ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/05/2012

ביטול הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי - ריש לקיש לפי תכניות מס' ג/11560, ג/11561, ג/11326, דרך מס' 79, מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורי)

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת הפנים והגנת הסביבה
01/05/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 533>
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ט' באייר התשע"ב (01 במאי 2012), שעה 12:00
סדר-היום
<ביטול הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי – ריש לקיש לפי תכניות מס' ג/11560, ג/11561, ג/11326, דרך מס' 79, מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורי)>
נכחו
חברי הוועדה: >
אמנון כהן – היו"ר
אורי מקלב
מוזמנים
>
תמר רביב - ממונה אתרים לאומיים, המשרד להגנת הסביבה

יסמין טלמון - יעוץ סביבתי, מינהל התכנון בנושאי גנים, משרד הפנים

שמרית מגן - משרד א. אפשטיין לניהול פרויקטים תשתיות ובניה, מע"צ

ענת יציב - מנהלת אגף מקרקעין, רשות הטבע והגנים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
<ביטול הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי – ריש לקיש לפי תכניות מס' ג/11560, ג/11561, ג/11326, דרך מס' 79, מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורי)>
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא ביטול הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי – ריש לקיש לפי תכניות מס' ג/11560, ג/11561, ג/11326, דרך מס' 79, מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורי). מה קרה לנו פה? למה רוצים לבטל? מה יש לנו? מה, בשביל כביש לבטל לנו חלק מהגן? בבקשה, גברתי.
יסמין טלמון
נתחיל מאל"ף, הגן הלאומי ציפורי הוכרז בשנת 1993 על בסיס תוכנית שקיבלה תוקף ב-1974. שטח הגן המוכרז - - -
אורי מקלב
מההתחלה נקראה "ציפורי ריש לקיש" או שהוסיפו את השם?
יסמין טלמון
לא, מההתחלה "ציפורי ריש לקיש".
אורי מקלב
משום מה? אתם יודעים גם את ההיסטוריה? את צריכה להגיד לנו. למה זה "ריש לקיש"? מה הקשר בין ריש לקיש לציפורי, את יודעת?
יסמין טלמון
הוא גדל שם והיה חברו של רבי יוחנן והם למדו יחד אחר כך.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי.
יסמין טלמון
השטח של הגן הלאומי עם שמורות הטבע שבתוכו הוא כ-15,000 דונם. כרגע אנחנו מבקשים לגריעה 510 דונם. מה שחשוב לציין, שלמעשה כשהגן הוכרז עבר שם כבר הכביש. הכביש קיים עוד לפני הגן הלאומי, אבל לא על בסיס תוכנית מסודרת, ורק עכשיו הגיעו לתכנן אותו – תוכנית מסודרת עם הרחבה ועם התקנת מחלפים – גם במחלף הסוללים וגם במחלף ציפורי, שלשניהם יש נגיעה לגן הלאומי. שניהם בתחום הגן הלאומי, וגם כמובן הקטע שמחבר ביניהם. בהתאם לחוק גנים ושמורות, שר הפנים קיים התייעצות עם השר להגנת הסביבה וקיבל את ההסכמה - - -
היו"ר אמנון כהן
אני רואה פה שהנושא הזה מתגלגל מעל שנה.
יסמין טלמון
כן.
היו"ר אמנון כהן
כמעט שנה מתגלגל הנושא.
יסמין טלמון
כן, נכון.
היו"ר אמנון כהן
טוב.
יסמין טלמון
יש הסכמה של השר להגנת הסביבה - -
היו"ר אמנון כהן
ראיתי, כן.
יסמין טלמון
- - יש הסכמות של מועצת גנים ושמורות - -
היו"ר אמנון כהן
ראיתי.
יסמין טלמון
- - ויש הסכמה של הרשות המקומית. וכרגע, הגענו לוועדה המכובדת הזאת שאנחנו מקווים שתיתן את הסכמתה גם היא - - -
היו"ר אמנון כהן
קשה לנו מאוד, קשה לנו מאוד.
תומר רוזנר
גם אם לא תיתן את הסכמתה זה לא כל כך משנה, תיכף אסביר.
היו"ר אמנון כהן
לא משנה, אבל קשה לנו מאוד מבחינה ערכית ורגשית – נכון, חבר הכנסת מקלב?
אורי מקלב
כן.
היו"ר אמנון כהן
למקום גם יש שורשים היסטוריים.
