר על עצמי, אני אומר רק את הנקודה הזאת - מדובר בהטבה שפועלת לסוג מסוים של אוכלוסייה בלבד. אלה עובדות. הצגנו גרף שהראה בצורה מאוד ברורה שחלק גדול מהמעשנים נמצאים באוכלוסיות החלשות. יש נתונים, אפשר לראות אותם, הם מפורסמים.
רוחמה אברהם-בלילא
כמה מהם נוסעים לחוץ לארץ?
ערן יעקב
מעט מאוד מהם נהנים מההטבה הזאת. כלומר, ההטבה הזאת היא רגרסיבית. יש מי שאמר פה: לעולם הטבות הן רגרסיביות. זה עדיין לא משנה את העובדה שהנהנה היחידי מהפטור הזה הוא הנוסע והנוסע, מן הסתם – ואני חושב שאת זה אפשר לראות, הנתונים הם פתוחים, יש סקר הוצאות משפחה, יש עובדות שאפשר להראות - - -
שי חרמש
אם הוא לא יקנה את זה בנתב"ג איפה הוא יקנה את זה?
יעקב גנות
יקנה בחוץ לארץ ויבריח אותם בתוך המזוודה, מפני שאין אף אחד - - -
שי חרמש
לא, ערן יעמוד בשער ויבדוק את המזוודות.
ערן יעקב
לעניין ההברחות – אז גם אפשר להעלים מס, אפשר לא לשלם. אפשר לעשות הרבה דברים - אפשר גם להדפיס חשבוניות פיקטיביות. יש המון דרכים יצירתיות.
שכיב מוראד שנאן
היום מותר לקנות שניים בדיוטי פרי, כמה קונים האנשים?
ערן יעקב
זה שחנויות הדיוטי פרי – יש חקיקה מאוד ברורה - - -
שכיב מוראד שנאן
כמה אנשים עוברים ביציאה עם החפיסות שהם קונים? על מה אתה מדבר? איפה אתה חי?
משה (מוץ) מטלון
אני רוצה לשאול שאלה. נגיד שאתה צודק בכל מה שאמרת - יש לך הסכם, ההסכם הזה מסתיים ב-2014. תחיל את מה שאתה רוצה על המכרז הבא, נוכל לקבל. עכשיו אתה לא יכול להפר הסכמים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ציון פיניאן, בבקשה.
ציון פיניאן
תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני רואה שכל המפלגות הן נגד. לפני שעה הודיע לי גם יושב ראש הקואליציה, זאב אלקין, שגם הוא נגד וביקש שנצביע נגד. לכן יש שתי אופציות.
רוחמה אברהם-בלילא
גם בוועדה יושב ראש הקואליציה אמר שדעתו אינה - - -
ציון פיניאן
אופציה אחת היא לקיים הצבעה ולהפיל את זה. האופציה השניה היא לתת לצדדים לשבת יחד. הם ישבו אתמול, אבל האוצר בא עם עמדה אחת שלא ניתנת לשינוי, עמדה בצורה ומבוצרת, של כזה ראה וקדש, והוא לא עשה כזה ראה וחדש. לכן אפשר לתת להם לשבת יחד עד שייצא עשן לבן כדי להחליט. אי-אפשר לשבור הסכמים שקיימים עד 2014, כי אני מבין שזה כרוך בעשרות מיליוני שקלים. אם נדחה את זה, אז אפשר להגיד "חבל על דאבדין", זה לא הכי טוב ולא הכי נעים. אבל אפשר לתת להם דחייה, לשבת יחד ובינתיים שלא יהיה כלום.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת רוחמה אברהם, בבקשה. אחריה – חבר הכנסת שכיב שנאן.
רוחמה אברהם-בלילא
כל מה שנאמר כאן בנושא הבריאות, כמובן שאני מחזקת את זה, רק אני לא בטוחה שהצעד הזה הוא המהלך הכי צודק והכי נכון. זה יכול להיות אולי צעד קטן.

ערן, אני רוצה לשאול כמה שאלות במונחים תקציביים. זו לא הפעם הראשונה שאתם כאן, בוועדת הכספים, ויעיד יושב ראש הוועדה. כאשר באים עם מהלכים לשינויים, לא תמיד ניתנת לנו התמונה הרוחבית. למשל, עלתה סוגיית ההסכם עם ג'יימס ריצ'רדסון - אף אחד לא דיבר אתי בעניין הזה, אני מודה. אני אומרת את זה גם לפרוטוקול. אני רוצה לדעת, למשל, מה תהיה עלות הפרת ההסכם הזה. אני יודעת שצעד כזה, העלות שלו נמדדת בין 60 ל-70 מיליון שקלים. כאשר אני מסתכלת על רשות שדות התעופה, אני יודעת לומר שיש לה כמה פרויקטים בדרך, כמו הקמת שדה התעופה בתמנע. איך כל המהלך הזה יפגע בזה? הסוגיה של מסלול ההמראות; הסוגיה של התביעה נגד רשות התעופה בהיבט של רשם מועצות עם הרעש; שדרוג נושא הבטיחות, שהוא אחד הנושאים הכי קריטיים, כל שכן בסיכון האזורי שאנחנו נמצאים בו.

מעבר לסוגיה הזו, אדוני היושב ראש, מדובר בצעד שתהיה לו השלכה ישירה על העובדים ברשות שדות התעופה. אנחנו מדברים פה על כ-3,200 עובדים, שיצטרכו לשלם במהלך הזה. תשכנע אותי שהסוגיה של קיצוץ תקציבי של 60–70 מיליון שקלים לא יפגע בכל רשות שדות התעופה אל מול כל הפרויקטים שלהם. על זה אני רוצה תשובה, ערן.
היו"ר משה גפני
שאלות ענייניות, מאה אחוז. חבר הכנסת שנאן, בבקשה.
שכיב מוראד שנאן
למען הגילוי הנאות, אני רוצה להתחיל בזה שאני מעשן. בלי קשר לזה, אני מכבד את כל החוקים ואני בעד שמירת החוקים, אבל נמאס שהמעשנים הפכו להיות שק חבטות במדינה. ערן, אתה יכול להגיד לי כמה פעמים העליתם את מחיר הסיגריות בשנים האחרונות ומה החלק של משרד האוצר במסים שהתווספו כתוצאה מזה? זה דבר ראשון.

