ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/03/2012

תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
66
ועדת הכלכלה
26/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 810 >
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ג' בניסן התשע"ב (26 במרץ 2012), שעה 11:00
סדר היום
<תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן
ישראל אייכלר

טלב אלסאנע

רוברט טיבייב
מוזמנים
>
עו"ד חנה וינשטוק טירי - יועמ"ש הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד נעמי רייש - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד הילה דוידוביץ- בלומנטל - משרד המשפטים

רז הילמן - מנהל תחום החשמל והאלקטרוניקה, איגוד לשכות המסחר

עו"ד סוזנה רבינוביץ - מנהלת המחלקה המשפטית, איגוד לשכות המסחר

טלי און - מנהלת קשרי לקוחות, ניופאן, איגוד לשכות המסחר

רפי זרח - מנהל מוצרים, יורוקום תקשורת דיגיטלית, לשכת המסחר חיפה

זאב דוננפלד - מנהל קשרי לקוחות, לשכת המסחר חיפה

שלמה לוי - מנכ"ל אמקה מדבקות בע"מ, חברות לייצור מדבקות

ישראל קפלן - מנהל תפ"י, אמקה מדבקות בע"מ, חברות לייצור מדבקות

שמעון ניסלוביץ - מנכ"ל טכנולוגיות הדמייה נסתרת, חברות לייצור מדבקות

עו"ד סלעית קולר - יועצת משפטית, המועצה הישראלית לצרכנות

רונן רגב כביר - מנהל מחלקת מחקר, אמון הציבור

מי - טל נעים - עורכת דין, חברת יס

דוד דהאן - פעיל, המשמר החברתי

עו"ד סהר פינטו - יועמ"ש, סיעת קדימה

עו"ד חן שמילו - עוזר ליועמ"ש סיעת קדימה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
<תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה הראשונה להיום. על סדר היום תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב-2012. אלה תקנות שבאות בעקבות חוק שאושר בכנסת, לדעתי, בכנס לא הקודם, אלא זה שלפניו.
סהר פינטו
ביום האחרון, ב-3 באוגוסט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ביום האחרון של הכנס הקודם. אחת מהוראות החוק היא להתקין תקנות שיסדירו באופן פרטני את יישום החוק. מדובר בחוק שיחייב במוצרים מסוימים להדביק מדבקת אחריות שתהיה תחליף לתעודת אחריות כך שהצרכנים יראו צמוד למוצר את הפרטים העיקריים של האחריות, בעיקר את התוקף, והמטלה של שמירת התעודות לפחות תתייתר בחלק מהמוצרים. מי מציג את התקנות?
חנה וינשטוק טירי
אני.

כפי שאמר היושב ראש, מדובר בתיקון מס' 31 לחוק הגנת הצרכן שמחייב עוסק שמוכר טובין לצרכן ומוסר לו תעודת אחריות להדביק או למסור מדבקה לשם הדבקה על הטובין שבה יצוין תום תקופת האחריות. ברגע שהצרכן מציג לעוסק טובין שמודבקת עליהם מדבקת אחריות העוסק לא ידרוש מהצרכן להציג תעודת אחריות כתנאי למתן שירות בהתאם לחיוביו, לפי תעודת האחריות. ניתנה הסמכות לשר לקבוע הוראות בעניין מדבקת האחריות, לרבות סוג המדבקה, תוכנה וכולי, וכן לקבוע סוגי טובין שהחובה הקבועה בפסקה 1 לא תחול לגביהם.

אנחנו לפני שישבנו לכתוב את התקנות ניסינו להבין מה זה מדבקת אחריות, מה הטכנולוגיה שעומדת מאחורי זה, וראינו שיש כל מיני סוגים של מדבקות; יש מדבקות מאובטחות יותר, יש מדבקות מאובטחות פחות. הנוסחים שהעברנו לארגונים שנועצנו איתם היו רבים. בהתחלה סברנו שיש להיכנס לפירוט של האופן שבו המדבקה צריכה להיראות, מאיזה סוג, מבחינת הטכנולוגיה של המדבקה. בסופו של דבר החלטנו שלא לכלול את זה בהוראות התקנות, ולתת לעוסק חופש לקבוע בדיוק איזו מדבקה הוא רוצה לעשות. כמובן, המדבקה צריכה להיות, כפי שהחוק דורש, תקפה ומקורית של יצרן כי מי שנותן את האחריות ממש זה היצרן.

כן התערבנו בסוגיה של גודל האותיות במדבקה ובתוכן המדבקה, וקבענו על איזה טובין החובה הזאת תחול.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עוד הערות? אין.
נא להקריא.
חנה וינשטוק טירי
תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), התשע"ב – 2012
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 (א1)(3) ו- 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 18(א1)(3) לחוק לעניין תקנה 5, ולעניין יתר התקנות – לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות בתקנות אלה-
"יצרן" – אדם העוסק בייצור טובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים או עוסק בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך הייצור או הדרושות לשם שינוי צורתם, טיבם או איכותם של טובין; בטובין מיובאים, יראו את מי שייבא אותן כיצרן לעניין תקנות אלה;

"טובין" – כהגדרתם בתקנות אחריות ושירות;

"תעודת אחריות" – כהגדרתה בתקנות אחריות ושירות;

"תקנות אחריות ושירות" - תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו – 2006 .
חנה וינשטוק טירי
ההגדרה של יצרן לקוחה בעצם מהתקנות, ואם המוצר מיובא אז מי שעומד מול הצרכן זה היבואן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הערות להגדרות? אין.

הצבעה
בעד סעיף ההגדרות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף ההגדרות אושר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ההגדרות אושרו.


תקנה 2, בבקשה.
חנה וינשטוק טירי
בתקנה 2 קבענו הוראות לגבי סוג המדבקה. אני אקריא את התקנה, אבל ייתכן שניתן לוותר על התקנה הזאת.
סוג המדבקה 2. מדבקת אחריות תהיה מדבקה מקורית שהנפיק יצרן, שאינה ניתנת לזיוף ואינה ניתנת להעברה ממוצר למוצר ללא פגיעה במדבקה.
חנה וינשטוק טירי
בנוסח הראשוני של התקנות קבענו הוראות ממש ספציפיות איך המדבקה צריכה להיראות. אחרי זה חזרנו בנו, נתנו להם את החופש לקבוע איך המדבקה צריכה להיות, אבל אמרנו שהמדבקה צריכה להיות מדבקה מקורית של יצרן – זה ברור – שאינה ניתנת לזיוף. חשבנו על כך שצריך לאבטח את המדבקה באופן שלא ניתן יהיה לזייף את המדבקה, ושאינה ניתנת להעברה ממוצר למוצר ללא פגיעה במדבקה – רצינו למנוע מצב שלוקחים את המדבקה, מעבירים אותה למוצר אחר, ובעצם יש סוג של זיוף.

אחרי התייעצות נוספת עם ארגוני העוסקים אנחנו שוקלים לוותר על הסעיף הזה כי במחשבה שנייה אנחנו חושבים שהסעיף הזה הוא יותר לתועלת היצרנים מאשר לתועלת הצרכנים- -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ברור.
חנה וינשטוק טירי
- - ואם בעלי העסקים אומרים לנו שהאינטרס שלהם הוא לשמור על כך שהמדבקה תהיה מקורית, שלא ניתן לזייף ושלא ניתן באמת להעביר את המדבקה בלי לקרוע אותה, שלא ניתן יהיה להשתמש בה שוב, אז אני מקבלת את הטענה שלהם, והמשמעות היא שהסעיף הזה בעצם לא נדרש ואפשר לוותר עליו.
אתי בנדלר
כבוד אדוני היושב ראש, כפי שאמרתי לגברת טירי בשיחתנו הטלפונית ההוראות האלה הן הוראות עונשיות. לכאורה יצרן שהסתבר שהמדבקה שלו ניתנת לזיוף או שהיא ניתנת להעברה ממוצר למוצר בלי לפגוע בתוכן שלה, הוא יבצע עבירה פלילית וניתן יהיה לקבוע אולי גם פיצויים לדוגמה על כך. נראה לי שוודאי הרעיון הוא להגן על הצרכנים ולא על היצרנים. להם יש אינטרס שהמדבקה שלהם תעמוד בדרישות שלהם כך וכך.
סהר פינטו
לציבור יש אינטרס שהמדבקה תהיה חזקה כך שהיא לא תוסר, שלא תישחק. האם זה מגן על זה? זאת אומרת איך מגנים על זה, שזאת לא תהיה מדבקה שאחרי חודשיים כבר אי אפשר לקרוא אותה, ואז ממילא אני חייב לרוץ לתעודה.
חנה וינשטוק טירי
מה זאת אומרת? אתה מדבר על כך שהמדבקה צריכה - -
סהר פינטו
צריכה להיות עמידה. היא צריכה להיות כזאת שתחזיק. על הסוללה של הטלפון יש לי מדבקה שמחזיקה שנים רבות; על המטען של הפלאפון יש מדבקה שמתגרדת ונהרסת אחרי חודש.
רז הילמן
איך אפשר להגדיר את זה?
חנה וינשטוק טירי
יש לכם משהו להעיר בעניין הזה?
קריאה
סוג של מצרך נלווה, תעודת זהות כזאת.
חנה וינשטוק טירי
תעודת זהות זאת תעודת זהות שלהם. זה אינטרס שלהם ליצור מדבקה שהיא בעצם תעודת זהות שלהם.
רז הילמן
אם יש פה באמת בעיה זה יצוף מהשטח, ואפשר יהיה לעשות התאמות בתקנות. אם יגיעו אל הארגונים של הצרכנים, ולמשרד התמ"ת יהיו טענות, אז תמיד אפשר יהיה להוסיף דרישה. נראה לי שמדבקות שיחזיקו לאורך תקופת האחריות זה משהו שהוא מובן מאליו ליבואנים. כל עוד השימוש הוא סביר לא חושב שצריך להיכנס לזה בתוך התקנות.
חנה וינשטוק טירי
כל מדבקה פשוטה היא מדבקה שיכולה לעמוד - -
קריאות
לא - - -
אתי בנדלר
הכוונה היא שתהיה מדבקה בת-קיימא, זאת אומרת שהדבק יהיה באיכות כזאת שבאמת יישאר לאורך זמן.
חנה וינשטוק טירי
האמת היא שלא חשבנו על זה, וזאת הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את ההערה הזאת.
סהר פינטו
אנחנו סברנו ש"לא ניתנת להעברה" זה בעצם משרת את זה כי זאת מדבקה מספיק חדשה שאתה לא יכול פשוט להוריד, לגרד, לתלוש, להעביר אותה.
אתי בנדלר
הרעיון היה לא שהיא לא ניתנת להעברה, אלא שהיא תינזק ברגע שאתה מוציא אותה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש פה נציג אחד מיצרני המדבקות? הרבה.

יש לכם מה לומר בעניין הזה? יש סוגי מדבקות שיחזיקו יותר מעמד?
ישראל קפלן
תלוי למה המדבקה נחשפת, תלוי לאלו תנאים היא נחשפת – תנאי חום, גשם או קור. לכל סוג של תנאים מסוימים יש סוג דבק מסוים, אז אין כאן דבק אוניברסלי שהוא הדבק וזהו זה. תלוי למה אנחנו צריכים - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש דבק שעמיד גם במים וגם בחום?
ישראל קפלן
באופן כללי כן. תלוי עד כמה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בכמה הוא מייקר את המדבקה?
רז הילמן
גם אם הוא עמיד, נייר לא עמיד במים, אז אתה צריך לעבור - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ניקח לדוגמה את המדבקה שעמידה בכול, שגם הנייר וגם הדבק עמיד בכול – לא בטמפרטורות של השמש, אלא בסביבת מטבח, בית.
סהר פינטו
גם לא מים, זה מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא שיטפונות של מים אבל - -
ישראל קפלן
מדובר על אגורות ספורות.
רז הילמן
אבל להגדיר את זה בתקנות זה לא יהיה סביר. אם נראה בעוד שנה שיש בעיה, ומדבקות נופלות בקלות אז אפשר יהיה לעשות תיקון. אנחנו מדברים פה על חוק חדש, משהו שהוא ייחודי לישראל, לא קיים בשום מקום בעולם – בואו נראה איך זה עובד. היבואנים והיצרנים בטח לא רוצים להתבזות עם מדבקות שנופלות.
לאה ורון
מה התקופה המקסימלית הניתנת לאחריות למוצרים?
חנה וינשטוק טירי
שנה.
רז הילמן
יש כל מיני.
חנה וינשטוק טירי
מבחינת הדין.
לאה ורון
10? מה המקסימום?
זאב דוננפלד
צריך לראות את הממוצע, לא המקסימום. הממוצע הוא כשלוש שנים.
סהר פינטו
יש כורסאות שנמכרות עם מנגנון לכל החיים. החיים של הכורסה, החיים שלי – לא ברור של מי. אין לזה מקסימום.
אתי בנדלר
על כורסה זה לא חל. אני מזכירה שזה חל על מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, והמרכיבים החשמליים - - -
שלמה לוי
גם במוצרי חשמל נותנים אחריות של שנה על המנוע ועוד שלוש שנים. היבואנים למשל נותנים על מקרר שנה אחריות על המנוע ועוד שלוש שנים על מכלול שאר חלקי המקרר. אורך חיים ממוצע הוא בערך של שלוש שנים.
רז הילמן
אם אנחנו חוזרים להתחלה שלדעתנו הצורך בתיקון הזה הוא לא מאוד ממשי, אין תלונות רבות על הנושא הזה של בעיה לכבד את האחריות על התקופה, אז בטח לא צריך להחמיר עוד יותר ולא רק לחייב מדבקה, אלא גם לחייב איך תיראה המדבקה, מאלו חומרים. החוק הזה כבר מוסיף עוד הקלה לצרכן ביכולת שלו לכבד - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה לא לכתוב שהמדבקה תתאים לסביבה הטבעית של המוצר?
חנה וינשטוק טירי
אפשר לכתוב משהו כזה. לא לכתוב ממה המדבקה עשויה, לא לכתוב הוראות לגבי החומרים, אבל לכתוב שלא ניתן להסירה בקלות או במהלך שימוש סביר של המוצר.
רז הילמן
זה אפשר.
חנה וינשטוק טירי
משהו כזה, אמירה כללית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ברור. הכוונה היא לא למדבקות שעומדות בכל תנאי.
שמעון ניסלוביץ
אני רוצה בכל זאת להתייחס למדבקה המקורית שלא ניתנת לזיוף, ואם לא תרצו אז לא תרצו. לא כל היבואנים והיצרנים מודעים לאפשרות שיזייפו את המדבקה. אני יכול להגיד לכם בתור אחד שפתר בעיה זהה לחברת אורנג' שהם הפסידו 10 מיליון שקל בשנה עקב זיוף מדבקות האחריות על הסוללות שלהם. הם לא היו מודעים לזה. אם אתם הולכים להוריד את הסעיף הזה, לא כל יבואן ויצרן בכלל חושב במונחים כאלה שמישהו הולך לזייף את זה, אז אני לא בטוח שכדאי להוריד את הסעיף מכיוון שאין פה הגדרה איזה סוג של הגנה יש נגד זיופים, וזה נתון לשיקולו של היבואן והיצרן. אז זה נותן פה פתח גמישות - -
רז הילמן
היבואנים והיצרן יכלכלו את הסיכונים שלהם, ואם הם טעו הם ישלמו.
קריאה
יש הרבה רמות של הגנה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל כל יצרן יבחר את רמת ההגנה המתאימה לו. יבחר טוב בהתחלה – מה טוב, לא יבחר טוב – ילמד בדרך של 10 מיליון באורנג'. אנחנו באנו להגן יותר על הצרכן, זאת המטרה הראשית של התקנות ושל החקיקה. אפשר לנסח סעיף?
אתי בנדלר
אז מה את מציעה, חנה, שבמקום הסיפא המתחילה במילים "שאינה ניתנת" - -
חנה וינשטוק טירי
אפשר להשאיר: "מדבקת אחריות תהיה מדבקה מקורית שהנפיק יצרן, שלא ניתן להסירה בקלות בשימוש סביר במוצר". "שימוש סביר" זה גם אופן הניקוי שלו.
אתי בנדלר
זה ברור. אבל "שלא ניתן להסירה בקלות" זה לא מספיק, כי השאלה מתי – אחרי 10 שנים לא ניתן יהיה להסירה בקלות?
סהר פינטו
במהלך תקופת האחריות.
חנה וינשטוק טירי
תקופת האחריות משתנה.
אתי בנדלר
אז חייבים "שלא ניתן להסירה בקלות בתקופת האחריות בשימוש סביר שלו מיועד הטובין".כמובן, אין דין גריל גז שעומד בחוץ כדין כיריים שנמצאים במטבח.
רונן רגב כביר
כבוד היושב ראש, אם אפשר שאלה לגבי היבט צרכני אחר: לא כל כך ברור לי מה קורה בהקשר של תקנות להחזרת מוצרים. הצרכן קנה מוצר, הדביקו על המוצר את המדבקה או שעכשיו קבענו שלאורך כל תקופת האחריות לא ניתן להסרה – האם זה אומר שנשללת ממנו הזכות להחזיר את המוצר במסגרת תקנות החזרת מוצרים, זה נחשב שימוש?
סהר פינטו
דובר על זה בחקיקה הראשית.
חנה וינשטוק טירי
זה לא מונע ממנו להסדיר.

