ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/03/2012

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
9
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
21/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 681>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ"ז באדר התשע"ב (21 במרץ 2012), שעה 9:20
סדר היום
<הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אריה אלדד
מוזמנים
>
פרופ' רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות

ישראל פיטוסי - רפרנט סמים, משרד הבריאות

נילי דיקמן - עו"ד לשכה משפטית, משרד הבריאות

אורית שפירו - ראש אגף חינוך ומניעה, המשרד לביטחון פנים

אודי וולף - ר' מעבדה אנליטית באח"מ משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

אריאלה פל כנפו - ר' חוליית מחקר סמים באח"מ משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים
<הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום רביעי בשבוע. היום כ"ז באדר, 21.3.2012 ואני מתכבד לפתוח את הדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר-היום: הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"ב-2012.
המשטרה מדווחת מפעם לפעם? על מה אתם רוצים לאסור מכירה?
אודי וולף
קודם כל, מי שרוצה לאסור זה משרד הבריאות. ניתן להם את הכבוד המגיע להם.
היו"ר חיים כץ
משרד הבריאות, בבקשה.
נילי דיקמן
בוקר טוב. אנחנו מבקשים להוסיף כמה חומרים לתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים. החומרים האלה נכללים בפקודה, לאחר שהם נדונו במסגרת של וועדה בין משרדית יחד עם משרדים נוספים, משטרה והרשות למלחמה בסמים.
אנחנו מדברים על שני חומרים נוספים וגם על קבוצה של חומרים שמכונים "קנבינואידים סינטטיים". יושב פה איש אגף הרוקחות, מגיסטר ישראל פיטוסי, והוא יכול לפרט לגבי כל אחד מהחומרים.
ישראל פיטוסי
אני רוקח מחוזי בלשכת הבריאות המחוזית. לשעבר, באגף הרוקחות ורשות מוסמכת. עברתי לתפקיד כרוקח מחוזי.
היו"ר חיים כץ
בהצלחה.
ישראל פיטוסי
תודה.

בסיבוב הקודם הכנסנו כבר את הקבוצה של קנבינואידים סינטטיים והתבקשנו, על-פי הממצאים של המשטרה ועל-פי החלטה של הרשות למלחמה בסמים, להוסיף עוד כמה חומרים שהם שייכים לקבוצה.
אני רוצה להזכיר שהחומרים האלו הם מאוד פוטנטיים, הם אפילו יותר מזו של ה-"THC" שהוא החומר הפעיל בתוך הקאנאביס.
היו"ר חיים כץ
דבר עברית. הוא דיבר יידיש ולא כולם מבינים. על מה אנחנו מדברים?
אודי וולף
אני סגן ניצב, ראש המעבדה האנאליטית במז"פ.

המעבדה שלי עוסקת בזיהוי ובכתיבת חוות דעת על כל החומרים שחשודים כסמים שנתפסים במדינת ישראל. אנחנו מדברים על שוק מאוד דינאמי ומשתנה של חומרים שמגיע לארץ בשנים האחרונות. אנשים מנסים לעקוף את פקודת הסמים על-ידי זה שהם משווקים חומרים בעלי השפעה דומה מאוד לסמים, שהם אינם כלולים בפקודת הסמים.

פקודת הסמים שלנו היא פקודה פרטנית שרק מה שכלול בתוכה הוא אסור כסם. לכן הם מנצלים את הדרך הזאת, את הגב הצר שיש לפקודת הסמים, כדי להכליל הרבה מאוד חומרים אחרים נוספים.

בשנים האחרונות נעשתה עבודה גדולה מאוד להרחבה של פקודת הסמים בצורה מידתית, כך שכלפי 5 משפחות אישרה הוועדה הזאת, אחרי עבודה מקדימה, הכללה של נגזרות של החומרים שהיוו הבסיס הכימי להכנת רוב החומרים שנמכרו בפיצוציות. זה שינה את הרגלי הצריכה של הנוער, שהוא בעיקר הצרכן של הסמים האלה, וזה מהווה עבורו שער הכניסה לעולם הסמים.
היו"ר חיים כץ
שער הרחמים, מה?
אודי וולף
רחמים זה אחר-כך. שער הרחמים סגור עדיין.

החל מאוקטובר 2010, כשנכלל מה שאנחנו מכנים "חוק הנגזרות", שזה למעשה התוספת המורחבת לפקודת הסמים, חל שינוי בהרגל הצריכה ובהרגלי המכירה של פיצוציות והתחילו למכור את הקנבינואידים הסינטטיים. אלה חומרים שמשפיעים על רצפטורים במוח, אותם רצפטורים שה-THC, החומר הפעיל בקאנביס משפיע עליהם.
במאי שדנה שעברה, ערב יום העצמאות, הוכללה בפקודה רשימה של 5 עד 8 חומרים כאלה. מאז ניתן האות להחליף את התכולה של מה שנמכר בפיצוציות. מה שאנחנו מוצאים היום בשוק, במשך 10 החודשים שחלפו מאז, זה את החומרים שאנחנו רוצים להכניס היום לפקודה.
היו"ר חיים כץ
הם עובדים עלינו, אנחנו עובדים עליהם. ככה זה מתגלגל.
זה דיון מספר 48 שלנו, נכון?
אודי וולף
בערך. יהיו עוד דיונים.

