ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/03/2012

שינויים בתקציב לשנת 2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

<פרוטוקול מס' 1053>
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ו באדר התשע"ב (20 במרץ 2012), שעה 12:00
סדר היום
<שינויים בתקציב לשנת 2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
משה גפני – היו"ר

זהבה גלאון

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
>
גיא הרמתי

- אגף תקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורקינה
- אגף תקציבים, משרד האוצר

עמית סדן

- אגף תקציבים, משרד האוצר

דוד שטיינמץ

- משרד התמ"ת

אליאן רובנוביץ

- משרד התקשורת

אופיר להב

- משרד הקליטה

שלומית נקש

- החטיבה להתיישבות

אריאל קטן

- המשרד לשירותי דת

צחי דוד


- רפרנט שיכון
ייעוץ משפטי
מנהלת הוועדה: טמיר כהן
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה

<שינויים בתקציב לשנת 2012>
היו"ר משה גפני
שלום, אני פותח את הישיבה בנושא שינוים בתקציב לשנת 2012. מספר פנייה לוועדה 24–25. אני מבקש להגיד לחברי הוועדה שנעלתי את הישיבה בשבוע שעבר לאחר ששאלתי את החשב – מה התפקיד שלך, אני אדע בסוף? אתה לא השר.
דוד שטיינמץ
ממונה על התקציבים וגם המפקח על המחירים במשרד. זה תפקיד חדש במשרד התמ"ת.
היו"ר משה גפני
היתה פה העברה של משרד התמ"ת, התחלנו לדון בעניין הזה ואישרנו אפילו, והגשתי רביזיה ונעלתי מיד את הישיבה. למה הגשתי רביזיה? דיברנו על זה בוועדה, גם היו לנו דיונים עם משרד התמ"ת. בתקציב ההתאמות ביקשתי ממשרד האוצר להכניס את הנושא של עידוד התעסוקה, ובסעיף ההתאמות נכנסו 100 מיליון שקלים. בין יתר ההישגים שהצגתי בפני הוועדה, אחרי שקיבלתי ביקורת מהאופוזיציה על הצורה של הקיצוצים הרוחביים - - -
יעקב אדרי
מהקואליציה או מהאופוזיציה?
היו"ר משה גפני
מהאופוזיציה. הקואליציה הצביעה בעד, היתה פה בקשה של ראש הממשלה בגלל הגדר בסיני, והגיע אליי מכתב גם מהיועץ המשפטי לכנסת. בסדר. אבל אמרתי: בין יתר הדברים, גם צריך לראות את היעד. יש פה את הכסף של המים, הכסף של ניצולי השואה והכסף של עידוד התעסוקה – 100 מיליון שקל. יפה.

בישיבה אני שואל את הממונה על המחירים, מר שטיינמץ, למה אני מקבל תלונות כל הזמן שלא מעבירים כסף? אז הוא אומר לי: הם הכניסו את זה לרזרבה. זה הוציא אותי מדעתי. למה? בגלל שזה שגונבים אותי – זה בסדר.
פניה קירשנבאום
הם קודם כול יעכבו את ההוצאה, אחר כך הם יעבירו טיפ-טיפה, אחר כך יישאר כסף - - - וישתמשו במה שהם רוצים.
היו"ר משה גפני
הבנת מה שהם עשו? הם לקחו את הכסף הזה – כאילו עבדו עלי.
פניה קירשנבאום
למה כאילו? למחוק מהפרוטוקול – זה לא כאילו.
היו"ר משה גפני
אז עצרתי, ולא הייתי מקיים את הישיבה הזו. אם זה המצב – אז בסדר. אם איש הישר בעיניו יעשה, אנחנו כמו רפובליקת בננות, כל פקיד הוא מלך – בסדר. אז למה אני צריך לשקר את חברי הוועדה?

בבקשה, מר שטייניץ.
דוד שטיינמץ
בעקבות אותה ישיבה פניתי לאוצר והאוצר שיחרר את זה מרזרבה והכול בסדר.
היו"ר משה גפני
ה-100 מיליון שוחררו.
דוד שטיינמץ
100 מיליון שוחרר, זה בסעיף התקציבי וכבר התחלנו להוציא על זה.
יעקב אדרי
זאת אומרת, אם לא היינו תופסים את זה - - -
היו"ר משה גפני
היית מחכה, מגיע לפורים הבא והיו אומרים לך: זה ברזרבה. אני מאוד מודה לך שאמרת לנו את זה.
יעקב אדרי
היית מודע לזה?
דוד שטיינמץ
אני לא הייתי מודע.
יעקב אדרי
אתם צריכים להציג לנו - - -
היו"ר משה גפני
זה לא הוא, זה האוצר.
יעקב אדרי
הבנתי, אבל הוא יודע את זה.
פניה קירשנבאום
יושב ראש הוועדה, אנחנו היום נמצאים בסוף מרץ, שבוע אחרון של מושב החורף. אפשר לספור על יד אחת את כל ההעברות התקציביות שעברו פה. זאת אומרת, אנחנו יוצאים לחופשת פסח וחוזרים בתחילת מאי. זה אומר שרוב הכספים והמשרדים שהכסף היה אמור לעבור אליהם – לא תקציב שוטף, אבל כל ההעברות – לא יתקיימו עד חודש מאי.
היו"ר משה גפני
מה פתאום? בשבוע הבא יש העברות. כל שבוע יש.
פניה קירשנבאום
אתה ממשיך לשבת כל שבוע? כי אני לא נמצאת.
היו"ר משה גפני
לא משנה. אני רוצה לעשות ישיבה כל יום שלישי, להוציא את חול המועד. הוועדה חייבת לעבוד. אלא אם כן יהיו דברים דחופים, אז נודיע שלושה ימים מראש. טמיר אמר לי שבשבוע הבא, ביום שלישי, יש פריימריס בקדימה, אז לא נעשה את זה ביום שלישי אלא ביום רביעי בשבוע הבא. אבל ככה אני רוצה ביום שלישי. יהיו העברות כל שבוע, ועדת הכספים לא יכולה לא לשבת.
פניה קירשנבאום
גם אם כך, שלושה חודשים שהכספים לא עברו - - -
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך. את רוצה שאמלא את כל הטענות נגד זה? אני יכול להביא לך מכאן ועד להודעה חדשה. צריך לעמוד על המשמר, זה הכול.

אני מסיר את הרביזיה על ההעברה שהיתה על המועצה לצרכנות וכל מה שנלווה, לאחר שהודעת שהכסף עבר. אגיד לך מה שקורה, הבעיה היא שאנחנו פשוט מאבדים את האמינות. מה שאומרים לנו אנחנו צריכים לבדוק אחרי זה. זאת ועדה שתפקידה לפקח על המשרדים. אם מה שאומרים מתברר שעובדים עלינו, אז נצטרך להפעיל עוד אלף חיישנים.
יעקב אדרי
גם הם מאבדים את האמינות שלהם.
היו"ר משה גפני
אמרתי: הם מאבדים את האמינות.
דוד שטיינמץ
אנחנו?
היו"ר משה גפני
משרד התמ"ת? הראשון. לא במקרה הזה, במקרים אחרים.
יעקב אדרי
הנציג שלך היה פה בפעם האחרונה, נכון?
דוד שטיינמץ
אני הייתי.
יעקב אדרי
אתה לא ידעת שמשרד האוצר מכניס לרזרבה?
היו"ר משה גפני
לא, הוא לא ידע.
יעקב אדרי
אני מוכרח להגיד לך, יש לי אמון מלא - - -
היו"ר משה גפני
יעקב, זה לא המקרה. לא, לא.
דוד שטיינמץ
אני יכול להסביר לך למה.
היו"ר משה גפני
תסביר, בבקשה.
דוד שטיינמץ
אנחנו אמורים לקבל תקציבים ממסלול תעסוקה. הנושא של ה-100 מיליון שהם שמו שם, לא הייתי מודע לזה כי הם שמו שם כחלק מהתחשיבים שלהם, עם המקורות והשימושים.
היו"ר משה גפני
שום תחשיבים, זו דרישה שלי.
דוד שטיינמץ
זה שהם שמו שם, אני אפילו לא הייתי מודע. רק שזה עלה ראיתי שזה ברזרבה. שאלתי אז אמרו לי: אין תקציב. הסתכלתי וראיתי שבאמת, אכן הם שמו את זה בסעיף ליד אבל ברזרבה.
היו"ר משה גפני
טוב, אני מודה לך אדוני. זאת אומרת טוב שנלחמנו נגד האוצר.
דוד שטיינמץ
קיצרתם תהליך.
היו"ר משה גפני
קיצרתי את התהליך.
יעקב אדרי
טוב שאתה ערני, הרב גפני.
דוד שטיינמץ
נכון. אמרתי את זה, שכל הכבוד לערנות שלך, מר גפני. בגללך ההליכים קוצרו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, ביטלתי את הרביזיה.