יש מספר סוגים של מוצרים שניתן להחזיר. יש מוצרים שאמרנו שרק אם אריזתו של המוצר לא נפתחה - -
קריאה
ייקחו את האריזה, מדביקים במדבקה- -
חנה וינשטוק טירי
- - אז אם פתחו את האריזה הוא לא יכול. אבל לגבי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, שם במפורש כתוב שעצם פתיחת האריזה לא מונעת מהצרכן. אז אם פתחו את האריזה והדביקו את המדבקה זה לא נחשב שימוש, לטעמי.
אתי בנדלר
את צודקת. הדבקה? אני לא יודעת
לאה ורון
מה יכול העוסק לעשות לאחר מכן לעשות, אם מלכתחילה מחייבים אותו במדבקה שלא ניתן להסירה.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
כתוב בחוק: "ידביק או ימסור", אז שלא ידביק. הוא לא חייב להדביק במעמד הקנייה.
רז הילמן
אם הצרכן - - -
שמעון ניסלוביץ
יש לזה שני פתרוונת: א', ניתן להדבקי מדבקה על מדבקה – אין בזה שום בעיה - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נכון.
שמעון ניסלוביץ
שנית, כשכתוב כאן: "לא ניתן להסרה", זה אומר שהיא לא ניתנת להסרה שהיא תיפול מעצמה, אבל אם מישהו רוצה מאוד להוריד אותה - -
רז הילמן
זה אומר שאתה מקבל מוצר עם מדבקה עליו, אני לא בטוח. זה אומר שזה היה אצל מישהו בבית.
חנה וינשטוק טירי
אנחנו אומרים מהו המצב המשפטי הנכון. לדעתי, עצם הדבקת המדבקה לא מהווה שימוש. אבל אם יבואו תלונות אנחנו נצטרך לשקול. את זה אני אומרת לגבי העתיד. אני אומרת עכשיו מהו המצב החוקי.
אתי בנדלר
חנה, אני חולקת על דעתך בעניין המצב החוקי, על כל פנים לא הייתי אומרת את זה בפסקנות כזאת. משום שאם נאמר בתקנות או בחוק – אינני זוכרת כרגע – שעצם פתיחת המוצר לא ייחשב שימוש עדיין זה לא אומר שגם הדבקת מדבקות לא תיחשב שימוש. זאת לא פתיחת המוצר. הרעיון היה שנותנים לאדם לפתוח ולראות מה יש בפנים, איך זה נראה בפנים, אבל לא לעשות דברים במוצר עצמו, פעולות במוצר עצמו. וזה סוג של פעולה במוצר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא שימוש במוצר.
חנה וינשטוק טירי
אני יכולה לפתוח את האריזה, להוציא את המוצר - -
אתי בנדלר
הרי אתה לא תדע אם אתה משתמש בזה או לא.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל גם בלי המדבקה אתה לא יודע אם הוא השתמש בזה או לא. לשים מדבקה זה לא שימוש במוצר.
חנה וינשטוק טירי
אני יכולה לפתוח את האריזה, להוציא את המוצר – לא השתמשתי בזה, אבל נגעתי במוצר והחזרתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זאת אותה שאלה אם אני קונה מוצר שמישהו פתח אותו והחזיר אותו. \
אתי בנדלר
נכון, אבל אז ישימו את זה באריזה חדשה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז גם עכשיו ישימו את זה באריזה חדשה.
אתי בנדלר
לא יעזור, כי המדבקה כבר מודבקת על גבי המוצר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז ישימו עליה מדבקה חדשה. הצרכן לא נפגע פה, מה הסיפור?
רונן רגב כביר
לדעתי, הבעיה כאן היא לא בהכרח עניין של שחור ולבן, זה יותר עניין של הסדרה ברורה ויצירת ודאות. למשל, אמון הציבור ערך לאחרונה ניתוח של תלונות בענף הסלולר ומצאנו תופעה של משווקים של מכשירי סלולר שמדגימים לצרכן בנקודת המכירה. מוציאים את המוצר, מראים לו אותו, ואחרי זה כשהוא בא ומבקש לבטל לפי תקנון, אומרים – לא, נעשה בזה כבר שימוש. רמת הידע שמאפיינת את היושבים כאן בחדר זאת לא רמה הידע בין העוסק לבין הצרכן, וצריכה להיות הבהרה מאוד ברורה ומפורטת לגבי הנושא הזה כי התקנות הללו יהפכו את הסיפור לעוד יותר מורכב. אז צריכה להיות פרשנות מסודרת וברורה של משרד התמ"ת לגבי המשמעויות מבחינת תקנות החזרת מוצרים, באלו מקרים זה יוגדר כשימוש, באלו מקרים לא, ובהתאם לזה ניתן יהיה להנחות את הציבור דרך תלונות שמתקבלות בארגונים אם זה באמצעות הסברה לציבור. אנחנו רואים תופעות כאלה עוד לפני שהתחילו להדביק מדבקות אז צריך לטפל בזה.
ישראל אייכלר
רק הערה שאמרתי ליושב ראש: אולי תהיה אפשרות לתת לאדם את המדבקה בלי להדביק את זה על המוצר.
חנה וינשטוק טירי
החוק המקורי מאפשר את זה.
ישראל אייכלר
אני לא רואה את זה פה.
חנה וינשטוק טירי
לא, זה החוק המסמיך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה בתקנות.
ישראל אייכלר
אה, בתקנות? כי יש אנשים שרוצים לטבול את הכלים וצריכים להסיר את המדבקה וזאת בעיה גדולה. ככה הוא מחזיק את זה או אחרי ההטבלה הוא מדביק או שהוא לא מטביל בכלל – הוא בא עם הפתק למוכר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איזה כלי חשמלי מגדירים?
חנה וינשטוק טירי
כשנגיע לסעיף ההחרגה - -
ישראל אייכלר
זה מאוד בעייתי, אבל עושים את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כלי חשמלי?
ישראל אייכלר
זה שאתה משתמש לאוכל – אין לך ברירה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מיקרוגל אתה מטביל במים?
ישראל אייכלר
מיקרוגל לא, אבל למשל כשאתה מבשל אפילו מיםי או כל כלי שאתה מבשל בו או אוכל בו אתה צריך להדביק את החלק החשמל, נשאר רק הקל.
לאה ורון
- - - ימסור לו מדבקה לשם - - -
ישראל אייכלר
זה מצוין. והוא יכול לבוא עם המדבקה בלי שהיא תהיה על גבי המוצר.
רז הילמן
השאלה היא מה קורה אם הצרכן בחר להדביק. זאת אומרת אולי צריך באיזשהו אופן להתייחס.
ישראל אייכלר
אם הוא בחר, הוא בחר.
רונן רגב כביר
זאת צריכה להיות בחירה מושכלת, הצרכן לא בהכרח יודע מה המשמעות של כך שהוא שם את המדבקה שהוא קיבל. צריכה להיות הבהרה לאנשים שזה יכול לפגוע בזכותם להחזיר את המוצר.
סלעית קולר
אז אולי כדאי לכתוב בתקנות שזה לא פוגע; הדבקת המדבקה לא תיחשב שימוש לעניין - -
חנה וינשטוק טירי
אני לא חושבת שאני יכולה לעשות את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה רק בחקיקה הראשית, לא פה.
חנה וינשטוק טירי
אני לא יכולה להסמיך את זה. יכול להיות שנצטרך להוציא איזושהי הנחיה, אבל הנחיה היא פרשנות שלנו. אם יהיה סכסוך בין עוסק לבין צרכן, והוא ילך לבית משפט יכול להיות שבית משפט גם יגיד אחרת.
סלעית קולר
בתקנות הגנת הצרכן החזרת מוצרים זה לא פלילי. לכן להנחיה, עם כל הכבוד, לא יהיה שום אפקט כי כשאני אגיע לבית משפט אני אגיד שאומרת הממונה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל בכל מקרה המקום הוא לא בתקנות.
חנה וינשטוק טירי
בית משפט יכול להגיד אחרת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חבל לבזבז את הזמן של כולנו עכשיו עם העניין הזה.

מיצינו את הנושא.
חנה וינשטוק טירי
אני רק מסכמת: לדעתי, זה לא נחשב שימוש הדבקת המדבקה, אבל שוב – אנחנו נצטרך לבחון את זה. אם תיטען הטענה שזאת תופעה רחבה ושהרבה צרכנים מחזירים עם מדבקות ונגרם איזשהו נזק לא סביר, מן הסתם נצטרך לבחון את הגישה שלנו.
ישראל אייכלר
אפשר לכתוב על המדבקה: "להדביק לאחר תקופת ההחזרה", שלאדם יהיה שכל, אם הוא חושב - -
אתי בנדלר
המדבקה עצמה היא דבר קטן. אם צריך כל כך הרבה מלל נייר אולי בנייר נלווה אפשר לכתוב.
ישראל אייכלר
אולי בנייר נלווה שיהיה כתוב שיידע. תוך כמה זמן אפשר להחזיר? 30 יום? 60 יום?
קריאה
14 יום.
ישראל אייכלר
אז שידביק את זה אחרי 14 יום, פשוט מאוד.
רז הילמן
אם העמדה היא שלא נקרא שנעשה בזה שימוש אז צריכים להבהיר לצד השני שעדיין ניתן למכור את זה כחדש. במסגרת הנחיה כזאת שתעשו, שיהיה כתוב בצורה מפורשת שמוצר שהודבקה עליו מדבקה עדיין יכול להימכר כחדש.
חנה וינשטוק טירי
יכול להיות שנוציא הנחיה לציבור ונמליץ לצרכנים שלא להדביק מיד את המדבקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה מה שהציע חבר הכנסת אייכלר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש אפשרות במדבקות להדפיס על הצד השני של המדבקה?
שלמה לוי
לא. צד אחד הוא דבק, צד אחד הוא החזית שעליו מודפס הטקסט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, הרי אתה מפריד מדבקה ממשהו.
שלמה לוי
אפשר להדפיס על הסיליקון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז למה שזה לא יודפס: "מומלץ להדביק את המדבקה לאחר תקופת ההחזרה"?
אתי בנדלר
יכול להיות שהיצרנים יעשו את זה כי זה יגן עליהם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה הבעיה שלך עם זה? לא הבנתי למה אתה מתרגש. מה אכפת לך שזה יהיה כתוב?
רז הילמן
זה עוד התעסקות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתה עומד במכונה? אתה כותב את זה?
רז הילמן
לא, זאת עלות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו בודקים את כל העלויות, אבל במהות אין בעיה עם העיקרון, רק עם עלויות.

כמה עלות של מדבקה שמודפסת גם על הצד השני?
ישראל קפלן
שולית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תגיד לי מספר.

