ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/04/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
24
ועדת הכספים
02/04/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1063>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י' בניסן התשע"ב (02 באפריל 2012), שעה 11:30
סדר-היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אמנון כהן

שכיב מוראד שנאן

ישראל אייכלר
מוזמנים
>
אורי שמרת - רפרנט חינוך אגף תקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה - רפרנטית אגף תקציבים, משרד האוצר

ערן הכהן - רפרנט בריאות, אגף תקציבים, משרד האוצר

אמיר אדרי - רפרנט, אגף תקציבים, משרד האוצר

סיון ינקוביץ - מנהלת תחום תקציבים, משרד החקלאות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה בנושא: שינויים בתקציב לשנת 2012. מס' פנייה לוועדה - 139.
אמנון כהן
שמרת, בבקשה, הוא פה.
אורי שמרת
צהרים טובים, הפנייה נועדה להעברת 65 מיליון שקלים "בהרשאה להתחייב מהרזרבה הכללית לתקציב מינהל הפיתוח של משרד החינוך" לטובת "בינוי פינות עבודה ליישום רפורמת "עוז לתמורה"".
אמנון כהן
מה זה "עוז לתמורה"?
אורי שמרת
"עוז לתמורה" זה רפורמה בחטיבה העליונה שנחתמה עם רן ארז לא מזמן, שהאריכה את שבוע העבודה של המורים ל-40 שעות, והיא כוללת 24 שעות פרונטליות - - -
אמנון כהן
גם כוללת את שיפוץ בתי-הספר – הכול?
היו"ר משה גפני
בטח.
אורי שמרת
היא כוללת 24 שעות פרונטליות, שש שעות פרטניות ו-10 שעות שהייה. בשעות השהייה המורים יצטרכו פינות לשהות בהם.
אמנון כהן
אה, אז הפינות האלה.
אורי שמרת
אז ההרשאות זה לפינות לשעות השהייה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? – ירים את ידו. מי נגד? – אין. מי נמנע? – אין.