פניה 24–25, משרד הפנים.
עמית סדן
הפנייה נועדה לתקצב ,1,922,000 שקלים לפיקוח הארצי על הבחירות ברשויות המקומיות, בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
אין בחירות ברשויות המקומיות.
עמית סדן
אין בחירות, אבל זה תקציב שיצא משם ונדרש להחזיר אותו, אז המשרד - - -
היו"ר משה גפני
לְמה? מה עושים עם זה עכשיו, בזמן שאין בחירות?
עמית סדן
יש היערכויות שוטפות שעושים עם זה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. מה זה 40 מיליון?
עמית סדן
זה סכום שמתווסף לרזרבת שר הפנים לסיוע לרשויות המקומיות, בהתאם לסיכום בין המשרדים.
פניה קירשנבאום
ומה עושים עם הרזרבה הזאת אחר כך? אנחנו רוצים לדעת מי מקבל את הכסף הזה מתוך הרזרבה אחר כך. מה הרשימה של הרשויות? לאילו פרויקטים?
עמית סדן
לא לפרויקטים. יש מענקי איזון לרשויות מקומיות, שהן פועלות על-פי נוסחת גדיש.
ציון פיניאן
זה בסדר. אנחנו צריכים רק את הרשימה.
פניה קירשנבאום
זה 40 מיליון שהולך לתוספת למענקי איזון?
עמית סדן
גדיש פועל על-פי קריטריונים מסוימים, ולא כל הרשויות נופלות בקריטריונים האלה. יש רשויות עם צרכים מיוחדים. לשר יש רזרבת שר, שאתה הוא נותן למקרים ייחודיים שהקריטריונים היבשים לא נתנו להם מענה.
פניה קירשנבאום
אני רוצה לראות באמת אם זה תואם את מה שאתה אומר. אני רוצה לראות רשימה.
עמית סדן
את זה אפשר יהיה לקבל ממשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
מה שאלת?
פניה קירשנבאום
נוסחת גדיש לא מכסה את כל הרשויות.
היו"ר משה גפני
זה לא מענקי איזון.
עמית סדן
זה לא שזה לא מכסה, הקריטריונים היבשים - - -
פניה קירשנבאום
אומר מה שהבנתי, שהוא יסביר עוד פעם. הוא אומר שמכיוון שזה לא נותן מענה לכל הרשויות אז יוצרים רזרבה של השר, והרזרבה שלו מכסה את אותם חורים. אז אני רוצה לראות איפה עושים תיקוני עיוותים.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לתת לה רשימה? מבקש גם חבר הכנסת פיניאן.
עמית סדן
אני יכול להעביר ממשרד הפנים. אין לי כרגע אתי, אבקש ממשרד הפנים להעביר.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים להצביע ולהגיש רביזיה או שלא להצביע?
ציון פיניאן
לא, בלי רביזיה. לפני החג צריך לתת כספים לרשויות.
פניה קירשנבאום
הוא לא נותן עדיין כספים לרשויות כי אין פה העברות. הוא בינתיים שם את זה ברזרבה אצלו.
עמית סדן
זה רזרבת שר הפנים. זו לא רזרבה שאי-אפשר להשתמש בה, זו רזרבה שמנוצלת.
פניה קירשנבאום
זו לא בעיה. הוא יכול לחזור למשרד, תוך שעתיים הוא יכול להביא את הרשימה ואפשר להצביע ולעשות רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא חשוב מה שתחליטו – אני מקבל. יש רזרבת שר שהצטמצמה. רזרבת השר מיועדת, אם משתמשים אתה כמו שצריך, לדברים חיוביים. יש רשויות שבהן חסר כסף. אז טיפלתי מול רזרבת השר בשדרות, שהיתה הפחתה גדולה.
ציון פיניאן
יש גם הרבה רשויות מהמגזר שמקבלות.
היו"ר משה גפני
כן. אין ויכוח לגבי העניין הזה. את אומרת, ובצדק – גם אני רוצה לראות – בסופו של דבר אנחנו צריכים לפקח על זה, רוצים לדעת היכן השר מתכוון לעשות את התיקונים. העיקרון הוא נכון, המציאות הזאת מחויבת בתקציב הזה. השאלה האם אנחנו מצביעים, האם את רוצה לעשות רביזיה?
פניה קירשנבאום
אתם יכולים להצביע, אני אבקש רביזיה. הוא יחזור למשרד, יביא תשובה.
היו"ר משה גפני
אבל את הרשימה תביא לכולנו, אנחנו כולנו רוצים לראות.
עמית סדן
אעביר לוועדה.
טמיר כהן
אנחנו נפיץ.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה הפניות אושרו.
פניה קירשנבאום
אני מבקשת רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום.

פניות 62–63, משרד התיירות. אין רפרנט.

פנייה 64 – ממשל זמין. אין רפרנט.

פניות מס' 66–67, משרד התקשורת.
אליאן רובנוביץ
מדובר בהסכם תקציבי 2011–2012, תוספות תקציב ותקנים. למעשה מדובר בכיסוי גירעונות.
היו"ר משה גפני
מה זה 11 תקנים? תקנים של משרד התקשורת?
אליאן רובנוביץ
כן.
היו"ר משה גפני
אז מה זה המועצה לשידורי כבלים ולוויין?
אליאן רובנוביץ
זה חלק ממשרד התקשורת, המועצה היא אגף במשרד התקשורת.
היו"ר משה גפני
מה עושים התקנים האלה?
אליאן רובנוביץ
הם מכסים את הגירעון. אנשים עובדים אבל אין תקנים, אז הם מכסים.
היו"ר משה גפני
במה הם עובדים?
אליאן רובנוביץ
זה עובדים של המועצה. יש שם כלכלנים, יש שם - - -
יעקב אדרי
זה של ניצן חן?
אליאן רובנוביץ
ניצן חן, בדיוק.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה הפניות אושרו.

פנייה מס' 68, משרד הרווחה – נזקקים לקראת חג הפסח. בבקשה.
גיא הרמתי
מדובר בפנייה שנועדה למגן מסגרות רווחה באזור קו העימות ולסייע לנזקקים לקראת חג הפסח.
היו"ר משה גפני
מה זה לסייע לנזקקים לקראת חג הפסח?
גיא הרמתי
זו תכנית של 5 מיליון שקלים, בשביל חבילות מזון, בשביל תיאום לצורך קבלת חבילות.
היו"ר משה גפני
היה צריך להיות 10 מיליון. איך נותנים את זה? תסביר לי את ההליך.
גיא הרמתי
אני לא יודע איך הם נותנים את זה. אני יודע שזו תקנה שמיועדת - - -
ציון פיניאן
אני יודע שזה 10 מיליון. כנראה שהמשרד אפשר לעצמו 5 מיליון בצד והוא מחלק 5 מיליון. אגיש רביזיה.
גיא הרמתי
אני יודע שקיים כסף בתקציב היום וזו תוספת של 5 מיליון.
היו"ר משה גפני
אנחנו רוצים יותר פרטים. יש לי בקשה: תצא, תתקשר למשרד. אנחנו רוצים לאשר את זה לקראת חג הפסח, אבל אנחנו צריכים יותר פרטים. מה שחבר הכנסת ציון פיניאן שואל: איך זה נעשה? כמה כל אחד מאלה שנזקקים לזה מקבל? תוכל לברר פרטים? יש לך עוד העברה כאן?
גיא הרמתי
כן, יש לי עוד העברות.
היו"ר משה גפני
לא נסיים עד שלא תסיים את החלק הזה.
יעקב אדרי
השנה החליטו לתת את זה בתלושים, דרך הלשכות לרווחה.
פניה קירשנבאום
אבל גם התלושים עולים כסף.
יעקב אדרי
זה כסף.
היו"ר משה גפני
נחזור לזה.

פנייה מס' 70, בבקשה.
גיא הרמתי
הפנייה נועדה לתמיכות של משרד החקלאות, תמיכות בגנים בוטניים, במרכזי פיתוח ופיתוח מערכות מים.
היו"ר משה גפני
מה זה תמיכות בגנים בוטניים? יש הרבה גנים בוטניים.
גיא הרמתי
לא הרבה. זה 7 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כמה גנים בוטניים יש?
גיא הרמתי
אני לא יודע כמה גנים בוטניים יש.
היו"ר משה גפני
אז תברר את זה. אנחנו צריכים פרטים.
יעקב אדרי
אגב, בכל פעם אנחנו מעלים את ההערה הזאת. באים לא מוכנים ורוצים שנאשר.
היו"ר משה גפני
באים לא מוכנים, זה לא בסדר. תברר את זה.

