ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/03/2012

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת.

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת
20/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 261>
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ו באדר התשע"ב (20 במרץ 2012), שעה 12:00
סדר היום
<הצעות לתיקוני תקנון הכנסת.>
נכחו
חברי הוועדה: >
יריב לוין – היו"ר

אברהם מיכאלי
מוזמנים
>
ירדנה מלר-הורוביץ - מזכירת הכנסת

אייל זנדברג - משרד המשפטים

דורית ואג - מנהלת ועדת החוקה, חוק ומשפט

דלית אזולאי - מנהלת הוועדה לקידום מעמד האישה

דנה גורדון - מנהלת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ענת לוי - מנהלת ועדת המדע והטכנולוגיה

תמי כנפו - מנהלת סיעת הבית היהודי

אורי בנק - מנהל סיעת האיחוד הלאומי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<הצעות לתיקוני תקנון הכנסת>
היו"ר יריב לוין
שלום, אני פותח את הדיון בנושא תיקוני תקנון הכנסת. אני מקווה שהמילה "המשך" לא נכתבה כנבואה אלא במקום המילה "סיום" הדיון בפרק הוועדות.
אעיר רק הערה אחת בהמשך לישיבה הקודמת. דיברתי קודם עם חבר הכנסת דב חנין, שפנה אלי במכתב שבו הוא הביע פעם נוספת את ההתנגדות שלו להסדר שנוגע לוועדות המשותפות, כפי שגיבשנו כאן על דעתו של יושב ראש הכנסת, שקובע שוועדה משותפת תדון בנושא הספציפי שהועבר אליה ולא במכלול רחב של דברים, וזאת רק על-ידי דברים שהופנו על-ידי ועדת הכנסת. על דעתו של חבר הכנסת חנין, והיות שהוא די בעמדת יחיד בסוגיה הזאת, סיכמתי אתו שנאשר היום את הנוסח כפי שגיבשנו על דעתו של יושב ראש הכנסת. ננסה לקיים במהלך הפגרה איזושהי חשיבה נוספת אתו, אם אפשר לעשות איזשהו ריכוך של הדבר הזה. אם נגיע לתוצאה שתהיה מקובלת גם על יושב ראש הכנסת, אז טרם הנחת הכללים נעשה עוד ישיבה קצרה כדי לאשר את התיקון הזה. אם לאו, הדברים יישארו כך ויונחו על שולחן הכנסת מיד אחרי הפגרה, אני מקווה, ונוכל לסיים את התהליך הזה.
יש לנו היום כמה זנבות – נושאים קטנים - שנשארו לנו להשלמה. ארבל, בבקשה.
דורית ואג
אני יכולה לשאול שאלה קודם? אני מדברת על סעיף 26 – אי הופעה. סיימתם אותו? אני מנסה להכניס מקרה שהיה אצלנו, ולא ברור לי מה עושים.
היו"ר יריב לוין
זה אחד הנושאים שאנחנו צריכים לדון בהם פה כהשלמות. בבקשה.
דורית ואג
זימנו את משרד הביטחון ורצינו אלוף פיקוד מסוים. שר הביטחון הודיע ששום אלוף פיקוד לא בא, הוא בא. והוא בא? הוא לא בא. מה אני עושה?
ארבל אסטרחן
נגד השרים אין סנקציות.
דורית ואג
אבל מוכרחים משהו. זה אבסורד, כי הרי מה יהיה מחר? כל פעם שזה לא יהיה נוח לא ייתנו לאנשים מהמשרד לבוא, השר לא יבוא.
אייל זנדברג
אבל החובה קיימת.
דורית ואג
מה זה עוזר לי שיש חובה אם אין בצדה שום - - - ?
אייל זנדברג
שר, אם הוא חבר כנסת – וזה המקרה השכיח להבנתי – כללי האתיקה מחייבים אותו לפעול לפי התקנון. אם הוא לא פועל אז יש כללי אתיקה.
ארבל אסטרחן
היות שכללי האתיקה הם מכוח חוק החסינות, אפשר לומר - - -
דורית ואג
היה לי סיפור דומה עם שר המשפטים, אבל שר המשפטים אכן התייצב במקום מי שאנחנו רצינו, וזה בסדר גמור.
אייל זנדברג
אבל יש כלים.
דורית ואג
אבל הוא לא התייצב, וניסינו שבע פעמים וכלום לא עזר.
אייל זנדברג
יש כללים ויש כלים, השאלה היא אם נקטתם את הפעולה למצות עם חבר כנסת – במקרה הזה שר – שלא קיים את הוראות התקנון.
דורית ואג
מה? מה אני יכולה לעשות?
אייל זנדברג
מה קורה כשחבר כנסת לא מקיים את הוראות התקנון? נדמה לי שלכנסת יש כלים פנימיים.
דורית ואג
מה אתה רוצה, שנגיש תלונה לוועדת האתיקה?
אייל זנדברג
כן, יש כלים ונמצה אותם.
היו"ר יריב לוין
כן. איזה כלי תשתמשי? את יכולה לפנות ליושב ראש הכנסת.
ירדנה מלר-הורוביץ
אני יודעת שמפעם לפעם, לא הרבה, זה קורה והוא בא בדברים.
דורית ואג
לפי דעתי, פנו וזה לא עזר.
היו"ר יריב לוין
או ועדת האתיקה או זה, אין דרך אחרת. בואו נאמר שבסוף, מעבר לכללים, יש גם אנשים. אם אנשים לא מכבדים את הכנסת אז יש יכולת מסוימת מאוד להכריח אותם בתנאים מסוימים - - -
דורית ואג
הסנקציה היחידה שיכולה להיות לוועדה זה אם יש לה דברים שהשר מאוד רוצה שמונחים על שולחנה - לתקוע אותם. אבל לפעמים זה פוגע דווקא בציבור ולא בשר, זו גם בעיה.
ירדנה מלר-הורוביץ
ליושב ראש הכנסת יש ראייה יותר רחבה איזה דברים שהם רלוונטיים לאותו משרד - - -
דורית ואג
הבנתי שבמקרה הזה היו תלונות על אותו שר גם מוועדות אחרות.
ירדנה מלר-הורוביץ
זה קורה מפעם לפעם, לא הרבה. אבל כדאי להביא את זה לפתחו של יושב ראש הכנסת.
היו"ר יריב לוין
טוב. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
הנוסח שבפניכם הוא נוסח שהוועדה עברה על כולו. הוא כולל את השינויים כפי שהכנסתי מישיבה לישיבה. זה עוד לא ניסוח סופי, ביקשתי גם מדפנה, הממונה על הנוסח אצלנו, שתשב על זה בשביל לשייף את הדברים ולסדר אותם כמו שאנחנו נוהגים לעשות. בגלל שזה כזה פרק גדול לא הספקנו לעשות את זה לפני היציאה לפגרה.

יש נקודות מעטות שנשארו, שרצינו להפנות את תשומת הלב אליהן או לחדד אותן. קודם כול, אני מזכירה שהסעיף הראשון, של סמכויות הוועדות, בגלל שזה סעיף מורכב, בעייתי ומעורר הרבה רגישויות, הוחלט כרגע להעתיק אותו כפי שהוא לנוסח החדש, אפילו בלי שינויים טכניים כי כל מילה שם היא רגישה. אפילו לא נכתוב אותו מחדש, רק נסמן אותו במספר חדש בסדר הרץ של הפרק החדש. אם ירצו בהמשך לפתוח את העניין הזה אפשר יהיה לעשות את זה.

באחת הישיבות הראשונות דיברנו על הסמכות של ועדת הכנסת להעביר נושאים מוועדה לוועדה. קבוע היום בתקנון שאם מבקשים מוועדת הכנסת להעביר הצעת חוק או הצעה לסדר מוועדה לוועדה ועדת הכנסת לא תדון אם הוועדה שאליה הנושא הועבר החלה כבר לדון, לא אם יושב ראש הוועדה יסכים. זאת אומרת, הוועדה החלה כבר לדון – אי-אפשר יותר להעביר. דובר כאן שאם ועדת הכנסת לא דנה בבקשה כזו זה מסכל את הבקשה להעביר מוועדה לוועדה.

