ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/03/2012

בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק, הצעה לסדר-היום בנושא:"המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים", הצעת חוק ליישום שינוי בסדרי עדיפויות בתקציב המדינה לשנת הכספים 2012 ולמימון השינוי החברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה) (דחיית תוספת לקצבאות ילדים), התשע"ב-2012, הצעת חוק המאבק בזיוף משקאות משכרים, התשע"ב-2012, חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
10
ועדת הכנסת
21/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 265 >
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ז באדר התשע"ב (21 במרץ 2012), שעה 17:00
סדר היום
קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעה לסדר-היום: 1. <הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2) (דחיית מועד סיום ההחלה), התשע"ב-2012 (מ/645).>
2. <הצעת חוק ליישום שינוי בסדרי עדיפויות בתקציב המדינה לשנת הכספים 2012 ולמימון השינוי החברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה) (דחיית תוספת לקצבאות ילדים), התשע"ב-2012 (מ/652).>
3. <הצעת חוק המאבק בתופעת משקאות משכרים מזויפים, התשע"ב-2011, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וקבוצת חברי כנסת (פ/3584/18).>
4. הצעה לסדר-היום בנושא: "המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים", של חבר הכנסת ישראל אייכלר (6810).
<בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות – לפני הקריאות השנייה והשלישית:>
1. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 33), התשע"ב-2012

2. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 32), התשע"ב-2012

3. הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012

4. הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
ישראל אייכלר

רוברט אילטוב
משה גפני
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רחל הכהן – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשם פרלמנטרי
קובי סימן טוב
<הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2) (דחיית מועד סיום ההחלה), התשע"ב-2012>
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני פותח את הישיבה שבה יש צילום מצב אמיתי של המציאות פה, שבו שני אלה קובעים ואנחנו מנסים, איכשהו, - - - את זה למשהו שאפשר יהיה לגמור.
רוברט אילטוב
אני מוחה בתוקף על מה שנאמר פה.
משה גפני
לא חשוב, לא חשוב. מה זה משנה.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, על סדר היום – קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעה לסדר-היום: הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2) (דחיית מועד סיום ההחלה).


המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדה לזכויות הילד. היתה הצעה להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות הגיע לסיכום שהנושא ילך לוועדה לזכויות הילד, וכך אני מציע לאשר.

מי בעד?

הצבעה
בעד קביעת הוועדה לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2) (דחיית מועד סיום ההחלה), התשע"ב-2012 (מ/645) – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

<הצעת חוק ליישום שינוי בסדרי עדיפויות בתקציב המדינה לשנת הכספים 2012 ולמימון השינוי החברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה) (דחיית תוספת לקצבאות ילדים), התשע"ב-2012>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני: הצעת חוק ליישום שינוי בסדרי עדיפויות בתקציב המדינה לשנת הכספים 2012, ולמימון השינוי החברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה) (דחיית תוספת לקצבאות ילדים) (מ/652).
הלשכה המשפטית הציעה להעביר את ההצעה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נשמעה הצעה להעביר לוועדת הכספים או לוועדה לזכויות הילד. בסופו של דבר, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות הסכים להעביר את הנושא לוועדת הכספים; כך גם יושב-ראש הוועדה לזכויות הילד - - -
משה גפני
כיוון שזה תיקון לחוק שהעברנו - - -
היו"ר יריב לוין
מכיוון שכך אני מבין שזה צריך להיות, אז אני מציע להעביר לוועדת הכספים.

מי בעד?

הצבעה
בעד קביעת ועדת הכספים לדיון בהצעת חוק הצעת חוק ליישום שינוי בסדרי עדיפויות בתקציב המדינה לשנת הכספים 2012 ולמימון השינוי החברתי-כלכלי (תיקוני חקיקה) (דחיית תוספת לקצבאות ילדים), התשע"ב-2012 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
<הצעת חוק המאבק בתופעת משקאות משכרים מזויפים, התשע"ב-2011>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השלישי: הצעת חוק המאבק בתופעת משקאות משכרים מזויפים, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וקבוצת חברי כנסת (פ/3584/18).
היתה המלצה להעביר לוועדת הכלכלה. הנושא הזה גם שייך לתחום הבריאות, אולי בעיקר, כפי שעלה גם מהדיון המוקדם שהיה במליאת הכנסת.

גם המציעה הראשית, חברת הכנסת קירשנבאום, ביקשה להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ואני מציע שכך נעשה.

מי בעד להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות?

אתה לא מצביע על החוק של חברת הכנסת קירשנבאום?