חברים, תאמינו לי שאני יודע את העבודה פה.
שלמה לוי
אדוני היושב ראש, כל הנושא של מדבקות זה לא מיליונים, זה אגורות. גם תלוי כמה - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, אגורות זה 99 אגורות או אגורה אחת.
שלמה מולה
לא, אין מדבקה שהמחיר שלה 99 אגורות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני שואל אותך – אותה מדבקה שמודפס עליה מצד אחד, הבנו שזה שולי. אם אני מוסיף עכשיו דרישה להדפיס מלל בצד השני?
שלמה לוי
זה ייקר את המדבקה באגורות בודדות – 5, 7, 10 אגורות מקסימום.
זאב דוננפלד
כשמישהו אחר משלם זה תמיד שולי. צריך לשאוף להוריד את העלויות, לא להעלות אותן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
5, 7, 10 אגורות.
שלמה מולה
כן, גם תלוי בגודל המדבקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כלומר על כל 1,000 מקררים עוד 60-50 שקלים.
אתי בנדלר
יכול להיות שזה קומקום חשמלי שמחירו 500 שקלים, ואז זה כבר חוזים אחרים, אדוני.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה המחיר של קומקום חשמלי?
לאה ורון
150 שקלים.
אתי בנדלר
אני קניתי קומקום השבוע ב-500 שקלים. תעודת האחריות לא צורפה אליו. אני צריכה להתקשר, למלא פרטים וכיוצא בזה, אבל זה עניין אחר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
העלות הכלכלית היא שולית, השאלה היא אם זה פותר לכם את הבעיה שבצד השני תהיה כתובה איזושהי הוראה שתרצו לגבי תקופת החזר.
חנה וינשטוק טירי
גם אם נקבע שמומלץ לא להדביק לפני כן אז אם הצרכן בכל זאת ידביק? זה לא פותר את הבעיה.
רז הילמן
העמדה שלהם היא שזה ממילא לא מקנה זכות לבטל. הם ממילא אומרים שגם אם זה מודבק זה לא מקנה זכות לבטל.
סלעית קולר
זה מקנה זכות, זה לא מבטל.
רז הילמן
בדיוק.
סוזנה רבינוביץ
יצרן היום יכול לבחור אם להדביק בעצמו או לא. הוא רשאי. זה גם לא פותר את הבעיה הזאת.
ישראל קפלן
העלות של המדבקה זה פונקציה של כמה המדבקה מתוחכמת, כמה אנחנו רוצים שיהיה קשה לחייב אותה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא חייבנו.
ישראל קפלן
זה מפה ועד להודעה חדשה, תלוי מה הלקוח בדיוק רוצה. אנחנו יכולים לתת לו גם נייר שמדפיסים עליו שטרות כסף.
חנה וינשטוק טירי
אנחנו נוציא הנחיה מסודרת לציבור גם לגבי הזכות שלו לקבל מדבקת אחריות וגם לגבי ההתייחסות לנושא של תקנות החזר. כרגע אנחנו לא רוצים לתקן את תקנות ביטול עסקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל יש לך פה הזדמנות לתת אינפורמציה בצד השני של המדבקה בעלות שהיא שולית שיכולה להבהיר משהו.
חנה וינשטוק טירי
היא לא פותרת לי בכל זאת את הבעיה עם הצרכן. מומלץ שלא להדביק עד תום תקופת האחריות - -
הילה דוידוביץ- בלומנטל
זה לא פותר את הבעיה המשפטית.
חנה וינשטוק טירי
אם הוא ידביק והוא ירצה להחזיר, יש לו להחזיר.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
או שכן או שלא.
חנה וינשטוק טירי
בהנחה שהפרשנות היא שעצם הדבקת המדבקה לא מהווה שימוש במוצר. זה אני אומרת אם זאת ההנחה. כלומר הבעיה תישאר גם אם יהיה כתוב "מומלץ שלא להדביק".
סלעית קולר
להפך, זה אפילו אומר שיכול להיות שזה ייחשב לשימוש, ולכן אם אתם כותבים "מומלץ" זה בעצם יוצר בעיה.
רונן רגב כביר
זה בעצם ליצור סוג של מראית עין להנחיה, לפרשנות.
סלעית קולר
הכי טוב לתקן את תקנות - - -
ישראל אייכלר
אם המדבקה תהיה כל כך קשה גם למוכר תהיה בעיה למכור את זה שוב למישהו אחר. בעוד חודש-חודשיים הוא מאבד מתקופת האחריות. הרי אני כקונה לא ארצה לקנות משהו - -
אתי בנדלר
הוא אומר שאפשר לשים מדבקה על מדבקה. השאלה אם אתה תיקח מוצר שיש עליו כבר מדבקה.
ישראל אייכלר
זה כמו מי שמוכר כוס ואומר, אפשר לשטוף, כבר שתינו מזה, אבל אפשר לשטוף את זה, זה בסדר. מה זה מדבקה על מדבקה? את רוצה משהו אורגינלי.
אתי בנדלר
על זה התווכחתי עם היושב ראש. היושב ראש אומר שזה לא ימנע מכירת המוצר כמוצר חדש. אני אומרת שיכול להיות שברוב המקרים הוא צודק, אבל יכול להיות שיהיו צרכנים שיעדיפו לקבל מוצר שעדיין לא הודבקה עליו מדבקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם הצרכן לא ירצה זה משהו אחד. אמרתי שמבחינה צרכנית אם הוא מקבל מוצר שהודבקה עליו מדבקה או מוצר שנפתח ונסגר, זה היינו הך כל עוד לא נעשה שימוש במוצר.
ישראל אייכלר
אתה תקנה מוצר שנפתח כבר?
סהר פינטו
אתה לא יודע את זה.
חנה וינשטוק טירי
אתה לא יודע.
ישראל אייכלר
אז צריך לארוז את זה מחדש. מדבקה אתה לא יכול להסיר.
אתי בנדלר
בדיוק, זה ההבדל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אולי באמת כדאי שהצרכן יידע שהמוצר נפתח ונסגר. ייתנו על זה הנחה של אחוז.
שמעון ניסלוביץ
כשאנחנו אומרים שהמדבקה לא תיפול הכוונה היא לא שלא ניתן להוריד אותה במכוון, אלא שלא תיפול מעצמה במהלך השנים. כשמחזירים חזרה ורוצים שלא תהיה מדבקה על מדבקה פשוט ניתן לגרד אותה ולהדביק על מה שנשאר שם מדבקה חדשה. לא יהיו שתי מדבקות, זה ייראה חדש לחלוטין ואין שום בעיה. זה לא מוסיף לעלות שום דבר.
סלעית קולר
אתם מאבדים את הרעיון המקורי. הרעיון המקורי היה שהצרכן מאבד את תעודות האחריות, לא זוכר איפה הוא שם, והמדבקה תהיה על המוצר, וזה יהיה שם. לכן כל הרעיון למסור ולא להדביק שאנשים יחזיקו את זה 14 יום עד שהם יוכלו לבטל וכל מיני דברים כאלה – אלה רעיונות שממסמסים את כל הרעיון של החוק הזה. הרעיון הוא שהוא מקבל את זה, מדביקים את זה, ומרגע זה לכאורה הוא לא צריך לחשוב על זה יותר מדי.
חנה וינשטוק טירי
גם לא היינו רוצים שהתקנות האלה יפגעו בזכותו לבטל עסקה, שהיא זכות חזקה מאוד.
סלעית קולר
לכן אני אומרת שלא צריך לתקן את התקנות.
סהר פינטו
היה ויתעורר, תידרשו לזה בתקנות החזר.
סלעית קולר
זה לא "היה ויתעורר", חבל מאוד שזה יתעורר.
חנה וינשטוק טירי
אני לא רוצה לתקן את תקנות ההחזר הכספי לרעת הצרכן ולקבוע שאם הדביקו מדבקה אז הזכות שלו מתבטלת. חבל מאוד שזאת התוצאה.
ישראל אייכלר
מה הבעיה לקבוע שמדבקה איננה נחשבת לשימוש - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא בתקנות.
אתי בנדלר
לא בתקנות האלה.
חנה וינשטוק טירי
בכל מקרה לא בתקנות האלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, זה ברור.


יש לנו נוסח לסעיף 2?
אתי בנדלר
לא. הנוסח הסופי יוכן בהמשך. הרעיון הוא שמדבקת אחריות תהיה מדבקה מקורית שהנפיק יצרן שלא ניתן להסירה בקלות בתקופת האחריות בשימוש סביר שלו מיועד הטובין. ייתכן שאפשר אולי לנסות לחפש ניסוח ב"סביל", ב-passive, זאת אומרת שהמדבקה לא תינתק בשימוש סביר.
ישראל אייכלר
זה יותר טוב מאשר "לא ניתן להסרה".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא רק "לא תינתק" גם לא תיטשטש. לא רק שנראה שיש מדבקה על המוצר, אלא גם מה היא אומרת.
סלעית קולר
העניין של המחיקה, ב"אותיות וגודלן" אפשר לכתוב "באותיות שלא ניתנות למחיקה".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סוג המדבקה קובע מאוד, לרבות הדפוס שעליה.
דוד דהאן
לצמצם זיופים אפשר גם לצלם את המוצר בתוך המדבקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לצמצם זיופים – אני סומך על היצרנים שיש להם אינטרס מובהק, ברור, כבד משקל שלא יהיו זיופים של אחריות.
דוד דהאן
גם כלפי הצרכן שלא ייתנו מוצר אחר במקום את המוצר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מי בעד תקנה 2 כפי שניסחנו?
הצבעה
בעד תקנה 2– רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 2 אושרה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקנה 2 אושרה.
תקנה 3, בבקשה.
חנה וינשטוק טירי
האותיות וגודלן 3. הכתב על המדבקה יהיה בצבע שחור ובגודל אותיות שלא יקטן מגודל גופן של 10 פיקסלים או שני מילימטרים.
אתי בנדלר
מה זה אומר לגבי גודל המדבקה? אם נניח כל מה שיהיה כתוב עליה - -
חנה וינשטוק טירי
אני עשיתי דוגמה. זה 10 פיקסלים, וזה הכיתוב שצריך להיות.
אתי בנדלר
את יכולה להעביר את זה?
לאה ורון
על שעון חשמלי מעורר את צריכה שלושה שעונים בשביל דבר כזה.
חנה וינשטוק טירי
אבל זה לא משהו שצריכים לקרוא מרחוק. צריך להדביק את זה על המוצר.
אתי בנדלר
השאלה אם זה לא מכסה בעצם את כל המוצר.
חנה וינשטוק טירי
אז קבענו פטור מסוים למוצרים קטנים מדי.
ישראל אייכלר
צריך לנסח יחסית לגודל המוצר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
10 פיקסלים זה הגודל של הפונט של הדפוס, לא של המדבקה.
חנה וינשטוק טירי
10 פיקסלים זה הגודל המינימלי. בדרך כלל 2 מילימטר זה הגודל המינימלי שאנחנו משתמשים בו בחקיקה. גם בחוזים, בתקנות הגנת הצרכן קבענו שגודל האותיות בחוזה אחיד הוא שני מילימטר. לא רצינו שהמדבקה תהיה גדולה מדי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה אי אפשר להוריד את השורה "בכפוף לאמור בתעודת האחריות"?
חנה וינשטוק טירי
נגיע לזה בתקנה הבאה, ואז אני אסביר בדיוק למה התכוונו. כי זה לגבי התוכן של המדבקה. אבל כמובן, במוצרים שהם קטנים יותר מגודל המדבקה נצטרך לתת פטור. אין ברירה.
אתי בנדלר
הנושא של הדבקת מדבקה על גבי הטובין או קבלתה כדי שהצרכן יחליט אם הוא רוצה להדביק אותה או לא, תהיה ברירה של הצרכן ולא של היצרן. ייתכן שאני רוצה לשמור את התעודה אצלי במגרה ולא לכער את המוצר עם המדבקה.
רז הילמן
ייתכן גם שיהיה יצרן שכדי למנוע מצבים שמשווק לא מוסר מדבקה יעדיף להדביק את המדבקה על המוצר מבעוד מועד. זאת אומרת צריך לאפשר גם את העניין הזה. דיברנו על זה בדיונים על החוק.
חנה וינשטוק טירי
זה גם בניגוד לכוונת החוק, לדעתי. הרי מה הייתה הטענה? אמרו שצרכנים מאבדים את תעודות האחריות, ולכן כשהם באים לממש את האחריות אז אומרים להם, תראו לי תעודה; הם לא מוצאים את התעודה – לא מתקנים להם. כל המטרה של המדבקה היא שיהיה משהו קבוע על גבי המוצר שלא ילך לאיבוד.
ישראל אייכלר
אז זה מאפשר את שתי האופציות. יש אנשים ששומרים, ויש אנשים שלא שומרים. לכן עשו מדבקה כדי שגם מי שלא שומר יוכל להדביק על המוצר, והוא פטור. אבל מי שרוצה לשמור את המדבקה או את התעודה בתיק, שיוכל לעשות את זה, למה לא?
אתי בנדלר
החוק אומר: "עוסק המוכר טובין לצרכן ומוסר לו תעודת אחריות ידביק או ימסור לו מדבקה לשם הדבקתה על הטובין שבה יצוין וגו'". דהיינו הוא חייב או להדביק או למסור. החוק לא קובע שאת הברירה הזאת חייב לנצל דווקא היצרן, אם כך או כך.
חנה וינשטוק טירי
אבל החוק מכסה, לדעתי.
אתי בנדלר
הוא מכסה את 100 המקרים. אני רק רוצה להבהיר ולהעלות לדיון האם ראוי לעגן בתקנות את האפשרות של הצרכן לומר ליצרן, שהוא במקרה זה הוא מי שמוכר לו את הטובין – אנא אל תדביק, תן לי את זה ביד.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
החוק לא מונע את זה. אני מניחה שאם צרכן יגיד שהוא לא מעוניין להדביק, אז הוא לא יתווכח איתו.
אתי בנדלר
אני לא בטוחה, כי את שומעת מה אמרו כאן נציגי לשכת המסחר.
רז הילמן
מה החשש אם זה יודבק? באיזה אופן יינזק הצרכן אם זה יודבק?
אתי בנדלר
כי אם אני קונה שעון אלקטרוני לנוי שכל גודלו 10X5 סנטימטרים אני לא רוצה שתודבק עליו מדבקה של 5 סנטימטרים.
רז הילמן
אבל את מבינה שזה משהו שיווקי, שבטח היצרן לא רוצה לפגוע מבחינה שיווקית במוצר שלו.
ישראל אייכלר
אבל אין לו ברירה.
רז הילמן
תכף נדבר על מוצרים קטנים ונראה אם אולי צריך להחריג את המוצרים האלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לשעון יש תחתית, יש מקומות סמויים, לא חייבים להדביק את זה בפרונט.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
אבל למה להכריח צרכן להדביק אם הוא לא רוצה להדביק.
קריאות
- - -
רז הילמן
אנחנו רוצים לאפשר שמדבקה תהיה מודבקת מראש. אין סיבה שלא. למה שמדבקה לא תוכל להיות מודבקת על-ידי היצרן בחו"ל?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו צריכים לייצר פה פתרונות, לא בעיות.
אתי בנדלר
מה הפתרון, אדוני, לשאלה שאני העליתי?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איזו שאלה?
אתי בנדלר
האם ניתן לאפשר את הברירה לצרכן? זאת אומרת לא לחייב את הצרכן, אם כך מחליט היצרן, לקבל מוצר שהמדבקה מודבקת על המוצר כבר.
רז הילמן
מבחינתנו זה ממש בעייתי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ליצרן יש זכות לדרוש - - -
אתי בנדלר
הצעת החוק התחילה בכך שיש לאפשר לצרכן אופציה לקבל מדבקה כדי שהוא לא יצטרך לשמור את הקבלות למיניהן ואת תעודות האחריות למיניהן, ועכשיו – מה אדוני בא ואומר? עכשיו אנחנו כופים על הצרכן לקבל את זה בצורה כזאת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זאת הייתה הכוונה. להפך.
אתי בנדלר
זאת לא הייתה הכוונה כפי שאני הבנתי אותה, אינני יודעת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמי שיזם את החוק – זאת הייתה הכוונה.
שמעון ניסלוביץ
גם לשון החוק אומרת – למסור ללקוח לשם הדבקתה, לא לשם אחסונה במגרה.
רונן רגב כביר
זה הצרכן יחליט.

אם אפשר להציע הצעה בעניין הזה: אפשר לקבוע שמקום שבו היצרן לא הדביק מראש את המדבקה יבחר הצרכן האם היא תימסר לו או תודבק במעמד הרכישה.
אתי בנדלר
זה כבר מיותר. זה ברור שנותנים את זה ביד ואני עושה בזה מה שאני רוצה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
במוצרים יקרים אם היצרן רוצה להדביק זאת זכותו, כי אחרת הצרכן יכול לקחת מדבקה אחת ולשים אותה על מוצר של השכן שלו שהתקלקל לו ונגמרה האחריות.
רונן רגב כביר
אתה משאיר ליצרן את הזכות לבחור בפירוש לעשות את ההדבקה, זה מה שאני אומר. אני גם רוצה לציין שאם המדבקה הודבקה מראש על-ידי היצרן לא קיימת השאלה האם זה שימוש או לא שימוש, כי ברור שזה לא שימוש. השאלה האם נעשה שימוש במוצר זה רק כאשר בשלב השיווק מדביקים את המדבקה. אז מה שיכול לאזן בין ההצעה של עורכת הדין בנדלר לבין המטרה המקורית זה לקבוע שבמקום שבו היצרן לא הדביק מראש יבחר הצרכן האם הוא מבקש להדביק במעמד המכירה או לקבל את המדבקה.
ישראל אייכלר
לא צריך חוק, זאת המציאות.
אתי בנדלר
זה ממילא.
קריאות
- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
חברים, אנחנו בשאלה של הגודל. אני לא רוצה לשמוע יותר על הנושא הזה. אנחנו מדברים עכשיו על הגודל של המדבקה.
קריאה
איך הוא ידביק מראש - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אדוני, אתה לא שמעת שאמרתי לא לדבר על זה כרגע? אני מדבר על הגודל. למישהו יש הערות לגבי הגודל?
סלעית קולר
צריך להיות סעיף סייג. זה ברור. זה ברור שצריך להיות איזשהו סייג שאפשר לסטות מהגודל – לא לא-להדביק מדבקה, אלא לסטות מהגודל בגודל מסוים של מוצרים. כי אם מדובר פה במשהו - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אמרו שיש אחרי זה סעיף של פטורים, לא?
חנה וינשטוק טירי
אנחנו נגיע לזה, לא עכשיו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר. אני ממליץ להקשיב לנאמר בדיון.