דבר שני, אני מתנגד לכל הצווים, פרט לדבר אחד שהוא העלאת גיל רכישת הנרגילה מ-17 ל-18 שנים. זה בסדר גמור, אבל רק שתדע לך שכל העלאות המחירים וביטול הסבסוד בדיוטי פרי עוד לא גרמו לאף אחד להפסיק לעשן. המעשנים מפסיקים לעשן מסיבות אחרות, ואני מקווה שגם לי תהיה את ההזדמנות להפסיק לעשן. אבל שלא תחשוב שהטיעון זה, שבשיטה הזאת אנחנו גורמים לאנשים להפסיק לעשן, נכון. אתה עושה בזה רק דבר אחד - מכניס את היד שלך יותר עמוק לכיס של אותם מעשנים ופוגע בהם פעם אחר פעם. תאמין לי, אני שומע את האנשים - אתה אומר שזו קבוצה מיוחדת וייחודית באוכלוסייה – זו לא קבוצה קטנה, לצערי הרב, אבל גם הקבוצה הזו לא צריכה להיות שק החבטות שלך כל הזמן.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת שי חרמש, בבקשה. אחריו – חברת הכנסת מירי רגב.
שי חרמש
גפני, קודם כול, אני רוצה למחות. אני אומר לך, ערן, זו זילות של ועדת הכספים. לא באת עם שום דבר חדש. הדיון היה אותו דבר לפני ארבעה חודשים - אתם אמרתם את שלכם, אנחנו אמרנו את שלנו, חזרתם חזרה עם אותו סיפור.
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה שיעשו? אבל אני קובע את סדר היום, מה אתה רוצה ממנו?
שי חרמש
אז אני מבקש סליחה.
היו"ר משה גפני
אז תבקש ממנו סליחה. תתקוף אותי.
שי חרמש
עכשיו לרצינות - ההטבה הזאת, ערן, היא הטבה רגרסיבית. אין ויכוח. אבל יש לזה חלופה, הוא קונה את זה בפיומיצ'ינו בדרך חזרה. השאלה היחידה היא האם אתה רוצה בפיומיצ'ינו או בנתב"ג. אם אין ברירה והאיש הזה ממילא קונה, שיקנה פה, שריצ'רדסון ימכור, שרשות שדות התעופה תקבל תגמולים, שהכסף יחזור חזרה למדינה. אתה לא יוצר פה מצב שאתה ממדר שוק ואומר: לא יקנו פה אז ילכו יקנו בסופרמרקט. לא. לא יקנו בנתב"ג אז יקנו באירופה. אז אם ממילא קונים, אם ממילא נוסעים וההטבה הזאת ממילא קיימת גם פה וגם שם, לא יעמוד אף פקיד מכס במסלול הירוק ויפתח תיק יד בשביל למצוא פאקט סיגריות. עוד לא הגענו לדברים הרבה יותר מורכבים מזה. אם אין לך מנגנון לראות איך הפאקט חוזר חזרה, ובסך הכול היום זה להחליף גרביים בגרביים ובמקום שייקנו פה יקנו שם, אז אתה יודע מה? תן שייקנו פה, תן שזה יהיה רגרסיבי. איך אומרים? מפירורי שולחנו של המלך, משהו עוד ייפול מתחת לשולחן גם לרשות שדות התעופה.
אני לא יודע בקשר למה שרוחמה אמרה פה רגע בנושא המשפטי. אני לא יודע איפה הדברים עומדים, אם אפשר לבטל או אי-אפשר לבטל. אני לא עוסק בזה. אני רק אומר שלא ייצא מזה דבר. שני פאקטים יחזרו ארצה, או שהשניים ייצאו מנתב"ג או שאחד מנתב"ג ואחד מאירופה. לא הרווחת כלום. בענייני בריאות, למען הגילוי הנאות, אני לא מעשן ואין לי כוונה לעשן.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חברת הכנסת מירי רגב, בבקשה. אחריה – חבר הכנסת מוץ מטלון.
מירי רגב
קודם כול, אני מסכימה עם הדברים של שי חרמש. אין כאן ויכוח בכלל עם משרד הבריאות, הטענות של משרד הבריאות הן טענות נכונות. הלוואי שיעשו את זה לגבי המיסוי של המוצרים לתינוקות, שהמחיר שלהם כל כך גבוה, ותינוק הוא הרי לקוח שבוי. לא נדבר על זה, כך שאני לא מתווכחת אתך בכלל. הוא לדעתי לא שחקן סביב השולחן. ברורות לחלוטין הסכנות של עישון סיגריות, כמו שתיית אלכוהול אבל הרי לא נשנה פה את מה שאנשים שותים או מעשנים, כל עוד זה במסגרת החוק. הוויכוח פה הוא על שינוי כללים תוך כדי משחק, שהאוצר אשף בזה. כשנוח לו – הוא משנה את הכללים; כשלא נוח לו – הוא לא משנה את הכללים; כשנוח לו – הוא מאמץ החלטות של ועדות; כשלא נוח לו – הוא לא מאמץ החלטות של ועדות. אנחנו, ככנסת, לא יכולים לתת שום יד לשינוי כללים תוך כדי המשחק. בסוף, מאחורי הדבר הזה יש אנשים, שיש להם פרנסה, שהם נערכים לשנה מסוימת, לשנתיים מסוימות על הכנסות והוצאות ולא יכול להיות שפתאום עכשיו משנים להם את הכללים. אז קודם כול, לא משנים כללים תוך כדי משחק.

דבר שני, סלח לי חברי ציון פיניאן, אני חושבת שלא נכון שישבו וידברו עכשיו. שישבו וידברו, אבל צריך לקבל החלטה שאין שום שינוי כרגע, ולקראת 2014, כשצריך לשנות את הדברים, נקיים דיון. אבל אם נשלח אותם לקיים דיון עכשיו, הם יבואו תוך חודש ואנחנו מכירים איך שר עובד כשהוא רוצה.
רוחמה אברהם-בלילא
מירי, לא משנים כללים תוך כדי משחק, אבל למה שיניתם את התקציב הדו-שנתי?
