ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/03/2012

חוק משק החשמל (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכלכלה
21/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 809 >
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ז באדר התשע"ב (21 במרץ 2012), שעה 10:50
סדר היום
<הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה – היו"ר

רוברט אילטוב

אברהם מיכאלי

חמד עמאר
מוזמנים
>
דרורה ליפשיץ - היועצת המשפטית, משרד האנרגיה והמים

עינב סולטן - לשכה משפטית, משרד האנרגיה והמים

לירון בן-צור - לשכת שר האנרגיה והמים

אמיר אדרי - רפרנט אנרגיה וחשמל באגף תקציבים, משרד האוצר

טל הרמתי - אגף תקציבים, רפרנט רווחה, משרד האוצר

מיכאל מקייה - מ"מ יועמ"ש, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

אורנה גולן - סגנית מנהל אגף השיווק, חברת החשמל

אופיר פינטו - מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

שרי בכר - עו"ד לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

שפרה שחר - מנכ"ל בית חם לכל חייל
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
הדס צנוירט
<הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה בדיון מחדש, של חבר הכנסת אילטוב. בבקשה.
רוברט אילטוב
כבוד היושב-ראש, ביקשתי דיון מחדש בנושא סעיף 31א, מכיוון שהבנתי שמשרד התשתיות אינו צריך ואינו מעוניין לטפל בנושא הזה של הודעה לציבור, נושא של סיום המכסה, מכיוון שהוא גם לא המשרד המטפל בזה, ולכן ביקשתי לפתוח את הנושא לדיון מחדש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך זה יתבצע, לגישתך?
רוברט אילטוב
צריך לדון בזה. כדי לא לעצור את החוק אני מבקש לפצל את הסעיף הזה, ולדון עליו בנפרד. חייבים להעביר את החוק – אחרת לחברת החשמל לא יהיה רשיון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם פיצול יעצור את החקיקה היום, כי צריך הודעה במליאה.

<רוברט אילטוב>
המליאה היום עד מאוחר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין לי בעיה להוריד בכלל את כל הסעיף, כי אני חושב שאין בו צורך. האוצר סיבך לנו את החיים עם החששות שלו – את המנגנון המפסיק. לא נתקרב ל-1.4 ו-1.5, אין סיכוי. זה היה כדי להרגיע חששות.
לירון בן-צור
ששר האוצר יודיע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מה שאתם רוצים?
אמיר אדרי
להבנתנו, יש צורך בדיון מקצועי בין המשרדים הרלוונטיים. אנחנו יכולים לעשות עבודה יסודית, להמליץ על האוכלוסיות הזכאיות. הדיון האחרון – קיבלנו החלטות, לדעתי, קצת חפוזות, ויכול להיות שיש להן גם השפעות רוחב למיניהן. אנחנו מציעים לעשות עבודה מקצועית, כמו שצריך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוא קודם נגמור את העניין של המנגנון, ואחרי זה אולי תשכנע אותנו לא להצביע על זה במליאה. המנגנון שהם מבקשים, משרד האנרגיה והמים, זה סעיף שאתם דרשתם – הוכנס לבקשתכם. נחליף, ששר האוצר הוא זה שמפסיק?

<אמיר אדרי>
זה לא דרישה שלנו. מבחינתנו, 14 אלף איש, זה כמות האנשים שפנויה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוויכוח הוא לא על הכמות הפנויה אלא האם נעבור את ה-1.5. לגישתי, אין סיכוי שנתקרב ל-1.5. מאחר שאתה אמרת שכן – לא נגיע להסכמה לגבי הכמות הפנויה. השאלה, אם מגיעים ל-1.5, מה קורה. אני אומר שלא צריך בכלל את הסעיף הזה. הכנסנתי כדי שאתה תרגיש יותר בנוח ותהיה יותר רגוע. בסעיף הזה לא ייעשה לעולם שימוש, כי הוא גם לא סעיף קבוע.
לאה ורון
מה גם שמדובר עד סוף שנת 2013.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם היית אומר שקבענו הוראות עד 2018, הייתי אומר: אולי עד אז תאספו את כל הזקנים, שלא יודעים על כל הזכויות שלהם, וימוצה הפוטנציאל, אבל עד 2013 לא יקרה כלום.

<אמיר אדרי>
אני לא בטוח בזה.
חמד עמאר
למה שלא נלך על ועדה משותפת של משרד הרווחה ומשרד האוצר, על הנושא הזה של ההודעה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה משהו אחר.