נקבע כאן איזשהו מנגנון שהוא קצת מסורבל, שקובע שאם הוגשה בקשה כזה להעברה מוועדה לוועדה אז יושב ראש ועדת הכנסת יוכל להורות לוועדה שאליה הנושא הועבר לא לדון בינתיים, וועדת הכנסת תדון בעניין הזה לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום שלאחר מכן. נקבע איזשהו מנגנון שנראה מאוד מסורבל. לכן, במחשבה שניה – וגם דיברתי על זה עם יושב ראש הוועדה - מה שמוצע לקבוע זה שאם הועבר נושא של הצעת חוק או הצעה לסדר או דיון מהיר לוועדה ויש בקשה להעביר את זה לוועדה אחרת, הוועדה שאליה הנושא הועבר לא תחל לדון בנושא, וועדת הכנסת תדון בבקשה להעביר אותו באחת משתי ישיבותיה הקרובות, ואם זה בפגרה - תוך שבועיים, אלא אם הוועדה שאליה הנושא הועבר הסכימה להמתין, ואז ועדת הכנסת גם יכולה להתעכב עם זה. מצד אחד, אם ועדה התחילה כבר לדון – ועדת הכנסת לא תוכל להעביר; אם היא עוד לא התחילה לדון - ועדת הכנסת לא תוכל לסכל את הבקשה להעביר מוועדה לוועדה בכך שהיא תדחה את הדיון, אלא תדון בבקשה הזו בסמוך.

בסעיף 11 דובר על ישיבות ועדות במקביל לישיבת מליאה. במקור דובר על כך שבשביל לקיים ישיבת ועדה במקביל לישיבת מליאה יושב ראש הכנסת יצטרך להתיר את זה, כמו היום. הוא יתיר מטעמים מיוחדים וכפי שיקבע. אני מציעה כעת להבהיר שלא יתקיימו הצבעות בוועדה בעת שמתקיימות הצבעות במליאה. זאת אומרת, לא יהיה הצבעות כפולות. תוכל להיות ישיבת ועדה, אם יש הצבעות במליאה - הוועדה תצטרך לעשות הפסקה.

העלו יושב ראש ועדת החוקה ומנהלת ועדת החוקה הערה לסעיף 17, וביקשו שאדבר גם עם סיגל, בנושא של עיכוב בעבודת הוועדה. כאשר נושא נמצא על סדר-יומה של ועדה, מתי אפשר לפנות לוועדת הכנסת ומה היא יכולה לעשות. דיברתי עם סיגל, היועצת המשפטית של ועדת החוקה. אזכיר שפה מדובר על כך שאחרי שנושא נמצא בוועדה שישה חודשים והוועדה לא סיימה את הדיון בו, אפשר לפנות לוועדת הכנסת שיכולה לקצוב לוועדה זמן או להעביר את זה לוועדה אחרת. סיגל הציעה לעשות הבחנה בין חקיקה – חקיקה ראשית וחקיקת משנה - לבין נושאים אחרים. לגבי חקיקה, בין אם זה אישור חקיקה ראשית ובין אם זה אישור תקנות, היא אומרת שחצי שנה זה מינימום, אבל לכל קריאה. זאת אומרת: חצי שנה לקריאה ראשונה, חצי שנה לשניה ושלישית אם זה הצעות פרטיות או רק שניה שלישית אם זו הצעת החוק ממשלתית. נתנו אמנם שיקול דעת ליוזם לפנות לוועדת הכנסת, אבל לא רק להגיד שהוא יכול לא לפנות אלא להגיד: אלא אם כן זה בהסכמת היוזם. לפעמים חצי השנה נדרשת וזה לא משהו שלילי. מי שיכול לפנות לוועדת הכנסת זה היוזם או הממשלה על הצעות שלה.
דורית ואג
הרבה פעמים היוזמים מתחייבים במליאה להמתין לממשלה, שאומרת שלושה חודשים ולוקח לה שנתיים.
ארבל אסטרחן
לכן אני אומרת: אלא אם כן זה בהסכמת היוזם. אנחנו לא אומרים פה איך הוא צריך להסכים.
דורית ואג
אבל יש בעיה, שהם קצת שוכחים את ההסכמות שלהם. זה קורה לא פעם.
ארבל אסטרחן
כשעוברת הצעת חוק לוועדה, פורמלית הוועדה צריכה לדון בה.
דורית ואג
זה מעניין אותי, כי הוא לוחץ עלי. אתה יודע, יש גם את החיים. מקבלים טלפון מאייל או מהאוצר, שאומר: סליחה, יש ליוזם התחייבות. אני לא מחויבת להתחייבות שלו, אבל - - -
היו"ר יריב לוין
אני לא חושב שיש אבל.
ירדנה מלר-הורוביץ
את ממלאה את תפקידך.
היו"ר יריב לוין
צריך לטפל מול היוזם. אם אנשים לא מקיימים את ההתחייבות שלהם - - -
דורית ואג
אגב, ירדנה, בעניין הזה נורא חשוב שתדאגו שאצלך יקפידו – לרוב עושים את זה, אבל פה ושם יש שינויים - שיכניסו בסנהדרין את ההחלטה המלאה של ועדת השרים, כי לפעמים לא שמים אותה מלא ואז מסתבר שבין השורות יש עוד כמה דברים שהיוזם הסכים להם ואני לא יודעת מהם כי זה לא כתוב. אם אני רוצה להיות בטוחה אני מבקשת את החלטת ועדת השרים או הולכת לפרוטוקול המליאה. פשוט שיוודאו שמכניסים את מלוא ההחלטה.
ארבל אסטרחן
מה שחשבתי עם סיגל זה להפריד בין חקיקה לנושאים אחרים, אולי אפילו לגבי חקיקה להכניס את זה לפרק החקיקה ושם להגיד שלוועדה יש חצי שנה לכל קריאה, אלא אם כן היוזם הסכים. היא גם מציעה לקבוע גם: אלא אם כן זו הצעת חוק רחבת היקף שנידונה בוועדה באופן סדיר, ואז אם יש את הדברים הגדולים אפילו היוזם לא יוכל לפנות. כמו כן, להגיד חצי שנה לא כולל פגרות, זאת אומרת זה יכול לצאת יותר.

