ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/05/2012

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה


7
ועדת הפנים והגנת הסביבה
01/05/2012

נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס' 532
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ט' באייר התשע"ב (01 במאי 2012), שעה 11:00
סדר-היום
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"א-2011 ותקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך) (תיקון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
אורי מקלב – מ"מ היו"ר
מוזמנים
גלי דינס - עו"ד, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

אמיר זלצברג - ראש תחום זיהום אוויר מתחבורה, המשרד להגנת הסביבה

אלכס בוגטיקוב - ראש תחום שירותי תחזוקה, משרד התחבורה

שמעון אלקיים - סגן ראש תחום שירותי תחזוקה, משרד התחבורה

עופר בן-אברהם - סא"ל, ראש מדור מערכות רכב בחטיבה הטכנולוגית, צה"ל, משרד הביטחון

יזהר יצחקי - פצ"ר - יועמ"ש הגנ"ס, הפרקליטות הצבאית, צה"ל, משרד הביטחון

עמיר יצחקי - סגן מהנדס ראשי, המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

שרית זוכוביצקי-אור - עו"ד, לשכה משפטית, משרד התחבורה

עמנואל ויזר - עו"ד, יו"ר ועדת איכות הסביבה, לשכת עורכי-הדין בישראל

יהודה רודד - מנכ"ל, איגוד יבואני הרכב בישראל

אבי גלנצר - יו"ר, איגוד מכוני הרישוי

אריה אשד - מנכ"ל, איגוד המוסכים בישראל

חנוך גרינברג - מנכ"ל, CARDATA

דוד דהאן - המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"א-2011 ותקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך) (תיקון), התשע"א-2011שלום לכולם, אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תקנות למניעת מפגעים זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"א–2011, ותקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) – מה זה, שתי תקנות?


כן.


איזו מהן הראשונה? נתחיל עם הראשונה – מכלי רכב. במקרו, בגדול, תסבירי לנו על מה מדובר, המשרד להגנת הסביבה. מי כאן מציגה לנו את הנושא?


אני מהלשכה המשפטית ונמצא אתי אמיר זלצברג.


בבקשה.


בקצרה, אגיד שחוק אוויר נקי שחוקק ב-2008 ונכנס לתוקף בינואר 2011, בעצם העביר את הסמכויות בעניין פליטת זיהום אוויר מכלי רכב למשרד להגנת הסביבה. התקנות שנקרא עכשיו, למעשה מחליפות שלושה סטים של תקנות שקיימות כיום – שני סטים מ-1963 לפי חוק מניעת מפגעים ותקנות בתוך תקנות התעבורה. התקנות, כמובן, נעשו בהתייעצות עם משרד התחבורה ואתן לאמיר להגיד בכמה מלים, בקצרה, מה קובעות התקנות.
אז ממש בקצרה
זיהום אוויר מכלי רכב זו אחת הבעיות העיקריות שהמשרד מתמודד אתן –כאשר כלי רכב, אולי המזהמים ביותר, הם כלי רכב לא תקינים, כלי רכב שמזהמים מעבר למה שקבוע בחוק - - -


למה הפסקתם את הפעילות של גריסת רכבים?


מהיעדר תקציב, לצערי.


מה תקציב? המשרד להגנת הסביבה אצלנו מוכשר בגיוס תקציבים.


אנחנו עובדים על זה במרץ, גם אתמול בוועדת הכספים.


בוועדת כספים היה דיון, אני יודע.


אמת.


אבל זה לא מפסיק?


זה הפסיק כבר למעשה, התוכנית לא פעילה כבר כמה חודשים - - -


אני יודע, נו, אז – ועדת הכספים הביאה כסף?


ועדת הכספים "דיברה" עם אגף תקציבים, אנחנו מקווים שבקרוב זה יאושר.


30 מיליון? כמה?


זה צריך להיסגר עם אגף תקציבים באוצר ואני מקווה שעוד השנה נוכל לחדש את התוכנית.


ברוכים תהיו, זה נושא חשוב.


אז הגריטה עוסקת בכלי הרכב הישנים, שהם מזהמים גדולים, אבל אנחנו פה עוסקים גם בחדשים וגם בישנים: כלי הרכב שהם לא תקינים, כלי רכב שבעצם נכשלים בטסט והם מזהמים גדולים, אז כל התקנות הללו, שני סטים של תקנות - - -


לפני טסט יש לו איזשהו מכשיר שהוא חייב לעבור עוד פעם, יש את זה.


נכון. וזה בדיוק מה שאנחנו עוסקים בו היום בתקנות. אנחנו עושים עדכון של אותן תקנות, אז שני הסטים של התקנות עוסקות בבדיקות זיהום אוויר: האחת, עוסקת בבדיקת זיהום אוויר במכון הרישוי בטסט השנתי והסט השני של התקנות עוסק בבדיקות זיהום אוויר בצד הדרך - - -


זה משהו חדש שיהיה?


זה עדכון של מה שיש.


לא, שניהם קיימים ואנחנו מעדכנים, משפרים ומשכללים אותם והופכים את הבדיקה למדויקת יותר.


כמה זה עולה לאזרח?


בדיקות זיהום האוויר?


כן.


אני מניח שמשרד התחבורה יכול לענות - - -


כמה עולה לאזרח שכל פעם הוא צריך לעבור עוד בדיקה ועוד בדיקה – עד שהוא מחזיק את הרכב גם ככה כבר - - -


יש תעריפי בדיקה.


כן. זה נשאר אותו התעריף שהיה?


התעריף לא יעלה. הנושא של התעריף נמצא בתהליך של בדיקה, עדיין אין תשובה, אבל בוודאות המחיר לא יעלה.


לא יעלה.


לא.


אוקיי. מי קורא את התקנות?


אני.


אנחנו נתחיל לקרוא ואם יש התייחסויות אנחנו ניתן להתייחס – בוודאי אם מישהו מתנגד, אם יש לו משהו להביע בסעיף כזה או אחר, בשמחה. בבקשה, מי מתחיל לקרוא?


אתחיל לקרוא, אבל משרד התחבורה מבקש להעיר שתי הערות כלליות לפני ההקראה.


תוך כדי. תתחילי לקרוא.


תוך כדי, אוקיי.
"תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"ב–2012
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 4, 35(א), 37(א) ו-81 לחוק אוויר נקי, התשס"ח–2008, בהתאם לסעיף 96 לחוק האמור, וסעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968, לאחר התייעצות עם שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים (להלן - משרד התחבורה) ועם שר הבריאות, לפי העניין, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:
שינוי השם
1.
בתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב), התשכ"ג–1963 (להלן - התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "למניעת מפגעים" יבוא "אוויר נקי".

תיקון תקנה 1
1.
בתקנה 1 לתקנות העיקריות-בהגדרת "רכב" במקום האמור בה יבוא "רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופנוע וטרקטורון כהגדרתם בתקנות התעבורה ורכב המונע באמצעות מנוע חשמלי בלבד" ולפניה יבוא:
""בדיקה בסל"ד גבוה" - בדיקה המתבצעת בהילוך סרק כשהרכב אינו בתנועה, ומהירות סיבובי המנוע ברכב הם 2000 סיבובים לדקה לפחות;
"בדיקות זיהום אוויר מרכב" - בדיקות לעניין עמידה בערכי הפליטה ולעניין תקינות ושלמות של מערכת הפליטה ומערכת בקרת הפליטות לפי הוראות תקנות אלה;
"בוחן" - בוחן רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה;"אנחנו מבקשים לשנות פה, בשונה ממה שהפיצה הוועדה, לקרוא לבוחן "בוחן זיהום אוויר" ושהוא יוסמך לפי הוראות תקנה 3.


זה בסדר.


בסדר, הלאה.


""האצה חופשית" - שיטת בדיקה הכוללת האצת מנוע רכב שאינו בתנועה וגלגליו אינם נעים, כמתואר בדירקטיבה;

"הדירקטיבה" - דירקטיבה 2009/40/EC של הקהילייה האירופית על תיקוניה מזמן לזמן, כפי שהיא מתפרסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ושעותק הימנה מופקד לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד להגנת הסביבה, בשעות העבודה המקובלות בו;

"מכון רישוי" – תחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי לפי תקנה 273 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה);

""מנהל אגף הרכב" - מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה;

"מעבדה מוסמכת" - כהגדרתה בתקנות התעבורה או מעבדה אחרת שהכיר בה הממונה לעניין תקנות אלה;

"מערכת גידוש מנוע" - מערכת לדחיסת אוויר למנוע הרכב, בלחץ הגבוה מן הלחץ האטמוספרי;

"ערך בליעת האור" - ערך למדידת חסימת מעבר האור, הנמדד ביחידות למטר (m-1), על-פי הדירקטיבה;

"ערך למבדה" - הערך המתקבל מהיחס שבין כמות האוויר והדלק הנכנסים בפועל למנוע לבין יחס כמות האוויר והדלק הנדרשים לתגובה כימית מלאה במנוע;"

(1) אחרי הגדרת "רישיון רכב" יבוא:

""רשימת הערכים" – רשימה של ערכים שקבעו יצרני הרכב לכל דגם רכב ודגם מנוע לרכב דיזל או רכב בנזין, לפי העניין, הכוללת, בין היתר, את טמפרטורת המנוע וקצב סיבובי המנוע לביצוע בדיקות זיהום אויר מהרכב, וערכי פליטה לבליעת אור או לפחמן חד-חמצני (CO) ולערך למבדה, לפי העניין; המופקדת לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד להגנת הסביבה ובאגף הרכב במשרד התחבורה; הודעה על הפקדת הרשימה, עדכונה ודרכי העיון בה תפורסם באתרי האינטרנט של המשרדים האמורים."