אם הוועדה תאשר היום את ההכללה של החומרים האלה, יינתן האות לסינים לייצר חומרים אחרים.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן לוקח להם?
אודי וולף
תוך שבועיים הם יתארגנו. אם עד ערב פסח יפורסם ברשומות החומרים שברשימה הזאת, תוך 14 יום תהיה תכולה של החוק. ביום שזה יוחל, אנחנו כבר נתפוס את החומרים החדשים וחוזר חלילה.
מצד אחד, אי-אפשר לשתוק - - -
היו"ר חיים כץ
בוא נעשה באופן קבוע דיון אחת לשלושה שבועות.
אודי וולף
אני מסכים. אני מוכן להיערך לזה.
היו"ר חיים כץ
כל שלושה שבועות תביא חומרים חדשים?
אודי וולף
אני מוכן להיערך לזה. אני מקבל את ההצעה.
היו"ר חיים כץ
בוא נעשה ניסיון כזה.
אודי וולף
אני רוצה שהחברים שלי ממשרד הבריאות יתנו יד לזה כי הם עושים את העבודה הקשה. אני עושה את העבודה הקלה של הזיהוי, הם עושים את הכנת - - -
היו"ר חיים כץ
הם יצטרכו לעבוד.

שמע, אני לא נותן מחמאות חינם. הם צריכים לקחת דוגמה מהמנכ"ל שלהם.
אודי וולף
אני מוכן.
היו"ר חיים כץ
אני מוכן ללכת לפרויקט הזה. אחת לשלושה שבועות נעשה מפגש. תביאו את הרשימות, נוציא אותם מהחוק ונראה כמה עולה להם להביא ולהביא. ננסה למגר את זה במושב אחד, מושב קצר כזה.
רחל אדטו
יש ועד עובדי הפיצוציות?
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע, אבל אם הם חברים, הם חברים ב"קדימה".
רחל אדטו
בסופו של דבר, כל קול קובע.
אריה אלדד
חיים, אנחנו צריכים להקדים רפואה למכה. הוועדה תיסע לסין, תבקר במפעלים.
היו"ר חיים כץ
יש הרבה שנוסעים. עזוב, אנחנו, אני אשאר פה. אתה רוצה, הוועדה תשלח אותך לסין.
וילמה מאור
איך קוראים לכדורים האלה שאתם רוצים להוציא אותם?
אודי וולף
היום זה כבר לא כדורים. היום זה בדרך-כלל חומר אבקתי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו קובעים את הדיון הבא לשבוע הראשון שאנחנו פותחים את המושב. זה יהיה בעוד חודש וחצי. בוא נראה אותך, כמה רשימות אתם מביאים. יש לנו את פגרת הפסח. אם הוא אומר אחת לשלושה שבועות, אז עוד חודש וחצי באים לפה, נותנים להם מכה ומוציאים עוד כמה חומרים מהפיצוציות האלה.
רחל אדטו
כמה אוכפים את זה? איזו יכולת אכיפה יש?
רוני גמזו
החומרים האלה נכנסים באופן רשמי ומקבלים אישור יבוא?
אודי וולף
לא.
רוני גמזו
הם מוברחים?
אודי וולף
כן.
רוני גמזו
זאת אומרת, עוד לפני הצורך בשינוי פקודת הסמים הם עברו עבירה.
אודי וולף
נכון.
רוני גמזו
למה אתה מחכה לנו?
נילי דיקמן
כי הסמכויות של פקודת הסמים הם הרבה יותר נרחבות.
רוני גמזו
יש כאן מוצר שנכנס - - -
היו"ר חיים כץ
אם הוא תופס אותו רק בהברחה הוא עושה לו נו, נו, נו.
אודי וולף
פרופסור גמזו תפס את השור בקרניו. היום, במצב הנתון שבין 22.5 שבו הוחל החוק בתיקון הקודם שהתקבל ועד היום, כל החומרים שהשתנו מאז ונתפסים על-ידינו - אנחנו תוספים מאות שקיות שכל אחת מהם מהווה מנה אחת או שתיים של סם.
אריה אלדד
אם זה לא חומר אסור, איזה תירוץ אתם תופסים אותו?
אודי וולף
קודם כל זה חומר חשוד. הוא נתפס כחומר החשוד כסם. בכל סם זה ככה. כשתופסים מנה אצל מישהו, גם אם היא נראית כהרואין, עד שלא מוכיחים שהיא הרואין, היא רק חשודה כהרואין. אנחנו תופסים את החומרים האלה בפיצוציות שנמצאות במקומות מאוד מאוד ספציפיים ברחובות מסוימים בעיר עברית ראשונה גדולה ובערי לוויין, וברחוב על שמו של מצביא אנגלי דגול ובמקומות אחרים ברחבי הארץ. יש גם בעיר שיש בה מכון מדעי ידוע מדרום לאותה עיר גדולה.
רחל אדטו
תעשה לנו סיור של הוועדה.
אודי וולף
אני מזמין את חברת הכנסת אדטו לסיור במעבדה. זה נמצא בירושלים בגבעה הצרפתית. אני מזמין לסיור בוועדה האנאליטית. הוועדה מוזמנת בכל עת ובכל זמן שהיא תרצה לבוא ולהתרשם ממה שנמצא אצלנו במעבדה בכל רגע נתון.
רחל אדטו
לראות את הקלות הבלתי נסבלת שאנשים קונים.
אודי וולף
אנשים הולכים לפיצוציה ואומרים: תן לי. אז הם יכולים לקבל "ספייס", "ספייס גולד", "פיל", "אייפיל".
אריה אלדד
הוא לא מדבר על WH250.
רחל אדטו
החבר'ה האלה יודעים להגיד מה הם רוצים מכל הדברים?
אודי וולף
הם לא יודעים מה הם רוצים והם קונים את מה שאומרים להם שהוא טוב. הדברים האלה משתנים כל הזמן. השמות המסחריים משתנים. אני יכול לומר שיש כבר היערכות לקראת פסח ולקראת יום העצמאות. התפיסות האחרונות שלנו זה "הרצל עושה לך כנפיים" עם דמות של הרצל ולא שלי.
אריה אלדד
אי-אפשר לאסור על זה במסגרת הפקודה לאישור מכירת חמץ?
אודי וולף
לגבי חמץ אני לא יודע, אבל אין לזה הכשר.
היו"ר חיים כץ
"הרצל עושה לך כנפיים" הולך עם "רדבול"?
אריה אלדד
פרופסור גמזו, הוא אומר שיש פה הקנבינואידים – למה אנחנו לא מדגלים על בעיית הקאנביס הרפואי דרך הנגזרות הסינטטיות האלה?
רוני גמזו
ברגע שאנחנו מכניסים אותם לפקודת הסמים, הם כמו קאנביס רפואי.
אריה אלדד
אבל יש בעיה לגדל צמח, למכור אותו, לדעת מה תכולת החומר הפעיל שבו, להתעסק עם חקלאות. אם זה מוצר סינטטי והוא יותר פוטנטי?
רחל אדטו
יש לך מחקרים לגבי הקאנביס. עכשיו אתה רוצה להכניס עכשיו סם - - -
אודי וולף
אין סגולות מרפא רפואיות ודאי.
היו"ר חיים כץ
אם נעשה משתלה במגרון, תהיה עלייה והתיירות תגדל.
אריה אלדד
תיירות מרפא.
רחל אדטו
הכול משודר.
היו"ר חיים כץ
באווירה של סיום מושב עם חברי כנסת פוריים במיוחד בוועדה הזאת, שנתנו הרבה מזמנם וממרצם וגם קיבלו תוצאות, אנחנו יכולים לחייך ביום האחרון של המושב. אחרי עבודה כזאת מאומצת, אני מרשה לך לחייך.
אנחנו נעבור להקראה.
אייל לב-ארי
"פקודת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"ב-2012.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 (להלן – הפקודה) ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מודיע לאמור:

שינוי התוספת הראשונה לפקודה
1. בתוספת הראשונה לפקודה, בחלק א', בסימן ב':

1. בפרט 3א, אחרי "ללעיסה" יבוא:

"וכן למעט Bupropion";

2. אחרי פרט 9א7 יבוא:

"9א8
מתיופרופמין (Methiopropamine) ידוע גם בשם "Syn: MPA"
3. בפרט 13ט(יב), במקום "HU 250" יבוא "JWH-250".
4. בפרט 13ט אחרי פרט משנה (יב) יבוא:
"(יג)
"4-ethylnaphthalem-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone
הידוע בשם
Syn:JWH-210
(טו)
(1-(5-fluoropentyl) 3-(naphthalen-1-oyl(indole(
ידוע גם בשם
Syn: AM-2201
(טז)
4-methoxynaphthalen-1-yl-)1-pentylindol-3-yl)methanone
ידוע גם בשם
Syn: JWH-081-1pentyl-3-)4-methoxybenzoyl)indole
(יז)
Syn: RCS-4/ SR-19/ BTM-4/ E-4ידוע גם בשם
-1Pentyl-3-)4-methyl-1-naphthoyl)indole
(יח)
ידוע גם בשם
Syn: JWH-122"

תחילה

2. תחילתה של הודעה זו ארבעה עשר ימים מיום פרסומה."

משרד הבריאות ביקש לקצר את התחילה ל-7 ימים.
היו"ר חיים כץ
אין בעיה. אתם תעמדו בזה?
גמזו
כן.
היו"ר חיים כץ
אתה בטוח?
נילי דיקמן
הצורך הוא להיערך לתקופת החגים.
היו"ר חיים כץ
אתם תעמדו בזה, כמו שאתם עומדים בתקנות?
התקנות לוקחות שנתיים, שלוש ארבע. שמע, העסק לא עובד. אחר-כך אתה רוצה לדבר איתי.

אנחנו נעבור להצבעה.

מי בעד האישור?

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה תמכו.

הישיבה נעולה, תודה רבה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:05.>

קוד המקור של הנתונים