ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/03/2012

חוק משק החשמל (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכלכלה
14/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 789>
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ' באדר התשע"ב (14 במרץ 2012), שעה 9:30
סדר היום
<הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה הכהן – היו"ר
רוברט אילטוב

איתן כבל

חמד עמאר
מוזמנים
>
דרורה ליפשיץ - יועמ"ש משרד האנרגיה והמים, משרד האנרגיה והמים

אמיר אדרי - רפרנטית תשתיות ואנרגיה באג"ת, משרד האוצר

דנה נויפלד - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עינב חשאי - אגף רגולציה וקשרי ממשל, חברת החשמל
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
<הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012>
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
בוקר טוב, אנחנו פותחים את הישיבה בנושא הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012. משרד התשתיות, בבקשה.
דרורה ליפשיץ
הצעת החוק שמונחת בפניכם נועדה לאפשר את הארכת הרישיונות של חברת החשמל. כבר אקדים ואומר שהפתרון האופטימלי מבחינתנו הוא לא ויתור על פיקוח פרלמנטרי על המועדים, רק היינו במצב של חוסר ברירה. בדיון האחרון שהיה בוועדת הכלכלה הוועדה לא אישרה את הארכת הרישיונות בשנה, כפי שהתבקשה על-ידי הממשלה, אלא בשלושה וחצי חודשים בלבד, ואמרה שהיא מבקשת שניזום תיקון חקיקה שישחרר את הוועדה מהצורך להיות חותמת גומי. פעלנו בהתאם.
אנחנו לא מאושרים מזה שהרפורמה לא מתקדמת, במבחן התוצאה מסתבר שהצורך בהארכת הרישיונות מזמן לזמן לא מזרז את רפורמה. הם נפגשים מזמן לזמן בתקופה האחרונה בין הממשלה לבין הוועדה, אבל זה לא קידם את הרפורמה. אנחנו מוכרחים לחשוב על פתרונות נוספים, אנחנו עושים את זה במסגרת ממשלתית. אם הוועדה תמצא לנכון להציע פתרונות אחרים לצורך מתן האפשרות להאריך את הרישיונות אנחנו, כמובן, נשמח. זה הפתרון שחשבנו שמרצה את הוועדה.
אתי בנדלר
אדוני היושב ראש, אני מבקשת להביע את מחאתי הנמרצת על הצעת החוק. תזכיר הצעת חוק הופץ והתייחסות שלי, על דעתו של היועץ המשפטי לכנסת, נשלחה ליועצת המשפטית של משרד האנרגיה והמים ובה הבענו את התנגדותנו להצעה. למרות זאת, הסבירה לי עורכת הדין דרורה ליפשיץ שהיא נאלצת לקדם הצעת חוק לאישור ועדת השרים כי אי-אפשר להשאיר את המצב ללא מענה כי, כפי שנאמר, רישיונותיה של חברת החשמל אמורים לפקוע באפריל השנה וצריכים לתת לכך פתרון כלשהו.
באותו יום עמדתי אתך בקשר בחילופי SMS והעברתי את המסרון שהעברת לי לגברת ליפשיץ. הוצע להביא לוועדת השרים לענייני חקיקה פתרון ביניים, של הארכת הרישיונות לשנתיים, כששנה אחת זה יוארך בחוק ובשנה הבאה שוב באישור ועדת הכלכלה. כל זאת תוך הבטחה שהממשלה תביא הצעת חוק בהמשך לוועדת הכלכלה או לכנסת בכלל, שתיתן איזשהו מענה לצורך להאריך את רישיונותיה של חברת החשמל ואת הנושא של אחזקות של סוגים שונים של רישיונות בחוק, לא על-ידי הארכה בלבד אלא פתרונות מהותיים - ביטול הרפורמה, מתווה אחר, מה שלא יהיה.

לא ייתכן שחוק קבע בשנת 1996 מתווה רפורמה מצד אחד ומצד שני, בחקיקת משנה, ללא הגבלת זמן כלשהי, הנורמות יהיו שונות, בניגוד לנורמות שנקבעו בחקיקה הראשית בהסדרים הראשוניים ותוך התעלמות בלתי מוסברת, בלי שנעשתה אלינו פנייה כלשהי, הובא לוועדת השרים הנוסח שהיה כלול בתזכיר וזה גם נוסח הצעת החוק שהונח בפני הוועדה. .

