ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/03/2012

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 21), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
14/03/2012

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב רביעי
<פרוטוקול מס' 671 >
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ' באדר התשע"ב (14 במרץ 2012), שעה 8:45
סדר היום
<הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 20) (פטור מארנונה למסגרות לתעסוקה, להכשרה או לשיקום של נכי נפש), התשע"ב-2012>
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר

אילן גילאון
מוזמנים
>
עו"ד איתיאל מלאכי - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

איתי חוטר - סמנכ"ל היחידה הכלכלית, המרכז לשלטון מקומי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
חבר המתרגמים – אהובה שרון
<הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 20) (פטור מארנונה למסגרות לתעסוקה, להכשרה או לשיקום של נכי נפש), התשע"ב-2012>
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי, כ' באדר, ה-14 במרץ 2012 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 20) (פטור מארנונה למסגרות לתעסוקה, להכשרה או לשיקום של נכי נפש), התשע"ב-2012., של חבר הכנסת אילן גילאון. אמרתי שאני לא אנקוב בשמות של אלה שמצטרפים לחוקים ולא באים לדיוניםץ

סיימנו את הצעת חוק פקודת מסי העירייה לאנשים עם מוגבלות ושמעתי כאן את השלטון המקומי. אני רוצה להקריא לפרוטוקול מכתב שקיבלתי.

"לכבוד

חבר הכנסת חיים כץ

יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

משכן הכנסת

אני מוצא לנכון לברך אותך על העברת הצעת חוק בנדון המאפשרת פטור מארנונה כללית למוסד לתעסוקת אנשים עם מוגבלות. בקידום הצעת החוק הנ"ל התחלתי עוד בתפקידי הקודם כמנהל אגף ארגון ושיטות בשיטת המשקם ואני שמח כי מה שלא עלה בידי להביא לכלל חקיקה, הצלחת אתה לעשות בכישרון רב ומייצג את סיעתך הפרלמנטרית והצלחתך לחוקק חקיקה חברתית ענפה.

גם ממקום מושבי כראש עיר סברתי כי חרף אובדן ההכנסה שעלול להיגרם לרשויות המקומיות, הרי שמפעלים לתעסוקת נכים ומוגבלים היא מטרה חשובה ומקודשת שעל השלטון המקומי להירתם אליה.

תבורך.

בכבוד רב

אלי דוקורסקי

ראש העיר קריית אתא".
אילן גילאון
לאורך כל הקו הוא באמת היה עקבי בעניין.
היו"ר חיים כץ
הדיון בהצעת החוק התקיים בישיבה הקודמת ואנחנו היום צריכים רק להצביע. יחד עם זאת, אם יש למישהו משהו לומר כאן, זה הזמן.
איתי חוטר
איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה של מרכז השלטון המקומי.
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק היא שני מיליון שקלים.
איתי חוטר
על זה בדיוק רציתי לדבר. אנחנו קיבלנו אתמול בערב נתונים ממשרד הפנים שהעביר לנו את הקבצים שעל סמך הקבצים האלה למעשה בוצע החישוב של אותם שני מיליון שקלים. יש לנו כמה דברים לומר.

דבר ראשון. לפי הקבצים שהועברו אלינו, יש בסך הכול 155 מוסדות כאשר ברשימה של משרד הבריאות יש כ-233 מוסדות.

דבר שני. גם הרשימה שהועברה לנו, יש בה הרבה מאוד נתונים חסרים לגבי הרבה מאוד מוסדות. לא צוין בכלל החיוב בארנונה.
היו"ר חיים כץ
כי לא מחייבים אותם. משנת 1964 לא מחייבים אותם בארנונה. העיריות לא רוצות לחייב בארנונה. אתה לא היית בדיון הקודם אבל אמרתי שבגלל חוק שעבר בכנסת שמחייב את ראשי הערים לגבות ארנונה ואם לא יעשו זאת, הם ייתבעו אישית ולכן הם נאלצים לעשות את מה שהם לא רוצים. הם לא חייבו ארנונה. הם לא רצו לחייב כי חלק מהמוסדות האלה, העיריות הקימו אותם.
איתי חוטר
איך הם יכולים לא לחייב בארנונה?
היו"ר חיים כץ
עובדה שהם לא חייבו במשך עשרות שנים.
איתי חוטר
אנחנו מבינים מהנתונים שיש מסלול של הנחות בארנונה ופטור מארנונה ויש מסלול נוסף של תמיכות. מהנתונים עולה שהחיובים בארנונה או תשלומי הארנונה, כפי ששילמו המוסדות, נוכו מהם התמיכות שאותן רשויות מעבירות.
קריאה
אין תמיכות למשרד הבריאות.
איתי חוטר
עשינו בדיקה קצרה עם רשות אחת לגבי מוסד שרשום כאן שיש לו שני סניפים באותה רשות ונאמר לי חד משמעית, למרות שבנתונים שהועברו לנו כתוב שיש פטור מלא, שאין פטור.
היו"ר חיים כץ
לאיזה סכום הגעתם בסך הכול?
איתי חוטר
שמונה וחצי מיליון שקלים. זאת ההערכה שלנו.
היו"ר חיים כץ
לא הערכה. תן לי את רשימת המפעלים וכמה גביתם ארנונה מכל מפעל. כמה אתם צריכים לגבות.
איתי חוטר
כמה גבינו או מה החיוב?
היו"ר חיים כץ
מה החיוב. תן לי עכשיו את רשימת המפעלים.
איתי חוטר
אני לא יכול לתת לך עכשיו את רשימת המפעלים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עשינו בדיקה.
איתי חוטר
הבדיקה מונחת אצלי ביד.
היו"ר חיים כץ
גם אצלי ביד. אתה רוצה להשוות את הבדיקה שלך לבדיקה שלי? יש מפעל בירושלים, רעות, מועדון תעסוקתי שטרן, כמה ארנונה הוא צריך לשלם לפי החשבון שלך?
איתי חוטר
באיזה רשימה אתה מתבונן?
היו"ר חיים כץ
מועדונים תעסוקתיים.
איתי חוטר
ברשימה של המועדונים, אלה שני עמודים בהם יש לפחות חמישים אחוזים. אין נתונים.
היו"ר חיים כץ
עזוב, אתה לא רציני.
איתי חוטר
אין נתונים.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. 17 אלף שקלים. היית בא ואומר שיש נתונים. אלה 17 אלף שקלים והעלות היא שני מיליון. אם אנחנו טועים, זה ארבעה מיליון וגם ארבעה מיליון זה לא תקציבי.

אתה רוצה לומר עוד משהו? אם לא, אנחנו נעבור להצבעה. כן אדוני.
איתיאל מלאכי
איתיאל מלאכי מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. אני אחדד לגבי מה שנאמר קודם. בדיון הקודם נאמר שיועברו הנתונים למרכז השלטון המקומי ולמשרד האוצר.
איתי חוטר
ולא עברו.
איתיאל מלאכי
הנתונים הועברו רק אתמול אחר הצהרים.
היו"ר חיים כץ
מה אני יכול לעשות? משרד הבריאות עובד אצלי?
איתיאל מלאכי
אני רק מציין.
היו"ר חיים כץ
משרד הבריאות לצערי עובד לאט בכל דבר. העברנו חוק לתרומת ביציות, אתה יודע כמה אנשים מטלפנים אלי ושואלים מתי זה מתחיל לעבוד? אתה יודע כמה זמן לוקח להעביר תקנות במשרד הבריאות בנושא כלשהו? שנה-שנתיים. אם זה היה מתנהל כעסק פרטי, הם לא היו קיימים. משרד הבריאות לא היה קיים. אני לא יכול לעבוד לפי משרד הבריאות כי לפי משרד הבריאות, הייתי סוגר את הכנסת.
איתי חוטר
אדוני היושב ראש, ברשותך, עוד שאלה. אתם בעצמכם אומרים שהרשויות נותנות הנחות כאלו ואחרות.
היו"ר חיים כץ
לא גובות. הן מחזיקות את המפעלים האלה. הייתה כאן ראש עיריית נתניה, הקראתי לך את המכתב של אלי דוקורסקי.
איתי חוטר
למה צריך להעביר את זה בחקיקה? כל רשות תיתן את התמיכה למוסדות.
היו"ר חיים כץ
הסברתי לך. ראש העיר שלא גובה, לפי החוק ייתבע אישית. הוא ייתבע אישית. העברנו את זה כאן בחקיקה.

אנחנו נעבור להצבעה.

הצבעה
בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק אושרה
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק עברה פה אחד. תודה רבה. הוועדה אישרה את הצעת החוק כהכנה לקריאה השנייה והשלישית ואני מקווה שהמליאה תאשר אותה בקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.

<הישיבה ננעלה בשעה 08:55>

קוד המקור של הנתונים