ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/04/2012

חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
14
ועדת הכלכלה
18/04/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 828>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ו בניסן התשע"ב (18 באפריל 2012), שעה 13:00
סדר היום
<הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5) (הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר

אילן גילאון
מוזמנים
>
הגר פלגי-הקר - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חיים אמיגה - עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רוני לוינגר - ראש חוליית תעבורה באגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

שרית זוכוביצקי-אורי - לשכה משפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

עו"ד אגנס וינקלר - מנהלת יחידת התובעים, אגף החניה, עיריית תל-אביב

משה יוחאי - מנהל מח' תכנון חניה ומידע, אגף החניה, עיריית תל-אביב

משה בסעד - מנכ"ל ארגון נכי ישראל

שמעון יאיר - ארגון נכי ישראל

חיה קינן - יו"ר ארגון נכי הפוליו בישראל

יהודה דורון - מנכ"ל ארגון נכי הפוליו בישראל

דן קדרון - חבר בפעילות ארגון נכי הפוליו

נעמי מורביה - יו"ר מטה מאבק הנכים
ייעוץ משפטי
אלקנה אפרתי
אמיר רוזנברג
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשם פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
<הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5) (הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה), התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהריים טובים. אנחנו פותחים את הישיבה. הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5) (הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה), התשע"ב-2012, של חבר הכנסת אילן גילאון ואחרים. התקבלה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ב-16.3.2012, והתקבל אישור מלשכת יושב-ראש הכנסת לקיים את ישיבת ועדת הכלכלה במקביל למליאת הכנסת. בבקשה, אדוני.
אילן גילאון
קודם כול, תודה לאדוני שהסכים לקיים את הישיבה בפגרה, בהחלט אנחנו מעריכים את זה. הספיחים שנשארו מהפעם הקודמת ליישר אותם זה הרחבת התיקון לגבי הנושא של עבירה מצולמת. מה שסיכמנו בפעם הקודמת, שחובת ההוכחה תהיה על המערכת. הרי החקיקה הגיעה בעקבות כך שהרבה מאוד אנשים בעלי תג נכה קיבלו במקומות בניגוד לחוק חניית נכים מ-1994, דוחות שהיו צריכים להגיע לבית-המשפט ולהוכיח שהם לא עברו את העבירה הזאת.
מה שנדרש בסופו של דבר, לאחר שמשטרת ישראל, אליה ביקשנו להעביר את כל הטיפול בנושא של חניית בעלי תג נכה – אני קורא לזה כך כדי שלא לבלבל, זה לא חניית נכים – ביקשנו לעשות תיקון לחוק שהתקבל גם באישורה של ועדת השרים לענייני חקיקה, שהעבירות תהיינה מצולמות. עבירות שמבצע אדם תהיינה מצולמות, והדוח יוגש בעזרת צילום.
בפעם הקודמת היה שיג ושיח פה וויכוח, האם יש להרחיב את חובת הצילום גם לגבי דוחות שמשטרת ישראל נותנת, שהם דוחות מעטים באופן יחסי על-פי השיחה האחרונה שהיתה לי כאן עם רב-פקד רון. הוא אומר שמדובר בכמה מאות, לכן אני גם לא רואה מה הבעיה המאוד גדולה בעלות של הדבר הזה. זה התיקון שביקשנו בפעם הקודמת לעשות, לפני ההכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
