ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/04/2012

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות)(תיקון)התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים
02/04/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1061>
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י' בניסן התשע"ב (02 באפריל 2012), שעה 11:15
סדר-היום
<צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (תיקון) התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
אמנון כהן

שכיב מוראד שנאן
מוזמנים
>
לירן חשין - מחלקת יעוץ וחקיקה - אזרחי, משרד המשפטים

נועז בר ניר - מנכ"ל, משרד התיירות

כרמית אלונה אבידני - ממונה קשרי ממשל, דוברות ומתאמת מטה, החברה הממשלתית להגנות ים המלח

שמעון דניאל - מנכ"ל, החברה הממשלתית להגנות ים המלח
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
רונית יצחק
<צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (תיקון) התשע"ב–2012>
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה בנושא: צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (תיקון) התשע"ב–2012.
נועז בר ניר
שלום, אדוני.
היו"ר משה גפני
שלום וברכה המנכ"ל, בבקשה.
אמנון כהן
מה שלומך? שב, אדוני.
היו"ר משה גפני
בצו העידוד הקודם לא נכנס ים המלח, אדוני המנכ"ל, ואנחנו ביקשנו להכניס גם את ים המלח.
נועז בר ניר
גם בקשה שלכם, כן, בהחלט.
היו"ר משה גפני
מי עוד ביקש?
נועז בר ניר
הרי הממשלה יצאה לתוכנית גדולה לשיקום ים המלח - -
היו"ר משה גפני
הממשלה - - -
נועז בר ניר
- - השקיעה משאבים.
אמנון כהן
איזה ממשלה?
היו"ר משה גפני
זה הממשלה מהנכים, מהמים של הנכים, שהיא מתנגדת לילדי צ'רנוביל.
נועז בר ניר
הממשלה החליטה על "קציר" בים המלח, אז סוף-סוף אפשר להכניס את ים המלח, כי בעצם - -
אמנון כהן
ואי, ואי, ואי.
נועז בר ניר
- - הוחלטה סוגיית עיצוב המפלס ואז זה בעצם אפשר את הכנסת ים המלח - - -
היו"ר משה גפני
בקיצור, מכניסים את ים המלח לצו של עידוד התיירות. מישהו מתנגד לעניין הזה? אף אחד לא מתנגד? איך אנהל ככה ישיבה בלי התנגדויות?
אמנון כהן
כל בתי המלון מוצפים שם, אדוני, תתחיל לעבוד.
נועז בר ניר
באנשים.
טמיר כהן
מוצפים תרתי משמע.
היו"ר משה גפני
אוקיי, מי בעד צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) (תיקון) התשע"ב–2012? – ירים את ידו. מי נגד? – אין. מי נמנע? – אין.
הצבעה
בעד – פה אחד

צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות)(תיקון) התשע"ב–2012, נתקבל.
שגית אפיק
רק מה התחילה שאתם מבקשים? כי לא רשום בצו, אם אפשר.
נועז בר ניר
תחולה מיידית.
שגית אפיק
תחולה מיידית מיום הפרסום?
נועז בר ניר
זה בתוקף עד סוף שנה, כן.
אמנון כהן
אישיותך כבר עושה את העבודה פה.
נועז בר ניר
אתה רואה. תודה רבה לכם.
היו"ר משה גפני
על לא דבר, שיהיה לכם חג כשר ושמח, כל טוב.
<הישיבה ננעלה בשעה 11:30.>

קוד המקור של הנתונים