הצבעה

בעד – פה אחד
הפנייה התקציבית להעברת סך של 65 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב מהרזרבה הכללית לתקציב מינהל הפיתוח של משרד החינוך עבור בינוי פינות עבודה ליישום רפורמת "עוז לתמורה", נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. פנייה מס' 140 – חקלאות.
סיון ינקוביץ
הפנייה נועדה להעביר 3,3 מיליון שקלים לקרן המחקר החקלאי BARD – זו קרן משותפת ישראלית אמריקאית שתומכת במחקרים דו-לאומיים בחקלאות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? – ירים את ידו. מי נגד? – אין. מי נמנע? – אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה התקציבית להעברת סך של 3,376 אלפי שקלים לקרן המחקר החקלאי BARD
עבור תמיכה במחקרים דו-לאומיים בחקלאות, בהתאם להסכם הקרן ולמימון מקביל שניתן מממשלת ארצות-הברית, נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. פנייה מס' 141.
סיון ינקוביץ
זה גם שלנו. זאת פנייה לתקצוב כוח-אדם למשרד החקלאות, בהתאם להסכם השכר שנחתם בין הנהלת המשרד לבין העובדים בשנה שעברה, ותוספת של שלושה תקנים לניהול חוק המספוא.
היו"ר משה גפני
מאיפה התקנים האלה?
סיון ינקוביץ
מרזרבה.
היו"ר משה גפני
שני תקנים קבועים יש לכם ואחד זמני?
סיון ינקוביץ
כן.
היו"ר משה גפני
תגידי, ויש לכם כבר עובדים שהגיעו לזה?
סיון ינקוביץ
עובד אחד זו תהיה העסקה פנימית בתוך המשרד, מישהו שהתעסק בתחום דומה, ואחרים יצאו למכרזים.
אמנון כהן
אם אתה שואל אם יהיה חרדי שם, אני אומר לך כבר "לא".
היו"ר משה גפני
לא יהיה חרדי.
אמנון כהן
לא יהיה חרדי.
שכיב מוראד שנאן
אני יכול לשאול אם זה יהיה דרוזי?
היו"ר משה גפני
אתה יכול לשאול. זה כמו שאני יכול לשאול אם יהיה חרדי – אותה השאלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? – ירים את ידו. מי נגד? – אין.
אמנון כהן
אני אומר שהכי טוב ייבחר.
היו"ר משה גפני
מי נמנע? – אין. יש לי כמה סיפורים בעניין הזה.
הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה להעביר שלושה תקנים, אחד מהם זמני, עבור ניהול חוק המספוא,
והבקשה התקציבית לתקצוב פעולות כוח-אדם למשרד החקלאות בהתאם להסכם שכר שנחתם בין הנהלת המשרד לבין ועד העובדים ביום 22,5,2011, נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפנייה והבקשה אושרו. הכי טוב ייבחר – מצאנו את הכי טוב. פניות 142, 143.
טמיר כהן
חינוך.
היו"ר משה גפני
חינוך - למה עברת מקום?
אמנון כהן
הוא רוצה להיות עם החבר'ה.
אורי שמרת
הפנייה נועדה להעביר 5.8 מיליון שקלים "ממשרד התיירות למשרד החינוך לטובת פיתוח אכסניות נוער בישראל בהתאם לתוכנית חומש... של אגודת אכסניות הנוער". תוכנית החומש לשנים 2010 עד 2014.
אמנון כהן
מה עושים? שיפוצים? מה?
אורי שמרת
לאכסניות הנוער, אגודת אכסניות הנוער יש תוכנית חמש שנתית - -
אמנון כהן
שמה?
אורי שמרת
- - שבמהלך התוכנית הזאת הם משפצים ובונים אגפים חדשים באכסניות הנוער.
שכיב מוראד שנאן
באיזה אכסניות זה מתבצע?
אורי שמרת
יש לי את הרשימה.
אמנון כהן
תגיד לי עכשיו - למה משרד התיירות מתקצב את זה, למה משרד החינוך לא? כי הם רוצים את זה יותר לתיירות?
אורי שמרת
לא, אכסניות הנוער זה מקום ללינה, הוא משמש גם - -
אמנון כהן
אני מבין.
אורי שמרת
- - לטיולים שנתיים של תלמידים וגם לתיירים שבאים לארץ ורוצים ללון.
אמנון כהן
גם לתיירים.
יעקב אדרי
נציגת "רשות המים" הגיעה? רוצה שנעבור ל"רשות המים" עכשיו?
אמנון כהן
אתה טוב אתה, טוב אתה, אוהב אותך.
יעקב אדרי
בשמי ובשם ציון פניאן, שלא מרגיש טוב היום.
היו"ר משה גפני
מה יש לו?
יעקב אדרי
לא מרגיש טוב.
אמנון כהן
מה עשית לו?
יעקב אדרי
מה עשית לו? הוא חולה בגלל, לא בגללי.
אמנון כהן
למה בגללי, אח שלי, למה?
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? – ירים את ידו. מי נגד? – אין. מי נמנע? – אין.