עוד הערות לגבי הגודל?
ישראל אייכלר
לגבי הצבע. אין לי שום דבר נגד הצבע השחור, אבל למה צריך להיות דווקא צבע שחור? לא שזה מפריע לי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צהוב, בהיר.
חנה וינשטוק טירי
זה בולט, זאת הסיבה. אבל אפשר לומר צבע כהה על רקע בהיר.
ישראל אייכלר
צבע ברור, לא צריך כל כך הרבה - - - המילים צריכות להיות ברורות, זה הרעיון, נכון?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שלא יהיה שחור על מדבקה שחורה.
חנה וינשטוק טירי
אפשר לומר שהכתב על המדבקה יהיה בצבע כהה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
דרך אגב, לבן על שחור זה יותר בולט משחור על לבן. זה ידוע.
אתי בנדלר
האותיות צריכות להיות ברורות. לפעמים כותבים את הדברים באותיות נטויות שאי אפשר לפענח מה כתוב. בדרך כלל כתוב: "באותיות ברורות וקריאות".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין לנו הגדרות מסעיפים דומים?
חנה וינשטוק טירי
אפשר לקחת את הדוגמה מתקנות הגנת הצרכן בעניין אותיות בחוזה האחיד – יש שם הוראות איך כותבים את האותיות. כתוב שהאותיות יהיו בצבע נוגד למרקם. אפשר לקחת את הנוסח משם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו ממליצים לקחת את הנוסח משם. לא היו עד עכשיו תלונות.
אתי בנדלר
אז במקום "הכתב על המדבקה יהיה בצבע שחור" נכתוב: "האותיות במדבקת האחריות והספרות יהיו באותיות ובספרות ברורות וקריאות ובצבע נוגד את הרקע". עכשיו מגיעים לגודל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על הגודל אין הערות.
ישראל אייכלר
זה מינימום.
לאה ורון
כתוב: "לא יקטן מ-".
ישראל אייכלר
הוא יכול לעשות כל גודל שהוא רוצה.
אתי בנדלר
"האותיות והספרות במדבקת האחריות יהיו ברורות וקריאות ובצבע הנוגד את הרקע, והגודל לא יקטן מגודל גופן של 10 פיקסלים או 2 מילימטרים". איזו עוד אפשרות עלתה כאן?
חנה וינשטוק טירי
10 פיקסלים זה במחשב, ו-2 מילימטר זה כשאת מודדת בסרגל.
אתי בנדלר
זאת אומרת שאת אומרת שהפרופורציה לגודל המוצר מופיעה לאחר מכן?
חנה וינשטוק טירי
כן.
קריאה
צבעים שלא דוהים. צבעים לפעמים דוהים בשמש או באור.
טלי און
זה חלק מזה שהמדבקה לא תימחק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
דיברנו על זה בסעיף הקודם שלא ייטשטש.
אתי בנדלר
"ברורות, קריאות ועמידות".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי.

מי בעד?

הצבעה
בעד תקנה 3– רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקנה 3 אושרה.


תקנה 4, בבקשה.
חנה וינשטוק טירי
תוכן המדבקה 4. (א) על גבי מדבקת האחריות ייכתב –
(1) "מדבקת אחריות";

(2) תום תקופת האחריות על כל קלקול שנתגלה בטובין כאמור בתקנה 2 לתקנות אחריות ושירות כמחויב על פי התקנות האמורות;

(3) "בכפוף לאמור בתעודת האחריות".

(ב) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), בחר יצרן לכתוב על גבי מדבקת אחריות חיובים נוספים על אלה המפורטים בתקנות אחריות ושירות, לרבות תקופת אחריות ארוכה יותר והחיובים הנוספים כאמור מסויגים ביחס לאלה המפורטים בתקנות כאמור, יכתוב על גבי מדבקת האחריות כי האחריות הנוספת מוגבלת כמפורט בתעודת האחריות.
תוכן המדבקה 4. (א) על גבי מדבקת האחריות ייכתב –
(1) "מדבקת אחריות";

(2) תום תקופת האחריות על כל קלקול שנתגלה בטובין כאמור בתקנה 2 לתקנות אחריות ושירות כמחויב על פי התקנות האמורות;

(3) "בכפוף לאמור בתעודת האחריות".

(ב) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א), בחר יצרן לכתוב על גבי מדבקת אחריות חיובים נוספים על אלה המפורטים בתקנות אחריות ושירות, לרבות תקופת אחריות ארוכה יותר והחיובים הנוספים כאמור מסויגים ביחס לאלה המפורטים בתקנות כאמור, יכתוב על גבי מדבקת האחריות כי האחריות הנוספת מוגבלת כמפורט בתעודת האחריות.
חנה וינשטוק טירי
אני אסביר: קודם כול אמרנו שכמובן צריך לכתוב שזאת מדבקת האחריות. תום תקופת האחריות, כאמור, בחוק. זאת אומרת תקנות הגנת הצרכן היום מחייבות שנת אחריות; וכמובן, צריך להפנות לתעודת אחריות כי תעודת האחריות היא זאת שמפורטת. התקנות לא יכולות לפרט את כל האמור בתעודת האחריות. נוסף לכך אמרנו שהרבה פעמים יצרנים בוחרים לתת אחריות נוספת. בדרך כלל מדובר בתקופות אחריות ארוכות יותר. לרוב התקופות הנוספות מסויגות ביחס לאחריות שיצרן חייב לתת במסגרת תקופת האחריות. תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לטובין) קובעות הוראות מיוחדות בקשר לזה, והתקנות אומרות בתקנה 15 שיצרן שנטל על עצמו חיובים נוספים והחיובים הנוספים מסויגים ביחס לאלה המפורטים בתקנות, חייב לציין בנפרד באותיות בולטות לעין תחת הכותרת "אחריות נוספת מוגבלת".
אנחנו לא רוצים שצרכן יוטעה, ולכן אם העוסק כותב את תום תקופת האחריות לפי תקופת השנה מרגע המכירה ועד תום תקופת השנה, ואחר כך הוא כותב "שלוש שנים נוספות", הרבה פעמים בעלי עסקים או יצרנים – יותר נכון – משתמשים בזה כמקדם מכירות. אנחנו לא רוצים שתיווצר הטעיית הצרכן – שהצרכנים יראו "חמש שנות אחריות נוספות" או "שלוש שנות אחריות נוספות" יחשבו שזאת אחריות מלאה. לכן כפי שהם מחויבים בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) לכתוב בפירוש שהאחריות הזאת מסויגת ביחס לאמור בתקנות, אז גם בתעודת האחריות, אם הם כותבים תקופה נוספת של אחריות הם יצטרכו לכתוב שהאחריות הנוספת מוגבלת. בדוגמה שהעברתי לכם זה פחות או יותר מגלם את מה שקבענו שיש חובה לקבוע. כלומר צריך לכתוב: "תעודת אחריות" – "תום תקופת האחריות כמפורט - -
לאה ורון
האחריות הנוספת מוגבלת במה?
חנה וינשטוק טירי
לא תמיד, אבל אם היא מסויגת, למשל גם אם נותנים שלוש שנים נוספות, הכוונה היא שלא מתקנים כל קלקול על חשבונם. לפעמים יש השתתפות עצמית וכולי. לכן אנחנו לא רוצים שצרכנים יוטעו, ואנחנו לא רוצים שזה ישמש ככלי שיווקי כי זה כלי שיווקי, אין מה לעשות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל למה חובה לכתוב שזאת מדבקת אחריות? לא חבל על השטח הזה?
חנה וינשטוק טירי
אפשר להוריד את זה.
סהר פינטו
הבעיה היא אחרת - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בואו נעבור סעיף-סעיף. "מדבקת אחריות" – מישהו חושב שזאת חובה שיהיה כתוב "מדבקת אחריות"? זה ברור שזאת מדבקת אחריות.
חנה וינשטוק טירי
חשוב לנו שתהיה הבחנה בין תקופת האחריות המחויבת על-פי דין - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, אנחנו נגיע לסעיף הזה.
חנה וינשטוק טירי
זה הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא. את סעיף 4(1) אנחנו מוחקים.