להוסיף את ה - - - ?
אילן גילאון
להוסיף את זה שגם רשויות השיטור, משטרת ישראל, תשתמש באותם אמצעים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה עמדת הממשלה בעניין הזה?
אילן גילאון
אין עמדת ממשלה בעניין הזה. יש עמדה?
הגר פלגי-הקר
העמדה של ועדת שרים גובשה תוך האיזון הזה, זאת אומרת ההחלטה אז התקבלה - - -
לאה ורון
את עורכת-הדין פלג?
הגר פלגי
פלגי.
קריאה
ועדת שרים ישבה על העסק הזה?
שמעון יאיר
לא, הם לא דנו בזה לדעתי בכלל.
לאה ורון
לא, משרד המשפטים לא נרשם לדיונים, לכן צריך לברר את זה במהלך הדיונים.
הגר פלגי-הקר
החלטת השרים שאני מסתכלת עליה מדברת רק על פקחי עירייה, ומהשיחות בין המשרדים – לא הייתי נוכחת בדיונים בוועדת השרים לענייני חקיקה – הבנתי שההסכמה היתה מפורשת, זאת אומרת חובת הצילום תחול רק על פקחי העירייה שנותנים את המסה המרכזית של הדוחות ולא על השוטרים, בגלל הנטל שזה מטיל על המשטרה להצטייד במצלמה.
אילן גילאון
זו ההחלטה הקודמת. בסדר, אנחנו מכירים את ההחלטה. על בסיס ההחלטה הזאת דנו בפעם הקודמת.
יהודה דורון
זה לא עלה על הפרק בכלל.
קריאה
לא היתה שאלה כזאת.
חיים אמיגה
פרוטוקול ההחלטה של ועדת שרים מה-31.7 מונח לפני, דובר רק על פקחים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי אדוני רק?
חיים אמיגה
מהמשרד לביטחון פנים.
לאה ורון
אז בבקשה לבקש רשות דיבור.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתם מתנגדים להצעה?
חיים אמיגה
אנחנו מתנגדים להצעה שעלתה פה.
אילן גילאון
השאלה הפשוטה היא האם ועדת שרים בנושא הזה צריכה להתכנס מחדש או שזה - - -
לאה ורון
חבר הכנסת גילאון, אני רוצה להזכיר למשרדי הממשלה, שבסוף דברי ההסבר נאמר במפורש: בעת הכנת הצגת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן ועדת הכלכלה של הכנסת את האפשרות להחילן גם על הודעת תשלום קנס שנמסרה על-ידי שוטר. ומה שמבקשת הוועדה לשמוע זה מה העמדה החדשה בעקבות ההודעה שמסרה הוועדה ואף ציינה אותם בדברי ההסבר בקריאה הראשונה.
רוני לוינגר
לא השתנה. אין איזה משהו חדש שלא עלה בדיונים בוועדת שרים. ההסכמה של הממשלה – ופה אני מצטרף לחברתי ממשרד המשפטים – לחוק היתה על האיזון הזה. הסבירו קודם, ואמרו את זה בדיון הקודם: לעיריות יש מוטיבציה לרשום דוחות כיוון שהתשלום הולך אליהן.
לאה ורון
רפ"ק לוינגר, אחרי ההחלטה הקודמת של ועדת הכלכלה, האם פניתם שוב לוועדת השרים על מנת לקבל את עמדתם ביחס לבקשה של הוועדה?
רוני לוינגר
המשטרה לא פונה לוועדת שרים.
אילן גילאון
זאת אומרת שוועדת שרים לא התכנסה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, אבל אני מבין שהמשרד לביטחון פנים מתנגד, המשטרה מתנגדת, משרד המשפטים מתנגד. יש מישהו בממשלה שתומך בהצעה?
אילן גילאון
משרד המשפטים מתנגד?
שמעון יאיר
הם לא יודעים על זה בכלל, איך הם יתנגדו?
אילן גילאון
איך את יודעת שאת מתנגדת? אין להם עמדה כי הם לא התייחסו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש מישהו בממשלה שתומך בבקשה? משרד הרווחה?
שמעון יאיר