אורי מקלב
צריך להוריד ממנו 560 מטר?
היו"ר אמנון כהן
אבל זה לרווחת - - -
יסמין טלמון
510 מטרים, כן.
היו"ר אמנון כהן
אבל זה לרווחת אזרחים שיוכלו לנוע, לנסוע בכבישים בטוחים, מורחבים - - -
תומר רוזנר
הכביש כבר קיים.
אורי מקלב
כבר קיים, כבר נוסעים בו.
היו"ר אמנון כהן
לא, הרחבה.
תומר רוזנר
קיים, קיים. החותמת כבר - - -
אורי מקלב
קיים כבר. הוא לא סודר בתוך התכנון. הם רוצים עכשיו - - -
היו"ר אמנון כהן
הכביש קיים כבר?
תומר רוזנר
כן, כבר גרעו את השטח. כבר לא - - -
היו"ר אמנון כהן
אז מה צריכים אותי עכשיו?
אורי מקלב
לא רק זה, הוא כבר קיים עוד לפני שהכריזו - - -
היו"ר אמנון כהן
מה הם צריכים אותי עכשיו? להכשיר את זה רטרואקטיבית? כמו אתמול – משרד הפנים עובד בפטנט הזה כבר הרבה שנים. גם אתמול רצו להביא לי איזו החלטה של 20 שנים אחורה.
יסמין טלמון
מבחינה סטטוטורית ראוי לציין - - -
אורי מקלב
אבל אתמול לא נתת להם.
היו"ר אמנון כהן
אני לא נותן כל יום.
אורי מקלב
תגיד להם שאתה לא כל יום נותן – יום כן, יום לא. אז היום זה יום כן.
תומר רוזנר
תראה, אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר אמנון כהן
עוד רגע, לגופו של עניין, בואו נראה, כן, מה אתה אומר? לא צריכים אותי?
תומר רוזנר
אדוני היושב-ראש, אני לא מתייחס לגופה של ההחלטה. אני רוצה לומר שאנחנו נתקלים פה בתופעה חוזרת ונשנית, מס' רב של פעמים, שבהם "רשות הטבע והגנים" מתרשלת בצורה חמורה במילוי תפקידה ומשרד הפנים כנ"ל, מתרשל במילוי תפקידיו. מדובר כאן בתוכניות חדשות מהשנים האחרונות שבהן - - -
היו"ר אמנון כהן
דווקא אתה אומר שהם עובדים בשנים האחרונות.
תומר רוזנר
רק דקה, לא, לא. הם אישרו תוכניות בניגוד להוראות החוק שלא כדין.
היו"ר אמנון כהן
מי?
תומר רוזנר
משרד הפנים אישר תוכניות שלא כדין, כאשר השטח הזה הוכרז כגן לאומי - - -
אורי מקלב
לא בתקופה של אלי ישי, אדוני, זה בתקופה הקודמת.
תומר רוזנר
בתקופה הקודמת.
היו"ר אמנון כהן
אברהם פורז, אתה מתכוון?
אורי מקלב
חבר הוועדה, אתה ער למה שנאמר פה?
היו"ר אמנון כהן
כן.
תומר רוזנר
הדברים האלה חזרו ונשנו מס' רב של פעמים, ולכן, אנחנו זימנו לפה באחת הישיבות הקודמות את מנהל "רשות הטבע והגנים" שהבטיח לנו שהדברים האלה לא יישנו, ומשרד הפנים הבטיח שהדברים האלה לא יישנו. ואנחנו שבים ונתקלים בתופעה בלתי נסבלת שבה בעצם הוועדה מתבקשת להוות חותמת גומי לדברים שכבר נעשו בשטח. למעשה, גם אם הוועדה לא תאשר, הכביש כבר בוצע, המחלף כבר בוצע.
יסמין טלמון
חלק.
ענת יציב
לא, חלקו.
היו"ר אמנון כהן
חלק?
יסמין טלמון
כן, אני יכולה להסביר.
תומר רוזנר
איך קורית התופעה שהדברים האלה קורים למרות ששטחי הגן הלאומי רשומים בטאבו?
היו"ר אמנון כהן
מדינה צעירה, תומר.
תומר רוזנר
מדובר בתוכניות חדשות. לא מדובר בלפני 20 שנה.
יסמין טלמון
לא, תומר, קודם כל באמת הטעות הזאת נעשתה - - -
היו"ר אמנון כהן
יש עוד מקרים?
יסמין טלמון
אתאר את המצב - - -
היו"ר אמנון כהן
יש עוד מקרים?