<אמיר אדרי>
לא, זה בדיוק אותו דבר.
חמד עמאר
גם לקבוע את המנגנון וגם את ההודעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוא רוצה לבטל את כל ההקצאה שנתנו לאנשים.

<אמיר אדרי>
אני אומר אותו דבר – שכדאי שהמשרדים הרלוונטיים יכינו עבודה מקצועית, ונציג את העבודה – אתה רוצה, בפניך, ואחרי זה, זה יגיע לתקנות, כפי שכתוב בחוק.
דרורה ליפשיץ
בעצם הגענו לפתרון האחרון, בין היתר, כי הסתבר שחקיקת המשנה אינה באישור הוועדה. יכול להיות שמה שאפשר לעשות זה לתקן את הסעיף, לקבוע בו לוחות זמנים לתקנות באישור הוועדה.
לאה ורון
לא רק בגלל שחקיקת המשנה היא לא באישור הוועדה, אלא כדי להבטיח שיהיה מימוש לעוד קבוצות של זכאים באוכלוסייה.

<דרורה ליפשיץ>
אמרתי
שני דברים.
לאה ורון
סליחה, לא שמעתי.

<דרורה ליפשיץ>
גם נקבע לוחות זמנים בחקיקה לתקנות – נניח, עד 1 במאי, שזה יהיה תקנות מסודרות, גם באישור ועדת הכלכלה. נעשה את העבודה כמו שצריך. הדיון הקודם, גם כשיצאנו ממנו, בחירת הקבוצות לא נעשתה אחרי- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש לך מחלוקת על זה שילדים נכים קשים יקבלו את הסובסידיה? יש לך מחלוקת שהקשישים הסיעודיים בבית יקבלו את הסובסידיה בחשמל? יש לך מחלוקת שמשפחות ברוכות ילדים, עם ארבעה ילדים ויותר, שמקבלים כבר הבטחת הכנסה במדינה, שזה משפחות קשות, יקבלו את הסבסוד בחשמל?

<דרורה ליפשיץ>
חלילה, אין לי מחלוקת על שום דבר, אבל אני חושבת שהנתונים צריכים להיות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה קבוצות שמוכרות בביטוח לאומי, ומזוהות שם לפי תעודת זהות, כדי שאנשים לא יצטרכו להגיש בקשה מחדש. הם כבר עברו את כל המסננת של ביטוח לאומי. ביטוח לאומי רק מעביר קובץ לחברת חשמל.
אמיר אדרי
לא ניהלנו דיון מקצועי ולא בדקנו מה בדיוק ההשלכות של כל קבוצה שאנו נותנים לה הטבות. יכול להיות שחלק מהקבוצות מקבלות כבר תקציב נרחב. לא היו פה גורמי המקצוע הרלוונטיים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מה שקורה כשהממשלה נרדמת ארבע, חמש שנים, ולא נותנת לאנשים מסכנים את מה שמגיע להם.
דרורה ליפשיץ
בשנה שעברה תוקנו התקנות. זה לא נכון. ב-2011 תוקנו עוד תקנות, נוספה עוד קבוצה.

בעקבות הדיון השבוע הסתבר שבמסגרת התקנות יש לנו גם דרכים לא רק להוכחת הזכאות אלא גם דרכים ותנאים לקבלת הזכאות. זה לא היה חל על הקבוצות האלה. ממילא מוכרחים לקבוע הוראות יישומיות בחקיקת משנה שצריך לשם כך. זה יהיה בעייתי להתחיל להחיל את זה בלי הוראות אופרטיביות במסגרת חקיקת משנה, לכן זה הדבר האופטימלי, ואנחנו נתחייב ללוחות זמנים, נקבע את זה באישור ועדת הכלכלה. לא נוכל לברוח מזה.
אמיר אדרי
אנחנו סך הכול מקבלים את דבריך, שאנחנו לא מנצלים את מסגרת התקציב, אבל אני מבקש שתיעשה עבודה מקצועית מצד כל גורמי המדינה, ובסוף נציג אותה בפני ועדת הכלכלה בלוח זמנים מוסכם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אל"ף, לא ניקח סיכון, שמשהו ישתבש בדרך, ולא נעכב עוד לרגע, כי לקחנו קבוצות – ילדים עם טיפול נשימתי 24 שעות, ילדים שמקבלים הזנה תוך גופית – אתה נותן להם הטבה של 100 ₪ לחודש, מה קרה? זה משהו שמוסדר, שהממשלה קבעה לפני שנים, בחקיקה, שזה יהיה.
טל הרמתי
אנחנו רוצים להמליץ, במקום קבוצות שמקבלות מביטוח לאומי, על קבוצת נכי רדיפות הנאצים, ניצולי שואה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הם מקבלים כבר.
טל הרמתי
לא, מדובר רק ב-10,000 נזקקים נצרכים. שאר הניצולים, כ-50 אלף, שרמת הקצבה שלהם היא כ-1,820 ש"ח בחודש, לא מקבלים את ההנחה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה הרבה כדי להרחיב. אם היית מביא עוד 3,000 או 4,000, יש מקום, אבל 50 אלף זה פורץ את מסגרת.
טל הרמתי
במקום הילדים הנכים, אנחנו מתכוונים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל הילדים הם 8,600 בסך הכול.
טל הרמתי
תלוי איזו רמה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מה שהכנסנו, את הנכים קשים – ילדים נכים במצב קשה.
טל הרמתי
בהשוואה בין קבוצות השונות של מקבלי גמלת הנכות ונכי רדיפות הנאצים, הקבוצה שמקבלת הכי פחות קצבאות זו קבוצת נכי רדיפות הנאצים, כי קצבאות ביטוח לאומי שאתם אפיינתם הן לרוב קצבאות שניות, כלומר ילד נכה- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל הן קצבאות שניות למישהו שבהגדרה הוא במצב כלכלי קשה. נכי נרדפי הנאצים, שהם במצב כלכלי קשה, אני מבין שכבר כלולים. אתה מדבר על מי שהוא נרדף נאצים, ויכול להיות שהוא עשיר.
אמיר אדרי
הדוגמה של גיא באה להמחיש, שלא נעשתה עבודה, לדעתי, מספיק מעמיקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
היא עדיין הרבה יותר מעמיקה מהעבודה שהממשלה עשתה בארבע שנים.

<אמיר אדרי>
אני מקבל את זה, אבל אני מציע חלופה שהיא הרבה יותר איכותית, להבנתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יכולנו לעשות את החוק קבוע. בגלל איך שהדברים נקבעו, ואין אתם שום בעיה, אבל בגלל זה אישרנו לממשלה לחזור עד 2013, ובזמן הזה אנשים כן יזכו לעזרה הזו - לבוא עם הראייה שלכם.

<אמיר אדרי>
ברגע שאנחנו בוחרים כאן נתיב מסוים, ונותנים הטבות לאוכלוסיות מסוימות ללא חשיבה, יהיה קשה לשנות את זה לאחר מכן. ברגע שנתת, קשה ללכת אחורה. לכן חשוב לבצע עבודה נכונה, מעמיקה, ובמקביל – אני באמת חושב שזה גם ישרת את דבריך. זה עומד בקנה אחד עם מה שאמרת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נחזור לעניין המנגנון. על הקבוצות אנחנו לא מתווכחים.
דרורה ליפשיץ
הייתי רוצה לבקש להוסיף בסעיף המסמיך- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נגמור קודם את העניין שלשמו התכנסנו.
לירון בן-צור
אם האוצר ביקש את המנגנון הזה, שהוא יודיע, או לחילופין, הקמת ועדה בראשות שר הרווחה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האוצר, אם שר האוצר מודיע, אתם עדיין מעוניינים בסעיף?
אמיר אדרי
גם אם שר האוצר הוא שמודיע, אני מסתייג מהסעיף, מהצעת החוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
להסתייג אתה כבר לא יכול. יש לך הסתייגות חתומה של השר?

<אמיר אדרי>
אני יכול להביא אותה במהירות. אם אתם לא רוצים לקבל את הרעיון של עבודה מקצועית, אנחנו כמשרד האוצר מסתייגים, ואביא את חתימתו של שר האוצר.
חמד עמאר
מי שממונה על כל הקבוצות האלה זה לא שר האנרגיה – אין לו נגיעה בנושא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הפסקה דקה.