אני יכול להגיד משהו?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, בבקשה.
שמעון יאיר
בלי חלילה לפגוע במעמד של החברים שמייצגים פה את משרדי הממשלה, כמו שאומר חבר הכנסת גילאון, השאלה הזאת לא עלתה. מתי היא עלתה? כשהתברר שיש סכנה, יש מצב, שעלולה להיות זליגה מכיוון פקחי העיריות, שיפסיקו להתעסק עם הרכבים של הנכים, לכיוון המשטרה. ואז מספר הדוחות שהמשטרה תיתן יעלה, ואם הם לא מחויבים בצילום של הדוח ושל העבירה שהנכה ביצע, בניגוד לחוק חניית נכים, אז לא עשינו כלום. אז עברנו שלוש שנים לחינם, כי המשטרה תיתן דוחות בלי צילומים, ומה יצא?
רוני לוינגר
אני רוצה להתייחס. אין זליגה, ואין איזה מערכת של זליגה מהעירייה למשטרה. הדברים לא עובדים ככה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש שאלה פשוטה: שוטרי תנועה מחזיקים מצלמות איתם לצרכים אחרים?
רוני לוינגר
לא, בכלל לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין?
רוני לוינגר
ממש לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האלמנט הזה לא כלול בשום - - -
רוני לוינגר
לא קיים. ושוטרי תנועה אוכפים רק כאשר יש סיכון משתמשי הדרך, ורק כשיש הפרעה משמעותית לתנועה. זה מה שהמשטרה מתעסקת אתו. המשטרה מתעסקת במניעת תאונות דרכים, דברים כאלה. זה לא אחד שחנה לא במקום, מקבל קנס 100 שקל, שהולך לקופת העירייה. ובדיון הקודם ציינו ארגוני הנכים שאין להם בעיה עם המשטרה. המשטרה לא רושמת דוחות, המשטרה לא מטרטרת את הנכים. ארגוני הנכים ציינו את זה במפורש.
יהודה דורון
למרות מה שאמרתי ואני חוזר ואומר, שהמשטרה פחות עושה דוחות, וכשהיא עושה דוחות אתה יכול לפנות והיא מבטלת, אבל יש בעיה גם עם המשטרה כאשר אתה עומד באדום-לבן, ואתה לא מפריע לתנועה, שוטר רושם לך דוח, וזה מטריד אותך בלכתוב ולרוץ. עברו ה-90 יום, אתה כבר לא יכול לבטל, אתה צריך ללכת למשפט. זאת אומרת המצב קיים. הרעיון להגיד גם פה שצריכה להיות הוכחה יכול להיות פתרון, שהשוטרים מראש לא יעשו מיד את הדוח אלא יחשבו פעמיים לפני שהם גם כן מטרטרים את הנכים.
רוני לוינגר
אני רוצה לענות. עם כל הכבוד, לא האזרח או הנהג קובע אם יש הפרעה לתנועה או לא. אם יש שם אדום-לבן, סימנו שם אדום-לבן כי הכוונה היתה שאסור לחנות שם, וכל חניה מפריעה לתנועה.
שמעון יאיר
חוק חניית נכים מתיר לי.
רוני לוינגר
חוק חניה מתיר אם זה לא מפריע לתנועה.
אילן גילאון
יש מצב בחוק הקיים לגבי חוק חניית נכים, 1994, שבו מותרת חניית רכב בעל תג נכה באדום-לבן.
רוני לוינגר
החוק אומר: כל עוד הוא לא מפריע לתנועה.
נעמי מורביה
איך הנכה יכול להוכיח שהוא לא הפריע לתנועה?
קריאה
אם אתה לא מצלם?
שמעון יאיר
לוינגר, אתה מכיר את החוק. כמה פעמים דיברתי אתך על זה?
רוני לוינגר
המשטרה לא מצלמת, אין לה אפשרות לצלם.
נעמי מורביה
אז שלא תעשה דוחות.
רוני לוינגר
ההסכמה של הממשלה היתה על זה שמדובר על עיריות, ואנחנו מבקשים לעמוד בהסכמות שהיו עם הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, המשרד לביטחון פנים.
חיים אמיגה
