ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/03/2012

תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח)(תיקון), התשע"ב - 2011

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
19/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 676>
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), שעה 10:30
סדר היום
<תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח) (תיקון), התשע"ב–2011>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
רחל אדטו
מוזמנים
>
נילי חיון דיקמן - עורכת-דין, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

רותי ליאור - רכז ארצי לרישום תרופות, משרד הבריאות

דורית פרידלר - רכז ארצי לרישום תרופות, משרד הבריאות

טלי שטיין - עורכת-דין, ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

שני אלוני - עורכת-דין, תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

ישראל חלד - יושב-ראש סניף תל-אביב, הסתדרות הרוקחים בישראל

אתי מאיר - כלכלנית מדיסון פארמה

יוסי איפרגן - מנהל תרופות ללא מרשם באייר, פארמה ישראל - ארגון הגג של חברות התרופות

יצחק משאלי - מנהל תיקי לקוחות, פארמה ישראל - ארגון הגג של חברות התרופות

אורי מיכאל - דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
<תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח) (תיקון), התשע"ב-2011>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ"ה באדר, 19 במרס 2012. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא על סדר-היום: תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח) (תיקון), התשע"ב-2011.
רחל אדטו
לפני שמתחילים, האם אני יכולה להתייחס?
היו"ר חיים כץ
בשביל מה? תיכף תגידי.
רחל אדטו
לא, כי זה חשוב.
היו"ר חיים כץ
משרד הבריאות, עורכי-הדין חייבים לדבר.
נילי חיון דיקמן
נילי חיון דיקמן, הלשכה המשפטית. אנחנו מגישים לוועדה בקשה להוספה של שלושה חומרים נוספים או שינוי בחומרים לתוספת השנייה לתקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח).
הכוונה היא למעשה להפוך את התכשירים שמתווספים כאן – החומרים הפעילים – לחומרים שניתן יהיה למכור באותן נקודות ממכר שמאושרות לפי התקנות – אם זה בתחנות דלק, אם זה במקומות לממכר מזון – ולהנגיש את התרופות האלה לציבור בלי שהציבור יצטרך ללכת לבית המרקחת.

כמובן, ההוספה מגיעה לאחר שהיתה בחינה מקצועית של החומרים האלה מבחינת הבטיחות שלהם.
היו"ר חיים כץ
מי? עורכי-הדין?
נילי חיון דיקמן
השתכנע משרד הבריאות שניתן להוציא אותם, אין כאן סיכון של הבריאות ואין צורך בהקפדה דווקא על בית מרקחת במקרים האלה.

אנשי המקצוע כמובן יוכלו להשיב לכם לגבי התיאור של החומרים.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שאת תשיבי.
רחל אדטו
הקטע שאהבתי מאוד הוא הקטע של תחנות הדלק. מאוד אהבתי.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת רחל אדטו, לאור פנייתך - - -
רחל אדטו
אני, לא מעניין אותי הדבר הזה. לא בגלל זה באתי.
היו"ר חיים כץ
חשבתי שבאת בגלל הדיון – כפי שאת באה תמיד לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
רחל אדטו
נכון.
היו"ר חיים כץ
גם כשנוגעים באיזה קמצוץ של תת-נושא רפואי – את מגיעה ומתייצבת.
רחל אדטו
ומדברת.
היו"ר חיים כץ
בסדר, זאת העבודה שלנו.
רחל אדטו
ישבנו בדיון מאוד נוקב, גם היה בינך לביני דיון מאוד נוקב על הנושא הזה כשהגיע חוק ההסדרים והבקשה של משרד הבריאות לאפשר לשנות את תקנות הרוקחים כך שתהיה מכירה של תכשיר ללא מרשם בבתי מרקחת. זה היה ויכוח מאוד נוקב גם על האחיות וגם על הרוקחים.
בסופו של דבר, למרות שלא מדברים על קואליציה ואופוזיציה, בסופו של דבר זה עבר ברוב קואליציוני.
היו"ר חיים כץ
אין פה רוב קואליציוני בוועדה.
רחל אדטו
זה לא משנה.
היו"ר חיים כץ
מה זה לא משנה? או שיש או שאין. למה זה לא משנה?
רחל אדטו
עזוב, זה כבר היסטוריה, זה כבר עבר - כמו שאמרתי, בניגוד למה שרציתי, אבל זה היסטוריה.
עם זאת, נאמר שיגיעו תקנות, שהתקנות האלה יגיעו כאן לאישור הוועדה, ולגבי כל נושא הרוקחים אנחנו רוצים לדעת מה הכללים, מי הרוקחים, איפה ימכרו, מה ימכרו, לא בתחנות דלק – כל מה שהיה צריך להיות כשמשרד האוצר ומשרד הבריאות רצו בכזה מחטף להכניס את זה לחוק ההסדרים – אמרנו, לפחות יש לנו את הנישה של תקנות. עברנו שנה וחצי, יותר.
נילי חיון דיקמן
מדצמבר.
רחל אדטו
דצמבר לפני שנה.
היו"ר חיים כץ
ואין תקנות?
נילי חיון דיקמן
יש טיוטה והיא לא מאושרת עדיין מבחינת משרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו לא נאשר לכם שום דבר עד שלא יהיו תקנות. לא נאשר לכם שום דבר עד שלא יהיו התקנות.
תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:45.>

קוד המקור של הנתונים