(2) ההגדרות "התנעה", "טמפרטורת עבודה", "זוהמה" ו-"משקל כולל מותר"– יימחקו".
עד כאן. משרד התחבורה, מה רציתם להגיד? רציתם כמה נקודות עקרוניות או שהורדתם אותם מסדר-היום?


הנוסח מתואם אתנו. כשיהיו לנו הערות לנוסח – נעיר.


רק למה יימחקו? למה?


אוקיי. סעיפים 1 ו-2 – למישהו יש הערות?


שאלת הבהרה – למה יימחקו?


ההגדרות שיימחקו.


הבנתי שאתם הולכים למחוק את ההגדרות.


כי הם עושים התאמות ממשרד למשרד, כי פעם זה היה - - -


אסביר. ההגדרות שמבקשים למחוק הן הגדרות שהיו נכונות לתקנות הקודמות שקבעו שיטת בדיקה אחרת, שהיו צריכים לשקול את הרכב ולעשות כל מיני דברים. בשיטות החדשות המודרניות כבר לא עושים אותן, אז את ההגדרות שלא רלוונטיות – מוחקים.


פעם היינו רואים תווית על הרכב, אז לא נראה אותה יותר – משקל הרכב - - -


לא, זה לא קשור. זה רק לזיהום אוויר.


לא, זה משהו אחר. זה קשור למשהו אחר.


זה לא קשור.


מי אדוני, בבקשה?


עורך-דין מלשכת עורכי-הדין. יש לי שאלה והערה – השאלה מתייחסת לנושא "האצה חופשית", כשמדובר כאן על סל"ד של 2000, השאלה שלי: האם זה נשאר אותו ערך שהיה כמו קודם או שלקחתם בחשבון שאופי המנועים השתנו או שהיום יכולים להיות דברים אחרים? אני פשוט לא יודע לפי מה ה-2000 סל"ד הזה נקבע.


לענות?


כן.


בעצם, אחד השינויים העיקריים בתקנות הללו, שהרכב נבדק לפי הוראות יצרן הרכב עבור אותו דגם רכב ודגם מנוע, כך שיצרן הרכב עצמו מגדיר באיזה תחום סל"ד, באיזה תחום סיבובי מנוע לבדוק את הרכב, בהתאם להוראות הדירקטיבה האירופית. התחום הזה של 2000 סיבובים לדקה זה ערך ה-default , במקרה בו אנחנו נתקלים ברכב שיצרך הרכב לא קבע או שמסיבה כלשהי לא הצלחנו להשיג את אותו נתון.


אוקיי. עכשיו הדבר שני, אתם מתייחסים ב"ערך הלמבדה" לנושא של תגובה כימית במנוע. למה אתם לא מתייחסים פשוט לנושא של שריפה יעילה? למה אתם מדברים על תגובה כימית פה?


מכיוון שהמהות של "ערך הלמבדה" נותן לנו אומדן ביחס לכמות של האוויר והדלק, שמגיבים אחד עם השני ונשרפים בריאקציה כימית. אם היינו כותבים: "שריפה מלאה" - -


יש שריפה - - -


- - זה לא נכון היה לכתוב "שריפה מלאה", מכיוון ששריפה מלאה אפשר לקבל גם בתערובות מאוד עניות של דלק ויש בהן הרבה אוויר. אנחנו לא מעוניינים בזה. אנחנו מעוניינים שבדיוק מספר המולקולות של האוויר יגיב במלואן עם מספר המולקולות של הדלק, ולכן ההגדרה הזו. זה משהו טכני לחלוטין.


אוקיי.


בסדר? עוד שאלות לסעיפים האלה? אוקיי, אנחנו מצביעים על הסעיפים שהוקראו – 1 ו-2. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
סעיפים 1 ו-2 של תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך) (תיקון), התשע"ב–2012, אושרו.


אושרו פה אחד. סעיף 3, הלאה.


"החלפת תקנה 2 והוספת תקנה 2א

1. במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:"זיהום אוויר בלתי סביר מרכב דיזל.

2.(א) זיהום אוויר בלתי סביר מרכב שמותקן בו מנוע דיזל, הוא פליטת עשן, בבדיקה בהאצה חופשית, כאשר ערך בליעת האור הוא אחד מאלה:
(1) עולה על ערך פליטה המופיע ברשימת הערכים לגבי אותו דגם רכב ודגם מנוע;
(2) אם לא מופיע ערך פליטה עבור רכב ברשימת הערכים, ערך בליעת האור עולה -

(א) ברכב שתאריך רישומו על פי רישיון הרכב יום 1 ביולי 2008 או לאחריו - על 1.5 יחידות למטר(m-1) ;


(ב) ברכב שתאריך רישומו על-פי רישיון הרכב מוקדם מיום 1 ביולי 2008 -


(1) על 3 יחידות למטר (m-1) - ברכב המצויד במערכת גידוש מנוע;


(2) על 2.5 יחידות למטר (m-1) - ברכב אחר.זיהום אוויר בלתי סביר מרכב בנזין.
2
2.א. זיהום אוויר בלתי סביר מרכב שמותקן בו מנוע בנזין, לרבות רכב הפועל באמצעות גז (בתקנות אלה – "רכב בנזין"), הוא כל אחד מאלה:(1) תכולת חד-תחמוצת הפחמן (CO), בגזים הנפלטים מצינור הפליטה של רכב, בבדיקה בסיבובי מנוע ובטמפרטורת מנוע לפי רשימת הערכים, עולה על ערך הפליטה לפי רשימת הערכים לגבי אותו דגם רכב ודגם מנוע;(2) לא מופיע ברשימת הערכים ערך פליטה כאמור בפסקה (1) לגבי אותו דגם רכב ודגם מנוע, תכולת חד-תחמוצת הפחמן (CO), בבדיקה בסיבובי סרק או בבדיקה בסל"ד גבוה, לפי העניין, עולה על הערך הקבוע בתוספת, לפי שנת ייצור הרכב ונפח המנוע;(3) תכולת הפחמימנים (HC), בגזים הנפלטים מצינור הפליטה של רכב ששנת ייצורו עד 1994, בבדיקה בסיבובי סרק, עולה על ערך פליטה של 1000 חלקים למיליון (ppm);(4) ערך למבדה, בגזים הנפלטים מצינור הפליטה של רכב ששנת ייצורו 1995 או לאחריה, בבדיקה בסיבובי מנוע ובטמפרטורת מנוע לפי רשימת הערכים, חורג מערך הפליטה לערך למבדה לפי רשימת הערכים לגבי אותו דגם רכב ודגם מנוע;(5) לא מופיע ברשימת הערכים ערך פליטה כאמור בפסקה (4) לגבי אותו דגם רכב ודגם מנוע, ערך למבדה, בבדיקה בסל"ד גבוה, חורג מטווח הערכים - 0.97 ל- 1.03.""

אפשר להתייחס לסעיף הזה?


לא. נגמור עד הסוף, אחרי זה.


"החלפת תקנה 3
1.
במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:"


כאן אנחנו מציעים לשנות קצת את הנוסח שהפיצה הוועדה. אלו הם תיקוני נוסח בעיקרם ואין תיקוני מהות. במקום "בוחן מוסמך לביצוע בדיקות מרכב", אנחנו רוצים לקרוא לתקנה: "בוחן זיהום אוויר".(א) "מנהל אגף הרכב יסמיך בוחן, כהגדרתו בתקנות התעבורה, לבצע בדיקות זיהום אוויר מרכב לאחר שיוכשר לפי תוכנית הכשרה שאישר הממונה.(ב) בוחן המבצע בדיקות זיהום אוויר מרכב יחזיק ברשותו תעודה אשר תעיד כי הוא בוחן זיהום אוויר והוא יציגנה לפי דרישה.

(ג) לא יבצע אדם בדיקות זיהום אוויר מרכב לצורך רישום רכב, מתן רישיון רכב או חידושו אלא אם כן הוא בוחן זיהום אוויר והוא פועל ממכון רישוי."

