ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/03/2012

תיקון טעות בחוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
19/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 680>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ה באדר התשע"ב (19 במרץ 2012), שעה 12:50
סדר היום
<תיקון טעות בחוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה
רחל אדטו
ייעוץ משפטי
עו"ד שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
ר.כ. – חבר המתרגמים
<תיקון טעות בחוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. היום כ"ה באדר, יום ב' בשבוע, 19 במרס 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא – תיקון טעות בחוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2) התעש"ב-2012. בבקשה גברתי.
שמרית שקד
חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מספר 2), התשע"ב-2012, נחקק והתקבל בכנסת ב-27 בפברואר 2012. במהלך הכנת הצעת החוק בוועדה בקריאה השנייה והשלישית, החליטה הוועדה התשלומים לפי החוק ישולמו בתוך 10 חודשים מיום התחילה. בגלל טעות טכנית זה לא מופיע בנוסח החוק שהתקבל בכנסת. יושב ראש הכנסת פנה אלינו כדי שאנחנו נתקן את הטעות. בהתאם להוראות סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, נדרש אישורה של הכנסת להחלטה בדבר תיקון הטעות. אני אקריא את הנוסח שהונח על שולחן הוועדה:

1. תיקון טעות בחוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012

2. בחוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מספר 2), התשע"ב-2012 (להלן – החוק), בסעיף 4(ג), אחרי "תשלומים לפי חוק זה ישולמו" צריך להיות "בתוך עשרה חודשים מיום התחילה".
3. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על התיקון?
שמרית שקד
כן.
היו"ר חיים כץ
מי בעד התיקון. תודה רבה.

הצבעה

בעד החוק – פה אחד
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה הצביעו פה אחד ואנחנו לא רוצים לתת את מה שלא חוקקנו, למרות שללא התיקון הם היו מקבלים את זה בתנאים יותר טובים. אבל מה שהתכוונו זה מה שאנחנו רוצים שיהיה, ואם היו טוענים בהזדמנות אחרת בצורה הפוכה, גם היינו באים ומבקשים לתקן, אז גם כשקורה אנחנו באים ומתקנים ושמים את כוונת המחוקק בכיוון הזה ואני מקווה שלא יקרו טעויות בעתיד. החיפזון הוא מהשטן, שייקחו עוד דקה ושלא יטעו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 12:55.>

קוד המקור של הנתונים