ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/04/2012

תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה
18/04/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 830>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ו בניסן התשע"ב (18 באפריל 2012), שעה 14:00
סדר היום
<תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
מוזמנים
>
עו"ד חנה וינשטוק -טירי - יועמ"ש הרשות להגנת הצרכן, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
ייעוץ משפטי
אמיר רוזנברג
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשם פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהריים טובים. פותחים את הישיבה. על סדר-היום: תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב-2012, אשרור מועד התחילה ב-15 באוגוסט 2012. בישיבה האחרונה שאושרו התקנות היתה אי בהירות לגבי תאריך התחילה.
לאה ורון
לא היתה אי בהירות, אלא שהודיעה לנו הרשמת הפרלמנטרית, שההודעה שלך לגבי ה-16 לאוגוסט, שצריך להיות ב-15 באוגוסט, לא נקלטה לפרוטוקול. ועל מנת שלא יהיה מצב שהמועד לא קיבל ביטוי גם בפרוטוקול הדיון, אז אתה מתבקש לאשרר את המועד, ואני מבינה שבמקום ה-16 התקנות יתחילו ב-15.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה במקום ה-16?
לאה ורון
כי אני מניחה שה-16 זה שבת או משהו?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ה-16 זה יום חמישי.
אמיר רוזנברג
היתה אי בהירות כי אמרנו עד ה-15, אז זה מתחיל ב-16. בגלל זה חלק מאתנו רשמו ב-15 וחלק רשמו 16.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התאריך הוא 16, יתחיל מה-16.
לאה ורון
אם כך, תחילתן של התקנות ב-16 לחודש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זהו, עוד משהו מצריך שם טיפול?
אמיר רוזנברג
לא, זהו.
חנה וינשטוק -טירי
תחילתן של התקנות לגבי מוצרים שמחירם הכולל נמוך מ-10,000.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
חנה וינשטוק -טירי
כי מעל זה אמור להתחיל ב-1 ביוני. אוקיי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר? הכול ברור? הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:09.>

קוד המקור של הנתונים