ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/03/2012

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י', סעיפים 35 (1), 35 (15) - (17), 35 (20), 36 (א) - תיאגוד קופות החולים

פרוטוקול

 
PAGE
23
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
21/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 682>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ"ז באדר התשע"ב (21 במרץ 2012), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 - פרק י', סעיפים 35(1), 35(15)-(17), 35(20), 36(א) - תיאגוד קופות החולים>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
רחל אדטו
אריה אלדד
מוזמנים
פרופסור רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות

עמית בן-צור - יועץ בכיר למנכ"ל, משרד הבריאות

עו"ד מומי שלמה דהן - יועץ משפטי, קופת חולים מאוחדת

עו"ד ימימה מזוז - יועצת משפטית, קופת חולים לאומית

זהבית חזן - מזכיר המועצה והדירקטוריון, שירותי בריאות כללית

עו"ד יצחק לוי - יועץ משפטי, שירותי בריאות כללית

שני אלוני - תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

עידו הדרי - דובר מכבי שירותי בריאות, מכבי שירותי בריאות

עו"ד שלי החנוכי - יועצת משפטית, מכבי שירותי בריאות
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת
אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים
<הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 - פרק י', סעיפים 35(1), 35(15)-(17), 35(20), 36(א) - תיאגוד קופות החולים>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום רביעי, כ"ז באדר, 21.3.2012.
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר-היום: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 - פרק י', סעיפים 35(1), 35(15)-(17), 35(20), 36(א) - תיאגוד קופות החולים.
בישיבה האחרונה אמרו פה חלק מהקופות שהנה זה עתה הן סיימו את עבודתן.

מנכ"ל משרד הבריאות, בבקשה.
רוני גמזו
בדיון האחרון ביקשת שנתמקד ונלך קופה קופה. הקופה שהכי התקרבה לאישור של מבנה תאגידי היתה "מאוחדת". עשינו עוד ישיבה אחת עם "מכבי" כדי לדעת איפה אנחנו נמצאים. אפשר לומר שעם "מכבי" אנחנו עדיין רחוקים, והייתי אומר שאפילו מתרחקים. כרגע השארנו את זה ב"hold".

ההתקדמות שלנו עם "מאוחדת" גם כללה התחייבות הדדית שלהם גם לתאריכים, מתי הם מעבירים את הסדרת המבנה התאגידי בוועדת התקנון של הדירקטוריון ומתי הם מכנסים מועצה.

השבוע, ביום שני, הם כינסו ועדת תקנון. הם אישרו את התקנון שתואם איתנו מלבד שתי נקודות שאנחנו עדיין חלוקים עליהם. אני מניח שהדבר הזה יכול להסתדר עד ישיבת המועצה. ישיבת המועצה מתואמת ל-2.4. נציגי משרד הבריאות יחד איתי נגיע לישיבת המועצה כדי לתת הסבר לחברי המועצה על הסדרת השלטון התאגידי ומה המשמעויות שלו ולהסיר כל חשש של חברי המועצה מאיבוד שליטה או מפוליטיזציה של מבנה הדירקטוריון והמבנה התאגידי של הקופה.

כרגע אנחנו נמצאים בשלב סופי של הסדרה ב"מאוחדת" אנחנו נמצאים בנקודה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים ל"מכבי". יש פה נציגי מכבי?
אנחנו לא רוצים לכפות עליכם.
שלי החנוכי
את זה הבנו כבר קודם ואנחנו שמחים על-כך.

אני יועצת משפטית של קופ"ח "מכבי".

אכן זומנו והשתתפנו בדיון שנקבע ל-5.3, אחרי הישיבה הקודמת. בדיון הזה נדונו עקרונות. בחוויה שלנו היתה ישיבה טובה. היו כמה נושאים שלהבנתנו משרד הבריאות עדיין בוחן אותם. טרם קיבלנו זימון לפגישה נוספת. אני מעריכה שזה גם בשל - - -
היו"ר חיים כץ
למה הוא אומר שהתרחקתם?
שלי החנוכי
אנחנו ממש לא בחוויה הזאת.
היו"ר חיים כץ
למה, הוא לא מבין?
שלי החנוכי
לא יודעת.
היו"ר חיים כץ
את עורכת דין, את בטח יודעת הכול.
שלי החנוכי
אני הייתי שם בישיבה.
היו"ר חיים כץ
את לא מבינה אותו.
שלי החנוכי
אני הייתי בישיבה, אני לא יודעת שהתרחקנו. אני יודעת שעלו שם סוגיות עקרוניות, גם לנו וגם למשרד הבריאות. אנחנו הבנו שהסוגיות האלה דורשות בחינה.
היו"ר חיים כץ
מתי אתם יודעים לסיים את העניין?
שלי החנוכי
כמובן יש פה שניים. כמו שאמרנו כל הזמן וגם עכשיו, אנחנו התחלנו את ההידברות הזאת בנפש חפצה ואנחנו רוצים להמשיך אותה כך.
היו"ר חיים כץ
עם נפש חפצה, אי-אפשר להתפרנס מזה.
שלי החנוכי
בפעם שעברה הערכתי שזה יהיה יותר מהר. מדובר בסוגיות עקרוניות גם לנו וגם למשרד הבריאות. אני חושבת שצריך לקבל את הזמן, להגיע להסכמות שכולן יוכלו לחיות איתן, גם אנחנו וגם משרד הבריאות. אנחנו זה כולל כמובן את המוסדות המנהלים הקיימים היום בקופה.
היו"ר חיים כץ
ברור לי שאם לא נסיים את זה פה בוועדה, לא נסיים את זה אף פעם.
שלי החנוכי
בסדר גמור, אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
ברור לי. אני לא יודע עוד כמה פרופ' אריה אלדד עוד יאפשר לנו לקיים את הדיונים. אני לא יכול לקחת צ'אנסים. אני פשוט לא יכול לקחת צ'אנסים.