פניות 71–72, גם כן משרד החקלאות.
גיא הרמתי
אני יכול להסביר את 72.
טמיר כהן
לא, זה ביחד.
היו"ר משה גפני
מה זה 71? או שתביאו את הרפרנט או שתחלקו את הפנייה. אתה לא יכול להסביר חלק מהפנייה.
פניה קירשנבאום
יש פה כסף של הנפגעים מאסונות טבע. זה חקלאים שמאוד סובלים.
היו"ר משה גפני
פאינה, אני בעד. תגיד שיבוא רפרנט שיסביר את זה.
פניה קירשנבאום
אפשר לזמן לפה רפרנט?
היו"ר משה גפני
כן, אנחנו פה.
פניה קירשנבאום
זה ביזיון שאנחנו יושבים ואין רפרנט.
יעקב אדרי
ההתייחסות שלהם היא ממש – תאשרו וזהו.
היו"ר משה גפני
איך הם מנצלים את זה? הם מנצלים את זה בגלל מה שפאינה אומרת, שיש פה דברים שהם מאוד חשובים, שאנחנו מעוניינים בזה.
פניה קירשנבאום
ועכשיו מה? יושבים חקלאים, מחכים לפיצוי. אין להם ממה לחיות כי זה הכול מהכסף שלהם. אלה לא אכפת להם, כנראה, מה קורה.
היו"ר משה גפני
אכפת להם כן, אבל הם לא מביאים מידע.
יעקב אדרי
או שנאשר את זה עם רביזיה.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא היה תקדים כזה.
ציון פיניאן
אם אפשר, להפריד בין שתי הפניות.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר, הם צריכים להפריד ולהביא פנייה אחרת.
פניה קירשנבאום
אבל אתה יודע מי מחבר את זה.
היו"ר משה גפני
אני יודע.
גיא הרמתי
הרב גפני, אם אפשר לגבי הפנייה הקודמת. 71 זה המקור של 50 מיליון שקלים שמועברים למשרד החקלאות. ההעברה היא לצורך מימוש החוק של נפגעי אסונות טבע – לתמיכה בחקלאים – ולמינהל המחקר החקלאי ולפעולות ניקוז.
היו"ר משה גפני
טוב. עכשיו אני שואל אותך מה זה 11,761,000 לגנים בוטניים. כמה גנים בוטניים יש?
גיא הרמתי
את זה אני צריך לברר.
פניה קירשנבאום
זו הפנייה הקודמת, לא זאת. הוא מדבר על 71–72 וגנים בוטניים זו פנייה מס' 70.
היו"ר משה גפני
סליחה, נכון. את צודקת. מי בעד אישור פניות 71–72?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
ציון פיניאן
:

רביזיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ציון פיניאן מגיש רביזיה.
יעקב אדרי
גם שלי.
היו"ר משה גפני
וגם יעקב אדרי. פניות מס' 74–75.
אנסטסיה סורקינה
הפנייה נועדה לתקצוב 5 מיליון שקלים במזומן וגם בהרשאה להתחייב לתקציב הפיתוח של שירות בתי-הסוהר לטובת המשך מימון פרויקט מיחשוב ופיתוח מערכות מידע.
היו"ר משה גפני
מרכב"ה וממשל זמין?
אנסטסיה סורקינה
כן. הם עובדים על מערכות מידע שלהם ומערכות הפעלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. אנחנו עוברים לפניות 76–77, משרד הקליטה.
אופיר להב
מדובר בפנייה שמיישמת הסכם עם משרד האוצר לגבי תוספת למשרד הקליטה לנושאים שונים בכל התחומים.
יעקב אדרי
האם לתוכנית האתיופית יש תוספת או קיצוץ?
אופיר להב
מה זה התוכנית האתיופית?
טמיר כהן
היתה תוכנית חומש.
אופיר להב
לתוכנית החומש אין תוספת. תוכנית החומש מתוקצבת לפי החלטת ממשלה.
יעקב אדרי
לא היה בה קיצוץ?
אופיר להב
היה בה קיצוץ לפי הפלאט שהושת עלינו על-ידי - - -
יעקב אדרי
אז למה לא מוסיפים עכשיו, בתוספת הזו?
אופיר להב
כי זה הפלאט. אנחנו עובדים לפי תוכנית עבודה, התוספות שאנחנו נותנים פה הן לתוכניות שיש בהן הרבה יוצאי אתיופיה. לדוגמה, יש פה תוספת למינהל הסטודנטים, שאמנם לא כתוב עליה "יוצאי אתיופיה", והרבה אנשים חושבים שרק איפה שכתוב בשם התקנה "יוצאי אתיופיה" מיועדת להם, אבל זה לא נכון להסתכל על זה ככה. אלה תקנות שהוספנו בנוסף, אבל מה עם תוכניות קיימות שהקיצוצים הרוחביים הורגים אותן לאט לאט? במינהל הסטודנטים שליש מהסטודנטים הם יוצאי אתיופיה; 95% מהמשתמשים במלגות קיום לסטודנטים עולים הם יוצאי אתיופיה, ושם אנחנו מוסיפים עכשיו 7 מיליון שקלים. אנחנו מוסיפים כסף לכל נושא המיחשוב, כי אנחנו ממחשבים את הטיפול במוקדי קליטה של עולי אתיופיה. אתה רואה את זה פה בתקנה שנקראת "מיחשוב", אבל לנו הרבה יותר קל להכניס את זה בתקנות שקשורות לכולם.
יעקב אדרי
לפי הדברים שלך, כל התוספות הן לעולי אתיופיה. ככה זה יוצא.
אופיר להב
לא, לא הכול, אבל הרבה מאוד.
יעקב אדרי
בסדר, שכנעת אותי.
אופיר להב
אני עובד משרד הקליטה.
יעקב אדרי
אני הייתי שר הקליטה, בסדר.
אופיר להב
אני אומר את זה מהצד שלי.
היו"ר משה גפני
אתה עובד במשרד הקליטה?
אופיר להב
אני מנהל אגף התקציבים של משרד הקליטה.
היו"ר משה גפני
התוכנית של משרד הקליטה להחזרת תושבים חוזרים.
אופיר להב
יש פה 4 מיליון שקלים שאנחנו מתקצבים לטובת פידיון ביטוח בריאות. זה יישום החלטת ממשלה, שתושב חוזר שמגיע מקבל עד 9,700 שקל החזר, אם הוא נשאר פה אחרי שנה, של פידיון ביטוח הבריאות מול הביטוח הלאומי. אנחנו מממנים את זה, בהתאם להחלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. ואם הוא אברך והוא יורד שרוצים להחזיר אותו, הוא מקבל את זה?
פניה קירשנבאום
אותו דבר.
אופיר להב
אבדוק, אבל אין לי מה לבדוק בעצם, כי זה נוהל שמדבר על כל אדם שירד מהארץ לתקופה שהיא מעל חמש שנים וחזר.
היו"ר משה גפני
תקרא את התקנות.
אופיר להב
אני יכול לבדוק. הסכום שאני שם פה הוא בתקנה כללית, שנקראת פידיון - - -
היו"ר משה גפני
טוב. רציתי לדבר עם השרה אתמול, אבל בסוף לא יכולתי כי היה לי בלגן עם משהו אחר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. אני מגיש רביזיה.
פניה קירשנבאום
מה אתה רוצה? יש הבדל בין תושב חוזר לבין - - -?
היו"ר משה גפני
יש, יש תקנות שם. רציתי אתמול לדבר אתה אבל היה לי בלגן, אז היא כבר הלכה.
אופיר להב
הרב גפני, הקצוב פה הוא בכל מקרה לתקנה - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אני אסיר את הרביזיה, אני פשוט רוצה - - -

תקנות 79–80.
דוד שטיינמץ
מדובר פה בתוספות תקציב לנושאים הבאים, בהתאם לסיכום שיש לנו עם האוצר: כ-55 מיליון שקלים לתפעול המשרד - - -
היו"ר משה גפני
כמה?
דוד שטיינמץ
55 מיליון. בבסיס יש לנו אגורות.
היו"ר משה גפני
מוסיפים לכם 55 מיליון לתפעול המשרד?
דוד שטיינמץ
אני יכול להגיד לך אפילו למה, יש לי פה פירוט.
היו"ר משה גפני
כמה יש לכם בבסיס?
יעקב אדרי
100,000 שקל.
דוד שטיינמץ
לתפעול המשרד, שאני צריך שם 30 מיליון, אני מתבייש להגיד לך מה יש לי בבסיס התקציב.
היו"ר משה גפני
אל תתבייש, תגיד את האמת.
יעקב אדרי
תגיד לנו, שגם אנחנו נתבייש.
דוד שטיינמץ
בהתאם לכך הם הוסיפו לנו תקציב מחוץ לתקציב הזה. למה הסכמתי? כי התקציב - - -
היו"ר משה גפני
רק רגע, מר שטיינמץ. אני כל הזמן לומד על משרד האוצר, אני מבקש לשמוע. כמה יש לך בבסיס על תפעול המשרד לשנת 2012?
דוד שטיינמץ
תפעול, אחזקה וחנייה – 581,000 שקל.
היו"ר משה גפני
יפה. ככה מפעילים את משרד התמ"ת.
דוד שטיינמץ
בגלל זה תוספות התקציב שלנו - - -
היו"ר משה גפני
כשאנחנו אישרנו את תקציב המדינה זה מה שאישרנו לכם. האמת היא שהאופוזיציה צדקה כשהיא הצביעה נגד. מה, עושים צחוק?
דוד שטיינמץ
אז אסביר לך.
היו"ר משה גפני
זה גם לחודש אחד לא מספיק.
דוד שטיינמץ
כשאוחד המשרד, שהיה משרד העבודה והרווחה, בהתאם לסיכומים האלה התברר שיש צורך לתת 100 מיליון שקל תוספת לתפעול המשרד. היתה אפשרות להכניס את זה לבסיס. אמרתי לא להכניס לבסיס, כי ברגע שאני מכניס לבסיס יחולו עליו הפלאטים. אם הייתי מכניס את זה אז היה - - -
ציון פיניאן
זו רק מנה ראשונה.
היו"ר משה גפני
זה לא מספיק לחודש.
דוד שטיינמץ
זה לחצי השנה הראשונה, נכון. את ה-100 מיליון לא הכנסתי לבסיס מפני שאם הייתי מכניס לבסיס היו על זה הקיצוצים הפלאטים. כרגע זה מחוץ לבסיס ואז אני מקבל את זה.
יעקב אדרי
זה תרגיל חשבונאי.
ציון פיניאן
זה כולל שכר?
היו"ר משה גפני
כנראה. תגיד לי מה זה התפעול. מה למשל?
דוד שטיינמץ
יש תפעול, אחזקה וחנייה. זה לא שכר.
ציון פיניאן
שכר זה פי כמה.
דוד שטיינמץ
שכר זה סעיפים אחרים. הרב גפני, יש פה גם תוספת של 10 מיליון שקלים מעבר לזה, לעידוד רכישת תוצרת הארץ. זה סיכום שיש לנו עם האוצר. הסעיף הזה לא מתוקצב. אנחנו מקבלים 10 מיליון שקל מדי שנה לנושא של עידוד תוצרת כחול-לבן. יש לנו עוד 7 מיליון שקלים לתפעול מרכז ההשקעות.
ציון פיניאן
מה עם מרכז ההשקעות? הוא היה צריך להעביר 1 מיליון שקל למפעל בחצור.
יעקב אדרי
בדיוק על זה אני רוצה להגיש רביזיה. אני רוצה את הרשימה של כל אלה שקיבלו, שנדע בדיוק.
היו"ר משה גפני
מה עם "פרי גליל"?
דוד שטיינמץ
זה מסתדר במסגרת התקציב שאנחנו מקבלים עכשיו ממרכז ההשקעות. הוא לא פה, הוא בשינוי אחר שיש פה.
היו"ר משה גפני
של היום?
דוד שטיינמץ
כן.
יעקב אדרי
יש בחוק עידוד השקעות הון? אני רוצה לראות לאן זה הולך.
דוד שטיינמץ
כן. פה זה עוד לא עידוד השקעות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה.
ציון פיניאן
אני מגיש רביזיה. היו צריכים לתת לי תשובה לפני שלושה שבועות על מה שדיברתי אתך. אם שלחתם, אני מבטל את הרביזיה תוך חצי שעה.
היו"ר משה גפני
פניות 81–82, רווחה.
גיא הרמתי
מדובר בתקצוב תוכניות רווחה שונות, ביניהן פרויקט עידוד תעסוקה במגזר הערבי, נופשונים במעונות למפגרים וחוסים בפנימיות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניה מס' 83, תמ"ת.
דוד שטיינמץ
פה מדובר בתוספת של 30 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
32 מיליון.
דוד שטיינמץ
יש פה 32 מיליון שקל להכשרה מקצועית, בהתאם לסיכום בין המשרדים, ועוד 30 מיליון - - -
היו"ר משה גפני
מי זה המשרדים?
דוד שטיינמץ
בין האוצר לבין משרד התמ"ת.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, זה בסיכום עם האוצר. זה לא בין המשרדים. זה לא שיש עוד משרד שמתפעל את זה.
דוד שטיינמץ
כן. ועוד 30 מיליון שקל להסרת גגות אסבסט ממעונות יום, בהתאם להחלטת הממשלה.
זהבה גלאון
גגות מאסבסט מסרטנים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. הנושא של גגות האסבסט ניתן לכולם?
דוד שטיינמץ
ודאי, להסיר את כל גגות האסבסט שיש.
היו"ר משה גפני
יפה. זה מאוד חשוב.