אני חושבת שההליך הזה לא היה ראוי, עם כל הכבוד. ברור שנוסח כזה לא ראוי שהכנסת תאשר, אני חושבת שגם לא היה ראוי שהממשלה, אחרי ששמעה את עמדתנו, תפרסם נוסח כזה של הצעת חוק, שכל עניינו זה הסרת הפיקוח הפרלמנטרי.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני חושב שכל ההתרגשות קצת מיותרת. משרד התשתיות יכול לכתוב מה שהוא רוצה כהצעת חוק וועדת הכלכלה והמליאה הן אלה שמאשרות את הנוסח סופי. תמיד השורה התחתונה היא שקובעת. היינו במצב – אני, כחבר ועדת הכלכלה וכיושב ראש - שאין גרוע ממנו, שהכנסת מתבזה שנה אחר שנה, שמביאים לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה. בדקה ה-90 מגיעים ואומרים: אם לא תאשרו אין רישיון לחברת החשמל, חברת החשמל תהיה עבריינית, לא יהיה חשמל ברחובות, לא יהיה חשמל בבתים, ואז חברי הוועדה ניטלת מהם כל אפשרות לשנות משהו, לחשוב על משהו, לפקח פיקוח אמיתי. מאז 1996 התחייבו לרפורמה בחברת החשמל, כולם מחכים לרפורמה ואין רפורמה והכלי הזה הפך כלי ריק.
כאשר זה היה בוועדה בתקנות אז באים לפה לחדר סגור, ברבע שעה גומרים את הסיפור וממשיכים הלאה. אמרתי שברגע שנעביר את זה לחקיקה מלאות אז לפחות יהיו כמה סיבובים. תהיה קריאה ראשונה, ואני ציפיתי שלפחות האופוזיציה תעשה רעש, שאולי בוועדת השרים, בממשלה שמכינה את החוק, יקום שר האוצר או שר הרווחה, יקומו השרים שאחראים על הדברים האלה ויביעו את דעתם למה הרפורמה לא מתקדמת. זה עבר גם בממשלה בשקט, אז אולי בהכנה לקריאה שניה ושלישית יגישו הסתייגויות, יהיה איזה תהליך של ביקורת ציבורית ודיון ציבורי אמיתי סביב העניין של ההארכה האוטומטית של הרישיון לחברת החשמל. אנחנו לא בעד, זווית הראייה שלי לא באה מהסרת הפיקוח הפרלמנטרי – ההצעה שלי אז - אלא לנער את המערכת ולהסביר לה שמה שהיה לא יהיה ואנחנו באמת רוצים פיקוח, עד כמה שאפשר.
לכן ההצעה הזו לא תאושר, כי היא מייתרת לגמרי את הכנסת מהיום והלאה בנושא הזה. נלך על משהו אחר, שמבטל את המסלול של אישור בתקנות באופן קבוע ויצריך חקיקה ראשית מדי שנתיים כדי לאשר את הרישיונות, כאשר שנה ראשונה מאושרת בוועדה ועל-ידי מליאת הכנסת והשנה השניה היא אופציה, שיכולה להיות מוארכת בתקנות על-ידי ועדת הכלכלה. כך שהמצב יהיה שאם לא תבוצע רפורמה בחברת החשמל, כפי שהצהיר עליה כאן אתמול יושב-ראש החברה, יפתח רון טל, שאמר שהוא מאמין שהרפורמה תצא לדרך בשנה הקרובה, אז בעוד שנה וחצי תצטרך הממשלה לעבור את אותו סיבוב: להעביר החלטת ממשלה, ועדת שרים, קריאה ראשונה במליאה, דיון לקראת קריאה שניה ושלישית בוועדה וקריאה שניה ושלישית במליאה, שזה אומר הרבה יותר תחנות בקרה, פיקוח ממשלתי על משרד התשתיות ומשרד האוצר ומי שכרוך בזה, פיקוח של המליאה פעם אחת, פיקוח של ועדת הכלכלה פעם שניה ופיקוח סופי של המליאה באישור הסופי. אני חושב שבכך אנחנו מגבירים את הפיקוח הפרלמנטרי ואת הדיון הציבורי בנושא של אי-קידום הרפורמה בחברת החשמל מאז 1996. זה צעד שהכנסת תצטרך לברך עליו.
זה הנוסח שהוועדה תאשר היום. בחוק נאריך את הרישיון עד סוף 2012, ובסוף 2012 ניתן יהיה להאריך לשנה אחת, עד 2013. אם ב-2013 לא תהיה רפורמה יצטרכו שוב להביא חוק. מי שנהנה מזה ומי שאדיש לזה – לכולם יבושם, אני את שלי עושה.
דרורה ליפשיץ
אני יכולה להעיר משהו?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן, בבקשה.
דרורה ליפשיץ
מבחינת ההצעה, זו בהחלט הצעה שמקובלת עלינו. זו היתה אחת ההצעות שהצענו גם אנחנו. אני חייבת להתייחס לשני דברים. ראשית, במישור העבודה של הייעוץ המשפטי לממשלה מול הייעוץ המשפטי של הכנסת, בהחלט – והראיתי עכשיו לחברתי שיושבת לידי את ה-SMS - רצינו לתאם נוסחים לפני הקריאה הראשונה, ונאמר לנו במפורש: לא נתאם את זה בין הקריאה הראשונה לקריאה השניה והשלישית, וכך אנחנו עושים. פשוט לא היתה ברירה אחרת מבחינת לוחות הזמנים, זה מופיע פה ב-SMS .לא התכוונו לפגוע ולזלזל שניה אחת בייעוץ המשפטי של הכנסת, הגם שהייעוץ המשפטי של הממשלה סוברני לחשוב אחרת מייעוץ משפטי של הכנסת. אני לא חושבת שאגב הצעת החוק הזאת כדאי לפתוח את הדיון בסוגיה הזאת.