<(הישיבה נפסקה בשעה 11:22 ונתחדשה בשעה 11:25.)>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנו מחדשים את הדיון. נימק חבר הכנסת אילטוב את הבקשה שלו. מי בעד הבקשה?
הצבעה
בעד – פה אחד
הבקשה אושרה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת מיכאלי מצביע במקום חבר הכנסת אזולאי.
אמיר אדרי
אני מגיש הסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך אנחנו משנים את הסעיף הזה? יסתבר כי ברבעון מסוים של השנה סך ההפחתה חרג מ-1.4 אחוז מסך התשלומים המשולמים על-ידי כלל הצרכנים- - -
אתי בנדלר
תיגרע הזכאות מכוחה של הגמלה המנויה באותה עת בתוספת החל מתקופה של X ימים לאחר תום הרבעון האמור. מנהל מינהל החשמל יפרסם ברשומות הודעה על גריעה כאמור.
דרורה ליפשיץ
ראשית, התפישה היא שהביטול, גם בלי קשר להודעה – ההודעה היא דקלרטיבית, אבל צריך שמישהו יודיע את זה.
רוברט אילטוב
ההודעה תהיה על-ידי משרד האוצר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב.
מיכאל מקייה
לרשות אין נתונים עצמאיים; היא מקבלת את הנתונים מחברת החשמל, לכן אני חושב שזה צריך להיות מצוין – בהתאם לנתונים שיתקבלו מספק שירות חיוני. מי שיכול להעביר הודעה כזו זה או חברת חשמל או חברה- - - ירושלים, שיש להם לקוחות, והם חייבים להעביר לנו את המידע כדי שנוכל לפרסם הודעה, כי אין לנו מידע עצמאי על קבוצות הזכאים. מי שנותן את ההטבה זה ספק שירות חיוני, אז צריכה להיות תוספת: הרשות תודיע בהתאם לנתונים שיתקבלו מספק שירות חיוני.
דרורה ליפשיץ
ואז ההטבה או ההנחה תתבטל, כאשר ההודעה היא דקלרטיבית, אבל צריך שהיא תהיה, כדי שיהיה ברור מה המצב החוקי, אבל ההנחה כבר תתבטל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב. חייבים הודעה? אז הודעה על-ידי שר האוצר.
אמיר אדרי
זה ללא הסכמת המשרד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו גם לא הסכמנו על ההסתייגות, ואתה בכל זאת מסתייג.

<דרורה ליפשיץ>
היינו מבקשים תיקון נוסף.

<אמיר אדרי>
אני מסתייג כי אני חושב שהוועדה חושבת על הטווח הקצר, ולא רואה ראייה ארוכת טווח – מה נכון לעשות. אנחנו מקבלים את ההחלטה בלחץ.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני יותר בלחץ מזה שכמה שנים לא קיבלו את ההטבה הזו משפחות.

<אמיר אדרי>
אני מסתייג מזה שאנחנו מקבלים החלטה מהירה, ללא חשיבה מעמיקה, אך ורק כי ההחלטה הזאת כרוכה בהארכת רשיונות חברת החשמל.
אתי בנדלר
מה תוכן ההסתייגות? הרי אני לא כותבת: שר האוצר מסתייג מתהליך קבלת ההחלטה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
את יועצת משפטית שלו? יש לו יועצים משפטיים, הוא יביא לך את ההסתייגות. אל תכניסי לו את זה עם כפית לפה.
אתי בנדלר
אם יש הסתייגות, אני צריכה להבין מהי כדי לראות שהיא תואמת את מה שהוא הציע בוועדה. הסתייגות זו הצעה שלא התקבלה.

<אמיר אדרי>
אנחנו מסתייגים מכמה סיבות.
אתי בנדלר
לא סיבות. מה אתה רוצה? מה אתה מציע?
<אמיר אדרי>
אני מציע שהמשרדים הרלוונטיים, כפי שכתוב בהצעת החוק נכון להיום, שזה משרד האנרגיה, משרד הרווחה, משרד האוצר, יישבו כפי שעשו בעבר, יקיימו דיון מקצועי, ויקבעו, מי האוכלוסיות שזכאיות להטבה.
אתי בנדלר
אתה מסתייג מכל התיקון?

<אמיר אדרי>
מכל התיקון שרלוונטי לקבוצות החדשות.
אתי בנדלר
לא תהיה זכאות לאוכלוסיית החדשות המוצעות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מבקש גם שדובר הוועדה ידאג שהציבור יידע, שהאוצר מבקש לבטל את ההטבות האלה.

