ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/03/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
PAGE
21
ועדת הכספים
28/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 1058>
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ה' בניסן התשע"ב (28 במרץ 2012), שעה 13:35
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר
אורי אריאל

שכיב מוראד שנאן
מוזמנים
>
חבר הכנסת אברהם מיכאלי
קרן שפר - תקציבאית, משרד התיירות

חן לב - אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר רשף - אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן - אגף תקציבים, משרד האוצר

כלנית שמיר - מנהלת תחום תרבות, משרד התרבות והספורט

שמעון אלקבץ - ראש מינהל תרבות, משרד התרבות והספורט

גבריאל מאיר - ס' יועמ"ש, משרד התרבות והספורט

חביב קטן - אגף התקציבים, משרד התרבות והספורט

משה איצקוביץ - אגף התקציבים, משרד התרבות והספורט

שרית ארד - סגנית חשב במינהל המחקר, מדעי האדמה והים

דוד שטיינמץ - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שמואל ציטרובלט - עוזר השר בני בגין
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
ס.ל., חבר תרגומים בע"מ
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
שלום. הסעיף האחרון בסדר היום – שינויים בתקציב לשנת 2012, מספר פנייה לוועדה 62-63. בבקשה, משרד התיירות.
קרן שפר
הפנייה הזאת כוללת שני נושאים, הנושא הראשון זה העברה טכנית של מזומנים מסעיף 37 לסעיף 78. מה שקורה זה שהעברנו את תחום ההשקעות שלנו, שישב בסעיף 37, התקציב הרגיל, לתקציב הפיתוח וכיוון שמדובר בתקציב דו שנתי לא יכולנו לעשות את השילוב בבסיס, אז העברה טכנית של מזומנים.

הנושא השני, במסגרת סיכום תקציב 2012-2011 משרד התיירות קיבל 200 מיליון ₪ עבור תמיכה במלונות, לפיתוח האחסון המלונאי, הפנייה הזאת בעצם כוללת את קבלת ה-200 מיליון ₪ האלה.
היו"ר משה גפני
שאלות יש?

מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד. אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד פניות 62-63 - רוב

הפניות אושרו פה אחד

הפניות אושרו.

פנייה 64.
חן לב
צהריים טובים. הפנייה נועדה לתקצב את המשך הפעילות השוטפת ביחידת ממשל זמין במשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
מה הולכים לעשות עם הממשל הזמין הזה?
חן לב
ממשל זמין זו יחידה ש- - -
היו"ר משה גפני
מה זה ממשל זמין אנחנו כבר יודעים, אבל מה זה 13 המיליון האלה?
חן לב
המשך הפעילות השוטפת בממשל זמין.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד פנייה 64 - רוב

הפנייה אושרה פה אחד
הפנייה אושרה.

