ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/03/2012

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכלכלה
20/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 802>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ו באדר התשע"ב (20 במרץ 2012), שעה 10:20
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 102), התשע"א-2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
ישראל אייכלר – היו"ר
חמד עמאר
מוזמנים
>
חוה ראובני - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

רוני לוינגר - ראש חוליית תעבורה באגף התנועה , משטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים

עמי רוטמן - יועמ"ש, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

חנניה אפנג'ר - מנהל משרד הרישוי מחוז הנגב, משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

<דוד דהן>
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
לאה קיקיון
<הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 102), התשע"א-2011>
היו"ר ישראל אייכלר
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 102), התשע"א-2011. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש עם משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים לסעיף התחילה.
אנחנו נבקש מהיועצת המשפטית של משרד התחבורה להגיד לנו מה הבקשה.
חוה ראובני
אני מודה לוועדה שבלוח הזמנים הקצר והדחוק של סוף כנס החורף מצאו דקה- אני מקווה שלא יותר מזה – לעניין שלפנינו.
ביום 6 במרץ השלימה הוועדה את הכנת הצעת החוק המדוברת לקריאה שניה ושלישית, כאשר בסוף הדיון קבענו את סעיפי התחילה, כאשר נקבע שהסעיפים המהותיים של ההסדרים החדשים ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר, 2013, חלקם כיוון שהם מצריכים התקנת תקנות ואחרים כיוון שמצריכים היערכות מיחשובית. הצעת החוק גם כוללת שינויים ניסוחיים גרידא, החלפת מינוח. החלפת המונח "נוהג חדש" במונח "נהג חדש". זו היתה למעשה בקשה היסטורית של הייעוץ המשפטי של הוועדה שנענינו לה בהזדמנות זו. חשבנו שזה יכול להיכנס לתוקף מייד. שינוי הגדרות. אלא מאי? הפנה עורך הדין עצמו את תשומת ליבנו לכך שאם הסעיפים המהותיים ימשיכו לדבר בשפת "נוהג חדש", בעוד שההגדרות ידברו על "נהג חדש" תיווצר אי התאמה ביניהן, ואז לא יהיה ברור, פורמאלית ומשפטית, שמדובר על אותו הדבר.
לפיכך אנחנו מבקשים שהחלפת המינוח "נוהג חדש" ב "נהג חדש" בכל מקום פה בחוק, אף היא תיכנס לתוקף ב-1 בינואר, 2013. המשמעות היא שרק סעיף אחד ויחיד, או רק פסקה אחת, מהצעת החוק, תיכנס לתוקף מיידי עם הפרסום, וזה התיקון בנוסח שכבר הוכן להנחה, סעיף 5(3).
איתי עצמון
אבל הנוסח הזה לא בפני הוועדה. זה נוסח ששלחתי רק להערות. אנחנו מדברים על סעיף 4 להצעת החוק, פסקה (3) – מדובר על תיקון סעיף 12(א2) לפקודת התעבורה.
חוה ראובני
ששם אישרה הוועדה את בקשתנו לקבוע שחובת הליווי לנהג חדש שמסיע יותר משני נוסעים – המלווה יהיה חייב לשבת לצידו של הנהג החדש ולא בכל מקום ברכב, בהתאמה לסעיף הליווי האחר. זה הסעיף היחידי, למעשה, שיכול להיכנס לתוקף מיידית עם הפרסום.
היו"ר ישראל אייכלר
אני רוצה להבין – הבקשה שלכם היא להחליף את המונח "נהג חדש" ל – "נוהג חדש" או להפך?

<חוה ראובני>
היום החוק אומר "נוהג חדש", אנחנו רוצים להחליף ל "נהג חדש", אבל אנחנו רוצים שזה ייכנס לתוקף יחד עם כל הסעיפים החדשים, שאף הם מדברים בשפת "נהג חדש".
היו"ר ישראל אייכלר
חבר הכנסת עמאר, אולי אתה תסביר לי, כחבר כנסת ותיק, מה ההבדל בין נהג חדש לנוהג חדש?
חמד עמאר
את האמת? קיבלנו את זה בוועדה, והם רצו להחליף את זה, אבל אמרו שיכולים להכניס את זה מייד.
היו"ר ישראל אייכלר
מה ההבדל, באמת?
חמד עמאר
משרד התחבורה דיבר, לא אנחנו. משרד התחבורה אמר שהוא מוכן להכניס את זה מייד.
חוה ראובני
כן. זו רק החלפה - -
חמד עמאר
זה משהו טכני, לא מהותי.
חוה ראובני
הרקע של זה – בזמנו, עורכת הדין בנדלר חשבה שבעברית יותר טוב לומר "נהג חדש", בפעם הקודמת שתיקנו את החוק, לפני מספר שנים. בעקבות אותו דיון אפילו פניתי לאקדמיה ללשון עברית ושאלתי אותם. הם אמרו ששתי האפשרויות לגיטימיות.
היו"ר ישראל אייכלר
גם אני חושב כך.

<חוה ראובני>
יחד עם זאת, לאור בקשתה של הגב' בנדלר שחשבה שמבחינה - - -
היו"ר ישראל אייכלר
אנחנו נצביע על הבקשה לפתוח את הדיון מחדש.
הצבעה מס' 1

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לפתוח את הדיון מחדש התקבלה.
היו"ר ישראל אייכלר
הבקשה לפתוח את הדיון מחדש התקבלה פה אחד.

עכשיו אנחנו עושים את הדיון מחדש, האם לקרוא לזה "נוהג חדש" או "נהג חדש".
חמד עמאר
הוחלט שזה ייקרא נהג חדש אבל הוחלט שזה ייכנס מיידית. עכשיו הם רוצים להכניס את זה מה-1 בינואר.
חוה ראובני
המינוח החדש של "נהג חדש" ייכנס לתוקף יחד עם הסעיפים האופרטיביים, ב-1 בינואר, 2013.
לאה ורון
זאת אומרת, כל סעיפי החוק ייכנסו ב-2013, או שעדיין - - -
חוה ראובני
למעט הסעיף שעורך הדין עצמון הזכיר קודם, התיקון לסעיף 12א(2).
היו"ר ישראל אייכלר
למה צריך למעט אותו?
חוה ראובני
כי אין אתו בעיה.
איתי עצמון
כי הוא תיקון שאין לו זיקה בלתי נפרדת ליתר הסעיפים של הצעת החוק.
לאה ורון
אבל יש איזושהי חשיבות שהסעיף הזה ייכנס בנפרד מהסעיפים האחרים?
חוה ראובני
כן, כן, כי היו זיכויים בבתי המשפט בסיטואציה הזו. התעוררה שאלה איפה צריך לשבת. אנחנו רוצים שיהיה ברור: מלווה לעולם יושב לצידו של נהג חדש.
חמד עמאר
זה ייכנס לתוקף מיידי.
חוה ראובני
זה ייכנס לתוקף מיידי.
היו"ר ישראל אייכלר
אני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד קבלת הבקשה למועד תחילה של הנהג החדש לכל הסעיפים, למעט אותו סעיף?
איתי עצמון
סעיף 4(3) להצעת החוק.

הצבעה מס' 2

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה למועד תחילה למעט סעיף 4(3) התקבלה.
היו"ר ישראל אייכלר
הבקשה התקבלה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:40.>

קוד המקור של הנתונים