מירי רגב
עזבי כרגע, רוחמה. את רוצה לדבר על מדיניות?
רוחמה אברהם-בלילא
סתם, הערת שוליים.
מירי רגב
עזבי עכשיו. כולנו יודעים את הבעיות שעשו קדימה ועשו הליכוד, וכולנו יודעים שנמשיך להיות בשלטון. אנחנו לא מדברים כרגע על זה.
לכן אני אומרת
בואו נסגור את העניין, נקיים הצבעה ונפיל את זה או שנקבל החלטה שעד 2014 לא מדברים על סוגיית מיסוי הסיגריות בדיוטי פרי. כשצריך יהיה לפתוח את הנושא הזה מחדש נשב לדיונים ונחליט מה עושים.
שכיב מוראד שנאן
נעלה את זה משתי חפיסות - - -
מירי רגב
לא, אני לא רוצה להעלות ולא רוצה להוריד. אם פותחים את הנושא הזה בואו נפתח עוד הרבה נושאים אחרים, שאנחנו צריכים להתעסק, כולל מחירי המים שהם בלתי שפויים והמרוויח העיקרי פה זה האוצר. אז בואו נשים את הדברים ונדבר על הדברים האמיתיים.
היו"ר משה גפני
תודה. מוץ מטלון, בבקשה.
משה (מוץ) מטלון
אני חושב שחייבת ליפול פה הכרעה והחלטה. אי-אפשר למשוך את העניין הזה. אני חושב שמפה צריך לצאת עם דברים מאוד ברורים. לא תעבירו את הצווים היום, השאלה היא אם אתם רוצים שנקבל פה החלטה נגד החלטת הממשלה או שאתם רוצים שהדיון הזה יידחה ויתקיים ב-2014 לקראת מכרז חדש. אלה שתי האפשרויות שאני רואה, גפני. אני חושב שאתה צריך לקבל הכרעה בעניין הזה היום, לא לקיים. למרות שאמרת שאתה מכבד את מה שאתה מכבד נראה לי שתהיה במיעוט, ואם אתה לא רוצה להיות במיעוט תקבל החלטה, ללא הצבעה, שהדיון הבא יתקיים לקראת 2014, לקראת גיבוש המכרז הבא.
שי חרמש
נאחל לכולנו להיות ב-2014 פה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת וקנין, בבקשה.
יצחק וקנין
הטיעון של הבריאות הוא טיעון שצריך לתפוס כל הזמן בכל מקרה, בכל מקום. אם זה היה נוגד את הכנסות המדינה הם היו מורידים אתכם מראש, שלא הייתם מגיעים לפה אפילו. לכן, להשתמש בזה כטיעון – זה לא טיעון, ואני לא מעשן.

פעם שניה, מאחר שאני רואה שבשום פנים ואופן הצו הזה לא הולך לעבור, וכבר היה דיון קודם בנושא הזה, דעתי שצריך לסיים את הדיון בכל מקרה מאחר שהצדדים ישבו והיו דיונים ביניהם.
היו"ר משה גפני
לא היו דיונים. היה דיון אתמול ב-2:00 לפי בקשתי, וזה היה דיון קצר.
יצחק וקנין
זה לא הדיון הראשון, אני אומר לך את זה באחריות. אני יכול להגיד שערן ישב אתי לפני הפגרה, דיבר אתי וישבו אתם גם לפני הפגרה.
לכן אני מציע הצעה, שלדעתי אם היא תעבור פה היא תפתור את הבעיה, תוריד את זה מסדר היום וכל אחד ילך להתארגן לקראת מה שהוא צריך. אני גם ראיתי למול עיניי את העניין שמפסיקים הסכם באמצע, וזו לא שיטה של מערכת. זה פוגע גם ברשות שדות התעופה בצורה מאוד קשה ופוגע גם בזכיין. הזכיין בנה את המכרז שלו על-פי אמות מידה, והוא לקח בחשבון מה הוא מכניס. אני מציע לרשות המסים לקבל את זה – או להביא את תחולת הצו ל-1.1.2014 או, לכל היותר הייתי מוכן להתפשר, לנובמבר-אוקטובר 2013. אם זה מקובל על הצדדים בישיבה שתשבו, תביאו צו מחודש ואני מאמין שזה יכול לעבור פה. כל צו אחר, לא נראה לי שיעבור.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אתם תסכימו ל-1 בינואר 2014? טוב, רגע. בבקשה.
מוטי איילון
אני מייצג את היבואן הגדול ביותר בישראל של טבק נרגילה. אין ספק שכל עישון - - -
שכיב מוראד שנאן
מי היבואן?
מוטי איילון
דניאל. אין ספק שהעישון גורם נזק בריאותי. אני לא מקבל את עמדת משרד הבריאות, שהנרגילה דווקא גורמת נזק בריאותי יותר מאשר סיגריות. נהפוך הוא, סיגריות מעשנים כל היום, נרגילות חצי שעה-שעה ביום, בזה מסתפקים וגומרים את העניין; סיגריות מעשנים בכל מקום, נרגילות יש מקומות מסוימים ששם יושבים ומעשנים ובזה נסגר העניין.
אבל מעבר לזה, כאשר מדברים על מיסוי בדרך כלל יש עניין של עלות-תועלת. כאשר מדברים על העלאת מיסוי בצורה דרסטית יש לזה את התשובה מצד המשק, והתשובה היא בהברחות, התשובה היא בייצור מקומי מזויף, התשובה היא בכך שהנזקים הם הרבה יותר גדולים. חווינו בחודשים האחרונים, כתוצאה מההעלאה הדרסטית, מכה של הברחות למדינת ישראל ואז גם האוצר יוצא נפסד וגם הבריאות נעשית יותר קשה.
היו"ר משה גפני
אבל הגעתם להסכמה לגבי טבק לנרגילות.
מוטי איילון
טבק לנרגילות – הגענו להסכמה שיש צורך לפרוש.
היו"ר משה גפני
אז למה אתה - - - ?
מוטי איילון
בינתיים השטח מלמד שכמות ההברחות הולכת וגדלה, כמות הייצור המקומי המזויף הולכת וגדלה. אגב, אנחנו בעד איסור על כל ייבוא הטבק הבלתי מעובד. טבק בלתי מעובד שמיובא לישראל מיוצר באותם מקומות ששם אין שום פיקוח.