הצבעה
בעד – פה אחד

הפנייה התקציבית להעברת 5.8 מיליון שקלים ממשרד התיירות למשרד החינוך לטובת פיתוח אכסניות נוער בישראל בהתאם לתוכנית חומש לפיתוח אגודת אכסניות הנוער – 2014-2010, נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. פנייה מס' 104. אתם לא יכולים להביא איזה משהו על "רשות המים" עכשיו? משרד האנרגיה.
אמנון כהן
עוד מעט.
אורי שמרת
אפשר להציג?
היו"ר משה גפני
104 – כן.
אורי שמרת
משרד השיכון, הפנייה "נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד השיכון, שעיקרם העברת תקציב פעילות לרשות הבדואים ורשם הקבלנים". מדובר ברשם הקבלנים בכ-700,000 שקלים לטובת מכרז לבקרה על חברות קבלניות, וברשות הבדואים מדובר בתקציב פעילות שוטף שעיקרו הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב.
היו"ר משה גפני
למה אתה מציג את זה?
אורי שמרת
נבצר מרפרנט שיכון להגיע, תיאמתי אתו בטלפון את מהות הפנייה.
אמנון כהן
אה, בסדר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? – ירים את ידו. מי נגד? – אין. מי נמנע? – אין.
הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה התקציבית לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד השיכון, שעיקרם העברת תקציב פעילות לרשות הבדואים ולרשם הקבלנים, נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. פניות מס' 108, 109.
אמיר אדרי
הפנייה נועדה לתקצב "העסקת יועצים למשק החשמל" על מנת להנפיק אג"ח סחיר עבור חברת החשמל.
אמנון כהן
זו החלטה קודמת שעשית, זה עכשיו משליך לזה. עכשיו צריך להוציא הנפקה - - -
אמיר אדרי
בהמשך לדיון הקודם.
היו"ר משה גפני
לא, לא הבנתי.
אמנון כהן
אז להנפקה צריך מי שיוכשר, שיכין את ההנפקות.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין, אין ייעוץ משפטי שם ב"חברת החשמל"? אני לא מבין מה זה.
אמיר אדרי
אני יכול להסביר, שנייה.
היו"ר משה גפני
כן.
אמיר אדרי
אנחנו בעצם משתמשים ביועצים על מנת לעבור על כל התשקיף. תשקיף של "חברת החשמל" זה דבר מאוד-מאוד גדול. אנחנו רוצים לבדוק בתור מדינה שהתשקיף תקין ושאין כאן השלכות שעלולות - - -
היו"ר משה גפני
אין יועצים משפטיים בממשלה? במשרד האנרגיה?
אמיר אדרי
יש, אבל אנחנו עובדים בלוח זמנים מאוד צפוף, מחר כבר - - -
היו"ר משה גפני
זה משרד האנרגיה.
טמיר כהן
זה מאגף תקציבים.
היו"ר משה גפני
הוא מאגף תקציבים.
אמיר אדרי
אני נציג אגף תקציבים.
היו"ר משה גפני
זה משרד האנרגיה, נכון?
אורי שמרת
זה עבור "חברת החשמל", זה לא עבור משרד האנרגיה. הפנייה היא עבור משרד האוצר. רשות החברות הממשלתיות צריכה לבדוק - - -
היו"ר משה גפני
מה משרד האנרגיה עושה באמצע?
אמיר אדרי
משרד האנרגיה לא קשור לפנייה הזאת.
היו"ר משה גפני
לא יכול להיות.
אמיר אדרי
אין קשר למשרד האנרגיה.
היו"ר משה גפני
יש, יש.
אמיר אדרי
כמובן שזה משליך על "חברת החשמל".
היו"ר משה גפני
מה זה "הסיכום בין המשרדים"?
שכיב מוראד שנאן
בין איזה משרדים יש סיכום?
אמיר אדרי
זה סיכום בין אגף תקציבים למשרד האוצר. זו פנייה בתוך משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
מה זה "סיכום בין המשרדים"?
יעקב אדרי
בין לבין.
אמיר אדרי
זו כתיבה לא נכונה.
היו"ר משה גפני
טוב, אז תעבור לכתיבה נכונה. פניות 110, 111.
יעקב אדרי
רגע, זה לא אושר.
היו"ר משה גפני
נכון? אני לא יכול לאשר את זה.
יעקב אדרי
לא, מאה אחוז אני זמין, אני - - -
אמיר אדרי
למה? בגלל שזה משרד - - -
היו"ר משה גפני
בגלל שזה משרד האנרגיה.
אמיר אדרי
אבל זה לא קשור למשרד האנרגיה.
היו"ר משה גפני
אז תגיד מה זה "סיכום בין המשרדים".
אמיר אדרי
זו לא הכוונה. הכוונה היא - - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אדרי, אני יכול להעביר דבר כזה בלי שאני יודע מה זה "המשרדים"?
