ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/03/2012

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
13
ועדת הכלכלה
20/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 804 >
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ו באדר התשע"ב (20 במרץ 2012), שעה 12:30
סדר היום
<הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר

רוברט אילטוב

אופיר אקוניס

נחמן שי
מוזמנים
>
דפנה גלוק - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דנה נויפלד - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חגית ברוק - לשכה משפטית, משרד התקשורת

ליאת גלזר - הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

יחיאל שאבי - דובר, משרד התקשורת

אביגדור דנן - יועץ משפטי הטלוויזיה החינוכית, משרד החינוך

עידן אור - מנכ"ל, איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים

אסף אמיר - יו"ר איגוד המפיקים, ארגוני יוצרים ומבצעים

שחר בוצר - מנכ"ל שח"ם, ארגוני יוצרים ומבצעים

אסף כרמל - אחראי קידום היצירה המקורית, איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים

ניצן חן - יו"ר, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

אילן אבישר - יו"ר, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

מנשה סמירה - מנכ"ל, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

עידית צ'רנוביץ - סמנכ"ל רדיו, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

אבי וייס - מנכ"ל ועורך ראשי, חברת החדשות של ערוץ 2

ישגב נקדימון - יועץ משפטי, חברת החדשות של ערוץ 2

תמי רוה - יו"ר הדירקטוריון, חברת החדשות של ערוץ 2

טלי גורן - סמנכ"ל רגולציה, חברת קשת

זהר קדמון סלע - היועמ"ש, חברת קשת

אבי צבי - מנכ"ל, חברת רשת

יוסי ורשבסקי - מנכ"ל, ישראל 10

דבורה קמחי - יועצת משפטית, ישראל 10

זיו גלעדי - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפעת קדם
<הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהריים טובים, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012, מ/ 608. הנושאים שנמצאים על סדר היום: א. אחזקה משותפת לחברת החדשות. ב. הארכת מועדים להגשת בקשות לרישיונות. ג. הוראות למניעת מונופולים בחדשות ובתוכן. ד. הסדרת פעילות במקרה של היווצרות מונופולים.
רוברט אילטוב
הנוסח שונה לחלוטין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כשאתה אומר שהנוסח שונה לחלוטין, איזה נוסח שונה?
רוברט אילטוב
אני מבין שהתיקון שלי בסופו של דבר כן..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הכל נכון להרגע. בחוק הזה הכל נכון להרגע. גם זו אמירה יציבה.
רוברט אילטוב
מבחינת התיקון שלי אני לא רואה שום בעיה. גם הדרישה שלי..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אמרתם ששונה הנוסח. איזה נוסח שונה? הנוסח שלך?
רוברט אילטוב
לא, יש פה נוסח..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שהופץ על ידי הוועדה.
לאה ורון
נכון, שהפצנו אתמול בערב באתר הוועדה ולחברי הכנסת.
רוברט אילטוב
חלק מהדברים פה הם חדשים.
אופיר אקוניס
מי ניסח? הממשלה. הנוסח הוא על ידי הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה אתה שואל שאלות קשות? זה הנוסח שמוצע.
אופיר אקוניס
שיציג מי שניסח.
רוברט אילטוב
הנוסח נוסח, לדעתי, על ידי משרד התקשורת. מבחינת הטיפול שלי אני לא מזהה בעיה. יש כמה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בנוסח של הממשלה אתה מזהה בעיה?
רוברט אילטוב
לגבי התיקון שלי אני לא מזהה בעיה. לגבי הנושא של הארכת הזיכיונות ומועד המעבר. גם פה הבנתי שההצעה שלי התקבלה לקבוע תאריך קבוע בחוק, לא להשאיר את זה פתוח להחלטתו של שר התקשורת. בכל שאר הדברים אני אשמח לשמוע מנציגי הממשלה שהביאו את הנוסח הזה לפה, כי יש עוד נושאים שהתעוררו בהם שאלות.
ליאת גלזר
בנוסח הזה שנמצא יש את החלקים של ההצעה של חבר הכנסת אילטוב, שהם בגדול תואמים את אותו נייר שהופץ על ידך קודם לכן. התיקון שאנחנו מציעים כאן זה לאפשר לשר התקשורת להחליט עד 1 ביוני מה הוא מועד המעבר. זה סעיף שנמצא היום.
קריאה
לא מקובל עלינו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא מקובל עליכם.
רוברט אילטוב
דרשתי שבוועדה ייקבע תאריך ברור בלי שהדבר יהיה פתוח.
אופיר אקוניס
הם קבעו.
רוברט אילטוב
הם קבעו שעד תאריך כזה הוא יכול לקבוע. זה לא מה שאמרנו.
ליאת גלזר
כיום יש כבר סעיף שמאפשר לשר התקשורת לדחות בצו את מועד המעבר.
אופיר אקוניס
שר האוצר.
ליאת גלזר
כן, את הסעיף הזה.
אופיר אקוניס
שר האוצר והתקשורת. זה בחוק הראשי.
ליאת גלזר
הסעיף אומר ששר התקשורת, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם המועצה, יכול להחליט לדחות את מועד המעבר. זה גם כן מוגבל. הוא לא יכול להחליט שמועד המעבר יהיה עכשיו ב-2022 אלא רק עד 1 בינואר 2014. מה שבעצם הסעיף אמר זה שהשר יכול לקבל החלטה כזאת עד מרץ 2011. המועד הזה חל מן הסתם. אנחנו רוצים לתת לשר התקשורת עוד 3,4 חודשים לקבל את ההחלטה הזאת. זה התיקון שאנחנו מציעים. אנחנו מציעים לאפשר לשר התקשורת להחליט עד 1 ביוני מה יהיה מועד המעבר, כאשר מועד המעבר לא יכול להיות יותר רחוק מ-1 בינואר 2014.
רוברט אילטוב
אנחנו לא בהסכמה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי לא בהסכמה?
רוברט אילטוב
כל הויכוח שהיה בישיבה האחרונה זה שאנחנו רוצים לקבוע בחוק את התאריך להגשת הבקשות ואת זמן המעבר.
אתי בנדלר
אני מוכנה להסביר את העניין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, רק שלא יוצג שזאת דרישה שלי.
אתי בנדלר
זאת דרישה שלי לברר את העניין. בהתאם לרישומים שלי – זה מה שביקשתי מהעוזר שלי לבדוק בפרוטוקול - בישיבה שהייתה ב-25 בינואר חברי הכנסת נחמן שי, נינו אבסדזה ואיתן כבל טענו לגבי הסעיף הזה, לגבי הנושא הזה שהוא נושא חדש. לא שמעתי שהם ירדו מהטענה הזאת, לכן ביקשתי לזמן אותם עכשיו.
רוברט אילטוב
אני מבין שלא התיקון שלי עולה פה לדיון אלא ההצעה הממשלתית. הם טענו שהתיקון שלי זה נושא חדש.
אתי בנדלר
הם טענו לגבי ההצעה שמדברת על המשך אחזקת חברת חדשות במידה והיא מוחזקת על ידי בעל זיכיון ובעל רישיון. לא הייתי רוצה שניפול על טענות פרוצדוראליות. חשוב לי לדעת אם הם עומדים על הטענה הזאת, כי אם כן אפשר לקיים את הדיון אבל לא לסיים אותו עד שוועדת הכנסת תכריע בעניין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין בעיה. תסירו כל חשש לא ליפול בטענות פרוצדוראליות.
רוברט אילטוב
כבוד היועצת המשפטית, אני לא יכול לייצג את חברי הכנסת שאינם נמצאים כאן.
אתי בנדלר
לא, לכן אני מבקשת לזמן אותם ולקבל את זה..
רוברט אילטוב
מה גם – אני שוב חוזר – שזאת לא הצעה שלי אלא הצעה ממשלתית. גם לגבי ההצעה הזאת יש לי שאלות.
אופיר אקוניס
בעקבות הדברים של חבר הכנסת אילטוב ועמדת הממשלה אני מבקש בתום הדיון לקיים התייעצות סיעתית לפני ההצבעות.
לאה ורון
אני מבקשת לקרוא לחברת הכנסת אבסדזה ולחבר הכנסת שי. אנחנו ננסה להשיג את חבר הכנסת כבל.
אופיר אקוניס
אני אשמח אם תיעתר לבקשתי, אדוני היושב-ראש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בקשתך נרשמה ותבוצע.
רוברט אילטוב
בנושא הזה של חשש למונופול – הכל במידה וערוץ 10 ייסגר - אני רוצה שזה לא יהיה חשש של שר זה או אחר שנתון לפרשנות, אלא ייקבע כלי שזה מונופול, תהיה הכרזה שזה מונופול כך שהם יוכלו לעשות את המהלך. לא חשש או דבר שהוא לא ודאי ולא ברור. למונופול יש כללים, קריטריונים. אני חושב שהדבר הזה..
דנה נויפלד
יש לך את זה..
רוברט אילטוב
שזה לא יהיה חשש, אלא בדרך המקובלת בצורה ודאית. לא חשש של שר כזה או אחר. היום שר אחד, מחר שר..
לאה ורון
הזמנו לישיבה את נציגי הרשות להגבלים עסקיים. אני מתארת לעצמי שהם יוכלו..
רוברט אילטוב
אני מבקש למחוק את המילה "חשש".
ליאת גלזר
אני מוכנה להסביר את התיקון לפני שנמשיך בדיון. החלקים בהצעה שהוספו על ידנו מתייחסים למצב שבו תהיה רק חברת חדשות אחת במקרה שחברת החדשות של ערוץ 10 לא תתקיים. ההסדר שהצענו מתחלק לשני שלבים. בשלב הראשון אמרנו שאם כבר ידוע לפני שהוקמה חברת החדשות המשותפת בין בעלי הרישיונות או בין בעל רישיון לבעל הזיכיון שיש חברת חדשות אחת, לא ניתן יהיה להקים חברה משותפת וכל גורם יצטרך להקים חברה משל עצמו. הסעיף שאתה מדבר עליו מתייחס למצב שבו כבר הוקמה חברת חדשות משותפת בין שני בעלי רישיון או בין בעל רישיון לבעל זיכיון, ולאחר מכן הסתבר שחברת החדשות של ערוץ 10 עומדת בפני סגירה. אנחנו כתבנו את החשש רק בשביל להקדים את המועד על מנת לאפשר את הפיצול של חברת החדשות כמה שיותר מוקדם. אם נהיה במצב שבו עובדת אי קיומה של חברת החדשות של ערוץ 10 מוגמרת כמו שאתה מציע, אז התהליך שבו חברת החדשות המשותפת תתפצל יכול לקחת זמן. באותו זמן תהיה רק חברת חדשות אחת.
רוברט אילטוב
השאלה המתבקשת בנושא הזה היא מאוד פשוטה. שר זה או אחר חשש שיש מונופול, הכריז על פיצול ומחר החברה שרצתה לפשוט רגל או רצתה להכריז על פשיטת רגל מצאה משקיע ופיצלתם אותה בכוח. הם יכולים לתבוע את המדינה.
ליאת גלזר
יש סעיף בחוק שמאפשר.
רוברט אילטוב
מה זה חשש? החשש הזה לא היה. אני רוצה שתהיה ודאות בדבר הזה, כי מדובר פה..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתה יכול להפסיד זמן יקר. אם אתה רואה תהליך של התפרקות..
רוברט אילטוב
בוא נקבע מה התהליך. אני לא רוצה שתהיה אי ודאות בנושא הזה.
אלדד כורש
יש נייר שהפצנו בלוח הזמנים הקצר שהיה לנו כאן. אני מבקש לדבר בעניין שדיברה בו היועצת המשפטית, וזה עניין הנושא החדש. עם כל הכבוד, נושא חדש זה עניין מהותי, זה לא רק עניין פרוצדוראלי. השאלה אם העניין נושא חדש או לא נושא חדש זאת לא השאלה אם על הצעת החוק חתום חבר הכנסת אילטוב, משרד ראש הממשלה או שר כזה או אחר.
רוברט אילטוב
אצלי זה תיקון.
אלדד כורש
זה תיקון להצעת החוק. כאשר עלתה לדיון הסוגיה של אחזקה משותפת - גם ללא טענתם של שלושה חברי כנסת נכבדים בראשותו של חבר הכנסת נחמן שי שהתחיל את המהלך הזה ואליו הצטרפו אחר כך, למיטב זכרוני, חבר הכנסת כבל וחברת הכנסת נינו אבסדזה - הסמכות של הוועדה הזאת הייתה סמכות לדון בהצעת חוק ובנושאים שקשורים לאותו עניין.

האחזקה בחברת חדשות לא קשורה בשום צורה שהיא לעידן פלוס. זה שאנחנו מחזיקים את עם ישראל כבן ערובה והנושא של עידן פלוס לא נכנס לתוקפו זה נושא חדש. נטען כלפיו נושא חדש, ניתנה עליו חוות דעתה של כבוד היועצת המשפטית בדיון הקודם שמדובר בנושא חדש. זה באמת לא משנה אם על ההצעה הזאת חתום חבר כנסת כזה או אחר. נושא חדש הוא נושא חדש. עד כאן לגבי הפרוצדורה.
באשר למהות יש לי הרבה מה לומר, אבל מאחר ואני חושב שהפרוצדורה הזאת אמורה להוריד את העניין מסדר יומה של הוועדה אין טעם להיכנס כרגע לעניינים שבגופו של עניין.
אתי בנדלר
ככל שיש ודאות בכך שמדובר בנושא חדש ייתכן שאתה צודק כי כך קובעת הוראת סעיף 85 לתקנון הכנסת, האומרת: "ועדה רשאית לתקן הצעת חוק שהיא דנה בה לפי פרק זה ורשאית היא לתקן גם סעיפי חוק שלא נזכרו בנוסח הצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה, ובלבד שהתיקונים לא יחרגו מהנושא של הצעת החוק". אנחנו מקריאים בכל זאת מה היא הפרוצדורה לטענת נושא חדש. היא יכולה להיטען על ידי נציגי הממשלה המוסמכים בכך לפי התקנון או על ידי חבר הכנסת, כשאז היא מועברת להכרעה בוועדת הכנסת. אתה מתייחס לשאלה מה קורה אם לא נטענה טענת נושא חדש ולטעמך ולטענתך מדובר בנושא חדש. יכול להיות שגם לטעמי מדובר בנושא חדש, אבל עדיין אין קביעה אובייקטיבית שאכן כך הדבר. לשאלה הזאת נתת תשובה נחרצת. בית המשפט העליון באמרת אגב באיזה שהוא בג"ץ השאיר את השאלה הזאת בצריך עיון. לא הייתי מצטרפת לקביעה שלך באופן מוחלט, אבל נדמה לי שלא נצטרך לתת לשאלה הזאת תשובה כעת כי הגיע חבר הכנסת נחמן שי. הוא יאמר אם הוא עומד על טענתו על כך שמדובר בנושא חדש. אם הטענה הזאת תועלה על ידי חברי הכנסת ועדת הכנסת תכריע בכך.
איתן כבל
אני הגעתי בריצה. היינו אמורים להיפגש באפריל, אדוני היושב-ראש.
אופיר אקוניס
ב-16 באפריל זה היה צריך להיות, אם אינני טועה.
איתן כבל
סידרתי לי את הכל במקום אחר. מה פתאום אתה מכניס אותי לסיפור הזה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא אני.
רוברט אילטוב
הפעם אני יכול להגיד שזה גם לא אני.
נחמן שי
הטענה העקרונית שלנו, אדוני היושב-ראש, לא השתנתה. גם אם חלפו כמה שבועות הנושא הזה כל פעם מוציא את ראשו מאיזו שהיא פינה אחרת ומתייצב על סדר היום שלנו באיזו שהיא אינטנסיביות מאוד מאוד מוזרה בעיני, במיוחד כשאנחנו עומדים 24 שעות לפני סיום המושב. כנראה למישהו אצה הדרך כדי לעשות את זה. בעיני זה לא נוגע לחוק הזה, שהוא חוק חשוב. ה-DTT הזה מביא חידוש טוב ומרענן ואולי כלכלית יסייע להרבה אנשים, אבל אנחנו לא נדבר על יתרונותיו עכשיו. התיקון הזה הוא לא ממן העניין. אם צריך לטעון נושא חדש אני אטען נושא חדש.
אתי בנדלר
לא אם צריך. אתה צריך להחליט אם אתה טוען או לא טוען.
נחמן שי
אני טוען. אני אומר שכן. כמה פעמים צריך להגיד את זה? אני טוען נושא חדש לעצם העניין הזה. אם אחר כך ייכנסו לעוד דברים שייפלו על ראשנו כמו פצצות נצרה בבוקר אני אדבר גם עליהם.
איתן כבל
לא שיניתי את דעתי. שום דבר לא קרה מהפעם הקודמת בעניין של הטענה לנושא חדש. נהפוך הוא, נהייתי אפילו מודאג.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש לכם בעיה רק עם זה שזה נושא חדש, או שיש לכם בעיה גם במהות?
איתן כבל
אין לי ספק שהעניין של הנושא החדש מתקשר גם למהות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יכול להיות תיקון שהוא תיקון טוב והוא עדיין נושא חדש. השאלה אם פה אתה טוען שהתיקון הוא גם רע וגם נושא חדש.
איתן כבל
בדיוק. זה השילוב של שני הדברים כל עוד לא שכנעו אותי אחרת. יכול להיות, אדוני היושב-ראש, לפחות על פי מה שהבנתי.. כשיצאתי מהדיון הקודם, אדוני היושב-ראש, ניסיתי להבין, שוחחתי עם האנשים בשאלה את מה אנחנו לא רואים למען השם, זאת אומרת מה הסיפור פה. לקרוא אנחנו יודעים. אני מקווה שגם אנחנו מבינים את מה שכתוב. לאורך כל הדרך היה חסר לי משהו בסיפור הזה. מה הדרמה פה? מה פתאום ראש ממשלה רוצה להיות רשום בסעיף?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שאלת את אופיר?
אופיר אקוניס
למה הוא צריך לשאול אותי? אין לי מושג, אני לא יודע. אני הבעתי את עמדתי בעניין הזה בצורה ברורה בישיבה. לא שיניתי את עמדתי.
נחמן שי
עוד לא נכנסנו לתיקון.
אופיר אקוניס
אתה זוכר?
איתן כבל
אני זוכר.
אופיר אקוניס
אני מודיע שלא שיניתי את דעתי. ההודעה בתוקפה מילה במילה.
איתן כבל
זה נאמר בכל הערוצים.
אופיר אקוניס
קודם כל בפרוטוקול.
איתן כבל
כשראש ממשלה נכנס לתוך חוק זה נשמע לי לא לעניין. אני רוצה להזכיר את תפישת היסוד שלי. חשוב לי לומר אותה גם אם היא נאמרה יותר מפעם אחת. אני רוצה לוודא כמה וכמה דברים. שוק החדשות הוא קודם כל ולפני הכל שוק פתוח. מי שנדמה לו – דרך אגב, בלי שום קשר - שהוא מייצר משהו כך שהוא יוכל לשלוט בו לעולם זה בדרך כלל חוזר הפוך אליו, כי לעולם יש טבע לא לשאול את אלה שמקבלים את ההחלטות. יושב-ראש הוועדה, חברי הוועדה, ללא הבדל של קואליציה ואופוזיציה, אמרו באופן שלא משתמע לשני פנים שהם חייבים לדעת מה קורה עם ערוץ החדשות של ערוץ 10, לאן הולך כל הסיפור הזה. נקודת המוצא שלי הייתה שלא צריך להוסיף עוד ערוץ חדשות. אני מאלה שאמרו שלא בטוח שצריך, לכן הייתי בעד תפישתה של קשת בנקודת המוצא. אני עדיין עומד בעניין הזה. אני רוצה לוודא באופן שאיננו משתמע לשני פנים שלא נמצא את עצמנו במצב של תחנה אחת שמשדרת חדשות.


כשראיתי את ראש הממשלה.. אני אומר לכם שיכול להיות שיש רצון להקדים את הבחירות. זה נשמע אולי כסוג של בדיחה שאני אומר אותה, אבל מישהו רוצה אולי להגיע לבחירות כשהוא שולט בשוק החדשות כך שכל אחד מהשחקנים של החדשות ידע מי בעל הבית, מה יקרה יום אחד אחרי, מי יקבל את האישור ומי לא יקבל את האישור. זה מנקודת המבט שלי לא יכול להתקיים. אני אומר לך, חברי חבר הכנסת אילטוב, שגם לך כחבר בקואליציה אסור שדבר כזה יקרה. אסור שיהיה איזה גוף שהוא תחת שליטה. עשינו את כל הדרך הארוכה של פתיחה השוק כדי לייצר פלורליזם בתוך המערכת, לא סגירות. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו, אחרי חודשים רבים ושנים שאנחנו עוסקים בעניין הזה, נמצאים בנקודה יותר גרועה מנקודת המוצא, לכן אני טוען לנושא חדש. כל עוד אני לא אשתכנע לגבי העתיד לאן זה הולך -אני גם מציע לחבריי לעשות הכל – אני אעשה הכל כדי למנוע דיקטטורה של החדשות.
אתי בנדלר
חבר הכנסת כבל, יש בהצעה החדשה שהונחה על שולחן הכנסת 3 הצעות שונות. אחת מתייחסת לאחזקה משותפת בחברת החדשות על ידי זכיין ובעל רישיון, השנייה מתייחסת לדחיית המועד להגשת הבקשה לקבלת רישיון, והשלישית בעניין פירוק מונופול בחברת חדשות מסחרית. האם הטענה שלכם מתייחסת לשלושת הנושאים, לאחד מהם או לשניים מהם?
נחמן שי
לכולם. אני אטען נושא חדש על כל המכלול הזה.
איתן כבל
אני מצטרף.
נחמן שי
אולי ראש הממשלה יתעשת ויוציא את היוזמה הרעה הזאת לפני שהיא בכלל מגיעה לדיון, כי היא לא לכבודו, היא לא לכבודה של ממשלתו שנכנסת ברגל גסה לתוך עולם החדשות של מדינת ישראל. אולי זה לא חדש לאנשים שיושבים פה בחדר, אבל הפעם רוצים לעשות את זה מהמקפצה. תזכירי לי בבקשה, ידידתי, מתי ראש ממשלה מופיע באיזה שהוא חוק תקשורת במדינת ישראל. אולי ברשות השידור. אני לא זוכר שנכתב שנכחו ראש הממשלה ושר התקשורת. אני לא זוכר את הנוסח הזה בשום מקום.
אתי בנדלר
גם בחוק רשות השידור זה לא מופיע בצורה כזאת. בחוק רשות השידור זה השר הממונה, מי שהממשלה מינתה אותו.
נחמן שי
נכון. כשרצה ראש הממשלה לשים את ידו על רשות השידור הוא העביר את התיק אליו. כולנו מכירים. כשהוא רצה להתערב בערוץ 10 הוא משך מאחורי הקלעים, עשה מה שעשה. בסופו של דבר היוזמה הזאת שלו נבלמה. נראה מה יקרה בעתיד. עכשיו זה כמו בסיפור של לא יצא דרך הדלת, נכנס דרך החלון או הולך דרך החלון ונכנס דרך התקרה. עכשיו אנחנו רואים את ראש הממשלה בכבודו ובעצמו בין האיום האיראני לוועדת טרכטנברג רוצה לדעת האם יש חברת חדשות אחת או שתיים במדינת ישראל. עכשיו אני רוצה להגיד את מה שכל האנשים בחדר הזה יודעים. חברת החדשות היא כלי כלכלי ממדרגה ראשונה עבור שני הזכיינים, היא מקור להכנסות גבוהות שלהם. אני מקבל את זה בברכה. ברגע שעל ראשם מונחת החרב המתהפכת הזאת שהוא יכול להחליט מתי ואם חברת חדשות לא מספקת אותו יהיו שתי חברות וכן הלאה, אז אני כבר לא צריך יותר סימנים איך המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל נראה ואיך הוא מתנהל. נמצאים פה שני ידידים שלי מהליכוד. אני אומר לכם לחזור אליו הביתה ולהגיד לו, "אדוני ראש הממשלה, תיקח את זה מפה". מילא שר התקשורת, אפשר לדבר, להוסיף עוד כמה מנגנונים אם נגיע לרגע הזה. גם אני חושב שצריכה להיות יותר מחברת חדשות אחת, אבל אני לא רוצה לראות, עם כל הכבוד, את שמו ואת אורו של ראש הממשלה משויך לסוגיה הזאת. מכל הסוגיות בעולם דווקא על חברת החדשות. מילא אם הוא רוצה להיות אחראי על "האח הגדול", אז שיעבוד עם מנשה סמירה וניתן לו. צריך רגולטור ל"אח הגדול"? יכול להיות שראש הממשלה מתאים להיות רגולטור ב"אח הגדול". מאחר שהרשות לא עשתה את עבודתה, אז שיעשה את זה..
מנשה סמירה
הרשות בתקופתו של נחמן שי לא עשתה את עבודתה.
נחמן שי
לדעתי. נפעיל את ראש הממשלה, הוא יהיה האח הגדול שלהם, הוא ידבר איתם בשעות הקשות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
די עם הפוליטיקה.
נחמן שי
זה לא פוליטיקה. זה מפריע לי מאוד למצוא את ראש הממשלה בתוך החוק הזה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה משהו אחר. זאת טענה מהותית עניינית. ערבבת בזה, הלכת אחורה קדימה.
נחמן שי
אני מקווה שלשכת ראש הממשלה מושכת את התיקון הזה, בונה אותו אחרת ואפשר יהיה לדבר לגופו של עניין. הרעיון שצריכות להתקיים לפחות שתי חברות חדשות במדינת ישראל בנוסף על ערוץ 1 הוא רעיון נכון ואני מקבל אותו, אבל לא בדרך שהדבר נעשה פה.
רוברט אילטוב
אני רוצה שוב להזכיר לחבריי חברי הכנסת ולנוכחים שנמצאים פה, שבלי התיקון שהצעתי לא יהיו שתי חברות עצמאיות בכלל. נכון להיום שתי החברות – קשת ורשת – לא יהיו מסוגלות לצאת לרישיון בלי חברת חדשות, לפחות לתקופה ברורה, לכן בזה שכרגע אנחנו עוצרים את התיקון שלי אנחנו בעצם מונעים מהציבור לקבל שתי חברות ברודקאסט שוות שישדרו 7 ימים בשבוע. כאן מפסידים כולם.
אופיר אקוניס
אנחנו לא מונעים כלום. זה הכל בידיו. את החוק סיימנו לפני שנה וחצי. נהפוך הוא, אנחנו נתנו את הדבר. מי שרוצה ייקח, מי שלא רוצה לא ייקח.
רוברט אילטוב
התיקון שלי נותן צעד ראשון להפרדה בין שתי הזכייניות. הוא בעצם אמור לתת לציבור שתי חברות ברודקאסט מלאות שיתנו את השירות לציבור. אני חושב שחבריי חברי הכנסת בנקודה הזאת מנסים למנוע את המהלך. יש נקודות אחרות, אבל בנקודה הזאת אני עומד על כך שהתיקון שלי עושה מהלך ראשון בהפרדה בין שתי הזכייניות.
מנשה סמירה
אני מבקש להעיר שתי הערות לא לדיון המהותי, כי כרגע יש התלבטות שלכם אם זה נושא חדש או לא. תיכף תכריעו. אני רוצה להעיר 2,3 הערות חשובות מאוד. אנחנו בסדרה של דיונים. אתם, נבחרי הציבור, הקדשתם מזמנכם הרב לכל נושא עידן פלוס. אנחנו נמצאים בפיגור רציני. אנחנו הפקידים אין לנו ברירה, אנחנו עושים מה שאומרים לנו, אבל אני מודיע בזאת..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא מדויק.
מנשה סמירה
אני מודיע בזאת שחלף זמן רב.
נחמן שי
למה אתה בפיגור? מה זה קשור בנו?
מנשה סמירה
בגלל שמלבישים על החוק של עידן פלוס דברים נוספים..
נחמן שי
אתה לא יכול להוציא כסף עד שהחוק הזה..?
מנשה סמירה
כל הרחבת..
נחמן שי
זאת עוד סיבה טובה לזרוק מהספינה הזאת את כל המטענים העודפים ולתת לה לצאת לדרך. תעזבו את חברת החדשות..
מנשה סמירה
אני חושב שהנושאים שאתם מעלים כאן בהקשר של החדשות ובכל ההקשרים הם חשובים ביותר וצריך לדון בהם, אבל קודם כל עם מה שכבר סיימנו בואו נצא לדרך: עידן פלוס, ההרחבה. יש פה תשתיות, יש פה ציבור שמחכה, יש ספקים שרוצים לדעת מה קורה מבחינת רכישת ציוד. אנחנו משהים פה מהלך ציבורי חשוב שדנתם בו, שהוכרע כבר. זאת נקודה אחת.