78.
שרית ארד
חלק מההעברה התקציבית שלנו אלה טעויות שהיו והחלק הארי הוא בגין העברה תקציבית לחקר ימים ואגמים ולמכון הגיאו פיזי, שבעצם יש החלטת ממשלה לאחד אותם והתקציב אצלנו, אז ביקשנו להעביר- - -
היו"ר משה גפני
מאיפה הכסף?
שרית ארד
הכסף בבסיס התקציב, אלה פשוט יחידות שהן חברות ממשלתיות ולכן אנחנו העברנו, זה טכני, העברה מתקנה לתקנה.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין את הפנייה הזאת. מספר 1 זה מימוש החלטת הממשלה מיום ה-13 בינואר 2011 - נושא יציבות תשתיות ים המלח.
שרית ארד
נכון, זו החלטת ממשלה, בזה אין שום בעיה.
היו"ר משה גפני
1,350,000.
שרית ארד
נכון.
היו"ר משה גפני
מימון מחקרים במכון האדמה והים, כמה כסף?
אברהם מיכאלי
אני מבין שזה הכול יחד, לא?
היו"ר משה גפני
מה זה, מעבירים פה 20 מיליון שקל לאמרכלות של משרד האנרגיה והמים.
שרית ארד
לא, 20 מיליון שקל עובר מתקנה שהייתה בשיא כוח אדם לתקנה ייעודית לחקר ימים ואגמים.
היו"ר משה גפני
זה לאמרכלות של המשרד.
שרית ארד
כן.
היו"ר משה גפני
20 מיליון שקל, את רוצה שנאשר את זה ככה?
שרית ארד
אז הסברתי בדיוק מה קרה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל מה זה 20 מיליון שקל לאמרכלות?
שמואל ציטרובלט
האם אפשר להעיר בעניין הזה?
היו"ר משה גפני
מי אדוני?
שמואל ציטרובלט
אני הייתי בעבר סגן מנהל המכון הגיאולוגי, אני כרגע עוזר לשר בני בגין והייתי יחד איתו האיש שהקים את מינהל המחקר למדעי האדמה והים. אנחנו נמצאים במהלך השנתיים האחרונות בתהליך של העברת חקר הימים והאגמיים והסיסמולוגיה אל המינהל, אל הגוף הממשלתי. אנחנו למעשה נמצאים בשלב האחרון, הפרטים לעניין העברת כוח האדם נסגרים מול ההסתדרות, עד שהעסק הזה ייגמר סופית למעשה הכסף שמתוקצב וקיים במינהל המחקר למדעי האדמה עובר לאותם גופים דרך עניין של קניית שירותים מהם, ימיים או סיסמיים מהמכון הסייסמולוגי, ולכן העניין הוא טכני בלבד.
היו"ר משה גפני
מה טכני? העובדים עוברים למשרד האנרכגיה והמים.
שמואל ציטרובלט
בשלב זה הם עדיין לא עברו.
היו"ר משה גפני
אבל מעבירים 20 מיליון שקל למשרד האנרגיה והמים. מה אתם מציעים לעשות?
אברהם מיכאלי
אני מציע לעשות בירור.
שרית ארד
לא, לא.
היו"ר משה גפני
לא מה?
אברהם מיכאלי
מה לא? 20 מיליון שקל, ככה?
היו"ר משה גפני
ולאמרכלות.
שמואל ציטרובלט
20 המיליון שקל עוברים לתקציב קניית שירותים שהם חלק מתקציב האמרכלות של המינהל ומשם זה עובר בהסכם שנחתם עם חקר ימים ואגמים, זה 20 מיליון ו-9 מיליון עם הסיסמולוגיה, כדי לאפשר את הפעילות שלהם.
אורי אריאל
אתם עקבתם אחרי הרעש שהיה בעקבות החלטה על מיגרון?
שמואל ציטרובלט
על זה אני מנוע מלדבר.
אורי אריאל
לא חשוב, חשבתי שהשר בגין - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו נרצה יותר פרטים.
שרית ארד
איזה פרטים אתה צריך?
היו"ר משה גפני
כמה עובדים עוברים, מה?
שרית ארד
אני יכולה לתת לך את כל הפרטים.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שרית ארד
בינואר 2009 הייתה החלטת ממשלה להקים גוף, יחידת סמך של משרד התשתיות הלאומיות, שייקרא מינהל המחקר למדעי האדמה והים.