הצבעה
בעד קביעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעת חוק המאבק בתופעת משקאות משכרים מזויפים, התשע"ב-2011, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וקבוצת חברי כנסת (פ/3584/18) – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים.
הצעה לסדר-היום בנושא
"המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים"
היו"ר יריב לוין
מכאן, הצעה לסדר-היום בנושא: "המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים", של חבר הכנסת ישראל אייכלר.

היתה הצעה להעביר לוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים, או לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, או לוועדת הפנים והגנת הסביבה. לא עלה בְּיָדִי להביא להסכמה נוכח בקשה של חברי הכנסת: הורוביץ מחד, ואמנון כהן מאידך – שהנושא יידוֹן בוועדה ברשותם. לכן, אני מציע שנפעל על-פי בקשתו של המציע – חבר הכנסת אייכלר – שהיא?
ישראל אייכלר
לוועדת הפנים.
היו"ר יריב לוין
לוועדת הפנים.

מי בעד להעביר לוועדת הפנים?
הצבעה
בעד קביעת ועדת הפנים לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "המחסור החמור בעובדים סיעודיים בעידן המסתננים", של חבר הכנסת ישראל אייכלר (6810) – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

<בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעות חוק.>
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא והוא: בקשות לפטור מחובת הנחה לפני קריאה שנייה ושלישית. ארבע הצעות חוק שוועדת הכלכלה הצליחה להשלים ולהניח אותן על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, חרף העומס העצום המוטל עליה. אני חושב שכולנו רוצים ומבינים שכדאי להביא ולאשר גם במליאת הכנסת, את מה שניתן היה להשלים והוועדה הכינה בקריאה שנייה ושלישית.
משה גפני
- - - הגנת הצרכן?
היו"ר יריב לוין
יש חוק אחד – אני אתן לך את כל הפירוט – - -
משה גפני
לא, רק את הכותרת.
היו"ר יריב לוין
- - של חברת הכנסת שיזמה, חברת הכנסת רונית תירוש, שעוסק בזיכוי בשל ביטול עסקה.

יש חוק שני – שאתה גם שותף לו – שנוגע במתן הודעות על עסקאות - - -
משה גפני
זה של חבר הכנסת אורי מקלב - - -
היו"ר יריב לוין
כן, על חשבון ההודעה השנתית על עסקה מתמשכת.

חוק משק החשמל שנועד למנוע מצב שנישאר כאן בלי חשמל.
וחוק רשות השידור - -
משה גפני
טוב, זה לא מעניין אותי, בגלל - - -
היו"ר יריב לוין
- - על מורכבויותיו; שהוא אכן חוק מורכב - - -
משה גפני
רשות השידור מעניינת אותנו?
ישראל אייכלר
זה בעייתי מאד. זה לא פשוט.
היו"ר יריב לוין
אם יש מישהו כאן מטעם ועדת הכלכלה שרוצה להציג משהו? – לא. אז אנחנו יכולים לעבור להצבעה על כל אחד מהחוקים.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 33), התשע"ב-2012
היו"ר יריב לוין
ההצעה הראשונה: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 33) – מי בעד?

הצבעה
בעד הקדמת הדיון בהצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 33), התשע"ב-2012 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 32), התשע"ב-2012
היו"ר יריב לוין
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 32) – מי בעד? מי נגד?
הצבעה
בעד הקדמת הדיון בהצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 32), התשע"ב-2012 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012
היו"ר יריב לוין
הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 10) – מי בעד?
הצבעה
בעד הקדמת הדיון בהצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012 – פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אין מתנגדים. אין נמנעים. אושר.

הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012
היו"ר יריב לוין
הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 27), ואני מסב את תשומת-לב חברי הוועדה שפה מדובר בחוק חשוב מאד שנוגע לרפורמה ברשות השידור. זה חוק משמעותי ומהותי.
מי בעד לאשר את הבקשה הזו?

הצבעה
בעד הקדמת הדיון בהצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 27), התשע"ב-2012– פה אחד
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
שוב, פה אחד – אין מתנגדים ואין נמנעים.
תודה רבה לכולם. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, לייעוץ המשפטי, למחלקת הפרוטוקולים, לצוות הסדרנים, לצוות המזנון, למנהלי הסיעות ולכל מי שהיה שותף בעבודת הוועדה במושב הזה, - -
אתי בן-יוסף
כולם מודים לך.
היו"ר יריב לוין
- - ונאחל לכולם פגרה נעימה.

הישיבה נעולה. תודה.

<הישיבה ננעלה בשעה 17:07.>

קוד המקור של הנתונים