נקודה שנייה. אני לא רוצה עוד פעם להיכנס למהות, אבל אני חושב שחשוב שהיא תיאמר בפורום הזה.
איתן כבל
דרך אגב, מי הממונה עליך בחוק?
מנשה סמירה
שר התקשורת ממונה על חוק הרשות השנייה.
איתן כבל
הוא לא יודע את מה שאתה אומר?
רוברט אילטוב
הם לא הספיקו לשבת מאתמול בערב.
מנשה סמירה
ודאי שהוא מודע.
איתן כבל
אז למה הוא לא בא ואומר את זה?
מנשה סמירה
חבר הכנסת כבל, אנחנו הפקידים שמקבלים הודעה ב-24:00 בלילה להתייצב ב-12:00 בצהריים..
רוברט אילטוב
השר לא מתנגד.
מנשה סמירה
אני חושב שהערה הזאת, הנקודה הזאת צריכה להיות לנגד העיניים של כולם. אני יודע ששר התקשורת מהפגישה האחרונה שהייתה לי איתו לפני כשבוע ימים מבין את זה ומאוד רוצה להעביר כבר את עידן פלוס. הוא יודע את החשיבות של העניין גם בהקשר של הרווחה וגם בהקשר..
איתן כבל
חשוב שזה ייאמר לפרוטוקול.
מנשה סמירה
בוודאי. אני חושב שהשר בעניין הזה עשה ככל יכולתו. הוא דחף הרבה בכל מה שקשור לעידן פלוס ובכלל.