היו"ר משה גפני
את זה אמרת, אני שואל כמה עובדים עוברים?
שרית ארד
המינהל הזה מושתת על המכון הגיאולוגי שהוא מאז ומעולם הייתה יחידת סמך, 35 עובדים עוברים מהיחידה הסיסמית למדינה ו-100 עובדים עוברים מחי"א (חקר ימים ואגמים) למדינה.סך הכול, כל מינהל המחקר למדעי האדמה והים, יהיו 241 עובדים ועוד 2 בני מיעוטים.
שמואל ציטרובלט
זה 243 עובדים.
שכיב מוראד שנאן
בתוך ה-241 רק 2 בני מיעוטים?
שרית ארד
זו כרגע החלטת הממשלה.
שמואל ציטרובלט
לא, אלה שתי משרות מיוחדות שקיבלנו, זה במכון הגיאולוגי.
שכיב מוראד שנאן
כמה בני מיעוטים יש ב-241? יש 10% לפחות?
שרית ארד
יש, כן.
שמואל ציטרובלט
בחקר ימים ואגמים יטש גם בני מיעוטים, בסיסמולוגיה אינני יודע.
היו"ר משה גפני
אז למה יש שתי משרות של בני מיעוטים, אם יש בתוך ה-241?
שמואל ציטרובלט
זה פשוט הוחלט, זה מה שהיה. אני הייתי במכון הגיאולוגי, קלטנו שתי משרות שם, אינני יודע בחקר ימים ואגמים ובסיסמולוגיה, אני לא רוצה לתת לך מידע ש- - -
היו"ר משה גפני
נצביע בעד ואני אגיש רוויזיה ונקבל- - -
שכיב מוראד שנאן
אני מצביע נגד.
היו"ר משה גפני
כן? אז אני לא מצביע. נמתין עם זה לשבוע הבא.
שמואל ציטרובלט
ההצבעה נגד- - -
היו"ר משה גפני
תודה, מצטער, אני כבר לא- - -
שמואל ציטרובלט
לא, את המשמעות.
שרית ארד
אני עוד רוצה לומר משהו. אני חייבת להעיר פה משהו, אני לא מבינה מה הקשר בין מה שאתה מ- - -
שכיב מוראד שנאן
לא, יש פה עניין של עובדים ואמרכלות ו- - -
שרית ארד
אבל העובדים כרגע- - -
שכיב מוראד שנאן
ויש גם החלטות ממשלה אחרות שצריך לקיים אותן והשאלה אם זה מקוים פה, כן או לא.
שרית ארד
אני חייבת שנייה להגיד משהו. העובדים עדיין לא נקלטו, הפעילות, התקציב כביכול נקלט כבר ב-1.1.2010- - -
היו"ר משה גפני
את עובדת משרד האנרגיה והמים?
שרית ארד
אני סגנית חשבת, אני עובדת בחשב הכללי.
היו"ר משה גפני
אוקי, אבל במשרד האנרגיה.
שרית ארד
נכון.
היו"ר משה גפני
אנחנו דוחים את זה לשבוע הבא.
שרית ארד
לא, לא, בלתי אפשרי.
היו"ר משה גפני
בלתי אפשרי? לא צריך.
שרית ארד
אני אומר גם למה. אפשר להגיד למה?
היו"ר משה גפני
לא.
שרית ארד
למה?
היו"ר משה גפני
בגלל שזה נדחה לשבוע הבא. חבר ועדה מבקש לדחות את ההצבעה, אז אני דוחה.
שרית ארד
אבל מאיזה סיבה?
היו"ר משה גפני
מסיבה שאנחנו רוצים פרטים.
שרית ארד
פרטים על מה? אני יכולה לספק את כל הפרטים.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני רוצה לדעת כמה עובדים בני מיעוטים יש, אני רוצה לדעת לגבי ההסכם הזה. שהמנכ"ל ידבר איתי, שיגיד, אני אמסור את הפרטים לחברי הוועדה. אני לא מאשרים פה מה שהממשלה מקבלת החלטה מבלי שאנחנו יודעים את מלוא הפרטים. חבר ועדה, אני מכבד את כל חברי הוועדה, יש לו שאלות, הוא אומר 'אני אצביע נגד', אני לא מביא את זה להצבעה, אפילו שיכול להיות שיש לנו רוב. אני לא משתמש ברוב בוועדה, על פי רוב.
שרית ארד
אפשר לאשר את זה ואני אעביר לו רשימה? זה מקובל עליך?
היו"ר משה גפני
אתה מסכים להגיש רוויזיה? זה תלוי בך.
שכיב מוראד שנאן
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
בעד פנייה 78 - רוב