תום תקופת האחריות – זה ברור שזה הסעיף העיקרי.
סהר פינטו
אבל יש פה בעיה.
חנה וינשטוק טירי
"תום תקופת האחריות כפי שמחויב על פי דין".
סלעית קולר
אבל "כפי שמחויב על פי דין" - -
סהר פינטו
זה רק השנה.
חנה וינשטוק טירי
הרבה פעמים האחריות הנוספת שהם נותנים היא לא אחריות מלאה. אנחנו רוצים שתהיה הפרדה - -
סהר פינטו
חלק מהתלונות שקיבלנו הן דווקא על אותה אחריות נוספת שלא פעם משלמים עליה. תקופת אחריות נוספת ששילמו עליה, דווקא לגביה הלקוח יפתח ויראה שחלפה אחריות, ואפילו לא יזכור שיש לו.
חנה וינשטוק טירי
לא הבנתי את הטענה.
סהר פינטו
את אומרת – תכתבי רק שנה מהיום. אבל אני שילמתי שנה מהיום, ושילמתי בנוסף לשנתיים נוספות.
סלעית קולר
זה לא מה שכתוב פה.
סהר פינטו
עוד שנתיים נוספות לא יהיו כתובות במדבקה, אלא אם היצרן - -
סלעית קולר
זה לא מה שכתוב פה.
רז הילמן
לפעמים השנתיים האלה רואים רק אחרי שהמוצר הגיע אליך.
חנה וינשטוק טירי
זה חוזה השירות. זה אחרי שמסתיימת תקופת האחריות - -
סהר פינטו
לא, לא, הם משתמשים בזה כאקט שיווקי לא חודשיים אחרי כן, אלא כשאני נכנס לחנות וכתוב על המקרר: "שבע שנות אחריות". שם זה אקט שיווקי. המדבקה זה אחר כך, זה השירות אחר כך. כשאת מדברת על אקט שיווקי מטעה זה לפני כן. אחרי שהאקט השיווקי כבר תפס אותי, כשקניתי את המקרר בגלל שבע שנות אחריות ובסוף מודבקת לי מדבקה רק של שנה אחריות.
קריאות
לא.
חנה וינשטוק טירי
לא, זה לא מה שכתוב.
סהר פינטו
זה מה שכתוב.
חנה וינשטוק טירי
אפשר לכתוב - -
סהר פינטו
אפשר. היצרן יבחר אם לכתוב לי שנה או שבע שנים, זה מה שהיא אומרת.
חנה וינשטוק טירי
לא, אם הוא נותן. אבל לא בטוח שהוא נותן.
סלעית קולר
יש לנו הצעה לעשות סדר: "אחריות מלאה" – לא צריך "על-פי דין", זה ארוך. אלא "תום תקופת אחריות מלאה" עם תאריך; "תקופת אחריות נוספת מוגבלת" עם תאריך. וזהו, זה כל מה שצריך להיות כתוב על זה.
רונן רגב כביר
והפרטים המלאים בתעודת האחריות.
סלעית קולר
כן, הכול על פי תעודת האחריות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה נשמע לי הגדרות טובות.
רז הילמן
לא לחייב את זה במדבקה. הרי המדבקה היא כן משהו שהצרכן רואה בשלב מוקדם כשהוא קונה. ליבואן יש אינטרס שיופיע שם המידע בצורה - - - אם היבואן נותן אחריות מורחבת אז הוא רוצה שהצרכן יראה את זה. אם הוא יראה במדבקה "שנה" הוא מיד יבטל את העסקה.
סלעית קולר
סליחה, זה מה אתם עושים היום. מה שקורה היום בפרסומות של האחריות זאת שערורייה. כי מה שקורה זה שאתה מגיע לחנות וכותבים לך, שבע שנות אחריות – 1+6.
רונן רגב כביר
1 + 6 זה כבר מצב טוב.
סלעית קולר
1+6 זה כבר מצב טוב. "שבע שנות אחריות", ואז אתה מגלה בדיעבד רק כשקורה משהו שה-1 הזה היה, לפי החוק, באמת אחריות מלאה, ושש השנים הנוספות לא כוללות הרבה מאוד דברים. הרעיון הוא שבמדבקה זה יהיה ברור, ש-1 זה על-פי דין - -
חנה וינשטוק טירי
זה מה שכתוב.
סלעית קולר
אני לא צריכה לכתוב שזה על-פי דין, אלא זאת אחריות מלאה.
חנה וינשטוק טירי
אני חושבת שכן צריך. "כפי שמחויב על-פי דין".
סלעית קולר
לא כל הצרכנים הם עורכי דין, ומבחינתם המושג "אחריות מלאה", ברור להם מה זה אומר.
חנה וינשטוק טירי
אני לא יודעת מה זה "אחריות מלאה", אין לזה משמעות. צריך לכתוב: "אחריות כפי שמחויבת, על-פי דין". מה זה "אחריות מלאה"? אני לא יודעת מה זה "אחריות מלאה" מבחינה משפטית.
סלעית קולר
לדעתי, ברגע שיהיה כתוב "על-פי דין" אנשים יתחילו להסתבך עם זה. צריכה להיות הגדרה של שתי תקופות אחריות נפרדות.
רונן רגב כביר
נכון.
סלעית קולר
זאת אומרת, אם אתה רוצה להוסיף אחריות – תוסיף ותכתוב אותה.
חנה וינשטוק טירי
זה מה שכתבנו. אמרנו, קודם כול "תום תקופת האחריות, כפי שקבוע על-פי דין כפוף לאמור בתעודת האחריות", ואם היצרן בחר - -
סהר פינטו
לא, אי אפשר להשאיר לו את הבחירה אם לכתוב.
חנה וינשטוק טירי
המחשבה שלנו הייתה שיצרן ירצה לכתוב.
סהר פינטו
לא על תעודת האחריות. הוא רוצה לכתוב על הפרסומת, לא על תעודת האחריות.
חנה וינשטוק טירי
הוא ירצה לכתוב את זה, הם כותבים את זה. זה כלי שיווקי בשבילם. אני לא רואה היום יצרן שנותן אקסטרה והוא לא יכתוב. הוא רוצה למכור.
סהר פינטו
הוא לא יכתוב את זה במדבקה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוא אומר, הוא לא יכתוב את זה על המדבקה.
סהר פינטו
הוא יכתוב את זה בשלט, הוא לא יכתוב את זה במדבקה. הוא לא רוצה שאחרי שלוש שנים אני אפתח את זה ואראה.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
הוא רוצה אולי לחסוך בעלות של המדבקה. גם אנחנו חלקנו עם התמ"ת על התקנה הזאת, חשבנו שזה דווקא מטעה את הצרכן שכתוב רק תקופה מינימלית של שנה, וחשבנו שצריכות להופיע שתי התקופות על גבי המדבקה. זאת אומרת ככל שיש אחריות נוספת או מורחבת גם היא חייבת להופיע על המדבקה.
חנה וינשטוק טירי
אין בינינו מחלוקת, אנחנו חושבים שהיצרן ירצה לכתוב את זה, והוא יכתוב את זה. וברור שצריכה להיות הבחנה בין האחריות שמחויבת על פי דין לבין אחריות נוספת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה לא לכתוב הפוך, שאחריות היא התקופה המקסימלית, ומתוכה אחריות מלאה לתקופה כלשהי.
סהר פינטו
גם אפשרות.
חנה וינשטוק טירי
זה לדעתי יותר טוב להם ופחות טוב לצרכנים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תעודת אחריות הרי מכילה את כל התנאים, נכון?
חנה וינשטוק טירי
היא מכילה את כל התנאים, כאמור בתקנות. אבל אם יש לו חיובים נוספים הוא צריך לכתוב בנפרד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בתעודה הפיזית הגדולה שאני מקבל, אם יש נניח, שנה + שש, אז הכול כתוב שם, נכון? גם מה יש לי בשנה ומה יש לי בשש השנים שלאחר מכן. אני צודק?
חנה וינשטוק טירי
כן, אבל הוא צריך לכתוב את זה בפרק נפרד, ובדרך כלל החיובים האלה הם חיובים מסויגים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז למה לא לכתוב במדבקה את התקופה המקסימלית על פי תעודת האחריות, ושם יש כל הפרטים - -
סלעית קולר
זה כמו המודעה של שבע שנים אחריות.
חנה וינשטוק טירי
אנחנו חושבים שזה יטעה את הצרכן.
סלעית קולר
זה כמו המודעה של שבע שנים אחריות שהיא מטעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא מטעה, אלא להפך, אדם יברר כשהוא ירצה לתקן ויראה בדיוק מה יש לו, והוא לפחות יידע. אם אדם רואה שנה ורואה את זה אחרי שנה וחצי, הוא אומר, רגע, אין לי אחריות.
רונן רגב כביר
לא, שיהיה כתוב, שנה אחריות מלאה ועוד שש שנים אחריות נוספת, אחריות מוגבלת.
סלעית קולר
על-פי תעודה.
רונן רגב כביר
חשוב להגיד שזה הנושא שיש עליו הכי הרבה תלונות בתחום האחריות – הנושא של האחריות המוגבלת בתקופות מעבר לשנה הקבועה בחוק.
סלעית קולר
עם כל הניסיון שלי, כשאני הלכתי לקנות טלוויזיה, הנושא של האחריות היה חלק ממה שחשבתי עליו והסתכלתי עליו, וגם אני נפלתי בעניין הזה. אז אני אומרת שוב – אנשים לא מודעים להבדלים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
100% מהאנשים לא קוראים את כל המדבקה, לא יעזור.
חנה וינשטוק טירי
אבל זה לא מלל ארוך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נכון. אבל כמו שקוראים כתבה בעיתון – אנשים קוראים רק את הכותרת, חלק קוראים את כותרת המשנה, ומעט מאוד מגיעים עד המילה האחרונה. מה לעשות, חלק מהאנשים מתבלבלים בדרך או מבינים משהו אחר. לפעמים יש כתבה בעיתון, ותתפלא מה אנשים הבינו בחוץ. כל אחד מבין משהו אחר, אתה נדהם. לפעמים זה פועל לטובתך, לפעמים לרעתך. לכן אני אומר שאם בן אדם יראה שתום תקופת האחריות של המוצר היא שנה יכול להיות שבשלב הזה הוא יבין משהו אחד. למה לא לכתוב את התקופה המקסימלית ולהחריג את המינימום?
חנה וינשטוק טירי
זה משרת אותם, זאת בעיה.
סלעית קולר
זאת הטעיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה הטעיה?
סלעית קולר
זאת הטעיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך זה הטעיה?
סלעית קולר
מכיוון שתקופת האחריות המקסימלית היא לא אותה תקופה בין השנה הראשונה לבין השנים האחרות. לכן זה חייב להיות בשתי שורות. לא צריך יותר מאשר שתי שורות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אמרתי – שתי שורות. אבל השורה הראשונה תהיה התקופה הארוכה יותר, ואחרי זה התקופה המלאה - -
חנה וינשטוק טירי
אבל מה שהצרכן יראה בעיניים זה התקופה הארוכה, והוא לא יידע אחר כך שחמש שנים מהם - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני רוצה שהוא יידע שיש לו חמש שנים.
חנה וינשטוק טירי
אבל זה לא באמת אחריות של חמש שנים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין בעיה. כשאני במיעוט אני מקבל.
אתי בנדלר
אתה האצבע היחידה, אתה הפה האחד.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני במיעוט בצוות המייעץ.
אתי בנדלר
אם כך בשורה הראשונה תהיה: "תום תקופת האחריות לפי דין", שורה שנייה תהיה: "תום תקופת אחריות נוספת מוגבלת".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה להוסיף את המילים "לפי דין"? תגידו לי, איפה אנחנו, בבית משפט? זה בני אדם בבית.
רונן רגב כביר
אפשר לומר "המחויבת בחוק".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בן אדם שומע "דין" הוא כבר לא רוצה - - - אחריות.
חנה וינשטוק טירי
מה זה משנה, זה אותו דבר – "על-פי דין" או "המחויבת בחוק" זה אותו דבר.
רונן רגב כביר
זה לא אותו דבר. כשאת מחויבת בחוק אנשים מבינים יותר. השאלה אם יש לכם התנגדות שיהיה כתוב: "המחויבת בחוק".
חנה וינשטוק טירי
לא, ממש לא. מבחינתי זה אותו דבר. אבל חשוב לי לא לכתוב רק "אחריות מלאה". צריך להגיד "כאמור בחוק" כי זה מה שהחוק מחייב.
אתי בנדלר
לכן אני הצעתי "לפי דין".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה לא "תום תקופת האחריות המלאה"? אני לא מבין את זה.
רונן רגב כביר
אין לי בעיה עם "מלאה", אבל - - -
חנה וינשטוק טירי
מה זה "אחריות מלאה"? זה מה שהוא מציע או מה שהחוק דורש? אתה חייב לתת אחריות מלאה במשך שנה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מניח שהוא נותן מה שהוא נותן - - -
אתי בנדלר
אבל אם בשורה השנייה את כותבת "תקופת אחריות נוספת מוגבלת" אז זה ברור לעומת "מלאה".
רונן רגב כביר
מה שחשוב שזה יהיה ברור שזאת אחריות מחויבת.
חנה וינשטוק טירי
יש אחריות מחויבת.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
גם בחוק יש סייגים לאחריות; כשמעשה נגרם ברשלנות או בזדון כן חייבים להפנות לחוק, אחרת זאת לא אחריות מלאה.
סלעית קולר
"לפי חוק" זה יותר טוב מאשר "על-פי דין".
אתי בנדלר
"לפי חוק" זה יותר טוב? זה יותר ברור?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
קודם כול, "חוק" עדיף מ"דין".
אתי בנדלר
"תום תקופת אחריות לפי חוק". ואז תאריך, ושורה שנייה תהיה "תקופת אחריות נוספת מוגבלת".
רונן רגב כביר
מאוד חשוב שיהיה כתוב שהתנאים המלאים בתעודה, וזה חשוב כי אנשים יטעו לחשוב שהמדבקה זה כל האחריות. מאוד חשוב שיהיה כתוב: "כפוף לפרטים בתעודה המצורפת".
חנה וינשטוק טירי
זה חשוב.
רז הילמן
צריך לקחת בחשבון שיש גם מקרים שבהם יש אחריות מלאה לתקופה של חמש שנים, אז צריך גם להגדיר באיזה אופן רושמים את זה. לפעמים היבואן בוחר לקחת לעצמו אחריות מלאה לתקופה של חמש שנים.
אתי בנדלר
תמחקו את המילה "מוגבלת" במקרה הזה.
חנה וינשטוק טירי
אז אמרנו שאם היא מוגבלת הוא יכתוב שהיא מוגבלת, אם היא לא מוגבלת אז שלא יכתוב.
סלעית קולר
"אחריות נוספת", ואז אתה מחליט - -
רז הילמן
אז צריך לנסח את זה בתקנות.
חנה וינשטוק טירי
אבל אמרנו שאם החיובים הנוספים מסויגים - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא מבין למה זה - - - לצרכן שזה יהיה לפי חוק או לפי דין. יש לי אחריות מלאה – זה לא משנה לי אם הדין נתן לי את זה או היצרן נתן לי את זה.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
אבל הדין מקנה גם חריגים. אחריות מלאה היא לא מלאה באמת כי החוק קובע שאם המעשה נעשה בזדון או מכוח עליון אז לא תחול האחריות המלאה.
טלי און
אבל זה כפוף לתעודת האחריות, זה בסעיף 3.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
אבל כשאת לא קובעת בחוק את גורמת לצרכן לחשוב שיש לו אחריות מלאה בכל מקרה, וזה לא נכון.
אתי בנדלר
"לפי חוק" זה כל כך פשוט, זה כל כך מינימליסטי. מה רע בזה?
חנה וינשטוק טירי
לדעתי, לא ברור מה זה תקופת האחריות המלאה.
סהר פינטו
תגדירי את זה בחוק.
חנה וינשטוק טירי
יכולים לחשוב שתקופת האחריות המלאה זה חמש שנים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל כתוב בתוקף.
סהר פינטו
תכתבי בתקנות: "תקופת אחריות מלאה" ו"תקופת אחריות נוספת" בהגדרות.
חנה וינשטוק טירי
למה לא לכתוב "על פי חוק"?
סלעית קולר
את באמת יכולה לכתוב בהגדרות שבתקנות – "תעודת אחריות מלאה" מהי.
חנה וינשטוק טירי
זה אותו דבר, זאת אותה תוצאה. אז את מגדירה מה זה תקופת אחריות מלאה – "תקופת האחריות על-פי חוק".
קריאה
נכון.
סלעית קולר
ואז במדבקה את כותבת: "תקופת אחריות מלאה", ואז את לא צריכה להכניס "על-פי חוק".
אתי בנדלר
ואז תשלחי אותו לתקנות שיידע מה זה "תקופת אחריות מלאה".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל מה שמעניין אותי בתור צרכן זה התאריך – באיזה תאריך אני היום, ואיזה תאריך כתוב לי על האחריות המלאה, זה הכול, ואז אני ניגש ליצרן. למה אני צריך "לפי חוק" או "לפי דין"? למה זה מעניין אותי?
חנה וינשטוק טירי
כי חשוב לנו שתהיה הבחנה בין האחריות שמחויבת לפי חוק שהיא אחריות מלאה בלי סייגים, אלא אם כן היה זדון - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז פה תיכתב רק "אחריות מלאה", בין אם היא מתוקף חוק ובין אם היא מתוקף חוק פלוס מה שנתן היצרן. אבל זאת האחריות המלאה. זה מה שמעניין אותי. למה מעניין אותי מכוח מה קיבלתי את זה בתור צרכן? זה לא מעניין אותי בכלל.
חנה וינשטוק טירי
אז נצטרך להגדיר מהי אחריות מלאה. זה או אחריות על פי חוק או אחריות שהיצרן נותן ללא סייגים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שהיא שוות ערך.
סהר פינטו
בדיוק. שהיא באותם תנאים שקבועים בחוק.
חנה וינשטוק טירי
צריך להגדיר "אחריות מלאה".
סהר פינטו
זה אחריות מלאה לפי חוק ותקופה נוספת שהיא ללא סייגים נוספים.
ישראל קפלן
בקצב הזה נצטרך לשים ספרון.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, להפך. אנחנו מקצרים לך - -
סהר פינטו
מה שהיושב ראש הציע מקצר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
צר לנו שאנחנו פוגעים בהכנסות העתידיות, אבל - -
סהר פינטו
יהיה כתוב "תום אחריות מלאה", "תום אחריות מוגבלת" – שני מועדים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בדיוק, לא צריך יותר מזה.
רז הילמן
יהיה כתוב "מלאה", והיא תוגדר "מלאה"?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא במדבקה.
רז הילמן
כן, בתקנה.


אז גם השורה "כפוף לאמור בתעודת האחריות" גם יורדת.
חנה וינשטוק טירי
לא, תשאירו את זה, זה חשוב.
רונן רגב כביר
אחרת הצרכן לא יידע שהוא מקבל בנוסף גם תעודת אחריות מלאה.
רז הילמן
את ההגדרה של "אחריות מלאה" אנחנו עושים עכשיו?
אתי בנדלר
אם אני מבינה נכון יהיו שלוש שורות בתעודת האחריות: תום תקופת אחריות מלאה, תום תקופת אחריות נוספת מוגבלת - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה צריך את המילה "תקופה"? "תום האחריות המלאה".
חנה וינשטוק טירי
ככה החוק - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו החוק.
חנה וינשטוק טירי
אבל אנחנו הולכים לפי החוק המסמיך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שמה?
חנה וינשטוק טירי
החוק מדבר על תום תקופת האחריות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, זאת הגדרה של "תקופה".
חנה וינשטוק טירי
"ימסור מדבקה שבה יצוין תום תקופת האחריות".
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
"תום תקופה" זה התאריך. המלל פחות חשוב.
חנה וינשטוק טירי
נכון, התאריך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
התאריך יהיה. תום האחריות והתאריך – יום, חודש, שנה או חודש ושנה, ואז זה כמובן, היום האחרון בחודש. תום האחריות המלאה.
אתי בנדלר
"תום האחריות המלאה", "תום האחריות הנוספת המוגבלת" ובתקנות עצמן תהיה הגדרה "אחריות מלאה" תהיה "אחריות לפי תקנות אחריות ושירות וכן אחריות לתקופה נוספת על התקופה

המנויה בתקנות האמורות, ככל שאין סייגים באותה תקופה".
חנה וינשטוק טירי
יש לי הערה נוספת.
אתי בנדלר
זה נכון?
חנה וינשטוק טירי
כן.
סהר פינטו
זה לפי אותם תנאים של השנה הראשונה.
חנה וינשטוק טירי
כן, זאת או אחריות על פי חוק או אחריות נוספת שהיא לא מסויגת.

לגבי תום אחריות מוגבלת – לא לכתוב רק את התאריך של תום האחריות, אלא גם לכתוב שהאחריות הזאת מוגבלת.
סהר פינטו
"תום אחריות מוגבלת", זה יהיה כתוב.
אתי בנדלר
"תום האחריות הנוספת המוגבלת".
חנה וינשטוק טירי
שייכתב במפורש "המוגבלת".
רז הילמן
לסעיף הזה צריך "ככל שיש כזאת", כי יכול להיות שאין כזאת.
אתי בנדלר
ואם אין אז תכתוב - - - שבע שנים בשורה העליונה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתה לא כותב.
אתי בנדלר
בשורה הראשונה, במקום לכתוב שנה – תכתוב עשר שנים.
רז הילמן
בוא נכתוב את זה בתקנה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם אין אחריות נוספת מוגבלת אתה לא חייב להדפיס את זה בכלל, לדעתי.
רז הילמן
זה מה שאני רוצה שייכתב.
אתי בנדלר
אנחנו מגדירים מהי "אחריות מלאה", ואמרנו ש"אחריות מלאה" היא גם התקופה המוארכת אם אין בה סייגים. לכן אתה כותב את הכול בשורה הראשונה.