היו"ר משה גפני
אני לא פותח את הדיון מחדש. מה העמדה שלכם למעשה? אתם חוזרים בכם ממה שהיה בישיבה הקודמת לגבי מיסוי מדורג?
מוטי איילון
אנחנו בעד דירוג, אבל דירוג יותר מתון, לזמן יותר ארוך.
היו"ר משה גפני
תודה. בבקשה, אדוני.
אלעד שפר
הוטל פה ספק לגבי יעילות המיסוי. בניו-יורק חפיסת סיגריות עולה 14 דולר. העלו בצורה דרסטית את המיסוי על סיגריות – בשנת 2002 אחוז המעשנים היה 20.5%, ב-2010 הוא היה 14%. אז נכון שיש עוד סדרה של צעדים, אבל מיסוי הוא אחד הדברים החשובים.
משה (מוץ) מטלון
אתה יודע איזו הסברה הייתה שם? אתה יודע איזה קמפיין היה שם?
אלעד שפר
היתה הסברה. נכון, אתה צודק. אבל צריך כסף למאבק בעישון.
היו"ר משה גפני
אתה טוען שהמיסוי הוריד את מספר המעשנים.
אלעד שפר
כן, 14%.
שכיב מוראד שנאן
מאיפה אתה מביא את זה?
אלעד שפר
זה נתון ידוע. אתה רוצה, תפתח - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא לנהל דיאלוג. תגיד את עמדתך, אל תשיב לשאלות.
אלעד שפר
השאלה מה יותר קדוש בעיניכם - לקיים איזה הסכם עם חברת ג'יימס ריצ'רדסון או בריאות הציבור.
רוחמה אברהם-בלילא
נו, באמת. חצוף.
מירי רגב
בריאות הציבור – לא יאומן.
היו"ר משה גפני
הוא מעמותת "אוויר נקי", מה אתם רוצים ממנו? תאמר את עמדתך, אל תדבר על אף אחד אחר.
שכיב מוראד שנאן
אבל שלא יטיף מוסר.
אלעד שפר
מערבבים דבר בדבר - - -
היו"ר משה גפני
עזוב מה שאומרים, תגיד אתה מה עמדתך. אתה בעד זה שיעלו את המיסוי?
אלעד שפר
ברור.
היו"ר משה גפני
למה? בגלל שזה יוריד את מספר המעשנים.
אלעד שפר
זה יוריד דרסטית את מספר המעשנים. ככל שיעלו את המיסוי - - -
שי חרמש
אז נוציא את זה מחוץ לחוק וגמרנו.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חרמש, אתה מתנהג לא בסדר. תעשה לי טובה, תן לו להגיד את דבריו.
אלעד שפר
באיזשהו שלב יוציאו את זה מחוץ לחוק.
היו"ר משה גפני
התחלת לדבר עם שי חרמש? אתה יודע מה, אסדר לכם חדר פה ותלמדו חברותא.
אלעד שפר
אולי באמת אני צריך לשבת אחד על אחד עם חברי הכנסת.
היו"ר משה גפני
אסדר לך את זה בסדר היום. תודה רבה לך. דוד בועז, בבקשה.
דוד בועז
אני יועץ כלכלי שעשה עבודה עבור ג'יימס ריצ'רדסון על המשמעות של הצו של משרד האוצר. אני רוצה לומר שיש פה הרבה מאוד דברים שנאמרים שהם ערכיים ובחלקם הם נכונים, ואנשים גם אומרים דברים הפוכים זה לזה וכולם צודקים, אבל בואו נדבר על דברים שלגביהם לא יכולים להיות ולא צריכים להיות חילוקי דעות.
הנושא הראשון
החשבון של משרד האוצר – וכואב לי להגיד את זה, כאיש אוצר לשעבר - הוא לא נכון. אז מה אתם מדברים על דבר שהוא לא מגדל מפואר, אלא צריף מט ליפול? זה לא מאות מיליונים, זה לא 150, 120 או 100 מיליון שקלים – כל פעם אני שומע מספר אחר - המספר לא נכון. החיסכון או הגידול בהכנסות של האוצר ברוטו יהיה 30 מיליון שקלים, אבל בזה לא סיימנו את החשבון. כולנו יודעים שכדאיות בודקים משני צדדים – עלות ותועלת - אז בואו נראה מה ההשלכות של העניין הזה. הזכיין, ריצ'רדסון, יפסיד כ-60 מיליון שקל, מתוך זה בממוצע הוא יצטרך לשלם כ-40–50 מיליון שקלים, הוא משלם כל הזמן, לרשות שדות התעופה. אני לא צריך לייצג אותם, אני לא מייצג אותם, אבל רשות שדות התעופה, התקציב השוטף שלהם הוא קשיח ברובו הגדול. זאת אומרת, יהיה בור של סכום כזה בתזרים שלהם, שהם יצרכו לכסות אותו. מן הסתם, הם יכולים לכסות אותו בזמן קצר על-ידי העלאת אגרת הנוסע. אז זה הקשר, רבותי. הדבר הזה יגרום להעלאת אגרת הנוסע. זה דבר אחד.
רוחמה אברהם-בלילא
מה עלות הפרת ההסכם?
דוד בועז
בדיוק, זה הדבר השני. זה לא סתם שמשנים פה את הכללים תוך כדי משחק. מדובר בהסכם, בחוזה. מדינת ישראל לא יכולה להפר הסכם. ההסכם דיבר על כך שעשר שנים הזכיין שזכה במכרז יצטרך לשלם דמי הרשאה – בשפה פשוטה: תמלוגים - לרשות שדות התעופה. אי-אפשר עכשיו לדרוש ממנו שהוא ישלם את התמלוגים כאשר משנים לו את ההסכם. זה לא נכון.

דבר נוסף, להציג שהשכבות החלשות הן שנפגעות בעישון זה לא נכון. 3 מיליון נוסעים ישראלים יש מדי שנה בממוצע.
משה (מוץ) מטלון
3.7 מיליון.
דוד בועז
אוקיי. והם קונים, מי שקונה את הסיגריות - - -
שכיב מוראד שנאן
וזה אחוז קטן מהאוכלוסייה.