אושר פה אחד
הפניות אושרו.

אני מגיש רוויזיה, אני מבקש את מלוא הפרטים מהמנכ"ל ולמסור גם לו, או שאפשר למסור לי ואני אדווח לו, אני מבקש את מלוא הפרטים. אני הגשתי רוויזיה. הצלחת לשכנע ועדה קשה בכנסת.

מספר פנייה 105.
אמיר רשף
הפנייה נועדה לתקצב תכנון ובינוי של פרויקטים של הדיור הממשלתי, ביניהם הקמת בניין ג'נרי 2, זה בניין משרדים חדש. זה סמוך לבניין ג'נרי במשרד- - -
היו"ר משה גפני
מה אתם רוצים לעשות שם?
אמיר רשף
להקים בניין משרדים.
היו"ר משה גפני
כדי שיהיה ויכוח בין עוד משרדים? איזה בניין?
אמיר רשף
הרעיון הוא לרכז משרדים אחרים שנמצאים בירושלים, או יחידות ממשלתיות שנמצאות בתל אביב, למשל הגנת הסביבה שנמצא בקרית שאול. למשל מינהל מקרקעי ישראל זו אחת האופציות שעומדות על הפרק. יש הרבה משרדי ממשלה ש- - -
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
פנייה מספר 105 - רוב

הפנייה אושרה פה אחד.
הפנייה אושרה.

107-106.
אמיר רשף
הפנייה נועדה לתקצוב של 5 מיליון שקל למשרד הרווחה מהרשות לניצולי שואה לצורך תכנית לסיוע לניצולי שואה ברשויות המקומיות, לפי קריטריונים של משרד הרווחה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
פניות מספר 107-106 - רוב

הפנייה אושרה פה אחד.
הפנייה אושרה.

112. עוד הפעם ממשל זמין?
חן לב
שוב שלום. הפנייה נועדה לתקצב 5 מיליון ו-750,000 שקלים במזומן ובהרשאה להתחייב לצורך הקמת גורם מאשר בממשל זמין עבור פרויקט תעודת הזהות החכמה שמתקיים ברשות האוכלוסין.
היו"ר משה גפני
מה זה תעודת זהות חכמה עכשיו פתאום?
חן לב
רשות האוכלוסין עובדת מזה מספר שנים על הנפקת תעודת זהות חדשה.
אברהם מיכאלי
עצרנו את זה בינתיים.
חן לב
במקביל מתקיים בממשל זמין פרויקט משלים שמטרתו הוספת רכיב תוכנה נוסף על תעודות הזהות שיאפשר אספקת שירותים לכלל האזרחים בצורה שתאפשר לזהות אותם מרחוק בצורה ודאית יותר.
היו"ר משה גפני
אוקי. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
פנייה מספר 112 - רוב

הפנייה אושרה פה אחד.
הפנייה אושרה.

115-114. משרד הרווחה.
אמיר רשף
הפנייה נועדה להעברת תקציב של 11,775 אלפי ₪ ממשרד ראש הממשלה למשרד הרווחה לצורך תכנית לטיפול בנפגעות תקיפה מינית בהתאם לסיכום בין משרדי.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
פניות מספר 115-114 - רוב

הפנייה אושרה פה אחד.
הפניות אושרו.

117-116. אין פה אף אחד.

118 עד 120.
דוד שטייניץ
הפנייה נועדה להעביר 42 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב ליישום תכנית התמיכות במרכז ההשקעות למשרדים שיפחיתו את פליטות הגז בהתאם להחלטת הממשלה, מספר 2508. כמו כן יש פה 900,000 שקל תכנית עתידים לתעשייה שזה סבסוד סטודנטים בפריפריה שמתחייבים אחרי זה לעבוד בתעשייה וכמו כן יש פה שינוי פנימי של 40 מיליון שקל למימון הרשאות עבר במסלול תעסוקה, זה תשלומים עבור הרשאות עבר שאושרו בעבר ועכשיו הם התשלומים בפועל.
היו"ר משה גפני
איזה מסלול תעסוקה? זה מיעוטים או מה?
דוד שטייניץ
זה כל מסלולי התעסוקה שאושרו שבעבר, אלה התשלומים בפועל שעכשיו משלמים להם.
היו"ר משה גפני
זה מתווסף ל-100 מיליון שהעברנו?
דוד שטייניץ
ה-100 מיליון זה הרשאה להתחייב, זה דברים חדשים, אלה הרשאות עבר שקיבלו בעבר אישור ועכשיו- - -
היו"ר משה גפני
שבינתיים עוד לא קיבלו את הכסף ועכשיו הם יקבלו?
דוד שטייניץ
לא, זה במסלול הצפון, זה על אישורים שהיו לפני כן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? אין, מי נמנע? אין.

הצבעה
פניות מספר 120-118 - רוב

הפניות אושרו פה אחד.

הפניות אושרו.

