ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/03/2012

הצעה לסדר-היום בנושא: "ניכוי משכרם של עובדים הנעדרים בשל מצב בטחוני", הצעת חוק החברות (תיקון - הסדר נושים בפיקוח בית המשפט), התשע"ב-2011, הצעת חוק שירות לאומי (תפקידי הגוף המוכר), התשע"ב-2011, הצעת חוק הזכות לשירות לאומי, התש"ע-2010, הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב-2012, הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ב-2012, הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12) (סמכויות אכיפה), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת
20/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

*
<פרוטוקול מס' 260>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ו באדר התשע"ב (20 במרץ 2012), שעה 10:30
סדר היום
קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
<1. הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12) (סמכויות אכיפה), התשע"ב-2011>
<2. הצעת חוק החברות (תיקון – הסדר נושים בפיקוח בית-המשפט), התשע"ב-2011>
<3. הצעת חוק שירות לאומי (תפקידי הגוף המוכר), התשע"ב-2011>
<4. הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב-2010>
<5. הצעת חוק הזכות לשירות לאומי, התש"ע-2010>
<6. הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי-חיים), התשע"ב-2012>
<7. הצעה לסדר-היום: "ניכוי משכרם של עובדים הנעדרים בשל מצב ביטחוני">
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר
נסים זאב

זבולון אורלב

ליה שמטוב
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדר אביב
<1. הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12) (סמכויות אכיפה), התשע"ב-2011>
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה, על סדר-היום קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ויש לנו שורה ארוכה של קביעת ועדות. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12) (סמכויות אכיפה), התשע"ב-2011, מ/627. הלשכה המשפטית ממליצה להעביר את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. היתה בקשה של יושבת-ראש המדע והטכנולוגיה להעביר את ההצעה הזו אליה. באתי בדברים גם עם יושב-ראש ועדת החוקה והוא עמד על כך שההצעה תידון בוועדה בראשותו שהיא גם המומלצת על-פי המלצת הלשכה המשפטית, ולפיכך אני מציע שכך יהיה. מי בעד להעביר את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

אושר פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.
<2. הצעת חוק החברות (תיקון – הסדר נושים בפיקוח בית-המשפט), התשע"ב-2011>
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעה השנייה: הצעת חוק החברות (תיקון - הסדר נושים בפיקוח בית-המשפט), התשע"ב-2011, של חברי הכנסת זהבה גלאון ויצחק וקנין. גם כאן היתה המלצה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. היתה הצעה במליאה להעביר לוועדת הכלכלה. יושב-ראש ועדת הכלכלה הודיע שמקומה של ההצעה בוועדת החוקה, חוק ומשפט גם על דעתו, ולכן אני מציע להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
<3. הצעת חוק שירות לאומי (תפקידי הגוף המוכר), התשע"ב-2011>
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעה השלישית, הצעת חוק שירות לאומי (תפקידי הגוף המוכר), התשע"ב-2011, של חבר הכנסת זאב אלקין וקבוצת חברי כנסת, פ/3624/18. בעניין הזה אנחנו צריכים למעשה להעביר שלוש הצעות – גם את הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב-2010, מ/671, והצעת חוק הזכות לשירות לאומי, התש"ע-2010, של חבר הכנסת זבולון אורלב, פ/2326/18. כל השלוש צריכות להידון באותה ועדה מכיוון שהן עוסקות באותו נושא.
זבולון אורלב
יש לי בקשה.
היו"ר יריב לוין
כן.
זבולון אורלב
נעבור ל-6 ו-7 ונחזור לזה, כי אני מחכה לתשובה.
היו"ר יריב לוין
אני רק אגיד שאני לפחות הבנתי שישנה הסכמה והבנה רחבה שהנושא צריך לעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
זבולון אורלב
השר הממונה על השירות הלאומי, דני הרשקוביץ, אמר אתמול במליאה שהוא מבקש שזה יעבור לוועדת הפנים. שוחחתי אתו עכשיו בכניסה, להבין - -
היו"ר יריב לוין
אמר לי חבר הכנסת אלקין, עוד אתמול במליאה, אחרי שהוא שוחח שם עם כל הנוגעים בדבר, אני מניח, שהיתה הבנה והסכמה להעביר את - -
זבולון אורלב
אני מבקש שוב – שאלתי את השר הרשקוביץ מה הרקע לבקשה לוועדת הפנים, והוא השיב שמי שטיפל בזה הוא מנכ"ל השירות הלאומי, שר-שלום ג'רבי. התקשרתי לשר-שלום ג'רבי ואני מחכה לתשובה ממנו. יכול להיות שזה נימוק שלא ברור לי - -
היו"ר יריב לוין
בכל מקרה, אני כבר אומר, אם הבקשה תהיה להעביר לוועדת הפנים, אני אדחה את הדיון הזה כי - -
זבולון אורלב
אני אומר בגלוי: גם אני חושב שהמקום הטבעי הוא ועדת העבודה והרווחה. אבל אני לא רוצה - -
היו"ר יריב לוין
בסדר, אני אחכה, זבולון. אני אחכה, אין בעיה.
זבולון אורלב
- - לכן באתי לפה.
היו"ר יריב לוין
אבל אני בעד לגמור את זה - -
זבולון אורלב
כן, כן, תוך דקה-שתיים-שלוש זה ייפתר.
היו"ר יריב לוין
- - אני לא מציע שבעניין הזה נפתח עכשיו פתח חדש לדיונים.
זבולון אורלב
יריב, תוך דקות ספורות זה ייפתר.
היו"ר יריב לוין
בסדר.