רק לחדד את הדברים שנאמרו פה. אני שב ומזכיר שהצעת החוק המקורית דיברה על בעייתיות שקיימת לגבי פקחים עירוניים. היא נועדה לפתור את הבעייתיות של פקחים עירוניים, לא דובר בכלל על משטרה. הם רצו להעביר את כל כתיבת הדוחות למשטרה. לא צוין פעם אחת שיש איזושהי בעיה עם המשטרה, כזו או אחרת. ועכשיו בעצם יש ניסיון להרחבה שהוא לא מקובל עלינו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבנתי. בסדר. נא להקריא את החוק.
אלקנה אפרתי
נקריא את החוק, ואחרי זה עוד שתי הערות קצרות שצריך לתת עליהן את הדעת.
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5) (הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה), התשע"ב–2012.
1. בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993, אחרי סעיף 3 יבוא:
" הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה
3א.
(א) על אף האמור בכל דין, לא תימסר הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג נכה, החונה בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3, אלא אם כן הרכב צולם באופן המעיד על התקיימות אחת הנסיבות האמורות בסעיף 2(א)(3) או (4) או 3; נשלחה הודעת תשלום הקנס לבעל הרכב לפי הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982‏, יצורף אליה צילום כאמור.(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על הודעת תשלום קנס שהומצאה בידי שוטר."
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה ההערות?
אלקנה אפרתי
הנקודה הראשונה היא שמדובר פה שנשלחה הודעת תשלום הקנס לבעל הרכב. אני רק אגיד, שאנחנו נחדד את זה. סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר לשלוח או למסור. יש גם אפשרות של מסירה ביד, אז זה ינוסח כך שהומצאה הודעת תשלום הקנס לבעל הרכב כדי שזה יכלול את שני המצבים.
אילן גילאון
היא מתייחסת למוסר? היא בכלל לא מתייחסת למוסר, היא מתייחסת רק למקבל.
אלקנה אפרתי
כאן אנחנו מדברים על: "נשלחה הודעת תשלום קנס". יש אפשרות גם להביא לו במסירה ביד. אנחנו נכלול – כמובן ככל שזה מקובל על הוועדה – ששני המצבים האלה ייכללו, גם השליחה וגם המסירה. זה הדבר הראשון.
לאה ורון
סליחה על ההפרעה, אבל אם לא מדובר על השליחה, האם הפקח העירוני יכול בו במועד להוציא לנהג את הצילום של העבירה שלדעתו מתבצעת? נאמר "נשלחה" בעקבות זה שיצורף אליה צילום כאמור. צריך לשאול אותם אם הם יכולים למסור במקום.
אלקנה אפרתי
הכוונה כאן היא לאו דווקא למסירה שנעשית על-ידי שימה על שמשות המכונית, אלא במקרה שאחרי שעבר הזמן הזה והעירייה אכן הפיקה את התצלום, יש לה שתי אפשרויות: היא יכולה לשלוח לו בדואר רשום, כמו שבדרך כלל היא עושה אני מניח, והיא יכולה גם להעביר לו את זה במסירה אישית. כדי שיהיה ברור שזה חל על שני המקרים, על שני המצבים, לכן הנושא הזה יחודד בנוסח, ויתייחס לכל האפשרויות שמציע סעיף 237.
דבר נוסף, נושא שצריך להעביר, ואולי גם צריך לקבל את עמדת השלטון המקומי, זה תחילתו של החוק. כמובן שהמצב הבסיסי הוא שהחוק נכנס לתוקפו לאחר פרסומו ברשומות, והשאלה היא האם השלטון המקומי ערוך עם פרסום החוק להתחיל ליישם אותו? האם דרוש זמן היערכות?
אגנס וינקלר
לגמרי. עיריית תל-אביב לגמרי לא ערוכה.
לאה ורון
מה שם גברתי, ומה תפקידה?
אגנס וינקלר
אני עורכת-דין וינקלר באגף החניה בעיריית תל-אביב.
קריאה
ששם יש הכי הרבה.
אגנס וינקלר