121.
עמית סדן
הפנייה נועדה לתקצוב של 16 מיליון ו-9,000 שקלים עבור תפעול מודל רב תחומי לטיפול ברשויות מקומיות, תקצוב של 10 מיליון ו-750,000 ₪ בהשתתפות משרד ראש הממשלה עבור סיוע למנהלת תנופה ותקצוב של 2 מיליון ₪ עבור מענקים לוועד המקומי חברון.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? אין, מי נמנע? אין.

הצבעה
פנייה מספר 121 - רוב

הפנייה אושרה פה אחד.
הפנייה אושרה.

123-122.
אמיר רשף
הפנייה נועדה לתקצב 13 תקנים עבור הווד"לים (ועדות דיור לאומיות), 7 תקנים עבור הרפורמה בתכנון ובנייה ו-5 מיליון ₪ עבור יועצים לווד"לים כדי לאפשר לוועדות האלה לעבוד ולאשר תכניות מגורים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? אין, מי נמנע? אין.

הצבעה
פניות מספר 123-122 - רוב

הפניות אושרו פה אחד.

הפניות אושרו.

125-124.
עמית סדן
הפנייה נועדה להעברת 48 תקני חודשי עבודה בלתי צמיתה ו-416,000 שקלים מרשות האוכלוסין וההגירה למשרד הפנים, בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
יש שאלות?

מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? אין, מי נמנע? אין.

הצבעה
פניות מספר 125-124 - רוב

הפניות אושרו פה אחד.

הפניות אושרו.

126.
אמיר רשף
הפנייה נועדה לתגבר שירותי ייעוץ והפריה במשרד לשירותי דת בסך 1,770 אלפי ₪.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? אין, מי נמנע? אין.

הצבעה
פנייה מספר 126- רוב

הפנייה אושרה פה אחד.

הפנייה אושרה. תגיד לשר מרגי שאני העברתי לו ולא עשיתי בעיות.

