ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/03/2012

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
19/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 593>
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ה באדר התשע"ב (19 במרץ 2012), שעה 8:55
סדר היום
<צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
אלכס מילר – היו"ר
מוזמנים
>
איתן טימן - מנהל אגף החברתי קהילתי תלמידים ונוער, משרד החינוך

לירן שפיגל - עוזר ראשי ליועמ"ש, משרד החינוך

אשר גרנר - ראש אגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

מיכל צברי דוד - לשכה משפטית, משרד הפנים

זיו מגור - מנהל האגף לקידום זכויות, אלו"ט

מאיר אביקר - קב"ט החברה, החברה למתנ"סים

ערן גלזר - רכז פרויקטים, מועצת תנועות הנוער

זיו בר - עוזר למנהלת תחום חינוך, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר-שלום
<צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), התשע"ב-2012>
היו"ר אלכס מילר
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. יש לנו כאן תקנות לפי בקשה של משרד הפנים.
מירב ישראלי
אני אסביר. למען הסר ספק, אנחנו עושים פה תיקון לאישור שעשינו לצו הזה בפעם הקודמת. בפעם הקודמת נאמר שתנועות הנוער בית"ר ותנועת הנוער הלאומי התאחדו והפכו לתנועה אחת. בדיעבד הסתבר שזה לא כך והן בינתיים בתהליך של איחוד. בגלל שמדובר בפטור ויכולה להיות אחריות, אני מציעה שנצביע על תיקון של זה ונחזיר את זה לכך שתנועת הנוער הלאומית תהיה מס' 25 ובית"ר תישאר כפי שהיא. כל השאר נשאר אותו דבר.
היו"ר אלכס מילר
לאור בקשה של משרד הפנים לתיקון, אשר הוסבר על ידי היועצת המשפטית של ועדת החינוך, אני מעלה את הסוגיה להצבעה. אושר פה אחד. תודה רבה, בהצלחה. הישיבה נעולה.
<הישיבה ננעלה בשעה09:00.>

קוד המקור של הנתונים