<6. הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ב-2012>
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי-חיים), התשע"ב-2012, פ/4078/18, הצעת חברי הכנסת עינת וילף וקבוצת חברי כנסת. הלשכה המשפטית המליצה להעביר לוועדת הכלכלה וכך גם ביקש יושב-ראש ועדת הכלכלה. היתה הצעה גם להעביר לוועדת החינוך, התרבות והספורט, אבל לא קיבלנו התייחסות של הוועדה.
ארבל אסטרחן
רק צער בעלי-חיים זה בחינוך.
היו"ר יריב לוין
כן, ממילא מכיוון שהנושא כנראה לא בתחום סמכותם, ולכן אני מציע להעביר את ההצעה לוועדת הכלכלה – מי בעד?
זבולון אורלב
אני אתך. כשאתה בעד תספור אותי, אין לי כוח להרים כל רגע את היד.
נסים זאב
אני בעד שכל הכלבים יהיו בוועדת הכלכלה.
הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
ליה, גם על דעתך? אז פה אחד בעד להעביר לוועדת הכלכלה, אין מתנגדים, אין נמנעים.
<7. הצעה לסדר-היום בנושא: "ניכוי משכרם של עובדים הנעדרים בשל מצב בטחוני">
היו"ר יריב לוין
הנושא השביעי בהצעה לסדר-היום בנושא ניכוי משכרם של עובדים הנעדרים בשל מצב ביטחוני, של חברי הכנסת שלמה מולה, אורלי לוי-אבקסיס ועמיר פרץ. אני מציע שהסוגיה הזאת תעבור לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נדמה לי שזה ברור שזה המגרש הנכון לקיים בו את הדיון הזה. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.
גם פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

<3. הצעת חוק שירות לאומי (תפקידי הגוף המוכר), התשע"ב-2011>
<4. הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב-2012>
<5. הצעת חוק הזכות לשירות לאומי, התש"ע-2010>
היו"ר יריב לוין
אנחנו נחכה דקה-שתיים, זבולון, עד שתסיים את הבירור שלך.
זבולון אורלב
למה לא הבאת את מה שהסכמנו אתמול עם חיים כץ?
היו"ר יריב לוין
מכיוון שנכנס אלי חבר הכנסת גפני ואמר לי שלו יש השגות על החוק שאמור ללכת לחיים כץ, לא על החוק שאמור ללכת אליך, בנושא קצבאות הילדים - -
זבולון אורלב
מה זה קשור?
היו"ר יריב לוין
לדבריו, ואני משוכנע שמה שהוא אומר הוא גם נכון, החוק אושר במקור אצלו בוועדה לפני שנה, ולכן ביקשתי שהוא ידבר עם חבר הכנסת חיים כץ. ומכיוון שאי אפשר להביא חצי צד של המשוואה, נאלצתי להוריד את זה - -
זבולון אורלב
אתה צודק, אתה צודק. אני שומע את זה עכשיו לראשונה, לא ידעתי.
היו"ר יריב לוין
גם אני שמעתי על זה לראשונה לפני חצי שעה, ולכן - -
נסים זאב
זה נדון בקריאה ראשונה כבר, או מה?
היו"ר יריב לוין
לא, לא.
נסים זאב
אז מה?
היו"ר יריב לוין
לא, אלה תיקוני חקיקה לחוק שנדון אצלו לפי שנה, ואני מקווה שעד יום רביעי העניין הזה ייגמר כדי שנוכל לקבוע ןעדה שתוכל לטפל בעיקר בחוק השני שהוא חשוב מאוד – החוק שאמור לעבור לוועדה שלך, זבולון.
זבולון אורלב
מה?
היו"ר יריב לוין
אני מוכרחים לסיים ולקבוע ועדה לעניין החוק השני שהוא חשוב מאוד וצריך לעבור לדיון בוועדה שלך, ואני מקווה שנוכל לסיים את זה.

טוב, אז מה אנחנו עושים?
זבולון אורלב
עוד דקה. שלחתי לו עכשיו אס.אם.אס. – אם אתה לא מתקשר תוך דקה, אני מתקדם קדימה.
היו"ר יריב לוין
אז אני מכריז על הפסקה של שתי דקות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:47 ונתחדשה בשעה 10:48.)>
היו"ר יריב לוין
רבותי, מי בעד להעביר את שלוש הצעות החוק שבסעיפים 3, 4 ו-5 לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את שלוש הצעת החוק לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.
שלושה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר פה אחד.
זבולון אורלב
צריך לומר את הנימוק: כי כל החוקים של השירות הלאומי והתקנות שלהם – אני אומר את זה כשר הרווחה שהיה ממונה על העניין – היו עד היום בוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:50.>

קוד המקור של הנתונים