בעצם מי שצריך להיערך לזה זה אגף הפיקוח, אבל מידיעה אישית אני יודעת שלא ערוכים כרגע. וכמה זמן זה ייקח, אני לא יכולה לשער.
שמעון יאיר
בינתיים אל תרשמו דוחות עד שתתארגנו. אנחנו לא אמורים לסבול מזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הפקחים של רשויות מקומיות כן מסתובבים עם מצלמות?
אגנס וינקלר
מסופונים, אבל הדוחות האלה לא מצורפים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל יש להם מצלמות דיגיטליות.
אגנס וינקלר
יש להם מצלמות, אבל כנראה שלא מספיק משוכללות לצורך העניין הזה.
קריאה
השאלה היא באמת אם יש עיריות שצריכות לרכוש מצלמות וכולי.
אלקנה אפרתי
צריך לראות שוב, אם יש נציגים של השלטון המקומי, האם הם צריכים זמן היערכות? ואם כן, אז כמה כמובן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, אילן.
אילן גילאון
זה לא דבר חדש. הרי אין פה רשות שתגיד שהיא מתנדבת לצלם או שיש לה את האמצעים. קודם כול, לרוב הפקחים יש מצלמות. בי"ת, הרי הגענו לחקיקה הזאת בגלל התנהלות הרשויות, אז מה לרשויות כי ילינו עכשיו. אני לא רוצה להגיד מה יש לאנשים האחרים שצריכים להוכיח את חפותם במקרה הזה, כי זה החוק הקיים, שאתה צריך להוכיח את חפותך לא שהם יוכיחו את אשמתך, במה הם צריכים להיעזר. לכן המידתיות כאן היא זועקת לשמיים. לא הייתי אפילו מקבל את הטיעון הזה ולא מתייחס אליו בכלל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, אבל אני לא חושב שיש בעיה לתת פרק זמן להיערכות.
אילן גילאון
תראה, זה לא משהו שהוא קריטי מבחינת הרשות. שהרשות לא תיתן לתג נכה דוחות במהלך התקופה שהם מתכוננים. או שהנכים, בעלי תג הנכה, הם הקופה של הרשויות המקומיות, ואם הם לא כאלה, כפי שהרשויות אומרות, אז שיימנעו. בתקופת המעבר אפשר להימנע ממתן הדוחות האלה בכלל.
אגנס וינקלר
אבל יש לזה גם פן אחר.
אילן גילאון
יש לזה הרבה פנים, גברתי.
שמעון יאיר
בקיצור, הם רוצים למשוך עוד קצת את ההתעללות וההתעמרות.
אילן גילאון
לכל דבר יש לפחות שני פנים, אבל זה תלוי מאיזה צד של העניין מסתכלים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני אחליט על תקופת ההיערכות. לגבי הנושא של המשטרה, אני מציע שמאחר ואנחנו מסיימים היום את החוק, נסיים את החוק ללא האלמנט הזה, אבל החוק הרי לא עולה למליאה עד שהמליאה חוזרת מהפגרה. תגישו בקשה לוועדת שרים לחקיקה, לגבש מדיניות בסוגיה הזו. היה ואין להם התנגדות או שהם תומכים, מספיק שלא יביעו התנגדות, אקיים דיון נוסף ואכניס את התוספת.
אילן גילאון
עלי זה מקובל.
שמעון יאיר
הנוסח הזה הוא הנוסח שעבר בוועדת שרים, נכון?
לאה ורון
לא.
שמעון יאיר
לא כתוב שם לא פקחים לא שוטרים. זה גורף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מאחר וההתנגדות פה היא גורפת של הממשלה, ואין מסמך אחר שמעיד על הימנעות או על תמיכה, אז לא נחפש עכשיו הרפתקאות שיגישו לנו רוויזיות.
אילן גילאון
אני לא קורא לזה התנגדות של הממשלה, אני קורא לזה שהממשלה לא התייחסה לזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בפועל פה מה שדובר - - -
אילן גילאון