יעקב אדרי
לא.
אמיר אדרי
הכוונה היא "בין המשרדים" זה אגף תקציבים ומשרד האוצר – זו הכוונה.
היו"ר משה גפני
אז תכתבו את זה.
שכיב מוראד שנאן
אגף תקציבים ומשרד האוצר זה אותו משרד.
היו"ר משה גפני
אגף תקציבים הוא לא משרד בפני עצמו. אגף תקציבים הוא משרד האוצר.
שכיב מוראד שנאן
אתה צודק, אדוני היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
חוץ מזה, אם משרד האנרגיה לא מהווה פה - - - תבטלו אותו. נכון, צריך לבטל את המשרד?
יעקב אדרי
תתקן את הפנייה לפעם הבאה.
אמיר אדרי
שנייה, כבוד היושב-ראש, הפנייה הזאת חשובה, אנחנו רוצים לקדם - - -
היו"ר משה גפני
לא חשוב. לא, לא קיבלת רשות דיבור. תתחיל להגיד לי: "חשובה" ואתם משכנעים אותי.
אמיר אדרי
לא, שנייה אחת. חשוב להסביר את זה.
היו"ר משה גפני
אני נורא מצטער, עברנו לפנייה הבאה. חבר הכנסת אדרי אומר בצדק שעם משרד האנרגיה יש בעיה, הוא אומר את זה גם בשם חבר הכנסת ציון פיניאן, אז אני מבקש לפנייה הבאה, תביאו את זה בלי משרד האנרגיה. תכתבו בדיוק: סיכום בין אגף התקציבים לבין אגף החשב הכללי - -
אמיר אדרי
אבל תסתכל - -
היו"ר משה גפני
- - ובין "חברת החשמל".
אמיר אדרי
- - בתקנות כתוב - - -
היו"ר משה גפני
אתה לא יודע – תכתבו נכון.
אמנון כהן
הלאה.
היו"ר משה גפני
פניות 110, 111.
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעביר - - -
היו"ר משה גפני
משרד האנרגיה לא בא בחשבון.
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעביר 741 אלפי שקלים עבור תקצוב תקנים ברשות הגז הטבעי.
סיון ינקוביץ
זה גם משרד האנרגיה – גז.
אמנון כהן
הגז הטבעי?
אמיר אדרי
ברשות הגז הטבעי.
שכיב מוראד שנאן
כמה תקנים?
היו"ר משה גפני
זה גם משרד האנרגיה?
אמיר אדרי
לא, זה סעיף בפני עצמו. סעיף 54 - רשויות פיקוח.
היו"ר משה גפני
אוקיי, זה לא משרד האנרגיה. רק שנייה.
שכיב מוראד שנאן
לא, אבל אנחנו צריכים לקבל קצת נתונים.
היו"ר משה גפני
בבקשה. תשאל, בבקשה.
אמנון כהן
איזה נתונים אתה רוצה, אדוני?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שכיב מוראד שנאן
אני עכשיו שואל ברצינות - אני רוצה לדעת על כמה תקנים מדובר והאם יהיה פה ניסיון לתקן את העיוות הקיים בקליטת בני מיעוטים במשרד.
היו"ר משה גפני
רגע, לפני בני מיעוטים, קודם נקבל את העובדות. מה העובדות?
שכיב מוראד שנאן
חרדים ובני מיעוטים.
היו"ר משה גפני
לא, עזוב את החרדים. עובדות – על מה מדובר?
אמיר אדרי
אנחנו מדברים על שמונה תקנים שתפקידים לעסוק בתכנון סטטוטורי, כלומר - לתכנת את מערכת הולכת הגז הטבעי. כמו שכולם יודעים, לאור הגילויים, גילוי הגז הטבעי, אנחנו בעצם מקדמים את רשת ההולכה ורשת החלוקה - - -
היו"ר משה גפני
התקנים האלה זה במכרזים?
אמיר אדרי
כן.
היו"ר משה גפני
כן?
אמיר אדרי
כן.
היו"ר משה גפני
ועבודה בלתי צמיתה?
אמיר אדרי
הם נקלטים בשורות המדינה בתור עב"צ, בתור עבודה בלתי צמיתה.
יעקב אדרי
זאת אומרת של חוזים? לא, מה זה בלתי צמיתה?
היו"ר משה גפני
לא, לא, בלתי צמיתה זה עובדים - -
יעקב אדרי
שמה?
היו"ר משה גפני
- - שהם - - -
אמיר אדרי
כל עובד שנוסף הוא עב"צ.
שכיב מוראד שנאן
זה קבע לא מובהק.
אמיר אדרי
בתחילה הוא עב"צ ואחרי זה הוא הופך להיות – ברגע שהוא מקבל קביעות הוא הופך להיות שיא כוח-אדם.
היו"ר משה גפני
כמה זמן עד שהוא מקבל קביעות בערך?
יעקב אדרי
עשר שנים.
טמיר כהן
עד חמש.
היו"ר משה גפני
לא, לא עשר שנים.
טמיר כהן
לא, עד חמש.
היו"ר משה גפני
לא יודע.
טמיר כהן
אני אומר לך, זה עד חמש.
אמיר אדרי
זה על-פי הגדרות הנציבות.
היו"ר משה גפני
- - - הוא עובד בלתי צמית - גם כן, איזה שמות. אוקיי, מי בעד אישור הפניות? – ירים את ידו.
שכיב מוראד שנאן
אני נגד.
היו"ר משה גפני
מי נגד? – 1 נגד.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1