מה לוחות הזמנים שלכם?
שלי החנוכי
בסדר גמור. אני מעריכה שתוך חודשיים נוכל לסיים את העניין.
היו"ר חיים כץ
את יודעת להיכנס לסד של זמנים?
שלי החנוכי
אני יודעת לנסות. אני יודעת שיש סוגיות עקרוניות גם לנו וגם למשרד הבריאות. אני מעריכה שתוך חודשיים נוכל לסיים את העניין.
היו"ר חיים כץ
לא הבנתי מה זה חודשיים?
שלי החנוכי
חודשיים מהיום. חודשיים שכוללים בחינה של הדברים - - -
היו"ר חיים כץ
את יודעת מה התאריך היום?
שלי החנוכי
21.3.
היו"ר חיים כץ
ב-21.5 גמרתם.
רוני גמזו
אני מתעקש שזה יהיה עד תחילת מאי. אנחנו מסיימים עם "מאוחד" ב-2.4. אנחנו ניקח חודש עד ה-2.5 כדי לגמור את העניינים עם "מכבי". למכבי יש ועידה. אני לא מוכן שמכבי תגיע לוועידה ללא תקנון.
היו"ר חיים כץ
מתי הוועידה?
שלי החנוכי
18.5-17.5.
רוני גמזו
אני לא מוכן ש"מכבי" תגיע לוועידה ללא תקנון.
היו"ר חיים כץ
למה אמרת לי שהוועידה ביוני?
רחל אדטו
הם ביקשו יוני.
היו"ר חיים כץ
הם ביקשו לא לגמור.
עידו הדרי
אני הדובר וממונה על קשרי ממשל ב"מכבי".

תקנון "מכבי" נמצא במשרד הבריאות מזה שנתיים.
רוני גמזו
התקנון לא אושר. אתה יכול לכתוב בתקנון מה שאתה רוצה.
עידו הדרי
אני מבקש לסיים את דבריי.

אנחנו יישמנו לתוכו הרבה מאוד דברים. לפני כשנתיים שינינו אותו בהרבה מאוד שינויים, כולל לפי המלצות של טיוטת דוח מבקר המדינה שבינתיים פורסמה כדוח בנובמבר לפני שנה וחצי. מבקר המדינה נתן בהחלט ציון לשבח לתקנון הזה שלנו.
היו"ר חיים כץ
אז מה? אתה אומר כאילו הוא כתב את התורה.
עידו הדרי
ברשותך, משפט אחרון.