לא, אני מקבל את מה שאתה אומר. אני גם אומר לך, חוק צריך לחוקק גם בראייה עתידית, מה יקרה. זאת אומרת לגבי המצב הנוכחי הבעיה לא חמורה, משום שהדוחות שמשטרת ישראל מתעסקת בהם הם מיעוט מזעיר לעומת מה שהרשויות מתעסקות. רק צריך להיות מובטח שבעוד 10, 20 שנה, בכל זאת סמכות הדיווח יכולה לעבור שוב למשטרת ישראל, מה יקרה אז? ולכן אני אומר שהעבירה צריכה להיות עבירה מצולמת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מניח שלא בעוד 20 שנה, בהרבה פחות, בקצב ההתפתחות של הטכנולוגיה, השוטרים כבר יסתובבו עם משהו שמצלם כל הזמן.
אילן גילאון
אני מקווה שעד אז תהיה תחבורה ציבורית מהמיטה למשרד, ואז לא יהיה צריך לחנות ושום דבר.
אלקנה אפרתי
עניין אחרון שעלה גם בהכנה לקריאה ראשונה, ואני רוצה לחדד אותו שוב להכרעתם של חברי הכנסת. המצב כרגע הוא שאכן ניתנת בדרך כלל ההודעה כמו שאמרנו על השמשה, ואחר כך תוך 60 או 90 ימים, אם הקנס לא משולם, ההודעה בצירוף הצילום, כפי שנקבע כאן, אמורה להישלח לביתו של בעל הרכב. האם יש צורך לציין על אותו דוח שיש לאותו בעל רכב אפשרות לקבל את הצילום או שזה אמור להישלח אליו? כי מה שנאמר בדיון בקריאה הראשונה, מה שחברי הכנסת הכריעו, זה שאין לזה התייחסות. זאת אומרת מי שמחליט לשלם משלם כרגיל, ומי שלא משלם יקבל תוך חודשיים או שלושה הביתה. האם אתם מעוניינים להשאיר את זה כפי שזה, או שיהיה צורך להוסיף איזושהי התייחסות?
אילן גילאון
צריך התייחסות לכך שהעבירה היא עבירה כאשר היא מצולמת.
אלקנה אפרתי
לא, זה ודאי שהיא מצולמת. השאלה אם צריך להופיע על גבי הדוח איזושהי התייחסות שתיידע את בעל הרכב שהוא יכול לפנות ולבקש את התמונות או שזה יישלח אליו במידה שהוא - - -
אילן גילאון
לא צריך לבקש שום דבר - - -
אלקנה אפרתי
אם הוא משלם, מודה כביכול בנכונות הדוח, אז הוא לא רואה את התמונות, הוא פשוט משלם. זה בעצם המצב כרגע.
אילן גילאון
זה המצב כרגע, נכון. המצב כרגע מביא אותו לבית-המשפט. אנחנו רוצים לשנות את המצב כרגע. הדוח חייב להגיע מצולם בסופו של דבר. הרי הדוח על הפגוש הוא הליך מיותר לחלוטין. אם האדם חנה במקום שהוא חנה, הוא כנראה חושב שהוא חנה במקום מותר ולא אסור על-פי חוק חניית נכים. ולכן הוא צריך להמתין עוד 60 ימים כדי לקבל את הדוח מצולם. יפה היה להביא לו את הדוח מצולם בעוד 60 ימים ובזה נגמר הסיפור ולא שום דבר ביניים.
אלקנה אפרתי
אבל המשמעות היא שאם אותו אדם בחר לשלם - - -
אילן גילאון
מי בחר לשלם? התמימים, כל אלה שלא יודעים והם מפחדים.
אלקנה אפרתי
זאת אומרת הם ישלמו? וכל השאר ימתינו.
אילן גילאון
אני בכלל לא רוצה לפתוח את הפתח. נתתי את עצמי בתור דוגמה. אני הולך ומשלם כי אני לא רוצה את כל כאבי הראש האלה. אני לא רוצה בכלל סיטואציה כזאת.
אלקנה אפרתי
המצב כרגע הוא שאחרי שהדוח הזה הונח ועד המשלוח, עד שאותו אדם מקבל את הצילום הביתה, יש לו את האפשרות לשלם. הוא יכול לשלם בשלב הזה.
שמעון יאיר
אני לא מבין למה אתה מתעקש.
אלקנה אפרתי
אני לא מתעקש, בדיוק הפוך.
אילן גילאון
הוא אומר שזה נוסח החוק.
שמעון יאיר
אנחנו עדיין פה בשלב הניסוח.
אילן גילאון
אז את זה אנחנו חייבים לסדר אחרת. או שהצילום יבוא על הפגוש עצמו, לא יודע איך.
אלקנה אפרתי
לכן מה שהצעתי שיהיה אפשר להוסיף איזושהי התייחסות כתובה, שאדם יידע שהוא יכול לבקש את הצילום.
אילן גילאון