לעניין הצעות לסדר או דיונים מהירים שלא הסתיימו, פה זה היה לה פחות קריטי. לעניין הצעה לסדר - האם להשאיר חצי שנה - - -
דורית ואג
חברי הכנסת לא כל כך מעניין אותם. לפחות בוועדה שלי.
ארבל אסטרחן
אז הכול יהיה חצי שנה. אראה אם לעשות לזה סעיף אחד בפרק הוועדות או לחלק את זה לפרק החקיקה לחוד - - -
דורית ואג
ועדיין להשאיר "ולא הסתיים" ולא "לא נדון"?
ארבל אסטרחן
לא הסתיים, נכון. הרעיון הוא למנוע מצב שיושב ראש ועדה עושה ישיבה קצרה ולא גומר נושא. הרי צריך לזכור שגם אם יש פניה לוועדת הכנסת, יש שיקול דעת לוועדת הכנסת. זה לא אוטומטית עובר לוועדה אחרת. זה לעניין סעיף 17.
רביזיה - סעיף 16. עשינו פה הסדר אחר, טיפה מורכב ונאמר שנעבור על זה עוד פעם. הסעיף החדש של דיון מחדש, נראה אם הוא מבהיר את כל השאלות המתעוררות.
"(א) אם החליטה הוועדה בנושא מסוים, רשאים חברי הכנסת, שר או סגן שר בענייני המשרד שבו הוא מכהן, לבקש מיושב ראש הוועדה שהוועדה תדון מחדש באותו נושא, ואם היה הנושא הצעת חוק, ניתן לבקש דיון מחדש בהצעת החוק כולה או בעניין מסוים שבה". דרך אגב, זה אותו מינוח כמו שאפשר למשוך מהמליאה.
דורית ואג
השר עצמו צריך לבקש בכתב או בעל פה או מספיק שנציגו אומר?
ארבל אסטרחן
לא נציגו.
דורית ואג
לדעתי צריך להבהיר את זה.
ארבל אסטרחן
בהסתייגויות כתבנו "או נציגו", פה במפורש זה לא כתוב.
אייל זנדברג
זה כתוב בסיפא של (ב), איך הבקשה תימסר.
ארבל אסטרחן
נכון. "הבקשה תימסר בעל פה במהלך ישיבת הוועדה- - - או לאחר מכן בכתב".
אייל זנדברג
ברור שהנציג יכול לומר שהשר מתכוון להגיש את הבקשה. הבקשה היתה צריכה להיות מוגשת בחלון ההזדמנויות, לפני ההנחה.
ארבל אסטרחן
בדיוק.
"(ב) בקשה לדיון מחדש תוגש כל עוד החלטת הוועדה לא הונחה על שולחן הכנסת" – ופה אנחנו מבהירים מה שקיים כבר היום אבל לא כתוב – "כל עוד היא לא נמסרה לכנסת או שההודעה עליה לא נחתמה, לפי העניין;" כלומר, אם זה תקנות, אז עד שחותמים על המכתב לשר וכו'. "הבקשה תימסר בעל פה במהלך ישיבת הוועדה שבה התקבלה או לאחר מכן בכתב". אולי אפשר לחדד פה.
אייל זנדברג
כיוון שבמקום אחר בתקנון יצרתם את ההסכם עם הנציג, אז לכאורה נכון לקבוע את זה גם כאן, בעקבות ההערה של דורית.
דורית ואג
אני לא בטוחה.
אייל זנדברג
הנציג לא מכריע, אבל הוא אומר: רבותי, אני צריך לפנות לשר כדי שהשר יגיש בקשה. זו אותה פרוצדורה כמו הסתייגות.
דורית ואג
אבל לא תמיד דעת השר כדעת נציגו.
אייל זנדברג
נכון, אבל אותם טיעונים חלים גם לגבי הסתייגויות. השר לא נמצא, הוא לא יודע, מישהו צריך לדווח לו. זה לא אמור לעכב את המהלך, אבל לאפשר את זה.
ירדנה מלר-הורוביץ
הוא לא יכול לבקש.
אייל זנדברג
מה ההבדל בין זה לבין הגשת הסתייגות?
ארבל אסטרחן
בוודאי שיש הבדל. הסתייגויות לא אומרות שהחלטת הוועדה לא בתוקף, לא מפסיקות. הן בסך הכול אומרות: תצרפו הצעה שלי למליאה.
אייל זנדברג
אז אפשר לקבוע כמו שם. גם שם נאמר שההסתייגות היא בתוקף רק אם השר חותם, וזה לא מעכב את המהלך. הנציג הוא הפה, השר לא יודע. אז צריך לאפשר לו לומר ואז השר יגיש. אם זה ברור לכם – מה טוב.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה, לומר הוא יכול. ברור שהוא יכול לומר, אבל אין שום משמעות לאמירה הזאת.
אייל זנדברג
במובן שמאפשרים לו לדווח לשר כדי שהשר יחליט, ולו במועד הכי קצר שתקבעו. השר לא יושב בכל הדיונים, הוא לא יודע.
דורית ואג
בסדר, אבל חייבים לתחום את הזמן.
היו"ר יריב לוין
זה הגיוני, אפשר לעשות דבר כזה.
ארבל אסטרחן
אבל עד מתי? ברגע שמישהו ביקש רביזיה זה אומר שהחלטת הוועדה אינה בתוקף.
אייל זנדברג
אז תני לו תחום של זמן שידווח לשר.
ארבל אסטרחן
הוועדה הצביעה, ופתאום אומרים לה: בגלל שכל נציג ממשלה אמר שהוא מבקש רביזיה ההחלטה לא בתוקף ואי-אפשר להניח אותה - - -
אייל זנדברג
אבל היושב ראש יכול להגיד לו שעה שבה הוא צריך לחזור.
דורית ואג
על פי הכללים שקבע שהיועץ המשפטי רביזיה זה מינימום חצי שעה.
ארבל אסטרחן
מינימום. בדרך כלל זה במועד אחר.
אייל זנדברג
שיושב ראש הוועדה יקצוב לו איזשהו זמן סביר כדי שיוכל לתקשר עם השר. זה כל מה שאני אומר.
ארבל אסטרחן
ב-30 דקות?
דורית ואג
אני בעד, אבל זה אבסורד.
אייל זנדברג
אז מה המשמעות שאומרים "השר"? הסיכוי ששר נוכח בדיון הוא קלוש, נכון? בואו נסתכל על המציאות. אז הסעיף הזה הוא ריק מתוכן. אם אתם לא מתכוונים לזה באמת – אל תכתבו; אם מתכוונים באמת – צריך לתת ביטוי שיאפשר לזה להתקיים במציאות. זה כל מה שאני אומר.
דורית ואג
אולי 24 שעות.
ארבל אסטרחן
מה פתאום? הוא ימנע הנחת הצעת חוק או כניסה של החלטת ועדה לתוקף? זה נראה לי מופרך.
אייל זנדברג
זה יכול להיות גם עניין של שעות בודדות.
ארבל אסטרחן
הייתי אומרת באותן 30 דקות. הוא יגיד את זה, ויראו את זה כרביזיה. זאת אומרת, יקבעו לעוד חצי שעה על סדר היום, ובלבד שבינתיים יגיע מכתב מהשר.
אייל זנדברג
מכתב בחיי המעשה זה קשה.
היו"ר יריב לוין
בגדול, אני חושב שאתה צודק, אבל אגיד לך מה הבעיה. יש פה המון-המון תהליכי חקיקה שבסוף כל מיני מרכיבים שלהם המערכת המקצועית לא כל כך אוהבת אותם, גם אם השרים הסכימו להם מסיבות כאלה ואחרות. כל פעם אני נתקל בזה בדיונים, שאומרים לי: מה פתאום? למה ככה ולמה לא זה? ואז אני שואל: זו עמדה של הממשלה? אין בעיה, אם השר מתנגד אז עד שזה יונח לקריאה הראשונה או לקריאה השניה והשלישית ועד שנצביע יש לו את כל הזמן שבעולם ללכת לוועדת השרים, לשנות את עמדת הממשלה, לעשות הכול. לא קרה לי מעולם שזה השתנה, אפילו לא פעם אחת.
הכלי צריך להיות אפקטיבי במובן הזה שאם יש טענה כזאת, יכולים לברר אותה עם השר. אבל הבירור צריך להיות צמוד לעניין.
אייל זנדברג
לא דיברתי על מועדים, אמרתי שצריכה להיות איזושהי התייחסות. כרגע אין התייחסות לדבר הזה.
היו"ר יריב לוין
זה צריך להיות צמוד לעניין. הבעיה מתעוררת כאשר יש החלטות שנחתמות והן מיידיות. כל דבר אחר – חקיקה או דבר מהסוג הזה – זה לא שבשניה שסיימתי בוועדה זה כבר מוצבע במליאה באופן מיידי. לכן בחקיקה הבעיה בכלל לא קיימת, הבעיה יכולה להיות קיימת רק בהחלטות שאינן מגיעות למליאה, אם אני מבין את זה נכון.
אייל זנדברג
היא קיימת, זה נכון שבחקיקה היא תהיה נדירה. היא קיימת באותם הליכי חקיקה שיש איזו דחיפות מיוחדת, כלומר הרבה פעמים רגישות מיוחדת ולחצים מיוחדים. הוועדה מאשרת ובאותם אחרי הצהרים זה כבר - - -
היו"ר יריב לוין
את התהליך הזה אנחנו בכל מקרה לא נאפשר לאף אחד לעכב. יש כאן החלטות, כמו למשל קביעת ועדת שתדון במשהו. אנחנו מחליטים ובאותו רגע אני חותם על מכתב והעניין נגמר. זה לא בחקיקה. בחקיקה, שלצורך זה הממשלה צריכה את הכלי הזה, לעולם יהיה לך פרק זמן. גם אם דיון הסתיים ב-16:00, אין מצב שב-16:01 זה מוצבע במליאה.
אייל זנדברג
זה נכון. לגבי חקיקה ראשית, המציאות באמת תוביל לכך שבדרך כלל יהיה את הזמן הדרוש. אם זה חקיקת משנה שהממשלה מבקשת אז בלאו הכי האישור הוא - - -
היו"ר יריב לוין
ואם הוועדה לא אישרה זה בין כה וכה חוזר לשר. אין ספק שהפקידוּת או הנציג שנמצא יכול לומר: דעו לכם, אנחנו חושבים שיש בעיה ויש אפשרות שהשר שלנו יבקש רביזיה. זו הודעה שמותר לו לומר, ולפעמים אנשים גם יביאו אותה בחשבון בתוך התהליך. אבל אין חסם טכני, שמישהו יכול לחטוף את סופיות ההחלטה.
ארבל אסטרחן
גם צריך לזכור שכל הסעיף הזה נועד לחבר כנסת, לעשות איזה שהן מניפולציות על הצבעות – לא היה לי רוב, אשיג רוב.
היו"ר יריב לוין
זה בסדר.
דורית ואג
דווקא יש לי עכשיו בקשה לרביזיה של שר.
היו"ר יריב לוין
בסדר, זה יכול לקרות, זה הגיוני וזה סביר. אין לנו חסם מבחינה זו שמישהו יכול לשחק עם העניין ולחטוף את סופיות המהלך לפני שהשר הספיק לעשות את זה.
אייל זנדברג
בסדר, אני מקבל.
ארבל אסטרחן
לגבי נושא חדש גם אמרנו: "הוצע בוועדה תיקון להצעת חוק, חבר כנסת, שר או סגן שר בעניינו המשרד שבו הוא מכהן". שם אמרנו: "נשמעה טענת נושא חדש על-ידי נציג הממשלה - - -"
היו"ר יריב לוין
נכון, בגלל שבנושא חדש הוא הרי אומר לא להצביע אלא להעביר את זה. לכן שם זה הגיוני לייצר לו את חלון הזמן הזה כדי שהבקשה שלו תובא ותילקח בחשבון.
ארבל אסטרחן
אז אמרנו ב-(ב) עד מתי אפשר לבקש, בעל-פה במהלך הישיבה או אחר כך בכתב. (ג) זו הבהרה שהיום חסרה בתקנון, אבל היא ברורה. "התבקש דיון מחדש, לא תונח החלטת הוועדה על שולחן הכנסת, לא תימסר לכנסת והודעה עליה לא תיחתם, לפי העניין, והיא לא תהיה בתוקף כל עוד הבקשה תלויה ועומדת.