התקנון הזה נמצא כשנתיים במשרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא אמר לך שהוא לא מסכים לו.
עידו הדרי
צר לי שפתאום, רגע לפני הוועידה, דחוף למשרד הבריאות לסיים בתוך כחודש את התהליך, כדי שזה יהיה לפני הוועידה. הוא יכול היה לעשות את זה במשך כשנתיים. אנחנו דחינו את הועידה הזאת בשנה. הוועידה הזאת היתה אמורה להתקיים במאי שנה שעברה ודחינו אותה בגלל שאין תקנון מאושר. עכשיו פתאום הדברים דחופים למשרד הבריאות? אני חושב שזה לא רציני, זה שנתיים אצלו על השולחן.
היו"ר חיים כץ
למה זה דחוף לך שזה יהיה לפני הוועידה?
רוני גמזו
לא יעלה על הדעת שאנחנו נמצאים למול קופות שהתקנון שלהן לא מאושר על-ידי שר הב ריאות מאז חוק ביטוח בריאות. המבנה התאגידי שלהם לא מאושר.
עידו הדרי
גם לא נדון.
היו"ר חיים כץ
לא נידון? כל הזמן הוא נדון? הוא נדון 6 שנים וחזור ונדון. אנחנו לא ניתן. זה לא הגיוני שאתם תמשיכו בתהליך של כינוס ועידה, בחירת נציגים וכל התהליך, תוך כדי שהתקנון שלכם לתהליך הזה לא מאושר על-ידי השר הממונה.
רחל אדטו
מתי היה דיון במשרד על "מכבי"?
רוני גמזו
כל הזמן יש. "מכבי" לא רוצה להסדיר את זה, היא רוצה להסדיר את זה בדרך שלה, היא לא רוצה את הצעת החוק הממשלתית. בואו נשים את זה על השולחן, היא לא רוצה אותה.
שלי החנוכי
זה ממש לא נכון.
רחל אדטו
אף קופה לא רוצה.
רוני גמזו
המצב הנוכחי הוא טוב לה.
היו"ר חיים כץ
צריך לקבוע תקנון. רוצה, לא רוצה, הם מקבלים כספים, צריך לקבוע תקנון. הם לא עושים מה שהם רוצים ואנחנו לא עובדים אצלם.
רחל אדטו
אין ויכוח שצריך לקבוע תקנון, השאלה הבעיה בין שניהם?
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע, אבל צריך לקבוע תקנון. כשצריך לקבוע תקנון, אז גם עורך דין צריך לסיים את העבודה שלו ולא להשאיר את הפרויקט לכל החיים.
שלי החנוכי
קודם כל, יש להבהיר של"מכבי" יש תקנון. יש תקנון שמשרד הבריאות מכיר אותו ויודע אותו.
היו"ר חיים כץ
אם הוא לא מאושר, אין תקנון.
שלי החנוכי
יש פה גם מחלוקת משפטית על העניין הזה שלא ניכנס אליה. יש תקנון, עובדים ועובדים טוב לפיו. זה לא כאילו אנחנו עובדים באיזה - - -
היו"ר חיים כץ
את עורכת דין טובה? תתחילי לייצג את הצד של משרד הבריאות. בואי נעשה סימולציה. תתחילי לייצג את הצד של משרד הבריאות. אנחנו עכשיו משחקים בסימולציה.
רחל אדטו
בואו נשים את הדברים על השולחן. מה עיקר הבעיה? עיקר הבעיה היא מי מנציגי הממשלה יושב בתוך הדירקטוריון הזה? האם מכניסים אנשי משרד הבריאות, אנשי משרד האוצר?
רוני גמזו
אין נציג ממשלה בתוך הדירקטוריון. יותר מכך. הוועדה הציבורית שבוחרת את חברי הדירקטוריון, אנחנו ויתרנו על-כך. ויתרנו על-כך שיהיה בה נציג שר האוצר ונציג שר הבריאות. ויתרנו על זה, הוצאנו אותם, שמנו את מה שהקופה רצתה. היא רצתה את נגיד בנק ישראל, היא רצתה יושב ראש ור"ה, שופט. הוצאנו את כל הפוליטיקה מתוך העניין. עכשיו זאת כבר שאלה של שליטה. הם רוצים לבחור את חברי הדירקטוריון בשיעור גבוה מתוכם.
אתה רוצה שהמרכיב של החברים הציבוריים, שהוועדה הציבורית הניטראלית בחרה, יהיה יותר דומיננטי.
רחל אדטו
זה בסיס המחלוקת?
רוני גמזו
כן.
רחל אדטו
איך אפשר לפתור את זה?
אריה אלדד
יש הצעה על שליש, שליש, שליש שאומרת: שליש אתם תמנו, שליש הם יבחרו במוסדותיהם והשליש הנוסף ייבחר בהסכמה של שני הגופים. למה זה רע?
רוני גמזו
השליש הנוסף הוא שליש שהוועדה הציבורית מציעה ומתוכם בוחרים. היא מציעה מספר של 15 או 20 ומתוכם בוחרים. זאת המתכונת שקיימת כרגע והיא מתכונת מאוזנת. עכשיו מתחילים לדבר איתנו: לא שליש, 8.7.
שלי החנוכי
פרופסור גמזו, חשבתי שלפחות בדיון האחרון בכל זאת היתה איזו התקדמות.
רחל אדטו
אתה מבין מה הנקודה? הקופה מתפקדת טוב ואני פוחדת מכל מקום - - -
היו"ר חיים כץ
וכל הקופות האחרות לא טובות?
רחל אדטו
אנחנו לא מדברים על האחרות.
היו"ר חיים כץ
יש פה נציג ההסתדרות הכללית? אתה לא שם לב למה שמדברים פה, שהקופה שלך לא טובה?
רחל אדטו
זה לא נאמר.
אריה אלדד
יהיו משברים ב"מאוחדת" ו"בלאומית".
יצחק לוי
אני לא שמעתי דבר כזה.
היו"ר חיים כץ
יש קופה אחת שמנוהלת טוב.
יצחק לוי
זאת הקופה שלנו.
היו"ר חיים כץ
לא, היא אמרה "מכבי".
רחל אדטו
אני פוחדת מעודף רגולציה ומעודף זה שמשרדי ממשלה נכנסים לקופות ומנהלים את הקופות.
היו"ר חיים כץ
אני הפסקתי לפחד מאז שביטלו את הכסא החשמלי.
אריה אלדד
ביטלו אותו בגלל מחירי החשמל.
היו"ר חיים כץ
מתי אתם יודעים לגמור את זה?
עידו הדרי
אנחנו ביקשנו - - -
היו"ר חיים כץ
אתם לא תקבלו את מה שביקשתם. אתם צריכים להביא לוועידה תקנון סגור.
עידו הדרי
אני חושב - - -