היו"ר משה גפני
מה זה המספר הזה של 3.7 מיליון נוסעים?
שכיב מוראד שנאן
זה המספר של הנוסעים לחו"ל, זה האחוז הקטן מהאוכלוסייה שנוסע.
דוד בועז
נציג האוצר אמר שפוגעים בשכבות החלשות. האמירה הזאת היא לא נכונה. אני רוצה גם לומר שכשבדקתי את החשבון של האוצר השתמשתי בהנחות שלהם, הנחות חזקות – מדי אפילו - הנחות נדיבות. אני לא אפרט כי הכול נמצא בנייר שלי, אבל קיבלתי מספרים לשיטתם אחרים לגמרי. אני מציע לאדוני יושב ראש הוועדה ולחברי הכנסת: תיזהרו, ההצעה הזאת לא נכונה. צר לי לומר את זה, אני לא אוהב לצאת נגד האוצר. מן הראוי לדחות אותה.
היו"ר משה גפני
תודה. האגודה למלחמה בסרטן, בבקשה. אם אפשר, בקצרה. אני מבין שאת בעד המיסוי.
אירית מנטש
אני בעד. כמו שציינו אלעד שפר וחיים גבע, המיסוי הוא כלי שהוכח מחקרית ככלי יעיל להפחתת וצמצום העישון, בפרט בקרב צעירים. לכן חשוב לתמוך בהעלאת של מיסוי מכל סוג שהוא, אם זה הנרגילות, אם זה בהגבלה של הרכישה של הפטור במכס.
אני רוצה להוסיף משהו שלא נאמר, שמדינת ישראל חתומה על אמנה שמדינות רבות חתמו עליה, אמנת ה-FCTC, שזו אמנה לפיקוח על הטבק. אחד הסעיפים שמופיעים באמנה הוא העלאה של מיסוי ותמחור, שהם כלים חשובים שצריך לנקוט בהם והם מביאים תוצאות. נכון שלישראל יש הסכם עם גורמים אלו ואחרים, אבל גם יש לה התחייבות לארגון הבריאות העולמי, יחד עם מדינות רבות. לכן חשוב שישראל תכבד את כל הסעיפים שהיא חתמה עליהם.
משה (מוץ) מטלון
את בעד הפרת הסכם? אני לא מבין מה אמרת עכשיו.
אירית מנטש
אני לא אומרת שאני בעד הפרת הסכם. אני אומרת שאני תומכת בהעלאה של מיסוי.
ב-31.5 יצוין בעוללם יום ללא עישון, וראוי שביום הזה נביא איזושהי בשורה, אפילו קטנה, למדינת ישראל של מחויבות שלנו לשנות - - -
יצחק וקנין
את יכולה לבשר להם שביום הזה אני לא מתכוון לעשן.
מירי רגב
נעשה קמפיין טלוויזיוני שמחנך לא לעשן, כמו שעשינו לא לקטוף את פרחי הבר. לא כל דבר קשור לכסף.
היו"ר משה גפני
אבל עם כל הכבוד, תאפשרו לה לומר את דברה.
מירי רגב
המיסוי זו הפרה החולבת שנקראת אזרחי המדינה.
היו"ר משה גפני
מה את רוצה ממנה? היא לא רשות המסים אפילו. היא עושה עבודת קודש. מירי, היא לא הכתובת, היא עושה עבודת קודש. מה את רוצה ממנה? דברי עם רשות המסים.
אירית מנטש
אני מסכימה עם חברת הכנסת מירי רגב לגבי ההסברה. האגודה באמת עושה הרבה בנושא הסברה, אבל זה לא מספיק.
היו"ר משה גפני
היא אפילו הסכימה אתך בסוף.
מירי רגב
אני שמחה, כי זה יכול לעזור בעניין הזה.
אירית מנטש
אבל זה לא מספיק. כמו שאמר חיים גבע, צריך לשלב את הדברים יחד. אני רוצה גם להזכיר את המספר של 10,000 איש בישראל שנפטרים כל שנה כתוצאה מעישון. אפילו אם נפחית אותו במעט כתוצאה מהעלאת המיסוי הרווחנו בזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. גרי סטוק, ממש בדקה. אתה יושב-ראש חברת ריצ'רדסון.

(מדבר בשפה האנגלית)
גרי סטוק
אני היושב-ראש העולמי של דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון. כידוע לכם, אנחנו פועלים בארץ הזאת מזה 25 שנה. ב-2004 חתמנו על חוזה, שפורסם באופן בין-לאומי. עם זכייתנו בו התחייבנו לשלם למדינת ישראל, דרך רשות שדות התעופה, מיליארד דולר; אנחנו מבינים עכשיו שזה יהיה 1.3 מיליארד דולר. היום נותרו עוד 28 חודשים עד לסיום החוזה, ובהתייחס לכך שהממשלה משנה חוקים בנוגע לייבוא טבק, עדיין נישאר עם מחויבות של 350 מיליון דולר לרשות שדות התעופה. היכולת שלנו לשלם את הסכום הזה תיפגע מכך אנחנו מפסידים הכנסה – הכנסה, לא מכירות – של 50 מיליון דולר. יש לנו חוזה, כך שאין לנו דרך לסגת.
שי חרמש
מה ההכנסה שלכם?
גרי סטוק
50 מיליון דולר הכנסה, שנפסיד.
רוחמה אברהם-בלילא
לשנה?
גרי סטוק
נפסיד הכנסה של 50 מיליון דולר במשך התקופה הזאת, של 28 חודשים שנותרו עד סיום החוזה. יש לנו חוזה, כך ש-350 המיליון לא ייעלמו ואין לנו לאן לפנות. בשפה שלנו, חוזה הוא חוזה. אנחנו לא הגענו לפה כדי להמר. לו היינו רוצים להמר היינו הולכים לקזינו או למרוצים. באנו לפה כדי לעשות עסקים. לוועדה הזאת יש ברירה – להשאיר את הנושא עד מועד סיום החוזה הנוכחי, שהוא 2014.

אני רוצה לומר דבר אחד נוסף, אדוני היושב ראש. מדינת ישראל תמיד מחפשת משקיעים זרים, ההשתתפות במכרזים העתידיים, כמו זה של ג'יימס ריצ'רדסון, תהיה של משקיעים זרים. חשוב שמדינת ישראל תגיד שחוזה הוא חוזה והחוקים לא משתנים במהלך החוזה. תודה.