החלפת תקנה 4

במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:"בדיקות זיהום אוויר מרכב.
.
4. לפני רישום רכב, מתן רישיון רכב וחידוש רישיון רכב יבוצעו בדיקות זיהום אוויר מן הרכב לפי נוהל בדיקת זיהום אוויר מרכב שפרסם הממונה, בנוסחו המעודכן מזמן לזמן המתפרסם באתרי האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה, ואשר עותק הימנו מופקד לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד להגנת הסביבה ובאגף הרכב במשרד התחבורה (בתקנות אלה - נוהל בדיקת זיהום אוויר מרכב); בדיקות כאמור יכללו את כל אלה:
(1) בדיקה לעניין עמידה בערכי הפליטה האמורים בתקנות 2 או 2א, לפי העניין;
(2) על אף האמור בפסקה (1), לעניין בדיקות זיהום אוויר מרכב לצורך רישום רכב חדש ולעניין בדיקת תכולת חד-תחמוצת הפחמן מרכב בנזין, יראו בדיקת תקינות מערכת הפליטה באמצעות מערכת האבחון המותקנת ברכב (OBD), שערך בוחן זיהום אוויר לפי נוהל בדיקת זיהום אוויר מרכב כבדיקה לעניין עמידה בערכי פליטה;".כאן אנחנו מבקשים לתקן, בעצם לבקשת משרד התחבורה – פה, אלכס, אתה רוצה להעיר?


כן.


סליחה, סליחה.


נגמור את ההקראה.


תגמרי להקריא, שלא יפריעו לך שם, שזה יהיה מסודר, ואז נשמע את כל ההערות.


להקריא את כל ה - - -


תקריאי את מה שאת מציעה ואחרי זה נשמע את ההערות של משרד התחבורה, ואם אנחנו נסכים לכך, אז יתקנו את זה בהתאם.


אוקיי, אז אמשיך. רק אתקן את עצמי – זו הערה של משרד התחבורה, לא אנחנו מבקשים לתקן.


את לא צריכה לתקן, אמרת ככה ואני אפילו חזרתי על מה שאמרת ואמרתי: אחרי שנשמע אותם. הבנו טוב למה התכוונת.


אוקיי, תודה.
"(3) בדיקת תקינות ושלמות של מערכת הפליטה ומערכת בקרת הפליטות.(ב) עמידה בבדיקות זיהום אוויר מרכב תהווה תנאי לרישום רכב, למתן רישיון רכב ולחידושו.(ג) בדיקות זיהום אוויר מרכב יבוצעו באמצעות מכשור העומד בדרישות הדירקטיבה שאושר על-ידי מעבדה מוסמכת."

6. החלפת תקנה 5
במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא
"תעודת בדיקת זיהום אוויר מרכב.
5
5.(א) מכון רישוי או בוחן ירשום את תוצאות בדיקות זיהום אוויר מרכב בתעודה לפי נוהל בדיקת זיהום אוויר מרכב; תעודה כאמור תוצמד לרישיון הרכב".
את משאירה " או בוחן"?


לא. פה אנחנו מבקשים להסיר את "או בוחן", כך שמכון הרישוי הוא זה שירשום את תוצאות הבדיקה בתעודה, מכיוון שלאחר בירור ובדיקה נוספת, מכון הרישוי הוא זה שמוציא את התעודה ולא הבוחן. אני ממשיכה."(ב) לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן מצויה ברכב תעודה כאמור בתקנת משנה (א)."

7. תיקון תקנה 5א
בתקנה 5א לתקנות העיקריות
(1) בתקנת משנה (א) המילים "ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה" ימחקו ובמקום "מנהל אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה" יבוא "הממונה";
(2) בתקנת משנה (ב) במקום "שבוחן מורשה" יבוא "שבוחן זיהום אוויר או מורשה כאמור בתקנה 5ב".

8. תיקון תקנה 5ב

בתקנה 5ב לתקנות העיקריות, במקום "בוחן מורשה לפי תקנות אלה" יבוא "בוחן זיהום אוויר", במקום "מאת" יבוא "בידי" והמילים "ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה" יימחקו.

9. תיקון תקנה 5ג

בתקנה 5ג במקום "אלא אם המורשה לכך לפי תקנות אלה" יבוא "בוחן זיהום אוויר או מורשה לפי תקנה 5ב" והמילים "ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה" יימחקו.

10. החלפת תקנה 5ד

במקום תקנה 5ד לתקנות העיקריות יבוא:"תיעוד ושמירת נתונים.
5
1. ד (א) מכון רישוי ינהל רישום מלא ומדויק של תוצאות בדיקות זיהום אוויר מרכב שבוצעו בו לפי תקנה 4, לרבות תוצאות הבדיקות ונתוני הרכב הנבדק, כמפורט להלן :
(1) שם ומספר זהות של הבוחן שערך את הבדיקה;
(2) פרטי מכון הרישוי;
(3) תאריך הבדיקה;
(4) מספר הרישוי;
(5) סוג הרכב;
(6) תוצר רכב;
(7) דגם מנוע;
(8) שנת ייצור;
(9) סוג מנוע;"במקום "מנוע" אנחנו רוצים לכתוב "דלק", זאת היתה טעות.


"
"
(10) תוצר, דגם ומספר סידורי של מכשיר הבדיקה;
(11) ערכי הפליטה של הרכב הנבדק;
(12) סוג בדיקות זיהום אוויר מרכב שבוצעו, תוצאות הבדיקות כאמור והעתק של תעודות הבדיקה כאמור בתקנה 5 ;
(13) עמידת הרכב בבדיקת זיהום האוויר מרכב – בציון "תקין" או "לקוי".(ב) מכון רישוי ישמור את הרישומים, המסמכים והנתונים האמורים בתקנת משנה (א) במכון הרישוי במשך 18 חודשים לפחות, לרבות באופן ממוחשב שיאפשר את עיבודם והעברתם באמצעים אלקטרוניים, ויאפשר למפקח, מפקח הגנת הסביבה או לממונה לעיין בהם, וימסור להם העתק מהם, לפי דרישתם, לרבות באופן ממוחשב שיאפשר את שמירתם ועיבודם."
סייג לתחולה על צבא-הגנה לישראל.

5ה. (א) תקנות אלה לא יחולו על כלי רכב שהוצא לגביו רישיון רכב צבאי לחירום לפי פקודות הצבא, ששנת יצורו היא עד שנת 2000.


(ב) על אף הוראות תקנה 3, בדיקות זיהום אוויר מרכב, לרכב של צבא הגנה לישראל, תיעשה בידי בוחן רכב שהסמיכו קצין חימוש ראשי, לבצע בדיקות זיהום אוויר מרכב, לאחר שהוכשר לפי תכנית הכשרה שאישר הממונה, והוא פועל במתקן של צבא-הגנה לישראל המיועד לבדיקה תקופתית של כלי רכב (להלן - בוחן צבאי).


(ג) על אף הוראות תקנה 5, בוחן צבאי ירשום את תוצאות בדיקות זיהום אוויר מרכב בספר הרכב הצבאי ובצמוד לרישיון הרכב הצבאי המצוי ברכב בכל עת על-פי פקודות הצבא.


(ד) בתקנה זו, "פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955."


11. ביטול תקנות 6, 7, 8 ו- 9 והוספת תוספת. תקנות 6, 7, 8 ו-9 לתקנות העיקריות - בטלות, ואחרי תקנה 8 יבוא: תוספת".

להקריא את התוספת?
לא. את התוספת אין צורך להקריא.


רק אקריא את הסעיף האחרון – "תחילה".


כן.


סעיף "12.


תחילה תחילתן של תקנות אלה ארבע חודשים מיום פרסומן".תודה.


אנחנו מציעים רק לגבי זה, לקבוע תאריך של 1 בספטמבר כדי שזה יהיה ברור לכולם, זה ארבעה חודשים מהיום.


אין בעיה.


היושב-ראש אמר לי שאני יכול לגמור מהר: "יש לי עוד משהו קטן", אמרתי לו שרק ההקראה תיקח עד 12:00, יש לנו דיון אחר ב-12:00. בבקשה, נלך לפי סדר היושבים להערות ואחרי זה נשמע את התשובות. היא לא תענה לכל אחד אלא לכולם בסוף הסבב. בבקשה.
תודה. יש לי שתי הערות
אתחיל עם הקצרה יותר, לגבי הנושא של סעיף 3(ג), כתוב שם: "לא יבצע אדם בדיקות זיהום אוויר מרכב לצורך רישום רכב, רישיון רכב או חידושו". אני חושב שמדובר כאן באיסור גורף מדי – הכוונה שלא יוכלו לתת רישיון אלא אם הבדיקה בוצעה על-ידי בוחן מוסמך.

ואני מציע פשוט לעשות את זה כך: לכתוב שלא יהיה תוקף – יש לכם בהמשך סעיף שדורש תעודה – לתעודה אם הבדיקות לא בוצעו על-ידי בוחן. אם אני, למשל, נהג פרטי שרוצה לבדוק את הרכב שלי לפני שאני הולך למכון טסטים, למעשה, אסור לי לעשות את זה.


אתה לא עושה את הבדיקה לצורך רישוי.


כן לצורך רישוי.


לא, אתה עושה את זה לעצמך.