יסמין טלמון
יכול מאוד להיות, לא שאני יודעת כרגע להצביע עליהם, אבל יכול מאוד להיות. כן, התופעות האלה היו קיימות, לצערנו, זה איזשהו סוג של פספוס – נקרא לזה. התוכנית שהגשנו לכם כרגע לביטול, לגריעה, בעצם מורכבת משלוש תוכניות: אחת מהם של מחלף הסוללים שכבר בנוי בפועל, השנייה, מחלף המוביל - - -
תומר רוזנר
מה יקרה אם הוועדה לא תאשר את התוכנית?
יסמין טלמון
אז אנחנו נתקל בבעיה סטטוטורית מאוד סבוכה, שיהיה לנו מצד אחד כביש מאושר, ומצד שני גן לאומי מוכרז על אותו שטח, כשיש סתירה מובהקת ביניהם, ונשאר עם הבעיה.
היו"ר אמנון כהן
כל אחד רוצה לשמור על השטח שלו.
יסמין טלמון
כן. מה שרציתי להגיד, זה שבעצם אנחנו במשרד הפנים - - -
תומר רוזנר
לא ידעתם שזה גן לאומי?
יסמין טלמון
לא, רגע, תומר - - -
תומר רוזנר
לא ידעתם שזה גן לאומי כשתוכנית הזאת באה ל - - -
יסמין טלמון
כשהתוכנית האחרונה מבין השלוש הגיעה לאישור שר הפנים עלינו על העניין הזה, שבעצם יש גן לאומי - -
תומר רוזנר
והשתיים הקודמות – לא ידעתם?
יסמין טלמון
- - והוא טעון ביטול הכרזה, ואז מצאנו שבעצם שתי התוכניות הקודמות כבר אושרו בטרם בוטלה ההכרזה, ולכן אמרנו - -
תומר רוזנר
איך זה קורה?
יסמין טלמון
- - אם אנחנו כבר עושים – רגע, תומר – את המהלך, אנחנו נעשה אותו מסודר, על כל הרצף של כל שלוש התוכניות, וזה מה שהגשנו עכשיו: חלקו כדי לאשר תוכנית שעוד לא אושרה וחלקו להסדיר תוכניות שלדאבוני כבר מאושרות.
תומר רוזנר
איך זה קרה?
יסמין טלמון
צר לי שזה קורה. הם ניגשו עם הכביש הזה לבדיקה מול מועצת גנים, קיבלו את האישור של מועצת גנים ובטעות, כנראה, סברו שזה המהלך, ולא מימשו את כל התהליך מעבר לזה.
תומר רוזנר
מי זה "הם"? משרד הפנים לא בתהליך?
יסמין טלמון
קשה להצדיק את זה. בטח שאי-אפשר להצדיק את זה.
אורי מקלב
איפה אתה רואה את הבעיה? איפה הבעיה?
היו"ר אמנון כהן
לא, הוא מדבר על הבעיה ברמה העקרונית.
אורי מקלב
כן. אבל מי היה צריך לדאוג לזה?
תומר רוזנר
משרד הפנים.
אורי מקלב
זה לא הרשות לגנים.
תומר רוזנר
לא, ודאי שרשות הגנים. ודאי וודאי שרשות הגנים.
היו"ר אמנון כהן
רשות הגנים רוצה לשמור על השטחים כמה שיותר אצלה, היא לא רוצה לוותר.
אורי מקלב
אז איך היא - - -
היו"ר אמנון כהן
אז מי שבנה את הכביש חושב שבעתיד יבטלו את הכביש וזה יהפוך להיות גן.
תומר רוזנר
רשות הטבע והגנים חובתה לשמור קודם כל ובראש ובראשונה על החוק. ואם רשות הטבע והגנים יודעת שפועלים שלא כחוק, היא צריכה לפעול.
אורי מקלב
היא היתה צריכה לדעת להתנגד לזה, היא היתה צריכה לפעול - - -
תומר רוזנר
כנראה שהיא הסכימה. לא משנה, היא הסכימה, אבל היא צריכה להגיד להם: ההסכמה שלי לא מספיקה.
היו"ר אמנון כהן
טוב, אוקיי.
תומר רוזנר
מה, הם לא יודעים? הם לא מכירים את החוק של עצמם?
אורי מקלב
לי מפריע משהו אחר, אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר אמנון כהן
מה מפריע לך?
ענת יציב
סליחה, זה שהגשנו התנגדות מה זה עוזר?