היו"ר חיים כץ
למה לא מגיע נציג של "מכבי"? למה רק הדובר והיועצת המשפטית? למה לא מגיע מישהו מהמנהלים שמקבל החלטות?
אתה הדובר והיא עורכת הדין. איפה אלה שמקבלים החלטות? הם לא "דופקים" פה חשבון? הם שלחו מישהו אחר לייצג אותם?
עידו הדרי
אני מייצג את "מכבי" בהרבה מאוד דיונים.
היו"ר חיים כץ
מצוין. בדיון הראשון הגיע המנכ"ל שלך.
עידו הדרי
לא נכון.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה שנוציא את הפרוטוקולים?
עידו הדרי
לא הגיע. הוא היה בדיון על הגירעונות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. זה חשוב?
עידו הדרי
הכול חשוב.
היו"ר חיים כץ
לקבל כסף זה בסדר.
עידו הדרי
הכול חשוב.
היו"ר חיים כץ
לקבל כסף זה בסדר, לקבוע את התקנון אפשר לשלוח - - -
שלי החנוכי
רק להבהיר, לישיבות - - -
היו"ר חיים כץ
סליחה גברת, לא קיבלת רשות דיבור. במקום לעשות את כל מה שאתם עושים, תגמרו את התקנות, תביאו את זה לאספה ותאשרו את זה.
עידו הדרי
כבוד היושב ראש, ב רשותך. ב-5.3 עשינו דיון במשרד הבריאות. מאז המשרד לא זימן פגישה נוספת. עכשיו בעצם המשרד בא ואומר לסיים עד תחילת מאי כשבאמצע יש את פסח. פתאום הכול נהיה דחוף, אחרי ש-15 הוא לא מאשר תקנון ושנתיים - - -
היו"ר חיים כץ
תידחו את הוועידה.
עידו הדרי
אי-אפשר.
היו"ר חיים כץ
אז תגמרו את העבודה.
עידו הדרי
סליחה, דחינו את הוועידה בשנה. עברו כבר 6 שנים מהוועידה הקודמת ולא 5 כפי שאנחנו רוצים לעשות תמיד ועשינו. "מכבי" מנהלת ועידות מאז חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לטענת פרופסור גמזו לכאורה בלי תקנון מאושר, למרות שיש על זה מחלוקת משפטית, האם אי האישור כשלעצמו לא אומר שהוא מאושר - - -
היו"ר חיים כץ
אתה בחופש בחול המועד? אתה נוסע לחו"ל? עורכי הדין שלכם נוסעים לחו"ל?
עידו הדרי
אני לא נוסע לחו"ל.
היו"ר חיים כץ
שבו תעבדו, על מה אתה מדבר?
עידו הדרי
אנחנו מוכנים לשבת לעבוד.
היו"ר חיים כץ
אתה אומר שיש פסח כאילו שסגרו את המדינה.
עידו הדרי
אני מבקש כן להרים דגל ולהגיד שמהלך כרגע – ב-21.3 פעם ראשונה שמשרד הבריאות אומר שנסיים בתחילת מאי. בעיניי זה פשוט לא מכובד, התנהלות לא ראויה, ממש כך.
היו"ר חיים כץ
אני אגיד לך משהו כמי שמפעיל מערכת. אתה ביקשת 21.5, חודשיים מהיום. אם אתה לא יודע לגמור את זה עד סוף אפריל, אתם לא רציניים.
אל תגיבי בכלל. יש לכם מגמה ברורה להגשת לוועידה בלי תקנון. ה-20 יום האלה זאת בדיחה. אם תשבו בצורה רצינית, פחות תה ופחות בורקס ופחות אנשים באסיפות, אתם תגיעו לתוצאות. אנחנו לא רוצים לכפות עליכם.
אריה אלדד
מה מרוויחים מזה שהולכים לוועידה בלי תקנון? אני צריך להבין את חוקי המשחק.
היו"ר חיים כץ
זמן, בשביל שלא יהיה תקנון עוד 5 שנים.
עידו הדרי
לא נכון.
היו"ר חיים כץ
מתי הם עשו ועידה פעם אחרונה?
עידו הדרי
לפני 6 שנים.
אריה אלדד
אם יש לוועידה איזה כוח לקבע במסמרות מצב שבו לא יהיה תקנון – אני מבין.
היו"ר חיים כץ
הם לא יכנסו אותם עוד פעם בשביל לאשר את זה.
עידו הדרי
אנחנו צריכים מועצה, אנחנו לא צריכים ועידה.
רוני גמזו
בוועידה אתה בוחר מועצה ומבצע מהלכים. ראוי שכשעושים את כל התהליכים הללו לעיניי החברים, יהיה תקנון.
עידו הדרי
ל"מכבי" יש תקנון.
היו"ר חיים כץ
אתה עוד פעם חוזר? ל"מכבי" יש תקנון שלא מקובל על משרד הבריאות.
עידו הדרי
כבר 15 שנה הוא לא מקובל על משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אז הגיע הזמן לתקן.
עידו הדרי
בחודש?
היו"ר חיים כץ
בשעה. אם אתה אומר בחודשיים ואני אומר לך בחודש וחצי, אז זה כבר לא בחודש, זה משיכה שלך לא לגמור את זה.
עידו הדרי
לא נכון.
היו"ר חיים כץ
אז אתה חושב כך ואני חושב אחרת ממך. אתה במגמה ברורה לא לגמור את התקנון, למשוך זמן. בשביל זה ביקשת שבועיים.
עידו הדרי
לא.
שלי החנוכי
הוועידה שלנו היתה צריכה להתכנס לפני שנה בדיוק.
היו"ר חיים כץ
הוא אמר את זה.
שלי החנוכי
אני מבקשת להגיד שהיה תאריך לוועידה לפני שנה. היא נדחתה בגלל ההידברות. אם היינו רוצים ללכת לוועידה בלי תקנון, יכולנו לעשות את זה לפני שנה. לא הלכנו בגלל שאנחנו מכבדים את ההידברות עם משרד הבריאות.
רוני גמזו
לא לאשר חברים.
היו"ר חיים כץ
לאן, למועצה?
רוני גמזו
לכל תפקיד.
היו"ר חיים כץ
שמעת מה שהוא אמר?
שלי החנוכי
לא שמעתי.
היו"ר חיים כץ
הוא אמר שכל חבר שתרצו לאשר בוועידה ובמועצה לא יאושר ויהיה פסול לאחר-כך.
רחל אדטו
אבל למה אנחנו נלחמים בהם? למה אנחנו צריכים לנהל מלחמה?
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא לוביסטים שלהם. אני לא לוביסט שלהם.
רחל אדטו
אני נגד זה שמשרד הבריאות בכוח ישבור קופה. אני לא בעד.