(ד) יושב ראש הוועדה יעמיד להצבעה את השאלה האם לדון מחדש במועד שיקבע אחרי שהוגשה הבקשה, ובלבד שחלפו לפחות 30 דקות מעת שנמסרה לחברי הוועדה הודעה על קיום הישיבה; הוועדה תקיים הצבעה אחת על הבקשה, אף אם כמה מבקשים הגישו בקשה דומה".
דורית ואג
מה זה בקשה דומה?
ארבל אסטרחן
אם זה על חוק – על כל החוק; אם זה על נושא מסוים – על הנושא הזה.
דורית ואג
אבל אם יש מצב שכל חבר כנסת רוצה רביזיה בסעיף אחר?
ארבל אסטרחן
אז צריך להצביע לחוד, אלה בקשות שונות. רביזיה, בגדול, אמורה להיות פר הצבעה.
דורית ואג
ברור לי, אבל השאלה היא אם זה- - -
היו"ר יריב לוין
אם הצבעת על כל סעיף בנפרד אז יש לו זכות לבקש רביזיה על כל סעיף בנפרד; אם הצבעת על החוק כמכלול אז על כל החוק. הייתי כותב: בקשה לעניין אותה הצבעה. הרי זו הכוונה, הרביזיה היא על הצבעה.
אייל זנדברג
זה לא ברור בנוסח, לפי הנוסח הרביזיה יכולה להיות גם על עניין. בדרך כלל מצביעים על הצעת החוק כולה. הוועדה מאשרת את הצעת החוק להנחה לקריאה שניה, ולפי 16(א) אם אפשר לבקש על עניין מסוים - - -
היו"ר יריב לוין
לא, זה לא טוב.
אייל זנדברג
לכאורה, אפשר לבקש רביזיה על סעיף 17 בהצעת החוק. רביזיה הולכת אחורה – כמו back space במחשב - ופותחת את ההצבעה. אם ההצבעה היתה על כל החוק אז אי אפשר לבקש בעניין מסוים.
היו"ר יריב לוין
זה על כל ההצבעה, אתה לא יכול לחלק אותה.
אייל זנדברג
אבל 16(א) לא אומר את זה. 16(א) אומר שאפשר לעניין מסוים.
ארבל אסטרחן
בוודאי, חייבים לעניין מסוים. זה קורה בוועדות כל הזמן. נגיד שעכשיו נאשר את זה ויבוא מישהו ויבקש לפתוח את סעיף 16. למה לא - - -?
אייל זנדברג
אבל לא את ההצבעה על סעיף 16, היתה הצבעה על הכול. אז מה משמעות האמירה הזאת של הרביזיה?
ארבל אסטרחן
אם הצביעו על הכול אז כל מה שהצביעו עליו. לא כל הצבעה, אלא כל מה שהצביעו עליו.
אייל זנדברג
אז אם הצביעו על 100 סעיפים, הוא רוצה עכשיו לדון רק בסעיף 17 והרביזיה שלו מתקבלת. אז מה המשמעות? שאפשר לפתוח סעיפים אחרים?
ארבל אסטרחן
לא, 17 פתוח. מגדירים מראש את הרביזיה.
ירדנה מלר-הורוביץ
גם בחוק שאתה מושך מהמליאה אתה יכול להעביר את הכול או לסמן קטע מסומן בשאלה, בסעיף או בפרק כדי שהוועדה תדון. אתה לא פותח את הכול. אתה מגדיר לוועדה במה היא הולכת לדון.
היו"ר יריב לוין
הניסוח של "בקשה דומה" – אני חושב שצריך לנסח את זה כ"בקשה לאותו עניין".
דורית ואג
כי שני סעיפים באותו חוק זה בקשה דומה מבחינתי.
ארבל אסטרחן
אפשר להגיד: את אותה בקשה.
אייל זנדברג
אני מנסה להקשות. ההצבעה היתה על כל הצעת החוק, וחבר כנסת מבקש דיון מחדש על סעיף 17. לשיטתכם, רק סעיף 17 עומד לדיון. נניח שבקשתו מתקבלת, אז סעיף 17 משתנה. עכשיו יש צורך לתקן את שאר הדברים, אז צריך בעצם להגיש בקשה לרביזיה על שאר הדברים כדי לתקן אותם.
דורית ואג
אבל זה יכול להיחשב כהתאמות.
ארבל אסטרחן
לכן בדרך כלל הוא לא יבקש על סעיף 17 אלא על נושא. יש יועץ משפטי לוועדה שאומר: תשמעו, אם ביטלתם את סעיף 17 צריך לתקן גם את 20.
אייל זנדברג
אבל מישהו צריך להגיש בקשה על רביזיה.
היו"ר יריב לוין
נכון. בדרך כלל עושה את זה היושב ראש.
דורית ואג
אם זה התאמות כתוצאה משינוי, אני לא חושבת שזה פותח את הכול.
ארבל אסטרחן
נכון. היועץ המשפטי יפרש את הנושא כנושא של סעיף 17. אם יש סעיפים שקשורים אליו, אז בוודאי ש- - -
היו"ר יריב לוין
זה נושא פרקטי, לא מתעוררות פה שאלות כי זה הרי די גמיש. תמיד מישהו יכול להגיד: אני מגיש לצורך העניין רביזיה גם על סעיף 20 כדי לפתור את הקושי את הטכני הזה. הרי כל עוד זה לא נסגר והונח הכול פתוח.
אייל זנדברג
הקושי יתגלה אולי אחר כך, ברביזיה החוזרת.
ארבל אסטרחן
פה היה את העניין שדובר עם חבר הכנסת גפני, שהעלה חשש שיגישו המון רביזיות על אותו נושא ויתקעו את הוועדה. אז הוצע לקבוע מין מנגנון חדש, סעיף (ה), שאומר: "קיבלה הוועדה כמה החלטות בנושא על סדר היום, והוגשו בקשות שונות לדיון מחדש לגבי הנושא" – נגיד הנושא הוא הצעת חוק והוגשו בקשות לכל סעיף וסעיף, זה היה החשש – "רשאי יושב ראש הוועדה, במועד כאמור בסעיף קטן (ד)" – זאת אומרת, אחרי 30 דקות לפחות. זה יכול להיות גם למחרת או ביום אחר – "להציע להעמיד תחילה להצבעה אחת את השאלה אם לקיים הצבעות נפרדות בבקשות השונות". זאת אומרת, קודם כול, היו עשר רביזיות על החוק והוא אומר: קודם כול אני מצביע פעם אחת האם אתם רוצים שנצביע על כל רביזיה ורביזיה.
"אישרה הוועדה את הצעת יושב ראש הוועדה, יעמיד להצבעות נפרדות את השאלה אם לדון מחדש בכל אחד מהנושאים; דחתה הוועדה את הצעת יושב ראש הוועדה, יראו את החלטתה כדחיית כל הבקשות לדיון מחדש".
אייל זנדברג
למה צריך לשבש לחברי הכנסת את היכולת להכריע - - -?
ארבל אסטרחן
היה פה איזשהו ניסיון להתמודד עם חשש, שלא ידוע לי שקיים אבל הוא עלה כאן, שחברי כנסת סתם יבקשו רביזיות על כל סעיף וסעיף בחוק. חבר הכנסת גפני דיבר על העברות תקציביות.
אייל זנדברג
כמה זמן לוקח להצביע על רביזיה?
ארבל אסטרחן
הוא טוען שלא מעט כי נותנים לחבר הכנסת לנמק את הרביזיה.
דורית ואג
זה תלוי מה הרקע לבקשה לרביזיה.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שזה מאוד מרחיק לכת. אולי הדבר שאפשר כן לעשות זה להגיד שהוא יוכל להורות לנמק את כל הרביזיות כמקשה אחת.
ארבל אסטרחן
כל אחד רצה רביזיה.
היו"ר יריב לוין
לא חשוב. אם עשרה אנשים הגישו רביזיה, צריך לתת לעשרה אנשים לדבר.
דורית ואג
ואם עשרה הגישו על אותו נושא זו מלחמה.
היו"ר יריב לוין
אם עשרה הגישו על אותו נושא הראשון שהגיש הוא המנמק.
דורית ואג
זו תהיה מלחמה.
היו"ר יריב לוין
לא תהיה מלחמה. הראשון ינמק, את זה אנחנו קובעים, זה ברור. אבל אם יוגשו על נושאים שונים הוא יכול לומר שנעשה הנמקה של הרביזיות לגבי כלל הנושאים מראש, ואחר כך להצביע עליהם - - -
ארבל אסטרחן
אני לא אוהבת את הסעיף הזה, אבל כך תואם אתו. דרך אגב, אני לא מכירה את מימוש החשש הזה.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שזה יותר מדי. יכול להיות שאפשר להציע משהו יותר מרוכך, שיגיד שבמידה שמספר הרביזיות שהוגשו עולה על עשר אפשר יהיה לחלק אותן לקבוצות של עשר, שזה משהו שמעמיד את זה בצורה קצת יותר - - -
ארבל אסטרחן
אפשר להחיל את זה רק אם הוגשו יותר מעשר בקשות שונות בנושא שעל סדר היום.
אייל זנדברג
אבל אם כוללת 300 סעיפים, כמו הצעות חוק שהיו לאחרונה?
ארבל אסטרחן
אני מסכימה, הסעיף הזה הוא בעייתי והוא חסר תקדים.
היו"ר יריב לוין
לא, אי-אפשר לעשות את זה בצורה הזאת. או שאנחנו עושים הגבלה בעניין של ההנמקות או שאנחנו עושים איזושהי הגבלה בכך שאם יש יותר מעשר הצעות יהיה רשאי להעמיד כל קבוצה של עשר הצעות להצבעה יחד, שזה כבר קצת פחות דרקוני.