פניות 84–85, עידוד השקעות הון. חבר הכנסת אדרי מחכה לשמוע הסבר.
דוד שטיינמץ
סעיף עידוד השקעות הון בבסיס התקציב הוא אפס.
היו"ר משה גפני
בעזרת השם, אם נאשר את תקציב 2013 לא נאשר את תקציב משרד התמ"ת. נגיד לכם: תנהלו משא ומתן עם האוצר שיוסיפו לכם במהלך השנה. לא צריך בכלל תקציב. מה זה עידוד השקעות הון אפס, אתה יכול להסביר לי? עשינו חוק של עידוד השקעות הון.
פניה קירשנבאום
זה בדיוק העניין. ישבנו פה, שרפנו ימים ולילות על החוק, על המפה, על הבסיס ואין שקל לתוכנית הזאת?
ציון פיניאן
חזי צאיג אמר שיש לו מיליארד שקל.
דוד שטיינמץ
תן לי להסביר. הסיכום הוא לא בבסיס. יש לנו סיכום עם האוצר שהם נותנים לנו מדי שנה, בינתיים יש לנו תוספת תקציב ל-2012–2013.
פניה קירשנבאום
אתה אומר שזה אפס.
דוד שטיינמץ
הבסיס הוא אפס, אבל מה שאני טוען שכל התוספת היא תוספת תקציבית שלא בבסיס, וזאת התוספת שהם נותנים לנו לתפעול מענקים, בסכום של 400 מיליון- - -
פניה קירשנבאום
ליישום של החוק אתה אומר.
דוד שטיינמץ
נכון. אני רק אמרתי שזה לא בבסיס, אבל זה ליישום החוק. ודאי.
היו"ר משה גפני
אני מבקש ללכת אתך סעיף-סעיף. יש 441.5 מיליון למענקים בחוק עידוד השקעות הון. למה זה מיועד?
דוד שטיינמץ
לכל המענקים - -
יעקב אדרי
- - שאושרו.
דוד שטיינמץ
שאושרו בעבר וחדשים שיאושרו.
פניה קירשנבאום
זה כולל את כל המסלולים או רק מענקים? זה כולל גם מסלולי תעסוקה?
דוד שטיינמץ
לא, לא.
יעקב אדרי
זה סעיף אחר.
היו"ר משה גפני
עכשיו תסביר מה זה 51 מיליון למסלולי תעסוקה.
דוד שטיינמץ
אותו דבר. יש מסלול תעסוקה כללי, מסלול תעסוקה לחרדים ומסלול תעסוקה למיעוטים. חיברנו את זה יחד ויש מסלול תעסוקה. בנוסף ל-100 מיליון - - -
היו"ר משה גפני
אנשים עם מוגבלות גם פה?
דוד שטיינמץ
ודאי. זה התקציב למסלול תעסוקה לכולם.
היו"ר משה גפני
מה זה ה-51 מיליון?
דוד שטיינמץ
השלמה ל-100 מיליון שאישרת.
ציון פיניאן
הרב גפני, לדעתי הוא אומר שהחרדים ובני המיעוטים הם מוגבלים.
היו"ר משה גפני
לא, הוא לא אומר.
דוד שטיינמץ
לא, אמרתי כללי. אל תכניס מילים בפי.
ציון פיניאן
סתם אני אומר.
פניה קירשנבאום
אני רוצה לדעת האם במסלול התעסוקה הזה נכנס גם המפעל באשקלון, "טלדור", שהגיש את הבקשה ויש שם 250 עובדים שעומדים להיות מפוטרים אם אתם לא פותרים את הבעיה הזאת.
דוד שטיינמץ
אני מעריך שכן.
פניה קירשנבאום
הם הגישו בקשה לתוספת של 150 עובדים ואז הובטח להם שאם הם ילכו למסלול תעסוקה ייתנו להם את המענק.
דוד שטיינמץ
אז זה בפנים במסגרת - - -
פניה קירשנבאום
אתה יכול להבטיח לי שזה בפנים?
דוד שטיינמץ
כן.
פניה קירשנבאום
אל תגיד לי כן. אגב, זה נרשם בפרוטוקול.
דוד שטיינמץ
בפרוטוקול שיהיה, בבקשה.
היו"ר משה גפני
מה זה? לא שמעתי.
פניה קירשנבאום
אתה זוכר שהתלבטנו אם להעלות בוועדת הכספים את מפעל "טלדור", שבזמנו קיבל מענקים. זה מסתיים לו בחודש מרץ והוא הולך להיסגר באשקלון.
היו"ר משה גפני
שאלת אותו האם זה כלול?
פניה קירשנבאום
המפעל הציע ללכת למסלול נוסף, מסלול תעסוקה, ולקלוט עוד 150 עובדים, לקבל את המענק ולהמשיך לתפעל את המפעל באשקלון.
דוד שטיינמץ
מאה אחוז.
היו"ר משה גפני
מה מאה אחוז?
דוד שטיינמץ
זה בפנים, במסגרת התקציב.
היו"ר משה גפני
"טלדור" בפנים?
יעקב אדרי
אנחנו רוצים לראות את הרשימה, זה בדיוק העניין.
פניה קירשנבאום
הוא אומר שכן, ואמרתי שזה לפרוטוקול.
יעקב אדרי
שיבוא חזי צאיג ויגיד לנו. לדעתי, כל התקציב הזה כבר משועבד.
היו"ר משה גפני
"טלדור" בפנים?
דוד שטיינמץ
אתה רוצה שאתקשר אליו?
היו"ר משה גפני
כן, אבל לפני זה תסביר. 100 בהרשאה להתחייב ו-50 בהוצאה לקרן לעסקים קטנים.
דוד שטיינמץ
זו קרן לעסקים קטנים שהקים האוצר.
היו"ר משה גפני
כמה כסף יש שם?
דוד שטיינמץ
100 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
כמה יש שם לפני שאנחנו מאשרים את זה?
דוד שטיינמץ
אין שם. זו קרן שאין בה כרגע כסף. זה תקציב חדש.
ציון פיניאן
כל הסעיף הזה מתחיל מאפס, כל הנושאים.
היו"ר משה גפני
54 מיליון לסוכנות לעסקים קטנים.
דוד שטיינמץ
סוכנות לעסקים קטנים - בבסיס התקציב מתוקצב לנו סכום של 10 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
למה זה?
דוד שטיינמץ
כל הנושא של הסוכנות לעסקים קטנים זה עזרה לעסקים קטנים.
היו"ר משה גפני
21 מיליון למכון הייצוא?
דוד שטיינמץ
זה בהתאם לסיכום שיש לנו עם האוצר לתקצב אותם ב-40 מיליון שקלים. יש להם בבסיס 19, וזו ההשלמה ל-40.
היו"ר משה גפני
בסדר. תוכנית סיוע לחברות ישראליות לחדירה להודו וסין.
דוד שטיינמץ
זה פרויקט חדש שהקמנו עם האוצר. זה ניסיון של המשרד לחדור לשווקי הודו-סין, יש שם כסף שאנחנו שמנו וכסף שהאוצר שם לפרויקט הזה.
היו"ר משה גפני
מה למשל עושים? 8 מיליון לתוכנית "עתידים לתעשייה".
דוד שטיינמץ
אם תשימו לב, ה-8 מיליון שקל זה הרשאה להתחייב. בדרך כלל היינו מקבלים מדי שנה שני מיליון שקלים. אלה כספים שמגיעים לסטודנטים.
היו"ר משה גפני
איפה נמצא "פרי הגליל"? אתם צריכים להעביר כסף.
דוד שטיינמץ
"פרי הגליל" זה במסגרת התוספת שיש לנו במענקים פה – 440 מיליון שקל.
פניה קירשנבאום
תבדוק לנו אם "פרי הגליל" במענקים ואם "טלדור" - - -
היו"ר משה גפני
"טלדור" יותר מעניין עכשיו.
דוד שטיינמץ
העניין הוא שהתקציבים הם תקציבים שאנחנו מחכים להם.
היו"ר משה גפני
שואלת אותך חברת הכנסת פניה קירשנבאום - - -
דוד שטיינמץ
לא, אני אומר באופן כללי.
היו"ר משה גפני
"טלדור" בפנים? תאמין לי, אתה לא יכול תשובה עכשיו, כבר יש לי ניסיון. ואין לי טענה אליך שאתה לא יכול לתת תשובה. צריך לשאול את האיש שעוסק בעניין הזה האם זה נמצא. היא שואלת שאלה אחרת – תהיה פגיעה בהרבה עובדים.
יעקב אדרי
ואני מבקש להוסיף שאנחנו מבקשים את כל הרשימה של המפעלים שאושרו. זה חשוב לנו, כי בזמנו התנהל פה דיון מאוד רציני, אישרנו את זה עם כאבי בטן.
היו"ר משה גפני
יש בעיה להביא את הרשימה למי הולך הכסף?
דוד שטיינמץ
של המענקים? בסדר.
היו"ר משה גפני
זו רשימה די גדולה, אבל צריך שהוועדה תדע. אנחנו צריכים לפקח. אולי יש מפעל שאנחנו לא רוצים שתיתנו לו?
דוד שטיינמץ
מאידך, מר גפני, אם זה היה בבסיס התקציב, זה היה כבר בבסיס התקציב. אנחנו לא רצינו.
היו"ר משה גפני
אתה מבקש ממני שלא נאשר את תקציב התמ"ת ל-2013?
דוד שטיינמץ
לא הבנת מה שאני אומר - אנחנו היינו מעדיפים שהכספים היו בבסיס התקציב.
היו"ר משה גפני
היינו מאשרים את זה בתקציב. מי בעד אישור ההעברות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה, הפניות אושרו. חבר הכנסת יעקב אדרי מבקש רביזיה ואנחנו מבקשים את הרשימה.
טמיר כהן
את התשובה תביא לוועדה.
יעקב אדרי
כשהרשימה תגיע אני מסיר מיד את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. פניות 86–88, מענקים ביטחוניים לרשויות ביו"ש - הוצאה לרכישת ערכות חירום.
עמית סדן
ההפניה נועדה לנושאים הבאים: תקצוב של 36 מיליון שקלים בהוצאה למענקים ביטחוניים לרשויות יהודה ושומרון בגין הקפאת הבנייה בהן.
זהבה גלאן
מה זה מענקים ביטחוניים?
עמית סדן
אלה מענקים שניתנים על-ידי משרד הפנים לרשויות באזורים רגישים מבחינה ביטחונית.
היו"ר משה גפני
זה אלה שהקפיאו להם את הבנייה ועכשיו מפצים אותם?
עמית סדן
נכון.
זהבה גלאון
אבל מה הקפאת הבנייה קשורה למענק ביטחוני?
פניה קירשנבאום
יש החלטת ממשלה לפצות על כל הקפאה, תלוי באיזה שלב הייתה הבנייה. על זה מדובר?
עמית סדן
כן.
ציון פיניאן
הפיצוי הוא לפי התקדמות הבנייה.
היו"ר משה גפני
קודם כול, אני רוצה להסביר. גם אני נבהלתי כשהוא אמר את זה בהתחלה. תסתכלי על הפנייה היטב, לא מה שכתוב. מהוצאות חירום אזרחיות מורידים 40 מיליון שקלים, מעבירים אותם לרזרבה. מוציאים אותם מהרזרבה לתוכנית מעבר ברזרבה, לרשויות המקומיות – מענק מיוחד לרשויות, ביטחון ברשויות המקומיות, שזה כסף הפיצוי. זאת אומרת התהליך הוא מהתוכנית הזאת, שהוא דיבר עליה. זה לא הנושא הביטחוני, זה נושא של פיצויים לרשויות מקומיות, למקומות שבהם היתה הקפאת בנייה. זה גם ליחידים או רק לרשויות?
עמית סדן
רק לרשויות מקומיות.
פניה קירשנבאום
ביחידים טיפלה המינהלת. היתה מינהלת לעניין הזה.
היו"ר משה גפני
אני שואל, כי לא כולם קיבלו את - - -
פניה קירשנבאום
זה מטפל רק במוסדות.
עמית סדן
זה לרשויות מקומיות בלבד, למועצות מקומיות ביהודה ושומרון.
זהבה גלאון
אז למה קוראים לזה מענקים ביטחוניים?
עמית סדן
כי זה ניתן מתוך תקנה של מענקים ביטחוניים, שהיא ייחודית לאזורים שהם בעייתיים ביטחונית. המענקים האלה ניתנים בגלל שהיתה הקפאת בנייה וזה פגע להם בהכנסות העצמיות שלהם, אז בשנים האחרונות ניתנה להם תוספת מענקים בגין ההקפאה.
היו"ר משה גפני
יש עוד שאלות לגבי ההעברה הזאת? אין. מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 1