תשמע, הגיעו להידברות עם "מאוחדת" - - -
היו"ר חיים כץ
תגידי, מה המטרה של משרד הבריאות?
רחל אדטו
אני אפילו לא חברה ב"מכבי".
היו"ר חיים כץ
מה המטרה של משרד הבריאות, לשבור את הקופה?
רחל אדטו
לא – לנהל. הרבה יותר כוח בתוך הקופות. הרבה יותר כוח, זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים כוח בתוך הקופות.

<רוני גמזו>
מי זה? אני רוצה כוח בתוך הקופות?
רחל אדטו
לא יודעת. הרגולציה רוצה יותר בתוך הקופות.
רוני גמזו
אנחנו רוצים שהחלק הציבורי - - -
רחל אדטו
כל חוק ההסדרים הזה, בין היותר הוא כדי לתת יותר כוח לממסד.
אריה אלדד
אני מסכים איתך, אני רק לא הבנתי למה השבועיים האלה ישנו את החלק הציבורי שיהיה יותר דומיננטי?
אם אנחנו נותנים להם תאריך יעד – ביקשתם 21.5? קיבלתם 21.5.
היו"ר חיים כץ
שידחו את הוועידה.
אריה אלדד
אם אין לכם תקנון ב-21.5, נכפה עליכם תקנון.
רוני גמזו
הוועידה שלהם היא ב-17.5, שיעשו את זה ב-15.5. הם צריכים להגיע לוועידה ולהגיד: אישרנו.
אריה אלדד
אבל מה שאתה אומר להם היום, אתה יכול להגיד להם לגבי ה-21.5. לא הבנתי את העיקרון. מה אנחנו מרוויחים או מפסידים אם הוועידה מתקיימת כשיש או אין תקנון.
היו"ר חיים כץ
אתה שואל אותי? שאל אותם למה בכוח? הם לא רוצים לצמצם את הזמן ולהביא את זה לפני הוועידה והם מושכים דווקא אחרי הוועידה. הם יגידו לך למה. הם שיוזמים את זה ומתכננים הם יגידו לך למה הם עושים את זה דווקא. למה הם לא יכולים לסיים את זה שבוע לפני?
אריה אלדד
אני באמת לא מבין.
היו"ר חיים כץ
עשית כבר משהו בחיים, נכון? ברור לך שאתה מגדיר זמנים אתה יודע לעמוד בנקודות ציון באמצע הדרך.

בואו תגידו למה אתם לא רוצים לגמור את התקנון לפני הוועידה.
שלי החנוכי
אני חושב שהתנהל דיון - - -
היו"ר חיים כץ
סליחה, זה עולה לי לפה. תעני לי רק למה שאני שואל. למה אתם לא רוצים לגמור את זה לפני הוועידה?
שלי החנוכי
אנחנו רוצים לגמור את זה כבר לפני הרבה זמן - - -
היו"ר חיים כץ
אל תאשר אף מינוי שלהם. אל תאשר שום מינוי שלהם ותפסול את האנשים האלה שנבחרו, בשביל שהם יבינו שהם לא עושים ממך צחוק.
עידו הדרי
משרד הבריאות מקבל פרס על התנהלות לא ראויה.
שלי החנוכי
אנחנו התחלנו ממקום של הידברות. התחלנו כבר לפני תקופה ארוכה ממקום של הידברות. הגענו לכל ישיבה שזומנו אליה, הלכנו כברת דרך גדולה מאוד בהסכמות. אנחנו התקדמנו עם ההדברות. התחלנו מהידברות ואנחנו מוצאים את עצמנו היום פה מול איומים של משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
את לא עונה לי למה שאני שואל אותך. למה את רצה ל-21 לחודש ולא מוכנה לגמור את זה ב-14 לחודש. אני מבין שאת עורכת דין. תעני למה ששואלים אותך פעם אחת: למה את רצה ל-21 ולא יודעת לגמור את זה ב-11? זאת השאלה. למה לא רוצה לגמור ב-14? למה?
שלי החנוכי
כשאני מדברת על הסכמות, אני מדברת על הסכמות עקרוניות שעדיין אין לנו.
היו"ר חיים כץ
למה ב-21 יהיה לך וב-14 לא.
שלי החנוכי
אני לא יודעת. הקדמתי ואמרתי שאנחנו שניים.
היו"ר חיים כץ
את לא מתעסקת עם אנשים טיפשים. תגידי: אני לא רוצה לגמור ב-14 כי אחד, שניים, שלוש.