הצילום צריך לבוא למעשה פעמיים. פעם על הפגוש, ואם אין אפשרות על הפגוש, יבוא בעוד 60 יום הביתה בדואר. או 26 ימים, או 6 שעות.
נעמי מורביה
יש משהו שחייבים להבהיר. צריך להבהיר שברגע שאדם שילם את הדוח מבחינת החוק זה חלוט, הוא הודה, הוא לא יכול לבקש החזר. לכן צריך שהוא יידע שבכלל יש לו אפשרות ערעור ויש לו אפשרות לדרוש את הצילום, ועדיף היה שהצילום בכלל יונח בווישר.
אלקנה אפרתי
אבל מאחר שכנראה, ממה שאני מבין כרגע, אין אפשרות - - -
אילן גילאון
אז שישלחו הביתה. על הפגוש יכתבו: תקבל הביתה תוך 60 ימים.
אלקנה אפרתי
על זה בדיוק דיברתי. ועכשיו צריך לשמוע את עמדת הגורמים הרלוונטיים, וצריך לראות בדיוק מה נכתוב כאן כדי שזה יהיה ברור גם לאדם שמקבל את ההודעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מקובל עליכם?
הגר פלגי-הקר
עמדת משרד המשפטים היא שכמובן שזה מקובל. יותר ממקובל שעל-גבי הודעת הקנס שמונחת על הרכב יצוין שהרכב צולם ושניתן לקבל את הצילום, ושממילא הוא יישלח.
אילן גילאון
הוא יישלח הביתה עם דרישת התשלום.
אלקנה אפרתי
אוקיי, אז אם הרכב צולם והצילום יישלח - - -
אילן גילאון
הוא יישלח עם דרישת התשלום.
שמעון יאיר
הוא לא צריך לפנות לקבל את זה. אז בשביל מה להניח על האוטו? שלא יניחו, וישלחו.
אילן גילאון
ועדת שרים לענייני חקיקה פה, בכלל לא שמתי לב. תקדם את העניינים פה.
אלקנה אפרתי
אם יהיה צורך בשלב הניסוח, אני רוצה שזה יהיה ברור, יישלח או יימסר, כל האופציות האלה שהצגתי, כדי ששוב, כל האפשרויות ייכללו בנוסח.
אילן גילאון
ה"גשש החיוור" היה אומר: ביד, ביד.
אלקנה אפרתי
כל האפשרויות יכוסו במה שנאמר בהודעה הזאת, כפי שאמרנו, שהרכב צולם, והצילום יישלח לבעל הרכב.
שמעון יאיר
ואם מישהו לא יראה את הסעיף הכתוב הזה, וישלם בכל זאת?
אלקנה אפרתי
אז הוא כנראה - - -
שמעון יאיר
אז למה? שלא ישימו על החלון, שישלחו בדואר. בשביל מה לשים על האוטו? תפיק את הצילום – שלח, אין לך צילום – אל תיתן.
אילן גילאון
דרישת התשלום תבוא בנפרד.
שמעון יאיר
אבל בן-אדם מקבל, הוא לא שם לב שיש שם סעיף.
אלקנה אפרתי
אחר כך אדם לא יידע.
אילן גילאון
תאמין לי שזה יגיע מאוד מהר לכל מי ש - - -
קריאה
גם ככה לא ישלמו.
שמעון יאיר
אתה צריך לציין את זה, ואנחנו נגמור את זה אתו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תדאגו גם לבצע פרסום והסברה של הנושא הזה בקרב ציבור שהוא מוגדר וידוע.
שמעון יאיר
נעשה את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מצביעים על החוק עם התוספת הזו, ועם תאריך תחילה של 19 באוגוסט, ארבעה חודשים מהיום.
שמעון יאיר
ארבעה חודשים?
אילן גילאון
יאללה, בסדר.

הצבעה

בעד – פה אחד.

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 5) (הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה), התשע"ב-2012, עם השינויים, נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הסעיפים אושרו פה אחד, עם השינויים, ועם תאריך התחילה.
אני מודה ליוזם. ברכות.
אילן גילאון
ברכות לך, אדוני היושב-ראש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הישיבה הסתיימה. תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:32.>

קוד המקור של הנתונים