הנקודה השנייה לא קשורה עדיין לדיון המהותי. יש פה הצעה ששמו בשעות האחרונות לפנינו. היא מנסה לקשור – אני לא רוצה להגיד טוב, רע, נכון, לא נכון או לדבר על המשמעות הדמוקרטית של חברת חדשות - עם עתידו של הערוץ השלישי, קרי של ערוץ 10. היועצת המשפטית של הוועדה אמרה זאת..התיקון הזה יהיה חסר משמעות אם התניתם. גם אין בתוכו הסדרה לעתידו של ערוץ 10. אם לא יטופל הנושא של..
רוברט אילטוב
סמירה, שלא יובן לא נכון, אין לי התנגדות להסדרה בנושא ערוץ 10.
מנשה סמירה
אני לא יודע יש או אין, אני רק יודע שההסדר הזה לא פותר. יש פה ויכוח סרק. בונים פה מגדל, מתלים את זה בעתידו של ערוץ 10. היועצת המשפטית , עורכת הדין בנדלר, אמרה את הדברים בצורה מפורשת בוועדה הזאת לפני דיון אחד, שניים או שלושה. אני חושב שיש מקום ויש הצעה שהתגבשה עם המערכת המקצועית של משרד האוצר – אני לא יודע להגיד על המערכת הפוליטית שמלמעלה - עם אגף תקציבים שיכולה להסדיר את הנושא, לתת מענה ולפתור את העניין של המשכיותו של ערוץ 10 בצורה תקינה וחוקית. אני חושב שאת הנושא הזה כדאי לקחת לתשומת לב ולטפל בזה. מה הטעם לבנות עכשיו מגדל במידה וערוץ 10 יזכה לרישיון? זה מה שכתוב.
רוברט אילטוב
סמירה, השאלה הזאת היא לא לחברי הכנסת. ההצעה הזאת באה על ידי משרד התקשורת.
מנשה סמירה
אני רוצה שנבין שיש לנו 10 ימים. עורכת הדין בנדלר, תקני אותי אם אני טועה. על פי החוק, ב-1 באפריל ייפול דבר בהקשר של הרישיון שהצעתם עכשיו בטיוטא שראיתי. יש לנו 10 ימים. אם ב-10 ימים האלה לא יקרה משהו, אז כל המגדלים האלה מיותרים, כל הדיון הזה. נושא חדש, נושא ישן לא רלוונטי.
אתי בנדלר
עד ה-1 באפריל המועצה צריכה לתת תשובה לבקשתה של חברת ישראל 10 לקבלת רישיון. הגיעו גם אלי שמועות שיש רצון לתת כל מיני פרשנויות יצירתיות לחוק..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מקלות.
אתי בנדלר
הגם שנאמר במפורש שהמועצה לא תיתן רישיון אם היו הפרות, אלא אם כן היא מצאה שמדובר בהפרה זניחה. הפרשנויות היצירתיות יכולות להיות בכל מיני כיוונים. אולי בשלב זה עד 1 באפריל.
רוברט אילטוב
מה זה זניח? עד 50 מיליון שקל? עד 70 מיליון שקל? עד 100 מיליון שקל?
אתי בנדלר
נניח שהמועצה תקבל החלטה – אינני יודעת אם היא רשאית לתת החלטה כזאת, אם היא תיתן החלטה כזאת, אם יעלה רעיון כזה – שהיא נותנת רישיון בתנאי שיתוקן החוק, בתנאי שהיא תשלם את חובותיה עד למועד מסוים. גם מתן הרישיון יהיה תלוי בהמשך ההתנהגות הנאותה ובתשלום החובות. באותו שלב לא ברור אם קיים חשש או לא קיים חשש לכך שיהיה מונופול בחדשות, כי החשש צריך להתקיים בעת מתן ההודעה של המועצה. לכאורה באותו שלב לא קיים חשש, אז אולי הסעיף הזה לא ייכנס לתוקפו. קראתי את כל הנוסח בעיון. הוא משאיר אצלי יותר שאלות מאשר תשובות. על כל פנים, עד ה-1 באפריל המועצה צריכה לתת תשובה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי מהזכייניות מתכוונת להגיש בקשה לרישיון?
אבי צבי
הנה ישבנו פה לפני שבוע ימים, אמרנו 6 משפטים קצרים. אמרנו שאנחנו נשארים בזיכיון, שאנחנו לא הולכים לרישיון, שיש סדרה רבה של נושאים נוספים שצריך לטפל בהם. אמרו נציגי קשת שהם מצטרפים לדבריו של אבי צבי. על מה אנחנו מדברים? אלוהים אדירים, על מה השיחה? מה זה התיקון לחוק כששתי הזכייניות אומרות לכם בצורה ברורה שהן לא מתכוונות לבקש רישיון?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתה מדבר גם בשם קשת?
אבי צבי
לא. אני רק ציטטתי. אם רוצים לתקן אותי אפשר. הם אמרו שהם מצטרפים לדברים של אבי צבי. יכול להיות שהם יבקשו רישיון, אני לא יודע, אבל נכון להרגע אף אחד לא מתכוון לבקש רישיון. על מה עושים תיקון?
נחמן שי
אנחנו רוצים שתהיה גם אופציה.
אופיר אקוניס
האופציה קיימת.
אבי צבי
נבוא אליכם כשנרצה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נרשם שרשת לא מעוניינים. מה לגבי קשת?
טלי גורן
אני חושבת שהיום בבוקר גם אתה קיבלת מכתב מאוד ברור..
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