אני מציע לאשר את זה בלי זה. נביא לידיעתו של חבר הכנסת גפני. מה עושים היום? היום אין הגבלה, נכון?
ארבל אסטרחן
אין הגבלה.
היו"ר יריב לוין
אז מקום שאין הסכמה הדברים נשארו כמו שהיו.
ארבל אסטרחן
אני מזכירה שהוא דיבר על העברות תקציביות. הוא אמר: יש לנו המון העברות תקציביות, עכשיו יבקשו על כל אחת ואחת רביזיה - - -
אייל זנדברג
מה זה עכשיו יבקשו? זה הדין הקיים, זה לא חידוש שמאפשר הגשה, שעד היום לא היתה קיימת.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר יריב לוין
הכלל הוא שמה שלא מוסכם נשאר כמו שהיה. צריך לומר לחבר הכנסת גפני שזה גם מרחיק לכת וגם אין על זה הסכמה.
אורי בנק
אני חושב שאתם עושים לחבר הכנסת גפני טובה. הוא חושב בראש של: מה אני הייתי עושה לו הייתי באופוזיציה ומנסה לסתום את הפרצה, אבל כשהוא יחזור לאופוזיציה הוא יצטרך את זה.
היו"ר יריב לוין
מי שהשתתף בישיבות האלה הרוויח – כשהוא יהיה באופוזיציה הוא ירוויח.
ארבל אסטרחן
"(ו) החליטה הוועדה לקבל בקשה לדון מחדש, החלטתה הקודמת בטלה והיא תקיים דיון מחדש כאמור; דחתה הוועדה בקשה לדיון מחדש, תהא החלטתה הקודמת בתוקף."
אייל זנדברג
ברמה האנליטית, אם כתוב שהחלטתה הקודמת בטלה, זאת אומרת שההחלטה לאשר את ההצבעה בטלה. זה לא ההחלטה להשאיר את סעיף 17, בדוגמה שהזכרנו, לקריאה ראשונה. בקריאה ראשונה מאשרים את כל החוק, את כל ההצעה, אז אם כתוב פה שההחלטה בטלה אז פורמלית ההחלטה בטלה. זאת אומרת, ההחלטה לא אושרה לקריאה ראשונה. מעשית, אתם אומרים שההצעה אושרה, למעט סעיף 17, וההחלטה מחדש תהיה לאשר גם את סעיף 17. זו הערה אנליטית, אני יודע.
ארבל אסטרחן
אין מה לעשות. זה גם מה שקיים היום.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שאתה צודק ברמה העקרונית. העיקרון אומר שאם עשיתי שינוי בחוק, ממילא כולו עומד בסימן שאלה מחדש, אבל בפרקטיקה זה לא עובד ככה למרות שזה יותר נכון באופן עקרוני. אולי הצבעתי על החוק כי ידעתי שסעיף 17 הוא בנוסח כזה, וכשהוא השתנה אז אני רוצה לפתוח דברים אחרים.
ארבל אסטרחן
אבל תחשוב שהוועדה הזאת מאשרת את כל התקנון, יבוא גפני בעוד שעתיים ויבקש רביזיה על הסעיף הזה.
היו"ר יריב לוין
ברור. פרקטית זה לא עובדת, ופרקטית תמיד פתוחה לי האופציה לפתוח עוד משהו אם אני רוצה.
אייל זנדברג
בגלל שאין שתי רביזיות זה יכול ליצור בעיות. אפשר לכתוב שהחלטתה בטלה והיא רשאית לדון רק בעניין המסוים. השאלה היא אם היא תצטרך לקיים שוב הצבעה - אישור ההצעה לקריאה ראשונה.
היו"ר יריב לוין
לא.
אייל זנדברג
על מה היא תצביע? על אישור סעיף 17 לקריאה ראשונה.
היו"ר יריב לוין
נכון, זה מה שקורה. אני מסכים אתך שזה לא נכון מבחינה עיונית.
ארבל אסטרחן
בסדר, באמת יש שם איזה חוסר דיוק. אני לא יודעת אם שווה להגיד: יהא החלק של החלטתה בטל.
היו"ר יריב לוין
אם תמצאי לנכון לעשות את זה, זה גם אפשר.
ארבל אסטרחן
"(ז) מי שביקש לקיים דיון מחדש ישתתף בישיבת הוועדה שבה נדונה בקשתו, והוא רשאי לנמק את הבקשה, ואם הגישו כמה מבקשים את אותה בקשה, רשאי יושב ראש הוועדה להחליט כי ינמקה אחד מהם או יותר, ורשאי הוא להחליט כי הנימוק יהיה לפי סדר הגשת הבקשות;" חשבתי להגיד: "או בסדר אחר". זאת אומרת, הוא יכול לתת למי מהם שהוא רוצה.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שאם זה המצב, מי שהגיש ראשון ינמק.
ארבל אסטרחן
לדעתי, היום אולי לא נותנים לכמה ביחד. ברגע שאחד הגיש, אומרים לו: כבר יש רביזיה.
היו"ר יריב לוין
לדעתי רק אחד מנמק, בדרך כלל הראשון.
ארבל אסטרחן
ינמקה אחד או יותר.
היו"ר יריב לוין
אחד או יותר – אין בעיה; אבל אם זה אחד, זכות הנימוק ניתנת לראשון שביקש. אני חושב שזה הגיוני.
ארבל אסטרחן
גם אם זה שניים, לראשון תהיה זכות הנמקה.
היו"ר יריב לוין
הוא ינמק את הרביזיה, אלא אם כן הם מסכימים ביניהם, אז זה משהו אחר.
ארבל אסטרחן
אז נגיד שלראשון שהגיש תהיה זכות הנמקה, אלא אם כן ויתר עליה. אוקיי.
"נעדר המבקש מישיבת הוועדה שנקבעה לדיון בבקשתו, יראו את הבקשה כאילו נדחתה, אולם רשאי המבקש להסמיך שר, סגן שר או חבר כנסת אחר להשתתף במקומו ולנמק."
אייל זנדברג
אני מניח שהכוונה כאן שאם הבקשה היא של חבר כנסת אז חבר כנסת ואם זה שר אז שר - בהתאמה. או שחבר כנסת יכול לבקש משר ושר מחבר כנסת?
היו"ר יריב לוין
לא, ודאי שלא. זה ברור.
ארבל אסטרחן
האמת היא שאני חשבתי שחבר כנסת יכול לבקש משר לנמק.
היו"ר יריב לוין
לא, לא, זה לא הגיוני.
ארבל אסטרחן
אז סגן שר, ממי יכול לבקש?
אייל זנדברג
סגן שר יכול לבקש רק מהשר שלו.
ארבל אסטרחן
ושר יכול מסגנו. סגן שר יכול רק מהשר שלו? הוא לא יכול לבקש מכל שר לנמק?
היו"ר יריב לוין
הוא יכול לבקש מכל שר.
ארבל אסטרחן
אז סגן שר או שר יכולים לבקש מכל שר, ושר יכול גם מסגנו. חבר כנסת מכל חבר כנסת.