<אמיר אדרי>
הוא לא מבקש לבטל אלא מבקש להמירן בעבודה מקצועית ויסודית.
חמד עמאר
אם לא מאושר היום, מבוטל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו יוצאים לפגרה, ואלוהים יודע מי יחזור לפה.
דרורה ליפשיץ
אנחנו מבקשים עוד תיקון בסעיף קטן (ג) של סעיף 31א. היום הסעיף מסמיך במסגרת התקנות לקבוע דרכים להוכחת הזכאות. כיוון שאנחנו קובעים עכשיו קבוצות נוספות בחקיקה, אנחנו רוצים שהסמכות תהיה: דרכים להוכחת הזכאות ותנאים לקבלתה. יש הוראות בתקנות, שכדאי שיחולו גם לעניין זה – היותו רשום כצרכן, מקום הצרכנות שלו – להוסיף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם אדם, מופיע בתעודת הזהות שביטוח לאומי העבירו, הוא זכאי.

<דרורה ליפשיץ>
אבל זכאי עבור מה? למשל, יש: הזכאות לתשלום מופחת: תשלום מופחת יינתן לזכאי שהוא אחד מאלה, ואז: צרכן רשום אצל ספק שירות חיוני, מתגורר במקום הצרכנות, תינתן רק למקום צרכנות אחד – יש כל מיני הוראות.
אתי בנדלר
כל זה תנאים להוכחת זכאות.

<דרורה ליפשיץ>
לדעתנו, זה תנאים לקבלה. אנחנו רוצים שזה יחול גם בעניין- - -
אתי בנדלר
אני חוזרת ומבקשת, שתעבירו לי נוסח. במקרה הטוב בשעות הצהריים היותר מאוחרות אצליח להגיע לזה.
אורנה גולן
אני רוצה להדגיש, שאנחנו מתבססים על הרשימות של ביטוח לאומי. חברת החשמל מקבלת מביטוח לאומי את הרשימות, ורק אחר כך היא יכולה לעשות משהו.
קריאה
את כל זה אנחנו רוצים שתמשיכו לבדוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
טוב. בדיון הקודם ניסינו לבחון, לתת את ההטבה הזו גם לחיילים בודדים, ולא היו לנו נתונים על מספר החיילים, כי לא קיבלנו תשובה מגורמי הצבא. בזכות הדיון מחדש של ח"כ אילטוב וחמד עמאר, יכול להיות שיזכו החיילים הבודדים גם להטבה הזאת. קיבלנו גם נתון, שהוא נתון זניח.
שפרה שחר
יש היום 5,800 חיילים בודדים בצה"ל, אבל 2,700 חיילים שגרים בדירות שכורות, שלא מסתדרים מהקצבאות המועטות שצה"ל נותן להם, וזקוקים להנחה- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כלומר מתוך ה-5,800 רק 2,700 גרים בדירות שכורות.
שפרה שחר
שהן אינן דירות של האגודה למען החייל או הסדרים אחרים. זה נתון שמשתנה קצת, אבל זה סדר הגודל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בזכות זה שהגעתם היום לדיון אחר בכנסת סוף-סוף יש לנו הנתון, ואנחנו יכולים לאשר את זה. יש ההגדרה מחוק רשות השידור, עם החוק של אלכס מילר – אותה הגדרה. שם מדובר על חיילים ששוכרים דירה, ומקבלים סיוע מהצבא.
שפרה שחר
מקבלים 800 שקל סיוע לחודש פלוס 210 שקל- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נעזור עוד לחיילים האלה.
דרורה ליפשיץ
יש לכם מאגר?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ברור שזה באותה שיטה של העברת קובץ תעודות זהות. החייל לא צריך להגיש בקשה. משרד הביטחון או צה"ל יעביר.
מי בעד התיקונים שתיקנו – אל"ף, העברת ובת ההודעה לשר האוצר; בי"ת, הוספת חיילים בודדים כזכאים – חיילים שהצבא- - -
דרורה ליפשיץ
החיילים הבודדים יהיו בקבוצה האחרונה? יש לנו סדרי עדיפויות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הקבוצה האחרונה תישאר המשפחות ברוכות הילדים עם ארבעה ילדים ויותר. הם שתי קבוצות לפני החיילים. שהחיילים לא יהיו בסכנה בכלל.
לאה ורון
הם יהיו אחרי הקבוצה של קשישים המקבלים הבטחת הכנסה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, קבוצה שלישית מהסוף.

מי בעד התיקונים?

הצבעה
בעד – פה אחד

התיקונים אושרו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אושר פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:40.>

קוד המקור של הנתונים