אני עושה את זה לצורך רישוי. אם אני שולל תוקף מהתעודה, אז אני בדיוק משיג את המטרה שרוצים כאן בלי ליצור איסור שהוא גורף מדי. להגיד שלתעודה לא יהיה תוקף אלא אם הבדיקה בוצעה על-ידי בוחן מוסמך ומכשיר שעבר את התקינה והוסמך – אני חושב שזו בעצם הכוונה שלכם.


אני חושב שאין בעיה. התשובה היא שאין עם זה בעיה, אז זה גם יקבל תוקף שאין בעיה. אין בעיה במקרה שלנו.


זאת אומרת שמקבלים את ההערה הזאת?


לא - - -


כל נהג יכול – זכות - - -


לא. שאין בעיה בנוסח הנוכחי. הנוסח גם נותן תשובה לעניין שלו.


אין בעיה בנוסח הנוכחי.


הנושא השני, זו החלפת תקנה 2 – מדובר כאן בעצם בקביעה של ערכי זיהום בצורה שונה מנהג לנהג. זאת אומרת, אני קונה רכב - - -


מרכב לרכב, לא מנהג לנהג.


מרכב לרכב, כן. זה שני אנשים שכל אחד קונה רכב, שהכול בסדר, והם נדרשים לעמוד בדרישות שונות. אני לא חושב שיש לזה הצדקה.


למה? זה לפי הרכב.


לא הבנתי.


לא הבנתי את ההערה.


לפי הרכב או לפי הנהג?


לא, זה לפי הרכב. אבל שני אנשים שקונים היום רכב, שמדינת ישראל מאפשרת, הם יידרשו לעמוד בדרישות שונות.


אבהיר, אם אני קונה "טויוטה קורולה" ואתה קונה "מאזדה 3", אז לכל אחד יש את התקן שקבע יצרן הרכב בהתאם לדירקטיבה האירופית – זה, דרך אגב, קורה כבר כיום במכוני הרישוי.


- - -
סליחה, אני אומר עוד פעם
הדבר הזה, לדעתי, לא מוצדק. אתם יוצרים פה בעצם מצב שרמת - - -


אתה אומר שיש בעיה עם שוויון בנטל.


בוודאי.


- - - בעיה אחרת.


יש היגיון – לא סתם שוויון בנטל - - -


מי שקונה רכב אחר זה נקרא שאותו אדם קונה רכב?


אסביר את עצמי - - - -


אחד הולך ל"בנק הפועלים" מקבל תנאים כאלה, אחד הולך לבנק אחר, מקבל באותם - - -


לא, לא, זה לא מה שאני אומר.


מה הקשר? אז תסביר את עצמך.


התקנות מאפשרות לכל רכב להגיע לרמת זיהום שונה לפי מה שקבע היצרן.


נכון.


נכון.


זה אומר שבעצם אתה תטיל סנקציה על הנהג שלא תטיל אותה על נהג שמחזיק רכב אחר. לא ערך כלכלי. ערך כלכלי – בסדר. המדינה נותנת - - -


לא, ממש לא.


לא. התכוונתי ל - - -


הוא צודק. התשובה שזה נכון, זה המצב שמציעים כאן, כן.


סליחה. נכון, זה מה שהם מציעים.


לא, אבל איפה הבעיה?


גם אני לא חושב – תראה, זה המצב שנהוג באירופה - - -


זו עוד לא הוראה בשבילנו. - - - אירופה, אנחנו לא-. השאלה אם יש בזה היגיון. אין בזה היגיון.


אני יכול להסביר את זה?


אם יותן לי רגע - - -


אני חושב שהיועץ המשפטי הבין, תשמע את התשובה שלו.


שנייה, אבל יש לי פשוט להשלים את הדברים האלה.


רק שנייה, אתן לך להשלים. אם התשובה שלו לא תספק אותך, אתן לך - - -


כל רכב שמגיע לישראל מקבל אישור אב-טיפוס ממשרד התחבורה ואנחנו מקווים שהמשרד להגנת הסביבה גם ייכנס למערכת הזאת ובמהירה יתקין את התקנות הדרושות לנושא הזה. אבל כרגע המצב הוא שכל אב-טיפוס של רכב מקבל אישור של משרד התחבורה, ובמסגרת זו - -


- - -


רבותי, סליחה. לא רק שאתם מדברים, זה עם מיקרופון פתוח, כמו שכל המיקרופונים, אולי תסיטו את המיקרופון, ואז תוכלו אולי ללחוש אחד לשני.


- - מאשרים גם את תקני זיהום האוויר של אותו רכב, כאשר הבדיקה נעשית לאב-הטיפוס לגבי הסטנדרטים שאליהם מתאים הרכב מבחינת היצרן.

אם המדינה תהיה סבורה שהסטנדרטים שקבע היצרן לאותו רכב לא מתאימים לישראל, הם לא יאשרו את אב-הטיפוס של הרכב הזה ואי-אפשר יהיה לייבא אותו לישראל. אם המדינה אישרה את אב-הטיפוס של אותו דגם רכב – כשאדם נכנס עם אותו דגם רכב לישראל אז המדינה אומרת: זה סוג רכב שהיעדים שקבע היצרן לגבי זיהום האוויר שלו הם מקובלים עלינו, זה מה שאנחנו רוצים מאותו סוג רכב. זה נכון שזה יכול להיות שונה מרכב לרכב.


זה בוודאי נכון, על זה אני לא מערער. זה שמאפשרים להכניס רכב ואומרים: הרכב הזה מקובל, זה בסדר. אלא שאחר כך אתה תבוא לנהג ותגיד: אתה, נניח – ואני סתם זורק מספר – הערך שמתקבל אצלך הוא חמש ואתה לא עברת טסט - -


נכון.


- - למרות שהנהג שלידך, הערך שלידו הוא שבע והוא כן עובר את הטסט.


נכון, כי זה מה שהמדינה מסכימה לו.


אני אומר שזה משהו שהוא לא הגיוני.
הוא שואל
למה ליצרן הזה הסכמת - -


אז זו שאלה.


- - שהוא יכול להגיע לערך של שבע - -


אני יכול לענות.


- - והשני עם רכב אחר, אם הוא עובר את החמש הוא, אז הוא נכשל – זה מה ששאלת. אם זיהום האוויר של שבע זה עדיין תקין - - -


אז תן לכולם את השבע.
אז הבנו אותך
תן גם לשני. אם היית מבדיל בין משאית לבין רכב פרטי והיית אומר שיש גם כאלה דברים, שלמשאיות אני מאפשר יותר זיהום אוויר כי אני יודע שהן יותר מזהמות, אבל אם אנחנו מדברים על אותם סטנדרטים של רכב, אותו סדר גודל בתוך קבוצה של רכבים – העלות שלהם לא משנה – אנחנו מדברים על רכב פרטי, נפח מנוע ועוד הרבה דברים, אבל כאן איך אתה נותן פערים – אם אני מבין נכון, שהפערים לא קטנים – בין שני יצרנים?

אני יכול להבין תשובה מעצמי – יש רכבים שמלכתחילה נבנו על כזה זיהום אוויר, זה מקובל עלי; יש רכבים שהיצרן דורש מהם להגיע לכזה סף, אבל רכב שמזהם יותר סימן שמשהו לא תקין בו. כשמשהו לא תקין ברכב, אני אומר: עכשיו הזמן לתקן אותו, יש כאן משהו לא תקין. הרכב לא עומד בגלל שזיהום האוויר כתוצאה מהאוויר.

כשלמדתי תלמוד למדתי להבין דבר מתוך דבר. דהיינו, אתה בא ואומר: יש בעיה ברכב שלך שהוא לא עומד בתקנים שלו, יש לזה סיבות טובות, לכן הוא לא עומד ביעדים, לכן צריך לתקן אותו. זה לא קשור כרגע למידת ההשפעה של זיהום האוויר על הכלל. זה תלוי במה שנתנו לאותו רכב להגיע: עד איזו רמה של זיהום אוויר וזה הסטנדרט שלו וזה מה שהוא צריך להיות בסדר – לזה הוא צריך להגיע. למה אתה מאפשר? זו שאלה אחרת שלא קשורה וזה כבר לא עושה חוסר שוויון.


הלוגיקה מאחורי זה ברורה. אבל אני עדיין טוען שיש כאן בכל זאת את אותו אי-שוויון, כי לאחד אני מרשה מה שאני לא מרשה לשני. יש הרי העדפה שהמדינה נותנת כבר בשלב המיסוי – הרי נכנסו תקנות שאומרות: רכב שמזהם פחות מקבל הטבות במיסוי וכד', שזה דבר ראוי, לבוא ולעודד: תקנו את הדבר הזה והזה.


נתת תשובה. אז הנה, אתה עצמך נתת תשובה. באת ואמרת שרכב שפחות מזהם מקבל הטבה, אז אתה רוצה ככה, גם שיזהם וגם יקבל את ההטבה?


ההיפך.


אמרת, שמגיעה הטבה רק לאחד שמגיע בסולם לחמש, אז הוא מקבל – נניח, שזה היה הרף שמקבלים בשבילה הטבה – עכשיו, הרכב הזה לא עומד בחמש - -


עומד בשבע.