אורי מקלב
מה היה קורה אם לא משרד הפנים, לא רשות הגנים היו עושים את זה אלא אזרח קטן היה עושה, לא 500 מטר אלא היה עושה 50 מטר, מה היה קורה במקרה הזה, הוא היה בונה ואחר כך – וכאן נובעת השאלה. אותה סליחה שמשרד הפנים מבקשים היום לא נעשית ולא מתבצעת מול אזרח קטן שגם כן לתומו ככה - - -
תומר רוזנר
נכון מאוד, נכון מאוד. וזאת הבעיה.
אורי מקלב
וזאת הבעיה. אנחנו יודעים להתנהג מאוד-מאוד-מאוד - - -
תומר רוזנר
בסלחנות.
אורי מקלב
והדרישות שלנו מאוד-מאוד מחמירות עם אזרחים כשאנחנו לא עושים קשוט עצמך לפני שאתה דן את האחרים. וזה - - - שבפרקי אבות אנחנו כל שבת דורשים מעצמנו – קשוט עצמך תחילה.
היו"ר אמנון כהן
אוקיי.
אורי מקלב
זה הכול, על זה - - - לא יותר מאשר - - -
היו"ר אמנון כהן
יש במינהל התכנון עוד נושאים כגון אלה?
יסמין טלמון
מה, שאושרו שלא כדין?
היו"ר אמנון כהן
לא, שאתם מטפלים. אני רוצה לתכנן לוח זמנים שתעשו סקירה לראות אם יש עדיין תופעות כאלה – קחו לכם תקופה מסוימת, תעשו - - -
תומר רוזנר
כבר נתנו להם - - -
היו"ר אמנון כהן
לא על זה, אני מדבר בעיקרון.
תומר רוזנר
בעיקרון. על הדבר הזה כבר דנו.
היו"ר אמנון כהן
אבל אני חדש בוועדה.
תומר רוזנר
זה בדיוק מה שאני – זאת התרעומת. הסיפור הזה היה בדיוק לפני שנתיים ולפני שנה ויושב-ראש הוועדה הקודם אמר: בואו, תעשו בדיקה, תבדקו את כל מה שלא כדין ותביאו בפני הוועדה - - -
היו"ר אמנון כהן
כן, אבל ראש מינהל התכנון התחלף עכשיו.
תומר רוזנר
אני מקווה שיש רצף של נתונים.
יסמין טלמון
לא, גם האישור שהיה פה הוא לפני הדיונים האלה, תומר, שאתה מזכיר אותם – אישורים קודמים.
היו"ר אמנון כהן
טוב, אנחנו - - -
תומר רוזנר
מתי תסיימו את הבדיקה הזו?
היו"ר אמנון כהן
אנחנו בלב כבד - - -
ענת יציב
רגע, אני יכולה?
היו"ר אמנון כהן
מי גברתי?
ענת יציב
מרשות הטבע והגנים.
היו"ר אמנון כהן
נו, יש פה אמרות קשות לגביכם. אמירות קשות.
ענת יציב
לכן אני רוצה להגיב, כי - - -
אורי מקלב
מה תפקידך?
היו"ר אמנון כהן
יש עוד אזורים כאלה, לפי מה שאתם יודעים? או שאתם מעדיפים להשאיר את זה ככה - - -
תומר רוזנר
עמום.
היו"ר אמנון כהן
שיישאר כביכול, כאילו גם פה וגם פה.
ענת יציב
לא, אני – עם כל ה - - -
היו"ר אמנון כהן
מה תפקידך בכוח?
ענת יציב
אני מנהלת אגף מקרקעין ברשות הטבע והגנים. אני אחראית על הכרזת שמורות וגנים ולפעמים גם אני באה לפה - - -
היו"ר אמנון כהן
בסדר, צורכי עמך מרובים, מה לעשות.
ענת יציב
אני באמת מלאת הערכה רבה מאוד לתומר ואני מניחה שתומר יודע את זה, אבל אני פה חייבת למחות על האמירות האלה, כי קודם כל, אני שמחה שנותנים לרשות כל כך הרבה כוח וסמכות, אבל הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לבוא לוועדה המחוזית, ששם מופקדת תוכנית ולהגיש התנגדות לתוכנית – גם כשהיא נכנסת לתחום גן לאומי מופרז - - -
היו"ר אמנון כהן
כן, אבל פה כבר התהליך – התרעומת היא - - -
ענת יציב
וזה מה שאנחנו - - -
היו"ר אמנון כהן
סליחה, התרעומת היא שלא כוח ולא כל זה – אנחנו רוצים שכולם יעבדו לפי נהלים, לפי חוקים.