הפניות התקציביות לתקצוב סך של 741 אלפי שקלים עבור תקנים ברשות הגז נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
שכיב מוראד שנאן
אפשר לבקש רוויזיה בעניין?
היו"ר משה גפני
אפשר.
שכיב מוראד שנאן
אז אני מבקש רוויזיה.
היו"ר משה גפני
אז יש רוויזיה. תדברו אתו.
אמיר אדרי
אוקיי.
אמנון כהן
בעברית.
היו"ר משה גפני
הוא מטפל בעובדים ה - - -
אמנון כהן
לא יהודים.
יעקב אדרי
המיעוטים והחרדים.
היו"ר משה גפני
כן. אנחנו מינינו אותו עכשיו לצורך העניין. פנייה מס' 134, משרד הקליטה.
אורי שמרת
הפנייה נועדה להעביר מיליון שקלים עבור תגבור פעולות לקליטה חברתית.
היו"ר משה גפני
זה כסף קואליציוני?
אורי שמרת
לא.
היו"ר משה גפני
אוקיי. מי בעד אישור הפנייה? זה בסדר, אני בעד כסף קואליציוני אם זה למטרה ראויה. מי בעד אישור הפנייה? – ירים את ידו. מי נגד? – אין. מי נמנע? – אין.
הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה התקציבית להעביר סך של מיליון שקלים עבור תגבור פעולות לקליטה חברתית נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. אני פוחד לא לאשר למשרד הקליטה, בגלל שאז אני מקבל טלפון החל מהנשיא אובמה עד אחרון הפקידים. טלפונים על ימין ועל שמאל על משהו בקליטה.
יעקב אדרי
אז אולי באמת נקבל טלפונים.
אמנון כהן
הלאה, הפנייה הבאה.
היו"ר משה גפני
פנייה מס' 135.
אורי שמרת
"הפנייה נועדה לתקצב סך של מיליון שקלים עבור מלגות ומענקים לתלמידים וכן לתקצב סך של" 1.33 מיליון שקלים "עבור סמינרים להכשרת מורים".
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? – ירים את ידו. מי נגד? – אין. מי נמנע? – אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה לתקצב סך של מיליון שקלים עבור מלגות ומענקים לתלמידים וכן לתקצב סך של 1,333 מיליון שקלים עבור סמינרים להכשרת מורים, נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
אמנון כהן
מה זה מים? איפה מים?
שכיב מוראד שנאן
אין מים.
אמנון כהן
יש מים?
היו"ר משה גפני
אין מים. פנייה מס' 137.
טמיר כהן
אורי.
אנסטסיה סורוקינה
אסביר את הפנייה.
יעקב אדרי
רגע, זה 137?
אמנון כהן
כן.
היו"ר משה גפני
זה פיקוד העורף.
אנסטסיה סורוקינה
כן, פנייה לפיקוד העורף. הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הוצאות חירום אזרחיות, פיקוד העורף - - -
יעקב אדרי
לא שומעים אותך.
היו"ר משה גפני
תקרבי בבקשה את המיקרופון, בבקשה.
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לבצע שינויים - - -
היו"ר משה גפני
רבותי.
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב פיקוד העורף האזרחי, בהתאם לכך - - -
היו"ר משה גפני
רק שנייה, זאת פנייה שהולכת לוועדה המשותפת? לא.
אנסטסיה סורוקינה
לא.
היו"ר משה גפני
אוקיי. מה זה 75 מיליון?
אנסטסיה סורוקינה
75 מיליון זה בגין אחזקת מרכיבי ביטחון בתחום אוכלוסייה - - -
היו"ר משה גפני
בואו, רבותי, שנייה. מה זה "מרכיבי הביטחון"?
אנסטסיה סורוקינה
"מרכיבי ביטחון" זה גדרות ביישובים, זה - - -
היו"ר משה גפני
מאיפה הכסף הזה?
אנסטסיה סורוקינה
זו חלוקת תקציבים של 2699, החלטת ממשלה שהזרימו תקציבים ב-2011 ועכשיו אנחנו מחלקים אותם על בסיס -2012.
היו"ר משה גפני
כמה היה בהחלטת הממשלה? כמה כסף?
אנסטסיה סורוקינה
כמה כסף?
יעקב אדרי
זו ה"בוכטה" הגדולה ששאבו ממנה כל הזמן.
אנסטסיה סורוקינה
לפיקוד העורף ניתנו שם 270 מיליוני שקלים, רק לפיקוד העורף ולמשרד הפנים, זה כל הכסף שהיה מיועד וחלק מזה ניתן ב-2011.