- - הוא עומד בשבע, אז הוא קיבל את ההעדפה כדי שיזהם פחות - -


אני אומר משהו אחר - - -


- - כי אנחנו רוצים לעודד רכבים, אנחנו לא יכולים לאסור רכבים – אני לא מבין בזה – שלא הגיעו לרף של רמת זיהום אוויר פחות משבע, קח זאת כדוגמה, אבל אני מעודד מי שמגיע רק לרמה של חמש. אותו בן-אדם קיבל על זה הטבה. עכשיו הוא עובר טסט רואים שהוא לא מגיע לחמש, הוא לא עובר את זה, וכי לא אעשה אם לא אגיד לו: אתה לא תעבור. גם תקבל הטבה וגם תזהם את האוויר? אתה יודע את התשובה לבד.


אני אומר ההיפך, אני אומר שכשאני רוצה לעודד משהו, אני יכול לעודד. אני יכול להתנות את העידוד - - -


אז תעמוד בעידוד.


אני יכול להתנות את העידוד.


אבל תמשיך לעמוד בעידוד.


אני יכול להתנות את העידוד הזה, שזה יעמוד בפליטה גם בהמשך. יש הבדל בין זה ובין סנקציה.


הערת הערה נכונה, השכלת אותנו, הבנו ואנחנו מודים לך ואתן לך בסוף. התשובה המקצועית שתקבל, לא שלי, בסוף הסבב, ברשותך. כן, בבקשה, מי עוד? פשוט הדיון צריך להיות מסודר גם בגלל לחץ הזמנים, מתנצל שזו הצורה בה אני מנהל את הדיון היום, אחרת לא נספיק – ב-12:00 יש כאן דיון אחר.


יש לי כמה הערות – קודם כל, אנחנו מדברים על סעיף 2 בעמוד שש למעלה, זה סעיף 4, תת סעיף (2). אנחנו מדברים על בדיקת זיהום אוויר לרכב חדש.


- - -


אפשר להמשיך?


כן, ודאי. כל זמן שאני לא אומר לך להפסיק, אתה יכול להמשיך. לא צריך אישור כל דקה ודקה.


חשוב לי שאתם תשמעו. בוועדה המשותפת עם המשרד להגנת הסביבה ביקשנו לא להכניס דרישה לבדוק זיהום אוויר מרכב חדש והסעיף מתייחס לחובה לבדוק רכב חדש.


טוב.


יש בסיס לטענה הזו. אז קודם כל, שינו את התקנה שבנויה על בסיס דרישות הדירקטיבה האירופית, שהיא לא מחייבת בעצם לבדוק רכב חדש. בדיקת זיהום אוויר לרכב חדש - - -


אפסיק אותך בזה, אני יכול לתת תשובה. אם באמת זה נכון שאתם דורשים, אז אתה תענה בסוף למה אתם דורשים, אבל אם אתם באמת לא דורשים בדיקה של רכב חדש, אז באמת נניח את דעתו. אתם דורשים בתקנות האלה - - -


הדרישות הקבועות היום הן קבועות בתקנות התעבורה - - -


וגם ברכב חדש?


גם ברכב חדש.


גם היום?


- - -


לא, רגע. היום במה שהקראנו יש דרישה לבדיקת כלי רכב חדשים.


לפי מה שאומר נציג משרד התחבורה, בעצם התקינה האירופית לא דורשת את זה.


זה נכון.


אנחנו מחמירים בזה, אז בסוף תנמק למה.


אפשר להמשיך או שזה מקובל ואנחנו - ?


לא, לא מקובל עליהם. אני מבין שאין תשובה.


לא, לא מקובל?


- - -


להמשיך.


אני רוצה לציין שהנושא הזה קשור גם לסעיף 5(ו) שגלי לא הקריאה, כי כתוב בעניין רישום הרכב – יש פה שחרור מהדרישה או פטור מהדרישה לבדוק רכב חדש ולא הקראתם את זה וברגע שקבענו בוועדה - - -


אם זה מה שנחליט פה, אז זה יהיה גם בתקנות.


מה הביסוס לטענה הזאת? אז קודם כל, הדירקטיבה האירופית לא דורשת בדיקת רכב חדש.


בסדר. כפי שהבנו.


ופה במדינת ישראל מעולם לא נבדק רכב עם מנוע דיזל. זה לא מתבצע. נכון שנבדק רכב עם מנוע בנזין, אבל לפני כעשר שנים התקבלה תקנה 273 סעיף (ב) שאישרה - - -


תקנות התעבורה.


בתקנות התעבורה, שמרשה לא לבדוק זיהום אוויר במסלול רישוי ולהסתפק בבדיקות שקבע היצרן וזה נמצא בפיקוח של מעבדה מוסמכת. אז חלק גדול מהרכבים האלה - - -


אתם חושבים שזה נכון להשאיר את זה ולא לדרוש היום לבדוק גם רכבי דיזל?


אם אפשר אסיים. מכיוון שהשיטה של בדיקת רכב חדש, אם היא מוצלחת ואם היא מוכיחה את עצמה – לא מזמן הרחבנו את תקנה 273 ואישרנו לרכב עד 12 טון, קודם היתה הגבלה רק לרכב עד ארבעה טון, לבדוק לפי ההוראות של היצרן – הרחבנו את הדרישה הזאת והיום רכבים עד 12 טון משוחררים ממסלול רישוי והתקנה מאפשרת בדיקה בשיטתPDI , לפי דרישות היצרן.

דבר שלישי, לא הגיוני לדרוש מרכב חדש שעבר לא יותר מ-30 ק"מ – ברגע שהוא עובר מהיצרן עד למשרד הלקוח – לבדוק זיהום אוויר, כאשר רכב נבדק על-ידי היצרן וגם על-ידי היבואן; ואחרי זה שנתיים לא לבדוק זיהום אוויר, ברגע שהרכב משוחרר מביצוע מבחן רישוי בשנה הראשונה. לכן, כל הטענות האלה.


אשקף את דבריך, בעצם שתי טענות: טענה אחת על רכב חדש, למה צריך לבדוק אותו? וטענה שנייה, למה מחילים את זה גם על רכבי דיזל.


לא.


לא.


אנחנו טוענים שמבחינה מקצועית אין צורך לבדוק רכב חדש.


אוקיי, רק רכב חדש. זה לא קשור - - -


לא משנה אם זה רכב בנזין או דיזל.


אוקיי. בבקשה, כן.


אני רק רוצה להגיב לעניין הבסיס החוקי – היום התקנה בתקנות התעבורה שקובעת את הבדיקות לרכב חדש היא תקנה 273. עד לפני עשר שנים הרכב החדש עשה טסט ובמסגרת הטסט השנתי נבדק זיהום אוויר. לפני עשר שנים אימצנו את התקינה האירופית, שינינו את התקנה ואפשרנו במקום הטסט השנתי לעשות "בדיקתPDI ", זה נקרא, וזה מעוגן בתקנה 273.

במקום הטסט השנתי עושים את בדיקת ה-PDI, שהיא לא כוללת בדיקת זיהום אוויר. רק שיהיה ברור שהמשמעות היא שכלי רכב שהיום פטורים לפי תקנות התעבורה מטסט, נחזיר אותם לעשות טסט לצורך בדיקת זיהום אוויר ולצורך עמידה בתקנה הזו.


רק להבהיר, כל כלי הרכב בישראל פטורים מטסט?


לא.


לא. תודה.


היום רכב עד 11 טון, רכב מסוג 1M, פטור מטסט. הם פטורים מטסט, אבל הם חייבים לעשות את בדיקת ה-PDI.


בסדר. את אומרת שלא כל הרכבים פטורים מטסט. אוטובוס לא פטור מטסט, נכון?


אוטובוס פטור?


אוטובוס חדש.


לא. רק רכב פרטי.


לא. עד 12 טון הם נכנסים לתוך - - -


רכב פרטי פטור בשנה הראשונה.


מדברים על רכבים עד 12 טון. לא, לא רק רכב פרטי, גם רכב משא עד 12 טון. בסדר.


- - -


אז אתם מדברים על רכבים שעד 12 טון, זה מה שאומר היועץ המשפטי.


אנחנו מרחיבים - - -


אז בעצם אתם הייתם צריכים להציג את זה, כי אתם מדברים על רכבים שעד 12 טון ולא צריכים לעבור טסט. אתם אומרים שהתקנה הזאת תביא אותם בעצם לחזור למכוני הרישוי או לאיזושהי בדיקה, אם לא טסט מלא, אבל לכל הפחות בוודאי בשביל בדיקת זיהום אוויר.


נכון.


אבל אנחנו לא - -


אתם אומרים שבאירופה - - -


- - מגבילים ב-12 טון. כל רכב חדש שבא באחריות של היצרן, הוא נבדק על-ידי היצרן, אין צורך לבדוק לו זיהום אוויר.


מעבר לפטור שיש בתקנות התעבורה – אתה אומר.


בסדר. הבנו, אבל העיר היועץ המשפטי שרכב שמעל 12 טון מגיע בכל אופן לטסט. הוא לא צריך לבוא במיוחד לזה.