"(ח) (1) ועדה תצביע על בקשה לדון מחדש בנושא שלגביו התקבלה החלטה פעם אחת בלבד, אף אם כמה מבקשים הגישו בקשה דומה."
היו"ר יריב לוין
אז אנחנו שוב חוזרים ל"בקשה דומה"? אנחנו צריכים לחזור לאותו מינוח.
ארבל אסטרחן
"את אותה בקשה."
אייל זנדברג
זה לא רק אם כמה מבקשים אלא גם אותו מבקש לא יכול לבקש פעמיים. הכוונה פה היא לאיחוד הרביזיה. כלומר, הרביזיה שלו נדחתה ואחרי שבוע הוא מבקש עוד פעם – את רוצה למנוע את זה ממנו.
ארבל אסטרחן
פעם אחת בלבד – זה תמיד. יש פה שני דברים: קודם כול, שזו פעם אחת על הרביזיה; וזה שאם כמה הגישו אותה רביזיה – ההצבעה היא אחת.
היו"ר יריב לוין
אפשר להגיד: אף אם הוגשו כמה בקשות באותו עניין. זה תופס את כולם. אני לא בטוח שלא כדאי להגיד בכל המקומות "בקשות באותו עניין". זו לא אותה בקשה תמיד, זה יכול להיות בקשות באותו עניין.
ארבל אסטרחן
טוב. "(2) החליטה הוועדה לקיים דיון מחדש בנושא, ובדיון החדש שינתה את החלטתה הקודמת, ניתן לבקש דיון מחדש נוסף רק לגבי השינויים."
היו"ר יריב לוין
כן, זה ברור.
ארבל אסטרחן
"(3) היה הנושא הצעת חוק, והבקשה לדיון מחדש היתה בהצעת החוק כולה, לא יצביעו על בקשות נוספות לדיון מחדש לגבי אותה הצעת חוק, אולם אם הבקשה לדיון מחדש היתה בעניין מסוים שבהצעת החוק, ניתן לבקש דיון מחדש בעניינים אחרים שבהצעת החוק או בהצעת החוק כולה".
אוקיי, אז זה סעיף 16, על 17 כבר דיברנו.
היו"ר יריב לוין
צריך רק ליידע את חבר הכנסת גפני שאין הסכמה, ובמקום שאין הסכמה אנחנו נשארים עם הדין הקיים.
ארבל אסטרחן
לגבי סעיף המכסות לא קיימנו ישיבה מאז, ומה שסוכם בישיבה הקודמת הוא מה שתקף. היה שינוי בסעיף קטן (ג), שבמסגרת המכסה למושב והמכסה השבועית תקבע הסיעה את ההצעות שיוכלו חברי הכנסת להעלות ואת המועד, ובלבד שתאפשר לכל אחד בפיזור סביר להעלות לדיון את מספר ההצעות שהוא זכאי להעלות.
ירדנה מלר-הורוביץ
שזה גם המצב הנוהג היום.
ארבל אסטרחן
נכון, זה פשוט חידוד של הדבר הזה.
עכשיו נשארו כמה דברים טכניים שרציתי להעיר. עשינו תיקונים בסעיף הדיון המהיר. למשל, שאי-אפשר לדון בוועדה משותפת ואיך מעבירים מוועדה לוועדה. באותה הזדמנות שמתעסקים בסעיף הדיון המהיר הפנתה את תשומת לבי מזכירת הכנסת שלא מובהר היום בתקנון שכל חבר הכנסת יכול להגיש בקשה אחת לדיון מהיר בכל שבוע, כמו שנאמר במפורש לגבי הצעות דחופות לסדר-היום, למשל, למרות שזה היה תמיד הנוהג. לכן מוצע, אם אנחנו כבר מתקנים את הסעיף הזה, להבהיר את הדבר הזה, שחבר כנסת יכול להגיש בקשה אחת לדיון מהיר בשבוע.