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה, הפניות אושרו.

פניות 89​​–90.
אנסטסיה סורקינה
הפניה נועדה לביצוע השינויים הבאים בתקציב הוצאות חירום אזרחיות: יש 10,600,000 לתקציב השכר והתפעול של המשרד להגנת העורף, - ל-13 תקני כוח אדם ולאיוש המשרד. בנוסף, יש פה שינוי פנימי של העברה של 25 מיליוני שקלים לפיקוד העורף למערך כיבוי האש להצטיידות.
פניה קירשנבאום
אני לא מבינה. מערך כיבוי האש לא הועבר לבט"פ?
אנסטסיה סורקינה
לא, זה מערך כיבוי האש של פיקוד העורף. בהחלטת הממשלה מ-2011 הוקצו 50 מיליוני שקלים לשנתיים, 2011–2012.
פניה קירשנבאום
יש כבאות כזאת וכבאות כזאת?
אנסטסיה סורקינה
לא, בשעת חירום יש מילואימניקים של פיקוד העורף שמיועדים לכיבוי אש - - -
היו"ר משה גפני
כיבוי אש מהאוויר.
אנסטסיה סורקינה
לא, זה כיבוי אש רגיל של מילואימניקים של פיקוד העורף, שבשעת חירום גויסו לטובת מערך הכבאות של פיקוד העורף.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. אתם מעבירים 25 מיליון שקל לכיבוי אש מהאוויר.
אנסטסיה סורקינה
התחום נקרא "כיבוי אש מהאוויר", אבל יש שם גם כיבוי אש מהאוויר וגם כיבוי אש רגיל של פיקוד העורף.
היו"ר משה גפני
איך אני יכול להבין אם כתוב "כיבוי אש מהאוויר"?
אנסטסיה סורקינה
נשנה את השם, כי השם הוא לא מדויק.
היו"ר משה גפני
מתי אתם עושים שינוי שם?
אנסטסיה סורקינה
כנראה בתקציב 2013.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי מה התשובה שקיבלת, פאינה. את שאלת אותה שאלה נכונה: הנושא עבר למשרד לביטחון הפנים.
פניה קירשנבאום
היא טוענת שבתקופה רגילה הם תחת בט"פ ובזמן חירום הם עוברים - - -
אנסטסיה סורקינה
לא, הם לא עוברים. יש תגבור של מילואימניקים לפיקוד העורף לכבאות.
פניה קירשנבאום
אבל גם עכשיו אני לא מבינה למה זה לא יושב בבט"פ.
היו"ר משה גפני
זה כמו שאת אומרת שבצבא התקציב של החיילים בסדיר זה משרד הביטחון והמילואים זה המשרד לשירותי דת.
אנסטסיה סורקינה
כיבוי אש של פיקוד העורף יושב בסעיף 16 - - -
היו"ר משה גפני
אנחנו רוצים להבין. הרי כל החלטת הממשלה וכל מה שדיברנו כל הזמן זה שתהיה כתובת אחת. החליטו שזה המשרד לביטחון הפנים, אז זה המשרד לביטחון הפנים. איך פתאום מגיע לפיקוד העורף כסף לכיבוי? למה?
אנסטסיה סורקינה
זה בהתאם להחלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
אז הממשלה, צריך להחליף אותה. מה זה בהתאם להחלטת הממשלה? איזו מין תשובה זאת?
אנסטסיה סורקינה
יש בזה גם היגיון.
היו"ר משה גפני
מה ההיגיון? את זה אנחנו שואלים.
אנסטסיה סורקינה
יש מערך מילואים בצבא. הוחלט שמערך הכיבוי יועבר למשרד לביטחון הפנים, אבל בשעת חירום, כשמערך הכיבוי יצטרך תגבור כלשהו, זה יגיע מהמילואים של פיקוד העורף. אלה מילואימניקים שהוכשרו לתת את התגבור הזה למערך הכבאות בשעת חירום.
היו"ר משה גפני
אבל למה נותנים כסף לפיקוד העורף?
אנסטסיה סורקינה
להכשרת המילואימניקים, להצטיידות, לקניית כבאיות.
היו"ר משה גפני
אבל כבאיות יש במשרד לביטחון הפנים.
אנסטסיה סורקינה
נכון, וחלק מהכבאיות יהיו גם בפיקוד העורף.
היו"ר משה גפני
למה קונים כבאיות לפיקוד העורף? אני מבין שהכשרה - - -
פניה קירשנבאום
למה כבאיות צריכות להיות בפיקוד העורף?
היו"ר משה גפני
ההכשרה צריכה להיות בפיקוד העורף, את זה אני מבין. אבל למה הכבאיות צריכות להיות? הרי הציוד צריך להיות במקום אחד, ותהיינה כבאיות לצורך המילואים בשעת חירום.
פניה קירשנבאום
נקנה כבאיות שיעמדו רק לשעת חירום? נשקיע עכשיו כסף רק לשעת חירום?
אנסטסיה סורקינה
אני יודעת שרוב הכסף הולך להכשרה, אני לא יודעת מה בדיוק הציוד שמתכוונים לקנות וכמה כבאיות מתכוונים לקנות, אם בכלל.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול לאשר ככה. אנחנו רוצים פירוט. את לא יודעת – אין לי טענות שאת לא יודעת, רק תבואי עם ידיעה. אי-אפשר ככה, בסוף יעשו מאתנו צחוק. אנחנו בעד ההעברה הזאת, אנחנו חושבים שזאת העברה חיונית. אני מבקש יותר פרטים, אבל פרטים מדויקים, שנדע.
אנסטסיה סורקינה
אבל יש פה גם כסף למשרד להגנת העורף. אפשר לאשר את זה ולעשות רביזיה, למשל?
היו"ר משה גפני
אי-אפשר. תפרידו את זה. אתם מעמידים אותנו במצב בלתי אפשרי. אין אחד מחברי הוועדה שלא תומך במה שהבאת. אנחנו רוצים פרטים, אנחנו רוצים לדעת. מה את רוצה, שצבי זרחיה יכתוב שאנחנו לא יודעים כלום? ובצדק.
אנסטסיה סורקינה
אותה פנייה הועברה גם בשנה שעברה. אבדוק מה סטטוס הכסף ולמה הכסף משמש.
היו"ר משה גפני
תיתני לנו פרטים. אנחנו תומכים בזה, אין אחד שמביע הסתייגות כלשהי. זה נכון, צריך את הכבאיות, צריך את ההכשרה וצריך עתודה לעניין של שעת חירום. הכול ברור. איך זה מתבצע? התפקיד שלנו הוא לפקח על עבודת הממשלה, וזה אחד הדברים החיוניים ביותר. אני רוצה לדעת איך זה עובד, אולי יש לנו השגות על העבודה הזאת. דבר אחד אל תגידי לנו: החלטת ממשלה. החלטת הממשלה, צריך לפקח עליה.
אנסטסיה סורקינה
אפשר לנסות לבדוק את זה עכשיו?
היו"ר משה גפני
בוודאי, אנחנו רוצים לאשר את זה. אם תבררי עכשיו נאשר עכשיו. אנחנו רוצים את מלוא הפרטים.

פניות 91–92.
גיא הרמתי
הרמתי

הפנייה נועדה למימוש סל השירותים לניצולי השואה. מדובר בהנחה בתרופות, העברה לתמיכה בארגונים הפועלים לשיפור מצבם של נכי רדיפות ולפרויקט "והדרת פני זקן" של משרד הגמלאים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי את הפנייה. אתם מורידים 1.5 מיליון מתגמולים לנכים, מעבירים את זה לרזרבה.
גיא הרמתי
ומהרזרבה למשרד הגמלאים לצורך פרויקט "והדרת פני זקן". זה פרויקט של בנות שירות לאומי שמבקרות בבתי הקשישים.
היו"ר משה גפני
יפה. מה עושים פה ה-24 מיליון ו-25 מיליון?
גיא הרמתי
24 מיליון זה לצורך הנחה בתרופות.
היו"ר משה גפני
ומאיפה אתם לוקחים את זה?
גיא הרמתי
מתקנה של סל השירותים לתקנה אחרת ברשות לניצולי שואה, שממנה משולם הכסף לקופות החולים בעבור ההנחה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, משרד האוצר לא נותן פה שום דבר, עד הגרוש לקחתם. הוא מוריד 25.5 מיליון שקלים מתגמולים של נכי רדיפות הנאצים.
גיא הרמתי
מהסעיף, לא מהתגמולים.
היו"ר משה גפני
כן, מהסעיף כמובן. אתם מעבירים מתוך 25.5 מיליון האלה 24 מיליון לתרופות ו-1.5 לבנות השירות הלאומי לפרויקט "והדרת פני זקן".
גיא הרמתי
לא. כל השינויים הם בתוך סעיף 25, חוץ מה-1.5 מיליון שיוצאים למשרד הגמלאים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אתם לוקחים את זה מהסעיף של תגמולים לנכי רדיפות הנאצים.
גיא הרמתי
לא, לא, אנחנו לוקחים את זה מסעיף של תקנת סל השירותים, שבה יש 200 מיליון. מסל השירותים, אחרי החלטה של ועדה, 24 מיליון עוברים לתרופות - - -
היו"ר משה גפני
אתם מנצלים את זה שאני אומר, שלא בצדק, שלא למדתי את הליבה. זה לא נכון, למדתי. זאת אומרת, לא למדתי ליבה אבל למדתי מתמטיקה. מה אתם עושים עם 1.5, אם אתה אומר שלא לקחתם את זה משם?
גיא הרמתי
1.5 מיליון כן. 1.5 מיליון עובר מהרשות לניצולי שואה למשרד הגמלאים לצורך הפרויקט.
היו"ר משה גפני
אז למה אתה אומר לי לא? אני שואל אותך שאלה: אתם לקחתם 25.5 מיליון שקלים מהסעיף של תגמולים לנכי רדיפות הנאצים.
גיא הרמתי
לא, השארנו את זה בתוך הסעיף של התגמולים לנכי רדיפות הנאצים.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים 25.5 מיליון מסעיף 25.01.32.
גיא הרמתי
יפה, וזה עובר ל-25.01.31, שזה גם של הרשות לניצולי שואה.
היו"ר משה גפני
זה 24 מיליון.
גיא הרמתי
כן.
היו"ר משה גפני
עכשיו הורדתם עוד 1.5 מיליון, ואת זה אתם מעבירים למשרד לאזרחים ותיקים.
גיא הרמתי
בדיוק.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, האוצר לא נותן פה כסף, זה בתוך הסעיף.
גיא הרמתי
האוצר נתן בתחילת השנה 200 מיליון, ואז הם מחלקים את זה איך שהם רוצים.
היו"ר משה גפני
בסדר. חבל שבזבזנו הרבה זמן על העניין. זאת אומרת, התשובה למה שאמרתי היא כן. זאת אומרת, האוצר נתן 200 מיליון בתחילת השנה - - -
גיא הרמתי
ועכשיו זו החלוקה של ה-200 מיליון, בהתאם להחלטת הוועדה.
היו"ר משה גפני
יפה, אז אמרתי שהאוצר הוא משרד טוב.

מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה, הפניות אושרו.
גיא הרמתי
חבר הכנסת גפני, אפשר להסביר על הפניות הקודמות?
היו"ר משה גפני
כן, אני אסיים.