קצר.
טלי גורן
..קצר ממנכ"ל קשת שבו הוא מבקש להבהיר ששידורי קשת מתנגדים לתיקון החקיקה המוצע שעתיד להידון היום בוועדת הכלכלה. ללא רפורמה אמיתית וכוללת עם השינויים הנדרשים, כולל גם השינויים שנדרשים פה, אין לנו צורך בכך. אמרנו את זה גם בשבוע שעבר. יש כאן הרבה מאוד דברים שנעשו כטלאי על טלאי על טלאי. אין בעיה להגיע להסדר כולל. כולנו רוצים בסופו של דבר שהשוק הזה יזוז, שיקרה בו משהו, שהוא ישתנה. אנחנו לא יכולים לחיות בחוסר ודאות. אנחנו לא יודעים מה זה עד 2014, אנחנו לא יודעים מה זה חשש מ.. יש הרבה מאוד מושגים שהם מאוד מאוד ערטילאיים גם בהצעה המוגשת כרגע. ראינו אותה אתמול בחצות. במצב הנוכחי ועל פי ההצעה שנראית כאן זה בלתי אפשרי.
אבי צבי
אדוני היושב-ראש, אני מבקש לחזור על הצעתי מהפגישה הקודמת. איבדתם את הלקוחות. הן רשת, הן קשת. 10 יגידו לכם בזכות דיבורם שמפריע להם החוק הזה . נציגי חברת החדשות יגידו לכם שיש קושי עם החוק הזה. אין לקוחות לחוק. סדרת הבעיות שקיימות בשוק נותרו בעינן, מהבעיות הגדולות כמו עתידה של ערוץ 10 לבעיות הקטנות שאנחנו נתונים בהן. אני חוזר על הצעתי. צריך למצוא את הדרך לפתוח שולחן, לקיים דיון על מגוון רחב של נושאים. אם באמת נדרש תיקון לחוק המעבר לרישיונות, אז בואו נעשה את כל התיקונים במכה אחת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי מחברי הכנסת תומך באופן עקרוני בנוסח שהוצג כרגע לוועדה?
נחמן שי
לגבי דחיית התאריך, אבל אני שומע פה דברים..
רוברט אילטוב
בתיקונים שהעליתי פה אני תומך.
נחמן שי
אחד לא קשור בשני.
רוברט אילטוב
אני אומר את העמדה שלי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני רוצה לבחון מאיפה אפשר להתחיל את הדיון הזה, כי הוא קצת בעייתי.
איתן כבל
אתה רוצה לדעת מאיפה להתחיל? בוא נחזור למחר.
נחמן שי
אני שומע פה בפעם השנייה ממנכ"ל רשת, מקשת ומאחרים שאין להם עניין ברישיון.
טלי גורן
בתנאים הנוכחיים כפי שהם.
נחמן שי
זאת אומרת שצריך לבחון את כל הרפורמה המפוארת הזאת של שוק התקשורת, אם היא באמת במקום או לא. אולי היא לא חיונית. אולי אפשר להמשיך במשטר הזיכיונות כשהוא מסתיים לעוד כמה שנים. אולי השוק לא בשל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה במסגרת חוק אחר. מחר עידן פלוס יוצא לדרך.
נחמן שי
אני בעד, אם אתה שואל אותי, לשחרר קודם כל את החוק הקיים הזה שהטילו עליו משקולות מכל הכיוונים, לתת לו לצאת לדרך. אם אני מבין נכון את מה שאומר מנכ"ל הרשות השנייה, אז הוא לא יכול להפעיל את ה-DTT. זה בעיני הדבר הכי חמור. אם אחד מותנה בשני, אז קודם כל לשחרר אותם. בואו נמשיך בכל היתר בדיונים בנפרד, נאזין לדברים שאנחנו שומעים.
איתן כבל
הדברים שנאמרו פה נאמרו בצורה הכי ברורה. זה עושה את העניינים עוד יותר מסובכים. מי זה שלוחש? בסוף זה נראה כמו איזה סיפור שאני לא מבין. כל דבר צריך שתהיה לו תכלית, סוג של תכלית ראויה. היא כנראה לא נמצאת בשולחן הנוכחי גם בעיניהם של אלה שחיים וחושבים על קונספירציות בין רשת לקשת לערוץ 10. ההודעה של קשת טרפה את הקלפים לכולם. גם לחורשי המזימות, לאלה שכל הזמן אומרים שכל מה שנאמר זה סוג של קונספירציה. אני רוצה להזכיר את הדיון הלפני קודם שבו אני אמרתי והצעתי ששר התקשורת ייקח את הנושא הזה ויגיש הצעה מסודרת.
רוברט אילטוב
זאת הצעה של שר התקשורת.
איתן כבל
אני לא דיברתי על להחזיר את המודה של הטלאי, שאתה מקבל מכנס כולו מלא טלאים. יש היום קרעים, זה חזר. אני מציע לא להחזיר קרעים ולא להחזיר את האופנה של טלאי על טלאי. שר התקשורת חייב לקחת את החוק בכל הנוגע לערוצי החדשות והסדרת הנושא הזה ולטפל בו, כי גם לאלה שחשבו שזה טוב להם הסתבר שבסוף זה כבר לא טוב להם. אנחנו יכולים כן להפריד את עידן פלוס מהסיפור הזה. אפשר אם רוצים לעשות את זה. אפשר לעשות את ההפרדה הזאת ולתת לשאר להמשיך אחרי. אדוני היושב-ראש, עשינו פה דברים הרבה יותר מורכבים ומסובכים מאשר להעביר את עידן פלוס. את הסיפור של עידן פלוס אי אפשר להמשיך להחזיק וכל פעם לחזור ולדבר בו.