ענת יציב
נכון, אז כשהתוכנית הזו - - -
היו"ר אמנון כהן
ברור לי שכשרוצים להפקיע משהו אתם תביעו התנגדות – ודאי, זה בסדר.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר אמנון כהן
אבל כשכבר בנו, כשכבר מתבצע בשטח - -
ענת יציב
לפני - - -
היו"ר אמנון כהן
- - אז כרגע אתם צריכים להתיישר – הבעתם התנגדות, ההתנגדות נדחתה, ועכשיו יש החלטה אחרת, אז צריך להתיישר לפי ההחלטה החדשה. פה אתם לא מתיישרים ואתם כאילו אומרים: ההתנגדות שלי לא עברה, אז אני לא עושה כלום, אני יושב בצד, זה יישאר עדיין כביכול שלי, אבל זה כבר לא שלי כי זה הלך לייעוד אחר, אבל אני אשמור, אולי בעתיד יבוא משיח והכביש הזה ילך מהעולם ואנחנו נחזור להיות – למה אני אוותר? זו הנקודה שלנו.
זאת אומרת, כל עוד הבעת התנגדות, זו זכותך וחובתך. אבל ברגע שההתנגדות שלך לא עברה ובנו שם בניין, בנו שם כביש, בנו שם מחלף, בנו שם כביש רכבת, גישה כזו או אחרת, גשר, לא משנה מה – הפקירו את זה מכם, אתם צריכים להתיישר לפי ההחלטה.
פה התרעומת – אם יש עוד מקומות כאלה שהתנגדתם ולמרות זאת המדינה חשבה שצריך ייעוד אחר לאותו קרקע, לאותה שמורה, ובאה ואמרה: כרגע אין כלום, שתהיה שמורה, אבל כרגע לצורכי ציבור אני צריך את הקרקע למשהו אחר.
ענת יציב
נכון, יש את העניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
הבעתם התנגדות, ההתנגדות לא עברה. יש עוד מקומות כאלה שהתנגדותכם לא עברה, הייעוד של הקרקע השתנה ואתם עדיין אתם יושבים בשקט? זו השאלה שאני שואל.
ענת יציב
לא, מה זה יושבים בשקט?
היו"ר אמנון כהן
לא עושים כלום.
ענת יציב
מה שאנחנו כן עשינו זה להפחית את הנזקים שנעשו. צומת המוביל, כמו שתומר אומר, וכולנו יודעים, כי כולנו נוסעים צפונה – אכן נבנה. שאר הכביש והמחלף הנוסף טרם נבנו ולפני מס' שבועות הועתקו 40,000 גיאופיטים, שזה צמחי בצל ופקעות, מרצועת העבודה לתחום הגן הלאומי ציפורי, שזה כלניות וסחלבים - - -
היו"ר אמנון כהן
נו, בסדר, אני מבין.
תומר רוזנר
נו, בסדר.
היו"ר אמנון כהן
אז מה את רוצה להגיד?
תומר רוזנר
כן, לא הבנתי.
ענת יציב
זה מזעור נזקים - - -
היו"ר אמנון כהן
מה קשור זה לזה? זה לא קשור.
ענת יציב
לא, כי את הצרכים - - -
היו"ר אמנון כהן
לא אמרתי: אל תמזערו, אל תעתיקו. חובה וזכותך וכמובן החובה שלנו לשמור על מה שאפשר לשמור. גם כשרוצים לבנות בניין ויש איזה עץ עתיק שמאוד-מאוד מפריע ותוקע 120 יחידות דיור, ופקיד היערות אומר שזה עץ עתיק מאוד-מאוד עם שורשים עמוקים, עם פן היסטורי חשוב, אני אומר: רגע, אל תתקע לי 120 יחידות דיור, תמצא לי דרך להעתיק את העץ. מה זה קשור?
ענת יציב
רק שנייה, לא, אני חייבת להסביר. ההתנגדות שלנו לא היתה למחלף ולהרחבה של הדרך.