פניות 93–95.
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת 2.5 מיליוני שקלים לפרויקט "עלה נגב", שמתוקצב במשרד הנגב והגליל, וכן להעברת עובדת ממשרד השיכון למשרד הנגב והגליל בהתאם לסיכום בין המשרדים.
ציון פיניאן
זה דיון שלישי, אני חושב. העובדת הזו כל כך מיוחדת?
היו"ר משה גפני
מה השם שלה? אנחנו כבר דנים עליה כמה פעמים.
ציון פיניאן
שלוש פעמים הגיע אלינו הנושא הזה. אפשר לדעת מה הקרבה שלה לאחד השרים?
צחי דוד
אין שום קרבה.
היו"ר משה גפני
מאיפה אתה יודע? בדקת.
צחי דוד
מהתחקיר הביטחוני שעשיתם פה בפעם הקודם. מה שקרה זה שהיא עברה בין המשרדים בסוף 2010, ואז תקציב 2011–2012 כבר היה סגור. אז היא עברה עוד פעם ב-2011 ועוד פעם ב-2012.
היו"ר משה גפני
זה מתחיל להיות מעניין, חשבתי לעבור על זה מהר. העובדת הזאת, שעליה מדובר, היא אותה עובדת שאישרנו בפעם הקודמת או שזו אחרת?
צחי דוד
התשובה היא כן, זו אותה עובדת.
היו"ר משה גפני
אז למה עכשיו צריך לאשר אותה עוד פעם?
ציון פיניאן
שכר של ראש ממשלה לא מגיע לפה שלוש פעמים, הוא מגיע פעם אחת ונגמר. היא מגיעה כבר שלוש פעמים.
היו"ר משה גפני
באמת, זה מעניין. יש לה קרבה לאחד השרים?
ציון פיניאן
אני חושב שגם אתה לא יודע.
צחי דוד
אני יודע. התשובה היא לא.
ציון פיניאן
אז מי היא?
צחי דוד
אם תרצו, אסביר.
היו"ר משה גפני
אנחנו רוצים. בבקשה, הבמה לרשותך.
צחי דוד
תודה. העובדת עברה במקור בין המשרדים בשלהי שנת 2010. באותה תקופה תקציב 2011 ו-2012 כבר היה מונח פה, לא עושים בו שינויים יותר. אז פעם אחת העברתם אותה ב-2010, ב-2011 התקציב כבר היה סגור – אנחנו בתקציב דו-שנתי, לא פתחנו את התקציב – אז פעם שלישית, ובתקווה שגם אחרונה, זה היום.
היו"ר משה גפני
הבנתי. ואיפה היא עובדת בסופו של דבר?
צחי דוד
פניות הציבור במשרד הנגב והגליל.
ציון פיניאן
עכשיו צריך לשאול את השר סילבן שלום איך הוא קיבל אותה.

טמיר כהן

וב-2013 היא תהיה בתוך הבסיס?
צחי דוד
אם ירצה השם.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה, הפניות אושרו.

פניות מס' 96–97.
אריאל קטן
קטן

מדובר על פנייה לתוספת תקציב לתוכניות הבראה במועצות הדתיות. מדובר פה על שלב נוסף, מעבר לכיסוי גירעונות. מדובר פה על עלויות פרישה של עובדים בסך כולל של 6,350,000. אתם בטח רוצים פירוט: עתלית – 62,000; טבריה – 115,000 - - -
היו"ר משה גפני
רגע, רגע, רצת מהר לפירוט. לא הסברת. אנחנו מדברים על 6,350,000 שקל. זה מיועד עבור מה?
אריאל קטן
במסגרת תוכניות ההבראה במועצות הדתיות עברנו כבר את השלב של כיסוי גירעונות של המועצות הדתיות. לא סיימנו לגמרי, אבל במועצות האלה - - -
היו"ר משה גפני
הכסף הזה לא מיועד לכיסוי גירעונות?
אריאל קטן
לתוכניות פרישה של עובדים. זאת אומרת, עובדים שפרשו ועכשיו צריך לשלם להם כל מיני עלויות.
היו"ר משה גפני
או שארגנתם שהם יפרשו, כמו בחיפה, למשל.
ציון פיניאן
פרישה מרצון.
אריאל קטן
כן, זה במסגרת תוכנית הבראה.
היו"ר משה גפני
כמו בחיפה, שפיטרו עובדים והביאו אחרים.
אריאל קטן
אני לא בקי בפרטים.
היו"ר משה גפני
אני בקי.
אריאל קטן
אבל רוב הכסף – 3,871,000 שקל – זה עבור חיפה.
היו"ר משה גפני
עובדים שפרשו – הפירוש הוא שהם פרשו או שאמרו להם לפרוש, הציעו להם. לא חשוב, אני מבין. זה לא כיסוי גירעונות, זה פרישה. אנחנו יכולים לקבל רשימה?
אריאל קטן
אתה רוצה רשימה שמית?
היו"ר משה גפני
לא שמית, של הרשויות.
אריאל קטן
כן, כן, זה מה שאני נותן לך. עתלית – 62,000.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים?
אריאל קטן
אני לא בקי במספרים האלה.
היו"ר משה גפני
את זה אני רוצה. רשימה, לא שמות. על כמה מדובר. מה עוד?
אריאל קטן
טבריה – 115,000.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים אתה לא יודע.
אריאל קטן
אני לא בקי בפרטים.
ציון פיניאן
בטבריה יש הרבה - - -
אריאל קטן
חיפה זה עיקר הכסף.
היו"ר משה גפני
אם זה פנסיה אני לא צריך אפילו את הרשימה, זה לא מעניין אותי. אנשים הגיעו לגיל הפרישה, פרשו, זה בסדר גמור. הוא לא מדבר על זה, על זה הוא לא צריך אישור שלנו. הוא מדבר על עובדים שפרשו במסגרת תוכנית ההבראה.
ציון פיניאן
או הופרשו.
היו"ר משה גפני
בדיוק. באו לעובד בטבריה ואמרו לו: תשמע, כדאי לך לפרוש. ניתן לך פיצויים, ניתן לך תנאי פרישה. זה משהו אחר לגמרי, הוא רוצה תוספת כסף. אני צודק?
אריאל קטן
כן. בכל המועצות האלה יש גם חשבים מלווים, לוודא שהכסף באמת מגיע אך ורק למטרות האלה. חיפה, זה עיקר הכסף – 3,871,000 שקל.
היו"ר משה גפני
טוב, תביא לי רשימה.
פניה קירשנבאום
כבוד היושב ראש, אני לא רוצה לעכב פה את נציג משרד הקליטה, אבל דיברנו עכשיו. אתה צדקת ואני טעיתי. היתה החלטה של הממשלה שהגדירה בדיוק לאילו תושבים, ותושבים חוזרים מטעם דת – אין להם את ההטבה הזאת. אבל משרד הקליטה, אין ביכולתו לעשות משהו.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני אסיר את הרביזיה. אני רוצה לדבר.
פניה קירשנבאום
אתם צריכים להכין הצעת מחליטים לממשלה לשנות את הצעת החוק.
היו"ר משה גפני
או להחליף את הממשלה. זה לא היה קורה בממשלת קדימה.
ציון פיניאן
הרב גפני, אולי נאשר את המועצות ואתה תגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מקבל את ההצעה הזאת: נאשר ואני אגיש רביזיה. אני רוצה רשימה.

מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה, הפניות אושרו. אני מגיש רביזיה, אני רוצה רשימה.

פניות 98–101.
זהבה גלאון
אדוני, אני מוטרדת. מה הקשר בין קק"ל להעברה לחברה להתיישבות?
היו"ר משה גפני
מי מסביר את הפנייה?
שלומית נקש
נקש

אני מהחטיבה להתיישבות. יש לנו כאן כמה נושאים, אתחיל במה שחברת הכנסת גלאון אמרה.
היו"ר משה גפני
לא, לא, תתחילי לפי הסדר. 8 מיליון למענקי מו"פ במרחב צפון.
שלומית נקש
כן, זה למכון לחקר הגולן. זה תקציב שקיבלנו בשנה שעברה בהרשאה ועכשיו אנחנו מקבלים את המזומן.
היו"ר משה גפני
למי זה הולך?
שלומית נקש
למכון לחקר הגולן.
היו"ר משה גפני
איפה זה נמצא?
שלומית נקש
בקצרין.
היו"ר משה גפני
הלאה – 7,600,000.
שלומית נקש
זה תשתיות התיישבותיות במרחב מרכז: בבנימין, בשומרון ובבקעה. חלק מזה, 3 מיליון, זה מקק"ל. זה השתתפות של קק"ל בחטיבה להתיישבות. כלומר, קק"ל נותנת לנו 3 מיליון שקלים, אנחנו שמים מתקציבנו 3 מיליון שקל וביחד מאגמים 6 מיליון לביצוע התשתיות.
זהבה גלאון
למה קק"ל מעורבת בתקציב של החטיבה להתיישבות?
היו"ר משה גפני
אל תשאלי אותי, אני לא יודע. שואלת חברת הכנסת גלאון לגבי הקק"ל, מה קק"ל מממנת פה.
שלומית נקש
קק"ל רוצה שהחטיבה להתיישבות תעשה את הפעולות התשתיתיות ביהודה ושומרון.
פניה קירשנבאום
הם מזמינים אצלם שירות מכיוון שהחטיבה להתיישבות היא קבלן מבצע ויש לה את הכלים ואת האנשים. החטיבה מבצעת עבודות עבור הקק"ל.
שלומית נקש
הקק"ל מעבירה לנו את הכסף, אנחנו מבצעים את העבודה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. פאינה - - -
פניה קירשנבאום
החטיבה להתיישבות מבצעת הרבה עבודות משנה. למשל, חידושי כפר. היו במשרד החקלאות 100 מיליון? גם שם החטיבה ביצעה, ביישובים ותיקים שעשו חידוש. אותו דבר כאן – קק"ל רוצה לבצע פיתוח תשתיות, אין לה קבלנים. החטיבה פטורה אצלם מהמכרז והם עושים עבורם עבודות בהתיישבות.
זהבה גלאון
החטיבה להתיישבות היא קבלן ביצוע של גורמים - - -
פניה קירשנבאום
- - בממשלה.
זהבה גלאון
אבל הקק"ל היא לא חלק מהממשלה. החטיבה להתיישבות היא קבלן ביצוע של גורמים בממשלה, לצרכים שתואמים את השקפתי או לא, זה לא רלוונטי. אבל מה עניין שמיטה להר סיני, אדוני?
ציון פיניאן
אם לא היה הר סיני לא היתה שמיטה.
פניה קירשנבאום
אנחנו לא קובעים לקק"ל. קק"ל זה לא גוף שאנחנו מבקרים או מחוקקים עבורו. אם קק"ל מזמינה, אנחנו ככנסת לא יכולים להתערב. תלכי לנציגים שלך בקק"ל ותשאלי.
זהבה גלאון
הנציגים שלי בקק"ל אני אטפל בהם, אבל למה אנחנו צריכים - - -
היו"ר משה גפני
מה זה הכסף הזה?
ציון פיניאן
למשל, רוצים לסלול כביש גישה ליער צבי בטבריה, אז המחלקה להתיישבות מבצעת את זה.
היו"ר משה גפני
ומאיזה כסף זה מגיע?
ציון פיניאן
מקק"ל.
היו"ר משה גפני
הבנתי.
זהבה גלאון
תאר לך ש"שלום עכשיו" היו קבלן ביצוע של משרד החינוך, ואתה מעביר את הכסף.
פניה קירשנבאום
אבל "שלום עכשיו" זה לא גוף ממשלתי.
היו"ר משה גפני
עכשיו הבנתי. כששאלת את השאלה עשיתי לעצמי מהר חשבון, כי זה דבר שהוא באמת קצת משונה. התשובה היא שבעצם ההעברה כאן אנחנו לא מביאים מתקציב המדינה כסף, אנחנו מעבירים - -
זהבה גלאון
· - מתקציב קק"ל, הבנתי את זה. אבל מה פתאום אנחנו מעבירים מתקציב קק"ל?
היו"ר משה גפני
זו השאלה העקרונית, בסדר. מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה, הפניות אושרו.
זהבה גלאון
אני מבקשת רביזיה, התייעצות עם היועץ המשפטי של הכנסת שיגיד אם יש לנו סמכות, כוועדת כספים - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל תעשי את זה היום. תודה רבה.