עניין טכני נוסף שאני רוצה להבהיר אחורה – יש בפרק החקיקה את הנושא של הצעות חוק תקציביות. הנושא הזה מוסדר גם בחוק יסוד: משק המדינה, הוא קובע את העקרונות, וגם בתקנון אבל אין הסדרה לגבי עדכון סכום. חוק יסוד: משק המדינה קבע כשנחקק סכום של 5 מיליון שקלים, שמעליו הצעת חוק הופכת לתקציבית. כתוב שהסכום הזה יוצמד למדד ולא כתוב מי יפרסם עדכון על הסכום הזה. מדי שנה אני מבקשת מחשב הכנסת לעשות עדכון של הסכום ורושמת אותה בחוברת הכפולה שלנו ומעדכנת את היועצים המשפטיים, אבל חשבתי שנכון לקבוע שהודעה על עדכון הסכום הזה תפורסם ברשומות מטעם הכנסת. בהיעדר הסמכה כזאת סירבו לפרסם הודעה כזאת מטעם הכנסת, אמרו שאולי שר האוצר יעשה את זה. הוא לא עשה את זה, למרות שהפניתי את תשומת הלב של אנשיו כמה פעמים.
אייל זנדברג
זה מקור הסמכה מספק כדי לחייב פרסום ברשומות?
ארבל אסטרחן
אני מקווה שזה יספק אותם, אני יכולה לוודא אתם. זה ממילא פרק שמשלים את חוק היסוד. אני רוצה להגיד שהודעה על עדכון הסכומים הנקובים בהגדרות "הצעת חוק תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית" בחוק יסוד: משק המדינה, כאמור בסעיף 3ג לחוק היסוד, שאומר שזה צמוד למדד, תפורסם ברשומות מטעם הכנסת.
ירדנה מלר-הורוביץ
את מביאה את זה בסוף פרק החקיקה, אבל נושא המכסות גם רלוונטי לפרק של ההצעות הרגילות.
ארבל אסטרחן
נכון, לכן חיכינו עד עכשיו.
ירדנה מלר-הורוביץ
את אומרת שהרבה יותר חשוב זה המכסה בהצעות חוק. בסדר.
ארבל אסטרחן
צריך לזכור שבפרק ההצעות לסדר יש הפניה. זאת אומרת, בפרק ההצעות לסדר כתוב: חבר כנסת יכול להעלות הצעות לסדר במסגרת המכסה כאמור בסעיף.