נחמן שי
הוא שבוי עכשיו.
תמי רוה
אני מופיעה כאן כיושבת-ראש חברת החדשות של ערוץ 2. כפי שאתם בוודאי ראיתם, אנחנו נמנענו במכוון מלהופיע כאן לדיונים הקודמים. בדירקטוריון שלנו יושבים גם קשת וגם רשת. הדיונים מתנהלים ברוח טובה ועל מי מנוחות. ברגע שהיה איזה ויכוח, אי הסכמה בין קשת לרשת והם לא ראו את הדברים עין בעין, אנחנו, חברת החדשות, נמנענו מליטול צד ואמרנו במפורש שאנחנו במגרש הנטרלי. לא באנו הנה, לא ביקשנו דברים ולא השמענו את דעתנו עד אשר אתמול בלילה נחת עלינו הנייר המוזר הזה, בלשון המעטה. הנייר הזה יכול להמית כליה על חברת החדשות, שהיא אחד הנכסים הגדולים והטובים שיש למדינת ישראל. למדתי להכיר במספר החודשים שאני מכהנת בתפקיד שזאת חברה מצוינת, עם אנשים מקצועיים, נטרליים, אובייקטיביים. למה לקחת מוצר כל כך טוב ולהרוס אותו? אם יראו לי סיבה אחת בעולם אני אולי אחשוב..
רוברט אילטוב
כי אתם חברה טובה, חזקה, עם אנשים מוכשרים.
תמי רוה
נכון. כנראה שזאת הסיבה. אולי בכנסת צריך לעשות משהו אם זאת הסיבה, כי גם פה כולם אנשים טובים ומוכשרים. אני חושבת שאת הנייר הזה צריך לשים בצד. נושא חדש כמו שאמרתם, נושא ישן זה ממש לא ממן העניין. מה יש לנו כאן? חברת החדשות של ערוץ 2 תהיה בת ערובה של ערוץ 10. אם ערוץ 10 ימצא משקיע היא תתקיים, לא יימצא היא תתפרק. איזו מן הצעה זאת? לא ברור מי הביא אותה לעולם, לא ברור מה היא באה להגיד. אני חושבת שהבהרתי את עמדתי. אני מבקשת מהמנכ"ל, אבי וייס, להוסיף דברים. אני מאוד מבקשת מכם לעשות מה שצריך, לשחרר אולי את החוק של עידן פלוס ואת הנייר הזה פשוט להוריד מסדר היום.
אבי וייס
אני כמובן מצטרף לדברים של יושבת הראש, עורכת הדין תמי רווה. אני חושב שנוסח החוק כפי שהובא לידיעתנו אמש מסוכן לדמוקרטיה בישראל. אני לא מכיר מדינה דמוקרטית שתמצאו בה נוסח כזה שבו יש שליטה לראש ממשלה בחברת חדשות ושראש הממשלה יקבע עם חברת החדשות הזאת תתקיים או לא תתקיים. אני חושב שנוסח החוק הזה הוא סכנה מאוד גדולה לדמוקרטיה. אין שום תקדים בעולם לדבר הזה. כל הבהילות, כל החיפזון בלהעביר את החוק הזה לא ברור לנו. אנחנו בשם חברת החדשות וכמו ששמעתי בשם ערוץ 2 – גם קשת וגם רשת - מבקשים לדון שוב בנוסח הזה, לא להצביע על זה עכשיו, כי הנוסח הזה הוא סכנה ענקית לדמוקרטיה בישראל.
אופיר אקוניס
אדוני, לאור כל הדברים של הזכייניות וחברת החדשות אני מבקש לחדש את פנייתי להתייעצות סיעתית לפני הצבעה.
דפנה גלוק
האם אנחנו עכשיו רק במסגרת של דיון על נושא חדש, או שאנחנו גם בדיון לגופו?
אתי בנדלר
הדיון על נושא חדש לא ייערך כאן ככל שהוועדה מחליטה להמשיך את דיוניה בהצעה כולה או חלקה. אנחנו נעביר את הדיון בטענת נושא חדש לוועדת הכנסת. כך קובע תקנון הכנסת. היושב-ראש יחליט אם הוא רוצה להמשיך לדון בהצעות לגופן או לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תעבירו את הדיון לוועדת הכנסת.

<(הישיבה נפסקה בשעה 13:47 ונתחדשה בשעה 15:00.)>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו מחדשים את הדיון בהצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, דיון שהופסק יותר מוקדם היום. לאור מורכבות ורגישות הנושאים שעומדים על הפרק לדיון בהכרעה, סוכם בין הוועדה לממשלה שהדיונים יתנהלו ללא לחץ של זמן כדי להגיע להכרעות ראויות ומאוזנות. את כל החלק שכן אושר עד הרגע בחוק, שכולל את הרפורמה של מערך עידן פלוס והרחבתו, אנחנו מתכוונים להניח במליאה כדי לא לעכב את הרפורמה הצרכנית, התקשורתית החברתית המבורכת הזאת שתאפשר לאזרחי ישראל לצרוך 18 ערוצים ללא תשלום דמי מינוי.
אתי בנדלר
דהיינו, אדוני היושב-ראש, אני מחזירה למליאה נוסח זהה לנוסח שהונח בעבר ונמשך על ידי הוועדה לצורך חידוש דיוניה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בדיוק.
אתי בנדלר
כך ייעשה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוועדה מאשרת את זה פה אחד. הדיון ננעל.

הישיבה ננעלה בשעה 15:05.

קוד המקור של הנתונים