אתה לא רוצה להדפיס בכלל את השורה השנייה? זה הרעיון?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ברור. מה הוא צריך להדפיס את זה? גם מישהו יתחיל למלא לו שם תאריכים ויהיו ויכוחים.
סהר פינטו
זה יהיה סעיף קטן נפרד ככל שיש.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם היצרן לא נתן את האופציה זה לא מה שיהיה במדבקה.
חנה וינשטוק טירי
לגבי הכיתוב: "כמפורט בתעודת האחריות" שזה יהיה בעצם בסוף כל המלל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בכל מקום שאת רוצה, אין בעיה.
אתי בנדלר
"הכול כמפורט בתעודת האחריות"?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
סלעית קולר
בסעיף (ב) לכתוב שזה באמת אם יש תקופת אחריות מוגבלת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר. אז הבנו – אם הוא לא נותן את האחריות הנוספת אין צורך בכלל להדפיס.
רז הילמן
אפשר להקריא פעם אחרונה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
אתי בנדלר
זה לא הנוסח, כמובן, זה רק העקרונות: שורה ראשונה תהיה: "תום האחריות המלאה", עם מקום לציון התאריך; שורה שנייה תהיה: "תום האחריות הנוספת המוגבלת", שוב עם מקום לציון תאריך; שורה שלישית תהיה: "הכול כמפורט בתעודת האחריות". בתקנות עצמן תיכלל הגדרה ל"אחריות מלאה" שהיא אחריות לפי תקנות אחריות ושירות לאחר מכירה וכן אחריות לתקופה נוספת על התקופה המנויה באותן תקנות אם אינה מסויגת; ותיתוסף הוראה נוספת בתקנות, שלפיה, יצרן לא יהיה חייב להדפיס את השורה השנייה אם אינו נותן תקופת אחריות נוספת.
חנה וינשטוק טירי
איפה זה יהיה?
אתי בנדלר
בתקנות עצמן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש לי שאלה לגבי התאריך – התאריך הוא מלא – יום, חודש ושנה או מספיק חודש ושנה?
חנה וינשטוק טירי
תאריך מלא – יום, חודש ושנה.
סלעית קולר
צריך לכתוב את זה כי הרבה פעמים כותבים למשל, 9/11.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לצרכן עדיף שיהיה כתוב חודש ושנה כי בהגדרה הוא מרוויח ממוצע של 15 ימים. אני מעדיף חודש ושנה.
קריאות
- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתם רוצים תאריך מדויק?
רז הילמן
אם היבואן בוחר לרשום חודש ושנה, אז בסדר, הצרכן הרוויח, אבל להשאיר את זה צמוד לתקנות מהבחינה הזאת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר. אם הם רוצים לדייק זאת זכותם.
שלמה לוי
איך אמור להיות רשום התאריך, ידני?
חנה וינשטוק טירי
חייב להיות ידני.
שלמה לוי
זאת אומרת בהגדרה של המדבקה צריך שיהיה אפשר לרשום עליה. אתם צריכים לקחת בחשבון שחלק מחומרי הגלם שציינו פה שלא תוכלו לרשום עליהם.
סהר פינטו
לפי חודשים, ואז אתה לא צריך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תראה לי את זה.
קריאה
אבל זה לא מתאים. יש מוצרים שקונים אותם בחנויות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני עוד לא ראיתי מה לא מתאים.
אתי בנדלר
המדבקה הזאת תמיד מוגנת, היא לא חשופה.
רז הילמן
חלק מהיצרנים יבחרו להשתמש בשיטה הזאת, ואחרים יעדיפו לסמן ידנית. זה לא דבר שצריך - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האינטרס שלכם הוא שזה יהיה מודפס, לדעתי.
רז הילמן
נכון.
זאב דוננפלד
אבל זה בלתי אפשרי. יש הרבה מוצרים שנמכרים בחנויות, וליבואן אין שליטה- - -
רז הילמן
המשווק רק ינקב את החודש. כל אחד יעשה את ההתאמות שלו.
זאב דוננפלד
זה לא דומה לעולם הסלולרי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
האינטרס שלכם הוא שהתאריך יהיה ברור כי, לדעתי, בכל מקרה אחר אתם תפסידו לצרכן.

אוקיי.
רז הילמן
אני מבקש להוסיף סעיף נוסף ב-4 שאומר: "כל כיתוב או איור נוסף, לפי שיקול דעת היצרן". יכול להיות שזה מובן. אם יגידו כאן היועצים המשפטיים שאין בעיה, וזה מובן שהוא יכול, אז בסדר, אבל אם היצרן רוצה להוסיף משהו שהוא יוכל כל עוד זה לא סותר את הדברים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמו מה?
רז הילמן
ציור, משפט נוסף – כל מה שהוא רוצה, שיהיה ברור שזה מותר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ובלבד שזה אינו מטעה או מטשטש.
אתי בנדלר
כל כיתוב נוסף, ובלבד שגודל האותיות לא יעלה על גודל האותיות המתחייב, לגבי תקופת האחריות.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
אז צריך ב-4(א) לכתוב שעל גבי מדבקת האחריות ייכתבו "רק" הדברים הבאים. כלומר המילה "רק" כי בעיניי היום לא מן הנמנע להוסיף את הציורים.
אתי בנדלר
אבל מאפשרים להם, זאת ההחלטה.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
בסדר, אז צריך להבהיר. אם הכוונה של הוועדה שעל המדבקה לא יהיה שום דבר נוסף - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין לי בעיה.
אתי בנדלר
- - - הוועדה יושבת - - - לא רוצה למנוע.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
למה היום נמנע להוסיף ציורים כמו שהוא מבקש? למה צריך לכתוב את זה?
סלעית קולר
מה שהיא אומרת זה שמכיוון שלא כתוב "רק" אז אין צורך לכתוב.
אתי בנדלר
אני מציעה כן להתייחס לזה כדי לכתוב בפירוש: "כל כיתוב נוסף", לפי בחירת היצרן, ובלבד שגודלו לא יעלה על גודל האותיות והספרות.
רז הילמן
הגיוני.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ושאין בו כדי להטעות.
אתי בנדלר
זה ברור. אולי "שאין בו כדי לסייג את האמור" לגבי תקופת האחריות.
סלעית קולר
הוא לא יכול לסייג את זה, זה ברור. זאת הטעיה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סיימנו?

הצבעה

בעד תקנה 4 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 4 אושרה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקנה 4 אושרה.
תקנה 5, בבקשה.
חנה וינשטוק טירי
אי תחולת פסקה (1) שבסעיף 18א(א1) לחוק: סעיף 18א(א1) לחוק מסמיך את השר לקבוע סוגי טובין שהחובה הקבועה בפסקה (1) לא תחול לגביהם, זאת אומרת שלא תהיה חובה למסור או להדביק תעודת אחריות.
5. החובה האמורה בפסקה (1) שבסעיף 18א(א1) לחוק לא תחול על סוגי טובין שאינם טובין כהגדרתם בתקנות אחריות ושירות.