תומר רוזנר
אני רוצה להבין מה המניעה הפשוטה בהחלטה של מועצת גנים לאומיים להגיד: החלטה זו אינה מסיימת את הדרך ועליכם לעשות: אל"ף, בי"ת וגימ"ל. מה המניעה? הרי אתם גם מטעים את היזמים והם חושבים – כפי שאומרת גב' טלמון, כנראה בטעות, כי הם לא יושבים וקוראים את חוק רשות הטבע והגנים כל יום, מועצת רשות הטבע והגנים יש להניח שהיא מכירה קצת יותר טוב את החוק של עצמה, אוקיי? והיא יודעת שהאישור שלה לא מסיים את התהליך. אז מה המניעה לרשום באישור הזה: זה לא סוף התהליך, עליכם ללכת ולעשות אל"ף, בי"ת, גימ"ל. אני לא מבין את זה.
יסמין טלמון
צריך לעשות את זה.
ענת יציב
אני לא מייצגת את מועצת גנים, אני מייצגת את הרשות עצמה.
תומר רוזנר
המועצה היא - - - של הרשות, עד כמה שאני יודע.
יסמין טלמון
לא, לא.
ענת יציב
<הרשות הגישה רשימה בהתנגדות שלה של תנאים שהיא מבקשת לעשות אותם כתנאי להתקדמות של התוכנית. זה הכול. זה לא ש"לא למחלף", "לא להרחבת הדרך".>
תומר רוזנר
בסדר, מה המניעה שהיא תרשום בסוף ההחלטה: ההחלטה הזאת איננה מסיימת את התהליך. צריך ללכת גם לעשות את זה.
היו"ר אמנון כהן
טוב, הבנתי. אתם תעשו בדיקות מעמיקות אצלכם אם עדיין יש מקומות שהיו מוכרזים - -
ענת יציב
בסדר, אנחנו לא מתנגדים לגריעה.
היו"ר אמנון כהן
- - כגן והיום הם החליפו ייעוד. תעשו בדיקה אצלכם. אני רוצה שאתם גם תהיו צמודים לחוק. כל מה שכל אחד צריך לעשות – יעשה. לא הייתי רוצה לאשר. אתמול לא אישרתי את הבקשה של משרד הפנים למרות שהיתה בקשה של שר הפנים ושר הפנים הוא ידיד אישי שלי, בלי שום קשר הוא מסיעתי. הוא לא אחראי על הדברים האלה, אבל הוא מיניסטר, מה לעשות. הוא לא יכול לדעת בכל רגע נתון איפה מפקיעים ואיפה לא עשו את התוכנית.
אבל פה אנחנו נאפשר שאם יש חלק מהמחלף שעדיין צריכים להשלים אותו, אז שישלימו אותו לטובת הציבור. אז אנחנו מעמידים להצבעה את ביטול ההכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי לטובת מחלף כניסה מערבי לנצרת. מי בעד ביטול ההכרזה?
יסמין טלמון
רגע, לא רק.
היו"ר אמנון כהן
זה מה שכתוב לי בבקשה. אין "לא רק", אל תוסיפי שום דבר.
יסמין טלמון
המחלף - - -
שמרית מגן
צריך ביצוע כביש 79.
יסמין טלמון
לצורך ביצוע כביש 79.
שמרית מגן
הרחבת כביש 79 הקיים.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה שלכם כתוב: "דרך מס' 79, מחלף כניסה מערבי לנצרת" – זה?
ענת יציב
צריך להגיד את התוכניות.
יסמין טלמון
אם יותר לי - - -
היו"ר אמנון כהן
לא, את לא חייבת להוסיף כלום.
יסמין טלמון
לא, לפי התוכניות האלה והאלה.
שמרית מגן
לפי התוכניות כפי שכתוב.
היו"ר אמנון כהן
כן, את התוכניות כתוב.
יסמין טלמון
אם כתוב את מס' התוכניות אז זה בסדר.
היו"ר אמנון כהן
ג/11560, ג/11561, ג/11326 – אלו התוכניות, נכון? אז כל חברי הכנסת, לא להידחף. מי בעד ביטול ההכרזה?

הצבעה

בעד – פה אחד
ביטול ההכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי – ריש לקיש לפי תוכניות מס' ג/11560, ג/11561, ג/11326, דרך מס' 79, מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורי), נתקבל.
היו"ר אמנון כהן
עבר פה אחד. אנחנו מאשרים. תמשיכו לעבוד. תביאו כמה שיותר דברים, אם יש, שאנחנו נעבור על דברים בנוהל תקין.
יסמין טלמון
לא, עדיף שלא, שלא יגרעו.
היו"ר אמנון כהן
מה שצריך לטובת הציבור. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:37.>

קוד המקור של הנתונים