128-127.
עמית סדן
הפנייה נועדה לביצוע השינויים הבאים; אחד זה תקצוב של 8,821,000 שקלים בהרשאה להתחייב עבור הפעילות לאגף לעדות לא יהודיות, 44 תקני שיא כוח אדם עבור קליטת אנשי דת דרוזים כעובדי מדינה, העברת סך של 5,300,000 שקלים מתקציב סעיף 18 לתקציבי פיתוח של בני מיעוטים בהתאם להחלטות ממשלה בנושא.
שכיב מוראד שנאן
יש פרטים? אפשר לקבל פירוט של הדבר הזה?
עמית סדן
של איזה סעיף?
שכיב מוראד שנאן
כל ארבעת הסעיפים.
היו"ר משה גפני
לגבי ה-44 אני אתן לך פירוט, 44 תקני שיא כוח אדם, היה דיון בוועדת הכספים, אני כדרכי, שאני דואג גם לדרוזים, לא רק, אני גם השוויתי את מעמד הקאדים בכל הרשויות השיפוטיות, מה שלא היה מאז קודם המדינה. הייתה החלטה שלנו לקלוט את האימאמים הדרוזים בשירות המדינה, היה מדובר על 43 תקנים, האמת היא שעבר קצת יותר מדי זמן וזאת הייתה ההחלטה של הוועדה, התקצוב שמועבר עכשיו זה ל-44 אלה, נכון?
עמית סדן
כן, זה גם עבר שנה שעברה, אותה פנייה בדיוק.
היו"ר משה גפני
אז למה אתם מבקשים עכשיו שוב להעביר?
עמית סדן
לא, זה לא היה בבסיס התקציב של 2011-12, אז ב-2011 העברנו על שינוייו, ב-2012 זה לא נכנס לבסיס כי לא היו שינויים בבסיס.
היו"ר משה גפני
זו ההחלטה שלנו.
שכיב מוראד שנאן
מה שמפריע לי בכל זה, יש תקנים ויש הכול ולמה זה לא צבוע באופן- - -
היו"ר משה גפני
כי עדיין לא היה אישור תקציב.
עמית סדן
בתקציב 2013 זה ייכנס לבסיס.
היו"ר משה גפני
מכיוון שהכנסת קיבלה החלטה על תקציב דו שנתי, בניגוד לדעתי, היה צריך לשנות את זה ואי אפשר לשנות את זה בגלל שעדיין אין תקציב, אז נתנו אישור לשנת- - -
אורי אריאל
מה בניגוד? אתה הצבעת בעד.
היו"ר משה גפני
בקריאה הראשונה הצבעתי נגד, אחרי זה ראיתי מה שאתם עושים לי פה- - -
אברהם מיכאלי
יש הבדל בין להתנגד לבין להצביע.
אורי אריאל
טוב, בסדר, היית נגד.
שכיב מוראד שנאן
על הסעיף הראשון, ה-44, אני חותם בעשר אצבעות, מה זה הסעיף הראשון?
עמית סדן
הסעיף הראשון זה האגף לעדות לא יהודיות עושה עבודות פיתוח של מבני דת ובתי עלמין של עדות לא יהודיות, יש גם תקציב שוטף מזומן, אנחנו נתנו להם פה הרשאה להתחייב כדי שהם יוכלו לעשות עבודות פיתוח שנמשכות מספר שנים.
שכיב מוראד שנאן
איך זה מתחלק, לאן זה הולך?
עמית סדן
זה מתחלק על פה קריטריונים של משרד הפנים לפי צרכים, לפי סדרי העדיפויות שהם יוצרים לפי המצב של מבני הדת ובתי העלמין.
שכיב מוראד שנאן
יש לך את הקריטריונים?
עמית סדן
אין לי עליי, אני יכול לברר- - -
שכיב מוראד שנאן
אפשר להחריג את ההצבעה, אדוני היושב ראש?
היו"ר משה גפני
לא, אין דבר כזה, אלא אם כן הם מפרידים. לגבי מה אתה רוצה להחריג?
שכיב מוראד שנאן
סעיף 1, שנבין לאן הולך הכסף.
עמית סדן
אני יכול להביא לך את הנתונים עוד היום, לבקש ממשרד הפנים להעביר לך את הנתונים.
היו"ר משה גפני
אני לא מציע לך לעכב את זה, אני מציע ש- - -
שכיב מוראד שנאן
לא, אני לא רוצה לעכב.
היו"ר משה גפני
אני מציע ככה, אני מציע שנעביר את זה ואתה מתחייב עוד היום להעביר לו את הפירוט.
עמית סדן
אני אבקש ממשרד הפנים עוד היום- - -
שכיב מוראד שנאן
אני רוצה את הפירוט.
עמית סדן
אני אומר, אני אבקש ממשרד הפנים עוד היום, אם הוא לא יהיה במשרד, לא יודע מה, אני לא רוצה לתת פה- - -
שכיב מוראד שנאן
אם לא היום, אז מחר זה בסדר?
עמית סדן
כן, אני אדבר איתו. אם יהיו בעיות, אני אשלח הודעה לוועדה ש- - - אני לא יודע מה קורה עם הבן אדם שאחראי על זה.
אורי אריאל
אני מבקש שתעבירו את זה גם אליי, בסדר?
עמית סדן
אני אעביר את זה לוועדה.
אורי אריאל
תעבירו לוועדה. טמיר, תעביר לי, בסדר? תודה.
טמיר כהן
כשיגיע, בשמחה, אין שום בעיה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? אין, מי נמנע? אין.

הצבעה
פניות מספר 128-127 - רוב

הפניות אושרו פה אחד.

הפניות אושרו.