אגב, אפשר להפסיק רגע את הפרוטוקול?
פניות 102–103 – "סופת חול".
אנסטסיה סורקינה
הפנייה נועדה לתגבר את תוכנית "סופת חול". זו תוכנית רב-שנתית, מ-2009 עד 2013, לטובת רכש מסכות מגן וכל הציוד שקשור לזה.
היו"ר משה גפני
מה עם הכסף הנוסף, כדי להגיע למאה אחוז מהאוכלוסייה?
אנסטסיה סורקינה
צריכים לדון בזה ולהחליט.
היו"ר משה גפני
היה לנו פה דיון, היה פה סגן שר הבריאות יחד עם השר לפיקוד העורף. היה מדובר על זירוז ההליך בעניין הזה.
אנסטסיה סורקינה
קודם כול, גם 80 המיליון האלה יעלו את אחוז הכשירות, בערך ב-7%.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, היום אנחנו ב-60% וזה יהיה 67%?
אנסטסיה סורקינה
אני לא רוצה להתחייב, אבל כן. זה אמור להיות בין 5% ל-7%.
היו"ר משה גפני
זה ערכות מגן חדשות, לא אלה שכבר סופקו.
אנסטסיה סורקינה
נכון, חדשות.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. אנחנו חוזרים לפניה 68, לגבי קמחא דפסחא.
גיא הרמתי
הסיכום התקציבי הוא תוספת של 5 מיליון מעבר למה שקיים היום למשרד הרווחה לנושא של ביטחון תזונתי. משרד הרווחה תומך בעמותות שמחלקות מזון לקראת חג הפסח.
היו"ר משה גפני
איך מחלקים את זה?
גיא הרמתי
העמותה מחלקת לנזקקים עצמם ומשרד הרווחה, לפי קריטריונים, תומך בעמותה.
היו"ר משה גפני
איפה ה-5 מיליון הנוספים?
גיא הרמתי
אלה ה-5 הנוספים.
היו"ר משה גפני
איפה ה-5 מיליון הקודמים? למה הם הולכים?
גיא הרמתי
בתוך תקציב משרד הרווחה, במיזם ביטחון תזונתי.
ציון פיניאן
זה היה 5 מיליון פלוס 5 מיליון. בה-5 הנותנים לקחו 2.5 שנעלמו ו-2.5 לא יודעים איפה הם.
היו"ר משה גפני
כמה מקבלת כל משפחה נזקקת?
גיא הרמתי
את זה אני לא יכול לדעת.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

נעבור לפנייה מס' 70. כמה גנים בוטניים יש?
גיא הרמתי
מדובר בחמישה גנים בוטניים אוניברסיטאיים, והתמיכה היא בהתאם לחוק הגנים הבוטניים מ-2006. סך כל התמיכה פה היא 2 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כתוב 11,761,000.
גיא הרמתי
זה לפעולות אחרות נוספות.
היו"ר משה גפני
למה אתם מכניסים את זה בצורה כזאת – תמיכה בגנים הבוטניים ופעילות הדברה מרוכזת.
גיא הרמתי
זה בהרבה תקנות נפרדות. עיקר הפעילות היא גנים בוטניים והדברה מרוכזת.
היו"ר משה גפני
מה הסעיפים האחרים?
גיא הרמתי
הדברה מרוכזת זה שמשרד החקלאות מדביר ממטוסים.
היו"ר משה גפני
מה זה ה-7 מיליון?
גיא הרמתי
מרכזי מו"פ אזוריים, שמפתחים זנים לחקלאות.
היו"ר משה גפני
10 מיליון?
גיא הרמתי
לפיתוח מערכות מים כדי לחסוך מים, כמו השבת מי קולחין ופעולות ניקוז.
היו"ר משה גפני
.

אוקיי. מי בעד אישור הפנייה? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
תודה, הפנייה אושרה. יש לנו עוד משהו?
אנסטסיה סורקינה
כן, הפנייה שלי – 89–90.
היו"ר משה גפני
יש לי בקשה, אני פונה לכולכם – אתם צריכים לבוא יותר מוכנים. לא נעים לנו, אתם באים ואנחנו רוצים להעביר דברים ולא יכולים. בסדר, מערך הכבאות.
אנסטסיה סורקינה
מערך הכבאות בפיקוד העורף. כמו שאמרתי, הכסף מיועד להכשרה של המילואימניקים ולקניית כבאיות וציוד אחר. כל הפרויקט הזה נעשה בשיתוף מלא עם המערך הרגיל של הכבאות. זה אומר שהחודש הם יוצאים למכרז של קנייה של עד 20 כבאיות חדשות. הכבאיות האלה יועברו - - -
היו"ר משה גפני
הפרטים האלה פחות מעניינים. השאלה שלנו היתה על המערך. איך המערך בנוי מבחינה ארגונית? יש את המשרד לביטחון הפנים, שהוא מרכז של כל העניין הזה. בסדר, שם יש כבאיות וציוד. איך נכנסות פתאום כבאיות לפיקוד העורף? אם את אומרת הכשרה, אז אני מבין – זה מילואים וזה פיקוד העורף – אבל הציוד נמצא במשרד לביטחון הפנים. למה את מבקשת העברה של 25 מיליון שקלים לרכישת ציוד לפיקוד העורף?
אנסטסיה סורקינה
כי ייקנה גם ציוד לפיקוד העורף, שישמש בעת רגיעה את המערך הרגיל – בגלל זה אני אומרת שזה נעשה בשיתוף פעולה מלא – ובעת חירום - - -
היו"ר משה גפני
למה? תסבירי לי למה. הרי מה שאת אומרת זה בסדר – קונים את הכבאיות למשרד לביטחון פנים, משתמשים בו ברגיעה במשרד לביטחון פנים, הוא המשרד הייעודי, ובעת חירום המשרד לביטחון פנים יביא למילואימניקים כבאיות. למה זה ניתן לפיקוד העורף?
אנסטסיה סורקינה
אני לא יודעת למה נעשתה החלוקה הזאת. אני יודעת למה זה משמש ואני יודעת איך זה יעבוד.
היו"ר משה גפני
מה אני צריך לעשות עכשיו? זה נראה החלטה ארגונית לא לעניין. הרי מה שאמרת עכשיו זה דבר נכון, זה מה שחשבנו שצריך להיות. הציוד בזמן רגיעה מופעל על-ידי המשרד לביטחון פנים – מצוין. אז למה צריך לתאם את זה? למה צריך לקנות את הציוד לפיקוד העורף? מה שפיקוד העורף תורם לעניין של מערך הכבאות זה את אנשי המילואים. יפה. אז נותנים לו הכשרה לאנשי המילואים, זה בסדר גמור. מאיפה יהיה לו ציוד, כשיש שעת חירום ומביאים את המילואימניקים? מהמשרד לביטחון פנים.
אנסטסיה סורקינה
אני יכולה לחשוב על זה שזה הסדרת שני המערכים.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הפניות נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. אני מגיש רביזיה, אני רוצה תשובה לשאלה הזאת. זה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לפקח על העבודה הזאת. מישהו שגה בהחלטה הזאת. אלא אם כן היתה פה, אולי, חלוקה פוליטית בין ישראל ביתנו לסיעת עצמאות – הוא יקבל כך וכך כבאיות וההוא יקבל כך וכך כבאיות, מה שכנראה לא נכון, אבל זו החלטה חסרת היגיון. הגשתי רביזיה, אני מבקש שתיתני לי תשובה או מישהו מוסמך מהמשרד לביטחון פנים או מהמשרד לפיקוד העורף ייתן לי תשובה.
אנסטסיה סורקינה
בסדר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10.

קוד המקור של הנתונים