מירי רגב
המילה החוזרת שם היא: חוזה, חוזה, חוזה.
היו"ר משה גפני
אנשי האוצר - אייל, ערן, חבר הכנסת זאב אלקין - - -
רוחמה אברהם-בלילא
מה שנעשה כאן זו פשוט שערורייה.
היו"ר משה גפני
מה, מה קרה?
שי חרמש
מאחורי גבנו מתנהל פה משא ומתן ואנחנו לא יודעים על מה מדובר.
רוחמה אברהם-בלילא
לפחות תעשו את זה מחוץ לחדר. אל תשחקו, תעלו על המקפצה ותיתנו לכל חברי הכנסת ולכולם כאן לשחק את המשחק.
היו"ר משה גפני
מה את רוצה ממנו?
שי חרמש
מתנהל פה משא ומתן בין חבר הכנסת אלקין לאוצר מתחת לאף שלנו. תעצור את זה, זה הכול.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה הדבר הזה, אדוני היושב ראש?
שי חרמש
שלח את אלקין לוועדה שהוא חבר בה. הוא לא חבר ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
מה קרה?
רוחמה אברהם-בלילא
אני לא סתם אומרת. אתה יודע בדיוק מה שקורה כאן.
היו"ר משה גפני
בסדר, הוא מנסה לשכנע שיצביעו בעד. זה התפקיד שלו, עד שהוא יעבור לצד השני של השולחן, שאז הוא ידבר נגד.
מירי רגב
מותר להם לשכנע.
היו"ר משה גפני
בדיוק. מה השאלה.
רוחמה אברהם-בלילא
מותר להם לשכנע, אני יודעת. אבל מן הראוי שיעשו את זה לא תוך כדי ישיבה. מה זה? גם למראית עין, גם לכללי המשחק יש - - -
היו"ר משה גפני
אנשי האוצר רוצים לשכנע את יושב-ראש הקואליציה שיתמוך.
רוחמה אברהם-בלילא
זה בסדר, אז שיצאו החוצה ושישכנעו אותו. מה זה הדבר הזה?
היו"ר משה גפני
ברשותכם, אני מבקש לעשות הפסקה.
זאב אלקין
אם אני אצא החוצה ואתייעץ אתך - - -
רוחמה אברהם-בלילא
אתה יכול לקרוא גם לי החוצה לדקה ולא להפריע, לא לעשות ולא לעשות את זה באופן כזה בוטה, תוך כדי דיון.
היו"ר משה גפני
לא נורא.
רוחמה אברהם-בלילא
לא נורא? שערורייה. בסדר, לא נורא בהיבט הזה שלא נשאר עוד הרבה זמן, תודה לאל.
היו"ר משה גפני
אני מבקש רגע לעשות הפסקה, היה פה דיון קודם.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מבקשת להביא את זה להצבעה. אין שום הפסקות, אדוני היושב ראש. גם הדיון מתחיל מאוחר, גם האוצר מגיע מאוחר. מה זה הדבר הזה?
היו"ר משה גפני
ביקשתי לעשות הפסקה בדיון הזה כדי לחזור לרגע לדיון הקודם.
<(הישיבה נפסקה בשעה 12:00 ונתחדשה בשעה 12:05.)>
היו"ר משה גפני
עכשיו לגבי ההסכם עם ריצ'רדסון.
ערן יעקב
גם זה נאמר בדיון הקודם, אני אחזור.
רוחמה אברהם-בלילא
לא הייתי בו.
ערן יעקב
אז בשבילך עכשיו אעשה פירוט רחב. קודם כול, בעולם של מס אין זכות קנייה בלי מסים לעולם. כלומר, זו הנחה - - -
היו"ר משה גפני
סליחה, חבר הכנסת חרמש. אתה רוצה, אסדר לכם חדר ותלמדו שם חברותא.
שי חרמש
פגעו בבחור ואני רוצה להגיד לו שלא מגיע לו שיפגעו בו. זה הכול.
היו"ר משה גפני
לא פגעו בו. לא ניתן דבר כזה.
אלעד שפר
לא פגעו בי, פגעו באינטרס הציבורי.
היו"ר משה גפני
אסור לך להגיד דבר כזה. אם אתה רוצה להגיד דבר כזה אז אתה צריך להצביע בבחירות נגד אלה שפגעו באינטרס הציבורי. מי שבעד האינטרס הציבורי – תצביע בעדו.
אלעד שפר
הבעיה שכל המפלגות פה - - -
היו"ר משה גפני
למה? אני אמרת שאני בעד, אז אתה תצביע יהדות התורה? אני רוצה להבין.
מירי רגב
יש איזה גבול למה מותר להגיד פה ואיך אומרים את הדברים.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה יש לכם עצבים היום? תהיו יותר ידידותיים.
שי חרמש
הוא בא מכוונות טובות.
מירי רגב
גם אני.
היו"ר משה גפני
ערן, בבקשה.
ערן יעקב
ראשית, לעולם מדינת ישראל, וכל מדינה בעולם שעושה מהלכים במיסוי, מתייחסת לעובדה שאין זכות קנייה בלי מסים. כך גם העלינו מסים – ועדת טרכטנברג, ועדת ששינסקי ואחרות.
דוד בועז
- - -
היו"ר משה גפני
דוד, אני מבקש לא להפריע.
ערן יעקב
דוד, תן לי את הקרדיט שבמסים אני קצת מבין. לא תמיד יש תקופות מעבר, גם תקופת מעבר – תלוי באיזה מקרה, אין רטרואקטיבית. לעולם יש החלטות מיסוי שפוגעות, אם זה מס חברות שעלה ל-18% שמשמעותו שחברות נפגעו במיליוני שקלים רבים בעתודות. אז הפגיעה היא הרבה יותר רצינית ממה שאנחנו מדברים כרגע. אז לעולם יש פגיעה.
דוד בועז
יש סעיף הסכם - - -
ערן יעקב
אין סעיף הסכמי, לעולם לא.
רוחמה אברהם-בלילא
מה קורה פה? זה ויכוח בין - - -? ההתלהמות הזו היא - - -
דוד בועז
צודקת.