130-129.
חביב קטן
הפנייה התקציבית נועדה להעברת 19,350,000 ₪ ממשרד ראש הממשלה, 4 מיליון ₪ לרשות העתיקות, 9,450 למועצה לשימור אתרים, 5.5 מיליון לבית התפוצות ליד בן צבי ו-1,200 מיליון לנושא מורשת- - - כמו כן יש גם שינויים פנימיים בתקציב המשרד.
אורי אריאל
אתה יכול להגיד מה זה 4 מיליון, למה זה הולך ברשות העתיקות?
חביב קטן
כן, בוודאי, 3.5 מיליון ₪ הולכים לפרויקטים מול רשות העתיקות, של אום אל אומדן, אמץ אתר, בית הכנסת עדס והארכיון המנדטורי של רשות העתיקות ו-500,000 ₪ הולכים לבדיקת אתרי מורשת ותרבות לצורך חיזוקם מרעידות אדמה.
אברהם מיכאלי
מה עם בתי כנסת? למה מורשת לא שומרת על בתי כנסת?
חביב קטן
יש, בית כנסת עדס מופיע שם ברשות העתיקות.
אברהם מיכאלי
לא, יש מקומות ש- - - עיריית תל אביב הורסת בתי כנסת והם לא מפעילים את השיניים שלהם. יש בית כנסת שעומד להיהרס בעוד שבוע. פנינו אליהם לעזרה והם לא עזרו, בינתיים דיבורים דיבורים דיבורים, בינתיים בית הכנסת ייהרס.
חביב קטן
אני אוכל בשמחה לברר, אבל- - -
אברהם מיכאלי
לא, צריך לא רק לברר, לפני שאנחנו מאשרים להם כספים, שיגלו את השיניים שלהם, אחרת השארנו אותם על הנייר. עיריית תל אביב לא רוצה להתערב, למה? הם אומרים 'זה לא נוגע להם', מה זה לא נוגע להם?
חביב קטן
אני מוכן לבקש מהגוף שיבדוק שוב את כל הנושא הזה. אם תעבירו אליי פרטים, נוכל לבקש מהגוף לבדוק את הנושא.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, יש לי בקשה, אנחנו מתבקשים לאשר להם תקציב, אני מכבד את הגוף של אתר לשימורי מורשת. נתקלנו לאחרונה בכמה הריסות בתי כנסת עתיקים, לא בית כנסת שמישהו קם פיראטי ובנה את זה וזה הגוף שצריך להגן על בתי הכנסת ולצערי אין חוק חדיש אחר. אני רוצה שהם ידווחו לוועדה מה הם עושים בשביל לשמור על אתרי מורשת, לא רק כל מיני- - -
קריאה
זה לא אתרי מורשת פה.
אברהם מיכאלי
כן, כתוב פה, מה לא?
חביב קטן
אני חושב שאתם מתבלבלים, יש רשות העתיקות, אנחנו מדברים על רשות העתיקות ו- - -
אברהם מיכאלי
המועצה לשימור אתרים, מי זה? זה הם.
כלנית שמיר
לא, רשות העתיקות מטפלת במבנים של עד 1700- - -
היו"ר משה גפני
יש פה 4 מיליון ₪ לפרויקטים בשיתוף רשות העתיקות.
כלנית שמיר
רשות העתיקות מטפלת במבנים שהוקמו עד 1700.
היו"ר משה גפני
מה זה פרויקטים בשיתוף רשות העתיקות? למה הכוונה?
חביב קטן
זה פרויקט אום אל אומדן, פרויקט אמץ אתר, בית הכנסת עדס והארכיון המנדטורי של רשות העתיקות, צריך לתקצב את כל הפרויקטים הנ"ל ועוד 500,000 ₪ לבדיקת אתרי מורשת ותרבות לצורך חיזוקם מרעידות אדמה.
אברהם מיכאלי
אם זה 1700 אני לא יכול לבקש מכם משהו מלפני 100 שנה, זה כבר 1900.
אורי אריאל
אבל זה בסדר, אתה שואל על הסעיף השני, או מה?
אברהם מיכאלי
אני שואל, איפה שיש תקציב אתר שימורי מורשת, הם אומרים 1700, אין לי מה לתת לך תשובה.
אורי אריאל
אי אפשר, זה לא שייך לארכיאולוגיה, זה לא שייך לרשות העתיקות. יש לו מנדט להתעסק בדברים באמת עתיקים, לא בכל דבר שהוא בן 100 או 200, זה לא נחשב לעתיקה, לפי החוק. כן, אמרתי בסדר?
חביב קטן
אמרת בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
מה זה העברת 5.5 מיליון לבית התפוצות ויד בן צבי להפקת פסטיבלים בנושא יהדות התפוצות ומחקרים?
אורי אריאל
זה כל עדה מבקשת מה שהיא רוצה ו- - -
היו"ר משה גפני
רגע, עברת למשרד התרבות?
אורי אריאל
נניח שאתה מבקש פסטיבל מקוואות, נאשר לך.
היו"ר משה גפני
מי יודע להסביר? בבקשה.
כלנית שמיר
יש פסטיבל של יהדות התפוצות, שנה שעברה זה התקיים בנתניה באמצעות בית התפוצות, השנה זה יתקיים- - -
היו"ר משה גפני
מה זה הפסטיבל, מה עושים שם?
כלנית שמיר
בזמנו זה היה בסוכות, נבנו כמה דגמים של סוכות- - -
היו"ר משה גפני
ומה הכסף הזה, מה הולכים לבנות? דגמים של מצות?
כלנית שמיר
לא, זה גם יהיה בסוכות ויש עוד אחד, זה יהיה- - -
היו"ר משה גפני
איפה זה יהיה?
כלנית שמיר
נתניה ואשדוד, זו פעולה משותפת- - -
היו"ר משה גפני
למה דווקא נתניה ואשדוד? למה לא עושים באור עקיבא?
כלנית שמיר
זו פעולה משותפת עם המשרד לענייני תפוצות שהם אלה שמבקשים להעביר- - -
היו"ר משה גפני
אבל למה דווקא נתניה? אני בעד נתניה, ראש העיר- - - אבל למה זה נקבע ככה? למה לא עושים את זה בחדרה, בכפר סבא?
כלנית שמיר
ועדת ההיגוי של משרד התפוצות ישבה עם אנשי בית התפוצות וזה מה שהוחלט על ידם.
אורי אריאל
גפני, אני חושב שהבנת. אתה ממלט אותנו מניקיונות פסח?
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? אין, מי נמנע? אין.
הצבעה
פניות מספר 130-129 - רוב