חשבנו שנכון שתהיה הלימה בין החובה לתת תעודת אחריות לבין החובה לתת מדבקת אחריות. אם יצרן נותן תעודת אחריות באופן וולונטרי, ועכשיו מחייבים אותו לתת מדבקת אחריות, החשש שלנו הוא שהם יפסיקו לתת תעודות אחריות. לכן הצמדנו את זה לתקנות. התקנות מגדירות מה זה "טובין" שעליהם חלות התקנות, שזה בעצם מוצר חשמלי או אלקטרוני שעלותו מעל 150 ₪. זה כולל גם רהיטים, לגבי המנגנונים החשמליים שבהם.
סהר פינטו
זה מצמצם מאוד.
חנה וינשטוק טירי
נכון, זה מצמצם. זאת ההצעה שלנו.
אתי בנדלר
דיברנו קודם על היחס בין גודל המוצר עצמו לבין המדבקה. מה קורה למשל עם שעונים?
חנה וינשטוק טירי
חשבנו להציע החרגה נוספת. נקבע בעצם שהחובה הזאת לא תחול על טובין ששטח הפנים הפנוי שלהם קטן או שווה לגודל המדבקה, בהתאם להוראות תקנות אלה. זאת אומרת רואים מה גודל האותיות, מה הכיתוב שמחויב על-פי התקנות; כמובן, לא שוקלים בשיקול הדעת הזה תוספות שהיצרן מוסיף, ואם המדבקה גדולה יותר משטח הפנים הפנוי שאפשר להדביק עליו אז לתת פטור, כי אני לא רואה דרך אחרת לכסות מוצרים עם המדבקה.
רז הילמן
צריך להגדיר את שטח הפנים הפנוי שזה בעצם גם צג לא פנוי, גם שטח אוורור זה לא פנוי, מקשם זה לא שטח פנוי.
חנה וינשטוק טירי
צג זה לא פנוי, נכון. לא מדובר על שטח פנים, אלא שטח פנים פנוי שאפשר להדביק עליו. למשל, אם זה mp3 אז זה לא הצג.
רז הילמן
לא מקשים, לא שטח אוורור.
חנה וינשטוק טירי
נכון, זאת הכוונה.
אתי בנדלר
אז את תגדירי את זה? קודם כול ההוראה אומרת שהוראות תקנות אלה לא יחולו על מוצרים שהשטח הפנוי שלהם - -
חנה וינשטוק טירי
קטן או שווה לגודל המדבקה בהתאם להוראות תקנות אלה. חשוב לי להבהיר שאם היצרן מחליט להוסיף כיתוב נוסף, איורים או ציורים זה לא בא בחשבון. הכוונה להוראות התקנות, ואולי נפנה באמת לסעיפים שמדברים על "תום האחריות המלאה", "תום האחריות המוגבלת", ואם יש חיובים נוספים. זה לא כולל בעצם כיתוב נוסף.
אתי בנדלר
את מציעה להוסיף גם הגדרה של שטח פנוי?
חנה וינשטוק טירי
אם הוועדה סבורה שזה לא ברור אז נוסיף הגדרה.
אתי בנדלר
לדעתי, זה די ברור. אתם חוששים שמישהו יגיד שצג זה שטח פנים פנוי?
חנה וינשטוק טירי
אני חושבת שזה די ברור.
רז הילמן
אוקיי, בסדר, מקובל.
סהר פינטו
אני יכול לחזור להעיר על סעיף 5? אני פשוט חושב שדרך התקנות פה צמצמו מאוד את מה שנעשה בהליך החקיקה. בהליך החקיקה דובר על הסוגיה הזאת, על הטענה שאמרת שאם נכפה עליהם את המדבקה פתאום הם לא ייתנו תעודת אחריות. זה בדיוק סותר, וגם זה מה שדובר כאן בוועדה, את כל הטענה שמשתמשים בזה כאקט שיווקי. הרי שם הדברים החמורים יותר, לא במקום שעל-פי חוק יש לי, ואני יכול - - - – אלא באותם מקומות שבהם שילמתי יותר בשביל האחריות או שיווקו לי את זה כמוצר עם אחריות אף על פי שהוא לא מתחייב, על-פי חוק, ודווקא שם אין לי תעודה, ואין לי בעצם שום אפשרות להוכיח. זה שסייגתם ולא החלתם את זה על זה – כשאנחנו דיברנו על האפשרות של השר להחריג – הרי יכולנו מלכתחילה ללכת על ההגדרה הפשוטה מאוד שקיימת בתקנות, והלכנו הפוך, והיו דיונים שלמים פה כי דיברו על רהיטים, ואמרו, אם נדביק על רהיט, אז זה יפריע ונצטרך לקלף מהרהיט, ואחר כך זה יגרום לו נזק. על כך דובר. פה בעצם דרך התקנות צמצמתם מאוד את כוונת המחוקק בהתאם לדיונים שהיו כאן בוועדה.
חנה וינשטוק טירי
החוק אומר: "עוסק המוכר טובין לצרכן ומוסר לו תעודת אחריות", כלומר זה במידה שהוא מוסר לו תעודת אחריות – הוא ידביק.
סהר פינטו
יפה, זה בדיוק ההגדרה.
חנה וינשטוק טירי
החשש שלנו הוא שהם לא ימסרו תעודות אחריות – מי שלא חייב לא ימסור.
סהר פינטו
אבל הם משתמשים בזה כאקט שיווקי. ועוד איך ימסרו.
חנה וינשטוק טירי
אני לא בטוחה.
סהר פינטו
הם ימסרו ויתחמקו מהמדבקה בדיוק בנקודות שזה הכי חמור.
חנה וינשטוק טירי
אני לא חושבת ככה. אני חושבת שנפגע בצרכן בסופו של דבר.
סלעית קולר
תבוא ותגיד לצרכן – על תעודות האחריות האלה אתה צריך לשמור ולהשגיח טוב יותר, ועל אלה יש לך מדבקה, בוא תעשה את ההבחנה, בוא נסביר לך – זה מסבך ומסרבל את כל העניינים. ברמת העיקרון הרעיון היה שאם איבדתי את תעודת האחריות אני אוכל להשתמש במדבקה. מדביקים על רהיטים מדבקות נוספות, אמור להיות כתוב על זה ממה זה מיוצר – יש עוד כל מיני דברים. גם ככה האחריות על המוצרים, לפי החוק, היא מאוד מצומצמת – היא רק על מוצרים שמעל 150 שקל ורק על מוצרים שהם מוצרי חשמל. זה נראה מאוד מצמצם את כל הרעיון.
זאב דוננפלד
המדבקה אמורה להשלים את תעודת האחריות, היא צריכה להשתלב איתה. ואם תעודת האחריות מגדירה, אז זה לא צריך לנגוד את ההגדרות של תעודת האחריות. המדבקה היא השלמה. לא לשכוח למה עשינו את זה – כי אם מישהו מאבד את התעודה אז שתהיה לו מדבקה. אבל אם אין לו תעודה, אז מה?
סהר פינטו
ברור, לא מדובר על מקרה שאין תעודה.
סלעית קולר
רק במקרה שיש לך תעודת אחריות.
חנה וינשטוק טירי
רק כשמוסרים לך את תעודת האחריות.
סהר פינטו
בדיוק. גם כשתעודת האחריות לא ניתנת מכוח חוק. הסעיף הזה בעצם מצמצם את המדבקה רק לדברים שמכוח חוק חייבים לתת עליהם אחריות.
חנה וינשטוק טירי
אנחנו לא רוצים שהצרכן ייפגע, שיפסיקו לתת תעודות אחריות.
סלעית קולר
הם לא יפסיקו לתת אחריות.
חנה וינשטוק טירי
למה את אומרת את זה בכזאת ודאות נחרצת?
סלעית קולר
כי עם כל הכבוד, בחקיקה הם היום מדביקים - -
חנה וינשטוק טירי
נועצנו עם ארגוני עסקים ועם התאחדות התעשיינים שלא נמצאים פה, לצערי, וזאת הטענה הנחרצת שהם אמרו.
סהר פינטו
אבל העמדה הזאת נשמעה בוועדה בהליך החקיקה, והיא לא התקבלה.
חנה וינשטוק טירי
מה זה "לא התקבלה"? הסמיכו את השר לקבוע הוראות - -
סהר פינטו
להחריג דברים.
חנה וינשטוק טירי
אם רצו לקבוע הוראות במקום השר היו צריכים - - - למה הסמיכו את השר לקבוע הוראות? נתנו לשר סמכות להפעיל שיקול דעת בנושא הזה.
סהר פינטו
אבל סליחה, את היית בדיונים, קראת את הפרוטוקולים – להחריג מ-mp3, להחריג מרהיט קטן שזה יפגע בו. בדיוק על זה דובר בדיונים. הדיון הזה כבר התנהל, שזה לא יחול באופן מצומצם אך ורק על אותם דברים שמכוח חוק יש ממילא חובה לתת אחריות, אלא דווקא על אותם מקרים. והסמכות להחריג – בדיוק, בגלל mp3, בגלל מוצרים קטנים, בגלל מוצרי ריהוט שאי אפשר להדביק עליהם.
חנה וינשטוק טירי
אנחנו נפגע בצרכנים, וצרכנים לא יקבלו תעודות אחריות במקום שלא מדובר בחובה. זה נאמר לנו בצורה מפורשת.
סהר פינטו
מי שלא חייב לתת ונותן, נותן את זה כאקט שיווקי. אם עצם זה שהוא ידביק את המדבקה, דהיינו זה שהצרכן יממש את האחריות יגרום לו לא לתת מראש – אז שלא ייתן מראש ושלא ישתמש בזה כאקט שיווקי. זה סובב ומסובב, מה שאת אומרת. את אומרת שהוא לא רוצה לתת אחריות בסופו של יום, הוא משתמש בזה רק כאקט שיווקי.
חנה וינשטוק טירי
אבל אתה גורם לו עלויות נוספות, אז הוא יגיד, בסדר, אם דורשים ממני - - - אני לא אתן.
סהר פינטו
מה העלויות הנוספות? אם העלויות הנוספות הן 20 אגורות על המדבקה - - -
חנה וינשטוק טירי
אני לא נכנסת לזה עכשיו.
סוזנה רבינוביץ
כל התקנות האלה נבעו מכך שיש חובה לתת תעודת אחריות, אבל אף על פי שיש חובה אנשים מאבדים, הם לא יודעים איפה התעודה. גם על זה ניתן להתווכח וגם לצרכן יש אחריות לשמור על התעודה. אבל אם כבר במוצרי החשמל הגדולים – מקרר, תנור, טלוויזיה ודברים כאלה – שם יש בעיות, ולכן אנחנו באים כברת דרך ומתקינים כאן תקנות. התקנות האלה גם גוררות סנקציות פליליות וגם פיצוי לדוגמה, והכול פה קשור לתעודת האחריות. מי שלא צריך לתת על-פי חוק תעודת אחריות יכול לכתוב בתעודת האחריות מה שהוא רוצה, הוא יכול להחריג וכדומה. עכשיו יש לו חובה נוספת, זאת אומרת יש זיקה לתעודת האחריות שלו, גם שם הוא צריך מאוד להיזהר, ויש פה באמת הרעה להרבה מאוד עוסקים שהיום בוחרים לתת את זה באופן וולונטרי, והתקנות האלה - -
סהר פינטו
ממה הם נפגעים, עדיין לא הבנתי – מזה שהם יצטרכו לממש את האחריות שהם מבטיחים היום? אני קניתי מברגה ב-140 שקלים ולא ב-155 שקלים; קיבלתי על המברגה שנה אחריות – לא חייבים לתת לי, אבל קיבלתי שנה אחריות. אני אומר לאותו יצרן שכבר בחר לתת לי שנה אחריות, תן לי גם מדבקה. במה זה מקשה עליו? אם זה מקשה עליו ב-20 האגורות של המדבקה – הבנתי; אם זה מקשה עליו בכך שאני באמת אבוא אליו אחרי שמונה חודשים כי לא איבדתי את הנייר, אלא מכיוון שהייתה לי מדבקה, והוא באמת יצטרך לתת לי את האחריות שהוא הבטיח, אז סליחה, עם כל הכבוד – שלא יבטיח, אם הוא לא מסוגל לתת.
סוזנה רבינוביץ
מלכתחילה זה לא הגיוני להטיל עליו חובה נוספת.
זאב דוננפלד
אנחנו עובדים לפי חוק, אחרת זה ג'ונגל. אם החוק מגדיר את האחריות המדבקה צריכה להיות מותאמת לחוק.
סהר פינטו
יפה. ואם אתה מוכר לי אחריות שלא על-פי חוק, ונותן לי תעודת אחריות, תן לי גם מדבקת אחריות.
זאב דוננפלד
בסופו של דבר זה יעמוד במבחן. אנחנו צריכים לחשוב צעד קדימה מה יהיה כשהלקוח יגיע. אנחנו צריכים לחוקק חוקים שאפשר לחיות איתם. אם ללקוח יש תעודה הוא בא עם מדבקה; אם אין לו תעודה אז לא צריכה להיות לו מדבקה.
סוזנה רבינוביץ
אין חובה מלכתחילה בחוק.
סלעית קולר
כל הרעיון הוא שיש לו תעודה.
זאב דוננפלד
אז לא צריך לחייב גם מדבקה.
סלעית קולר
כל הרעיון הוא שיש לו תעודה. נתת לי תעודה, אז מה אתה רוצה, לא לתת לו את המדבקה?
זאב דוננפלד
אם החוק אומר שצריך תעודה, אז צריך מדבקה.
חנה וינשטוק טירי
הוא לא ייתן תעודה. מה אתם עושים? אתם פוגעים בצרכנים.
זאב דוננפלד
אם החוק אומר שצריך תעודה החוק הוא המנחה.
חנה וינשטוק טירי
הם לא ייתנו את זה.
סהר פינטו
אני לא אקנה את המברגה הזאת בחיים אם הוא לא ייתן לי תעודה. הוא לא נותן לי בגלל העיניים היפות שלי.
חנה וינשטוק טירי
דברים שאין חובה לתת עליהם תעודת אחריות אני מלכתחילה לא מניחה שצריכים לתת לי תעודת אחריות. אם הוא בחר וולונטרית לתת לי תעודת אחריות, ועכשיו אנחנו מוסיפים - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל בעצם דבר וולונטרי גם בדברים אחרים לא מייתר דרישות נוספות שיש באותו שירות או באותו הליך.
חנה וינשטוק טירי
אבל זה קבוע בתעודת האחריות.
סוזנה רבינוביץ
יש לו עילה להתליה.
חנה וינשטוק טירי
אם תעודת האחריות אומרת שהיצרן מחויב לתת שירות בחינם על כל תיקון – בסדר. אבל אתם רוצים עכשיו אי מתן תעודות אחריות באופן וולונטרי. הוא יחליט שהוא נותן את התעודה הזאת, ויכול להיות שלא. עכשיו הוא גם צריך מדבקת אחריות, הוא צריך לרכוש מדבקות אחריות, להפיץ אותן בכל החנויות עם כל העלויות וכל הלוגיסטיקה של זה, ויש לזה לוגיסטיקה ועלויות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז אני יכול היום רק לפרסם שאני נותן אחריות, ואפילו לא לתת תעודה?
אתי בנדלר
כן.
חנה וינשטוק טירי
אם זה וולונטרי, כן.
אתי בנדלר
יש למשל נעלי עילית שעושים בתפירת יד, ואומרים לך שיש אחריות חמש שנים אם יקרה משהו לנעליים, אבל מעולם לא קיבלתי תעודת אחריות.
סלעית קולר
גם כשאת מנסה לממש את אותה אחריות שהוא מפרסם את נמצאת במצב - -
סוזנה רבינוביץ
אבל שם יש - - -
אתי בנדלר
אבל כך וכך אני לא מקבלת את התעודה ביד. החוק לא מחייב אותם לתת לי תעודה ביד.
סלעית קולר
מה שיש בחוק מאוד מצומצם. זה נכון.
רז הילמן
אנחנו מתייחסים לא רק לעלות של המדבקה, אנחנו מתייחסים לעלות האדמיניסטרטיבית של ההתעסקות עם זה; אנחנו מתייחסים לחשיפה העונשית שיש בחוק הזה, הפיצויים ללא הוכחת נזק; אנחנו מתייחסים לחשש שלקמעונאי שיש אינטרס שונה מזה של יבואן ישים תאריכים עתידיים רחוקים יותר, כי מה אכפת לו, זה לא עולה לו כסף, אחריות נוספת. יש פה הרבה מאוד בעיות שהיבואנים של החשמל והאלקטרוניקה נחשפים אליהם, ואם עכשיו הופכים את זה למשהו רחב אז כל אותם עסקים אחרים גם יהיו חשופים אליהם.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אי אפשר לדוגמה להקל קצת בסנקציות לגבי אלה שזה תעודות וולונטריות?
חנה וינשטוק טירי
צריך לזה תיקון חקיקה לזה. כי החוק היום אומר שאי מסירת מדבקה זה גם עילה לפיצויים לדוגמה, אז הוא יגיד, למה אני צריך להסתבך עם זה. הוא לא ייתן תעודת אחריות – צרכנים ייפגעו מזה.
סהר פינטו
אבל הטענות האלה בדיוק עלו גם בדיון. הוא גם שולח את התעודות, וגם על התעודות המוכר בסוף כותב, אז פשוט יהיה עוד אקט שבצמוד- - -
רז הילמן
בדיון אמרו שהזמן קצר, צריך כרגע לאשר, תחשבו על כל הדברים.
חנה וינשטוק טירי
נכון. לא היה דיון ממצה בנושא.
סהר פינטו
על זה בהחלט היה דיון. לא ירדנו למה מחריגים - -
חנה וינשטוק טירי
אחרת הוועדה הייתה קובעת את זה בחוק ולא הייתה נותנת לשר סמכות לקבוע החרגות.
סהר פינטו
בגלל זה הוועדה הלכה הפוך ולא צמצמה את זה מראש, אלא החילה את זה על הכול, למעט מה שהשר - - -
חנה וינשטוק טירי
הדיון היה מאוד לא ממצה, הוא היה קצר - -
סהר פינטו
אז את עושה over-ruling לדיון?
חנה וינשטוק טירי
לא, אבל נתנו סמכות לשר להפעיל שיקול דעת. השר הפעיל שיקול דעת. זאת המשמעות של מתן ההסמכה לשר.
סוזנה רבינוביץ
יש הרבה מוצרים שאתה מקבל אחריות בלי משהו כתוב ביד. עכשיו צריך מדבקה בקשר למשהו שאין לי?
סהר פינטו
לא. החוק אומר שרק כשהוא מוסר תעודת אחריות הוא ייתן גם מדבקה. אם הוא לא מוסר תעודת אחריות הוא לא ייתן מדבקה.
סוזנה רבינוביץ
- - -
לאה ורון
אבל התקנות מתייחסות גם לטובין ואומרים שהמחיר הטובין לצרכן גבוה מ-150 ₪.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איזה מוצרים כלולים בקטגוריה הזאת?
סהר פינטו
כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה שהם פחות מ-150 ₪ ומוצרים אחרים שמוכרים לך אותם עם אחריות לא מכוח חוק.
חנה וינשטוק טירי
מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים, ובלבד שמחיר הטובין לצרכן גבוה מ-150 ₪.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
או מתחת ל-150 שקלים זה הוולונטרי.
חנה וינשטוק טירי
מיטה שאין לה מנגנון חשמלי זה לא חובה, נעליים, רהיטים - -
רז הילמן
אין סוף לכמות המוצרים שיכולים להיות ברשימה השנייה. אי אפשר לחשוב עכשיו - -
קריאות
- - -
אתי בנדלר
על מזרנים למשל מקובל לתת עשר שנות אחריות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
- - - לאחריות של מוצרים מתחת ל-150 שקלים אין ערך. אין שווי כלכלי. כמה שווה אחריות למוצר ששווה 150 ₪? מה הערך הכלכלי של אחריות כזאת?
אתי בנדלר
יש דברים יקרים - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, אני מדבר על פחות מ-150 שקלים. אין לי כמעט ספק שזה חסר משמעות כלכלית לכל הצדדים.
סהר פינטו
ויתר הדברים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אוקיי, אז גמרנו צד אחד.
רז הילמן
אנחנו הצענו שיהיה קריטריון של מחיר; שהתקנות יחולו על מוצרים שהעלות שלהם היא רק מעל 700 שקל, ואז זה באמת יכול להיות משהו רחב יותר.
קריאות
- - -
סהר פינטו
כל היתר יהיה מעל 700, זה רעיון הגיוני.
סלעית קולר
העירו פה את העניין של הפיצוי העונשי, ויש בעייתיות גם ככה עם הפיצוי העונשי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אנחנו נלך עם הקבוצה השנייה, הוולונטרית. להגדיל מסכום מסוים?
אתי בנדלר
בוודאי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מוצרים יקרים שעליהם נותנים גם תעודת אחריות, שייתנו גם מדבקה.
אתי בנדלר
זה נכון, אבל החשש שגברת טירי העלתה הוא שלא ייתנו כתוצאה מכך תעודת אחריות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם לא היה להם אינטרס לתת אחריות לא נותנים אותה מראש, הם לא צריכים את המדבקה. זה כנראה נותן להם משהו.
חנה וינשטוק טירי
חשוב שלצרכן תהיה תעודת אחריות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה נכון, אבל אם לא יעשו את זה בגלל מדבקה השכן ייתן את זה עם המדבקה, והשוק ילך לכיוון הזה. הכול פה זה כלכלה.
זאב דוננפלד
לא כל דבר צריך להגדיר בחוק, אפשר להשאיר דברים פתוחים, והדברים אחר כך מסתדרים טוב.
רז הילמן
אפשר גם לנסות להתחיל עם מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ולהיפגש בעוד שנה ולראות מה קורה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
על מוצרים מתחת ל-150 שקלים אני מבין שבאמת חבל על הפרוצדורה ועל המדבקות ועל כאב הראש שלכם וגם של הצרכן, שהוא לא יחשוב שהוא צריך אחריות גם מתחת ל-150 שקלים. בואו נחשוב על הסכום של המוצרים שהם באמת משמעותיים. אנחנו רוצים להסדיר את זה כך שזה יהיה נכון.
רז הילמן
צריך להיזהר שלא ייצור תמריץ שלילי לא לתת אחריות, כי זה יכול ליצור את זה בחלק מהקטגוריות.
חנה וינשטוק טירי
זה לא רק תמריץ שלילי לתת אחריות, אלא גם תמריץ שלילי לתת את תעודת האחריות, את הנייר. אם אומרים לי שעל מזרן נותנים לי עשר שנות אחריות, אם אין לי הנייר איך אני אוכיח שנתנו לי? לא ייתנו לי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אבל גם היום הוא לא חייב לתת לי את האחריות הזאת, נכון?
חנה וינשטוק טירי
הוא לא חייב לתת לי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה הוא עושה את זה? בואי ננתח את זה.
סהר פינטו
בדיוק, למה הוא עושה את זה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הוא נותן את זה כי זה טוב לו, כי זה משתלם לו, כי זה משפר לו את יכולת השיווק והמכירה, כי המתחרה שלו נותן. אף אחד לא יחריג את עצמו לרעה, אלא אם כן הם יתארגנו ויעשו החלטה מגובשת, בגלל מדבקה של כמה אגורות.
חנה וינשטוק טירי
אבל הוא יכול לעשות משהו אחר: להגיד לו בעל-פה שהוא נותן לו עשר שנות אחריות; הוא לא ייתן לו תעודה כדי שהוא לא יהיה חייב לתת מדבקה. ואז אחר כך אחרי חמש-שש שנים הצרכן יצטרך להוכיח שיש לו אחריות. מזה אני חוששת יותר. הוא ייתן אחריות של עשר שנים, אבל הוא לא ייתן נייר. במעמד המכירה הוא יגיד לו בעל-פה שהוא נותן לו עשר שנות אחריות – לא ביטלתי את האחריות. קניתי את הצרכן, שביתי את לבו, אבל אחרי חמש שנים הוא ירצה לממש את האחריות, ולא יהיה לו נייר. העוסק יגיד לעצמו, אני לא אתן לו תעודה כדי שאני לא אהיה מחויב לזה עם כל ההשלכות של פיצויים לדוגמה ועבירה פלילית ותובענות ייצוגיות. ואז אחר כך יהיה ויכוח, מי נגד מי. הצרכן יגיד, אבל אתה אמרת לי לעשר שנים - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זאת טענה חזקה.
חנה וינשטוק טירי
- - והעוסק יגיד, אני לא אמרתי לך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זאת טענה בעייתית.
חנה וינשטוק טירי
אני לא רוצה לפגוע בצרכנים.
סלעית קולר
הפיצוי לדוגמה הוא הבעיה.
סהר פינטו
הוא לא ימסור את התעודה כי הוא צריך לצרף אליה גם מדבקה? יש כאלה שלא מוסרים כבר היום.
חנה וינשטוק טירי
- - -
סהר פינטו
דיברו פה על מזרנים. אני קונה מזרן והבטיחו לי עשר או עשרים שנות אחריות, וזה מעניין אותי, וזה הנושא שבדקתי, וזה הנושא שעל-פיו החלטתי אז כנראה אני גם לא אצא משם בלי תעודה. את אומרת שיש בעיה שהוא יכול להבטיח ולא לתת לי - -
חנה וינשטוק טירי
הוא לא ייתן לי את זה כתוב.
סהר פינטו
- - ועכשיו את מחמירה את זה ואומרת שמכוח זה גם כשהוא כבר נותן לי אני לא - - -
אתי בנדלר
- - - זה הבדל מאוד גדול בין מחמירה לבין לא מרחיבה. אתה צרכן מתוחכם אז תגיד לו שאתה רוצה את תעודת האחריות בכתב, והוא יגיד לך, אין לי, תשמור את החשבונית, התנאים של האחריות באינטרנט.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אם המצב בחוק היום מאפשר למוכר, לעסק, לתת לך תחושה שהוא נותן לך אחריות ולא לתת לך תעודה - -
סהר פינטו
זה אנחנו צריכים לתקן.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז הנה, בבקשה, תדברו אחרי שתגמרו את הפריימריס. יש פה חור שמאפשר ליצור כשל שהשוק לא יתקן את זה מעצמו.
אין לנו מה לשנות פה.
רז הילמן
לא, תוסיפו את העניין של מוצרים קטנים.
אתי בנדלר
מה זה מוצרים קטנים?
הילה דוידוביץ- בלומנטל
שטח הפנים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר, דיברתי לשנות במובן הזה.
רז הילמן
יכול להיות שכדאי לרשום את חלק מהמוצרים בצורה מפורשת כדי שלא יהיו אחרי זה מחלוקות אם היה שטח פנים וחלק לא. זאת אומרת זה טוב שיש סעיף סל של שטח פנים. אבל דברים שהם ברורים כמו שעונים, מצלמות, אוזניות – אפשר להגדיר אותם בצורה מפורשת ולא להשאיר את זה פתוח למחלוקות בין הצרכן לבין הקמעונאי, אם הוא היה צריך לשים מדבקה או לא. אנחנו נשארנו עם מספיק קטגוריות. התקנות האלה עדיין כוללות הרבה מאוד מוצרים בתחום החשמל והאלקטרוניקה. אם יזהו ארגוני צרכנים שיש בעיה בתחום נוסף, ואפשר בעתיד לתקן ולהוסיף - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה הבעיה עם מצלמות? במצלמת וידיאו אין לך מקום לשים בתחתית שלה?
רז הילמן
הם לפעמים בגודל של כף יד.
חנה וינשטוק טירי
זה ייכנס לחריג של שטח הפנים.
רז הילמן
יכול להיות שזה ייכנס, אבל עדיף לרשום את זה בצורה ברורה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, מה שאתה רוצה להגיד לי שמצלמות זה כל מצלמה.
צבי לביא
אין אפשרות להדביק על מצלמה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למטה?
צבי לביא
סנטימטר. למטה יש לך כל מיני אבזרים שאתה צריך לפתוח.
סהר פינטו
אז אין שטח פנים פנוי, זה בסדר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז אין שטח פנים פנוי.
לאה ורון
אם אפשר על טלפון סלולרי אפשר גם על מצלמה.
רז הילמן
לגבי המוצרים האלה, גם אם תהיה מצלמה או שתיים שתרוויח מזה כי במקרה שטח הפנים שלה גדול יותר, כדי למנוע מחלוקות עם המוכר – להחריג את זה בצורה מפורשת, שום דבר אמיתי לא ייפגע.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הגדרת "שטח פנים פנוי" מספיקה. אף אחד לא בא בכוח שתדביקו מדבקות.