היו"ר משה גפני
דוד, אני מבקש לא להפריע. רוחמה, שכחתם את כל הכללים. אני מבקש לא להפריע לערן יעקב. אתה יכול לצעוק או לדבר בשקט, אבל דברי חכמים בנחת נשמעים.
ערן יעקב
נכון, אני מצטער אם קצת - - -

אז ראשית, דיני המס עובדים באופן הזה. עכשיו לעניין הספציפי של ריצ'רדסון. לא רק שמה שאמרתי כרגע זה הכלל, אלא אני אומר יותר מזה. בהסכם של ריצ'רדסון שהתייחסתם אליו כולכם פה – זה עבר כחוט השני בטענות של כולם - כתוב שזה כפוף לדיני המכס. כתוב בהסכם או לא כתוב? כתוב. משמעותו של העניין הזה, שבעולם עסקי שבו כתוב שזה כפוף לדיני המכס – אולי צריך להגיד את זה גם באנגלית בשביל האדון הנכבד שנמצא פה - אז המשמעות של כך היא שמי עושה הסכם כזה יודע, מן הסתם, שדיני המכס יכולים להשתנות וזה כתוב ברחל בתך הקטנה בתוך ההסכם. כלומר, מעבר לכך שיש עננה, שלעולם בדיני המס אין זכות קנייה במסים ומשמעותה שיכול להיות שינוי כזה או אחר, וכל חברה עסקית לוקחת את זה בחשבון, לא רק במדינת ישראל. כך ביתר שאת כשמדובר בהסכם ספציפי שבו כתוב את זה בתוך ההסכם.
רוחמה אברהם-בלילא
מה זה קשור?
ערן יעקב
כי הטענה שעולה כל הזמן היא שיש לכאורה הפרה.
היו"ר משה גפני
הוא אומר שאין הפרה ברמה הכללית מלמעלה. גם ברמה של ההסכם עצמו, כתוב בתוכו שזה כפוף לדיני המכס. כלומר, מי שלקח את זה אמר: טוב, אני אתעלם מההנחה הזאת. זה כאילו לקחת הסכם ולהגיד: אני בטוח. אני לא מנהל את ניהול הסיכונים של אותה חברה, אבל חברה כזאת, לא צריך לדאוג לרווחיה – אפשר להסתכל בשנים האחרונות - ובטח בחברה הפרטית שמדוברת. נכון שרשות שדות התעופה היא נגזרת של הפגיעה הזאת. איפה הנגזרת? הנגזרת יכולה לבוא לידי ביטוי בכך שמדברים על 30 מיליון, 20 מיליון, אבל - - -
יעקב גנות
לא, לא. 60 מיליון.
ערן יעקב
30 מיליון, גם לפי הדוח של בועז.
דוד בועז
לא, 30 מיליון שנגזרים - - -
ערן יעקב
אוקיי. מה שאני רוצה להגיד שמשרד האוצר נמצא שם, כמו שאתם יודעים. מספיק שמחר בבוקר - לא עלינו, אני מקווה שזה לא יקרה - יהיה קיטון במספר הנוסעים במדינת ישראל, מספיק שבתמנע במקום שזה יעלה 1 מיליארד זה יעלה 3 מיליארד או עוד הרבה דברים אחרים - האוצר נמצא שם. וזה נאמר יותר מפעם אחת, שבסופו של תהליך, אם יהיה - - -
רוחמה אברהם-בלילא
זאת אומרת, שמה שאתה אומר זה שלא תהיה פגיעה בעובדים.
ערן יעקב
לגבי העובדים, אני חושב שכל בר דעת מבין - - -
משה (מוץ) מטלון
אבל גם אמרת שאתה מוכן ללכת על 2014.
ערן יעקב
התחלנו עם זה ב-2009. אני חושב שלא נכון ללכת על 2014, אני חושב שלא נכון שמדיניות ממשלתית תיקבע בהתאם לגחמות של חברה כזו או אחרת. מוסדות ממשלתיים - ורשות שדות התעופה היא ממשלתית בדרך זו או אחרת - גם לה יש פתרונות תקציביים. אם תהיה פגיעה כזו או אחרת, כשמדובר בסכומים האלה, וכנראה שיש לה בעיות כנראה יותר גדולות במשאבים האלה, אז אני חושב שחברי הוועדה צריכים לראות את זה באור הנכון.
יצחק וקנין
אוקטובר 2013 אתה לא רוצה?
ערן יעקב
אני אתייחס. האם מדינת ישראל רוצה לומר שהיא שונה בעניין של עישון סיגריות? אני חושב שיש פה אמירה חבר הכנסת חרמש, זה שיקנו את זה בחו"ל זה לא יעזור, כי כשבאים ואומרים שמורידים את הפטור ממכס משני פאקטים לאחד, המשמעות היא שזה לא משנה איפה אתה רוכש את זה, המשמעות היא שאתה לא יכול להכניס את זה למדינת ישראל. אם מישהו פה יגיד לי שכל אזרחי מדינת ישראל הם לא נורמטיביים - אנחנו לפחות מאמינים שרוב אזרחי מדינת ישראל הם נורמטיביים. אם עוברים משניים לאחד, מן הסתם רובם יצייתו לחוק.
משה (מוץ) מטלון
מי קובע מה הנורמה?
היו"ר משה גפני
הנושא ברור. לגבי הנושא של התאריך, אתם מסכימים להתגמש בעניין התאריך?
ערן יעקב
אני חושב שהתגמשנו.
אייל אפשטיין
קודם כול, כשמעלים מסים זה תמיד לא נוח ולא קל, אבל השאלה היא גם מה הן החלופות. התקבלה פה החלטה, שהיתה אמורה להיות החלטה מאוזנת במסגרת מדיניות מסים מקיפה וכוללת שאישרה ועדת הכספים. דרך אגב, אתם אישרתם. אם אתם זוכרים, הפחתנו את המסים למעמד הביניים, אנשים שמשתכרים בין 8,000 ל-14,000 שקל. בכדי להפחית למעמד הביניים את המס הזה, לאנשים שמשתתפים בשוק העבודה, בכדי לשמור על מסגרות פיסקליות סבירות, אחת ההצעות היתה לבטל את הפטור על חפיסה אחת בדיוטי פרי. דרך אגב, יכול להיות שנכון היה לבטל אפילו על שניים בפסקי זמן יותר ארוכים וכל מה שקשור. גם מבחינת השפעות חיצוניות שליליות זה נכון להעלות את המס הזה, וגם מבחינה פיסקלית נכון להעלות את המס זה.