כל פרויקט לחודשיים, וניהלתי פרויקטים בחיים שלי – אין כזה דבר שאם אתה נכנס למאמץ יתר, אתה לא מסיים אותו 10 ימים לפני. אפילו אם הדובר יכול להגיד מה שהוא רוצה, בשביל זה הוא דובר. גברת עורך-דין, אין כזה דבר. תגידי לי למה את לא רוצה לגמור את זה 4 ימים לפני?
שלי החנוכי
אני יכולה להגיד?
היו"ר חיים כץ
אבל רק את זה. אל תספרי לי סיפורים, אני מלא מהסיפורים. למה אתם לא רוצים?
שלי החנוכי
יש נתונים ועובדות חשובות כאן. משרד הבריאות יודע את תאריך הוועידה, זה לא משהו חדש. משרד הבריאות יודע חודשים רבים על תאריך הוועידה. הוא כבר נכנס לתוך המנהרה. יש בחירות עוד שבוע ויש אחרי זה תאריך ועידה. זה לא משהו שאנחנו יכולים לשנות אותו או לעשות איתו משהו.
היו"ר חיים כץ
את התקנון אתם לא יכולים?
שלי החנוכי
יש לנו תקנון ואנחנו עובדים לפי התקנון שלנו. התקנון נמצא פה ואפשר לראות אותו. יש תקנון מאוד מסודר שמשרד הבריאות יודע אותו.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא לא מאשר אותו.
שלי החנוכי
אבל לבוא עכשיו ברגע האחרון, אחרי שלא מזמן אותנו לפגישות ולאיים עלינו עכשיו?
היו"ר חיים כץ
הבנת עכשיו למה הם לא רוצים לפני? הם רוצים לעבוד לפי התקנון שאתה לא אישרת אותו.
הבנת? "מכבי" אומרת לך וגם לך רחל: אנחנו רוצים לבוא ולגמור את הבחירות לפי התקנון שאתה לא אישרת. אחרי הבחירות נעשה את התקנון. הבחירות הבאות שיהיו בעוד 200 שנה או בעוד 8 שנים, יהיו בתקנון המאושר על-ידי משרד הבריאות.

אתה, כמנכ"ל משרד הבריאות, חוטא לעבודתך, אם אתה תאשר בן אדם אחד, שיש לך מנדט לא לאשר אותו, שיופיע ברשימה הזאת אי פעם. הם צריכים להבין שהם פוסלים את אלה שהם בוחרים לתקופה. לא עד שהם יעשו תקנון חדש – הם פוסלים את האנשים האלה. אחרת, הם אומרים: אתה משרד הבריאות, אתה טוב לתת לנו, אתה טוב לזה, אתה לא טוב להיות שותף גם בחלק שלך בתיאגוד של הקופה הזאת.
רחל אדטו
אני לא רואה בקופה כאויב. חיים, אנחנו מנהלים מלחמה נגד קופה?
היו"ר חיים כץ
אנחנו מנהלים לא נגד הקופה. אנחנו מנהלים עבור ניהול ציבורי ושקיפות. שום דבר אין לי נגד הקופה הזאת, שום דבר.
רחל אדטו
אם היא היתה קופה כושלת, היית יכול להגיד מה שאתה אומר. אני נגד לקחת קופה ולרמוס אותה כך בשם הכוח.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא רוצים שקיפות?
רחל אדטו
אני רוצה שקיפות, אני רוצה ניהול תקין. אתה לא הולך פה לקופה נכשלת. אני לא מבינה למה אנחנו מנהלים בכאלה אמוציות מלחמה נגד קופה? היא לא קופה נכשלת.
היו"ר חיים כץ
רחל, היא אומרת: אני רוצה לקבוע את המנהלים שלי בניגוד למשרד הבריאות, בתקנון הלא מאושר.
שלי החנוכי
לא.
היו"ר חיים כץ
הבנתי, גברת.

בתקנון הלא מאושר ולעשות את זה לפני.
רחל אדטו
ומשרד הב ריאות אומר: אני רוצה את המנהלים שלי.
היו"ר חיים כץ
ובצדק.
רוני גמזו
לא, אני ממש לא רוצה את המנהלים שלי. אני מתערב במשהו ב"לאומית"?
שלי החנוכי
לא, אני מבקשת - - -
היו"ר חיים כץ
אל תגידי לי: לא, לא.

אני לא משרד הבריאות, אני לא עובד אצלכם. אגב, גם לא אצלם. אם היית בדיון הקודם אז ראית שגם לא אצלם.
רחל אדטו
מישהו ניסה לתווך?
היו"ר חיים כץ
אם היית בדיון הקודם היית רואה שגם לא אצלם.
שלי החנוכי
לא היינו בתחושה שאנחנו צריכים מתווך, היתה הידברות מצוינת.
עידו הדרי
שלא קודמה על-ידי המשרד.
עמית בן-צור
אתה היית בדיון האחרון כדי לדעת שהיא לא קודמה?
שלי החנוכי
אני הייתי.
עידו הדרי
המנכ"ל שלך אומר שהיא לא קודמה.
רחל אדטו
חיים, יש להם פערים שהם לא מצליחים לגשר עליהם כל-כך הרבה זמן. קח מישהו שיהיה איש אמצע, שינסה בלוח הזמנים שאתה רוצה לסגור את הדבר הזה.
היו"ר חיים כץ
הם מנהלים את אחת הקופות הגדולות. כמו שאת אומרת, אני לא יודע אבל מקווה, את אחת הקופות הטובות במדינת ישראל. לא היחידים הטובים, אחת הטובות.
רחל אדטו
יש 4 קופות טובות.
היו"ר חיים כץ
יחד עם זה, יש לנו משרד בריאות. עם כל הטוב והרע שבו, הוא הרגולטור לצורך העניין והם צריכים לשבת איתו ולא לנסות לרמות אותו. תאריך אחרי הוועידה זאת דרך לא הוגנת ולא ישרה. הם צריכים לבוא לפה ולהגיד – עורכת הדין הדגולה של הקופה היתה צריכה להגיד לנו, אם אני הייתי מנהל אותם: אוקיי, אנחנו נכנסים לסד של שבוע ימים. יושבים מול משרד הבריאות ומנסים לגשר. הם לא היו שם.
לא, רק אחרי התאריך, רק אחרי שנקבע עובדות.
רחל אדטו
תן להם זמן עכשיו ללכת למנכ"ל ולחזור עם הודעה. אל תסגור להם את הפתח. תן להם זמן התייעצות. שיצאו החוצה, שייגשו למנכ"ל עם רוח הדבר הזה ויחזרו עם תשובות.
היו"ר חיים כץ
שילכו למנכ"ל. הפסקה 10 דקות.