דרך אגב, אם יש מצלמת וידיאו, ויש מקום על המטען, זה פתרון?
טלי און
מטען זה משהו שרוכשים בנפרד. המטען יכול להתקלקל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אין עוד הערות?
חנה וינשטוק טירי
אנחנו לא רוצים להחריג.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
גם אנחנו לא.

הצבעה

בעד תקנה 5 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 5 אושרה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תקנה 5 אושרה עם השינויים שהוסכמו.

תקנה 6, בבקשה.
חנה וינשטוק טירי
תחילה 6. תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בסיון התשע"ב (1 ביוני 2012)
יש בעיה עם הסעיף הזה. החוק עצמו קובע שתחילתו של חוק זה ביום 1 ביוני 2012, אבל מאחר שהם העלו את החשש שהם לא יספיקו להתארגן עד המועד הזה אז שתי אופציות: או לדחות את התחילה של החוק, זאת אומרת לעשות תיקון חוק, שלוש קריאות וכולי – אנחנו לא מציעים ללכת בדרך הזאת; או שאפשר לקבוע תחילה מאוחרת לתקנות, זאת אומרת המדבקה וההוראות כפי שנקבע בתקנות. כלומר ב-1 ביוני הם יהיו חייבים לעמוד בהוראות של החוק, לתת מדבקה, אבל מ-1 בספטמבר או באוקטובר הם יצטרכו לעמוד בהוראות החוק, כפי שקבוע בתקנות האלה. ההחרגות, כמובן, יחולו מ-1 ביוני כדי שתהיה הלימה. אנחנו לא רוצים לדחות לחלוטין את הכניסה לתוקף - -
רז הילמן
למה לא? מה יינזק?
חנה וינשטוק טירי
בתקופת הביניים הם כן יכולים להתארגן.
רז הילמן
אין סיכוי שיספיקו להיערך בתוך חודשיים.
חנה וינשטוק טירי
החוק מדבר על מדבקה תקפה ומקורית, אני לא חושבת שזאת בעיה שיצרן יפיץ בין כל החנויות שדרכן הוא מוכר את המוצרים שלו, מדבקה שיכתבו בה את התוקף עם החותמת שלו. זה מה שיהיה בתקופת הביניים.
רז הילמן
צריכים להסתכל על הדברים בצורה קצת יותר רחבה. נמצאים כאן יבואנים שהם שותפים לתהליך. התקנות האלה הולכות להשפיע על מאות עסקים ועשרות אלפי מוצרים. זה יהיה תמים לחשוב שבתוך חודשיים כל המוצרים בכל החנויות – חודש וחצי, עוד עם פסח באמצע. זה יהיה ממש לעצום את העיניים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה אתה צריך?
רז הילמן
כמו שהצעתם בחוק. זה גם זמן מינימלי, אבל גם את זה – חמישה חודשים מעכשיו, זאת אומרת עד סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר.
סהר פינטו
אם זה יילך לבג"ץ בג"ץ יגיד את זה בצורה ברורה, חבל על הזמן של בג"ץ בשביל זה.
סהר פינטו
איזה בג"ץ? בג"ץ גם יראה את הדיון שהיה באוגוסט שבו רצינו שלושה חודשים והעליתם את הטענות האלה ודיברתם על שנה, והגענו בסוף ליוני. גם זה נדחה כבר כי פעם אחת כבר ביקשתם.
רז הילמן
לפחות חמשת החודשים האלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
היועצת המשפטית עכשיו מדברת.
אתי בנדלר
הדיון הזה אכן התנהל בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית. לוועדה היה ברור שיש צורך בזמן היערכות סביר של היצרנים להכנת מדבקות שיענו על דרישות שייקבעו בתקנות שבאותו שלב על סמך החוק אי אפשר היה לדעת, כפי שרק היום התבהר, מה היו הדרישות בתקנות. לכן אכן נקבע שתחילתו של חוק זה ב-1 ביוני 2012, אבל כדי לאפשר זמן היערכות מספיק נקבע במקביל שתקנות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עד ליום – התאריך העברי, 1 בינואר 2012. אדוני אמר בעל-פה שהוא ידון בהם סמוך לאחר קבלתם כדי שהם יאושרו, ואכן יהיה זמן היערכות מספיק. בפועל אנחנו דנים בתקנות האלה חודשיים וחצי אחרי אותו תאריך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סיכמנו על חודשיים וחצי.
אתי בנדלר
דא עקא שבלי תיקון חוק אי אפשר לדחות את תחילת החוק. אפשר להציע, כאמור, תחילה נדחית לתקנות, אבל החוק ייכנס לתוקפו ב-1 ביוני - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אפשר לעשות החרגה.
אתי בנדלר
- - זה אומר שהחל ב-1 ביוני יצטרכו לתת מדבקת אחריות גם אם היא לא תענה על הדרישות האחרות בתקנות.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אי אפשר להוסיף תקנה שמחריגה את כל המוצרים עד תאריך מסוים?
אתי בנדלר
סליחה? מה המשמעות?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הרי לשר יש סמכות להחריג, נכון? ההחרגה שלו יכולה להיות קבועה, היא יכולה להיות גם סוג של החרגה מצומצמת. הוא יגיד שעד 15 באוגוסט כל המוצרים בישראל מוחרגים מהוראת החוק.
אתי בנדלר
זה סותר את הוראת החוק.
חנה וינשטוק טירי
ההצעה שאנחנו מציעים לא סותרת את החוק, ואז התקנות לא יכולות בעצם לסתור פה.
רז הילמן
עורכת הדין טירי, זה לא סותר את החוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
החוק נתן לו סמכות להחריג.
אתי בנדלר
מה זאת אומרת? להחריג את כל המוצרים זה אומר לדחות את תחילת החוק.
חנה וינשטוק טירי
זאת המשמעות, בדיוק.
אתי בנדלר
החוק לא אפשר את זה אחרי דיון ברור.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
המשמעות היא שבתקנה הוא מבטל הוראת חוק ומרוקן מתוכן, וזה לא הגיוני מבחינת מדרג נורמטיבי. זה לא יעלה על הדעת.
רז הילמן
לתקופה של חודשיים זה לא הגיוני?
הילה דוידוביץ- בלומנטל
כן. זה לא קשור, גם לתקופה של יום לא עושים ככה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה סותר את החוק אם השר מחריג כל מוצר שהוא מתחת ל-50 אלף ₪?
חנה וינשטוק טירי
מה זאת אומרת "מחריג"? איזו הוראה תיקבע? המשמעות היא שאנחנו דוחים את כניסת התקנות לתוקף.
רז הילמן
זה לא כזה נורא.
חנה וינשטוק טירי
זה סותר את החוק. אני לא חושבת שמשפטית אפשר לעשות את זה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה לא סותר, החוק נכנס לתוקף על מוצרים מסוימים.
אתי בנדלר
על מה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמו שעכשיו החרגתם 80% מהמוצרים - -
אתי בנדלר
על מה? על מה?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
למה לשר מותר להחריג 80% מהמוצרים, ואסור לו להחריג 99% מהמוצרים? מי קובע איפה זה הסוף?
חנה וינשטוק טירי
אז אנחנו נקבע בסעיף הוראת שעה שמתאריך כך וכך תהיה החרגה - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
סך הכול באנו והטלנו עליהם חוק חדש. לא בגללם – הם לא קשורים לזה – התערב תהליך. אנחנו בסך הכול רוצים להיות פה בני אדם איתם.
חנה וינשטוק טירי
אני מנסה להבין, תהיה הוראת שעה שאומרת שמתאריך עד תאריך - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נייצר תקנה עכשיו שמצמצמת את תחולת החוק בצורה מאוד מאוד נרחבת עד תאריך שאנחנו מפצים אותם על העיכוב.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
אני רוצה לבדוק את זה.
סהר פינטו
מסוכן מאוד.
אתי בנדלר
אני רוצה קודם לשמוע את הצעתו של היושב ראש, אני לא יודעת מה ההצעה. הוא אומר שהוא רוצה לצמצם את זה. אני חושבת שלפני שנותנים חוות דעת משפטית צריכים לשמוע מהי ההצעה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
שתהיה תקנה שמכניסת החוק לתוקף ועד 15 באוגוסט, לדוגמה, הוראות החוק יחולו על מוצרים של מעל שווי של 10,000 ₪. ככה שזה באמת נותן היערכות מינימלית.
אתי בנדלר
האם היצרנים יוכלו לעמוד בחובה להדביק או לצייד צרכן במדבקה לגבי סוג מסוים של מוצרים מיד עם כניסת החוק לתוקפו?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מספר המוצרים שנמכרים מעל 10,000 ₪ הם קטנים, אתם יכולים אפילו לעשות מדבקות עבודת יד עד אז.
רז הילמן
אני לא יכול לענות בשם כולם, אבל זה בוודאי יהיה הרבה יותר מידתי.
סהר פינטו
נשמע בעייתי מאוד. זה פתח להאריך את זה אחר כך.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, אין פתח להאריך.
חנה וינשטוק טירי
השאלה אם זה אפשרי מבחינה משפטית.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
הבעיה פה היא רק משפטית, אין פה בעיה מהותית. יש פה בעיה פרוצדורלית. בגלל פרוצדורה אני לא - - -
סהר פינטו
למה לא ללכת בהצעה שהיא הציעה?
רז הילמן
ההצעה שלה לא נותנת לי שום מענה.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
למה?
רז הילמן
אם כבר מגיעים לכל המוצרים - -
זאב דוננפלד
זה לא סביר שייתנו פה חודשיים בשביל מהלך כזה.
קריאות
- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש פסח באמצע - -
קריאות
- - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני לא הבנתי את ההצעה שלכם.
חנה וינשטוק טירי
הרי התקנות קובעות הוראות ספציפיות: מה יהיה הכיתוב, מה יהיה גודל האותיות וכולי. אנחנו נאמר שתחילתן של התקנות יהיו בעוד חודשיים וחצי-שלושה, איך שהוועדה תחליט. כלומר שב-1 ביוני הם יהיו חייבים לעמוד בהוראות החוק. מה שאומרות הוראות החוק זה שהם צריכים למסור מדבקת אחריות תקפה ומקורית שבה צריך להיות מצוין תום תקופת האחריות. זאת מדבקה פשוטה כעיקרון.
רז הילמן
זה אומר שתקימו שני מערכי אופרציה. תקימו עכשיו מערך - - -
קריאות
- - -
חנה וינשטוק טירי
מדבקה ריקה ולכתוב עליה את תום תקופת האחריות. או מדבקה עם החותמת של היצרן - -
קריאה
למה ליצור מצב כזה?
חנה וינשטוק טירי
אנחנו מנסים למצוא פתרון לתקופת הביניים כדי שלא תצטרכו להיערך - -
רז הילמן
העלה היושב ראש פתרון מצוין.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
יש בעיה משפטית עם הפתרון שהצעתי?
חנה וינשטוק טירי
זה פתרון מאוד יצירתי. אף פעם לא נתקלתי בפתרון כזה. צריך להתייעץ עם משרד המשפטים. אני לא יכולה לתת לבד את הגושפנקה.
הילה דוידוביץ- בלומנטל
אני צריכה לבדוק את זה.
חנה וינשטוק טירי
זה פתרון מאוד מעניין ויצירתי.
אתי בנדלר
אני רוצה להבין אם רשמתי לעצמי נכון את הצעת אדוני. מה שאתה מציע זה שהוראות תקנות אלה יחולו מיום – תאריך נדחה כלשהו שתקבע בשנת 2012 – ומיום תחילת החוק ועד ליום תחילת התקנות יחול החוק על טובין כהגדרתם בתקנות, שערכם עולה על 10,000 שקלים?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן.
אתי בנדלר
זאת אומרת, זה יחול על מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז שמחירם עולה על 10,000 שקלים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
וצריכים להפיק מדבקה כמו שקבענו פה. הם ייכנסו כבר לפורמט המלא.
אתי בנדלר
אתם תוכלו להפיק מדבקות כאלה מ-1 ביוני?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן. אני אומר לכם שאתם יכולים.


התקנות מאושרות בוועדה – אתם לוקחים את זה אליכם, תבדקו – לא טוב, תחזירו לנו. תבדקו משפטית.
אתי בנדלר
אני חושבת שאם אתה אומר שהתקנות יחולו במלואן, והם אומרים שהם יכולים לעמוד בזה, רק מ-1 ביוני על טובין כהגדרתם, בהתאם לכל הוראות התקנות, אבל שערכם עולה על 10,000 ₪, לדעתי, אין עם זה בעיה. אבל לאחר שהוצהר כאן באמת שאתם מסוגלים לעמוד בזה.
רז הילמן
אין לי שום מנדט להצהיר בשם כולם. אני אומר – זה הרבה יותר מידתי ממה שהיה קודם. לדעתי, צריך היה לדחות הכול. אני מבין שיש בעיה משפטית עם זה, הם לא רוצים לתקן את החוק - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בסדר גמור. גמרנו בזה. אנחנו מאשרים את תקנה 6, לפי הצעתי. מי בעד?

הצבעה

בעד תקנה 6 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 6 אושרה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
פה-אחד. גם חבר הכנסת רוברט טיבייב הצביע "בעד" תוך כדי הליכה. אנחנו מאשרים את תקנה 6, על-פי הצעתי. בזה סיימנו את התקנות, תודה רבה לכל המשתתפים. חג שמח.

הישיבה ננעלה בשעה 14:45.

קוד המקור של הנתונים