דבר נוסף, כדאי אולי בכל זאת להפנות את תשומת הלב שאנחנו לא מדברים על דחייה ברפורמה מאז 1996. אני חושבת שצריך לקדם את הרפורמה הכי מהר שאפשר ומי כמוני, שמלווה את זה עוד כשהייתי במשרד האוצר - - -
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ולמה זה לא מתקדם עד היום?
דרורה ליפשיץ
היום מתקיימים דיונים בעיקר בין משרד האוצר לבין ועד העובדים ולבין החברה. אני חושבת שצריך לעשות כל מה שאפשר כדי לקדם. אין לי תשובות - - -
לאה ורון
משרד האנרגיה יצא מהתמונה?
דרורה ליפשיץ
לא, הוא לא יצא מהתמונה. אין לי תשובות יותר אינטליגנטיות למה זה לא מתקדם בקצב הרצוי.
לאה ורון
לאיזה תפקיד מונה סגן השר, מר כהן?
דרורה ליפשיץ
לא יודעת לענות, קראתי בעיתון. מה שאני כן יודעת וחשוב להגיד זה שב-1996 הוחלף משטר הזיכיונות שהיה קודם ברישיונות. ניתן לחברת החשמל רישיון אחוד, למעט לייצור, לעשר שנים. לא דובר אז על הרפורמה שתהיה לאחר מכן, לא נקבע. נכון שמאז שנות ה-2000 בהליך של חקיקה ראשית וחקיקת משנה יש גרסאות שונות לצורת הרפורמה שצריכה להיות, להארכות שמתבקשות, ובשנים האחרונות הדברים מתקדמים בצורה הזאת. אבל זה לא מאז 1996, זה פחות שנים. זה גם דורש קצב מזורז הרבה יותר, אבל זה לא מאז 1996 וחשוב לתקן את הטעות הזאת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אתמול, בדיון על מחירי החשמל, הבנו שמדינת ישראל הקצתה בחוק כרבע מיליארד שקלים לחשמל במחיר סוציאלי, והביצוע של התקציב הזה עומד על בערך 40%. כלומר, 60% לא מנוצלים, כ-150 מיליון שקלים. מה קורה עם אותם 150 מיליון שקלים בתום השנה?
דרורה ליפשיץ
אני לא יודעת.
אמיר אדרי
בימים אלה אנחנו בודקים את האפשרות להרחיב את ההטבה לאוכלוסיות נוספות, ביניהן אוכלוסיית הנכים. אני מאמין שבחודשים הקרובים נגיע להסכמה עם שר האנרגיה והמים בנוגע להרחבת ההטבות.
דרורה ליפשיץ
אני לא חושבת שיש מניעה מבחינת משרד האנרגיה לצורך הרחבת ההרחבות. זה דורש חלקן חקיקה ראשית וחלקן חקיקת משנה.
אמיר אדרי
היא צודקת, אין ויכוח בין המשרדים. הכוונה היא שתהיה הסכמה בדיוק איזה אוכלוסיות יקבלו. אני לא צופה שיהיו בעיות מיוחדות.
דרורה ליפשיץ
מדובר על תיקון סעיף 31א לחוק משק החשמל או תיקון בתקנות, תלוי מה סוג ההטבות שרוצים לתת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה אומר סעיף 31א?
דרורה ליפשיץ
שצרכן מסוים שזכאי לגמלה זכאי להנחה בתעריפים, ויש הסמכה לשר האנרגיה והמים, יחד עם שר הרווחה ובהסכמת שר האוצר, לקבוע אוכלוסיות נזקקות נוספות, ובלבד שכל מסגרת ההנחות לא תעלה על השיעור שקבוע בסעיף. אם רוצים להגדיל את השיעור צריך חקיקה ראשית, אם רוצים להוסיף אוכלוסיות נוספות במסגרת השיעור הקיים אפשר לעשות את זה בחקיקת משנה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
היום מנוצל 0.6%, כלומר 0.9% לא מנוצלים. זה רבע מיליארד שקלים בסך הכול, 150 מיליון לא מנוצלים. למה לא לתת את חוסר הניצול לאלה שכן עומדים בקריטריונים? לדוגמה, להגדיל להם את המכסה או להגדיל את ההנחה?
דרורה ליפשיץ
אני לא יודעת מה הסיבה שכל התקציב לא נוצל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
ניגשים אנשים לפי קריטריונים - - -
לאה ורון