<(הישיבה נפסקה בשעה 10:10 ונתחדשה בשעה 10:20)>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, אנחנו מחדשים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.
אנחנו נשמע מה יש לנציגי קופת חולים "מכבי" להגיד לנו, בבקשה.
עידו הדרי
ברשותך, אני אמסור את התשובה ואבקש להצמיד אליה מספר דברים.

התשובה שלנו היא חיובית. מבחינתנו אין שום בעיה לגמור את כל התהליך לפני הוועידה. שום מניעה עקרונית ושום מניעה מעשית.
עכשיו אני מבקש לומר מספר דברים לפרוטוקול. הדבר הראשון, כדי להוכיח את הדברים שאמרתי עכשיו, העובדה היא שלפני שנה היתה לנו ועידה מתוכננת ודחינו אותה בשנה כדי לגמור את ההסכמות לפני הוועדה כי לפני שנה עמדנו בלי הסכמות וזאת על אף שהתקנון שלנו נמצא במשרד הבריאות כשנתיים. כלומר, בהחלט עמדתנו היתה שאפשר לגמור את זה לפני הוועידה.

חבל לנו שמשרד הבריאות, גם מאז הישיבה האחרונה שקיימת כאן, קיים איתנו פגישה אחת בלבד והיא הסתיימה לאחר כשעה כי מנכ"ל המשרד היה צריך לצאת. שעה אחת משרד הבריאות הקדיש לנו בין הישיבה הקודמת לבין הישיבה הנוכחית.
היו"ר חיים כץ
אתה לא עובד נכון.
עידו הדרי
יכול להיות.
היו"ר חיים כץ
שמע לי, בכביש תהיה חכם, אל תהיה צודק. אני אתן לך לדבר אבל קבל עצה בחינם – אתה לא עובד נכון.
עידו הדרי
יחד עם זאת, יש כאן פרוטוקול ונאמרו כאן דברים מאוד חמורים. אני רוצה, בבקשה, להביא את עמדתנו בשלמותה.
היו"ר חיים כץ
אני אתן לך. אותי אתה יכול לתקוף, זה בסדר.
עידו הדרי
דווקא אותך אני לא תוקף. אם זה בסדר, אני מעדיף לא לתקוף אותך.
היו"ר חיים כץ
עזוב, אותי אתה יכול לתקוף, זה בסדר.
רחל אדטו
אם הוא יתקוף אותך זה סימן שהוא חכם או שהוא צודק? זה לא לעניין.
היו"ר חיים כץ
את זה את תחליטי.
עידו הדרי
אם אני אתקוף אותו, זה בטוח סימן שאני הולך לחטוף.
היו"ר חיים כץ
לא, לא. ממש לא.
עידו הדרי
אני מוותר מראש.
היו"ר חיים כץ
אתה לא הולך לחטוף, בטח לא היום.
עידו הדרי
אם "מכבי" היתה רוצה ללכת לוועידה בלי תקנון מאושר, היינו עושים את הוועידה לפני שנה ולא היינו דוחים אותה בשנה. זה לא תהליך פשוט עבורנו לדחות ועידה.

אני מבקש שמשרד הבריאות גם הוא יגיד מצידו שהוא זמין לקיים איתנו דיונים.
היו"ר חיים כץ
תכף אנחנו נפנה אליו.
עידו הדרי
בסדר, אני מבקש את זה.