הוא עובר מסלול רישוי, אבל ביצוע מסלול הרישוי לא צריך לחייב את בדיקת זיהום האוויר.


בסדר. אתם מבקשים שגם כשהוא חוזר וגם כשהוא מגיע – את מסלול זיהום האוויר הוא לא עובר.


מדובר בבדיקה בעת הרישום הראשוני. למעשה, חייבים בטסט גם בעת רישום הרכב לראשונה - -


נכון.


- - וגם בעת החידוש. זאת אומרת, יש רכב שמגיע בעת הרישום לראשונה לעשות טסט במכון רישוי?


כל רכב מעל 12 טון – זה מה שמדובר.


גם ברישום הראשוני?


כן, בוודאי, מה זאת אומרת.


מעל 12 טון, כן.


מעל 12 טון, כן – אם זה לא מוצר מוגמר.


ודאי, ודאי.


אז הוא ילך למסלול הרישוי או שהוא יבצע את הרישום במוסך של היבואן.


תנו לי רק במלה אחת, במשפט אחד: למה אתם מבקשים זאת? אתם רוצים להקל על נהגים? מאיזו נקודה אתם מבקשים את זה? משרד התחבורה מבקש שזה לא יעבור. מאיזו נקודת מבט ומוצא יש לכם את הבקשה?


לכל דרישה צריכה להיות מטרה. מה המטרה לבדיקה נוספת? לבדיקה הזאת אין מטרה. אנחנו לא נשיג שום ערך מבדיקת מנוע חדש, לא שחוק, תקין, שנבדק על-ידי היצרן וגם על-ידי היבואן.


מה זאת אומרת "נבדק על-ידי היבואן"? היבואן עושה גם את הבדיקה. כשרכב חדש מגיע לארץ, אם אני הזמנתי רכב – אני לא רוצה לעשות פרסומת – פרטי, מסוג 1M ואני עכשיו מביא אותו לארץ או היבואן מביא אותו לארץ, לא בודקים שהבלמים בסדר? שהתאורה בסדר? אני לא יודע, לא בודקים כלום?


היצרן קובע מה יש לבדוק.


אני שואל מה עושים עובדתית.


היצרן נותן מפרט תוכנית, אז כל יבואן מבצע בדיקה לפי דרישות היצרן.


אז עושים בדיקה.


אם היצרן ידרוש לבדוק זיהום אוויר אז יבדקו זיהום אוויר.


הבדיקה שאתה מדבר עליה, שעושה היבואן, היא בדיקה של בוחן, נכון? אתם מסמיכים את היבואנים כבוחנים, את המוסך של היבואן, לצורך העניין הזה.


אני חושב שיש פה ערבול מושגים.


התשובה היא כן.


התשובה היא כן.


חד-משמעית – כן.


יפה. אז תסמיכו אותם לעשות את הדבר הזה ושיבדקו.


אבל אין צורך, אין צורך.


טוב, הבנו.


אני רוצה להסביר את העניין הזה יותר ברור. עד לפני עשר שנים בדיקות הרישוי נעשו באמצעות מסלול רישוי ממוחשב עם כל המכשירים הנדרשים. לפני עשר שנים פנו היבואנים למשרד התחבורה ואמרו: אנחנו, עם כל הניסיון שצברנו, הגענו למסקנה שאין צורך בכל המכשור הזה בשביל לבדוק רכב חדש שעשה עשרה ק"מ או 20 ק"מ. משרד התחבורה עשה את הבדיקות שלו בזמנו ואפשר ליבואנים לבצע את הבדיקות - -


בעצמם.


- - בשיטת PDI. מה שיטתPDI אומרת? שהיצרן אומר: לפני מתן רכב חדש שאני נותן ליבואן על מנת למסור אותו ללקוח, הוא יכול להיבדק על-פי הקריטריונים שנקבעו על-ידו. יש רשימה שלמה שאנחנו מתרגמים והיבואן מחויב לבדוק בדיוק את אותם פרמטרים, שנקבעו על-ידי היצרן, לפני מתן הרכב ללקוח.


ללקוח, כן.


התוצאה של הפעולה הזו אפשרה למעשה לכל היבואנים לא להצטייד במכשירים: לא במכשיר בלמים ולא במכשיר בדיקת השער ולא במכשיר - - -


זאת אומרת שלא בודקים בלמים של רכב חדש? זאת סתם סקרנות שלי.


את זה עושים בטסט.


לא בודקים.


לא, בודקים. יש רשימה ארוכה של היצרן שאומרת ליבואן מה לבדוק.


אוקיי, אבל כל הרשימה הארוכה הזאת לא מצריכה אותו להביא מכשירים אלא הוא עושה את זה ידנית.


נכון, היא לא מחייבת אותו; לא מכשיר בדיקת בלמים, לא מכשיר בדיקת אורות ולא כל הציוד שנדרש - - -


גם פה אין צורך בזה.


אתה אומר שאם אנחנו נחייב אותו גם בנושא של זיהום אוויר, זה יצריך אותו להחזיק בכל אופן מכשיר, זה אי-אפשר לבדוק "לפי האף".


זה בדיוק העניין, שהיצרן לא מחייב לבצע את בדיקת זיהום אוויר במכשיר, במיוחד לרכב חדש.


אבל גם כאן אין דרישה לחייב בדיקה במכשיר.


זה מה שאנחנו רוצים. לא רוצים שיחייבו.


הבדיקה שנדרשת כאן, כפי שכתוב בתקנות, כפי שהן מוצעות כרגע, היא בדיקה של לבדוק את מערכת האבחון, מה שנקרא OBD, המערכת שנמצאת - - -


אבל לא לכולם יש.


ברכב חדש, לא לכולם יש? ברכב פרטי עד 12 טון אין לכל-?


הבדיקה באמצעות OBD גם לא מחייבת הצטיידות במכשירים.


לא מחייבת.


לא מחייבת, אז - - -


מתוך הנחה שיצרן מסוים קובע שצריך לבדוק את הבדיקה הזאת באמצעות OBD, נגיד, אולי יש אחד חריג או שניים או שלושה, לא משנה, אז היבואן יבצע את הבדיקה הזאת – מה שכתוב.


בסדר. אז מותר גם למחוקק הישראלי להגיד להם לעשות בדיקה מעבר למה שהיצרן קבע, היצרן לא קדוש.


ולמה אני מדגיש את זה? זה סותר את נוסח החוק שכתוב פה, שהוא חייב לעשות בדיקת עשן על מנת לשחרר את האוטו במבחן הראשוני שלו. ומה שאמרו פה, שאם זה יחייב אותם, ואנחנו אומרים שלא צריך, זאת אומרת - - -


בדיקת עשן לא מחויבת.


צריך להחזיר אותו למכון בשביל לעשות בדיקת עשן, כי אין מכשיר, כי אנחנו פוטרים אותם מהמכשיר.


סליחה, שמעון, תרשה לי בבקשה להוסיף.


משפט אחרון בעניין.


השאלה הראשונה שלכם היתה בנושא של תעריפי בדיקה. אם אתם, באופן שרירותי, תחייבו את היבואנים לבדוק זיהום אוויר בשיטת OBD או בשיטה אחרת, זה יגרום למצב שאתם תחייבו את היבואנים להצטייד במכשירים נוספים, והם יעבירו את מחיר הבדיקה ועלותה לצרכן.


אנחנו מקווים שמסקנות "ועדת זליכה" יתקבלו במהירה, תתפתח תחרות בענף היבוא, משרד התחבורה יפסיק להגן על יצרני הרכב במידה כה "פרוטקטיבית" - - -


אבל אתה יודע משהו, הביאו אותי לצד שלהם עכשיו, אדוני היועץ המשפטי, מכיוון שבסופו של דבר זה מושת על הצרכן.


זה לא יקרה. אפשר להגיד את זה על כל דבר - - -


אבל אם אנחנו נמצאים בדיון, אפשר לשאול שאלה – מה ההצדקה לדרישה לבדוק רכב חדש? אם אין שום נתונים סטטיסטיים, אם אין שום הוכחות? – מה, סתם כדי שיהיה?


אוקיי, זו התשובה שנקבל עכשיו. אני רק רוצה לשאול – היו סיכומים בין המשרדים בעניין הזה?


העסק מתואם בין המשרדים.


מתואם בין המשרדים?


לא. אז שלא יעלו את הדרישה הזאת. אני מבין שהיה איזה סיכום בין משרד התחבורה או - - -


בעניין הזה - - -


בעניין הזה.


התקנות שדנו בהם במהלך השנתיים האחרונות - - -


קיבלתיSMS עכשיו שהיו סיכומים בעניין הזה, אז פתאום מעלים את הדרישה הזאת לא לפי הסיכום.


הנושא הזה היה קיים בתקנות לאורך תקופה ארוכה, ולאחרונה משרד התחבורה באמת בדק שוב ומצא שלטעמו אין הצדקה לבצע את הבדיקות האלה ופנה אלינו. הנושא הזה ספציפית בתוך התקנות עלה עכשיו ואשמח שאמיר יתייחס וייתן תשובה ברמה המקצועית, אבל זה נושא ספציפי שלא הסתיים התיאום בו.