ונדחים, מאחר שלא עומדים בקריטריונים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לא, מי שעומד בקריטריונים מאושר ואז נותרת יתרה גדולה של כסף, יותר מחצי ממה שהוקצב לכך, שאפשר לתת לאלה יותר הנחה או להגדיל את המעגל ולהכניס יותר אנשים שיקבלו הנחה. אני רואה שההגבלה פה היא ל-400 קילוואט שעה מדי חודש, כלומר 800 בחודשיים. זה חשבון של 300 שקלים בערך. על זה הם מקבלים 50% הנחה, זו ההטבה.
אמיר אדרי
חשבון של 400 שקלים לחודשיים. התעריפים עלו קצת.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לאיזה כיוון אתם הולכים – להגדלת המכסה המוזלת או להרחבת קריטריונים?
אמיר אדרי
הרחבת קריטריונים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לאיזה כיוון, נכים?
אמיר אדרי
לכיוון הנכים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
היום מי זכאי?
אמיר אדרי
קשישים שמקבלים הבטחת הכנסה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
רק קשישים שמקבלים הבטחת הכנסה? ומשפחות ברוכות ילדים שמקבלות הבטחת הכנסה?
אמיר אדרי
הם לא זכאים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כמה משפחות כאלה יש? יש לנו נתונים?
אמיר אדרי
אני לא יודע להגיד. צריך לבדוק עם רשות החשמל.
איתן כבל
דרך אגב, יש הצעת חוק שהגיש כחלון.
לאה ורון
זה המימוש שלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
זה הבסיס, רק המימוש שלה לא מנוצל.
איתן כבל
הנחתי אותה אחריו ואמרו לי, כמו שאתם רואים, שיש חוק.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
איך אפשר לקבל את הנתונים האלה בצורה מהירה?
אמיר אדרי
אני יכול להעביר.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז אנחנו מחכים לנתונים. נאשר את הסעיף שדיברנו עליו, לגבי הרישיונות.
אתי בנדלר
אני מבקשת שתציג גברת ליפשיץ מה אתם מציעים: אילו רישיונות יוארכו בחקיקה עכשיו לתקופה של שנה; והשנה - ממתי היא תחול.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
עד סוף השנה עכשיו.
אתי בנדלר
עד סוף השנה הנוכחית בלבד?
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
נתנו להם כבר ארכה.
דרורה ליפשיץ
שבעצם כל הרישיונות שהוארכו וכל המועדים שנדחו ל-15 באפריל יידחו לסוף שנת 2012 בחקיקה ראשית ושנה לאחר מכן, אם יהיה צורך, זה יהיה באישור ועדת הכלכלה.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
לשנה אחת בלבד. אם לא תגמרו עד אז את הרפורמה תצטרכו עוד פעם הצעת חוק.
דרורה ליפשיץ
בכל מקרה, גם לצורך קיום הרפורמה כנראה נצטרך הצעת חוק, אבל זו תהיה הצעת חוק אופטימית יותר.
אתי בנדלר
בשלב הזה אנחנו מתחילים להיות אופטימיים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אז אני מבקש מנציגי משרד האנרגיה והמים ומשרד האוצר להעביר אליי בדחיפות את הנתונים של החשמל הסוציאלי, כי אולי נרצה לעשות משהו בעניין הזה במסגרת החוק הזה – אחרי שנראה את הנתונים, לא בטוח. עד אז החוק לא יונח במליאה.
אנחנו מעלים את הסעיף להצבעה, כפי שהוצג על-ידי היועצת המשפטית והוצע לפני כן על-ידי. הרישיון של חברת החשמל יוארך בחקיקה ראשית עד 1 בינואר, ולאחר מכן תהיה סמכות לוועדת הכלכלה - - -
אתי בנדלר
זה כל המועדים שאמרנו.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
כן. ואחר כך תהיה סמכות לוועדת הכלכלה להאריך בשנה אחת בלבד, ולא כמו שהיה עד היום, שהיתה סמכות אין-סופית וכל שנה ועדת הכלכלה, כמו חותמת גומי, היתה מאריכה לחברת החשמל.

מי בעד הסעיף? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
תודה, הסעיף אושר.
לאה ורון
בכל מקרה, החוק לא יונח עד שהוועדה לא תקבל נתונים מלאים.
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
מה הקריטריונים היום, מה הקריטריונים שאתם רוצים להחיל ואשמח לקבל קריטריונים לגבי משפחות ברוכות ילדים שמקבלות הבטחת הכנסה.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 10:08.>

קוד המקור של הנתונים