הפניות אושרו פה אחד.

הפניות אושרו.

117-116.
עמית סדן
הפנייה נועדה להעברת 220,000 ₪ בהוצאה ושני תקני שיא כוח אדם ממשרד הפנים לרשות האוכלוסין וההגירה בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
למה זה מיועד, מה אלה שני התקנים?
עמית סדן
זה מתחבר לפנייה קודמת שהעבירה גם תקנים. כאשר בוצעה הפרדה בין משרד הפנים לרשות האוכלוסין וההגירה נשארו שם כמה נושאים פתוחים וזה בעצם בא להסדיר את הנושאים הפתוחים של כוח האדם שנשאר במשרד הפנים ולא עבר לרשות האוכלוסין. זה לא העברה של תקנים בפועל.
שכיב מוראד שנאן
<
אני- - ->
היו"ר משה גפני
אנחנו נצביע ותגיש רוויזיה ותבקש את ההבהרות. חבר הכנסת שנאן מבקש הבהרות לגבי העניין הזה. אני לא אעכב את הפנייה, עוד יגידו שאני מעכב לש"ס העברות, סליחה, לאלי ישי- - -
שכיב מוראד שנאן
לא לש"ס, לשר אלי ישי במיוחד, בגלל סיבה- - -
אלכס מילר
אם תגיד אלי ישי נצביע ברוב, לא כדאי.
היו"ר משה גפני
אנחנו נעביר את ההעברות ואתה תעביר לו את ההבהרות בעניין הזה. מה אלה שני התקנים האלה? רק שנדע.
עמית סדן
אני מסביר, אלה לא תקנים, זו לא העברה בפועל של- - -
היו"ר משה גפני
אלה לא עובדים חדשים שמכניסים?
עמית סדן
זה לא עובדים חדשים, זו פשוט שבהפרדה היו תקנים שבסוף הוחלט שיישארו במשרד הפנים ותקנים שהוחלט שנשארים ברשות ההגירה וזה יצר פער בין תקצוב הבסיס לבין העבודה בפועל.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה רוויזיה? אוקי.

מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? 1, מי נמנע? אין.

הצבעה
פניות מספר 117-116 - רוב

הפניות אושרו.

הפניות אושרו ואתה מגיש רוויזיה.
שכיב מוראד שנאן
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר, תעביר לו את הפרטים, אם אפשר עוד היום.
עמית סדן
בסדר גמור.
טמיר כהן
יש לך פה הודעה. של בריאות.
היו"ר משה גפני
בריאות, חייבים להעביר. אין רפרנט של בריאות? אז תזמין אותם לישיבה הבאה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 14:05.>

קוד המקור של הנתונים