אבל היו סיכומים בין המשרדים ובאים לפה – וכאן באמצע לשנות את כללי המשחק את יודעת שזה לא מקובל. הסיכום היה עם משרד התחבורה שלא ידרשו את זה. היה סיכום. ברגע שיש סיכום של דבר כזה - -


יש סיכום כזה?


- - לא יכולים לבוא לכאן כאן ולשנות את זה.


אני רוצה אולי שנתייחס מקצועית - - -


אני רוצה לגמור את הסבב ואחרי זה, אני מבין שזה עיקר ה-.


שנייה, לא סיימתי, רק סעיף אחד, יש עוד הערות.


אה, עוד הערות? כן, בבקשה.


קודם כל, בעמוד שבע, גלי אמרה שבמקום "סוג מנוע" ירשם "סוג דלק", צריך לתקן את זה, זה כתוב פה. ודבר אחרון, בעמוד שמונה, סעיף (ב) בנושא של דרישה למערכת ממוחשבת – תיאמנו ביחד עם המשרד להגנת הסביבה שיהיה כתוב: בהתייעצות עם משרד התחבורה, כי הנושא של המערכת הממוחשבת נמצא בשלבי פיתוח של משרד התחבורה ואין שום הצדקה ושום צורך לפתח מערכת ממוחשבת נוספת.


בבקשה, יש עוד מישהו שרוצה להוסיף בקצרה?


אני מאיגוד יבואני הרכב. לגבי הנושא של בדיקת עשן לרכב חדש. רכב חדש יוצא מפס הייצור של היצרן כאשר הוא נבדק על-ידי היצרן והוא מתאים לתקינה האירופית או האמריקנית, בהתאם לעניין: איפה שהוא יוצר, והרכב הזה עומד בכל הדרישות שהחוק מחייב והתקינות מחייבות.

הרכב הזה מגיע לארץ כאשר הוא עשה בין 15 ל-30 קילומטר. זה בעצם רכב שמצבו זהה למצבו של רכב שיצא מפס הייצור, ולהטיל היום בדיקה על הרכב הזה, אלו בעצם אותן תוצאות שיקבל היצרן שבדק שבוע או שבועיים לפני כן. הבדיקות האלה – לא רק שאנחנו בודקים רכב חדש, הרכב הזה ייבדק פעם נוספת ברישוי השנתי, שזה בהתאם לעניין, בין שנה לשנתיים.


רגע, אפשר לשאול אותך שאלה בעניין הזה?


תמיד.


להבהיר את העניין. כל רכב שמגיע לארץ, מגיע עם – לצורך העניין, אנחנו מדברים על רכב דיזל כאן, נכון?


לא, כולם.


לא משנה.


כל רכב שמגיע לארץ מגיע עם "סרטיפיקט" או זה שמראה שעשו לו בדיקות אצל היצרן?


כל רכב מגיע - - -


לא אב-טיפוס, אני מדגיש, רכב ספציפי.


כל רכב שמגיע לארץ, אפשר להציג כל תעודה שמשרד התחבורה יבקש.


לא ענית על השאלה.


זו לא היתה השאלה.


שאלתי שאלה ספציפית עובדתית.


באופן עובדתי - - -


היצרן בודק כל רכב שמגיע?


פס הייצור - - -


התשובה היא לא.


אם ענית, אז למה שאלת?


כי אנחנו בדקנו את העניין.


לא, אם ענית, אז למה אתה שואל?


כי אמרת שאתה - - -


אני בא ואומר: תהליך הייצור אצל כל יצרן נבדק על-פי תקני ISO. בתקני ISO קובעים מתי בודקים, איך בודקים וכמה בודקים.


כן, זה ברור.


זה כמו שאתה תבוא היום ותגיד: אני לא אעלה מטוס של התעשייה האווירית, כי לא כל מטוס ספציפי, כל רכיב נבדק. זה לא עובד - - -


התחלת לומר שהסיבה - - -


אני בא ואומר שכל רכב שיורד מפס הייצור עומד בתקינה שנקבעה על-ידי הקהילה האירופית או התקינה האמריקנית, בהתאם לעניין, ועומד בתקינה המחייבת – זה מה שאני אומר.


אתה אומר שיש רכבים שלפני שמייבאים אותם בודקים אותם ויש כאלו שלא – מדגמי, והכל לפי התקינה.


בתהליך המסירה - - -


אנחנו רוצים בנושא של זיהום אוויר, שבכל רכב – על אף שהתקינה לא מחייבת את זה – תהיה בדיקה כזאת ואם השאלה: למה? אז אתה אומר שהיצרן לא בודק את כולם, ואני רוצה שכל רכב ייבדק. זאת הדרישה. אני רק משקף את הדרישה, עדיין בלי שאני מביע וקובע עמדה. על זה הוויכוח בעניין הזה. אם היית בא ואומר שכל רכב עובר את בדיקת זיהום האוויר אצל היצרן, אז היינו - - -


אני לא יכול להגיד לך שכל רכב עובר את הבדיקה, כמו שאני לא יכול להגיד לך שכל טלוויזיה שיורדת מפס הייצור – נבדקת. אני לא יכול להגיד את זה. מה שאני יכול להגיד: שכל המפעלים האלה עובדים על-פי תקניISO , ותקןISO קובע את תהליך הבדיקה וביקורת האיכות.


בבקשה, אדוני.


קודם כל, בנושא של רכב חדש – אני מכיר את כל מכוני הרישוי שקיימים באירופה ומחוץ לאירופה. רכב חדש לא עובר בשום מקום בדיקה של זיהום אוויר ואני חושב שזה מיותר. ואם אנחנו מדברים על רכב שעבר 30 ק"מ, אתה נותן לו אחר כך לנסוע שנתיים עוד 100,000 ק"מ ולא בודק אותו עד שהוא מגיע לרישוי הראשון שלו. לכן, זה גם לא הגיוני, זו פשוט הטלה של כספים נוספים על בעל הרכב, זה דבר ראשון. אז אני מצטרף לדעתם גם של משרד התחבורה וגם של איגוד יבואני הרכב.


תפתור לי רק חידה אחת שאני לא מבין – האינטרס שלך צריך להיות הפוך, אבל לא משנה.


אני אומר במפורש: האינטרס שלי צריך להיות הפוך, אבל הוא מיותר, לכן עניין של - - -


היצרן לא מחייב.


אם אנחנו נחליט פה שצריכים לעשות את הבדיקה הזו במכוני הרישוי?


לא אשנה את דעתי, מכיוון שאנחנו פועלים על-פי הדירקטיבה האירופית והיא שונה – כפי שאתם רוצים – מלחייב אותם היום. לכן, אני חושב שזה מיותר.


בסדר.


דבר נוסף, יש לי הערה נוספת שהערתי בעבר – בתעודה, סעיף 5(ד), "שם ומספר הזהות של הבוחן שערך את הבדיקה", זה לא מספר זהות, זה מספר בוחן. לכל בוחן יש מספר. הערתי את זה כבר בעבר, זה עדיין לא תוקן.

ובנושא המערכות הממוחשבות, כמו שאלכס ממשרד התחבורה טען, אנחנו היום נמצאים בהליך של החלפת המחשוב במכוני הרישוי. היום אין לנו אפשרות להפיק מתוך המערכת הממוחשבת של היום את הסטטיסטיקות, כפי שמבקש המשרד להגנת הסביבה.


טוב, אני יכול להתייחס לעניין הזה.


הבא. מי עוד? אין. צבא? הכול בסדר? אתה חושב שאתה רוצה להוסיף משהו בתהליך?


הערה קטנה כדי להבהיר את העניין.לא, בוא נשמע את התשובה ואחרי התשובה נראה אם יש לך צורך להוסיף. איכות הסביבה, בבקשה.


אתייחס לארבעת ההערות שהועלו כאן מאוד בקצרה. האחת, לגבי תקן זיהום האוויר שמשתנה בין רכב לרכב. האמת שהתשובה שלך היתה לדעתי נכונה: היצרן מגדיר מהו רכב תקין ומהו רכב בלתי תקין מבחינת הביצועים וזה לא רק עניין של זיהום אוויר. ומי יודע יותר טוב מהיצרן מתי הרכב שלו תקין או לא תקין. וזה בעצם תפקיד הבדיקה ומשתמשים בכלי הזה בשביל לעשות דיאגנוסטיקה, לזהות מתי הרכב תקין ומתי לא תקין. ולכן, כל מדינות אירופה ואנחנו - - -


אתה אומר שהתקן שאתה קובע זה התקן של היצרן ולא התקן שאתה חושב שמה זה זיהום אוויר. כמו שהוא אמר שגם זיהום אוויר שבע הוא לא נורא, אז למה אתה רוצה שייצמד?


סיימת, אדוני?


לא הצלחתי. חשבתי שאתה צריך לסיים את העניין הזה.


אבל הוא עשה עבודה נהדרת.


רגע, לאן הגעת?