יושב פה מר דוד בועז, שהיה הממונה על התקציבים והיה גם הבוס שלי, שאני מאוד מעריך, רם בלניקוב. בסוף אי-אפשר להתעלם מהפן הפיסקלי. בפן הפיסקלי אנחנו כבר השנה נמצאים בחריגה של 1.5% ביחס לתקרת הגירעון שנקבעה בחוק המגבלות הפיסקליות, שגם הוא אושר בוועדה הזאת. יש גבול לחוסר האחריות הפיסקלית שמדינת ישראל יכולה להתנהל בה, גם אם זה דבר קטן. הכנסת לא רוצה מס על סיגריות מסיבות כאלה ואחרות, אז חשוב שהכנסת תשמור על אחריות פיסקלית ותצביע על מקור אלטרנטיבי. המקור האלטרנטיבי יכול להיות העלאת מס מסוים על שכבות הביניים, יכול להיות עוד הרבה דברים אחרים.
מירי רגב
תעלה את המיסוי על המים עוד פעם, על הדלק.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת רגב, אני לא מבין מה הדבר הזה.
אייל אפשטיין
חברת הכנסת רגב, אני רוצה להבין: את מציעה להעלות את המסים על דלק?
רוחמה אברהם-בלילא
יש ממשלה בישראל, יש ראש ממשלה בישראל, יש שר אוצר במדינת ישראל. תנהלו תקציב אחראי.
היו"ר משה גפני
רוחמה, אני לא מסכים. אייל, לא לענות.
רוחמה אברהם-בלילא
להביא את זה כאן לפתחנו ואנחנו צריכים להביא לכם - - -
היו"ר משה גפני
אייל, לא, אני לא מסכים. אתה לא משיב לה. הדיון הזה כבר היה צריך להסתיים.
אייל אפשטיין
אבל אני רוצה להגיד דבר אחד.
היו"ר משה גפני
אבל תאמר את דבריך ותסיים אותם.
אייל אפשטיין
ברשותך, חברת הכנסת אברהם, במסגרת מדיניות שאושרה פה בוועדת הכספים והיתה אמורה להיות מאוזנת, בכדי להפחית את המסים שהופחתו כאן בוועדה מובא הצעד הזה של ביטול הפטור של הסיגריות. זאת הסיבה היחידה. זו לא גחמה של אף אחד, זה מהלך שהיה מהלך מאוזן, שקודם על-ידיכם. לפי דעתי, גם האופוזיציה קידמה אותו, ואני זוכר שגם את הצבעת בעדו, ואני חושב שהוא היה מהלך נכון. בכדי שהמהלך הזה יושלם, זה הנדבך האחרון במהלך המיסוי הכולל.
יצחק וקנין
הוא לא ענה על השאלה שלך.
היו"ר משה גפני
לגבי התאריך – אתם מוכנים?
אייל אפשטיין
כן. אנחנו מוכנים לדחות את זה לינואר 2013, למרות - - -
שכיב מוראד שנאן
לא. ינואר 2014.
יצחק וקנין
הצעתי אוקטובר-נובמבר 2013 או ינואר 2014. אני מציע שתקבלו את זה, זה יעבור פה. אני אומר לכם, לא תרצו – זה לא יעבור.
שי חרמש
אני חוזר ואומר - לא יגיע כסף, יביאו את זה מחו"ל. זו פאטה מורגנה.
אייל אפשטיין
לא, הוא לא יכול להכניס את זה לארץ, הוא עובר על החוק.
שי חרמש
מי שמביא פאקט סיגריות בצ'ימידן הוא עדיין לא גנב.
אייל אפשטיין
לא אמרנו שגנב. חלק יקנו פחות?
משה (מוץ) מטלון
אתה יודע שבסוף זה ייפול על אגרת הנוסע.
היו"ר משה גפני
אני עושה הפסקה לעשר דקות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 12:10 ונתחדשה בשעה 12:20.)>
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה ואני מבקש להודיע שהיה בשעתו סיכום, כפי שאמרתי בתחילת הישיבה וכפי שאמר אייל אפשטיין, שיהיה שינוי בנטל המס, שיהיה מס על הסיגריות. זה היה סיכום ואני לא מתכוון להפר את הסיכום הזה. ניסינו להגיע לפשרה.
תדעו לכם, אם הולכים לבחירות, זה מגיע מיד אחרי הבחירות על-ידי כל ממשלה שתיבחר. אני מכיר את אנשי משרד האוצר, יש לי ניסיון עם ממשלות. ממשלה תבוא אחרי הבחירות, תגיד שיש גירעון ואני רוצה לראות את הקואליציה החדשה שלא תצביע על הנושא של הסיגריות. אני רוצה להגיע לפשרה מוסמכת על רשות שדות התעופה והחברים בוועדה. אייל אפשטיין מבקש אישור לעשות שיעורי בית. אנחנו יודעים מה שהולך לקרות, אלא אם כן לא יהיו בחירות. אם יהיו בחירות, אחרי הבחירות תהיה פה בוקה ומבולקה.
אני נותן לכם את השבוע - תבדקו, תעשו שיעורי בית. זאת ההצעה שהועלתה פה, היא היתה מוסכמת. אני לא חוזר בי מהסיכום. אני יושב מול פני האומה, לא נעים לי. אין לי עם העניין הזה שאלה משום שאני יודע מה תהיה התוצאה. זה ייכנס בחוק ההסדרים.
מירי רגב
שייכנס בחוק ההסדרים.
היו"ר משה גפני
לכן אני דוחה את הדיון בעניין הזה בעוד כמה ימים. תודה רבה.
רוחמה אברהם-בלילא
המהלך הזה לא יביא לפגיעה בעובדים.
ערן יעקב
לעולם יש את האוצר.
היו"ר משה גפני
תודה, אני נועל את הישיבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:26.>

קוד המקור של הנתונים