היו"ר משה גפני
75 מיליון שקלים זה הכסף שמיועד לפיקוד העורף ולמשרד הפנים?
אנסטסיה סורוקינה
כל הכסף פה מיועד לפיקוד העורף וחלק מזה הולך לרשויות מקומיות, להקמת מרכזי הפעלה ברשויות מקומיות, אימון גורמים ברשויות מקומיות - - -
היו"ר משה גפני
מה? מרכזי הפעלה ו-?
אנסטסיה סורוקינה
אימון גורמים לשעת חירום ברשויות מקומיות.
שכיב מוראד שנאן
צוותי חירום וכדומה.
היו"ר משה גפני
כן, אוקיי.
אנסטסיה סורוקינה
אבל כל הכסף "יושב" בפיקוד העורף למטרה הזאת.
היו"ר משה גפני
טוב. את יודעת שיש עוד רוויזיה שלי על הנושא של פיקוד העורף עם הכבאיות.
אנסטסיה סורוקינה
כן, אני יודעת. העברתי - - -
היו"ר משה גפני
אני עוד לא מקבל תשובה ולכן אני לא מסיר את הרוויזיה.
אנסטסיה סורוקינה
העברתי את זה ואני מקווה ש - - -
טמיר כהן
זה הוצאות חירום אזרחיות.
ישראל אייכלר
אדוני היושב-ראש, אפשר לשאול לגבי - - -
היו"ר משה גפני
בבקשה.
ישראל אייכלר
מה עם המסכות לבעלי זקנים? יש איזה - - -
היו"ר משה גפני
בישיבה הקודמת אישרנו פה 80 מיליון שקלים. זה עבר לוועדה המשותפת והוועדה המשותפת אישרה את זה. ואני שאלתי אותם: כמה זה מגדיל את ההשתתפות של האחוזים באוכלוסייה שמקבלים מסכות? בגלל שעד היום מקבלים רק 60%, אז הרפרנטית אמרה שבין 5% ל-7% נוספים.
שכיב מוראד שנאן
זה כולל החרדים והדרוזים.
היו"ר משה גפני
לא יודע.
ישראל אייכלר
יש גם בעלי זקנים בתל-אביב.
אמנון כהן
מי שאין לו זקן.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, כדי לספק ערכות מגן ל-100% מהאוכלוסייה - יחסרו עדיין 35% או 33% - -
אמנון כהן
מהאוכלוסייה.
היו"ר משה גפני
- - צריך עוד כמה מאות מסכות. סדר גודל גדול.
אמנון כהן
שר האנרגיה צריך לדאוג גם לאלה מצ'רנוביל למסכות.
היו"ר משה גפני
שר האנרגיה - - -
ישראל אייכלר
לא הבנתי. התשובה היא שיש או שאין?
היו"ר משה גפני
לא, שיש תוספת של 80 מיליון שקלים, אבל עדיין חסר הרבה כסף.
שכיב מוראד שנאן
שהיא לא מכסה את כולם.
יעקב אדרי
זה לא מספק את הכול, כן.
היו"ר משה גפני
לא מספק.
קריאה
אבל זה לכלל האוכלוסייה – 80 מיליון.
היו"ר משה גפני
כן, זה לא - - -
שכיב מוראד שנאן
לא, בסדר, אל - - -
היו"ר משה גפני
לא, הרב אייכלר לקח אותך לגמרי ברצינות. אין לכלל האוכלוסייה - -
יעקב אדרי
זה כולל בעלי הזקנים.
היו"ר משה גפני
- - לתל-אביב ולמעלות – חסר בערך 35% שהמדינה לא מספקת להם ערכות מגן.
ישראל אייכלר
כן, אבל בעלי הזקנים הם 100% מתוך ה-35%.
היו"ר משה גפני
נכון.
ישראל אייכלר
אז השאלה היא: האם אפשר לעשות שבעלי הזקנים גם יהיו רק 35%?
היו"ר משה גפני
אז השאלה הזאת נשאלה. היתה פה ישיבה של הוועדה שהשתתף בה מתן וילנאי וליצמן, משרד הבריאות והשר לפיקוד העורף, ואנחנו סיכמנו גם בישיבה משותפת שעשינו, לבקש להקדים את המכרזים, להקדים את התקצוב לעניין הזה - עדיין ללא הצלחה. ההצלחה היחידה שנעשתה בינתיים, זה שהוסיפו עוד כסף עכשיו, אבל זה לא מספיק. האמירה שלך והזעקה שלך במקומה.
אמנון כהן
אוקיי, מי?
היו"ר משה גפני
רגע, 10 מיליון – מה זה "תוכנית עורף לאומי"? זה מה שאמרת קודם – ההפעלה ברשויות המקומיות? ומה זה ארבעה מיליון שקלים?
אנסטסיה סורוקינה
ארבעה מיליון שקלים לרח"ל, זה גם הקמת מרכזי הפעלה, סליחה, זה בעיקר אימונים.
היו"ר משה גפני
מה זה?
אנסטסיה סורוקינה
אימונים לגורמים ברשויות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? – ירים את ידו. מי נגד – אין. מי נמנע? – אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