הפרק הזה, כמו כל הפרקים שעשינו עד עכשיו, ייכנס לתוקף באופן מיידי כשהוא יעבור במליאה ולכן אראה את הצורך בהבהרה באיזושהי הוראת מעבר, שאומרת שכל הוועדות שנבחרו עד כה, חברי הוועדות וממלאי המקום ימשיכו לכהן לפי הסמכויות שנקבעו להם וכו'. אולי גם לקבוע הוראה כללית, אני לא יודעת אם בפרק או בכל התקנון, שככלל הפגרה נספרת אלא אם נקבע אחרת. קבענו הוראה כזאת בפרק החקיקה, אבל אני צריכה לוודא שזה יהיה קוהרנטי לאורך התקנון, ובוודאי בפרק הזה. בדרך כלל אמרנו את זה בכל סעיף, אבל זה משהו שארצה להבהיר.
אורי בנק
איך מבצעים הטמעה של השינויים העיקריים שנעשו כאן? לא השתתפתי בכל הדיונים, אבל אני זוכר שהיה לפחות דבר אחד, לגבי הפסקת דיון ופרוטוקול. זה דבר שיושבי הראש צריכים להפנים.
ארבל אסטרחן
שהכול נכלל בפרוטוקול, אלא אם עושים הפסקה.
אורי בנק
השאלה היא אם אתה מוציא חוזר על הפרק הזה, לגבי הפרוטוקול?
היו"ר יריב לוין
ככה עשינו.
ארבל אסטרחן
יצא מכתב מסודר מיריב לכל חברי הכנסת והשרים.
היו"ר יריב לוין
כן, היו גם הדרכות.
ירדנה מלר-הורוביץ
נכון, גם ממני. אורי, גם אליכם הוצאתי מכתב.
אייל זנדברג
ההפסקה היא לא חלק מישיבת הוועדה?
ארבל אסטרחן
לא, היא לא לפרוטוקול.
אייל זנדברג
היא לא לפרוטוקול, אבל היא חלק מישיבת הוועדה.
ארבל אסטרחן
לא, זו הפסקה.
אייל זנדברג
הפסקה היא לא דבר שיש לו קיום משפטי.
ארבל אסטרחן
למה לא? במליאה כתוב במפורש שהיושב ראש יכול לעשות הפסקה.
אייל זנדברג
כן, הוא מכריז על הפסקה. אבל מה קורה בהפסקה?
ארבל אסטרחן
הרעיון היה שחבר כנסת או מוזמן לא יוכל להגיד: עכשיו אני רוצה להגיד משהו שהוא לא לפרוטוקול, או: מה שאמרתי הוא לא לפרוטוקול.
אייל זנדברג
אני מבין, אבל נניח שיש חובת דיווח. אני עובד משרד המשפטים, יש עלי חובת דיווח לוועדה על יישום של איזשהו חוק. אני משכנע את יושב ראש הוועדה שאני לא רוצה לומר את הדברים לפרוטוקול. הוא אומר לי: אין דבר כזה, כתבו סעיף. פותחים את הסעיף ואומרים: מכריזים על הפסקה, ואז אני אומר דברים בהפסקה.
ארבל אסטרחן
לא, זה כאילו לא אמרת.
אייל זנדברג
אז לומר שייאמרו דברים בהפסקה זה כמו להגיד שהם ייאמרו בדרך לקוּלר.
ארבל אסטרחן
נכון.
אייל זנדברג
אז למה צריך להגיד את זה פה? הוא יכול לבקש הפסקה בדיון, הוא לא מבקש שדבריו ייאמרו בהפסקה.
דורית ואג
אבל כל הבקשות לא לפרוטוקול בכלל לא רלוונטיות היום בגלל המערכת הזאת.
אייל זנדברג
למה שהוא יבקש הפסקה? כשהדיון יימשך הוא שוב יאמר את הדברים? למה ההפסקה, להתרענן? הדגש פה הוא על זה שזה לא ייכלל בפרוטוקול. המהלך יהיה מהלך בר תוקף משפטי, אבל זה לא יהיה בפרוטוקול. אני לא נוקט עמדה, אבל - - -
היו"ר יריב לוין
זה נכון מה שאתה אומר.
ארבל אסטרחן
אמרנו שיושב ראש ועדה רשאי לקבוע הפסקה גם לבקשת דובר שמבקש שדבריו ייאמרו בהפסקה ולא ייכללו בפרוטוקול.
אייל זנדברג
אפשר לקבוע שזו תהיה הפסקה ברישום הפרוטוקול, אבל את זה כנראה אתם לא רוצים, בצדק.
דורית ואג
יש בעיה עם זה, בגלל המערכת החדשה.
אורי בנק
זה אחרי דיון ארוך, כשהבנו שיש בזה הרבה סיפורים, שצריך להפסיק פה איזה ארבע מערכות שונות שמקליטות, ואחר כך ייווצרו הפסקות בשידור.
אייל זנדברג
מה שאני אומר זה שהסעיף הזה, כמו שהוא, לא יוביל לשום דבר. הוא חסר משמעות – אם אני מבין אותו נכון.
ארבל אסטרחן
א', זה נותן סמכות ליושב ראש ועדה לקבוע הפסקה, כמו שקבענו במליאה. ב', זה אומר למוזמן או חבר כנסת: אתה לא יכול להגיד דברים לא לפרוטוקול. אם אתה רוצה להתלחש עם מישהו לידך או לומר משהו – לא בישיבת הוועדה. אתה יכול לבקש הפסקה.
אייל זנדברג
אז החלק שאומר: לבקשת דובר שמבקש כי דבריו שטרם נאמרו ייאמרו בהפסקה ולא ייכללו בפרוטוקול – זה מיותר. היושב ראש רשאי לקבוע הפסקה גם לבקשת דובר.
ירדנה מלר-הורוביץ
אם אני לא טועה, אני חושבת שמנהלת מחלקת הפרוטוקולים אמרה שבהפסקה כן ניתן לכבות את המערכת, ולוקח כמה דקות עד שהיא חוזרת לעצמה אחר כך, ולכן הקטע של ההפסקה.
ארבל אסטרחן
את זה הם אמרו כשעוברים מדיון חסוי ללא חסוי.
ירדנה מלר-הורוביץ
השבוע היתה ישיבה בוועדה לקידום מעמד האישה, היה שם מישהו מהשירות שלא רצה לדבר. אז קודם כול שמעו את האורחים ולאחר מכן עשו הפסקה, עברו לוועדת החוץ והביטחון והמשיכו לשמוע את האיש המכובד החסוי.
אורי בנק
אם רוצים לפתור את זה אפשר לכתוב בתקנון: למען הסר ספק, אין דבר כזה שנקרא לא לפרוטוקול, וכל יושב ראש ועדה רשאי בכל עת שיחפוץ לעשות הפסקה.
היו"ר יריב לוין
זה ברור שברגע שיש הפסקה אין טעם לכתוב שדברים שנאמרים בהפסקה לא נרשמים בפרוטוקול. אפשר להשאיר את זה פשוט שרשאים לבקש הפסקה. זה יוטמע בסוף, לא כל דבר צריך להיות כתוב, זה לא הוראות הפעלה.
ארבל אסטרחן
אמרנו שהוא רשאי לקבוע הפסקה גם לבקשת דובר שמבקש שדבריו ייאמרו בהפסקה. אם מישהו אומר: אני רוצה לך משהו - - -
היו"ר יריב לוין
כן, זה יכול להיות גם מישהו שדבריו לא ייאמרו במסגרת הרשמית של הישיבה.
ענת לוי
צריך לזכור שהישיבה היא גם בשידור.
היו"ר יריב לוין
מכאן המנגנון הזה, שמפסיקים.
ארבל אסטרחן
אז אפשר להגיד: כי דבריו לא ייאמרו במסגרת ישיבת הוועדה. שוב אפשר להדגיש שנאמר כאן שאין יותר דבר כזה לא לפרוטוקול.
היו"ר יריב לוין
ברור, זה לא מעשי בעידן של היום.
ארבל אסטרחן
התיקונים הם רק ברישום הפרוטוקול. זאת אומרת, אם מישהו אומר: מה שאמרתי לא נרשם נכון – זה התיקון היחיד שאפשר.
דורית ואג
ולא הגבלנו את זה בזמן בסוף.
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני רוצה להודות לכולם – לכל מי שכאן ולכל מי שהיה – לכל העושים במלאכה, כמובן בראשם לצוות הוועדה ולארבל שעשתה פה מלאכה מדהימה. תודה רבה, ניפגש אחרי הפגרה באישור הפרק הזה במליאה. תקנון מטיבו משתנה, אז זה לא סוף פסוק כנראה, אבל אני חושב שהצלחנו לייצר משהו שממנו אדם שיפתח את התקנון יבין מה קורה ואיך קורה, מה שהוא יראה קורה מתאים למה שכתוב שם.
דורית ואג
יריב הוא אופטימיסט בלתי נלאה.
ירדנה מלר-הורוביץ
למה? אנחנו מאוד משתדלים.
היו"ר יריב לוין
לא מכסים אף פעם את הכול, אבל ברור לגמרי שעכשיו הרבה יותר פשוט להתמצא והרבה יותר פשוט להבין מה קורה ויש הרבה יותר התאמה בין מה שקורה לבין זה. שינויים יידרשו, כל הזמן יידרשו שינויים, זה ברור.
דורית ואג
למה עזבתם את סעיף 1, את הסמכויות?
היו"ר יריב לוין
אסביר. סעיף 1 הוא סוגיה לגמרי נפרדת מכל הפרק הזה, כי הפרק הזה דן באיך הדברים עובדים, להבדיל מהשאלה של חלוקת סמכויות, שהיא שאלה שנמצאת במקום אחר לגמרי. ברגע שסגרנו את הפרק הזה בעצם סגרנו את כל מבנה התקנון. אמרתי מראש שאני לוקח על עצמי – וגם דיברתי על זה עם יושב ראש הכנסת – לנסות לגבש איזושהי הצעה גם לסוגיה של סעיף 1 אחרי שנאשר, וגמרנו את זה. אם נצליח לייצר הבנה סביבה, והיא תהיה הצעה שתחול בכל מקרה רק מהכנסת הבאה, אז אני חושב שנעשה דבר מצוין. אם לא נצליח ויתברר שאין שום יכולת במציאות הקיימת לעשות שינויים בנושא הזה, אז הוא יישאר כמו שהוא ויבואו אנשים עם יכולות, אני מקווה, יותר טובות בתחום הזה בקדנציות הבאות ואולי יצליחו לבצע שינויים.
אני חושב שנדרשים שם שינויים מאוד משמעותיים, אבל האם נצליח לייצר הבנה רחבה סביבם? אני לא בטוח. ננסה להציע הצעה שתובא כאיזושהי עמדה לדיון, שלפחות יושב ראש הכנסת ואני נראה אותה כנכונה. אבל אני אומר מראש, לא נעשה גם את השינויים האלה – כפי שעשינו לאורך כל הדרך – בלי שיהיו לגביהם הבנות והסכמות רחבות. מה יעשו בוועדה המסדרת בכנסת הבאה זה כבר לא בשליטתי, אבל לפחות מבחינתי במה שתהיה הבנה – מצוין, ומה שלא תהיה הבנה – יישאר כמו שהוא.
ענת לוי
רציתי להעיר הערה נוספת. במסגרת ועדת הכנסת שמאשרת לשרים לאיזה ועדות הם צריכים לדווח, יש את השר מיקי איתן עם התפקיד שלו. אני חושבת שמירב הפעילות שלו היא בתחום של ועדת המדע והטכנולוגיה - - -
ארבל אסטרחן
הוא לא ברשימה הזאת כי כתוב: שר שממונה על משרד.
ירדנה מלר-הורוביץ
אני חושבת שזה יהיה יותר רלוונטי כשתהיה חלוקה מחודשת של הסמכויות.
היו"ר יריב לוין
אין ספק שהמבנה הוא מאוד בעייתי.
תמי כנפו
מה עם הנושא של שעת שאלות?
היו"ר יריב לוין
גם זה נושא שעוד נצטרך להידרש אליו. שם יש לנו מחלוקת קשה עם הממשלה ולא מצליחים בינתיים לגשר עליה. יש עוד כל מיני דברים. למשל, ההסדר שנוגע להצעות לסדר-היום הוא הסדר שרציתי לעשות בו שינויים גדולים. לא הצלחתי לייצר הסכמה לעשות אותם. אולי נצליח אחר כך, אני לא יודע. זה הרי לא סוף פסוק, זה דבר דינמי שכל הזמן משתנה. אבל זה סוגר את העניין, לפחות זה בנוי בצורה מסודרת. כל מה שיכולנו להתאים ולשנות עשינו, מכאן והלאה כמובן שכל נושא לגופו. אני מניח שדברים עוד יעברו שינויים, כי החיים הם חזקים ודינמיים.
רבותי, מי בעד אישור נוסח פרק הוועדות כפי שהוא מונח בפנינו, לרבות התיקונים שארבל הציגה בפנינו וכן תיקונים בפרקים אחרים, שגם עליהם דיברה ארבל והציגה אותם כאן?
הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

פרק הוועדות נתקבל.
היו"ר יריב לוין
תודה, אושר פה אחד. הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 13:05.>

קוד המקור של הנתונים