אנחנו בראשון עוד. אנחנו בדברי הסיכום של המשרד לאיכות הסביבה על הסבב שעשינו בין כל המשתתפים וארבע ההערות המרכזיות שהם העירו בנושא של התקנות. אנחנו עכשיו בדברי התשובה לשאלה הראשונה. אנחנו נמשיך. אעזור לך לשמוע את התשובות.


אוקיי.אז זה לגבי ההערה הראשונה. לגבי ההערה השנייה של משרד התחבורה, יבואני הרכב ומכוני הרישוי, לגבי בדיקת זיהום אוויר מרכב חדש – אנחנו הכנסנו את זה כחובה בהתאם לרוח החוק ובהתאם למיטב המידע שהיה לידיעתנו – לפני כשבוע כשקיבלנו אותו ממשרד התחבורה.

לאחרונה, כמו שהציג את זה משרד התחבורה, בבדיקה חדשה שהם עשו הם גילו שבכלי רכב חדשים לא נבדק נושא זיהום האוויר. אנחנו גם בדקנו את זה – הדירקטיבה האירופית אכן לא מחייבת בדיקת זיהום אוויר מכלי רכב חדשים.

אני מסכים עם הדוברים פה שהסבירות שרכב חדש שיוצא מהניילונים ייכשל בבדיקת זיהום אוויר היא זניחה מבחינה סטטיסטית. מכיוון שהעברנו את הנוסח לוועדה לפני כשבוע, וזו הערה שהגיעה לאחרונה, אנחנו בעצם פה יחד אתכם – התייעצנו גם עם השר, ואנחנו די עושים את זה יחד אתכם עם שיקול הוועדה ואיך שזה יוחלט.
אורי מקלב
אנחנו בעצם מסכימים על כך שהנושא הזה, שהבדיקה תרד מרכב חדש.


לרכבים חדשים?


לרכבים חדשים.


לגבי אותם אלה שפטורים כיום, לפי תקנה 273 בלבד. זאת אומרת, אלא שלא פטורים, זה לא יבטל.


כן, מה שלא פטור עד היום - - -


תגידו בסדר.


בסדר.


מה בסדר?


מה שלאBDI - לא.


כן, מה - - - ייבדק בטסט.


בסדר?


זה נראה לי הגיוני מאוד.


- - -


אתם מתקנים את זה.


אנחנו מתקנים את זה.


ומי שאישר מסלול? הוא ימשיך - - -


מי שקיבל PDI – פטור.


בסדר.


ההבנה היא שמה שהיה – זה מה שיהיה. הלאה.


- - -


אי-אפשר "להתברבר" פה, פה לא "מתברברים", סליחה, זה לא שוק. שאלת שאלה, ענו לך, מוצא חן בעיניך – כן או לא, מתקדמים הלאה.


הם התרגלו ליושב-ראש יותר - - -


להתקדם.


ההערה השלישית בעניין המערכת הממוחשבת ששומרים בה נתונים במכוני הרישוי. לאחרונה, הובהר לנו שכיום המערכת הזו לא קיימת. הקמת המערכת הזו, בניגוד לדברים שעד כה דיברנו, תדרוש עלות נוספת שתגולגל גם לצרכן או לבעל הרכב שניגש לעשות את אותה בדיקת רישוי – זו גם הערה שעלתה לאחרונה – ולכן, אנחנו סיכמנו עם משרד התחבורה שהדרישה לכך שהנתונים יישמרו, יעובדו ויועברו אלינו באופן ממוחשב, תוטמע במסגרת דרישה מאוחרת יותר של הממונה, במידה והם אחרי זה יפתחו את אותה מערכת כך ש - - -


מי משלם?


משרד התחבורה עכשיו עובד על קידום מערכת שמשדרת את כל נתוני הרישוי למשרד התחבורה ובכלל זה זיהום האוויר. מה שאנחנו מראש ביקשנו פה - - -


הם מוכנים לחכות.


בדיוק.


מי משלם?


עכשיו אף אחד לא ישלם.


אף אחד לא משלם.


לא מטילים משהו חדש.


לא מטילים משהו חדש.


בסדר, העיקר שלא מטילים משהו חדש על הצרכן שלנו.


בדיוק בגלל זה אנחנו נמתין.


אם כך, אתם רוצים לתקן את התקנות, כך שיהיה כתוב שהדרישה לשמירה ומסירה של נתונים ממוחשבים תהיה לאחר דרישה מאוחרת יותר של הממונה.
נכון. יהיה כתוב ש
העתק מנתונים אלו יתקבלו לפי דרישת הממונה, לרבות באופן ממוחשב שיאפשר את שמירתם ועיבודם, אם נדרש על כך על-ידי הממונה ולאחר התייעצות עם מנהל אגף הרכב, כך שכשהם יקימו את החיבור שלהם נוכל להתלבש עליו.


בסדר. הערה רביעית.


הערה רביעית של מכוני הרישוי – במקום "מספר זהות של בוחן", יהיה "מספר בוחן", זו טעות, כמובן שאנחנו מקבלים.


קיבלתם.


זו התשובה בהתייעצות.


הוא הסכים.


מישהו העלה כאן בהתייעצות - - -


אבל מה עם הסעיף האחרון שהיא לא הקריאה? 5(ו)? אם הם מסכימים - - -


מכיוון שהוועדה החליטה לאשר את מתן הפטור לרכב חדש – מה שהיה הוא שיהיה – אז אנחנו נוסיף סעיף, כאמור בתקנות, שכרגע לא קיים ולא הקראנו.


אולי תקריאי אותו?


יש לנו הצעה.


איזה?
אמרנו
מה שהיה הוא מה שיהיה לגבי רכב חדש, אז אפשר להקריא את הסעיף - - -


זה תיקון ביחס לנוסח שהפיצה הוועדה.


אפשר להקריא את הסעיף, כי כבר הכינו אותו.


כן, תקריאי.


מה זה, 275?


אם היועץ המשפטי של הוועדה מסכים, אז - - -


אני חושב שהסיכום ברור – שיהיה פטור מהנושא הזה לאותם רכבים שפטורים לפי תקנה 273 לתקנות התעבורה והניסוח צריך להיות בהתאם.


לא צריך להקריא אותו.


אוקיי. עוד הערה? אדוני, בבקשה.


אם כך צריך לתקן את זה שלא כל רכב יישא בתעודה. כמובן שלא תהיה לרכב חדש תעודה, הוא לא יוכל לשאת בה.


כמובן.


ברור. בסדר? עוד הערות? משרד הביטחון, מה שלומכם? צה"ל?


אני כבר שאלתי אותם, עזוב.


הכול בסדר?


צהריים טובים.


לא. אם הכול בסדר, לא צריך לענות.


מבחינתנו התקנות הן מהפכה גם אצלנו.


יפה מאוד, זה מה שחשוב לנו. מהפכה – ישתבח שמו. כן, סיימנו?


אלו התקנות.


אדוני, המחליף שלי, הכול בסדר? אתם שלם אתן?


שלם.


תעמיד להצבעה את מה שעשית עליו דיון, אדוני. מי בעד התקנות עם התיקונים שהובהרו והבהרות? והיועץ המשפטי של הוועדה מוסמך לעבור שהכול עבר כמו שאנחנו התכוונו. אנחנו חושבים שזה עוד נדבך חשוב ונוסף לנושא של הגנת הסביבה ושימור, לראות שאנשים נושמים אוויר נקי עד כמה שאפשר.


ברשותך, אדוני, רק דבר קטן. כיוון שכבר מחליפים כמעט את כל התקנות שהיו בנוסח המקורי, אנחנו רוצים בעצם שהוועדה תסמיך אותנו לעשות נוסח חדש של התקנות, במקום לעשות תיקונים של טלאי על טלאי, לעשות נוסח חדש ונקי שהוא יהיה נוסח מלא.


החל מהתקנות האלה?


אותו דבר כמו שכתוב פה, פשוט לעשות את זה בנוסח חדש ומלא.


על דף חלק זה יהיה מצוין.


על דף חלק כדי שלא לסבך את הציבור. אני חושב שזה יהיה - - -


אני חושב שזה לא מן הנמנע, אלו דברים שחייבים להיות נקי אחרי שזה כבר עבר את כל התיקונים.


ובנוסף.


ובנוסף, אדוני?


ובנוסף, מכיוון שהתקנות האלה מבטלות תקנות נוספות, אנחנו מבקשים שבנוסח החלק שיהיה גם יובהר שמבוטלות התקנות הנלוות שעניינן מבחן הרטרידג', שזה התקנות שבעצם - - -


מקובל? כולכם מסכימים?


בוודאי.


אנחנו חושבים שזאת הצעה מצוינת ואנחנו שמחים עליה.


תמיד תסמכו על הוועדה. תמיד יוצאות מפה הצעות מצוינות. כרגע אנחנו מצביעים רק על תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"ב–2012, השלמה של ההצבעה שהצבענו על סעיפים 1 ו-2, הצבעה על סעיפים שלוש ואילך עד הסוף עם כל התיקונים והשינויים. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"ב–2012, אושרו.


פה אחד. התקנות עברו. יישר כוח. הישיבה הזו נעולה.

קוד המקור של הנתונים