ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/03/2012

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים