ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/03/2012

שינוי בהרכב ועדת המשנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
19/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 592 >
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ה באדר התשע"ב (19 במרץ 2012), שעה 8:50
סדר היום
<שינוי בהרכב ועדת המשנה לחינוך דתי ותרבות תורנית>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר-שלום
<שינוי בהרכב ועדת המשנה לחינוך דתי ותרבות תורנית>
היו"ר אלכס מילר
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו מתכנסים בעקבות השינויים בהרכב ועדת המשנה בראשותו של חה"כ זבולון אורלב, בעקבות השינויים בייצוג סיעות שונות בוועדת המשנה. יש לנו בקשה של יו"ר ועדת המשנה, חה"כ זבולון אורלב. חה"כ רונית תירוש מקדימה אינה חברה קבועה בוועדת החינוך. אנחנו מחליפים את חה"כ רונית תירוש בחברת סיעתה, חה"כ נינו אבסדזה להיות חברה בוועדת המשנה לחינוך דתי-ציוני ותרבות תורנית. אנחנו מחליפים את חה"כ חיים אמסלם מסיעת ש"ס בחה"כ נסים זאב מאותה סיעה. אני מאשר את חילופי האישים בוועדת המשנה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 08:55.>

קוד המקור של הנתונים