הפנייה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הוצאות חירום אזרחיות בהתאם להחלטת ממשלה 2699 מיום 9.1.2011 בדבר היערכות העורף לשעת חירום, נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. משרד הבריאות – אה, זה מה שהיה - - -
טמיר כהן
הודעה.
שכיב מוראד שנאן
זו רק הודעה.
היו"ר משה גפני
לא משנה - הודעה צריך לאשר. הודעה מס' 24-007, בבקשה, משרד הבריאות.
ערן הכהן
שלום לכולם. הפנייה, כמו כל פניות העודפים נועדה להעביר עודפי תקציב שהתחייבו עליהם בשנת 2011 לתקציב לביצוע בשנת 2012, תודה.
יעקב אדרי
רציתי, הרב גפני - - -
היו"ר משה גפני
כן.
יעקב אדרי
יש הרבה דברים שנשאלו, זה נושא שחוזר כל פעם על עצמו בנושא - - -
היו"ר משה גפני
זה קשור להודעה הזאת?
יעקב אדרי
בקשר להודעה הזאת. אני לא יודע, לשיקולכם - - -
היו"ר משה גפני
לא, זה משרד הבריאות, צריך לאשר.
יעקב אדרי
אני יודע, זה המכון לרפואה משפטית. יש שם דברים ש - - -
היו"ר משה גפני
כן, אבל המכון לרפואה משפטית – אני גם ראיתי את זה עכשיו - - -
יעקב אדרי
הנה פה, יש אפשרות רק על זה לעשות.
היו"ר משה גפני
לא, אי-אפשר.
יעקב אדרי
טוב, אז לא. אז אני מסיר, אין מה לעשות, למרות שזה נושא מאוד-מאוד חשוב.
היו"ר משה גפני
כן, אבל היה דיון על זה, לא אצלנו. מי בעד אישור ההודעה? – ירים את ידו. מי נגד? – אין. מי נמנע? – אין.
הצבעה

בעד – פה אחד

ההודעה התקציבית להעברת עודפי תקציב משנת 2011 לשימוש בשנת 2012 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההודעה אושרה. תודה רבה. הישיבה נעולה. חג כשר ושמח לכולם.
שכיב מוראד שנאן
חג שמח לכולם.
אמנון כהן
מועדים לשמחה. חגים וזמנים לששון.
יעקב אדרי
חג שמח לכולם.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:54.>

קוד המקור של הנתונים