הדבר האחרון אני רוצה לבקש מהיושב ראש. אמרת כאן מילים מאוד חמורות שאני מבקש שתחזור מהן. השתמשת בשורש לרמות. אנחנו לא מרמים אף אחד. תאריך הוועידה - - -
היו"ר חיים כץ
מה אמרתי? יש פרוטוקול. אמרתי עקב הרצון שלכם לקיים קודם את הוועידה ואחר-כך לגמור את התקנון, מראה שאתם מנסים לרמות, לעשות מה שאתה רוצה. זה מראה, ואין לי מה לעשות, כך אני חושב.
עידו הדרי
אבל כבוד היושב ראש, העובדות הן אחרות.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, אני לא אמרתי שאתם מרמים. אמרתי שיש לכם רצון אולי.
עידו הדרי
אז אין לנו רצון.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אבל אין לי מה לחזור בי. לא אמרתי שום דבר רע. אתם הייתם צריכים להגיד: אדוני היושב ראש, אנחנו מבחינתנו רוצים לעשות הפסקה של 5 דקות. אני הדובר של הגוף ויש את עורכת הדין של הגוף. לגוף הזה יש ממונים, אנחנו רוצים להתייעץ רגע עם הממונים.
עידו הדרי
למדנו.
היו"ר חיים כץ
הייתם יוצאים, מתייעצים עם הממונים וחוזרים. לא הייתם מתעקשים פה, אחר-כך באים לאיזה מקום: וואלה, כופפנו אותם.
עידו הדרי
למדנו, את הפרק הזה למדנו.
היו"ר חיים כץ
כבר הרווחתי את הלחם שלי היום. קחו את זה למשהו בחיים.
עידו הדרי
גם אנחנו, כאמור, הרווחנו שיעור.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אתה רוצה את התשובה של משרד הבריאות.
עידו הדרי
אני אגיד בעדינות שאנחנו מרגישים מאוד לא בנוח עם ההתנהלות של משרד הבריאות בדיון הזה.
היו"ר חיים כץ
משרד הבריאות. השאלה היא לא איך הם מרגישים ואיך אתה מרגיש. השאלה היא האם אתה יודע להתפנות ולהקציב אנשים, אתה או מי מטעמך, שישבו בצורה עניינית. אני לא צריך לחנך אותך ולהסביר לך איך עובדים. צריך לקחת את התקנות ולראות למה אתם מסכימים. כשהכול לא מאושר בחבילה, אז הכול לא מאושר ואתם רחוקים. אבל אם תסמנו מה אתם כן מסכימים תוכלו לצמצם את המחלוקות, גם אתם תתגמשו וגם הם יתגמשו ותגמרו את התקנות ברוח טובה.
איך נאמר? קופת חולים "מכבי" היא אחת הקופות הטובות.
רחל אדטו
אחת הקופות הטובות.
היו"ר חיים כץ
יש 4 קופות טובות והיא אחת מ-4 הקופות הטובות במדינת ישראל וצריך לתת להם גם קצת חופש מחייה.

גילוי נאות. אני מגיע מהתעשייה האווירית. דיברו איתנו פעם על הפרטה ואמרתי: אם אתם רוצים להפריט אני מוכן, אבל תיתנו לנו חופש ניהול. אל תנהלו אותנו, תורידו מאיתנו את הכבלים של פקידי האוצר, שלא יודעים לנהל.

אז אני אומר לך עכשיו פה אותו דבר. תעבדו חכם. אותם פקידים במשרד הבריאות, אני לא יודע אם הם מסוגלים לנהל קופה. הם יושבים על התקנות אבל אני לא יודע אם הם מסוגלים לנהל קופה. כשהם יושבים על התקנות הם צריכים להבין שצריך לנהל קופה. אותם פקידים, אני לא יודע אם הם מסוגלים לנהל.

יש במשרד האוצר פקידים שניסו להתקבל לתעשייה האווירית ולא נמצאו מוכשרים מספיק להתקבל והם מנסים לנהל את התעשייה האווירית דרך משרד האוצר, כאשר הם לא נמצאו כשירים לעבוד שם.
רחל אדטו
אחר-כך הם ממנכ"לים את חברות הביטוח והבנקים.
היו"ר חיים כץ
לא כולם, יש כאלה שמוכשרים ולא רצו. יש כאלה שרצו ולא התקבלו.

אתה מבין? גם כשאתם עושים את התקנון, אתה צריך להבין שמנהלים פה קופה ולא להיות דורסניים. קודם כל צריך לסגור את הפערים. אם ייסגרו הפערים ויש מחלוקות, אז אני בטוח שגם אתה וגם נציגי או הבעלים או המנהלים של קופת חולים "מכבי" ימצאו את הפיתרון ובא לציון גואל.
הישיבה הבאה שנקבעה לנושא היא ב- 2.5.2012 בשעה 09:30.
רחל אדטו
כל ה-3 קופות האחרות מסודרות?
היו"ר חיים כץ
סליחה, ב-20.4.2012.

גמרנו עם "מכבי", גמרנו עם "מאוחד". מה עם "לאומית" ועם "הכללית".
רוני גמזו
ל"לאומית" יש תקנון מאושר, היא היתה ראשונה. יש ועדה ציבורית, הכול מסודר שם. המערכת עובדת לשביעות רצון. אין שם פקידי משרד הבריאות או פקידי משרד האוצר בתוך הדירקטוריון של הקופה. יושבת כאן עורכת הדין מזוז שיכולה לתת - - -
היו"ר חיים כץ
אין לנו זמן, אנחנו מקבלים את הסקירה שלך.
רוני גמזו
לגבי "מאוחדת", אני מקווה שב-2.4 אני אוכל לברך על אישור המועצה.
היו"ר חיים כץ
קופת חולים כללית?
רוני גמזו
הצעת החוק הממשלתית מקובלת עליה.
היו"ר חיים כץ
כמה נציגי הסתדרות יהיו ב דירקטוריון שלך?
יצחק לוי
שליש.
היו"ר חיים כץ
אז זה לא הסתדרות, הם עוד בדעת מיעוט. שלא ישתלטו לך בחזרה על העסק. נתנו בחינם, שלא ישתלטו בחזרה.
רוני גמזו
אין בעיה עם שירותי בריאות כללית.
היו"ר חיים כץ
למה אין בעיה?
רוני גמזו
מכיוון שהצעת החוק הממשלתית, כפי שהצהיר עו"ד לוי בישיבה הקודמת, מקובלת עליהם.
יצחק לוי
עם הערות קלות.
רוני גמזו
עם הערות קלות.
רחל אדטו
זאת אומרת שאם נסיים אז כל הארבע סגורות.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 11:00.>

קוד המקור של הנתונים